如Như 意Ý 輪Luân 菩Bồ 薩Tát 觀Quán 門Môn 義Nghĩa 注Chú 祕Bí 訣Quyết


如như 意ý 輪luân 菩Bồ 薩Tát 觀quán 門môn 義nghĩa 注chú 祕bí 訣quyết

o# ṃ# 唵án 字tự 。 一nhất 切thiết 法pháp 流lưu 注chú 義nghĩa 。 無vô 所sở 得đắc 以dĩ 為vi 方phương 便tiện 。 覺giác 不bất 可khả 得đắc 。

va# 嚩phạ 字tự 。 一nhất 切thiết 法pháp 超siêu 越việt 之chi 義nghĩa 。 言ngôn 語ngữ 道Đạo 不bất 可khả 得đắc 。

ra# 囉ra 字tự 。 一nhất 切thiết 法pháp 離ly 塵trần 義nghĩa 。 了liễu 亦diệc 不bất 可khả 得đắc 。

na# 娜na 字tự 。 一nhất 切thiết 法Pháp 施thí 義nghĩa 。 畢tất 竟cánh 不bất 可khả 得đắc 。

pa# 跛bả 字tự 。 一nhất 切thiết 法pháp 勝thắng 義nghĩa 。 性tánh 相tướng 不bất 可khả 得đắc 。

dma# 娜na 麼ma (# 二nhị 合hợp )# 字tự 。 一nhất 切thiết 法pháp 離ly 我ngã 取thủ 。 執chấp 不bất 可khả 得đắc 。

hū# ṃ# 吽hồng 字tự 。 一nhất 切thiết 諸chư 法pháp 。 了liễu 義nghĩa 亦diệc 不bất 可khả 得đắc 。

右hữu 如như 上thượng 布bố 列liệt 諸chư 字tự 。 盡tận 作tác 欝uất 金kim 之chi 色sắc 。 從tùng 本bổn 尊tôn 口khẩu 引dẫn 入nhập 身thân 心tâm 口khẩu 輪luân 中trung 。 分phân 明minh 布bố 列liệt 已dĩ 。 一nhất 一nhất 諦đế 審thẩm 觀quán 之chi 。 從tùng 此thử 三tam 昧muội 耶da 速tốc 獲hoạch 一nhất 切thiết 智trí 。 夫phu 瑜du 伽già 法pháp 念niệm 誦tụng 數số 畢tất 。 即tức 布bố 諸chư 字tự 。 更cánh 於ư 身thân 上thượng 布bố 列liệt 小tiểu 心tâm 真chân 言ngôn 。 復phục 於ư 字tự 上thượng 分phân 明minh 觀quán 照chiếu 。 如như 日nhật 初sơ 出xuất 。 光quang 明minh 赫hách 奕dịch 。 廣quảng 極cực 無vô 邊biên 。 如như 斯tư 觀quán 照chiếu 。 不bất 久cửu 當đương 證chứng 。 法Pháp 身thân 三tam 昧muội 。

唵án 字tự 安an 於ư 頂đảnh 。 囉ra 字tự 置trí 於ư 額ngạch 。

囉ra 字tự 布bố 兩lưỡng 目mục 。 娜na 字tự 觀quán 於ư 口khẩu 。

跛bả 字tự 安an 於ư 心tâm 。 娜na 麼ma (# 二nhị 合hợp )# 字tự 置trí 二nhị 膊bạc 。

吽hồng 字tự 安an 臍tề 輪luân 。

以dĩ 前tiền 觀quán 字tự 門môn 。 速tốc 悟ngộ 無vô 生sanh 理lý 。

不bất 久cửu 當đương 成thành 就tựu 。 獲hoạch 得đắc 如Như 來Lai 智trí 。

如như 意ý 輪luân 心tâm 真chân 言ngôn 。 布bố 列liệt 梵Phạm 字tự 菩Bồ 提Đề 心tâm 月nguyệt 輪luân 。

如như 意ý 輪luân 真chân 言ngôn 注chú 義nghĩa 。

。 。 。 。

曩nẵng 。 謨mô (# 歸quy 命mạng 義nghĩa )# 。 囉ra 。 怛đát 曩nẵng (# 寶bảo 義nghĩa )# 。 怛đát 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 。 夜dạ 。 野dã (# 三tam 義nghĩa 所sở 謂vị 歸quy 命mạng 三Tam 寶Bảo 敬kính )# 。

。 。 。 。

曩nẵng 。 莫mạc (# 稽khể 首thủ 義nghĩa )# 。 阿a 。 哩rị 野dã (# 二nhị 合hợp )# 。 嚩phạ 。 路lộ 。 枳chỉ 。 諦đế 。

。 。 。 。

濕thấp 嚩phạ 。 囉ra 。 耶da 聖Thánh 觀Quán 自Tự 在Tại 。 冐mạo 。 地địa 。 薩tát 。 怛đát 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 。 野dã 菩Bồ 薩Tát 。

。 。 。 。 。

摩ma 。 訶ha 。 薩tát 。 怛đát 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 。 野dã (# 大đại 菩Bồ 薩Tát 。 摩ma 。 賀hạ 。 迦ca 。 嚕rô 。 抳nê 。

。 。 。

迦ca 。 野dã 大đại 慈từ 悲bi 者giả 。 怛đát 。 儞nễ 也dã (# 二nhị 合hợp )# 。 他tha (# 所sở 謂vị 開khai 如Như 來Lai 藏tạng 。 說thuyết 真chân 言ngôn )# 。

唵án o# ṃ# 其kỳ 字tự 成thành 於ư 三Tam 身Thân 義nghĩa 也dã 。 唵án o# ṃ# 之chi 一nhất 字tự 。 所sở 謂vị 唵án 阿a 摩ma o# ṃ# ama# 等đẳng 三tam 字tự 共cộng 成thành 。 唵án o# ṃ# 字tự 者giả 一nhất 切thiết 法pháp 生sanh 。 不bất 可khả 得đắc 義nghĩa 。 阿a a# 字tự 者giả 一nhất 切thiết 法pháp 本bổn 不bất 生sanh 義nghĩa 。 摩ma ma# 字tự 者giả 一nhất 切thiết 法pháp 我ngã 無vô 所sở 得đắc 義nghĩa 。 又hựu 釋thích 云vân 。 唵án o# ṃ# 字tự 化hóa 身thân 義nghĩa 。 阿a a# 字tự 者giả 報báo 身thân 義nghĩa 。 摩ma ma# 字tự 者giả 法Pháp 身thân 義nghĩa 。 由do 此thử 三tam 字tự 契khế 實thật 相tướng 理lý 。 則tắc 成thành 稽khể 首thủ 禮lễ 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 亦diệc 如Như 來Lai 無vô 觀quán 頂đảnh 義nghĩa 。

。 。

斫chước 。 羯yết 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 。 靺mạt 。 哩rị 底để 能năng 轉chuyển 無vô 上thượng 。 法Pháp 輪luân 義nghĩa 亦diệc 摧tồi 破phá 義nghĩa )# 。

。 。

震chấn 。 跢đa 。 末mạt 。 抳nê 。

思tư 惟duy 義nghĩa 。 亦diệc 如Như 來Lai 寶bảo 義nghĩa 。 寶bảo 有hữu 六lục 種chủng 。 能năng 滿mãn 眾chúng 生sanh 願nguyện 故cố 。

。 。

摩ma 。 訶ha 。 鉢bát 。 那na 麼ma (# 二nhị 合hợp 大đại 蓮liên 華hoa 也dã 表biểu 淨tịnh 諸chư 非phi 法pháp 染nhiễm 本bổn 不bất 染nhiễm 故cố )# 。

嚕rô 嚕rô rorāro# 。 離ly 塵trần 垢cấu 義nghĩa 。 塵trần 有hữu 二nhị 種chủng 。 故cố 重trọng/trùng 稱xưng 也dã 。 二nhị 塵trần 者giả 。 所sở 謂vị 內nội 塵trần 外ngoại 塵trần 。 內nội 塵trần 即tức 是thị 五ngũ 根căn 。 眼nhãn 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 。 外ngoại 塵trần 色sắc 聲thanh 香hương 味vị 觸xúc 。 於ư 二nhị 種chủng 塵trần 。 皆giai 無vô 所sở 得đắc 。 以dĩ 為vi 方phương 便tiện 。 成thành 瑜du 伽già 觀quán 智trí 。

底để 瑟sắt 吒tra ti# ṣ# ṭ# a# 。 釋thích 云vân 住trụ 義nghĩa 。 亦diệc 云vân 無vô 住trụ 義nghĩa 。 無vô 住trụ 以dĩ 為vi 一nhất 切thiết 法pháp 本bổn 。 亦diệc 云vân 無vô 住trụ 涅Niết 槃Bàn 。 不bất 住trụ 生sanh 死tử 。 由do 大đại 智trí 故cố 不bất 著trước 生sanh 死tử 。 由do 大đại 悲bi 故cố 。 不bất 住trụ 涅Niết 槃Bàn 。

入nhập 嚩phạ 攞la jvala# 。 釋thích 云vân 熾sí 然nhiên 義nghĩa 。 光quang 明minh 照chiếu 曜diệu 。 遍biến 滿mãn 十thập 方phương 虛hư 空không 法Pháp 界Giới 。 驚kinh 覺giác 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 聖thánh 眾chúng 。 降giáng/hàng 集tập 普phổ 赴phó 。 下hạ 召triệu 一nhất 切thiết 天thiên 龍long 八bát 部bộ 。 諸chư 有hữu 情tình 類loại 。 利lợi 益ích 加gia 持trì 故cố 。

阿a 羯yết 里lý 灑sái 野dã akar# ṣ# aya# 。 請thỉnh 召triệu 義nghĩa 。 由do 此thử 請thỉnh 召triệu 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 天thiên 龍long 八bát 部bộ 。 應ưng 召triệu 而nhi 至chí 。 悉tất 雲vân 集tập 加gia 持trì 護hộ 念niệm 。

吽hồng hū# ṃ# 字tự 者giả 一nhất 切thiết 法pháp 無vô 因nhân 義nghĩa 。 亦diệc 云vân 菩Bồ 提Đề 道Đạo 場Tràng 。 如như 金kim 剛cang 頂đảnh 瑜du 伽già 經kinh 說thuyết 。 纔tài 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 即tức 坐tọa 菩Bồ 提Đề 道Đạo 場Tràng 。 轉chuyển 正Chánh 法Pháp 輪luân 。 由do 此thử 相tương 應ứng 。 此thử 真chân 言ngôn 一nhất 字tự 則tắc 能năng 證chứng 悟ngộ 。 一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp 。 念niệm 念niệm 證chứng 悟ngộ 佛Phật 法Pháp 之chi 時thời 。 具cụ 薩Tát 婆Bà 若Nhã 智Trí 。 直trực 至chí 究cứu 竟cánh 。 坐tọa 金kim 剛cang 座tòa 。 四tứ 魔ma 現hiện 前tiền 則tắc 入nhập 大đại 慈từ 三tam 摩ma 地địa 。 降hàng 伏phục 四tứ 魔ma 。 故cố 則tắc 成thành 正chánh 覺giác 。 四tứ 魔ma 者giả 。 謂vị 蘊uẩn 魔ma 煩phiền 惱não 魔ma 。 死tử 魔ma 天thiên 魔ma 。 悉tất 自tự 降hàng 伏phục 。 復phục 云vân 法pháp 無vô 因nhân 者giả 。 諸chư 法pháp 無vô 因nhân 。 依y 勝thắng 義nghĩa 諦đế 果quả 亦diệc 無vô 得đắc 。 無vô 因nhân 果quả 故cố 。 本bổn 來lai 清thanh 淨tịnh 。

泮phấn 字tự 者giả 是thị 破phá 壞hoại 義nghĩa 。 亦diệc 云vân 摧tồi 壞hoại 義nghĩa 。 得đắc 成thành 佛Phật 時thời 。 摧tồi 壞hoại 四tứ 魔ma 。 亦diệc 云vân 三tam 德đức 之chi 中trung 。 斷đoạn 德đức 之chi 中trung 得đắc 義nghĩa 。 由do 以dĩ 智trí 。 斷đoạn 三tam 界giới 九cửu 地địa 位vị 煩phiền 惱não 習tập 氣khí 皆giai 悉tất 斷đoạn 。 福phước 德đức 智trí 慧tuệ 。 二nhị 種chủng 資tư 糧lương 。 悉tất 皆giai 圓viên 滿mãn 。 從tùng 無vô 始thỉ 來lai 。 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 以dĩ 為vì 己kỷ 親thân 。 念niệm 彼bỉ 恩ân 故cố 。 往vãng 詣nghệ 轉chuyển 法Pháp 輪luân 處xứ 。 演diễn 說thuyết 十Thập 二Nhị 行Hạnh 法Pháp 輪Luân 也dã 。

吒tra ṭ# a# 字tự 者giả 一nhất 切thiết 法pháp 無vô 所sở 得đắc 義nghĩa 。 其kỳ 吒tra 字tự 梵Phạm 書thư 。 形hình 如như 半bán 月nguyệt 。 釋thích 云vân 一nhất 切thiết 法pháp 無vô 我ngã 。 無vô 所sở 得đắc 以dĩ 為vi 方phương 便tiện 。 則tắc 成thành 生sanh 空không 生sanh 空không 半bán 故cố 。

薩tát 嚩phạ (# 引dẫn )svā# 等đẳng 無vô 言ngôn 說thuyết 義nghĩa 。 即tức 成thành 法pháp 空không 智trí 。 滿mãn 字tự 義nghĩa 。 亦diệc 云vân 大đại 福phước 德đức 成thành 就tựu 義nghĩa 。

訶ha hā# 字tự 是thị 斷đoạn 煩phiền 惱não 義nghĩa 。 令linh 諸chư 有hữu 情tình 。 積tích 大đại 福phước 德đức 斷đoạn 害hại 煩phiền 惱não 及cập 隨tùy 煩phiền 惱não 。 一nhất 切thiết 習tập 氣khí 。 自tự 他tha 身thân 中trung 遍biến 滿mãn 字tự 之chi 教giáo 。 證chứng 得đắc 無vô 餘dư 依y 無vô 住trụ 涅Niết 槃Bàn 修tu 行hành 瑜du 伽già 者giả 。 結kết 契khế 誦tụng 真chân 言ngôn 。 定định 意ý 專chuyên 注chú 於ư 此thử 一nhất 字tự 。 由do 與dữ 真chân 實thật 道Đạo 理lý 相tương 應ứng 思tư 惟duy 。

時thời 能năng 除trừ 能năng 緣duyên 所sở 緣duyên 。 自tự 他tha 平bình 等đẳng 。 同đồng 體thể 大đại 悲bi 。 頓đốn 集tập 一nhất 切thiết 福phước 德đức 智trí 慧tuệ 。 現hiện 在tại 除trừ 遣khiển 一nhất 切thiết 災tai 禍họa 非phi 命mạng 。 世thế 人nhân 見kiến 聞văn 歡hoan 喜hỷ 。 所sở 出xuất 言ngôn 辭từ 。 天thiên 人nhân 敬kính 順thuận 。 不bất 敢cảm 違vi 越việt 。 臨lâm 命mạng 終chung 時thời 。 眾chúng 聖thánh 見kiến 前tiền 。 得đắc 生sanh 極cực 樂lạc 淨tịnh 妙diệu 國quốc 土độ 。 於ư 大đại 集tập 會hội 中trung 。 蓮liên 華hoa 化hóa 生sanh 。 見kiến 無Vô 量Lượng 壽Thọ 佛Phật 。 聽thính 聞văn 正Chánh 法Pháp 。 頓đốn 證chứng 無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề 。 如như 意ý 輪luân 菩Bồ 薩Tát 六lục 臂tý 相tương/tướng 頌tụng 。

手thủ 持trì 如như 意ý 寶bảo 。 六lục 臂tý 身thân 金kim 色sắc 。

頂đảnh 髻kế 寶bảo 莊trang 嚴nghiêm 。 自tự 在tại 王vương 說thuyết 法Pháp 。

第đệ 一nhất 手thủ 思tư 惟duy 。 愍mẫn 念niệm 有hữu 情tình 故cố 。

第đệ 二nhị 持trì 意ý 寶bảo 。 能năng 滿mãn 一nhất 切thiết 願nguyện 。

第đệ 三tam 持trì 念niệm 珠châu 。 為vi 度độ 傍bàng 生sanh 苦khổ 。

左tả 按án 光quang 明minh 山sơn 。 成thành 就tựu 無vô 傾khuynh 動động 。

第đệ 二nhị 持trì 蓮liên 手thủ 。 能năng 淨tịnh 諸chư 非phi 法pháp 。

第đệ 三tam 手thủ 持trì 輪luân 。 能năng 轉chuyển 無vô 上thượng 法pháp 。

寶bảo 能năng 隨tùy 施thí 故cố 。 山sơn 表biểu 不bất 動động 故cố 。

蓮liên 性tánh 不bất 染nhiễm 故cố 。 輪luân 摧tồi 障chướng 惱não 故cố 。

六lục 臂tý 廣quảng 莊trang 嚴nghiêm 。 能năng 遊du 於ư 六lục 道đạo 。

以dĩ 大đại 悲bi 方phương 便tiện 。 斷đoạn 諸chư 有hữu 情tình 苦khổ 。

身thân 流lưu 千thiên 光quang 明minh 。 隨tùy 念niệm 能năng 普phổ 照chiếu 。

猶do 如như 於ư 明minh 鏡kính 。 能năng 現hiện 於ư 萬vạn 像tượng 。

自tự 心tâm 本bổn 不bất 生sanh 。 法pháp 性tánh 圓viên 寂tịch 故cố 。

出xuất 金kim 剛cang 頂đảnh 瑜du 伽già 經kinh 說thuyết 。

心tâm 中trung 心tâm 真chân 言ngôn

唵án 字tự (# 一nhất 切thiết 法pháp 流lưu 注chú 義nghĩa 。 無vô 所sở 得đắc 以dĩ 為vi 方phương 便tiện 。 覺giác 不bất 可khả 得đắc )# 。

嚩phạ 字tự (# 一nhất 切thiết 法pháp 超siêu 越việt 之chi 義nghĩa 。 言ngôn 語ngữ 道đạo 斷đoạn 。 不bất 可khả 得đắc )# 。

囉ra 字tự (# 一nhất 切thiết 法pháp 離ly 塵trần 義nghĩa 。 了liễu 亦diệc 不bất 可khả 得đắc 。

娜na 字tự (# 一nhất 切thiết 法Pháp 施thí 義nghĩa 。 畢tất 竟cánh 無vô 所sở 得đắc 。

跛bả 字tự (# 一nhất 切thiết 法pháp 勝thắng 義nghĩa 。 性tánh 相tướng 不bất 可khả 得đắc )# 。

娜na 麼ma (# 二nhị 合hợp )# 字tự (# 一nhất 切thiết 法pháp 離ly 我ngã 取thủ 孰thục 義nghĩa 不bất 可khả 得đắc )# 。

吽hồng 字tự 一nhất 切thiết 諸chư 法pháp 。 了liễu 義nghĩa 亦diệc 不bất 可khả 得đắc 。

右hữu 如như 上thượng 布bố 列liệt 諸chư 字tự 。 畫họa 作tác 欝uất 金kim 之chi 色sắc 。

貞trinh 享hưởng 三tam 年niên 十thập 月nguyệt 二nhị 十thập 一nhất 日nhật 點điểm 校giáo 了liễu

淨tịnh 嚴nghiêm (# 四tứ 十thập 八bát 歲tuế )# 。

元nguyên 祿lộc 十thập 六lục 年niên 正chánh 月nguyệt 十thập 七thất 日nhật 以dĩ 淨tịnh 嚴nghiêm 和hòa 上thượng 之chi 本bổn

再tái 校giáo 了liễu 。 尊tôn 教giáo 。

寶bảo 永vĩnh 五ngũ 戊# 子tử 十thập 二nhị 月nguyệt 二nhị 十thập 五ngũ 除trừ 夜dạ 一nhất 校giáo 了liễu 。

性tánh 寂tịch 。

Print Friendly, PDF & Email