如Như 來Lai 香Hương
Quyển 4
清Thanh 唐Đường 時Thời 編Biên

如Như 來Lai 香hương 卷quyển 之chi 四tứ 目mục 錄lục

-# 蓮liên 池trì 海hải 會hội 紀kỷ 略lược

-# 本bổn 師sư 示thị 跡tích

釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 佛Phật 示thị 跡tích

阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 示thị 跡tích

觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 示thị 跡tích

大Đại 勢Thế 至Chí 菩Bồ 薩Tát 示thị 跡tích

-# 三tam 世thế 示thị 跡tích

-# 過quá 去khứ 示thị 跡tích

-# 現hiện 在tại 示thị 跡tích

-# 未vị 來lai 示thị 跡tích

實thật 相tướng 念niệm 佛Phật 法Pháp 門môn

文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 菩Bồ 薩Tát

普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát

-# 德đức 雲vân 比Bỉ 丘Khâu

-# 解giải 脫thoát 長trưởng 者giả

-# 大đại 威uy 光quang 童đồng 子tử

-# 普phổ 德đức 淨tịnh 光quang 夜dạ 神thần

-# 觀quán 相tương/tướng 念niệm 佛Phật 法Pháp 門môn

-# 十Thập 六Lục 觀Quán 經Kinh

-# 佛Phật 修Tu 立Lập 三Tam 昧Muội 觀Quán 經Kinh

觀quán 佛Phật 入nhập 空không 觀quán

-# 憶ức 佛Phật 入nhập 忍nhẫn 地địa

-# 馬mã 鳴minh 大đại 師sư

-# 龍long 樹thụ 菩Bồ 薩Tát

-# 天thiên 親thân 菩Bồ 薩Tát

-# 天thiên 台thai 智trí 者giả 大đại 師sư

-# 持trì 名danh 念niệm 佛Phật 法Pháp 門môn

一nhất 心tâm 不bất 亂loạn

-# 專chuyên 持trì 名danh 號hiệu

-# 十thập 念niệm 往vãng 生sanh

念niệm 佛Phật 滅diệt 罪tội

-# 高cao 聲thanh 念niệm 佛Phật

-# 定định 意ý 念niệm 佛Phật

-# 中trung 峰phong 繫hệ 念niệm 法Pháp 門môn 示thị 眾chúng

-# 廬lư 山sơn 圓viên 悟ngộ 法Pháp 師sư 慧tuệ 遠viễn

-# 長trường/trưởng 安an 光quang 明minh 法Pháp 師sư 善thiện 導đạo

-# 南nam 岳nhạc 般bát 舟chu 法Pháp 師sư 承thừa 遠viễn

-# 長trường/trưởng 安an 五ngũ 會hội 法Pháp 師sư 法pháp 照chiếu

-# 新tân 定định 臺đài 岩# 法Pháp 師sư 少thiểu 康khang

-# 永vĩnh 明minh 智trí 覺giác 法Pháp 師sư 延diên 壽thọ

-# 昭chiêu 慶khánh 圓viên 淨tịnh 法Pháp 師sư 省tỉnh 常thường

-# 長trường/trưởng 蘆lô 慈từ 覺giác 法Pháp 師sư 宗tông 賾trách

-# 廬lư 山sơn 優ưu 曇đàm 宗tông 主chủ 普phổ 度độ

-# 雲vân 栖tê 蓮liên 池trì 法Pháp 師sư 袾# 宏hoành

-# 叅# 究cứu 念niệm 佛Phật 法Pháp 門môn

-# 長trường/trưởng 蘆lô 宗tông 賾trách 禪thiền 師sư

-# 真chân 歇hiết 清thanh 了liễu 禪thiền 師sư

-# 優ưu 曇đàm 普phổ 度độ 禪thiền 師sư

-# 天thiên 如như 惟duy 則tắc 禪thiền 師sư

-# 西tây 蜀thục 智trí 徹triệt 禪thiền 師sư

-# 楚sở 石thạch 梵Phạm 琦kỳ 禪thiền 師sư

-# 天thiên 真chân 毒độc 峰phong 善thiện 禪thiền 師sư

-# 空không 谷cốc 隆long 禪thiền 師sư

-# 天thiên 奇kỳ 煢quỳnh 絕tuyệt 禪thiền 師sư

-# 古cổ 音âm 琴cầm 禪thiền 師sư

-# 秘bí 密mật 念niệm 佛Phật 法Pháp 門môn

佛Phật 說thuyết 拔bạt 一nhất 切thiết 業nghiệp 障chướng 根căn 本bổn 咒chú

無Vô 量Lượng 壽Thọ 如Như 來Lai 。 修tu 觀quán 行hành 儀nghi 軌quỹ (# 并tinh 拳quyền 印ấn )#

烏ô 瑟sắt 膩nị 沙sa 。 最tối 勝thắng 總tổng 持trì 經Kinh

-# 不Bất 空Không 羂Quyến 索Sách 神Thần 變Biến 經Kinh

-# 鼓Cổ 音Âm 聲Thanh 王Vương 陀Đà 羅La 尼Ni 經Kinh

-# 大Đại 乗# 聖Thánh 無Vô 量Lượng 壽Thọ 光Quang 明Minh 王Vương 陀Đà 羅La 尼Ni 經Kinh

無Vô 量Lượng 功Công 德Đức 。 陀Đà 羅La 尼Ni 經Kinh

-# 無vô 量lượng 壽thọ 大đại 智trí 光quang 明minh 陀đà 羅la 尼ni

如Như 來Lai 香hương 卷quyển 之chi 四tứ 目mục 錄lục 終chung

如Như 來Lai 香hương 卷quyển 之chi 四tứ

西tây 吳ngô 唐đường 。

時thời 宜nghi 之chi 父phụ 手thủ 輯#

蓮liên 池trì 海hải 會hội 紀kỷ 略lược

釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 佛Phật 示thị 跡tích

法pháp 華hoa 經kinh 化hóa 城thành 喻dụ 品phẩm 。 過quá 去khứ 有hữu 佛Phật 。 名danh 大Đại 通Thông 智Trí 勝Thắng 。 滅diệt 度độ 已dĩ 來lai 。 無vô 量lượng 無vô 邊biên 。 百bách 千thiên 萬vạn 億ức 。 阿a 僧Tăng 祗chi 劫kiếp 。 以dĩ 如Như 來Lai 知tri 見kiến 力lực 故cố 。 觀quán 彼bỉ 久cửu 遠viễn 。 猶do 若nhược 今kim 日nhật 。 其kỳ 佛Phật 未vị 出xuất 家gia 時thời 。 有hữu 十thập 六lục 子tử 。 聞văn 父phụ 得đắc 成thành 菩Bồ 提Đề 。 往vãng 詣nghệ 佛Phật 所sở 。 請thỉnh 轉chuyển 法Pháp 輪luân 。 皆giai 以dĩ 童đồng 子tử 出xuất 家gia 。 而nhi 為vi 沙Sa 彌Di 。

時thời 佛Phật 受thọ 請thỉnh 。 過quá 二nhị 萬vạn 劫kiếp 已dĩ 。 說thuyết 大Đại 乘Thừa 經Kinh 。 名danh 妙Diệu 法Pháp 蓮Liên 華Hoa 。 經kinh 八bát 千thiên 劫kiếp 。 即tức 入nhập 禪thiền 定định 。 八bát 萬vạn 四tứ 千thiên 劫kiếp 。 時thời 十thập 六lục 沙Sa 彌Di 。 各các 升thăng 法Pháp 座tòa 。 亦diệc 於ư 八bát 萬vạn 四tứ 千thiên 劫kiếp 。 為vì 四tứ 部bộ 眾chúng 。 廣quảng 說thuyết 法Pháp 華hoa 一nhất 一nhất 皆giai 度độ 。 六lục 百bách 萬vạn 億ức 那na 由do 他tha 。 恆Hằng 河Hà 沙sa 等đẳng 眾chúng 生sanh 。 令linh 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 一nhất 一nhất 菩Bồ 薩Tát 沙Sa 彌Di 。 所sở 化hóa 眾chúng 生sanh 。 世thế 世thế 所sở 生sanh 。 與dữ 菩Bồ 薩Tát 俱câu 。 從tùng 其kỳ 聞văn 法Pháp 。 悉tất 皆giai 信tín 解giải 。 彼bỉ 十thập 六lục 沙Sa 彌Di 。 今kim 皆giai 得đắc 菩Bồ 提Đề 。 於ư 十thập 方phương 國quốc 土độ 。 現hiện 在tại 說thuyết 法Pháp 。 西tây 方phương 有hữu 佛Phật 。 名danh 阿A 彌Di 陀Đà 。 即tức 第đệ 七thất 也dã 。 第đệ 十thập 六lục 即tức 。 我ngã 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 佛Phật 。 在tại 此thử 娑Sa 婆Bà 世Thế 界Giới 說thuyết 法Pháp 。

〔# 悲bi 華hoa 經kinh 〕# 往vãng 昔tích 劫kiếp 中trung 。 有hữu 轉Chuyển 輪Luân 王Vương 。 名danh 無Vô 諍Tranh 念Niệm 。 大đại 臣thần 寳# 海hải 。 為vi 善Thiện 知Tri 識Thức 。 同đồng 於ư 寳# 藏tạng 佛Phật 所sở 。 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 無vô 諍tranh 念niệm 發phát 願nguyện 云vân 。 我ngã 修tu 大Đại 乘Thừa 。 取thủ 於ư 淨tịnh 土độ 。 終chung 不bất 願nguyện 於ư 。 穢uế 土thổ/độ 成thành 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 世thế 界giới 眾chúng 生sanh 。 無vô 諸chư 苦khổ 惱não 。 我ngã 不bất 得đắc 如như 是thị 佛Phật 剎sát 者giả 。 不bất 成thành 正chánh 覺giác 。 今kim 既ký 果quả 滿mãn 。 號hiệu 阿A 彌Di 陀Đà 。 故cố 現hiện 淨tịnh 土độ 。 寳# 海hải 大đại 臣thần 。 願nguyện 於ư 穢uế 土thổ/độ 。 成thành 熟thục 眾chúng 生sanh 。 今kim 已dĩ 果quả 滿mãn 。 號hiệu 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 。 於ư 此thử 濁trược 惡ác 世thế 中trung 。 成thành 佛Phật 菩Bồ 提Đề 。

〔# 大đại 雲vân 經kinh 〕# 。 釋Thích 迦Ca 世Thế 尊Tôn 。 在tại 方Phương 等Đẳng 會hội 中trung 。 熈# 怡di 微vi 笑tiếu 。 從tùng 其kỳ 面diện 門môn 。 出xuất 無vô 量lượng 光quang 。 大đại 雲vân 密mật 藏tạng 菩Bồ 薩Tát 問vấn 故cố 。 佛Phật 言ngôn 西tây 方phương 世thế 界giới 有hữu 國quốc 。 名danh 安an 樂lạc 。 佛Phật 號hiệu 無vô 量lượng 壽thọ 。 見kiến 在tại 說thuyết 法Pháp 。 告cáo 一nhất 菩Bồ 薩Tát 言ngôn 。 娑Sa 婆Bà 世Thế 界Giới 。 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 佛Phật 。 今kim 說thuyết 大đại 雲vân 經kinh 。 汝nhữ 可khả 往vãng 聼# 。 今kim 彼bỉ 菩Bồ 薩Tát 將tương 來lai 至chí 此thử 。 則tắc 正chánh 當đương 釋Thích 迦Ca 說thuyết 法Pháp 時thời 。 彌di 陀đà 亦diệc 現hiện 在tại 說thuyết 法Pháp 也dã 。

〔# 宗tông 鏡kính 錄lục 〕# 總tổng 持trì 教giáo 中trung 說thuyết 三tam 十thập 七thất 佛Phật 。 皆giai 毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 。 一nhất 佛Phật 所sở 現hiện 。 謂vị 遮già 那na 內nội 心tâm 。 證chứng 自tự 受thọ 用dụng 。 成thành 於ư 五ngũ 智trí 。 自tự 當đương 中trung 央ương 法Pháp 界Giới 清thanh 淨tịnh 。 智trí 次thứ 從tùng 四Tứ 智Trí 。 流lưu 出xuất 四tứ 方phương 四tứ 如Như 來Lai 。 其kỳ 妙Diệu 觀Quán 察Sát 智Trí 。 流lưu 出xuất 西tây 方phương 極Cực 樂Lạc 世Thế 界Giới 。 無Vô 量Lượng 壽Thọ 如Như 來Lai 。 則tắc 一nhất 佛Phật 雙song 現hiện 二nhị 土thổ/độ 。 故cố 清thanh 涼lương 云vân 即tức 本bổn 師sư 也dã 。

即tức 本bổn 師sư 者giả 如như 經kinh 第đệ 三tam 十thập 九cửu 云vân 或hoặc 有hữu 見kiến 佛Phật 。 無vô 量lượng 壽thọ 觀Quán 自Tự 在Tại 等đẳng 。 共cộng 圍vi 繞nhiễu 疏sớ/sơ 判phán 云vân 贊tán 本bổn 尊tôn 遮già 那na 之chi 德đức 也dã 疏sớ/sơ 又hựu 云vân 華hoa 藏tạng 剎sát 海hải 皆giai 遮già 那na 境cảnh 無Vô 量Lượng 壽Thọ 佛Phật 。 去khứ 十thập 萬vạn 億ức 並tịnh 未vị 出xuất 於ư 剎sát 種chủng 之chi 中trung 豈khởi 非phi 本bổn 師sư 隨tùy 名danh 異dị 化hóa 耶da 。

阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 示thị 跡tích

〔# 寶bảo 積tích 經kinh 〕# 過quá 去khứ 無vô 量lượng 劫kiếp 數số 。 有hữu 佛Phật 出xuất 世thế 。 號hiệu 世thế 間gian 自tự 在tại 王vương 如Như 來Lai 。 彼bỉ 佛Phật 法Pháp 中trung 。 有hữu 一nhất 國quốc 王vương 。 聞văn 佛Phật 說thuyết 法Pháp 。 心tâm 懷hoài 恱# 豫dự 。 棄khí 國quốc 出xuất 家gia 。 號hiệu 法Pháp 藏Tạng 比Bỉ 丘Khâu 。 有hữu 殊thù 勝thắng 行hạnh 願nguyện 。 及cập 念niệm 慧tuệ 力lực 增tăng 上thượng 。 其kỳ 心tâm 堅kiên 固cố 不bất 動động 。 福phước 智trí 殊thù 勝thắng 。 人nhân 相tướng 端đoan 嚴nghiêm 。 禮lễ 佛Phật 合hợp 掌chưởng 。 以dĩ 偈kệ 讚tán 佛Phật 。 德đức 而nhi 白bạch 佛Phật 言ngôn 。 我ngã 今kim 已dĩ 發phát 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 惟duy 願nguyện 如Như 來Lai 。 為vì 我ngã 演diễn 說thuyết 。 如như 是thị 等đẳng 法Pháp 。 令linh 於ư 世thế 間gian 。 得đắc 無vô 等đẳng 等đẳng 。 成thành 大đại 菩Bồ 提Đề 。 具cụ 攝nhiếp 清thanh 淨tịnh 莊trang 嚴nghiêm 佛Phật 土độ 。

佛Phật 告cáo 法Pháp 藏tạng 。

汝nhữ 應ưng 自tự 攝nhiếp 。 清thanh 淨tịnh 佛Phật 國quốc 。 法Pháp 藏tạng 白bạch 言ngôn 。 我ngã 無vô 威uy 力lực 堪kham 能năng 攝nhiếp 受thọ 。 惟duy 願nguyện 如Như 來Lai 。 說thuyết 餘dư 佛Phật 土độ 清thanh 淨tịnh 莊trang 嚴nghiêm 。 我ngã 等đẳng 聞văn 已dĩ 。 誓thệ 當đương 圓viên 滿mãn 。

爾nhĩ 時thời 彼bỉ 佛Phật 。 為vì 其kỳ 廣quảng 說thuyết 。 二nhị 十thập 一nhất 億ức 。 清thanh 淨tịnh 佛Phật 土độ 。 具cụ 足túc 莊trang 嚴nghiêm 。 說thuyết 是thị 法Pháp 時thời 。 經kinh 於ư 億ức 歲tuế 。 法Pháp 藏Tạng 比Bỉ 丘Khâu 。 於ư 彼bỉ 二nhị 十thập 一nhất 億ức 諸chư 佛Phật 土thổ/độ 中trung 。 所sở 有hữu 嚴nghiêm 淨tịnh 之chi 事sự 。 悉tất 皆giai 攝nhiếp 受thọ 。 既ký 攝nhiếp 受thọ 已dĩ 。 滿mãn 足túc 五ngũ 劫kiếp 。 思tư 惟duy 修tu 習tập 。 彼bỉ 二nhị 十thập 一nhất 俱câu 胝chi 佛Phật 剎sát 。 法Pháp 藏Tạng 比Bỉ 丘Khâu 。 所sở 攝nhiếp 受thọ 國quốc 。 超siêu 過quá 於ư 彼bỉ 。 既ký 攝nhiếp 受thọ 已dĩ 。 往vãng 詣nghệ 世thế 間gian 自tự 在tại 王vương 如Như 來Lai 所sở 。 頂đảnh 禮lễ 雙song 足túc 。 右hữu 遶nhiễu 七thất 帀táp 。 卻khước 住trụ 一nhất 面diện 。 白bạch 言ngôn 世Thế 尊Tôn 。 我ngã 已dĩ 攝nhiếp 受thọ 具cụ 足túc 功công 德đức 。 莊trang 嚴nghiêm 佛Phật 土độ 。 佛Phật 言ngôn 今kim 正chánh 是thị 時thời 。 汝nhữ 應ưng 具cụ 說thuyết 。 令linh 眾chúng 歡hoan 喜hỷ 。 亦diệc 令linh 大đại 眾chúng 。 皆giai 當đương 攝nhiếp 受thọ 。 圓viên 滿mãn 佛Phật 土độ 法Pháp 藏tạng 白bạch 言ngôn 。 惟duy 願nguyện 世Thế 尊Tôn 。 大đại 慈từ 留lưu 聼# 。 我ngã 今kim 將tương 說thuyết 。 殊thù 勝thắng 之chi 願nguyện 。 彼bỉ 法Pháp 藏Tạng 比Bỉ 丘Khâu 。 於ư 世thế 間gian 自tự 在tại 王vương 如Như 來Lai 前tiền 。 發phát 四tứ 十thập 八bát 願nguyện 已dĩ 。 大đại 地địa 震chấn 動động 。 天thiên 雨vũ 寳# 華hoa 。 皷cổ 樂nhạo/nhạc/lạc 滿mãn 空không 。 雨vũ 旃chiên 檀đàn 末mạt 。 空không 中trung 唱xướng 言ngôn 。 未vị 來lai 作tác 佛Phật 法Pháp 藏Tạng 比Bỉ 丘Khâu 。 發phát 如như 是thị 大đại 弘hoằng 誓thệ 願nguyện 。 皆giai 已dĩ 成thành 就tựu 。 世thế 間gian 希hy 有hữu 。 如như 實thật 安an 住trụ 。 種chủng 種chủng 功công 德đức 。 具cụ 足túc 莊trang 嚴nghiêm 。 威uy 德đức 廣quảng 大đại 。 清thanh 淨tịnh 佛Phật 土độ 。 修tu 習tập 如như 是thị 。 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 時thời 。 經kinh 於ư 無vô 量lượng 無vô 數số 。 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 無vô 有hữu 等đẳng 等đẳng 億ức 。 那na 由do 他tha 百bách 千thiên 劫kiếp 內nội 。 初sơ 未vị 曾tằng 起khởi 貪tham 嗔sân 及cập 癡si 。 欲dục 害hại 恚khuể 想tưởng 。 不bất 起khởi 色sắc 聲thanh 香hương 味vị 觸xúc 想tưởng 。 於ư 諸chư 眾chúng 生sanh 。 常thường 樂nhạo/nhạc/lạc 愛ái 敬kính 。 猶do 如như 親thân 屬thuộc 。 其kỳ 性tánh 溫ôn 和hòa 。 易dị 可khả 同đồng 處xứ 。 有hữu 來lai 求cầu 者giả 。 不bất 逆nghịch 其kỳ 意ý 。 善thiện 言ngôn 勸khuyến 諭dụ 。 無vô 不bất 從tùng 心tâm 。 資tư 養dưỡng 所sở 須tu 。 取thủ 支chi 身thân 命mạng 。 少thiểu 欲dục 知tri 足túc 。 常thường 樂nhạo/nhạc/lạc 虚# 閒gian/nhàn 。 稟bẩm 識thức 聰thông 明minh 而nhi 無vô 矯kiểu 妄vọng 。 其kỳ 性tánh 調điều 順thuận 。 無vô 有hữu 暴bạo 惡ác 。 於ư 諸chư 有hữu 情tình 。 常thường 懷hoài 慈từ 忍nhẫn 。 心tâm 不bất 詐trá 謟siểm 。 亦diệc 無vô 懈giải 怠đãi 。 善thiện 言ngôn 策sách 進tiến 。 求cầu 諸chư 白bạch 法Pháp 。 普phổ 為vi 羣quần 生sanh 。 勇dũng 猛mãnh 無vô 退thoái 。 利lợi 益ích 世thế 間gian 。 大đại 願nguyện 圓viên 滿mãn 。 奉phụng 事sự 師sư 長trưởng 。 敬kính 佛Phật 法Pháp 僧Tăng 。 於ư 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 常thường 被bị 甲giáp 冑trụ 。 志chí 樂nhạo 寂tịch 靜tĩnh 。 離ly 諸chư 染nhiễm 着trước 。 為vì 令linh 眾chúng 生sanh 。 常thường 修tu 白bạch 法Pháp 。 於ư 善thiện 法Pháp 中trung 。 而nhi 為vi 上thượng 首thủ 。 住trụ 空không 無vô 相tướng 無vô 願nguyện 。 無vô 作tác 無vô 生sanh 。 不bất 起khởi 不bất 滅diệt 。 無vô 有hữu 憍kiêu 慢mạn 。 而nhi 彼bỉ 正Chánh 士Sĩ 行hành 菩Bồ 薩Tát 道Đạo 時thời 。 常thường 護hộ 語ngữ 言ngôn 。 不bất 以dĩ 語ngữ 言ngôn 。 害hại 他tha 及cập 己kỷ 。 常thường 以dĩ 語ngữ 業nghiệp 利lợi 己kỷ 及cập 人nhân 。 若nhược 入nhập 王vương 城thành 及cập 諸chư 村thôn 落lạc 。 雖tuy 見kiến 諸chư 色sắc 。 心tâm 無vô 所sở 染nhiễm 。 以dĩ 清thanh 淨tịnh 心tâm 。 不bất 愛ái 不bất 恚khuể 。 菩Bồ 薩Tát 爾nhĩ 時thời 。 於ư 檀Đàn 波Ba 羅La 蜜Mật 。 起khởi 自tự 行hành 已dĩ 。 又hựu 能năng 令linh 他tha 。 行hành 於ư 惠huệ 施thí 。 於ư 尸Thi 波Ba 羅La 蜜Mật 。 乃nãi 至chí 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 起khởi 前tiền 二nhị 行hành 。 皆giai 悉tất 圓viên 滿mãn 。 由do 成thành 如như 是thị 諸chư 善thiện 根căn 故cố 。 所sở 生sanh 之chi 處xứ 。 有hữu 無vô 量lượng 億ức 。 那na 由do 他tha 百bách 千thiên 伏phục 藏tạng 。 自tự 然nhiên 涌dũng 出xuất 。 復phục 令linh 無vô 量lượng 。 無vô 數số 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 無vô 等đẳng 無vô 邊biên 。 諸chư 眾chúng 生sanh 類loại 。 安an 住trụ 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 如như 是thị 無vô 邊biên 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 眾chúng 。 起khởi 諸chư 妙diệu 行hạnh 。 供cúng 養dường 奉phụng 事sự 。 諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn 。 乃nãi 至chí 成thành 佛Phật 。 皆giai 不bất 可khả 以dĩ 語ngữ 言ngôn 。 分phân 別biệt 之chi 所sở 能năng 知tri 。 或hoặc 作tác 輪Luân 王Vương 。 帝Đế 釋Thích 。 蘇tô 燄diệm 摩ma 天thiên 。 兜Đâu 率Suất 陀Đà 天Thiên 。 善thiện 化hóa 天thiên 。 他Tha 化Hóa 自Tự 在Tại 天Thiên 。 大Đại 梵Phạm 天Thiên 王Vương 。 皆giai 能năng 奉phụng 事sự 供cúng 養dường 諸chư 佛Phật 。 及cập 能năng 請thỉnh 佛Phật 。 轉chuyển 於ư 法Pháp 輪luân 。 若nhược 作tác 閻Diêm 浮Phù 提Đề 王vương 。 及cập 諸chư 長trưởng 者giả 。 宰tể 官quan 婆Bà 羅La 門Môn 剎sát 帝đế 利lợi 等đẳng 。 諸chư 種chủng 姓tánh 中trung 。 皆giai 能năng 尊tôn 重trọng 供cúng 養dường 諸chư 佛Phật 。 又hựu 能năng 演diễn 說thuyết 無vô 量lượng 法Pháp 門môn 。 從tùng 此thử 永vĩnh 棄khí 世thế 間gian 。 成thành 無vô 上thượng 道Đạo 。 然nhiên 彼bỉ 菩Bồ 薩Tát 。 能năng 以dĩ 上thượng 妙diệu 衣y 服phục 臥ngọa 具cụ 。 飲ẩm 食thực 醫y 藥dược 。 盡tận 形hình 供cúng 養dường 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 得đắc 安an 樂lạc 住trụ 。 如như 是thị 種chủng 種chủng 。 圓viên 滿mãn 善thiện 根căn 。 非phi 以dĩ 語ngữ 言ngôn 。 能năng 盡tận 邊biên 際tế 。 口khẩu 中trung 常thường 出xuất 。 旃chiên 檀đàn 妙diệu 香hương 。 其kỳ 香hương 普phổ 熏huân 。 無vô 量lượng 無vô 數số 。 乃nãi 至chí 億ức 那na 由do 他tha 。 百bách 千thiên 世thế 界giới 。 復phục 從tùng 一nhất 切thiết 毛mao 孔khổng 。 出xuất 過quá 人nhân 天thiên 優ưu 鉢bát 羅la 華hoa 。 上thượng 妙diệu 香hương 氣khí 。 隨tùy 所sở 生sanh 處xứ 。 相tướng 好hảo 端đoan 嚴nghiêm 。 殊thù 勝thắng 圓viên 滿mãn 。 又hựu 得đắc 諸chư 資tư 具cụ 。 自tự 在tại 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 一nhất 切thiết 服phục 用dụng 。 周chu 遍biến 無vô 乏phạp 。 所sở 謂vị 諸chư 寳# 香hương 華hoa 幢tràng 幡phan 繒tăng 蓋cái 。 上thượng 妙diệu 衣y 服phục 。 飲ẩm 食thực 湯thang 藥dược 。 及cập 諸chư 伏phục 藏tạng 。 珍trân 玩ngoạn 所sở 須tu 。 皆giai 從tùng 菩Bồ 薩Tát 掌chưởng 中trung 。 自tự 然nhiên 流lưu 出xuất 。 身thân 諸chư 毛mao 孔khổng 。 流lưu 出xuất 一nhất 切thiết 。 人nhân 天thiên 音âm 樂nhạc 。 由do 是thị 因nhân 緣duyên 。 能năng 令linh 無vô 量lượng 。 無vô 數số 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 諸chư 眾chúng 生sanh 等đẳng 。 安an 住trụ 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 法Pháp 藏Tạng 菩Bồ 薩Tát 。 本bổn 所sở 修tu 行hành 如như 是thị 。 今kim 者giả 西tây 方phương 。 去khứ 此thử 十thập 萬vạn 億ức 佛Phật 剎sát 。 彼bỉ 有hữu 世thế 界giới 。 名danh 曰viết 極Cực 樂Lạc 。 法Pháp 藏Tạng 比Bỉ 丘Khâu 。 在tại 彼bỉ 成thành 佛Phật 。 號hiệu 無Vô 量Lượng 壽Thọ 。 今kim 現hiện 在tại 說thuyết 法Pháp 。 無vô 量lượng 菩Bồ 薩Tát 。 及cập 聲Thanh 聞Văn 眾chúng 。 恭cung 敬kính 圍vi 遶nhiễu 。 彼bỉ 佛Phật 光quang 明minh 。 普phổ 照chiếu 佛Phật 剎sát 無vô 量lượng 無vô 數số 。 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 彼bỉ 之chi 光quang 明minh 。 清thanh 淨tịnh 廣quảng 大đại 。 普phổ 令linh 眾chúng 生sanh 。 身thân 心tâm 悅duyệt 樂lạc 。 復phục 令linh 一nhất 切thiết 。 餘dư 佛Phật 剎sát 中trung 。 天thiên 龍long 夜dạ 义# 。 阿a 修tu 羅la 等đẳng 。 皆giai 得đắc 歡hoan 悅duyệt 。 彼bỉ 無Vô 量Lượng 壽Thọ 如Như 來Lai 。 諸chư 聲Thanh 聞Văn 眾chúng 。 不bất 可khả 稱xưng 量lượng 。 知tri 其kỳ 邊biên 際tế 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 眾chúng 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 非phi 以dĩ 筭# 計kế 。 之chi 所sở 能năng 知tri 。 彼bỉ 佛Phật 壽thọ 命mạng 。 無vô 量lượng 無vô 邊biên 。 不bất 可khả 知tri 其kỳ 。 劫kiếp 數số 多đa 少thiểu 。 聲Thanh 聞Văn 菩Bồ 薩Tát 。 及cập 諸chư 天thiên 人nhân 。 壽thọ 量lượng 亦diệc 爾nhĩ 。 彼bỉ 佛Phật 受thọ 生sanh 出xuất 世thế 已dĩ 來lai 。 經kinh 今kim 十thập 劫kiếp 。 彼bỉ 極cực 樂lạc 界giới 。 無vô 量lượng 功công 德đức 具cụ 足túc 莊trang 嚴nghiêm 。 國quốc 土độ 豐phong 稔# 。 天thiên 人nhân 熾sí 盛thịnh 。 志chí 意ý 和hòa 適thích 。 常thường 得đắc 安an 隱ẩn 。 無vô 有hữu 地địa 獄ngục 。 餓ngạ 鬼quỷ 畜súc 生sanh 。 及cập 琰Diêm 魔Ma 王vương 界giới 。 有hữu 種chủng 種chủng 香hương 。 周chu 遍biến 芬phân 馥phức 。 種chủng 種chủng 妙diệu 華hoa 。 亦diệc 皆giai 充sung 滿mãn 。 國quốc 土độ 莊trang 嚴nghiêm 。 不bất 能năng 殫đàn 述thuật 。 皆giai 為vi 十thập 方phương 。 諸chư 佛Phật 之chi 所sở 稱xưng 歎thán 。

觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 示thị 跡tích

首Thủ 楞Lăng 嚴Nghiêm 經Kinh 。 往vãng 昔tích 無vô 數số 。 恆Hằng 河Hà 沙sa 劫kiếp 。 有hữu 佛Phật 出xuất 世thế 。 名danh 觀Quán 世Thế 音Âm 。 大Đại 士Sĩ 始thỉ 於ư 彼bỉ 佛Phật 。 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 彼bỉ 佛Phật 教giáo 其kỳ 從tùng 聞văn 思tư 修tu 。 入nhập 三tam 摩ma 地địa 。 初sơ 於ư 聞văn 中trung 。 入nhập 流lưu 亡vong 所sở 。 所sở 入nhập 既ký 寂tịch 。 動động 靜tĩnh 二nhị 相tướng 。 了liễu 然nhiên 不bất 生sanh 。 如như 是thị 漸tiệm 增tăng 。 聞văn 所sở 聞văn 盡tận 。 盡tận 聞văn 不bất 住trụ 。 覺giác 所sở 覺giác 空không 。 空không 覺giác 極cực 圓viên 。 空không 所sở 空không 滅diệt 。 生sanh 滅diệt 既ký 滅diệt 。 寂tịch 滅diệt 現hiện 前tiền 。 忽hốt 然nhiên 超siêu 越việt 。 世thế 出xuất 世thế 間gian 。 十thập 方phương 圓viên 明minh 。 獲hoạch 二nhị 殊thù 勝thắng 。 一nhất 者giả 上thượng 合hợp 。 十thập 方phương 諸chư 佛Phật 。 本bổn 妙diệu 覺giác 心tâm 。 與dữ 佛Phật 如Như 來Lai 。 同đồng 一nhất 慈từ 力lực 。 二nhị 者giả 下hạ 合hợp 。 十thập 方phương 一nhất 切thiết 。 六lục 道đạo 眾chúng 生sanh 。 與dữ 諸chư 眾chúng 生sanh 。 同đồng 一nhất 悲bi 仰ngưỡng 。 由do 大Đại 士Sĩ 供cúng 養dường 觀Quán 音Âm 如Như 來Lai 。 蒙mông 彼bỉ 如Như 來Lai 。 授thọ 以dĩ 如như 幻huyễn 聞văn 薰huân 聞văn 修tu 。 金Kim 剛Cang 三Tam 昧Muội 。 與dữ 佛Phật 如Như 來Lai 。 同đồng 慈từ 力lực 故cố 。 令linh 其kỳ 身thân 成thành 三tam 十thập 二nhị 應ưng 。 入nhập 諸chư 國quốc 土độ 。 皆giai 以dĩ 三tam 昧muội 。 聞văn 薰huân 聞văn 修tu 。 無vô 作tác 妙diệu 力lực 。 自tự 在tại 成thành 就tựu 。 復phục 以dĩ 此thử 聞văn 熏huân 聞văn 修tu 。 金Kim 剛Cang 三Tam 昧Muội 。 無vô 作tác 妙diệu 力lực 。 與dữ 諸chư 十thập 方phương 。 三tam 世thế 六lục 道đạo 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 同đồng 悲bi 仰ngưỡng 故cố 。 令linh 諸chư 眾chúng 生sanh 。 於ư 其kỳ 身thân 心tâm 。 獲hoạch 十thập 四tứ 種chủng 。 無vô 畏úy 功công 德đức 。 是thị 故cố 此thử 娑Sa 婆Bà 世Thế 界Giới 。 皆giai 號hiệu 之chi 為vi 。 施thí 無vô 畏úy 者giả 。 由do 是thị 圓viên 通thông 。 修tu 證chứng 無vô 上thượng 道Đạo 故cố 。 又hựu 能năng 善thiện 獲hoạch 。 四tứ 不bất 思tư 議nghị 。 無vô 作tác 妙diệu 德đức 。 彼bỉ 佛Phật 如Như 來Lai 。 歎thán 其kỳ 善thiện 得đắc 。 圓viên 通thông 法Pháp 門môn 。 於ư 大đại 會hội 中trung 。 授thọ 記ký 大Đại 士sĩ 觀Quán 世Thế 音Âm 號hiệu 。 由do 其kỳ 觀quán 聼# 。 十thập 方phương 圓viên 明minh 。 故cố 觀quán 音âm 名danh 。 徧biến 十thập 方phương 界giới 。

十thập 六lục 觀quán 經kinh 。 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 佛Phật 。 為vi 韋Vi 提Đề 希Hy 夫Phu 人Nhân 。 說thuyết 除trừ 苦khổ 惱não 法Pháp 時thời 。 無Vô 量Lượng 壽Thọ 佛Phật 。 住trụ 立lập 空không 中trung 。 觀quán 世thế 音âm 大đại 勢thế 至chí 。 是thị 二nhị 大Đại 士Sĩ 。 侍thị 立lập 左tả 右hữu 。 光quang 明minh 熾sí 盛thịnh 。 不bất 可khả 具cụ 見kiến 。 百bách 千thiên 閻Diêm 浮Phù 檀Đàn 金kim 色sắc 。 不bất 得đắc 為vi 比tỉ 。 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 身thân 長trường 八bát 十thập 萬vạn 億ức 。 那na 由do 他tha 由do 旬tuần 。 身thân 紫tử 金kim 色sắc 。 頂đảnh 有hữu 肉nhục 髻kế 。 頂đảnh 有hữu 圓viên 光quang 。 面diện 各các 百bách 千thiên 由do 旬tuần 。 其kỳ 圓viên 光quang 中trung 。 有hữu 五ngũ 百bách 化hóa 佛Phật 。 如như 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 。 一nhất 一nhất 化hóa 佛Phật 。 有hữu 五ngũ 百bách 化hóa 菩Bồ 薩Tát 。 無vô 量lượng 諸chư 天thiên 。 以dĩ 為vi 侍thị 者giả 。 舉cử 身thân 光quang 中trung 。 五ngũ 道đạo 眾chúng 生sanh 。 一nhất 切thiết 色sắc 相tướng 。 皆giai 於ư 中trung 現hiện 。 頂đảnh 上thượng 毘tỳ 楞lăng 伽già 摩ma 尼ni 寳# 。 以dĩ 為vi 天thiên 冠quan 。 其kỳ 天thiên 冠quan 中trung 。 有hữu 一nhất 立lập 化hóa 佛Phật 。 高cao 二nhị 十thập 五ngũ 由do 旬tuần 。 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 面diện 如như 閻Diêm 浮Phù 檀Đàn 金kim 色sắc 。 眉mi 間gian 毫hào 相tướng 。 備bị 七thất 寳# 色sắc 。 流lưu 出xuất 八bát 萬vạn 四tứ 千thiên 種chủng 光quang 明minh 。 一nhất 一nhất 光quang 明minh 。 有hữu 無vô 量lượng 無vô 數số 。 百bách 千thiên 化hóa 佛Phật 。 一nhất 一nhất 化hóa 佛Phật 。 無vô 數số 化hóa 菩Bồ 薩Tát 。 以dĩ 為vi 侍thị 者giả 。 變biến 現hiện 自tự 在tại 。 滿mãn 十thập 方phương 世thế 界giới 。 臂tý 如như 紅hồng 蓮liên 華hoa 色sắc 。 有hữu 八bát 十thập 億ức 。 微vi 妙diệu 光quang 明minh 。 以dĩ 為vi 瓔anh 珞lạc 。 其kỳ 瓔anh 珞lạc 中trung 。 普phổ 現hiện 一nhất 切thiết 。 諸chư 莊trang 嚴nghiêm 事sự 。 手thủ 掌chưởng 作tác 五ngũ 百bách 億ức 。 襍tập 蓮liên 華hoa 色sắc 。 手thủ 十thập 指chỉ 端đoan 。 一nhất 一nhất 指chỉ 端đoan 。 有hữu 八bát 萬vạn 四tứ 千thiên 畫họa 。 猶do 如như 印ấn 文văn 。 一nhất 一nhất 畫họa 。 有hữu 八bát 萬vạn 四tứ 千thiên 色sắc 。 一nhất 一nhất 色sắc 。 有hữu 八bát 萬vạn 四tứ 千thiên 光quang 。 其kỳ 光quang 柔nhu 輭nhuyễn 。 普phổ 照chiếu 一nhất 切thiết 。 以dĩ 此thử 寳# 手thủ 。 接tiếp 引dẫn 眾chúng 生sanh 。 舉cử 足túc 時thời 。 足túc 下hạ 有hữu 千thiên 輻bức 輪luân 相tướng 。 自tự 然nhiên 化hóa 成thành 。 五ngũ 百bách 億ức 光quang 明minh 臺đài 。 下hạ 足túc 時thời 。 有hữu 金kim 剛cang 摩ma 尼ni 華hoa 。 布bố 散tán 一nhất 切thiết 。 莫mạc 不bất 彌di 滿mãn 。 其kỳ 餘dư 身thân 相tướng 。 眾chúng 好hảo 具cụ 足túc 。 如như 佛Phật 無vô 異dị 。 唯duy 頂đảnh 上thượng 肉nhục 髻kế 。 及cập 無vô 見kiến 頂đảnh 相tướng 。 不bất 及cập 世Thế 尊Tôn 。 是thị 為vi 觀Quán 世Thế 音Âm 。 菩Bồ 薩Tát 真chân 實thật 色sắc 身thân 相tướng 。

法pháp 華hoa 經kinh 授thọ 記ký 。 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 正Chánh 法Pháp 滅diệt 後hậu 。 過quá 中trung 夜dạ 分phân 。 明minh 相tướng 出xuất 時thời 。 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 於ư 七thất 寳# 菩Bồ 提Đề 樹thụ 下hạ 。 結kết 跏già 趺phu 坐tọa 。 成thành 等Đẳng 正Chánh 覺Giác 。 號hiệu 普Phổ 光Quang 功Công 德Đức 山Sơn 王Vương 如Như 來Lai 。 應Ứng 供Cúng 正chánh 徧biến 知tri 明Minh 行Hạnh 足Túc 善Thiện 逝Thệ 。 世Thế 間Gian 解Giải 無Vô 上Thượng 士Sĩ 。 調Điều 御Ngự 丈Trượng 夫Phu 。 天Thiên 人Nhân 師Sư 佛Phật 世Thế 尊Tôn 。 其kỳ 佛Phật 國quốc 土độ 。 自tự 然nhiên 七thất 寳# 眾chúng 妙diệu 合hợp 成thành 。 莊trang 嚴nghiêm 之chi 事sự 。 諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn 。 於ư 恆Hằng 沙sa 劫kiếp 。 說thuyết 不bất 能năng 盡tận 。 其kỳ 佛Phật 國quốc 土độ 。 無vô 有hữu 聲Thanh 聞Văn 緣Duyên 覺Giác 之chi 名danh 。 純thuần 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 充sung 滿mãn 其kỳ 國quốc 。 其kỳ 佛Phật 國quốc 土độ 。 號hiệu 眾chúng 寳# 普phổ 集tập 莊trang 嚴nghiêm 。 普Phổ 光Quang 功Công 德Đức 山Sơn 王Vương 如Như 來Lai 。 隨tùy 其kỳ 壽thọ 命mạng 。 得Đắc 大Đại 勢Thế 至Chí 菩Bồ 薩Tát 。 親thân 近cận 供cúng 養dường 。 至chí 於ư 涅Niết 槃Bàn 。 般Bát 涅Niết 槃Bàn 後hậu 。 奉phụng 持trì 正Chánh 法Pháp 。 乃nãi 至chí 滅diệt 盡tận 。

(# 觀quán 世thế 音âm 大Đại 士Sĩ 。 自tự 陳trần 繇# 古cổ 。 觀Quán 音Âm 如Như 來Lai 。 授thọ 以dĩ 三tam 昧muội 。 錫tích 以dĩ 嘉gia 名danh 。 而nhi 悲bi 華hoa 經kinh 謂vị 寳# 藏tạng 如Như 來Lai 授thọ 記ký 不bất 瞬thuấn 太thái 子tử 。 字tự 曰viết 觀quán 音âm 。 此thử 乃nãi 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 非phi 止chỉ 一nhất 度độ 。 現hiện 前tiền 當đương 來lai 。 三tam 種chủng 記ký 莂biệt 也dã 。 又hựu 授thọ 記ký 等đẳng 經kinh 。 皆giai 謂vị 二nhị 大Đại 士Sĩ 。 從tùng 西tây 方phương 來lai 。 無Vô 量Lượng 壽Thọ 經Kinh 。 乃nãi 謂vị 二nhị 大Đại 士Sĩ 。 於ư 此thử 世thế 界giới 。 捨xả 壽thọ 命mạng 已dĩ 。 往vãng 生sanh 彼bỉ 國quốc 。 據cứ 迹tích 而nhi 論luận 。 則tắc 始thỉ 從tùng 安An 樂Lạc 世Thế 界Giới 。 來lai 詣nghệ 此thử 土độ 。 終chung 必tất 繇# 此thử 土thổ/độ 示thị 滅diệt 。 歸quy 於ư 安an 養dưỡng 。 實thật 則tắc 大Đại 士Sĩ 十thập 方phương 世thế 界giới 。 無vô 所sở 不bất 在tại 。 諸chư 佛Phật 會hội 中trung 。 咸hàm 為vi 輔phụ 弼bật 。 眾chúng 生sanh 界giới 內nội 。 盡tận 作tác 導đạo 師sư 。 方phương 符phù 上thượng 同đồng 下hạ 合hợp 之chi 慈từ 力lực 悲bi 仰ngưỡng 耳nhĩ 。 然nhiên 大Đại 士Sĩ 位vị 當đương 補bổ 處xứ 。 慈từ 化hóa 既ký 隆long 故cố 不bất 假giả 轉chuyển 教giáo 念niệm 佛Phật 。 但đãn 念niệm 大Đại 士Sĩ 名danh 。 即tức 得đắc 往vãng 生sanh 矣hĩ 。 )# 。

大Đại 勢Thế 至Chí 菩Bồ 薩Tát 示thị 跡tích

首Thủ 楞Lăng 嚴Nghiêm 經Kinh 。 往vãng 昔tích 恆Hằng 河Hà 沙sa 劫kiếp 。 有hữu 佛Phật 出xuất 世thế 。 名danh 無Vô 量Lượng 光Quang 。 十thập 二nhị 如Như 來Lai 。 相tương 繼kế 一nhất 劫kiếp 。 其kỳ 最tối 後hậu 佛Phật 。 名danh 超Siêu 日Nhật 月Nguyệt 光Quang 。 彼bỉ 佛Phật 教giáo 大đại 勢thế 至chí 。 念Niệm 佛Phật 三Tam 昧Muội 。 譬thí 如như 有hữu 人nhân 。 一nhất 專chuyên 為vi 憶ức 。 一nhất 人nhân 專chuyên 忘vong 。 如như 是thị 二nhị 人nhân 。 若nhược 逢phùng 不bất 逢phùng 。 或hoặc 見kiến 非phi 見kiến 。 二nhị 人nhân 相tương 憶ức 。 二nhị 憶ức 念niệm 深thâm 。 如như 是thị 乃nãi 至chí 。 從tùng 生sanh 至chí 生sanh 。 同đồng 於ư 形hình 影ảnh 。 不bất 相tương 乖quai 異dị 。 十thập 方phương 如Như 來Lai 。 憐lân 念niệm 眾chúng 生sanh 。 如như 母mẫu 憶ức 子tử 。 若nhược 子tử 逃đào 逝thệ 。 雖tuy 憶ức 何hà 為vi 。 子tử 若nhược 憶ức 母mẫu 。 如như 母mẫu 憶ức 時thời 。 母mẫu 子tử 歷lịch 生sanh 。 不bất 相tương 違vi 遠viễn 。 若nhược 眾chúng 生sanh 心tâm 。 憶ức 佛Phật 念niệm 佛Phật 。 現hiện 前tiền 當đương 來lai 。 必tất 定định 見kiến 佛Phật 。 去khứ 佛Phật 不bất 遠viễn 。 不bất 假giả 方phương 便tiện 。 自tự 得đắc 心tâm 開khai 。 如như 染nhiễm 香hương 人nhân 。 身thân 有hữu 香hương 氣khí 。 此thử 則tắc 名danh 為vi 。 香Hương 光Quang 莊Trang 嚴Nghiêm 。 故cố 本bổn 因Nhân 地Địa 。 以dĩ 念niệm 佛Phật 心tâm 。 入nhập 無Vô 生Sanh 忍Nhẫn 。 今kim 於ư 此thử 界giới 。 攝nhiếp 念niệm 佛Phật 人nhân 。 歸quy 於ư 淨tịnh 土độ 。 我ngã 無vô 選tuyển 擇trạch 。 都đô 攝nhiếp 六lục 根căn 。 淨tịnh 念niệm 相tương 繼kế 。 得đắc 三tam 摩ma 地địa 。 (# 此thử 念Niệm 佛Phật 三Tam 昧Muội 。 之chi 要yếu 旨chỉ 也dã )# 。

〔# 十thập 六lục 觀quán 經kinh 〕# 。 大Đại 勢Thế 至Chí 菩Bồ 薩Tát 。 身thân 量lượng 亦diệc 如như 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 長trường 八bát 十thập 萬vạn 億ức 。 那na 由do 他tha 由do 旬tuần 。 圓viên 光quang 面diện 各các 。 百bách 二nhị 十thập 五ngũ 由do 旬tuần 。 照chiếu 二nhị 百bách 五ngũ 十thập 由do 旬tuần 。 舉cử 身thân 光quang 明minh 。 照chiếu 十thập 方phương 國quốc 。 作tác 紫tử 金kim 色sắc 。 有hữu 緣duyên 眾chúng 生sanh 。 皆giai 悉tất 得đắc 見kiến 。 但đãn 見kiến 此thử 菩Bồ 薩Tát 。 一nhất 毛mao 孔khổng 光quang 。 即tức 見kiến 十thập 方phương 。 無vô 量lượng 諸chư 佛Phật 。 淨tịnh 妙diệu 光quang 明minh 。 是thị 故cố 號hiệu 此thử 菩Bồ 薩Tát 。 名danh 無Vô 邊Biên 光Quang 。 以dĩ 智trí 慧tuệ 光quang 。 普phổ 照chiếu 一nhất 切thiết 。 令linh 離ly 三tam 途đồ 。 得đắc 無vô 上thượng 力lực 。 是thị 故cố 號hiệu 此thử 菩Bồ 薩Tát 。 名danh 大Đại 勢Thế 至Chí 。 此thử 菩Bồ 薩Tát 天thiên 冠quan 。 有hữu 五ngũ 百bách 寳# 華hoa 。 一nhất 一nhất 寳# 華hoa 。 有hữu 五ngũ 百bách 寳# 臺đài 。 一nhất 一nhất 臺đài 中trung 。 十thập 方phương 諸chư 佛Phật 。 淨tịnh 妙diệu 國quốc 土độ 。 廣quảng 長trường 之chi 相tướng 。 皆giai 於ư 中trung 現hiện 。 頂đảnh 上thượng 肉nhục 髻kế 。 如như 鉢bát 頭đầu 摩ma 華hoa 。 於ư 肉nhục 髻kế 上thượng 。 有hữu 一nhất 寳# 瓶bình 。 盛thình 諸chư 光quang 明minh 。 普phổ 現hiện 佛Phật 事sự 。 餘dư 諸chư 身thân 相tướng 。 如như 觀Quán 世Thế 音Âm 。 等đẳng 無vô 有hữu 異dị 。 此thử 菩Bồ 薩Tát 行hành 時thời 。 十thập 方phương 世thế 界giới 。 一nhất 切thiết 震chấn 動động 。 當đương 地địa 動động 處xứ 。 有hữu 五ngũ 百bách 億ức 寳# 華hoa 。 一nhất 一nhất 寳# 華hoa 。 莊trang 嚴nghiêm 高cao 顯hiển 。 如như 極Cực 樂Lạc 世Thế 界Giới 。 此thử 菩Bồ 薩Tát 坐tọa 時thời 。 七thất 寳# 國quốc 土độ 。 一nhất 時thời 動động 搖dao 。 從tùng 下hạ 方phương 金Kim 光Quang 佛Phật 剎sát 。 乃nãi 至chí 上thượng 方phương 。 光Quang 明Minh 王Vương 佛Phật 剎sát 。 於ư 其kỳ 中trung 間gian 。 無vô 量lượng 塵trần 數số 。 分phân 身thân 無Vô 量Lượng 壽Thọ 佛Phật 。 分phân 身thân 觀Quán 世Thế 音Âm 大đại 勢thế 至chí 。 皆giai 悉tất 雲vân 集tập 。 極Cực 樂Lạc 國Quốc 土Độ 。 畟trắc 塞tắc 空không 中trung 。 坐tọa 蓮liên 華hoa 座tòa 。 演diễn 說thuyết 妙diệu 法Pháp 。 度độ 苦khổ 眾chúng 生sanh 。 是thị 為vi 大Đại 勢Thế 至Chí 菩Bồ 薩Tát 。 真chân 實thật 色sắc (# 身thân 相tướng )# 。

〔# 法pháp 華hoa 經kinh 授thọ 記ký 品phẩm 〕# 得Đắc 大Đại 勢Thế 至Chí 菩Bồ 薩Tát 。 親thân 近cận 供cúng 養dường 。 普Phổ 光Quang 功Công 德Đức 山Sơn 王Vương 如Như 來Lai 。 隨tùy 其kỳ 壽thọ 命mạng 。 至chí 于vu 涅Niết 槃Bàn 。 般Bát 涅Niết 槃Bàn 後hậu 。 奉phụng 持trì 正Chánh 法Pháp 。 乃nãi 至chí 滅diệt 盡tận 。 法Pháp 滅diệt 盡tận 已dĩ 。 即tức 於ư 其kỳ 國quốc 。 成thành 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 號hiệu 曰viết 善thiện 住trụ 功công 德đức 寳# 王vương 如Như 來Lai 。 應Ứng 供Cúng 正chánh 徧biến 知tri 明Minh 行Hạnh 足Túc 善Thiện 逝Thệ 。 世Thế 間Gian 解Giải 無Vô 上Thượng 士Sĩ 。 調Điều 御Ngự 丈Trượng 夫Phu 。 天Thiên 人Nhân 師Sư 佛Phật 世Thế 尊Tôn 。 如như 普Phổ 光Quang 功Công 德Đức 山Sơn 王Vương 如Như 來Lai 國quốc 土độ 。 光quang 明minh 壽thọ 命mạng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 眾chúng 。 乃nãi 至chí 法Pháp 住trụ 。 等đẳng 無vô 有hữu 異dị 。 若nhược 善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân 。 聞văn 善thiện 住trụ 功công 德đức 寳# 王vương 如như 。 來lai 名danh 者giả 。 皆giai 得đắc 不bất 退thoái 。 於ư 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。

三tam 世thế 示thị 跡tích

過quá 去khứ 示thị 跡tích

〔# 大đại 寳# 積tích 經kinh 〕# 往vãng 昔tích 過quá 阿a 僧Tăng 祗chi 。 無vô 數số 大đại 劫kiếp 。 有hữu 佛Phật 出xuất 現hiện 。 號hiệu 曰viết 然Nhiên 燈Đăng 。 於ư 彼bỉ 佛Phật 前tiền 。 極cực 過quá [婁*支]# 量lượng 。 有hữu 苦khổ 行hạnh 佛Phật 。 出xuất 興hưng 於ư 世thế 。 苦khổ 行hạnh 佛Phật 前tiền 。

復phục 有hữu 如Như 來Lai 。 號hiệu 為vi 月nguyệt 面diện 。 月nguyệt 面diện 佛Phật 前tiền 。 過quá 於ư 數số 量lượng 。 有hữu 栴chiên 檀đàn 香hương 佛Phật 。 於ư 彼bỉ 佛Phật 前tiền 。 有hữu 蘇tô 迷mê 盧lô 積tích 佛Phật 。 盧lô 積tích 佛Phật 前tiền 。

復phục 有hữu 妙diệu 高cao 劫kiếp 佛Phật 。 如như 是thị 展triển 轉chuyển 。 有hữu 離ly 垢cấu 面diện 佛Phật 。 不bất 染nhiễm 汙ô 佛Phật 。 龍long 天thiên 佛Phật 。 山sơn 聲thanh 王vương 佛Phật 。 蘇tô 迷mê 盧lô 積tích 佛Phật 。 金kim 藏tạng 佛Phật 。 照chiếu 曜diệu 光quang 佛Phật 。 光quang 帝đế 佛Phật 。 大đại 地địa 種chủng 性tánh 佛Phật 。 光quang 明minh 熾sí 盛thịnh 。 琉lưu 璃ly 金kim 光quang 佛Phật 。 月nguyệt 像tượng 佛Phật 。 開khai 敷phu 華hoa 莊trang 嚴nghiêm 光quang 佛Phật 。 妙diệu 海hải 勝thắng 覺giác 遊du 戲hí 神thần 通thông 佛Phật 。 金kim 剛cang 光quang 佛Phật 。 大đại 阿a 伽già 陀đà 香hương 光quang 佛Phật 。 捨xả 離ly 煩phiền 惱não 心tâm 佛Phật 。 寳# 增tăng 長trưởng 佛Phật 。 勇dũng 猛mãnh 積tích 佛Phật 。 勝thắng 積tích 佛Phật 。 持trì 大đại 功công 德đức 法Pháp 施thí 神thần 通thông 佛Phật 。 映ánh 蔽tế 日nhật 月nguyệt 光quang 佛Phật 。 照chiếu 曜diệu 琉lưu 璃ly 佛Phật 。 心tâm 覺giác 華hoa 佛Phật 。 月nguyệt 光quang 佛Phật 。 日nhật 光quang 佛Phật 。 華hoa 瓔anh 珞lạc 色sắc 王vương 開khai 敷phu 神thần 通thông 佛Phật 。 水thủy 月nguyệt 光quang 佛Phật 。 破phá 無vô 明minh 暗ám 佛Phật 。 真chân 珠châu 珊san 瑚hô 葢# 佛Phật 。 底để 沙sa 佛Phật 。 勝thắng 華hoa 佛Phật 。 法pháp 慧tuệ 吼hống 佛Phật 。 有hữu 師sư 子tử 吼hống 。 鵞nga 雁nhạn 聲thanh 佛Phật 。 梵Phạm 音âm 龍long 吼hống 佛Phật 。 如như 是thị 等đẳng 佛Phật 。 出xuất 現hiện 於ư 世thế 。 相tương/tướng 去khứ 劫kiếp 數số 。 皆giai 過quá 數số 量lượng 。 彼bỉ 龍long 吼hống 佛Phật 。 未vị 出xuất 世thế 前tiền 。 無vô 央ương 數số 劫kiếp 。 有hữu 世thế 主chủ 佛Phật 。 世thế 主chủ 佛Phật 前tiền 。 無vô 邊biên 劫kiếp 數số 。 有hữu 佛Phật 出xuất 世thế 。 號hiệu 世thế 間gian 自tự 在tại 王vương 如Như 來Lai 。 彼bỉ 佛Phật 法Pháp 中trung 。 有hữu 一nhất 比Bỉ 丘Khâu 。 名danh 曰viết 法pháp 處xứ 。 彼bỉ 佛Phật 壽thọ 量lượng 。 滿mãn 四tứ 十thập 劫kiếp 。 法pháp 處xứ 比Bỉ 丘Khâu 。 於ư 彼bỉ 法Pháp 中trung 。 發phát 大đại 誓thệ 願nguyện 。 (# 云vân 云vân )# 。

(# 自tự 然nhiên 燈đăng 逆nghịch 遡# 而nhi 上thượng 至chí 世thế 間gian 自tự 在tại 王vương 。 廼# 為vi 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 發phát 心tâm 之chi 始thỉ 。 吳ngô 魏ngụy 後hậu 漢hán 諸chư 譯dịch 皆giai 自tự 定định 光quang 相tướng 次thứ 而nhi 下hạ 。 故cố 王vương 龍long 舒thư 本bổn 列liệt 。 五ngũ 十thập 三tam 佛Phật 。 亦diệc 自tự 然nhiên 燈đăng 相tương 次thứ 而nhi 下hạ 。 至chí 世thế 自tự 在tại 王vương 。 唯duy 法pháp 賢hiền 譯dịch 與dữ 此thử 。 是thị 逆nghịch 推thôi 而nhi 上thượng 。 按án 然nhiên 燈đăng 授thọ 記ký 釋Thích 迦Ca 。 是thị 第đệ 三tam 阿a 僧Tăng 祗chi 劫kiếp 事sự 。 非phi 甚thậm 久cửu 遠viễn 。 故cố 知tri 遡# 源nguyên 而nhi 上thượng 者giả 為vi 是thị 。 定định 光quang 即tức 然nhiên 燈đăng 。 世thế 自tự 在tại 王vương 。 即tức 世thế 饒nhiêu 王vương 。 法pháp 處xứ 即tức 法Pháp 藏tạng 。 或hoặc 云vân 法pháp 寳# 藏tạng 。 或hoặc 云vân 作tác 法pháp 比Bỉ 丘Khâu 。 諸chư 佛Phật 名danh 號hiệu 。 前tiền 後hậu 多đa 少thiểu 互hỗ 有hữu 同đồng 異dị 。 依y 西tây 方phương 合hợp 論luận 。 以dĩ 寳# 積tích 為vi 定định 本bổn 。 )# 。

〔# 悲bi 華hoa 經kinh 〕# 往vãng 昔tích 過quá 恆Hằng 河Hà 沙sa 阿a 僧Tăng 祗chi 刧# 。 有hữu 世thế 界giới 名danh 刪san 提đề 嵐lam 。 刼# 名danh 善thiện 持trì 。 有hữu 轉Chuyển 輪Luân 王Vương 。 名danh 無Vô 諍Tranh 念Niệm 。 主chủ 四tứ 天thiên 下hạ 。 有hữu 一nhất 大đại 臣thần 。 名danh 曰viết 寳# 海hải 。 是thị 梵Phạm 志Chí 種chủng 。

時thời 生sanh 一nhất 子tử 。 有hữu 三tam 十thập 二nhị 相tướng 。 八bát 十thập 種chủng 好hảo 。 常thường 光quang 一nhất 尋tầm 。 生sanh 時thời 有hữu 百bách 千thiên 。 諸chư 天thiên 來lai 共cộng 供cúng 養dường 。 因nhân 為vi 作tác 字tự 。 號hiệu 曰viết 寳# 藏tạng 。 其kỳ 後hậu 出xuất 家gia 。 剃thế 除trừ 鬚tu 髮phát 。 成thành 菩Bồ 提Đề 道Đạo 。 還hoàn 號hiệu 寳# 藏tạng 如Như 來Lai 。 廣quảng 為vì 聖thánh 王vương 。 說thuyết 於ư 正Chánh 法Pháp 。 王vương 請thỉnh 如Như 來Lai 。 及cập 諸chư 聖thánh 眾chúng 。 三tam 月nguyệt 供cúng 養dường 。 王vương 有hữu 千thiên 子tử 。 王vương 及cập 千thiên 子tử 。 如như 是thị 供cúng 養dường 。 滿mãn 二nhị 百bách 五ngũ 十thập 歲tuế 。 各các 各các 向hướng 佛Phật 。 及cập 比Bỉ 丘Khâu 僧Tăng 。 悔hối 諸chư 不bất 及cập 。

爾nhĩ 時thời 如Như 來Lai 。 即tức 入nhập 三tam 昧muội 。 放phóng 大đại 光quang 明minh 。 現hiện 十thập 方phương 世thế 界giới 。 或hoặc 有hữu 世thế 界giới 。 五ngũ 濁trược 弊tệ 惡ác 。 或hoặc 有hữu 世thế 界giới 。 清thanh 淨tịnh 微vi 妙diệu 等đẳng 。 王vương 白bạch 佛Phật 言ngôn 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 等đẳng 。 以dĩ 何hà 業nghiệp 故cố 。 取thủ 淨tịnh 世thế 界giới 。 以dĩ 何hà 業nghiệp 故cố 。 取thủ 不bất 淨tịnh 世thế 界giới 。

佛Phật 言ngôn 。

菩Bồ 薩Tát 以dĩ 願nguyện 力lực 故cố 。 取thủ 清thanh 淨tịnh 土độ 。 離ly 五ngũ 濁trược 惡ác 。

復phục 有hữu 菩Bồ 薩Tát 。 以dĩ 願nguyện 力lực 故cố 。 求cầu 五ngũ 濁trược 惡ác 。 王vương 言ngôn 。 我ngã 今kim 真chân 實thật 。 欲dục 得đắc 菩Bồ 提Đề 。 不bất 願nguyện 取thủ 不bất 淨tịnh 佛Phật 土độ 。 我ngã 已dĩ 先tiên 於ư 十thập 歲tuế 之chi 中trung 。 端đoan 坐tọa 思tư 惟duy 。 莊trang 嚴nghiêm 清thanh 淨tịnh 佛Phật 土độ 。 我ngã 今kim 發phát 願nguyện 。 願nguyện 成thành 道Đạo 時thời 。 世thế 界giới 之chi 中trung 。 無vô 有hữu 地địa 獄ngục 。 畜súc 生sanh 餓ngạ 鬼quỷ 。 眾chúng 生sanh 皆giai 作tác 金kim 色sắc 。 人nhân 天thiên 無vô 別biệt 。 無vô 有hữu 女nữ 人nhân 。 等đẳng 一nhất 化hóa 生sanh 。 壽thọ 命mạng 無vô 量lượng 。 世thế 界giới 清thanh 淨tịnh 。 無vô 有hữu 臭xú 穢uế 。 所sở 有hữu 宮cung 殿điện 。 種chủng 種chủng 莊trang 嚴nghiêm 。 如như 第đệ 六lục 天thiên 。 餘dư 佛Phật 世thế 界giới 。 若nhược 有hữu 眾chúng 生sanh 。 聞văn 我ngã 名danh 者giả 。 修tu 諸chư 善thiện 本bổn 。 欲dục 生sanh 我ngã 界giới 。 命mạng 終chung 之chi 後hậu 。 必tất 定định 得đắc 生sanh 。 唯duy 除trừ 五ngũ 逆nghịch 。 誹phỉ 謗báng 聖thánh 人nhân 。 破phá 壞hoại 正Chánh 法Pháp 等đẳng 。 輪Luân 王Vương 發phát 深thâm 願nguyện 已dĩ 。 佛Phật 即tức 告cáo 曰viết 。 大đại 王vương 汝nhữ 見kiến 西tây 方phương 。 過quá 百bách 千thiên 萬vạn 億ức 佛Phật 土độ 。 有hữu 尊Tôn 音Âm 王Vương 如Như 來Lai 。 世thế 界giới 清thanh 淨tịnh 莊trang 嚴nghiêm 。 悉tất 如như 大đại 王vương 所sở 願nguyện 。 如như 是thị 四tứ 佛Phật 。 出xuất 現hiện 入nhập 滅diệt 。 過quá 一nhất 恆Hằng 河Hà 沙sa 阿a 僧Tăng 祗chi 劫kiếp 。 入nhập 第đệ 二nhị 恆Hằng 河Hà 沙sa 阿a 僧Tăng 祗chi 劫kiếp 。 是thị 時thời 世thế 界giới 。 轉chuyển 名danh 安An 樂Lạc 。 汝nhữ 於ư 是thị 時thời 。 當đương 得đắc 作tác 佛Phật 。 號hiệu 無Vô 量Lượng 壽Thọ 如Như 來Lai 等đẳng 。

○# 爾nhĩ 時thời 寳# 藏tạng 如Như 來Lai 。 尋tầm 為vi 第đệ 一nhất 不bất 眴thuấn/huyễn 太thái 子tử 授thọ 記ký 曰viết 。 汝nhữ 觀quán 天thiên 人nhân 。 三tam 惡ác 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 生sanh 大đại 悲bi 心tâm 。 欲dục 斷đoạn 眾chúng 生sanh 。 諸chư 苦khổ 惱não 故cố 。 欲dục 令linh 眾chúng 生sanh 。 住trụ 安an 樂lạc 故cố 。 今kim 當đương 字tự 汝nhữ 。 為vi 觀Quán 世Thế 音Âm 。 無Vô 量Lượng 壽Thọ 佛Phật 。 般Bát 涅Niết 槃Bàn 已dĩ 。 彼bỉ 土độ 轉chuyển 名danh 。 一nhất 切thiết 珍trân 寳# 所sở 成thành 就tựu 。 世thế 界giới 種chủng 種chủng 莊trang 嚴nghiêm 。 安An 樂Lạc 世Thế 界Giới 。 所sở 不bất 及cập 也dã 。 汝nhữ 成thành 菩Bồ 提Đề 道Đạo 。 號hiệu 遍Biến 出Xuất 一Nhất 切Thiết 光Quang 明Minh 功Công 德Đức 山Sơn 王Vương 如Như 來Lai 。

○# 又hựu 告cáo 第đệ 二nhị 摩ma 尼ni 太thái 子tử 。 汝nhữ 今kim 所sở 願nguyện 。 取thủ 大đại 世thế 界giới 。 如như 汝nhữ 所sở 願nguyện 。 汝nhữ 當đương 成thành 菩Bồ 提Đề 道Đạo 。 號hiệu 曰viết 善thiện 住trụ 珍trân 寳# 。 山Sơn 王Vương 如Như 來Lai 。 由do 汝nhữ 取thủ 大đại 世thế 界giới 故cố 。 因nhân 是thị 字tự 汝nhữ 。 為vì 得Đắc 大Đại 勢Thế 至chí 。

(# 安an 養dưỡng 記ký 云vân 。 悲bi 華hoa 經kinh 僃# 有hữu 二nhị 十thập 四tứ 願nguyện 。 但đãn 文văn 畧lược 耳nhĩ 。 又hựu 按án 念Niệm 佛Phật 三Tam 昧Muội 。 寳# 王vương 論luận 云vân 。 凡phàm 諸chư 經kinh 中trung 知tri 名danh 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 聲Thanh 聞Văn 等đẳng 。 皆giai 昔tích 之chi 千thiên 子tử 也dã 。 其kỳ 長trường/trưởng 太thái 子tử 名danh 不bất 瞬thuấn 觀quán 世thế 音âm 也dã 次thứ 子tử 名danh 摩ma 尼ni 。 大đại 勢thế 至chí 也dã 。 次thứ 子tử 名danh 王vương 眾chúng 。 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 也dã 。 次thứ 子tử 名danh 能năng 伽già 奴nô 。 即tức 金kim 剛cang 智trí 慧tuệ 光quang 明minh 菩Bồ 薩Tát 。 次thứ 子tử 名danh 無Vô 畏Úy 。 即tức 蓮liên 華hoa 尊tôn 如Như 來Lai 。 次thứ 子tử 名danh 菴am 婆bà 羅la 。 即tức 虚# 空không 光Quang 明Minh 菩Bồ 薩Tát 。 次thứ 子tử 名danh 善thiện 臂tý 。 即tức 師Sư 子Tử 香Hương 菩Bồ 薩Tát 。 次thứ 子tử 名danh 冺# 圖đồ 。 即tức 普phổ 賢hiền 也dã 。 次thứ 子tử 名danh 蜜mật 蘇tô 。 即tức 阿a 閦súc 佛Phật 也dã 。 蜜Mật 蘇Tô 王Vương 子Tử 。 一nhất 自tự 發phát 心tâm 已dĩ 來lai 。 行hành 時thời 步bộ 步bộ 。 心tâm 心tâm 數số 法pháp 。 常thường 念niệm 諸chư 佛Phật 。 今kim 登đăng 正chánh 覺giác 。 生sanh 妙diệu 樂lạc 剎sát 焉yên 。 )# 。

觀quán 佛Phật 三tam 昧muội 。 海hải 經kinh 如Như 來Lai 為vi 父phụ 王vương 說thuyết 。 昔tích 有hữu 四tứ 比Bỉ 丘Khâu 。 犯phạm 律luật 為vi 恥sỉ 。 將tương 無vô 所sở 怙hộ 。 忽hốt 聞văn 空không 中trung 聲thanh 曰viết 。 汝nhữ 之chi 所sở 犯phạm 。 謂vị 無vô 救cứu 者giả 。 不bất 然nhiên 也dã 。 空không 王vương 如Như 來Lai 雖tuy 復phục 涅Niết 槃Bàn 。 形hình 像tượng 尚thượng 在tại 。 汝nhữ 可khả 入nhập 塔tháp 。 一nhất 觀quán 寳# 像tượng 。 眉mi 間gian 白bạch 毫hào 。 比Bỉ 丘Khâu 隨tùy 之chi 。 泣khấp 淚lệ 言ngôn 曰viết 。 佛Phật 像tượng 尚thượng 爾nhĩ 。 况# 佛Phật 真chân 容dung 乎hồ 。 舉cử 身thân 投đầu 地địa 。 如như 大đại 山sơn 崩băng 。 今kim 於ư 四tứ 方phương 。 皆giai 成thành 正chánh 覺giác 。 東đông 方phương 阿A 閦Súc 佛Phật 。 南nam 方phương 寳# 相tương/tướng 佛Phật 。 西tây 方phương 無Vô 量Lượng 壽Thọ 佛Phật 。 北bắc 方phương 微Vi 妙Diệu 聲Thanh 佛Phật 。 是thị 四tứ 破phá 戒giới 比Bỉ 丘Khâu 也dã 。

(# 寳# 王vương 論luận 云vân 。 如Như 來Lai 名danh 此thử 觀quán 佛Phật 三tam 昧muội 。 為vi 大đại 寳# 王vương 戒giới 品phẩm 海hải 者giả 。 可khả 以dĩ 滌địch 破phá 戒giới 之chi 罪tội 垢cấu 。 得đắc 塵trần 累lụy 之chi 清thanh 淨tịnh 也dã 。 此thử 四tứ 比Bỉ 丘Khâu 一nhất 觀quán 寳# 像tượng 。 僉thiêm 為vi 世Thế 雄Hùng 。 念niệm 佛Phật 之chi 人nhân 。 豈khởi 得đắc 阻trở 於ư 破phá 戒giới 歟# )# 。

〔# 一nhất 向hướng 出xuất 生sanh 菩Bồ 薩Tát 。 經kinh 〕# 過quá 去khứ 無vô 量lượng 。 無vô 邊biên 阿a 僧Tăng 祗chi 劫kiếp 。 有hữu 佛Phật 號hiệu 寳# 功công 德đức 威uy 宿túc 劫kiếp 王vương 。 彼bỉ 佛Phật 將tương 入nhập 涅Niết 槃Bàn 。 為vi 眾chúng 廣quảng 說thuyết 法Pháp 本bổn 陀đà 羅la 尼ni 。

時thời 有hữu 輪Luân 王Vương 。 名danh 曰viết 持trì 火hỏa 。 王vương 有hữu 太thái 子tử 。 名danh 曰viết 不bất 思tư 議nghị 勝thắng 功công 德đức 。 生sanh 年niên 十thập 六lục 。 從tùng 彼bỉ 如Như 來Lai 。 聞văn 是thị 法Pháp 本bổn 。 即tức 於ư 七thất 萬vạn 歲tuế 中trung 。 精tinh 勤cần 修tu 習tập 。 未vị 曾tằng 睡thụy 眠miên 。 亦diệc 不bất 偃yển 側trắc 。 端đoan 坐tọa 一nhất 處xứ 。 不bất 貪tham 財tài 寳# 及cập 以dĩ 王vương 位vị 。 不bất 樂nhạo 自tự 身thân 。 得đắc 值trị 九cửu 十thập 億ức 百bách 千thiên 。 那na 由do 他tha 佛Phật 。 諸chư 佛Phật 說thuyết 法Pháp 。 盡tận 能năng 聞văn 持trì 修tu 習tập 。 厭yếm 家gia 剃thế 髮phát 。 而nhi 作tác 沙Sa 門Môn 。 作tác 已dĩ 復phục 於ư 九cửu 萬vạn 歲tuế 中trung 。 修tu 習tập 此thử 陀đà 羅la 尼ni 。 復phục 為vì 眾chúng 生sanh 。 分phân 別biệt 顯hiển 示thị 。 一nhất 生sanh 之chi 中trung 。 力lực 精tinh 教giáo 化hóa 。 令linh 八bát 十thập 億ức 百bách 千thiên 。 那na 由do 他tha 眾chúng 生sanh 。 得đắc 發phát 道Đạo 心tâm 。 積tích 功công 累lũy 德đức 。 住trụ 不bất 退thoái 地địa 。

爾nhĩ 時thời 不bất 思tư 議nghị 勝thắng 功công 德đức 比Bỉ 丘Khâu 。 豈khởi 異dị 人nhân 乎hồ 。 即tức 阿A 彌Di 陀Đà 如Như 來Lai 是thị 也dã 。

〔# 觀quán 世thế 音âm 大đại 勢thế 至chí 授thọ 記ký 經kinh 〕# 乃nãi 往vãng 過quá 去khứ 。 廣quảng 遠viễn 無vô 量lượng 。 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 阿a 僧Tăng 祗chi 劫kiếp 。

時thời 有hữu 世thế 界giới 。 名danh 無Vô 量Lượng 德Đức 聚Tụ 安An 樂Lạc 示Thị 現Hiện 。 其kỳ 國quốc 有hữu 佛Phật 。 號hiệu 金Kim 光Quang 師Sư 子Tử 遊Du 戲Hí 如Như 來Lai 。 國quốc 中trung 有hữu 王vương 。 名danh 曰viết 威Uy 德Đức 。 王vương 千thiên 世thế 界giới 。 正Chánh 法Pháp 治trị 化hóa 。 號hiệu 為vi 法Pháp 王Vương 。 其kỳ 威Uy 德Đức 王Vương 。 多đa 諸chư 子tử 息tức 。 具cụ 二nhị 十thập 八bát 。 大đại 人nhân 之chi 相tướng 。 是thị 諸chư 王vương 子tử 。 皆giai 悉tất 住trụ 於ư 。 無vô 上thượng 之chi 道Đạo 。 彼bỉ 佛Phật 國quốc 土độ 。 尚thượng 無vô 女nữ 名danh 。 何hà 况# 有hữu 實thật 。 其kỳ 國quốc 眾chúng 生sanh 。 淨tịnh 修tu 梵Phạm 行hạnh 。 純thuần 一nhất 化hóa 生sanh 。 禪thiền 恱# 為vi 食thực 。 彼bỉ 威Uy 德Đức 王Vương 。 於ư 八bát 萬vạn 四tứ 千thiên 億ức 歲tuế 。 奉phụng 事sự 如Như 來Lai 。 不bất 習tập 餘dư 法pháp 。 佛Phật 知tri 至chí 心tâm 。 即tức 為vì 演diễn 說thuyết 。 無vô 量lượng 法Pháp 印ấn 。 彼bỉ 威Uy 德Đức 王Vương 。 於ư 其kỳ 園viên 觀quán 。 入nhập 于vu 三tam 昧muội 。 其kỳ 王vương 左tả 右hữu 。 有hữu 二nhị 蓮liên 華hoa 。 從tùng 地địa 涌dũng 出xuất 。 雜tạp 色sắc 莊trang 嚴nghiêm 。 其kỳ 香hương 芬phân 馥phức 。 如như 天thiên 栴chiên 檀đàn 。 有hữu 二nhị 童đồng 子tử 。 化hóa 生sanh 其kỳ 中trung 。 加gia 趺phu 而nhi 坐tọa 。 一nhất 名danh 寳# 意ý 。 二nhị 名danh 寳# 上thượng 。

時thời 威Uy 德Đức 王Vương 。 從tùng 禪thiền 定định 起khởi 。 見kiến 二nhị 童đồng 子tử 。 坐tọa 蓮liên 華hoa 藏tạng 。 以dĩ 偈kệ 問vấn 曰viết 。 汝nhữ 為vi 天thiên 龍long 神thần 。 夜dạ 叉xoa 鳩cưu 槃bàn 荼đồ 。 為vi 人nhân 為vi 非phi 人nhân 。 願nguyện 說thuyết 其kỳ 名danh 號hiệu 。

時thời 王vương 右hữu 面diện 童đồng 子tử 。 以dĩ 偈kệ 荅# 曰viết 。 一nhất 切thiết 諸chư 法pháp 空không 。 云vân 何hà 問vấn 名danh 字tự 。 過quá 去khứ 法pháp 已dĩ 滅diệt 。 當đương 來lai 法pháp 未vị 生sanh 。 現hiện 在tại 法pháp 不bất 住trụ 。 仁Nhân 者Giả 問vấn 誰thùy 名danh 。 空không 法pháp 亦diệc 非phi 人nhân 。 非phi 龍long 非phi 羅la 剎sát 。 人nhân 與dữ 非phi 人nhân 等đẳng 。 一nhất 切thiết 不bất 可khả 得đắc 。 左tả 面diện 童đồng 子tử 。 而nhi 說thuyết 偈kệ 言ngôn 。 名danh 名danh 者giả 悉tất 空không 。 名danh 名danh 不bất 可khả 得đắc 。 一nhất 切thiết 法pháp 無vô 名danh 。 而nhi 欲dục 問vấn 名danh 字tự 。 欲dục 求cầu 真chân 實thật 名danh 。 未vị 曾tằng 所sở 見kiến 聞văn 。 夫phù 生sanh 法pháp 即tức 滅diệt 。 云vân 何hà 而nhi 問vấn 名danh 。 名danh 字tự 及cập 語ngữ 言ngôn 。 皆giai 是thị 假giả 施thi 設thiết 。 我ngã 名danh 為vi 寳# 意ý 。 彼bỉ 名danh 為vi 寳# 上thượng 。 是thị 二nhị 童đồng 子tử 。 說thuyết 是thị 偈kệ 已dĩ 。 與dữ 威Uy 德Đức 王Vương 。 俱câu 詣nghệ 佛Phật 所sở 。 頭đầu 面diện 禮lễ 足túc 。 右hữu 遶nhiễu 七thất 帀táp 。 合hợp 掌chưởng 恭cung 敬kính 。 於ư 一nhất 面diện 住trụ 。

時thời 二nhị 童đồng 子tử 。 即tức 共cộng 同đồng 聲thanh 。 以dĩ 偈kệ 問vấn 佛Phật 。 云vân 何hà 為vi 供cúng 養dường 。 無vô 上thượng 兩Lưỡng 足Túc 尊Tôn 。 願nguyện 說thuyết 其kỳ 義nghĩa 趣thú 。 聞văn 者giả 當đương 奉phụng 行hành 。 華hoa 香hương 眾chúng 妓kỹ 樂nhạc 。 衣y 食thực 藥dược 臥ngọa 具cụ 。 如như 是thị 等đẳng 供cúng 養dường 。 云vân 何hà 為vi 最tối 勝thắng 。

爾nhĩ 時thời 彼bỉ 佛Phật 。 即tức 為vì 童đồng 子tử 。 而nhi 說thuyết 偈kệ 言ngôn 。 當đương 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 廣quảng 濟tế 諸chư 羣quần 生sanh 。 是thị 則tắc 供cung 正chánh 覺giác 。 三tam 十thập 二nhị 明minh 相tướng 。 設thiết 滿mãn 恆Hằng 沙sa 剎sát 。 珍trân 妙diệu 莊trang 嚴nghiêm 具cụ 。 奉phụng 獻hiến 諸chư 如Như 來Lai 。 及cập 歡hoan 喜hỷ 頂đảnh 戴đái 。 不bất 如như 以dĩ 慈từ 心tâm 。 廻hồi 向hướng 於ư 菩Bồ 提Đề 。 是thị 福phước 為vi 最tối 勝thắng 。 無vô 量lượng 無vô 有hữu 邊biên 。 餘dư 供cúng 無vô 過quá 者giả 。 超siêu 踰du 不bất 可khả 計kế 。 如như 是thị 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 必tất 成thành 等Đẳng 正Chánh 覺Giác 。

時thời 二nhị 童đồng 子tử 。 復phục 說thuyết 偈kệ 言ngôn 。 諸chư 天thiên 龍long 鬼quỷ 神thần 。 聼# 我ngã 師sư 子tử 吼hống 。 今kim 於ư 如Như 來Lai 前tiền 。 弘hoằng 誓thệ 發phát 菩Bồ 提Đề 。 生sanh 死tử 無vô 量lượng 刧# 。 本bổn 際tế 不bất 可khả 知tri 。 為vì 一nhất 眾chúng 生sanh 故cố 。 爾nhĩ 數số 劫kiếp 行hành 道Đạo 。 况# 此thử 諸chư 劫kiếp 中trung 。 度độ 脫thoát 無vô 量lượng 眾chúng 。 修tu 行hành 菩Bồ 提Đề 道Đạo 。 而nhi 生sanh 疲bì 倦quyện 心tâm 。 我ngã 若nhược 從tùng 今kim 始thỉ 。 起khởi 於ư 貪tham 欲dục 心tâm 。 是thị 則tắc 為vi 欺khi 誑cuống 。 十thập 方phương 一nhất 切thiết 佛Phật 。 瞋sân 恚khuể 愚ngu 癡si 垢cấu 。 慳san 嫉tật 亦diệc 復phục 然nhiên 。 今kim 我ngã 說thuyết 實thật 語ngữ 。 遠viễn 離ly 於ư 虚# 妄vọng 。 我ngã 若nhược 於ư 今kim 始thỉ 。 起khởi 於ư 聲Thanh 聞Văn 心tâm 。 不bất 樂nhạo 修tu 菩Bồ 提Đề 。 是thị 則tắc 欺khi 世Thế 尊Tôn 。 亦diệc 不bất 求cầu 緣Duyên 覺Giác 。 自tự 濟tế 利lợi 己kỷ 身thân 。 當đương 於ư 萬vạn 億ức 劫kiếp 。 大đại 悲bi 度độ 眾chúng 生sanh 。 如như 今kim 日nhật 佛Phật 土độ 。 清thanh 淨tịnh 妙diệu 莊trang 嚴nghiêm 。 令linh 我ngã 得đắc 道Đạo 時thời 。 超siêu 踰du 億ức 百bách 千thiên 。 國quốc 無vô 聲Thanh 聞Văn 眾chúng 。 亦diệc 無vô 緣Duyên 覺Giác 乘Thừa 。 純thuần 有hữu 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 其kỳ 數số 無vô 限hạn 量lượng 。 眾chúng 生sanh 淨tịnh 無vô 垢cấu 。 悉tất 具cụ 上thượng 妙diệu 樂lạc 。 出xuất 生sanh 於ư 正chánh 覺giác 。 總tổng 持trì 諸chư 法Pháp 藏tạng 。 此thử 誓thệ 若nhược 誠thành 實thật 。 當đương 動động 大Đại 千Thiên 界Giới 。 說thuyết 如như 是thị 偈kệ 已dĩ 。 應ứng 時thời 普phổ 震chấn 動động 。 百bách 千thiên 眾chúng 妓kỹ 樂nhạc 。 演diễn 發phát 和hòa 雅nhã 音âm 。 光quang 曜diệu 微vi 妙diệu 服phục 。 旋toàn 轉chuyển 而nhi 來lai 降giáng 。 諸chư 天thiên 於ư 空không 中trung 。 雨vũ 散tán 眾chúng 末mạt 香hương 。 其kỳ 香hương 普phổ 流lưu 薰huân 。 悅duyệt 可khả 眾chúng 生sanh 心tâm 。

爾nhĩ 時thời 威Uy 德Đức 王Vương 者giả 。 豈khởi 異dị 人nhân 乎hồ 。 即tức 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 佛Phật 是thị 也dã 。

時thời 二nhị 童đồng 子tử 。 今kim 觀Quán 世Thế 音Âm 。 及cập 大Đại 勢Thế 至Chí 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 是thị 也dã 。 是thị 二nhị 菩Bồ 薩Tát 。 於ư 彼bỉ 佛Phật 所sở 。 初sơ 發phát 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 心tâm 。

(# 按án 此thử 經Kinh 有hữu 華Hoa 德Đức 藏Tạng 菩Bồ 薩Tát 白bạch 佛Phật 言ngôn 。 甚thậm 奇kỳ 世Thế 尊Tôn 。 是thị 善thiện 男nam 子tử 。 未vị 曾tằng 發phát 心tâm 。 成thành 就tựu 如như 是thị 。 甚thậm 深thâm 智trí 慧tuệ 。 了liễu 達đạt 名danh 字tự 。 悉tất 不bất 可khả 得đắc 。 佛Phật 言ngôn 是thị 二nhị 正Chánh 士Sĩ 。 於ư 彼bỉ 先tiên 佛Phật 。 已dĩ 曾tằng 供cúng 養dường 。 作tác 諸chư 功công 德đức 。

善thiện 男nam 子tử 。 此thử 恆Hằng 河Hà 沙sa 。 悉tất 可khả 數số 知tri 。 而nhi 此thử 大Đại 士Sĩ 。 先tiên 供cúng 養dường 佛Phật 。 種chúng 諸chư 善thiện 根căn 。 不bất 可khả 稱xưng 計kế 。 雖tuy 未vị 發phát 於ư 。 菩Bồ 提Đề 之chi 心tâm 。 而nhi 以dĩ 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 而nhi 自tự 莊trang 嚴nghiêm 。 於ư 諸chư 眾chúng 生sanh 。 為vi 最tối 勇dũng 猛mãnh 。 )# 。

現hiện 在tại 示thị 跡tích

〔# 大đại 寳# 積tích 經kinh 〕# 。 無Vô 量Lượng 壽Thọ 佛Phật 。

復phục 有hữu 異dị 名danh 。 謂vị 無vô 量lượng 光quang 。 無vô 邊biên 光quang 。 無vô 着trước 光quang 。 無vô 礙ngại 光quang 。 光quang 照chiếu 王vương 端đoan 嚴nghiêm 光quang 愛ái 光quang 喜hỷ 光quang 可khả 觀quán 光quang 。 不bất 思tư 議nghị 光quang 。 無vô 等đẳng 光quang 。 不bất 可khả 稱xưng 量lượng 光quang 。 映ánh 蔽tế 日nhật 光quang 。 映ánh 蔽tế 月nguyệt 光quang 。 掩yểm 奪đoạt 日nhật 月nguyệt 光quang 。 彼bỉ 佛Phật 光quang 明minh 。 普phổ 照chiếu 佛Phật 剎sát 。 故cố 得đắc 是thị 名danh 。

○# 極Cực 樂Lạc 世Thế 界Giới 。 所sở 有hữu 菩Bồ 薩Tát 。 於ư 無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề 。 皆giai 悉tất 安an 住trụ 。 一Nhất 生Sanh 補Bổ 處Xứ 。 唯duy 除trừ 大đại 願nguyện 。 能năng 師sư 子tử 吼hống 。 擐hoàn 大đại 甲giáp 冑trụ 。 為vi 度độ 羣quần 生sanh 。 修tu 大đại 涅Niết 槃Bàn 者giả 。 彼bỉ 佛Phật 剎sát 中trung 。 諸chư 聲Thanh 聞Văn 眾chúng 。 皆giai 有hữu 身thân 光quang 。 能năng 照chiếu 一nhất 尋tầm 。 菩Bồ 薩Tát 光quang 照chiếu 百bách 千thiên 尋tầm 。 除trừ 二nhị 菩Bồ 薩Tát 光quang 明minh 。 常thường 照chiếu 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới 。 彼bỉ 二nhị 菩Bồ 薩Tát 。 一nhất 名danh 觀Quán 自Tự 在Tại 。 二nhị 名danh 大Đại 勢Thế 至Chí 。 此thử 二nhị 菩Bồ 薩Tát 。 從tùng 娑Sa 婆Bà 世Thế 界Giới 。 捨xả 壽thọ 量lượng 已dĩ 。 往vãng 生sanh 彼bỉ 國quốc 。

〔# 大đại 寳# 積tích 經kinh 無Vô 量Lượng 壽Thọ 如Như 來Lai 。 會hội 〕# 阿A 難Nan 白bạch 佛Phật 。 我ngã 今kim 欲dục 見kiến 。 極Cực 樂Lạc 世Thế 界Giới 。 無Vô 量Lượng 壽Thọ 如Như 來Lai 。 并tinh 供cúng 養dường 奉phụng 事sự 。 無vô 量lượng 百bách 千thiên 億ức 。 那na 由do 他tha 佛Phật 。 及cập 菩Bồ 薩Tát 眾chúng 。 種chúng 諸chư 善thiện 根căn 。

時thời 無Vô 量Lượng 壽Thọ 佛Phật 。 即tức 於ư 掌chưởng 中trung 。 放phóng 大đại 光quang 明minh 。 遍biến 照chiếu 百bách 千thiên 俱câu 胝chi 那na 由do 他tha 剎sát 。 彼bỉ 諸chư 佛Phật 剎sát 。 所sở 有hữu 大đại 小tiểu 諸chư 山sơn 。 叢tùng 薄bạc 園viên 林lâm 。 及cập 諸chư 宮cung 殿điện 天thiên 人nhân 等đẳng 物vật 。 以dĩ 佛Phật 光quang 明minh 。 皆giai 悉tất 照chiếu 見kiến 。 譬thí 如như 有hữu 人nhân 。 以dĩ 淨tịnh 天thiên 眼nhãn 。 觀quán 一nhất 尋tầm 地địa 。 見kiến 諸chư 所sở 有hữu 。 又hựu 如như 日nhật 光quang 出xuất 現hiện 。 萬vạn 物vật 斯tư 覩đổ 。 彼bỉ 諸chư 國quốc 中trung 比Bỉ 丘Khâu 。 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 優Ưu 婆Bà 塞Tắc 。 優Ưu 婆Bà 夷Di 。 悉tất 見kiến 無vô 量lượng 壽thọ 如Như 來Lai 。 如như 須Tu 彌Di 山Sơn 王Vương 。 照chiếu 諸chư 佛Phật 剎sát 。

時thời 諸chư 佛Phật 國quốc 。 皆giai 悉tất 明minh 現hiện 。 如như 處xứ 一nhất 尋tầm 。 以dĩ 無Vô 量Lượng 壽Thọ 如Như 來Lai 。 殊thù 勝thắng 光quang 明minh 。 極cực 清thanh 淨tịnh 故cố 。 見kiến 彼bỉ 高cao 座tòa 。 及cập 諸chư 聲Thanh 聞Văn 。 菩Bồ 薩Tát 等đẳng 眾chúng 。 譬thí 如như 大đại 地địa 。 洪hồng 水thủy 盈doanh 滿mãn 。 樹thụ 林lâm 山sơn 河hà 。 皆giai 沒một 不bất 現hiện 。 唯duy 有hữu 大đại 水thủy 。 彼bỉ 佛Phật 剎sát 中trung 。 無vô 有hữu 他tha 倫luân 。 及cập 異dị 形hình 類loại 。 唯duy 除trừ 一nhất 切thiết 。 大đại 聲Thanh 聞Văn 眾chúng 。 一nhất 尋tầm 光quang 明minh 。 及cập 大đại 菩Bồ 薩Tát 。 踰du 繕thiện 那na 等đẳng 。 百bách 千thiên 尋tầm 光quang 明minh 。 彼bỉ 無Vô 量Lượng 壽Thọ 如Như 來Lai 。 應Ứng 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 。 光quang 明minh 映ánh 蔽tế 。 一nhất 切thiết 聲Thanh 聞Văn 。 及cập 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 令linh 眾chúng 有hữu 情tình 。 悉tất 皆giai 得đắc 見kiến 。 彼bỉ 極cực 樂lạc 界giới 菩Bồ 薩Tát 聲Thanh 聞Văn 。 人nhân 天thiên 眾chúng 等đẳng 。 一nhất 切thiết 皆giai 覩đổ 娑Sa 婆Bà 世Thế 界Giới 。 釋Thích 迦Ca 如Như 來Lai 。 及cập 比Bỉ 丘Khâu 眾chúng 。 圍vi 繞nhiễu 說thuyết 法Pháp 。

〔# 鼓cổ 音âm 聲thanh 王vương 陀đà 羅la 尼ni 經kinh 〕# 。 西tây 方phương 安An 樂Lạc 世Thế 界Giới 。 今kim 現hiện 有hữu 佛Phật 。 號hiệu 阿A 彌Di 陀Đà 。 其kỳ 國quốc 號hiệu 曰viết 清Thanh 泰Thái 。 聖thánh 王vương 所sở 住trú 。 其kỳ 城thành 縱tung 廣quảng 。 十thập 千thiên 由do 旬tuần 。 於ư 中trung 充sung 滿mãn 。 剎sát 利lợi 之chi 種chủng 。 阿A 彌Di 陀Đà 如Như 來Lai 。 父phụ 名danh 月Nguyệt 上Thượng 。 轉Chuyển 輪Luân 聖Thánh 王Vương 。 其kỳ 母mẫu 名danh 曰viết 。 殊Thù 勝Thắng 妙Diệu 顏Nhan 。 子tử 名danh 月Nguyệt 明Minh 。 奉phụng 事sự 弟đệ 子tử 。 名danh 無vô 垢cấu 稱xưng 。 智trí 慧tuệ 弟đệ 子tử 。 名danh 曰viết 攬lãm 光quang 。 神thần 足túc 精tinh 勤cần 。 名danh 曰viết 大Đại 化Hóa 。

爾nhĩ 時thời 魔ma 王vương 。 名danh 曰viết 無Vô 勝Thắng 。 有hữu 提Đề 婆Bà 達Đạt 多Đa 。 名danh 曰viết 寂Tịch 靜Tĩnh 。 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 於ư 大đại 寳# 華hoa 。 結kết 跏già 趺phu 坐tọa 。 有hữu 二nhị 菩Bồ 薩Tát 。 一nhất 名danh 觀Quán 世Thế 音Âm 。 二nhị 名danh 大Đại 勢Thế 至Chí 。 是thị 二nhị 菩Bồ 薩Tát 。 侍thị 立lập 左tả 右hữu 。 無vô 數số 菩Bồ 薩Tát 。 周chu 匝táp 圍vi 繞nhiễu 。

(# 孤cô 山sơn 彌di 陀đà 疏sớ/sơ 曰viết 鼓cổ 音âm 王vương 經kinh 既ký 有hữu 女nữ 人nhân 及cập 惡ác 逆nghịch 者giả 。 豈khởi 非phi 彌di 陀đà 現hiện 穢uế 土thổ/độ 耶da 。 天Thiên 竺Trúc 決quyết 疑nghi 曰viết 。 天thiên 親thân 論luận 云vân 。 女nữ 人nhân 及cập 根căn 缺khuyết 。 二Nhị 乘Thừa 種chủng 不bất 生sanh 。 鼓cổ 音âm 王vương 經kinh 言ngôn 。 佛Phật 母mẫu 。 且thả 指chỉ 初sơ 降giáng 生sanh 時thời 。 成thành 正chánh 覺giác 已dĩ 。 國quốc 土độ 隨tùy 淨tịnh 。 必tất 無vô 女nữ 人nhân 。 其kỳ 母mẫu 或hoặc 轉chuyển 成thành 男nam 子tử 。 如như 此thử 方phương 龍long 女nữ 。 或hoặc 復phục 命mạng 終chung 。 如như 悉tất 達đạt 母mẫu 。 二nhị 家gia 所sở 說thuyết 。 天Thiên 竺Trúc 為vi 正chánh 。 以dĩ 經kinh 初sơ 云vân 。 若nhược 有hữu 四tứ 眾chúng 。 能năng 正chánh 授thọ 持trì 彼bỉ 佛Phật 名danh 號hiệu 。 以dĩ 此thử 功công 德đức 。 臨lâm 欲dục 終chung 時thời 。 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 即tức 與dữ 大đại 眾chúng 。 往vãng 此thử 人nhân 所sở 。 令linh 其kỳ 得đắc 見kiến 。 見kiến 已dĩ 慶khánh 悅duyệt 。 倍bội 增tăng 功công 德đức 。 以dĩ 是thị 因nhân 緣duyên 。 所sở 生sanh 之chi 處xứ 。 得đắc 離ly 胞bào 胎thai 。 穢uế 欲dục 之chi 形hình 。 處xử 妙diệu 蓮liên 華hoa 。 自tự 然nhiên 化hóa 生sanh 。 具cụ 大đại 神thần 通thông 。 光quang 明minh 赫hách 奕dịch 。 據cứ 此thử 則tắc 女nữ 人nhân 惡ác 逆nghịch 。 太thái 子tử 魔ma 王vương 。 總tổng 是thị 初sơ 降giáng 生sanh 後hậu 。 未vị 成thành 道Đạo 前tiền 。 所sở 示thị 現hiện 耳nhĩ 。 )# 。

〔# 觀quán 無Vô 量Lượng 壽Thọ 佛Phật 。 經kinh 〕# 韋vi 提đề 希hy 白bạch 佛Phật 言ngôn 。 惟duy 願nguyện 世Thế 尊Tôn 。 為vì 我ngã 廣quảng 說thuyết 。 無vô 憂ưu 惱não 處xứ 。 我ngã 當đương 往vãng 生sanh 。 不bất 樂nhạo 閻Diêm 浮Phù 提Đề 。 濁trược 惡ác 世thế 也dã 。 此thử 濁trược 惡ác 處xứ 。 地địa 獄ngục 餓ngạ 鬼quỷ 畜súc 生sanh 盈doanh 滿mãn 。 多đa 不bất 樂nhạo 聚tụ 。 願nguyện 我ngã 未vị 來lai 。 不bất 聞văn 惡ác 聲thanh 。 不bất 見kiến 惡ác 人nhân 。 唯duy 願nguyện 佛Phật 日nhật 。 教giáo 我ngã 觀quán 於ư 。 清thanh 淨tịnh 業nghiệp 處xứ 。

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn 。 放phóng 眉mi 間gian 光quang 。 其kỳ 光quang 金kim 色sắc 。 遍biến 照chiếu 十thập 方phương 。 無vô 量lượng 世thế 界giới 。 還hoàn 住trụ 佛Phật 頂đảnh 。 化hóa 為vi 金kim 臺đài 。 如như 須Tu 彌Di 山Sơn 。 十thập 方phương 諸chư 佛Phật 。 淨tịnh 妙diệu 國quốc 土độ 皆giai 。 於ư 中trung 現hiện 。 或hoặc 有hữu 國quốc 土độ 。 七thất 寳# 合hợp 成thành 。

復phục 有hữu 國quốc 土độ 。 純thuần 是thị 蓮liên 華hoa 。

復phục 有hữu 國quốc 土độ 。 如như 自Tự 在Tại 天Thiên 宮Cung 。

復phục 有hữu 國quốc 土độ 。 如như 玻pha [王*梨]# 鏡kính 。 十thập 方phương 國quốc 土độ 。 皆giai 於ư 中trung 現hiện 。 有hữu 如như 是thị 等đẳng 無vô 量lượng 。 諸chư 佛Phật 國quốc 土độ 。 嚴nghiêm 顯hiển 可khả 觀quán 。 令linh 韋Vi 提Đề 希Hy 見kiến 。

時thời 韋Vi 提Đề 希Hy 白bạch 佛Phật 言ngôn 。 是thị 諸chư 佛Phật 土độ 。 雖tuy 復phục 清thanh 淨tịnh 。 皆giai 有hữu 光quang 明minh 。 我ngã 今kim 樂nhạo 生sanh 。 極Cực 樂Lạc 世Thế 界Giới 。 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 所sở 。 唯duy 願nguyện 世Thế 尊Tôn 。 教giáo 我ngã 思tư 惟duy 。 教giáo 我ngã 正chánh 受thọ 。

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn 。 告cáo 韋Vi 提Đề 希Hy 。

汝nhữ 今kim 知tri 不phủ 。 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 去khứ 此thử 不bất 遠viễn 。 汝nhữ 當đương 繫hệ 念niệm 。 諦đế 觀quán 彼bỉ 國quốc 。 汝nhữ 及cập 未vị 來lai 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 觀quán 於ư 西tây 方phương 。 極Cực 樂Lạc 世Thế 界Giới 。 以dĩ 佛Phật 力lực 故cố 。 當đương 得đắc 見kiến 彼bỉ 。 清thanh 淨tịnh 國quốc 土độ 。 如như 執chấp 明minh 鏡kính 。 自tự 見kiến 面diện 像tượng 。 見kiến 彼bỉ 國quốc 土độ 。 極cực 妙diệu 樂lạc 事sự 。 心tâm 歡hoan 喜hỷ 故cố 。 應ứng 時thời 即tức 得đắc 。 無Vô 生Sanh 法Pháp 忍Nhẫn 。 汝nhữ 是thị 凡phàm 夫phu 。 心tâm 想tưởng 羸luy 劣liệt 。 未vị 得đắc 天thiên 眼nhãn 。 不bất 能năng 遠viễn 觀quán 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。 有hữu 異dị 方phương 便tiện 。 令linh 汝nhữ 得đắc 見kiến 。 諦đế 聼# 諦đế 聼# 。 善thiện 思tư 念niệm 之chi 。 吾ngô 當đương 為vì 汝nhữ 。 分phân 別biệt 解giải 說thuyết 。 除trừ 苦khổ 惱não 法Pháp 。 說thuyết 是thị 語ngữ 時thời 。 無Vô 量Lượng 壽Thọ 佛Phật 。 住trụ 立lập 空không 中trung 。 觀quán 世thế 音âm 。 大đại 勢thế 至chí 。 是thị 二nhị 大Đại 士Sĩ 。 侍thị 立lập 左tả 右hữu 。 光quang 明minh 熾sí 盛thịnh 。 不bất 可khả 具cụ 見kiến 。 百bách 千thiên 閻Diêm 浮Phù 檀Đàn 金kim 色sắc 。 不bất 得đắc 為vi 比tỉ 。

時thời 韋Vi 提Đề 希Hy 。 見kiến 無Vô 量Lượng 壽Thọ 佛Phật 已dĩ 。 接tiếp 足túc 作tác 禮lễ 。 白bạch 佛Phật 言ngôn 。

世Thế 尊Tôn 。 我ngã 今kim 以dĩ 佛Phật 力lực 故cố 。 得đắc 見kiến 無Vô 量Lượng 壽Thọ 佛Phật 。 及cập 二nhị 菩Bồ 薩Tát 。 未vị 來lai 眾chúng 生sanh 。 當đương 云vân 何hà 觀quán 。 無Vô 量Lượng 壽Thọ 佛Phật 。 及cập 二nhị 菩Bồ 薩Tát 。

佛Phật 告cáo 韋Vi 提Đề 希Hy 。

欲dục 觀quán 彼bỉ 佛Phật 者giả 。 當đương 知tri 無Vô 量Lượng 壽Thọ 佛Phật 。 身thân 如như 百bách 千thiên 。 萬vạn 億ức 夜Dạ 摩Ma 天Thiên 。 閻Diêm 浮Phù 檀Đàn 金kim 色sắc 。 佛Phật 身thân 高cao 六lục 十thập 萬vạn 億ức 。 那na 由do 他tha 恆Hằng 河Hà 沙sa 由do 旬tuần 。 眉mi 間gian 白bạch 毫hào 。 右hữu 旋toàn 宛uyển 轉chuyển 。 如như 五ngũ 須Tu 彌Di 山Sơn 。 佛Phật 眼nhãn 如như 四tứ 大đại 海hải 水thủy 。 青thanh 白bạch 分phân 明minh 。 身thân 諸chư 毛mao 孔khổng 。 演diễn 出xuất 光quang 明minh 。 如như 須Tu 彌Di 山Sơn 。 彼bỉ 佛Phật 圓viên 光quang 。 如như 百bách 億ức 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới 。 於ư 圓viên 光quang 中trung 。 有hữu 百bách 萬vạn 億ức 那na 由do 他tha 。 恆Hằng 河Hà 沙sa 化hóa 佛Phật 。 一nhất 一nhất 化hóa 佛Phật 。 亦diệc 有hữu 眾chúng 多đa 。 無vô 數số 化hóa 菩Bồ 薩Tát 。 以dĩ 為vi 侍thị 者giả 。 無Vô 量Lượng 壽Thọ 佛Phật 。 有hữu 八bát 萬vạn 四tứ 千thiên 相tướng 。 一nhất 一nhất 相tướng 中trung 。 各các 有hữu 八bát 萬vạn 四tứ 千thiên 隨tùy 形hình 好hảo 。 一nhất 一nhất 好hảo 中trung 。

復phục 有hữu 八bát 萬vạn 四tứ 千thiên 光quang 明minh 。 一nhất 一nhất 光quang 明minh 。 遍biến 照chiếu 十thập 方phương 世thế 界giới 。 念niệm 佛Phật 眾chúng 生sanh 。 攝nhiếp 取thủ 不bất 捨xả 。 其kỳ 光quang 相tướng 好hảo 。 及cập 與dữ 化hóa 佛Phật 。 不bất 可khả 具cụ 說thuyết 。

〔# 觀quán 世thế 音âm 大đại 勢thế 至chí 二nhị 菩Bồ 薩Tát 授thọ 記ký 經kinh 〕# 西tây 方phương 過quá 此thử 。 億ức 百bách 千thiên 剎sát 。 有hữu 世thế 界giới 名danh 安An 樂Lạc 。 其kỳ 國quốc 有hữu 佛Phật 。 號hiệu 阿A 彌Di 陀Đà 。 今kim 現hiện 在tại 說thuyết 法Pháp 。 彼bỉ 有hữu 菩Bồ 薩Tát 。 一nhất 名danh 觀Quán 世Thế 音Âm 。 二nhị 名danh 得Đắc 大Đại 勢Thế 。 得đắc 是thị 如Như 幻Huyễn 三Tam 昧Muội 。 若nhược 有hữu 菩Bồ 薩Tát 。 從tùng 彼bỉ 正Chánh 士Sĩ 。 七thất 日nhật 七thất 夜dạ 。 聼# 受thọ 是thị 法pháp 。 即tức 便tiện 逮đãi 得đắc 。 如Như 幻Huyễn 三Tam 昧Muội 。 彼bỉ 國quốc 有hữu 無vô 量lượng 阿a 僧Tăng 祗chi 。 菩Bồ 薩Tát 得đắc 是thị 三tam 昧muội 。 華Hoa 德Đức 藏Tạng 菩Bồ 薩Tát 白bạch 佛Phật 言ngôn 。 願nguyện 以dĩ 神thần 力lực 。 令linh 彼bỉ 正Chánh 士Sĩ 。 至chí 此thử 世thế 界giới 。 又hựu 令linh 彼bỉ 此thử 。 兩lưỡng 得đắc 相tương 見kiến 。

何hà 以dĩ 故cố 。 以dĩ 彼bỉ 正Chánh 士Sĩ 。 至chí 此thử 剎sát 故cố 。

善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân 。 成thành 善thiện 根căn 者giả 。 聞văn 其kỳ 說thuyết 法Pháp 。 得đắc 是thị 三tam 昧muội 。 又hựu 願nguyện 見kiến 彼bỉ 。 安An 樂Lạc 世Thế 界Giới 。 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 令linh 此thử 善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân 。 發phát 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 願nguyện 生sanh 彼bỉ 國quốc 。 終chung 不bất 退thoái 轉chuyển 。 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn 。 受thọ 彼bỉ 請thỉnh 已dĩ 。 即tức 散tán 眉mi 間gian 白bạch 毫hào 相tướng 光quang 。 遍biến 照chiếu 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 國Quốc 土Độ 。 於ư 此thử 世thế 界giới 。 草thảo 木mộc 土thổ 石thạch 。 大đại 小tiểu 諸chư 山sơn 。 乃nãi 至chí 世thế 界giới 中trung 間gian 。 幽u 冥minh 之chi 處xứ 。 普phổ 皆giai 金kim 色sắc 。 莫mạc 不bất 大đại 明minh 。 日nhật 月nguyệt 暉huy 曜diệu 。 及cập 大đại 力lực 威uy 光quang 。 悉tất 不bất 復phục 見kiến 。 遍biến 照chiếu 西tây 方phương 。 億ức 百bách 千thiên 剎sát 。 乃nãi 至chí 安An 樂Lạc 世Thế 界Giới 。 悉tất 皆giai 金kim 色sắc 。 大đại 光quang 右hữu 繞nhiễu 。 彼bỉ 佛Phật 七thất 匝táp 。 於ư 如Như 來Lai 前tiền 。 廓khuếch 然nhiên 不bất 現hiện 。 彼bỉ 國quốc 眾chúng 生sanh 。 菩Bồ 薩Tát 聲Thanh 聞Văn 。 悉tất 見kiến 此thử 土độ 。 釋Thích 迦Ca 文Văn 佛Phật 。 與dữ 諸chư 大đại 眾chúng 。 圍vi 繞nhiễu 說thuyết 法Pháp 。 猶do 觀quan 掌chưởng 中trung 。 阿a 摩ma 勒lặc 果quả 。 皆giai 生sanh 愛ái 樂nhạo 。 歡hoan 喜hỷ 之chi 心tâm 。 唱xướng 如như 是thị 言ngôn 。 南Nam 無mô 釋Thích 迦Ca 如Như 來Lai 。 於ư 此thử 眾chúng 會hội 。 四tứ 眾chúng 八bát 部bộ 。 釋Thích 梵Phạm 諸chư 天thiên 。 菩Bồ 薩Tát 聲Thanh 聞Văn 。 皆giai 見kiến 安An 樂Lạc 世Thế 界Giới 。 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 菩Bồ 薩Tát 聲Thanh 聞Văn 。 眷quyến 屬thuộc 圍vi 繞nhiễu 。 晃hoảng 若nhược 寳# 山sơn 。 高cao 顯hiển 殊thù 特đặc 。 威uy 光quang 赫hách 奕dịch 。 普phổ 照chiếu 諸chư 剎sát 。 如như 淨tịnh 目mục 人nhân 。 於ư 一nhất 尋tầm 內nội 。 覩đổ 人nhân 面diện 貌mạo 。 明minh 了liễu 無vô 礙ngại 。 既ký 見kiến 是thị 已dĩ 。 歡hoan 喜hỷ 踊dũng 躍dược 。 唱xướng 如như 是thị 言ngôn 。 南Nam 無mô 阿A 彌Di 陀Đà 如Như 來Lai 。 應Ứng 供Cúng 。 正chánh 遍biến 知tri 。

時thời 此thử 眾chúng 中trung 。 八bát 萬vạn 四tứ 千thiên 眾chúng 生sanh 。 皆giai 發phát 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 及cập 種chúng 善thiện 根căn 。 願nguyện 生sanh 彼bỉ 國quốc 。

爾nhĩ 時thời 安An 樂Lạc 世Thế 界Giới 。 菩Bồ 薩Tát 聲Thanh 聞Văn 。 見kiến 此thử 剎sát 已dĩ 。 怪quái 未vị 曾tằng 有hữu 。 歡hoan 喜hỷ 合hợp 掌chưởng 。 禮lễ 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 如Như 來Lai 。 應Ứng 供Cúng 。 正chánh 遍biến 知tri 。 作tác 如như 是thị 言ngôn 。 南Nam 無mô 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 佛Phật 。 能năng 為vì 菩Bồ 薩Tát 聲Thanh 聞Văn 。 說thuyết 如như 是thị 法Pháp 。

爾nhĩ 時thời 安An 樂Lạc 世Thế 界Giới 。 六lục 種chủng 震chấn 動động 。 觀quán 世thế 音âm 及cập 得Đắc 大Đại 勢Thế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 白bạch 彼bỉ 佛Phật 言ngôn 。 甚thậm 奇kỳ 世Thế 尊Tôn 。 釋Thích 迦Ca 如Như 來Lai 。 現hiện 希hy 有hữu 事sự 。

何hà 以dĩ 故cố 。 彼bỉ 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 如Như 來Lai 。 少thiểu 現hiện 名danh 號hiệu 。 令linh 無vô 量lượng 大đại 地địa 六lục 種chủng 震chấn 動động 。

爾nhĩ 時thời 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 告cáo 彼bỉ 菩Bồ 薩Tát 言ngôn 。 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 。 不bất 但đãn 此thử 土độ 。 現hiện 其kỳ 名danh 號hiệu 。 其kỳ 餘dư 無vô 量lượng 諸chư 佛Phật 世thế 界giới 。 悉tất 現hiện 名danh 號hiệu 。 大đại 光quang 普phổ 照chiếu 。 六lục 種chủng 震chấn 動động 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 彼bỉ 諸chư 世thế 界giới 。 無vô 量lượng 阿a 僧Tăng 祗chi 眾chúng 生sanh 。 聞văn 釋Thích 迦Ca 稱xưng 譽dự 名danh 號hiệu 。 善thiện 根căn 成thành 就tựu 。 皆giai 得đắc 不bất 退thoái 轉chuyển 。 於ư 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。

時thời 彼bỉ 眾chúng 中trung 。 四tứ 十thập 億ức 菩Bồ 薩Tát 。 聞văn 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 如Như 來Lai 。 應Ứng 供Cúng 等Đẳng 正Chánh 覺Giác 名danh 號hiệu 。 同đồng 聲thanh 發phát 願nguyện 。 善thiện 根căn 廻hồi 向hướng 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 佛Phật 即tức 授thọ 記ký 。 當đương 得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。

爾nhĩ 時thời 觀Quán 世Thế 音Âm 。 及cập 得Đắc 大Đại 勢Thế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 詣nghệ 彼bỉ 佛Phật 所sở 。 頭đầu 面diện 禮lễ 足túc 。 恭cung 敬kính 合hợp 掌chưởng 。 於ư 一nhất 面diện 住trụ 。 白bạch 佛Phật 言ngôn 。

世Thế 尊Tôn 。 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 。 放phóng 此thử 光quang 明minh 。 何hà 因nhân 何hà 緣duyên 。

爾nhĩ 時thời 彼bỉ 佛Phật 。 告cáo 觀Quán 世Thế 音Âm 。 如Như 來Lai 應Ứng 供Cúng 等Đẳng 正Chánh 覺Giác 。 放phóng 此thử 光quang 明minh 。 非phi 無vô 因nhân 緣duyên 。

何hà 以dĩ 故cố 。 今kim 日nhật 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 如Như 來Lai 。 應Ứng 供Cúng 。 正chánh 遍biến 知tri 。 將tương 欲dục 演diễn 說thuyết 。 菩Bồ 薩Tát 珍trân 寳# 處xứ 三tam 昧muội 經kinh 。 故cố 先tiên 現hiện 瑞thụy 。

爾nhĩ 時thời 觀Quán 世Thế 音Âm 。 及cập 得Đắc 大Đại 勢Thế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 白bạch 佛Phật 言ngôn 世Thế 尊Tôn 。 我ngã 等đẳng 欲dục 詣nghệ 。 娑Sa 婆Bà 世Thế 界Giới 。 禮lễ 拜bái 供cúng 養dường 。 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 佛Phật 。 聼# 其kỳ 說thuyết 法Pháp 。

佛Phật 言ngôn 。

善thiện 男nam 子tử 。 宜nghi 知tri 是thị 時thời 。

時thời 二nhị 菩Bồ 薩Tát 。 即tức 相tương 謂vị 言ngôn 。 我ngã 等đẳng 今kim 日nhật 。 定định 聞văn 彼bỉ 佛Phật 。 所sở 說thuyết 妙diệu 法Pháp 。

時thời 二nhị 菩Bồ 薩Tát 。 受thọ 佛Phật 教giáo 已dĩ 。 告cáo 彼bỉ 四tứ 十thập 億ức 。 菩Bồ 薩Tát 眷quyến 屬thuộc 。

善thiện 男nam 子tử 。 當đương 共cộng 往vãng 詣nghệ 。 娑Sa 婆Bà 世Thế 界Giới 。 禮lễ 拜bái 供cúng 養dường 。 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 佛Phật 。 聼# 受thọ 正Chánh 法Pháp 。

何hà 以dĩ 故cố 。 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 如Như 來Lai 。 應Ứng 供Cúng 等Đẳng 正Chánh 覺Giác 。 能năng 為vi 難nan 事sự 。 捨xả 淨tịnh 妙diệu 國quốc 。 以dĩ 本bổn 願nguyện 力lực 。 興hưng 大đại 悲bi 心tâm 。 於ư 薄bạc 德đức 少thiểu 福phước 。 增tăng 貪tham 恚khuể 癡si 。 濁trược 惡ác 世thế 中trung 。 成thành 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 而nhi 為vi 說thuyết 法Pháp 。 說thuyết 是thị 語ngữ 時thời 。 菩Bồ 薩Tát 聲Thanh 聞Văn 。 同đồng 聲thanh 歎thán 言ngôn 。 彼bỉ 土độ 眾chúng 生sanh 。 得đắc 聞văn 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 如Như 來Lai 。 應Ứng 供Cúng 正chánh 徧biến 知tri 名danh 號hiệu 。 快khoái 得đắc 善thiện 利lợi 。 何hà 况# 得đắc 見kiến 。 發phát 歡hoan 喜hỷ 心tâm 。

世Thế 尊Tôn 。 我ngã 當đương 共cộng 詣nghệ 彼bỉ 世thế 界giới 。 禮lễ 拜bái 供cúng 養dường 。 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 。

佛Phật 言ngôn 。

善thiện 男nam 子tử 。 宜nghi 知tri 是thị 時thời 。

爾nhĩ 時thời 觀Quán 世Thế 音Âm 。 及cập 得Đắc 大Đại 勢Thế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 與dữ 四tứ 十thập 億ức 菩Bồ 薩Tát 。 前tiền 後hậu 圍vi 繞nhiễu 。 於ư 彼bỉ 世thế 界giới 。 以dĩ 神thần 通thông 力lực 。 各các 為vi 眷quyến 屬thuộc 。 化hóa 作tác 四tứ 十thập 億ức 。 莊trang 嚴nghiêm 寳# 臺đài 。 是thị 諸chư 寳# 臺đài 。 縱tung 廣quảng 十thập 二nhị 由do 旬tuần 。 端đoan 嚴nghiêm 微vi 妙diệu 。 其kỳ 寳# 臺đài 上thượng 。 有hữu 處xứ 黃hoàng 金kim 。 有hữu 處xứ 白bạch 銀ngân 。 有hữu 處xứ 瑠lưu 璃ly 。 有hữu 處xứ 頗pha 梨lê 。 有hữu 處xứ 赤xích 珠châu 。 有hữu 處xứ 硨xa 磲cừ 。 有hữu 處xứ 二nhị 寳# 。 黃hoàng 金kim 白bạch 銀ngân 。 有hữu 處xứ 三tam 寳# 。 金kim 銀ngân 瑠lưu 璃ly 。 有hữu 處xứ 四tứ 寳# 。 黃hoàng 金kim 白bạch 銀ngân 。 瑠lưu 璃ly 頗pha 梨lê 。 有hữu 處xứ 五ngũ 寳# 。 金kim 銀ngân 璢# 璃ly 。 頗pha 梨lê 赤xích 珠châu 。 有hữu 處xứ 六lục 寳# 。 黃hoàng 金kim 白bạch 銀ngân 。 璢# 璃ly 頗pha 梨lê 硨xa 磲cừ 赤xích 珠châu 。 有hữu 處xứ 七thất 寳# 。 乃nãi 至chí 碼mã 碯não 。 又hựu 以dĩ 赤xích 珠châu 栴chiên 檀đàn 。 優ưu 鉢bát 羅la 。 鉢bát 曇đàm 摩ma 拘câu 物vật 頭đầu 。 分phân 陀đà 利lợi 華hoa 。 而nhi 莊trang 嚴nghiêm 之chi 。 又hựu 雨vũ 須tu 曼mạn 那na 華hoa 。 瞻chiêm 蔔bặc 華hoa 。 波ba 羅la 羅la 華hoa 。 阿a 提đề 目mục 多đa 華hoa 。 羅la 尼ni 華hoa 。 瞿cù 羅la 尼ni 華hoa 。 曼mạn 陀đà 羅la 華hoa 。 摩ma 訶ha 曼mạn 陀đà 羅la 華hoa 。 波ba 樓lâu 沙sa 華hoa 。 摩ma 訶ha 波ba 樓lâu 沙sa 華hoa 。 曼mạn 殊thù 沙sa 華hoa 。 摩ma 訶ha 曼mạn 殊thù 沙sa 華hoa 。 盧lô 遮già 那na 華hoa 。 摩ma 訶ha 盧lô 遮già 那na 華hoa 。 遮già 迦ca 華hoa 。 摩ma 訶ha 遮già 迦ca 華hoa 。 蘇tô 樓lâu 至chí 遮già 迦ca 華hoa 。 栴chiên 那na 華hoa 。 摩ma 訶ha 栴chiên 那na 華hoa 。 蘇tô 樓lâu 至chí 栴chiên 檀đàn 那na 華hoa 。 栴chiên 奴nô 多đa 羅la 華hoa 。 他tha 羅la 華hoa 。 摩ma 訶ha 他tha 羅la 華hoa 。 其kỳ 寳# 臺đài 上thượng 。 種chủng 種chủng 雜tạp 色sắc 。 炫huyễn 爛lạn 煒vĩ 燁diệp 。 清thanh 淨tịnh 照chiếu 曜diệu 。 諸chư 寳# 臺đài 上thượng 。 有hữu 化hóa 玉ngọc 女nữ 。 八bát 萬vạn 四tứ 千thiên 。 或hoặc 執chấp 箜không 篌hầu 。 琴cầm 瑟sắt 箏tranh 笛địch 。 琵tỳ 琶bà 鼓cổ 貝bối 。 如như 是thị 無vô 量lượng 。 眾chúng 寳# 樂nhạc 器khí 。 奏tấu 微vi 妙diệu 音âm 。 儼nghiễm 然nhiên 而nhi 住trụ 。 或hoặc 有hữu 玉ngọc 女nữ 。 執chấp 赤xích 栴chiên 檀đàn 香hương 。 沉trầm 水thủy 栴chiên 檀đàn 香hương 。 或hoặc 執chấp 黑hắc 沉trầm 水thủy 栴chiên 檀đàn 香hương 。 儼nghiễm 然nhiên 而nhi 住trụ 。 或hoặc 有hữu 玉ngọc 女nữ 。 執chấp 優ưu 波ba 羅la 。 波ba 頭đầu 摩ma 。 拘câu 物vật 頭đầu 。 分phân 陀đà 利lợi 華hoa 果quả 。 儼nghiễm 然nhiên 而nhi 住trụ 。 或hoặc 有hữu 玉ngọc 女nữ 。 執chấp 曼mạn 陀đà 羅la 華hoa 。 摩ma 訶ha 曼mạn 陀đà 羅la 華hoa 。 波ba 樓lâu 沙sa 華hoa 。 摩ma 訶ha 波ba 樓lâu 沙sa 華hoa 。 盧lô 遮già 那na 華hoa 。 摩ma 訶ha 盧lô 遮già 那na 華hoa 。 栴chiên 那na 華hoa 。 摩ma 訶ha 栴chiên 那na 華hoa 。 蘇tô 樓lâu 至chí 栴chiên 那na 華hoa 。 遮già 迦ca 華hoa 。 摩ma 訶ha 遮già 迦ca 華hoa 。 蘇tô 樓lâu 至chí 遮già 迦ca 華hoa 。 陀đà 羅la 華hoa 。 摩ma 訶ha 陀đà 羅la 華hoa 。 蘇tô 樓lâu 至chí 陀đà 羅la 華hoa 。 莊trang 嚴nghiêm 而nhi 住trụ 。 或hoặc 有hữu 玉ngọc 女nữ 。 執chấp 一nhất 切thiết 華hoa 果quả 。 儼nghiễm 然nhiên 而nhi 住trụ 。 諸chư 寳# 臺đài 上thượng 。 眾chúng 寳# 莊trang 嚴nghiêm 。 師sư 子tử 之chi 座tòa 。 座tòa 上thượng 皆giai 有hữu 化hóa 佛Phật 。 三tam 十thập 二nhị 相tướng 。 八bát 十thập 種chủng 好hảo 。 而nhi 自tự 嚴nghiêm 身thân 。 臺đài 上thượng 各các 懸huyền 。 八bát 萬vạn 四tứ 千thiên 眾chúng 妙diệu 寳# 瓶bình 。 盛thình 滿mãn 末mạt 香hương 。 列liệt 置trí 其kỳ 上thượng 。 諸chư 寳# 臺đài 上thượng 。 各các 有hữu 八bát 萬vạn 四tứ 千thiên 。 眾chúng 寳# 妙diệu 蓋cái 。 彌di 覆phú 其kỳ 上thượng 。 諸chư 寳# 臺đài 上thượng 。 各các 有hữu 八bát 萬vạn 四tứ 千thiên 。 眾chúng 妙diệu 寳# 樹thụ 。 植thực 立lập 其kỳ 上thượng 。 各các 有hữu 八bát 萬vạn 四tứ 千thiên 。 寳# 鈴linh 羅la 網võng 。 羅la 覆phú 其kỳ 上thượng 。 諸chư 寳# 樹thụ 間gian 。 有hữu 七thất 寳# 池trì 。 八bát 功công 德đức 水thủy 。 盈doanh 滿mãn 其kỳ 中trung 。 青thanh 黃hoàng 赤xích 白bạch 。 雜tạp 寳# 蓮liên 華hoa 。 光quang 色sắc 鮮tiên 映ánh 。 微vi 風phong 吹xuy 動động 。 眾chúng 寳# 行hàng 樹thụ 出xuất 微vi 妙diệu 音âm 。 其kỳ 音âm 和hòa 雅nhã 。 踰du 於ư 天thiên 樂nhạc 。 諸chư 寳# 臺đài 上thượng 。 各các 有hữu 八bát 萬vạn 四tứ 千thiên 。 眾chúng 妙diệu 寳# 繩thằng 。 連liên 綿miên 樹thụ 間gian 。 一nhất 一nhất 寳# 臺đài 。 光quang 明minh 照chiếu 耀diệu 。 八bát 萬vạn 四tứ 千thiên 由do 旬tuần 。 莫mạc 不bất 大đại 明minh 。

爾nhĩ 時thời 觀Quán 世Thế 音Âm 。 及cập 得Đắc 大Đại 勢Thế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 與dữ 其kỳ 眷quyến 屬thuộc 。 八bát 十thập 億ức 眾chúng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 俱câu 。 莊trang 嚴nghiêm 寳# 臺đài 。 悉tất 皆giai 同đồng 等đẳng 。 譬thí 如như 力lực 士sĩ 。 屈khuất 伸thân 臂tý 頃khoảnh 。 從tùng 彼bỉ 國quốc 沒một 。 至chí 此thử 世thế 界giới 。

時thời 彼bỉ 菩Bồ 薩Tát 。 以dĩ 神thần 通thông 力lực 。 令linh 此thử 世thế 界giới 。 地địa 平bình 如như 水thủy 。 與dữ 八bát 十thập 億ức 菩Bồ 薩Tát 。 前tiền 後hậu 圍vi 繞nhiễu 。 以dĩ 大đại 功công 德đức 。 莊trang 嚴nghiêm 成thành 就tựu 。 端đoan 嚴nghiêm 殊thù 特đặc 。 無vô 可khả 為ví 喻dụ 。 光quang 明minh 遍biến 照chiếu 。 娑Sa 婆Bà 世Thế 界Giới 。 是thị 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 詣nghệ 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 佛Phật 所sở 。 頭đầu 面diện 禮lễ 足túc 。 右hữu 遶nhiễu 七thất 帀táp 。 卻khước 住trụ 一nhất 面diện 。 白bạch 佛Phật 言ngôn 。

世Thế 尊Tôn 。 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 問vấn 訊tấn 世Thế 尊Tôn 。 少thiểu 病bệnh 少thiểu 惱não 。 起khởi 居cư 輕khinh 利lợi 。 安an 樂lạc 行hạnh 不phủ 。 又hựu 現hiện 彼bỉ 土độ 。 莊trang 嚴nghiêm 妙diệu 事sự 。

時thời 此thử 菩Bồ 薩Tát 。 及cập 聲Thanh 聞Văn 眾chúng 。 見kiến 此thử 寳# 臺đài 。 眾chúng 妙diệu 莊trang 嚴nghiêm 。 歎thán 未vị 曾tằng 有hữu 。 各các 作tác 是thị 念niệm 。 此thử 諸chư 寳# 臺đài 。 莊trang 嚴nghiêm 微vi 妙diệu 。 從tùng 安An 樂Lạc 國Quốc 。 至chí 此thử 世thế 界giới 。 為vi 是thị 佛Phật 力lực 。 菩Bồ 薩Tát 力lực 耶da 。

爾nhĩ 時thời 華Hoa 德Đức 藏Tạng 菩Bồ 薩Tát 。 承thừa 佛Phật 神thần 力lực 。 白bạch 佛Phật 言ngôn 。 甚thậm 奇kỳ 世Thế 尊Tôn 。 未vị 曾tằng 有hữu 也dã 。 今kim 此thử 娑Sa 婆Bà 世Thế 界Giới 。 眾chúng 妙diệu 寳# 臺đài 。 莊trang 嚴nghiêm 如như 是thị 。 是thị 誰thùy 威uy 力lực 。

佛Phật 言ngôn 。

是thị 觀Quán 世Thế 音Âm 。 及cập 得Đắc 大Đại 勢Thế 。 神thần 通thông 之chi 力lực 。 於ư 此thử 世thế 界giới 。 現hiện 大đại 莊trang 嚴nghiêm 。 華hoa 德đức 藏tạng 言ngôn 。 甚thậm 奇kỳ 世Thế 尊Tôn 。 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 彼bỉ 善thiện 男nam 子tử 。 願nguyện 行hạnh 清thanh 淨tịnh 。 能năng 以dĩ 神thần 力lực 。 莊trang 嚴nghiêm 寳# 臺đài 。 現hiện 此thử 世thế 界giới 。

佛Phật 言ngôn 。

如như 是thị 如như 是thị 。 如như 汝nhữ 所sở 說thuyết 。 彼bỉ 善thiện 男nam 子tử 。 已dĩ 於ư 無vô 數số 。 億ức 那na 由do 他tha 百bách 千thiên 劫kiếp 中trung 。 淨tịnh 諸chư 善thiện 根căn 。 如Như 幻Huyễn 三Tam 昧Muội 。 住trụ 是thị 三tam 昧muội 。 能năng 以dĩ 神thần 通thông 變biến 化hóa 。 現hiện 如như 是thị 事sự 。 又hựu 華Hoa 德Đức 藏Tạng 。 汝nhữ 今kim 且thả 觀quán 。 東đông 方phương 世thế 界giới 。 為vi 何hà 所sở 現hiện 。

時thời 華Hoa 德Đức 藏Tạng 。 即tức 以dĩ 菩Bồ 薩Tát 。 種chủng 種chủng 天thiên 眼nhãn 。 觀quán 于vu 東đông 方phương 。 恆Hằng 河Hà 沙sa 等đẳng 諸chư 佛Phật 世thế 界giới 。 見kiến 彼bỉ 佛Phật 前tiền 。 皆giai 有hữu 觀Quán 世Thế 音Âm 。 及cập 得Đắc 大Đại 勢Thế 。 莊trang 嚴nghiêm 如như 前tiền 。 恭cung 敬kính 供cúng 養dường 。 皆giai 稱xưng 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 問vấn 訊tấn 世Thế 尊Tôn 。 少thiểu 病bệnh 少thiểu 惱não 。 起khởi 居cư 輕khinh 利lợi 。 安an 樂lạc 行hạnh 不phủ 。 南nam 西tây 北bắc 方phương 。 四tứ 維duy 上thượng 下hạ 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。

爾nhĩ 時thời 華Hoa 德Đức 藏Tạng 菩Bồ 薩Tát 。 見kiến 是thị 事sự 已dĩ 。 歡hoan 喜hỷ 踊dũng 躍dược 。 得đắc 未vị 曾tằng 有hữu 。 而nhi 白bạch 佛Phật 言ngôn 。 甚thậm 奇kỳ 世Thế 尊Tôn 。 今kim 此thử 大Đại 士Sĩ 。 乃nãi 能năng 成thành 就tựu 。 如như 是thị 三tam 昧muội 。

何hà 以dĩ 故cố 。 今kim 此thử 正Chánh 士Sĩ 。 能năng 現hiện 莊trang 嚴nghiêm 。 是thị 諸chư 佛Phật 剎sát 。

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn 。 即tức 以dĩ 神thần 力lực 。 令linh 此thử 眾chúng 會hội 。 見kiến 是thị 事sự 已dĩ 。 三tam 萬vạn 二nhị 千thiên 人nhân 。 發phát 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 心tâm 。

〔# 稱xưng 讚tán 淨tịnh 土độ 佛Phật 攝nhiếp 受thọ 經kinh 〕# 。 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 佛Phật 。 告cáo 舍Xá 利Lợi 子Tử 曰viết 。 如như 我ngã 今kim 者giả 。 稱xưng 揚dương 讚tán 歎thán 。 無Vô 量Lượng 壽Thọ 佛Phật 。 無vô 量lượng 無vô 邊biên 。 不bất 可khả 思tư 議nghị 佛Phật 土độ 功công 德đức 。 如như 是thị 東đông 方phương 。 亦diệc 有hữu 現hiện 在tại 。 不Bất 動Động 如Như 來Lai 。 山Sơn 幢Tràng 如Như 來Lai 。 大Đại 山Sơn 如Như 來Lai 。 大Đại 光Quang 如Như 來Lai 。 妙Diệu 幢Tràng 如Như 來Lai 。 南nam 方phương 亦diệc 有hữu 現hiện 在tại 。 日Nhật 月Nguyệt 光Quang 如Như 來Lai 。 名Danh 稱Xưng 光Quang 如Như 來Lai 。 大Đại 光Quang 蘊Uẩn 如Như 來Lai 。 迷Mê 盧Lô 光Quang 如Như 來Lai 。 無Vô 邊Biên 精Tinh 進Tấn 如Như 來Lai 。 西tây 方phương 亦diệc 有hữu 現hiện 在tại 。 無Vô 量Lượng 壽Thọ 如Như 來Lai 。 無Vô 量Lượng 蘊Uẩn 如Như 來Lai 。 無Vô 量Lượng 光Quang 如Như 來Lai 。 無Vô 量Lượng 幢Tràng 如Như 來Lai 。 大Đại 自Tự 在Tại 如Như 來Lai 。 大Đại 光Quang 如Như 來Lai 。 光quang 熖# 如Như 來Lai 。 大đại 寳# 幢tràng 如Như 來Lai 。 放Phóng 光Quang 如Như 來Lai 。 北bắc 方phương 亦diệc 有hữu 現hiện 在tại 。 無Vô 量Lượng 光Quang 嚴Nghiêm 通Thông 達Đạt 覺Giác 慧Tuệ 如Như 來Lai 。 無vô 量lượng 天thiên 鼓cổ 振chấn 大đại 妙diệu 音âm 如Như 來Lai 。 大Đại 蘊Uẩn 如Như 來Lai 。 光Quang 網Võng 如Như 來Lai 。 娑Sa 羅La 帝Đế 王Vương 如Như 來Lai 。 下hạ 方phương 亦diệc 有hữu 現hiện 在tại 。 示Thị 現Hiện 一Nhất 切Thiết 、 妙Diệu 法Pháp 正Chánh 理Lý 、 常Thường 放Phóng 火Hỏa 王Vương 、 勝Thắng 德Đức 光Quang 明Minh 如Như 來Lai 。 師Sư 子Tử 如Như 來Lai 。 名Danh 稱Xưng 如Như 來Lai 。 譽Dự 光Quang 如Như 來Lai 。 正Chánh 法Pháp 如Như 來Lai 。 妙Diệu 法Pháp 如Như 來Lai 。 法Pháp 幢Tràng 如Như 來Lai 。 功Công 德Đức 友Hữu 如Như 來Lai 。 功Công 德Đức 號Hiệu 如Như 來Lai 。 上thượng 方phương 亦diệc 有hữu 現hiện 在tại 。 梵Phạm 音Âm 如Như 來Lai 。 宿Tú 王Vương 如Như 來Lai 。 香Hương 光Quang 如Như 來Lai 。 如Như 紅Hồng 蓮Liên 華Hoa 勝Thắng 德Đức 如Như 來Lai 。 示Thị 現Hiện 一Nhất 切Thiết 義Nghĩa 利Lợi 如Như 來Lai 。 如như 是thị 東đông 南nam 方phương 。 亦diệc 有hữu 現hiện 在tại 。 最Tối 上Thượng 廣Quảng 大Đại 雲Vân 雷Lôi 音Âm 王Vương 如Như 來Lai 。 西tây 南nam 方phương 亦diệc 有hữu 現hiện 在tại 。 最Tối 上Thượng 日Nhật 光Quang 名Danh 稱Xưng 功Công 德Đức 如Như 來Lai 。 西tây 北bắc 方phương 亦diệc 有hữu 現hiện 在tại 。 無Vô 量Lượng 功Công 德Đức 火Hỏa 王Vương 光Quang 明Minh 如Như 來Lai 。 東đông 北bắc 方phương 亦diệc 有hữu 現hiện 在tại 。 無Vô 數Số 百Bách 千Thiên 俱Câu 胝Chi 廣Quảng 慧Tuệ 如Như 來Lai 。 如như 是thị 等đẳng 佛Phật 。 如như 殑Căng 伽Già 沙sa 。 住trụ 於ư 十thập 方phương 。 自tự 佛Phật 淨tịnh 土độ 。 各các 各các 示thị 現hiện 。 廣quảng 長trường 舌thiệt 相tướng 。 徧biến 覆phú 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới 。 周chu 帀táp 圍vi 繞nhiễu 。 說thuyết 誠thành 實thật 言ngôn 。 汝nhữ 等đẳng 有hữu 情tình 。 皆giai 應ưng 信tín 受thọ 。 如như 是thị 稱xưng 讚tán 。 不bất 可khả 思tư 議nghị 佛Phật 土độ 功công 德đức 。 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 攝nhiếp 受thọ 法Pháp 門môn 。

未vị 來lai 示thị 跡tích

〔# 大đại 寳# 積tích 經kinh 〕# 。 彌Di 勒Lặc 菩Bồ 薩Tát 白bạch 佛Phật 言ngôn 。

世Thế 尊Tôn 。 於ư 此thử 國quốc 界giới 。 不bất 退thoái 菩Bồ 薩Tát 。 當đương 生sanh 極Cực 樂Lạc 國Quốc 者giả 。 其kỳ 數số 幾kỷ 何hà 。

佛Phật 告cáo 彌Di 勒Lặc 。

此thử 佛Phật 土độ 中trung 。 有hữu 七thất 十thập 二nhị 億ức 菩Bồ 薩Tát 。 彼bỉ 於ư 無vô 量lượng 億ức 那na 由do 他tha 。 百bách 千thiên 佛Phật 所sở 。 種chúng 諸chư 善thiện 根căn 。 成thành 不bất 退thoái 轉chuyển 。 當đương 生sanh 彼bỉ 國quốc 。 况# 餘dư 菩Bồ 薩Tát 。 由do 少thiểu 善thiện 根căn 。 生sanh 彼bỉ 國quốc 者giả 。 不bất 可khả 稱xưng 計kế 。 阿a 逸dật 多đa 。 從tùng 難nan 忍nhẫn 如Như 來Lai 佛Phật 國quốc 。 有hữu 十thập 八bát 億ức 。 不bất 退thoái 菩Bồ 薩Tát 。 當đương 生sanh 極Cực 樂Lạc 世Thế 界Giới 。 東đông 北bắc 方phương 寳# 藏tạng 佛Phật 國quốc 中trung 。 有hữu 九cửu 十thập 億ức 。 不bất 退thoái 菩Bồ 薩Tát 。 當đương 生sanh 彼bỉ 土độ 。 從tùng 無vô 量lượng 聲thanh 如Như 來Lai 國quốc 中trung 。 有hữu 二nhị 十thập 二nhị 。 億ức 不bất 退thoái 菩Bồ 薩Tát 。 當đương 生sanh 彼bỉ 土độ 。 從tùng 光Quang 明Minh 如Như 來Lai 國quốc 中trung 。 有hữu 三tam 十thập 二nhị 。 億ức 不bất 退thoái 菩Bồ 薩Tát 。 當đương 生sanh 彼bỉ 土độ 。 從tùng 佛Phật 天thiên 如Như 來Lai 國quốc 中trung 。 有hữu 十thập 四tứ 億ức 。 不bất 退thoái 菩Bồ 薩Tát 。 當đương 生sanh 彼bỉ 土độ 。 從tùng 勝thắng 天thiên 力lực 如Như 來Lai 國quốc 中trung 。 有hữu 十thập 二nhị 千thiên 。 不bất 退thoái 菩Bồ 薩Tát 。 當đương 生sanh 彼bỉ 土độ 。 從tùng 師Sư 子Tử 如Như 來Lai 國quốc 中trung 。 有hữu 五ngũ 百bách 不bất 退thoái 菩Bồ 薩Tát 。 當đương 生sanh 彼bỉ 土độ 。 從tùng 離ly 塵trần 如Như 來Lai 國quốc 中trung 。 有hữu 八bát 十thập 一nhất 億ức 。 不bất 退thoái 菩Bồ 薩Tát 。 當đương 生sanh 彼bỉ 土độ 。 從tùng 勝thắng 積tích 如Như 來Lai 國quốc 中trung 。 有hữu 六lục 十thập 億ức 。 不bất 退thoái 菩Bồ 薩Tát 。 當đương 生sanh 彼bỉ 土độ 。 從tùng 人nhân 王vương 如Như 來Lai 國quốc 中trung 。 有hữu 十thập 俱câu 胝chi 。 不bất 退thoái 菩Bồ 薩Tát 。 當đương 生sanh 彼bỉ 土độ 。 從tùng 勝thắng 華hoa 如Như 來Lai 國quốc 中trung 。 有hữu 五ngũ 百bách 菩Bồ 薩Tát 。 具cụ 大đại 精tinh 進tấn 。 發phát 趨xu 一Nhất 乘Thừa 。 於ư 七thất 日nhật 中trung 。 能năng 令linh 眾chúng 生sanh 。 離ly 百bách 千thiên 億ức 那na 由do 他tha 。 刼# 生sanh 死tử 流lưu 轉chuyển 。 彼bỉ 等đẳng 亦diệc 當đương 。 生sanh 極cực 樂lạc 界giới 。 從tùng 發phát 起khởi 精tinh 進tấn 。 如Như 來Lai 國quốc 中trung 。 有hữu 六lục 十thập 九cửu 億ức 。 不bất 退thoái 菩Bồ 薩Tát 。 當đương 生sanh 彼bỉ 土độ 。 到đáo 彼bỉ 國quốc 已dĩ 。 供cúng 養dường 禮lễ 拜bái 。 無Vô 量Lượng 壽Thọ 如Như 來Lai 。 及cập 菩Bồ 薩Tát 眾chúng 。 阿a 逸dật 多đa 。 我ngã 若nhược 具cụ 說thuyết 。 諸chư 方phương 菩Bồ 薩Tát 。 生sanh 極cực 樂lạc 界giới 。 若nhược 已dĩ 到đáo 。 今kim 到đáo 。 當đương 到đáo 。 為vi 供cúng 養dường 禮lễ 拜bái 。 瞻chiêm 仰ngưỡng 無Vô 量Lượng 壽Thọ 佛Phật 等đẳng 者giả 。 但đãn 說thuyết 其kỳ 名danh 。 窮cùng 劫kiếp 不bất 盡tận 。

〔# 大đại 寳# 積tích 經kinh 〕# 。 爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn 。 說thuyết 是thị 經Kinh 已dĩ 。 天thiên 人nhân 世thế 間gian 。 有hữu 萬vạn 二nhị 千thiên 。 那na 由do 他tha 億ức 眾chúng 生sanh 。 遠viễn 離ly 塵trần 垢cấu 。 得đắc 法Pháp 眼nhãn 淨tịnh 。 二nhị 十thập 億ức 眾chúng 生sanh 。 得đắc 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 。 六lục 千thiên 八bát 百bách 比Bỉ 丘Khâu 。 諸chư 漏lậu 已dĩ 盡tận 。 心tâm 得đắc 解giải 脫thoát 。 四tứ 十thập 億ức 菩Bồ 薩Tát 。 於ư 無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề 。 住trụ 不bất 退thoái 轉chuyển 。 被bị 大đại 甲giáp 冑trụ 。 當đương 成thành 正chánh 覺giác 。 有hữu 二nhị 十thập 五ngũ 億ức 眾chúng 生sanh 。 得đắc 不bất 退thoái 忍nhẫn 。 有hữu 四tứ 萬vạn 億ức 那na 由do 他tha 。 百bách 千thiên 眾chúng 生sanh 。 於ư 無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề 。 未vị 曾tằng 發phát 意ý 。 今kim 始thỉ 初sơ 發phát 。 種chúng 諸chư 善thiện 根căn 。 願nguyện 生sanh 極Cực 樂Lạc 世Thế 界Giới 。 見kiến 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 皆giai 得đắc 往vãng 生sanh 。 彼bỉ 如Như 來Lai 土thổ/độ 。 各các 於ư 異dị 方phương 。 次thứ 第đệ 成thành 佛Phật 。 同đồng 名danh 妙diệu 音âm 。 有hữu 八bát 萬vạn 億ức 那na 由do 他tha 眾chúng 生sanh 。 得đắc 受thọ 記ký 法Pháp 忍Nhẫn 。 成thành 無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề 。 彼bỉ 無Vô 量Lượng 壽Thọ 佛Phật 。 昔tích 行hành 菩Bồ 薩Tát 道Đạo 時thời 。 成thành 熟thục 有hữu 情tình 。 悉tất 皆giai 當đương 生sanh 。 極Cực 樂Lạc 世Thế 界Giới 。 憶ức 念niệm 疇trù 昔tích 。 所sở 發phát 思tư 願nguyện 。 皆giai 得đắc 成thành 滿mãn 。

(# 初sơ 發phát 心tâm 。 即tức 蒙mông 授thọ 記ký 。 正chánh 見kiến 導đạo 師sư 。 成thành 就tựu 之chi 速tốc 。 當đương 知tri 凡phàm 能năng 發phát 心tâm 。 願nguyện 生sanh 彼bỉ 國quốc 。 皆giai 彼bỉ 佛Phật 行hạnh 菩Bồ 薩Tát 道Đạo 時thời 。 所sở 成thành 熟thục 者giả 。 )# 。

〔# 大đại 寳# 積tích 經kinh 〕# 。 佛Phật 告cáo 父phụ 王vương 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 皆giai 即tức 是thị 佛Phật 。 汝nhữ 今kim 當đương 念niệm 西tây 方phương 世thế 界giới 。 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 常thường 勤cần 精tinh 進tấn 。 當đương 得đắc 佛Phật 道Đạo 。 王vương 言ngôn 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 云vân 何hà 是thị 佛Phật 。

佛Phật 言ngôn 。

一nhất 切thiết 法pháp 無vô 生sanh 。 無vô 動động 搖dao 。 無vô 取thủ 捨xả 。 無vô 相tướng 貌mạo 。 無vô 有hữu 自tự 性tánh 。 今kim 可khả 於ư 此thử 法Pháp 中trung 。 安an 住trụ 其kỳ 心tâm 。 勿vật 信tín 於ư 他tha 。

爾nhĩ 時thời 父phụ 王vương 。 與dữ 七thất 萬vạn 釋Thích 種chủng 。 聞văn 說thuyết 是thị 法Pháp 。 信tín 解giải 歡hoan 喜hỷ 。 悟ngộ 無Vô 生Sanh 忍Nhẫn 。 佛Phật 現hiện 微vi 笑tiếu 。 而nhi 說thuyết 偈kệ 言ngôn 。 釋Thích 種chủng 決quyết 定định 智trí 。 諸chư 法pháp 不bất 可khả 得đắc 。 是thị 故cố 於ư 佛Phật 法Pháp 。 決quyết 定định 心tâm 安an 住trụ 。 人nhân 中trung 命mạng 終chung 已dĩ 。 得đắc 生sanh 安An 樂Lạc 國Quốc 。 面diện 奉phụng 無vô 量lượng 壽thọ 。 無vô 畏úy 成thành 菩Bồ 提Đề 。

〔# 十thập 住trụ 斷đoạn 結kết 經kinh 〕# 座tòa 中trung 。 有hữu 四tứ 億ức 眾chúng 。 自tự 知tri 死tử 此thử 生sanh 彼bỉ 。 牽khiên 連liên 不bất 斷đoạn 。 欲dục 為vi 之chi 源nguyên 樂nhạo 生sanh 無vô 欲dục 國quốc 土độ 。

佛Phật 言ngôn 。

西tây 方phương 此thử 去khứ 。 無vô 數số 國quốc 土độ 。 有hữu 佛Phật 名danh 無Vô 量Lượng 壽Thọ 。 其kỳ 土độ 清thanh 淨tịnh 。 無vô 婬dâm 怒nộ 癡si 。 蓮liên 華hoa 化hóa 生sanh 。 不bất 由do 父phụ 母mẫu 。 汝nhữ 當đương 生sanh 彼bỉ 。

〔# 法pháp 華hoa 經kinh 〕# 佛Phật 言ngôn 。 若nhược 有hữu 女nữ 人nhân 。 聞văn 是thị 經Kinh 典điển 。 如như 說thuyết 修tu 行hành 。 於ư 此thử 命mạng 終chung 。 即tức 往vãng 安An 樂Lạc 世Thế 界Giới 。 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 大đại 菩Bồ 薩Tát 眾chúng 。 圍vi 繞nhiễu 住trú 處xứ 。 生sanh 蓮liên 華hoa 中trung 。 寳# 座tòa 之chi 上thượng 。 不bất 復phục 為vị 貪tham 欲dục 所sở 惱não 。 亦diệc 復phục 不bất 為vị 。 嗔sân 恚khuể 愚ngu 癡si 所sở 惱não 。 亦diệc 復phục 不bất 為vị 。 憍kiêu 慢mạn 嫉tật 妬đố 。 諸chư 垢cấu 所sở 惱não 。 得đắc 菩Bồ 薩Tát 神thần 通thông 。 無Vô 生Sanh 法Pháp 忍Nhẫn 。

(# 雲vân 栖tê 曰viết 。 或hoặc 者giả 疑nghi 此thử 方phương 他tha 界giới 。 往vãng 生sanh 無vô 量lượng 。 淨tịnh 土độ 何hà 以dĩ 容dung 之chi 。 噫# 。 滄thương 海hải 尚thượng 納nạp 百bách 川xuyên 。 虚# 空không 猶do 含hàm 萬vạn 象tượng 。 而nhi 無vô 邊biên 剎sát 海hải 。 不bất 出xuất 普phổ 賢hiền 。 一nhất 毛mao 孔khổng 中trung 。 然nhiên 則tắc 舉cử 淨tịnh 土độ 針châm 鋒phong 之chi 地địa 。 而nhi 容dung 無vô 盡tận 之chi 往vãng 生sanh 。 不bất 亦diệc 恢khôi 恢khôi 乎hồ 有hữu 餘dư 裕# 哉tai 。 )# 。

實thật 相tướng 念niệm 佛Phật 法Pháp 門môn

〔# 觀quán 佛Phật 三tam 昧muội 。 經kinh 〕# 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 菩Bồ 薩Tát 白bạch 佛Phật 言ngôn 。 我ngã 念niệm 過quá 去khứ 。 寳# 威uy 德đức 上thượng 王vương 佛Phật 時thời 。 有hữu 長trưởng 者giả 。 名danh 一Nhất 切Thiết 施Thí 。 有hữu 子tử 名danh 曰viết 戒giới 護hộ 。 子tử 在tại 母mẫu 胎thai 。 以dĩ 敬kính 信tín 故cố 。 預dự 為vi 其kỳ 子tử 。 受thọ 三Tam 歸Quy 依Y 。 八bát 歲tuế 見kiến 佛Phật 。 恭cung 敬kính 作tác 禮lễ 。 一nhất 見kiến 佛Phật 故cố 。 即tức 得đắc 除trừ 滅diệt 。 百bách 千thiên 萬vạn 億ức 。 生sanh 死tử 之chi 罪tội 。 從tùng 是thị 已dĩ 後hậu 。 常thường 生sanh 淨tịnh 土độ 。 得đắc 百bách 千thiên 億ức 。 念Niệm 佛Phật 三Tam 昧Muội 。 故cố 今kim 釋thích 尊tôn 。 復phục 記ký 之chi 曰viết 。 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 汝nhữ 當đương 往vãng 生sanh 極Cực 樂Lạc 世Thế 界Giới 。 證chứng 入nhập 初Sơ 地Địa 。

〔# 文Văn 殊Thù 發phát 願nguyện 經kinh 〕# 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 菩Bồ 薩Tát 。 發phát 願nguyện 偈kệ 云vân 。 願nguyện 我ngã 命mạng 終chung 時thời 。 滅diệt 除trừ 諸chư 障chướng 礙ngại 。 面diện 見kiến 阿A 彌Di 陀Đà 。 往vãng 生sanh 安an 樂lạc 剎sát 。 生sanh 彼bỉ 佛Phật 國quốc 已dĩ 。 成thành 滿mãn 諸chư 大đại 願nguyện 。 阿A 彌Di 陀Đà 如Như 來Lai 。 現hiện 前tiền 授thọ 我ngã 記ký 。 嚴nghiêm 淨tịnh 普Phổ 賢Hiền 行hạnh 。 滿mãn 足túc 文Văn 殊Thù 願nguyện 。 盡tận 未vị 來lai 際tế 劫kiếp 。 究cứu 竟cánh 菩Bồ 薩Tát 行hành 。

〔# 華hoa 嚴nghiêm 經kinh 光quang 明minh 覺giác 品phẩm 〕# 爾nhĩ 時thời 光quang 明minh 。 過quá 千thiên 世thế 界giới 。 乃nãi 至chí 一nhất 切thiết 處xứ 。 文Văn 殊Thù 菩Bồ 薩Tát 。 各các 於ư 佛Phật 所sở 。 同đồng 時thời 發phát 聲thanh 。 說thuyết 此thử 頌tụng 言ngôn 。 一nhất 切thiết 威uy 儀nghi 中trung 。 常thường 念niệm 佛Phật 功công 德đức 。 晝trú 夜dạ 無vô 暫tạm 斷đoạn 。 如như 是thị 業nghiệp 應ưng 作tác 。

〔# 文Văn 殊Thù 問vấn 般Bát 若Nhã 經kinh 〕# 。 佛Phật 告cáo 文Văn 殊Thù 。 欲dục 入nhập 一Nhất 行Hành 三Tam 昧Muội 者giả 。 應ưng 處xứ 空không 閒gian/nhàn 。 捨xả 諸chư 亂loạn 意ý 。 不bất 取thủ 相tướng 貌mạo 。 繫hệ 心tâm 一nhất 佛Phật 。 專chuyên 稱xưng 名danh 字tự 。 隨tùy 彼bỉ 方phương 所sở 。 端đoan 身thân 正chánh 向hướng 。 能năng 于vu 一nhất 佛Phật 。 念niệm 念niệm 相tương 續tục 。 即tức 是thị 念niệm 中trung 。 能năng 見kiến 過quá 去khứ 未vị 來lai 。 現hiện 在tại 諸chư 佛Phật 。 念niệm 一nhất 佛Phật 功công 德đức 。 與dữ 念niệm 無vô 量lượng 佛Phật 。 功công 德đức 無vô 二nhị 。 (# 又hựu 大đại 般Bát 若Nhã 經kinh 一nhất 節tiết 文văn 畧lược 同đồng 此thử )# 。

(# 文Văn 殊Thù 夙túc 世thế 為vi 無vô 諍tranh 國quốc 王vương 第đệ 三tam 子tử 。 故cố 次thứ 觀quán 音âm 勢thế 至chí 之chi 後hậu 雖tuy 示thị 為vi 華hoa 嚴nghiêm 幼ấu 男nam 。 而nhi 智trí 為vi 先tiên 導đạo 。 所sở 謂vị 實thật 相tướng 念niệm 佛Phật 者giả 也dã 。 若nhược 夫phu 妙diệu 光quang 為vi 然nhiên 燈đăng 之chi 師sư 。 又hựu 號hiệu 龍long 種chủng 上thượng 尊tôn 王vương 佛Phật 。 則tắc 古cổ 聖thánh 示thị 現hiện 。 不bất 可khả 思tư 議nghị 矣hĩ 。 )# 。

〔# 華hoa 嚴nghiêm 經kinh 行hạnh 願nguyện 品phẩm 〕# 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 。 告cáo 善Thiện 財Tài 童Đồng 子Tử 。 十thập 種chủng 大đại 願nguyện 。 復phục 云vân 。 若nhược 人nhân 誦tụng 此thử 願nguyện 者giả 。 行hành 於ư 世thế 間gian 。 無vô 有hữu 障chướng 礙ngại 。 如như 空không 中trung 月nguyệt 。 出xuất 於ư 雲vân 翳ế 。 圓viên 滿mãn 普Phổ 賢Hiền 。 所sở 有hữu 功công 德đức 。 不bất 久cửu 當đương 如như 。 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 。 又hựu 復phục 是thị 人nhân 。 臨lâm 命mạng 終chung 時thời 。 最tối 後hậu 剎sát 那na 。 一nhất 切thiết 諸chư 根căn 。 悉tất 皆giai 散tán 壞hoại 。 一nhất 切thiết 親thân 屬thuộc 。 悉tất 皆giai 捨xả 離ly 。 一nhất 切thiết 威uy 勢thế 。 悉tất 皆giai 退thoái 失thất 。 一nhất 切thiết 珍trân 寳# 。 無vô 復phục 相tương 隨tùy 。 唯duy 此thử 願nguyện 王vương 。 不bất 相tương 捨xả 離ly 。 於ư 一nhất 切thiết 時thời 。 引dẫn 導đạo 其kỳ 前tiền 。 一nhất 剎sát 那na 中trung 。 即tức 得đắc 往vãng 生sanh 。 極Cực 樂Lạc 世Thế 界Giới 。 到đáo 已dĩ 即tức 見kiến 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 菩Bồ 薩Tát 。 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 。 觀Quán 自Tự 在Tại 菩Bồ 薩Tát 。 彌Di 勒Lặc 菩Bồ 薩Tát 等đẳng 。 其kỳ 人nhân 自tự 見kiến 。 生sanh 蓮liên 華hoa 中trung 。 蒙mông 佛Phật 授thọ 記ký 。 得đắc 受thọ 記ký 已dĩ 。 以dĩ 智trí 慧tuệ 力lực 。 隨tùy 眾chúng 生sanh 心tâm 。 而nhi 為vi 利lợi 益ích 。 能năng 於ư 煩phiền 惱não 。 大đại 苦khổ 海hải 中trung 。 拔bạt 濟tế 眾chúng 生sanh 。 令linh 其kỳ 出xuất 離ly 。 皆giai 得đắc 往vãng 生sanh 。 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 極Cực 樂Lạc 世Thế 界Giới 。 又hựu 偈kệ 云vân 。 願nguyện 我ngã 臨lâm 欲dục 命mạng 終chung 時thời 。 盡tận 除trừ 一nhất 切thiết 諸chư 障chướng 碍# 。 面diện 見kiến 彼bỉ 佛Phật 阿A 彌Di 陀Đà 。 即tức 得đắc 往vãng 生sanh 安An 樂Lạc 剎Sát 。 我ngã 既ký 往vãng 生sanh 彼bỉ 國quốc 已dĩ 。 現hiện 前tiền 成thành 就tựu 此thử 大đại 願nguyện 。 一nhất 切thiết 圓viên 滿mãn 盡tận 無vô 餘dư 。 利lợi 樂lạc 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 界giới 。 彼bỉ 佛Phật 眾chúng 會hội 咸hàm 清thanh 淨tịnh 。 我ngã 時thời 於ư 勝thắng 蓮liên 華hoa 生sanh 。 親thân 覩đổ 如Như 來Lai 無Vô 量Lượng 光Quang 。 現hiện 前tiền 授thọ 我ngã 菩Bồ 提Đề 記ký 。 蒙mông 彼bỉ 如Như 來Lai 授thọ 記ký 已dĩ 。 化hóa 身thân 無vô 數số 百bách 俱câu 胝chi 。 智trí 力lực 廣quảng 大đại 徧biến 十thập 方phương 。 普phổ 利lợi 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 界giới 。 若nhược 人nhân 於ư 此thử 勝thắng 願nguyện 王vương 。 一nhất 經kinh 於ư 耳nhĩ 能năng 生sanh 信tín 。 速tốc 見kiến 如Như 來Lai 無Vô 量Lượng 光Quang 。 具cụ 此thử 普Phổ 賢Hiền 最tối 勝thắng 願nguyện 。 我ngã 此thử 普Phổ 賢Hiền 殊thù 勝thắng 行hạnh 。 無vô 邊biên 勝thắng 福phước 皆giai 廻hồi 向hướng 。 普phổ 願nguyện 沉trầm 溺nịch 諸chư 有hữu 情tình 。 速tốc 往vãng 無Vô 量Lượng 光Quang 佛Phật 剎sát 。

(# 普phổ 賢hiền 為vi 舍xá 那na 長trưởng 子tử 。 而nhi 以dĩ 十thập 大đại 願nguyện 王vương 。 導đạo 歸quy 極cực 樂lạc 。 足túc 見kiến 無Vô 量Lượng 壽Thọ 佛Phật 。 為vi 舍xá 那na 化hóa 現hiện 。 故cố 文Văn 殊Thù 普phổ 賢hiền 彌Di 勒Lặc 等đẳng 菩Bồ 薩Tát 皆giai 在tại 西tây 方phương 。 又hựu 宗tông 賾trách 禪thiền 師sư 。 結kết 勝thắng 蓮liên 社xã 。 而nhi 普phổ 賢hiền 普phổ 惠huệ 二nhị 大Đại 士Sĩ 。 夢mộng 求cầu 署thự 名danh 其kỳ 間gian 。 則tắc 樂nhạo/nhạc/lạc 於ư 引dẫn 導đạo 眾chúng 生sanh 。 歸quy 於ư 安an 養dưỡng 可khả 知tri 矣hĩ 。 )# 。

〔# 華hoa 嚴nghiêm 經kinh 入nhập 法Pháp 界Giới 品phẩm 〕# 德đức 雲vân 比Bỉ 丘Khâu 。 告cáo 善Thiện 財Tài 言ngôn 。 我ngã 唯duy 得đắc 此thử 。 憶ức 念niệm 一nhất 切thiết 。 諸chư 佛Phật 境cảnh 界giới 。 智trí 慧tuệ 光quang 明minh 。 普phổ 見kiến 法Pháp 門môn 。 所sở 謂vị 智trí 光quang 普phổ 照chiếu 念niệm 佛Phật 門môn 。 令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 念niệm 佛Phật 門môn 。 令linh 安an 住trụ 力lực 念niệm 佛Phật 門môn 。 令linh 安an 住trụ 法pháp 念niệm 佛Phật 門môn 。 照chiếu 耀diệu 諸chư 方phương 念niệm 佛Phật 門môn 。 入nhập 不bất 可khả 見kiến 處xứ 念niệm 佛Phật 門môn 。 住trụ 於ư 諸chư 劫kiếp 念niệm 佛Phật 門môn 。 住trụ 一nhất 切thiết 時thời 念niệm 佛Phật 門môn 。 住trụ 一nhất 切thiết 剎sát 念niệm 佛Phật 門môn 。 住trụ 一nhất 切thiết 世thế 念niệm 佛Phật 門môn 。 住trụ 一nhất 切thiết 境cảnh 念niệm 佛Phật 門môn 。 住trụ 寂tịch 滅diệt 念niệm 佛Phật 門môn 。 住trụ 遠viễn 離ly 念niệm 佛Phật 門môn 。 住trụ 廣quảng 大đại 念niệm 佛Phật 門môn 。 住trụ 微vi 細tế 念niệm 佛Phật 門môn 。 住trụ 莊trang 嚴nghiêm 念niệm 佛Phật 門môn 。 住trụ 能năng 事sự 念niệm 佛Phật 門môn 。 住trụ 自tự 在tại 心tâm 念niệm 佛Phật 門môn 。 住trụ 自tự 業nghiệp 念niệm 佛Phật 門môn 。 住trụ 神thần 變biến 念niệm 佛Phật 門môn 。 住trụ 虛hư 空không 念niệm 佛Phật 門môn 。

〔# 華hoa 嚴nghiêm 經kinh 入nhập 法Pháp 界Giới 品phẩm 〕# 解giải 脫thoát 長trưởng 者giả 。 告cáo 善Thiện 財Tài 言ngôn 。 我ngã 已dĩ 入nhập 出xuất 如Như 來Lai 無vô 礙ngại 莊trang 嚴nghiêm 解giải 脫thoát 門môn 。 我ngã 見kiến 十thập 方phương 。 各các 十thập 佛Phật 剎sát 。 微vi 塵trần 數số 如Như 來Lai 。 彼bỉ 諸chư 如Như 來Lai 。 不bất 來lai 至chí 此thử 。 我ngã 不bất 往vãng 彼bỉ 。 我ngã 若nhược 欲dục 見kiến 安An 樂Lạc 世Thế 界Giới 。 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 隨tùy 意ý 即tức 見kiến 。 乃nãi 至chí 寳# 師sư 子tử 莊trang 嚴nghiêm 世thế 界giới 。 毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 如Như 來Lai 。 如như 是thị 一nhất 切thiết 。 悉tất 皆giai 即tức 見kiến 。 然nhiên 彼bỉ 如Như 來Lai 。 不bất 來lai 至chí 此thử 。 我ngã 身thân 亦diệc 不phủ 。 往vãng 詣nghệ 於ư 彼bỉ 。 知tri 一nhất 切thiết 佛Phật 。 及cập 與dữ 我ngã 心tâm 。 悉tất 皆giai 如như 夢mộng 。 知tri 一nhất 切thiết 佛Phật 。 猶do 如như 影ảnh 像tượng 。 自tự 心tâm 如như 水thủy 。 知tri 一nhất 切thiết 佛Phật 。 所sở 有hữu 色sắc 相tướng 。 及cập 以dĩ 自tự 心tâm 。 悉tất 皆giai 如như 幻huyễn 。 知tri 一nhất 切thiết 佛Phật 。 及cập 以dĩ 己kỷ 心tâm 。 悉tất 皆giai 如như 響hưởng 。 我ngã 如như 是thị 知tri 。 如như 是thị 憶ức 念niệm 。 所sở 見kiến 諸chư 佛Phật 。 皆giai 由do 自tự 心tâm 。

〔# 華hoa 嚴nghiêm 經kinh 毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 。 品phẩm 〕# 大đại 威uy 光quang 童đồng 子tử 見kiến 波Ba 羅La 蜜Mật 善thiện 根căn 莊Trang 嚴Nghiêm 王Vương 如Như 來Lai 。 成thành 等Đẳng 正Chánh 覺Giác 。 現hiện 神thần 通thông 力lực 。 即tức 得đắc 念Niệm 佛Phật 三Tam 昧Muội 。 名danh 無vô 邊biên 海hải 藏tạng 門môn 。

〔# 華hoa 嚴nghiêm 經kinh 入nhập 法Pháp 界Giới 品phẩm 〕# 普phổ 德đức 淨tịnh 光quang 夜dạ 神thần 。 告cáo 善Thiện 財Tài 言ngôn 。 菩Bồ 薩Tát 成thành 就tựu 十thập 法Pháp 。 能năng 圓viên 滿mãn 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 一nhất 者giả 得đắc 清Thanh 淨Tịnh 三Tam 昧Muội 。 常thường 見kiến 一nhất 切thiết 佛Phật 。 二nhị 者giả 得đắc 清thanh 淨tịnh 眼nhãn 。 常thường 觀quán 一nhất 切thiết 佛Phật 。 相tướng 好hảo 莊trang 嚴nghiêm 。 三tam 者giả 知tri 一nhất 切thiết 佛Phật 。 無vô 量lượng 無vô 邊biên 功công 德đức 大đại 海hải 。 四tứ 者giả 知tri 等đẳng 法Pháp 界Giới 無vô 量lượng 。 諸chư 佛Phật 法Pháp 光quang 明minh 海hải 。 五ngũ 者giả 知tri 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 一nhất 一nhất 毛mao 孔khổng 。 放phóng 等đẳng 眾chúng 生sanh 數số 大đại 光quang 明minh 海hải 。 利lợi 益ích 無vô 量lượng 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 六lục 者giả 見kiến 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 一nhất 一nhất 毛mao 孔khổng 。 出xuất 一nhất 切thiết 寳# 色sắc 光quang 明minh 燄diệm 海hải 。 七thất 者giả 於ư 念niệm 念niệm 中trung 。 出xuất 現hiện 一nhất 切thiết 。 佛Phật 變biến 化hóa 海hải 。 充sung 滿mãn 法Pháp 界Giới 。 究cứu 竟cánh 一nhất 切thiết 。 佛Phật 境cảnh 界giới 調điều 伏phục 眾chúng 生sanh 。 八bát 者giả 得đắc 佛Phật 音âm 聲thanh 。 同đồng 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 言ngôn 音âm 海hải 。 轉chuyển 三tam 世thế 一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp 輪luân 。 九cửu 者giả 知tri 一nhất 切thiết 佛Phật 。 無vô 邊biên 名danh 號hiệu 海hải 。 十thập 者giả 知tri 一nhất 切thiết 佛Phật 。 調điều 伏phục 眾chúng 生sanh 。 不bất 思tư 議nghị 自tự 在tại 力lực 。 菩Bồ 薩Tát 成thành 就tựu 。 此thử 十thập 種chủng 法pháp 。 則tắc 能năng 圓viên 滿mãn 。 菩Bồ 薩Tát 諸chư 行hành 。 我ngã 得đắc 菩Bồ 薩Tát 解giải 脫thoát 。 名danh 寂tịch 靜tĩnh 禪thiền 定định 樂nhạo/nhạc/lạc 。 普phổ 遊du 步bộ 普phổ 見kiến 三tam 世thế 。 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 亦diệc 見kiến 彼bỉ 佛Phật 。 清thanh 淨tịnh 國quốc 土độ 。 道Đạo 場Tràng 眾chúng 會hội 。 神thần 通thông 名danh 號hiệu 法pháp 壽thọ 命mạng 言ngôn 音âm 身thân 相tướng 。 種chủng 種chủng 不bất 同đồng 。 悉tất 皆giai 明minh 覩đổ 。 而nhi 無vô 取thủ 着trước 。

華hoa 嚴nghiêm 念Niệm 佛Phật 三Tam 昧Muội 。 無vô 盡tận 燈đăng 序tự 曰viết 。 六lục 道đạo 凡phàm 夫phu 。 三tam 乘thừa 賢hiền 聖thánh 。 其kỳ 根căn 本bổn 悉tất 是thị 靈linh 明minh 清thanh 淨tịnh 一nhất 法Pháp 界Giới 心tâm 。 性tánh 覺giác 寳# 光quang 。 各các 各các 圓viên 滿mãn 。 本bổn 不bất 名danh 諸chư 佛Phật 。 亦diệc 不bất 名danh 眾chúng 生sanh 。 但đãn 此thử 心tâm 靈linh 妙diệu 自tự 在tại 。 不bất 守thủ 自tự 性tánh 。 故cố 隨tùy 迷mê 悟ngộ 之chi 緣duyên 。 作tác 業nghiệp 受thọ 苦khổ 。 名danh 曰viết 眾chúng 生sanh 。 修tu 道Đạo 證chứng 真chân 。 遂toại 名danh 諸chư 佛Phật 。 佛Phật 憫mẫn 眾chúng 生sanh 顛điên 倒đảo 。 妄vọng 想tưởng 執chấp 着trước 而nhi 不bất 證chứng 得đắc 。 於ư 是thị 稱xưng 法Pháp 界Giới 性tánh 。 說thuyết 華hoa 嚴nghiêm 經kinh 。 欲dục 令linh 眾chúng 生sanh 。 知tri 一nhất 切thiết 法pháp 。 即tức 心tâm 自tự 性tánh 。 成thành 就tựu 慧tuệ 身thân 。 不bất 由do 他tha 悟ngộ 。 至chí 於ư 善thiện 財tài 證chứng 入nhập 法Pháp 界Giới 。 叅# 諸chư 知tri 識thức 。 最tối 初sơ 吉cát 祥tường 雲vân 比Bỉ 丘Khâu 。 教giáo 以dĩ 無vô 碍# 智trí 慧tuệ 念niệm 佛Phật 門môn 。 又hựu 解giải 脫thoát 長trưởng 者giả 。 教giáo 以dĩ 唯duy 心tâm 念niệm 佛Phật 門môn 。 又hựu 普phổ 徧biến 吉cát 淨tịnh 光quang 夜dạ 神thần 。 教giáo 以dĩ 觀quán 德đức 相tương/tướng 念niệm 佛Phật 門môn 。 其kỳ 後hậu 華hoa 嚴nghiêm 諸chư 祖tổ 。 慮lự 念niệm 佛Phật 者giả 。 莫mạc 得đắc 其kỳ 要yếu 。 於ư 善Thiện 知Tri 識Thức 。 解giải 脫thoát 門môn 中trung 。 復phục 設thiết 諸chư 門môn 。 意ý 使sử 諸chư 佛Phật 與dữ 眾chúng 生sanh 交giao 徹triệt 。 淨tịnh 土độ 與dữ 穢uế 土thổ/độ 融dung 通thông 。 法pháp 法pháp 彼bỉ 此thử 該cai [(冰-水+〡)*ㄆ]# 。 塵trần 塵trần 悉tất 遍biến 法Pháp 界Giới 。 相tương/tướng 即tức 相tương/tướng 入nhập 。 無vô 碍# 圓viên 融dung 。 倘thảng 得đắc 其kỳ 門môn 。 則tắc 等đẳng 諸chư 佛Phật 於ư 一nhất 朝triêu 。 不bất 得đắc 其kỳ 旨chỉ 。 則tắc 徒đồ 修tu 因nhân 於ư 曠khoáng 劫kiếp 。 夫phu 不bất 龜quy 手thủ 之chi 藥dược 。 一nhất 也dã 。 有hữu 終chung 身thân 洴bình 澼# 洸# 者giả 。 有hữu 裂liệt 土thổ/độ 而nhi 封phong 者giả 。 蓋cái 用dụng 有hữu 工công 拙chuyết 。 而nhi 利lợi 有hữu 大đại 小tiểu 。 念niệm 佛Phật 法Pháp 門môn 一nhất 也dã 。 有hữu 涉thiệp 時thời 之chi 久cửu 。 致trí 力lực 之chi 多đa 。 而nhi 平bình 素tố 失thất 其kỳ 指chỉ 歸quy 。 逮đãi 乎hồ 垂thùy 亡vong 。 他tha 境cảnh 強cưỡng 奪đoạt 。 尠tiển 能năng 超siêu 邁mại 。 此thử 終chung 身thân 止chỉ 於ư 洴bình 澼# 洸# 者giả 也dã 。 唯duy 華hoa 嚴nghiêm 觀quán 行hành 。 得đắc 圓viên 至chí 功công 於ư 頃khoảnh 刻khắc 。 見kiến 佛Phật 境cảnh 於ư 塵trần 毛mao 。 諸chư 佛Phật 心tâm 內nội 眾chúng 生sanh 。 新tân 新tân 作tác 佛Phật 。 眾chúng 生sanh 心tâm 中trung 諸chư 佛Phật 。 念niệm 念niệm 證chứng 真chân 。 至chí 簡giản 至chí 易dị 。 雖tuy 然nhiên 。 諸chư 佛Phật 拔bạt 苦khổ 與dữ 樂nhạo/nhạc/lạc 之chi 心tâm 一nhất 也dã 。 不bất 思tư 議nghị 力lực 一nhất 也dã 。 唯duy 西tây 方phương 彌di 陀đà 世Thế 尊Tôn 。 接tiếp 引dẫn 娑sa 婆bà 眾chúng 生sanh 。 願nguyện 力lực 偏thiên 重trọng 。 是thị 以dĩ 釋thích 尊tôn 流lưu 通thông 經kinh 中trung 。 普Phổ 賢Hiền 行hạnh 願nguyện 。 獨độc 指chỉ 彌di 陀đà 。 極cực 為vi 至chí 切thiết 。 義nghĩa 和hòa 晚vãn 年niên 退thoái 席tịch 平bình 江giang 能năng 仁nhân 。 徧biến 搜sưu 淨tịnh 土độ 傳truyền 錄lục 。 與dữ 諸chư 論luận 讚tán 。 未vị 嘗thường 有hữu 華hoa 嚴nghiêm 圓viên 融dung 。 念niệm 佛Phật 法Pháp 門môn 。 葢# 巴ba 歌ca 和hòa 眾chúng 。 雪tuyết 曲khúc 應ưng 稀# 。 無vô 足túc 道đạo 者giả 。 嗚ô 呼hô 。 不bất 思tư 議nghị 法Pháp 門môn 。 散tán 乎hồ 大đại 經kinh 與dữ 疏sớ/sơ 記ký 之chi 中trung 。 無vô 聞văn 於ư 世thế 。 離ly 此thử 別biệt 求cầu 。 何hà 異dị 北bắc 轅viên 而nhi 之chi 楚sở 耶da 。 於ư 是thị 僃# 錄lục 法Pháp 門môn 。 著trước 為vi 一nhất 編biên 。 使sử 見kiến 聞văn 者giả 不bất 動động 步bộ 而nhi 歸quy 淨tịnh 土độ 。 安an 俟sĩ 階giai 梯thê 。 非phi 思tư 量lượng 而nhi 證chứng 彌di 陀đà 。 豈khởi 存tồn 言ngôn 念niệm 諸chư 佛Phật 則tắc 背bối/bội 塵trần 合hợp 覺giác 故cố 明minh 。 眾chúng 生sanh 則tắc 背bội 覺giác 合hợp 塵trần 。 故cố 昬# 。 欲dục 使sử 冥minh 者giả 皆giai 明minh 。 明minh 終chung 無vô 量lượng 。 因nhân 目mục 其kỳ 篇thiên 曰viết 無vô 盡tận 燈đăng 云vân 爾nhĩ 。 乾can/kiền/càn 道đạo 元nguyên 年niên 九cửu 月nguyệt 望vọng 日nhật 。 臨lâm 安an 府phủ 慧tuệ 因nhân 院viện 傳truyền 華hoa 嚴nghiêm 教giáo 觀quán 圓viên 澄trừng 法Pháp 師sư 義nghĩa 和hòa 撰soạn 。

(# 詳tường 夫phu 實thật 相tướng 之chi 旨chỉ 。 為vi 如Như 來Lai 極cực 則tắc 之chi 談đàm 。 所sở 謂vị 無vô 相tướng 不bất 相tương 。 不bất 相tướng 無vô 相tướng 。 名danh 為vi 實thật 相tướng 。 安an 住trụ 如như 是thị 。 真chân 實thật 相tướng 已dĩ 。 所sở 發phát 慈từ 悲bi 。 明minh 諦đế 不bất 虗hư 。 故cố 法pháp 華hoa 云vân 。 是thị 法Pháp 住trụ 法Pháp 位vị 。 世thế 間gian 相tướng 常thường 住trụ 。 意ý 在tại 不bất 壞hoại 世thế 間gian 相tương/tướng 。 而nhi 顯hiển 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa 也dã 。 是thị 以dĩ 古cổ 人nhân 有hữu 云vân 。 除trừ 實thật 相tướng 外ngoại 。 餘dư 皆giai 魔ma 事sự 。 若nhược 人nhân 識thức 得đắc 心tâm 。 大đại 地địa 無vô 寸thốn 土thổ/độ 。 然nhiên 則tắc 唯duy 心tâm 淨tịnh 土độ 。 自tự 性tánh 彌di 陀đà 。 非phi 實thật 相tướng 之chi 旨chỉ 而nhi 何hà 。 如như 華hoa 嚴nghiêm 一nhất 經kinh 。 號hiệu 為vi 圓viên 頓đốn 法Pháp 門môn 。 純thuần 談đàm 實thật 相tướng 。 而nhi 往vãng 往vãng 舉cử 揚dương 。 念niệm 佛Phật 法Pháp 門môn 。 如như 德đức 雲vân 比Bỉ 丘Khâu 。 解giải 脫thoát 長trưởng 者giả 。 淨tịnh 光quang 夜dạ 神thần 。 以dĩ 念niệm 佛Phật 為vi 三tam 昧muội 。 為vi 解giải 脫thoát 門môn 。 乃nãi 至chí 普phổ 賢hiền 大Đại 士Sĩ 。 以dĩ 十thập 大đại 願nguyện 王vương 導đạo 歸quy 極cực 樂lạc 。 深thâm 切thiết 著trước 明minh 。 不bất 啻# 諄# 諄# 言ngôn 之chi 矣hĩ 。 又hựu 如như 賢hiền 首thủ 品phẩm 云vân 見kiến 有hữu 臨lâm 終chung 勸khuyến 念niệm 佛Phật 。 又hựu 示thị 尊tôn 像tượng 令linh 瞻chiêm 敬kính 。 俾tỉ 於ư 佛Phật 所sở 深thâm 歸quy 仰ngưỡng 。 是thị 故cố 得đắc 成thành 此thử 光quang 明minh 。 又hựu 離Ly 垢Cấu 幢Tràng 菩Bồ 薩Tát 云vân 。 以dĩ 佛Phật 為vi 境cảnh 界giới 。 專chuyên 念niệm 而nhi 不bất 捨xả 。 此thử 人nhân 得đắc 見kiến 佛Phật 。 其kỳ 數số 與dữ 心tâm 等đẳng 。 十thập 回hồi 向hướng 品phẩm 云vân 。 願nguyện 得đắc 憶ức 念niệm 。 與dữ 法Pháp 界Giới 等đẳng 。 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 又hựu 十Thập 地Địa 品phẩm 中trung 。 地địa 地địa 皆giai 云vân 。 一nhất 切thiết 所sở 作tác 。 不bất 離ly 念niệm 佛Phật 。 又hựu 佛Phật 不bất 思tư 議nghị 法pháp 品phẩm 云vân 。 如Như 來Lai 有hữu 十thập 種chủng 佛Phật 事sự 。 一nhất 者giả 若nhược 有hữu 眾chúng 生sanh 。 專chuyên 心tâm 憶ức 念niệm 。 則tắc 得đắc 現hiện 前tiền 。 如như 是thị 比tỉ 者giả 。 不bất 可khả 殫đàn 述thuật 。 故cố 清thanh 涼lương 疏sớ/sơ 問vấn 云vân 。 不bất 求cầu 生sanh 華hoa 嚴nghiêm 。 期kỳ 生sanh 極cực 樂lạc 。 何hà 耶da 。 荅# 有hữu 四tứ 意ý 。 一nhất 者giả 有hữu 緣duyên 故cố 。 二nhị 欲dục 使sử 眾chúng 生sanh 。 歸quy 憑bằng 情tình 一nhất 故cố 。 三tam 不bất 離ly 華hoa 藏tạng 故cố 。 四tứ 即tức 本bổn 師sư 故cố 。 行hạnh 願nguyện 品phẩm 別biệt 行hành 鈔sao 曰viết 。 有hữu 緣duyên 者giả 。 彌di 陀đà 願nguyện 重trọng/trùng 偏thiên 接tiếp 娑sa 婆bà 人nhân 也dã 。 歸quy 憑bằng 情tình 一nhất 者giả 。 若nhược 聞văn 十thập 方phương 皆giai 妙diệu 。 彼bỉ 此thử 融dung 通thông 。 則tắc 初sơ 心tâm 茫mang 茫mang 無vô 所sở 依y 託thác 。 故cố 方phương 便tiện 引dẫn 之chi 。 不bất 離ly 華hoa 藏tạng 者giả 。 極cực 樂lạc 去khứ 此thử 但đãn 十thập 萬vạn 億ức 佛Phật 土thổ/độ 。 華hoa 藏tạng 中trung 所sở 有hữu 佛Phật 剎sát 。 皆giai 微vi 塵trần 數số 故cố 不bất 離ly 也dã 。 即tức 本bổn 師sư 者giả 。 如như 經kinh 第đệ 三tam 十thập 九cửu 云vân 。 或hoặc 有hữu 見kiến 佛Phật 無vô 量lượng 壽thọ 。 觀Quán 自Tự 在Tại 等đẳng 共cộng 圍vi 繞nhiễu 。 疏sớ/sơ 判phán 云vân 。 讚tán 本bổn 尊tôn 遮già 那na 之chi 德đức 也dã 。 疏sớ/sơ 又hựu 云vân 。 華hoa 藏tạng 剎sát 海hải 。 皆giai 遮già 那na 境cảnh 無Vô 量Lượng 壽Thọ 佛Phật 。 去khứ 十thập 萬vạn 億ức 並tịnh 未vị 出xuất 於ư 剎sát 種chủng 之chi 中trung 。 豈khởi 非phi 本bổn 師sư 。 隨tùy 名danh 異dị 化hóa 耶da 。 又hựu 道đạo 純thuần 法Pháp 師sư 設thiết 問vấn 曰viết 普Phổ 賢Hiền 行hạnh 願nguyện 。 是thị 華hoa 嚴nghiêm 流lưu 通thông 。 何hà 故cố 於ư 世thế 界giới 海hải 中trung 。 偏thiên 指chỉ 極cực 樂lạc 。 既ký 信tín 解giải 圓viên 宗tông 。 十thập 方phương 佛Phật 剎sát 。 皆giai 可khả 往vãng 生sanh 。 結kết 歸quy 西tây 方phương 。 必tất 有hữu 深thâm 旨chỉ 。 荅# 。 普phổ 賢hiền 為vi 善thiện 財tài 海hải 眾chúng 說thuyết 願nguyện 王vương 已dĩ 結kết 歸quy 西tây 方phương 者giả 。 蓋cái 為vi 信tín 解giải 圓viên 宗tông 人nhân 。 入nhập 文Văn 殊Thù 智trí 。 修tu 普Phổ 賢Hiền 行Hạnh 。 福phước 慧tuệ 事sự 理lý 。 皆giai 稱xưng 法Pháp 界Giới 。 此thử 大đại 心tâm 人nhân 雖tuy 妙diệu 悟ngộ 本bổn 明minh 。 頓đốn 同đồng 諸chư 聖thánh 然nhiên 猶do 力lực 用dụng 未vị 充sung 。 未vị 及cập 如Như 來Lai 出xuất 現hiện 。 普phổ 利lợi 眾chúng 生sanh 。 所sở 以dĩ 暫tạm 依y 淨tịnh 土độ 。 親thân 近cận 彌di 陀đà 海hải 眾chúng 。 直trực 至chí 成thành 佛Phật 。 故cố 南nam 齊tề 有hữu 慧tuệ 光quang 法Pháp 師sư 著trước 華hoa 嚴nghiêm 十Thập 地Địa 等đẳng 疏sớ/sơ 。 妙diệu 盡tận 權quyền 實thật 之chi 旨chỉ 。 天thiên 眾chúng 來lai 迎nghênh 。 而nhi 不bất 願nguyện 往vãng 。 祈kỳ 歸quy 安an 養dưỡng 。 化hóa 佛Phật 滿mãn 空không 。 又hựu 唐đường 道đạo 昂ngang 法Pháp 師sư 講giảng 華hoa 嚴nghiêm 十Thập 地Địa 論luận 。 稽khể 洽hiệp 博bác 詣nghệ 。 志chí 結kết 西tây 方phương 。 兜Đâu 率Suất 陀Đà 天Thiên 。 來lai 迎nghênh 由do 來lai 非phi 願nguyện 。 西tây 方phương 靈linh 相tương/tướng 現hiện 前tiền 。 高cao 座tòa 而nhi 往vãng 。 又hựu 圓viên 淨tịnh 法Pháp 師sư 結kết 淨tịnh 行hạnh 社xã 。 刺thứ 血huyết 書thư 華hoa 嚴nghiêm 淨tịnh 行hạnh 品phẩm 。 求cầu 生sanh 西tây 方phương 。 又hựu 守thủ 真chân 法Pháp 師sư 。 講giảng 起khởi 信tín 論luận 法Pháp 界Giới 觀quán 。 常thường 於ư 中trung 夜dạ 。 結kết 無Vô 量Lượng 壽Thọ 如Như 來Lai 。 往vãng 生sanh 秘bí 密mật 印ấn 。 繫hệ 念niệm 西tây 方phương 。 此thử 皆giai 習tập 華hoa 嚴nghiêm 宗tông 。 而nhi 生sanh 西tây 土thổ/độ 者giả 也dã 。 况# 帝đế 心tâm 著trước 五ngũ 悔hối 文văn 讚tán 歎thán 淨tịnh 土độ 勸khuyến 人nhân 念niệm 佛Phật 賢hiền 首thủ 釋thích 起khởi 信tín 。 清thanh 涼lương 疏sớ/sơ 華hoa 嚴nghiêm 圭# 峰phong 鈔sao 行hạnh 願nguyện 。 而nhi 華hoa 嚴nghiêm 以dĩ 十thập 六lục 願nguyện 王vương 。 導đạo 歸quy 極cực 樂lạc 起khởi 信tín 以dĩ 真Chân 如Như 三tam 昧muội 。 令linh 生sanh 安an 養dưỡng 。 故cố 清thanh 涼lương 指chỉ 出xuất 彌di 陀đà 。 即tức 遮già 那na 化hóa 身thân 。 極cực 樂lạc 與dữ 娑sa 婆bà 同đồng 界giới 。 欲dục 見kiến 則tắc 隨tùy 意ý 即tức 見kiến 。 欲dục 生sanh 則tắc 決quyết 定định 往vãng 生sanh 。 余dư 謂vị 賢hiền 首thủ 一nhất 宗tông 。 盡tận 歸quy 淨tịnh 土độ 。 )# 。

觀quán 想tưởng 念niệm 佛Phật 法Pháp 門môn

〔# 十thập 六lục 觀quán 經kinh 〕# 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。 是thị 法Pháp 界Giới 身thân 。 入nhập 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 心tâm 想tưởng 中trung 。 是thị 故cố 汝nhữ 等đẳng 。 心tâm 想tưởng 佛Phật 時thời 。 是thị 心tâm 即tức 是thị 。 三tam 十thập 二nhị 相tướng 。 八bát 十thập 隨tùy 形hình 好hảo 。 是thị 心tâm 作tác 佛Phật 。 是thị 心tâm 是thị 佛Phật 。 諸chư 佛Phật 正chánh 偏thiên 知tri 海hải 。 從tùng 心tâm 想tưởng 生sanh 。 是thị 故cố 應ưng 當đương 。 一nhất 心tâm 繫hệ 念niệm 。 諦đế 觀quán 彼bỉ 佛Phật 。

天thiên 台thai 疏sớ/sơ 云vân 。 法Pháp 界Giới 身thân 者giả 。 報báo 佛Phật 法Pháp 性tánh 身thân 也dã 。 眾chúng 生sanh 心tâm 淨tịnh 。 法Pháp 身thân 自tự 在tại 。 故cố 言ngôn 入nhập 眾chúng 生sanh 心tâm 。 想tưởng 中trung 如như 白bạch 日nhật 昇thăng 天thiên 。 影ảnh 現hiện 百bách 川xuyên 明minh 佛Phật 身thân 自tự 在tại 能năng 隨tùy 物vật 現hiện 也dã 又hựu 法Pháp 界Giới 身thân 。 是thị 佛Phật 身thân 無vô 所sở 不bất 徧biến 法Pháp 界Giới 為vi 體thể 得đắc 此thử 觀quán 佛Phật 三tam 昧muội 。 解giải 入nhập 相tương 應ứng 故cố 言ngôn 入nhập 心tâm 想tưởng 也dã 是thị 心tâm 作tác 佛Phật 者giả 。 佛Phật 本bổn 是thị 無vô 。 心tâm 淨tịnh 故cố 有hữu 。 是thị 心tâm 是thị 佛Phật 者giả 。 向hướng 聞văn 佛Phật 本bổn 是thị 無vô 。 心tâm 淨tịnh 故cố 有hữu 。 便tiện 謂vị 條điều 然nhiên 。 故cố 言ngôn 即tức 是thị 。

○# 妙diệu 宗tông 釋thích 曰viết 。 欲dục 想tưởng 佛Phật 身thân 須tu 知tri 觀quán 體thể 體thể 是thị 本bổn 覺giác 起khởi 成thành 能năng 觀quán 本bổn 覺giác 乃nãi 是thị 諸chư 佛Phật 。 法Pháp 界Giới 之chi 身thân 以dĩ 諸chư 佛Phật 無vô 別biệt 所sở 證chứng 全toàn 證chứng 眾chúng 生sanh 本bổn 性tánh 故cố 也dã 。

○# 融dung 心tâm 解giải 曰viết 。 如Như 來Lai 恐khủng 人nhân 着trước 相tương/tướng 觀quán 佛Phật 故cố 於ư 真chân 像tượng 之chi 前tiền 示thị 乎hồ 觀quán 體thể 令linh 依y 此thử 法pháp 而nhi 觀quán 佛Phật 身thân 。

○# 妙diệu 宗tông 又hựu 曰viết 。 今kim 之chi 心tâm 觀quán 非phi 直trực 於ư 陰ấm 觀quán 本bổn 性tánh 佛Phật 乃nãi 托thác 他tha 佛Phật 顯hiển 乎hồ 本bổn 性tánh 故cố 先tiên 明minh 應ưng 佛Phật 入nhập 我ngã 想tưởng 心tâm 次thứ 明minh 佛Phật 身thân 全toàn 是thị 本bổn 覺giác 故cố 應ưng 佛Phật 顯hiển 知tri 本bổn 性tánh 明minh 托thác 外ngoại 意ý 成thành 唯duy 心tâm 觀quán 。

〔# 十thập 六lục 觀quán 經kinh 〕# 當đương 知tri 無Vô 量Lượng 壽Thọ 佛Phật 身thân 。 如như 百bách 千thiên 萬vạn 。 億ức 夜dạ 摩ma 天thiên 。 閻Diêm 浮Phù 檀Đàn 金kim 色sắc 。 佛Phật 身thân 高cao 六lục 十thập 萬vạn 億ức 。 那na 由do 他tha 恆Hằng 河Hà 沙sa 由do 旬tuần 。 眉mi 間gian 白bạch 毫hào 。 右hữu 旋toàn 宛uyển 轉chuyển 。 如như 五ngũ 須Tu 彌Di 山Sơn 。 佛Phật 眼nhãn 如như 四tứ 大đại 海hải 水thủy 。 青thanh 白bạch 分phân 明minh 。 身thân 諸chư 毛mao 孔khổng 。 演diễn 出xuất 光quang 明minh 。 如như 須Tu 彌Di 山Sơn 。 彼bỉ 佛Phật 圓viên 光quang 。 如như 百bách 億ức 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới 。 於ư 圓viên 光quang 中trung 。 有hữu 百bách 萬vạn 億ức 那na 由do 他tha 。 恆Hằng 河Hà 沙sa 化hóa 佛Phật 。 一nhất 一nhất 化hóa 佛Phật 。 亦diệc 有hữu 眾chúng 多đa 。 無vô 數số 化hóa 菩Bồ 薩Tát 。 以dĩ 為vi 侍thị 者giả 。 無Vô 量Lượng 壽Thọ 佛Phật 。 有hữu 八bát 萬vạn 四tứ 千thiên 相tướng 。 一nhất 一nhất 相tướng 中trung 。 各các 有hữu 八bát 萬vạn 四tứ 千thiên 隨tùy 形hình 好hảo 。 一nhất 一nhất 好hảo 中trung 。

復phục 有hữu 八bát 萬vạn 四tứ 千thiên 光quang 明minh 。 一nhất 一nhất 光quang 明minh 。 遍biến 照chiếu 十thập 方phương 世thế 界giới 。 念niệm 佛Phật 眾chúng 生sanh 。 攝nhiếp 取thủ 不bất 捨xả 。 其kỳ 光quang 相tướng 好hảo 。 及cập 與dữ 化hóa 佛Phật 。 不bất 可khả 具cụ 說thuyết 。 但đãn 當đương 憶ức 想tưởng 。 令linh 心tâm 眼nhãn 見kiến 。 見kiến 此thử 事sự 者giả 。 即tức 見kiến 十thập 方phương 。 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 以dĩ 見kiến 諸chư 佛Phật 故cố 。 名danh 念Niệm 佛Phật 三Tam 昧Muội 。 作tác 是thị 觀quán 者giả 。 名danh 觀Quán 一Nhất 切Thiết 佛Phật 身Thân 。 以dĩ 觀quán 佛Phật 身thân 故cố 。 亦diệc 見kiến 佛Phật 心tâm 。 佛Phật 心tâm 者giả 。 大đại 慈từ 悲bi 是thị 。 以dĩ 無vô 緣duyên 慈từ 。 攝nhiếp 諸chư 眾chúng 生sanh 。 作tác 此thử 觀quán 者giả 。 捨xả 身thân 他tha 世thế 。 生sanh 諸chư 佛Phật 前tiền 。 得đắc 無Vô 生Sanh 忍Nhẫn 。 是thị 故cố 智trí 者giả 。 應ưng 當đương 繫hệ 心tâm 。 諦đế 觀quán 無Vô 量Lượng 壽Thọ 佛Phật 。 觀quán 無Vô 量Lượng 壽Thọ 佛Phật 者giả 。 從tùng 一nhất 相tướng 好hảo 入nhập 。 但đãn 觀quán 眉mi 間gian 白bạch 毫hào 。 極cực 令linh 明minh 了liễu 。 見kiến 眉mi 間gian 白bạch 毫hào 相tướng 者giả 。 八bát 萬vạn 四tứ 千thiên 相tướng 好hảo 。 自tự 然nhiên 當đương 現hiện 。 見kiến 無Vô 量Lượng 壽Thọ 佛Phật 者giả 。 即tức 見kiến 十thập 方phương 。 無vô 量lượng 諸chư 佛Phật 。 得đắc 見kiến 無vô 量lượng 諸chư 佛Phật 。 故cố 諸chư 佛Phật 現hiện 前tiền 授thọ 記ký 。 是thị 為vi 遍biến 觀quán 一nhất 切thiết 色sắc 身thân 相tướng 。

觀quán 佛Phật 身thân

此thử 色sắc 相tướng 是thị 實thật 報báo 身thân 應ưng 同đồng 居cư 土thổ/độ 亦diệc 名danh 尊tôn 特đặc 亦diệc 名danh 勝thắng 應ưng 而nhi 特đặc 名danh 法Pháp 身thân 者giả 為vi 成thành 行hành 人nhân 圓viên 妙diệu 觀quán 也dã 良lương 以dĩ 報báo 應ứng 屬thuộc 修tu 。 法Pháp 身thân 是thị 性tánh 。 若nhược 漸tiệm 教giáo 說thuyết 。 別biệt 起khởi 報báo 應ứng 二nhị 修tu 。 莊trang 嚴nghiêm 法Pháp 身thân 一nhất 性tánh 。 若nhược 頓đốn 教giáo 詮thuyên 。 報báo 應ứng 二nhị 修tu 全toàn 是thị 性tánh 具cụ 法Pháp 身thân 一nhất 性tánh 舉cử 體thể 起khởi 修tu 故cố 得đắc 全toàn 性tánh 成thành 修tu 全toàn 修tu 在tại 性tánh 三Tam 身Thân 融dung 妙diệu 指chỉ 一nhất 即tức 三tam 。

○# 既ký 指chỉ 報báo 應ứng 。 名danh 為vi 法Pháp 身thân 。 即tức 顯hiển 行hành 人nhân 心tâm 觀quán 。 即tức 空không 假giả 中trung 。 空không 假giả 是thị 二nhị 修tu 。 中trung 觀quán 是thị 一nhất 性tánh 。 修tu 性tánh 冥minh 妙diệu 三tam 觀quán 圓viên 融dung 同đồng 在tại 一nhất 念niệm 一nhất 念niệm 無vô 念niệm 三tam 三tam 宛uyển 然nhiên 如như 此thử 方phương 名danh 修tu 心tâm 妙diệu 觀quán 此thử 觀quán 能năng 令linh 四tứ 土thổ/độ 皆giai 淨tịnh 若nhược 不bất 爾nhĩ 者giả 。 非phi 是thị 頓đốn 教giáo 所sở 詮thuyên 妙diệu 觀quán 。 當đương 以dĩ 此thử 觀quán 觀quán 彌di 陀đà 身thân 矣hĩ 。

八bát 萬vạn 四tứ 千thiên

妙diệu 宗tông 鈔sao 云vân 。 總tổng 相tương/tướng 別biệt 相tướng 。 總tổng 好hảo/hiếu 別biệt 好hảo/hiếu 。 總tổng 光quang 別biệt 光quang 。 皆giai 云vân 八bát 萬vạn 四tứ 千thiên 者giả 。 即tức 障chướng 顯hiển 德đức 故cố 成thành 此thử 數số 佛Phật 居cư 凡phàm 地địa 具cụ 於ư 八bát 萬vạn 四tứ 千thiên 。 塵trần 勞lao 於ư 此thử 塵trần 勞lao 皆giai 見kiến 實thật 相tướng 理lý 智trí 既ký 合hợp 故cố 能năng 示thị 現hiện 相tướng 好hảo/hiếu 光quang 明minh 故cố 節tiết 節tiết 云vân 八bát 萬vạn 四tứ 千thiên 。 行hành 人nhân 今kim 觀quán 。 知tri 心tâm 即tức 是thị 能năng 於ư 塵trần 勞lao 皆giai 即tức 佛Phật 。

觀quán 身thân 見kiến 心tâm

妙diệu 宗tông 云vân 。 由do 色sắc 而nhi 見kiến 於ư 心tâm 者giả 。 以dĩ 心tâm 無vô 形hình 由do 色sắc 表biểu 故cố 以dĩ 圓viên 人nhân 所sở 觀quán 色sắc 心tâm 不bất 二nhị 既ký 見kiến 微vi 妙diệu 色sắc 。 豈khởi 隔cách 大đại 悲bi 心tâm 故cố 勝thắng 鬘man 云vân 。 如Như 來Lai 色sắc 無vô 盡tận 。 智trí 慧tuệ 亦diệc 復phục 然nhiên 。 既ký 三tam 種chủng 慈từ 體thể 是thị 三tam 諦đế 。 今kim 三tam 觀quán 明minh 。 故cố 三tam 慈từ 顯hiển 。 以dĩ 用dụng 果quả 法pháp 。 為vi 觀quán 行hành 故cố 故cố 於ư 位vị 位vị 見kiến 佛Phật 色sắc 心tâm 。

無vô 緣duyên 慈từ

妙diệu 宗tông 云vân 。 心tâm 與dữ 眾chúng 生sanh 能năng 所sở 既ký 絕tuyệt 無vô 我ngã 心tâm 想tưởng 絕tuyệt 他tha 眾chúng 生sanh 而nhi 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 與dữ 我ngã 同đồng 體thể 十thập 界giới 因nhân 果quả 不bất 離ly 一nhất 心tâm 而nhi 此thử 一nhất 心tâm 是thị 慈từ 體thể 故cố 十thập 界giới 苦khổ 集tập 四tứ 種chủng 道đạo 滅diệt 能năng 於ư 一nhất 時thời 。 任nhậm 運vận 與dữ 拔bạt 故cố 云vân 無vô 心tâm 攀phàn 緣duyên 自tự 然nhiên 現hiện 益ích 。

○# 以dĩ 佛Phật 性tánh 中trung 成thành 究cứu 竟cánh 智trí 有hữu 何hà 別biệt 理lý 為vi 心tâm 所sở 緣duyên 故cố 云vân 無vô 心tâm 觀quán 理lý 境cảnh 智trí 既ký 泯mẫn 空không 有hữu 又hựu 忘vong 無vô 住trụ 無vô 依y 。 絕tuyệt 思tư 絕tuyệt 議nghị 此thử 名danh 安an 住trụ 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa 心tâm 既ký 無vô 緣duyên 慈từ 乃nãi 周chu 遍biến 入nhập 眾chúng 生sanh 性tánh 。 稱xưng 為vi 內nội 熏huân 或hoặc 為vi 現hiện 身thân 說thuyết 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa 稱xưng 為vi 外ngoại 熏huân 以dĩ 此thử 攝nhiếp 生sanh 名danh 無vô 緣duyên 慈từ 。

○# 生sanh 慈từ 。 法pháp 慈từ 。 約ước 次thứ 第đệ 論luận 。 則tắc 兩lưỡng 二Nhị 乘Thừa 。 及cập 偏thiên 菩Bồ 薩Tát 。 有hữu 修tu 證chứng 分phần/phân 。 若nhược 此thử 無vô 緣duyên 。 唯duy 圓viên 唯duy 極cực 。 故cố 云vân 諸chư 佛Phật 生sanh 緣duyên 妙diệu 有hữu 。 法pháp 緣duyên 妙diệu 空không 。 今kim 是thị 妙diệu 中trung 。 故cố 云vân 無vô 緣duyên 。 中trung 必tất 無vô 緣duyên 故cố 也dã 。 天thiên 台thai 云vân 不bất 依y 三tam 世thế 者giả 。 此thử 之chi 慈từ 悲bi 。 非phi 四tứ 相tương/tướng 故cố 。 天thiên 台thai 云vân 知tri 緣duyên 不bất 實thật 者giả 。 了liễu 苦khổ 樂lạc 事sự 即tức 性tánh 德đức 故cố 天thiên 台thai 云vân 以dĩ 眾chúng 生sanh 不bất 知tri 故cố 。 實thật 相tướng 智trí 慧tuệ 。 令linh 眾chúng 生sanh 得đắc 之chi 者giả 。 此thử 慈từ 所sở 被bị 令linh 眾chúng 生sanh 發phát 即tức 境cảnh 之chi 智trí 方phương 乃nãi 名danh 得đắc 實thật 相tướng 智trí 慧tuệ 得đắc 此thử 智trí 者giả 方phương 終chung 離ly 苦khổ 得đắc 於ư 永vĩnh 樂nhạo/nhạc/lạc 。

〔# 十thập 六lục 觀quán 經kinh 〕# 當đương 起khởi 自tự 心tâm 。 生sanh 於ư 西tây 方phương 。 極Cực 樂Lạc 世Thế 界Giới 。 於ư 蓮liên 華hoa 中trung 。 結kết 跏già 趺phu 坐tọa 。 作tác 蓮liên 華hoa 合hợp 想tưởng 。 作tác 蓮liên 華hoa 開khai 想tưởng 。 蓮liên 華hoa 開khai 時thời 。 有hữu 五ngũ 百bách 色sắc 光quang 。 來lai 照chiếu 身thân 想tưởng 。 眼nhãn 目mục 開khai 想tưởng 。 見kiến 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 滿mãn 虚# 空không 中trung 。 水thủy 鳥điểu 樹thụ 林lâm 。 及cập 與dữ 諸chư 佛Phật 。 所sở 出xuất 音âm 聲thanh 。 皆giai 演diễn 妙diệu 法Pháp 。

〔# 十thập 六lục 觀quán 經kinh 〕# 若nhược 欲dục 至chí 心tâm 。 生sanh 西tây 方phương 者giả 。 先tiên 當đương 觀quán 於ư 。 一nhất 丈trượng 六lục 像tượng 。 在tại 池trì 水thủy 上thượng 。 如như 先tiên 所sở 說thuyết 。 無Vô 量Lượng 壽Thọ 佛Phật 。 身thân 量lượng 無vô 邊biên 。 非phi 是thị 凡phàm 夫phu 。 心tâm 力lực 所sở 及cập 。 然nhiên 彼bỉ 如Như 來Lai 。 宿túc 願nguyện 力lực 故cố 。 有hữu 憶ức 想tưởng 者giả 。 必tất 得đắc 成thành 就tựu 。 但đãn 想tưởng 佛Phật 像tượng 。 得đắc 無vô 量lượng 福phước 。 况# 復phục 觀quán 佛Phật 具cụ 足túc 身thân 相tướng 。 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 神thần 通thông 如như 意ý 。 於ư 十thập 方phương 國quốc 。 變biến 現hiện 自tự 在tại 。 或hoặc 現hiện 大đại 身thân 。 滿mãn 虚# 空không 中trung 。 或hoặc 現hiện 小tiểu 身thân 。 丈trượng 六lục 八bát 尺xích 。 所sở 現hiện 之chi 形hình 。 皆giai 真chân 金kim 色sắc 。 圓viên 光quang 化hóa 佛Phật 。 及cập 寳# 蓮liên 華hoa 。 如như 上thượng 所sở 說thuyết 。

妙diệu 宗tông 云vân 。 行hành 人nhân 於ư 前tiền 依y 正chánh 諸chư 觀quán 。 修tu 雖tuy 不bất 入nhập 求cầu 生sanh 之chi 意ý 彌di 加gia 敦đôn 篤đốc 名danh 為vi 至chí 心tâm 故cố 令linh 此thử 人nhân 捨xả 勝thắng 觀quán 劣liệt 未vị 觀quán 菩Bồ 薩Tát 先tiên 想tưởng 彌di 陀đà 。 故cố 云vân 。 當đương 觀quán 於ư 一nhất 丈trượng 六lục 像tượng 。 行hành 人nhân 欲dục 託thác 彼bỉ 土độ 蓮liên 池trì 故cố 令linh 觀quán 像tượng 在tại 池trì 水thủy 上thượng 。 應ưng 知tri 勝thắng 身thân 既ký 心tâm 作tác 心tâm 是thị 豈khởi 今kim 丈trượng 六lục 非phi 作tác 是thị 耶da 圓viên 人nhân 作tác 為vi 皆giai 了liễu 唯duy 心tâm 全toàn 具cụ 而nhi 變biến 。 全toàn 變biến 是thị 具cụ 。 具cụ 變biến 不bất 二nhị 。 故cố 觀quán 佛Phật 相tương 勝thắng 劣liệt 皆giai 然nhiên 妙diệu 宗tông 云vân 。 觀quán 法pháp 之chi 初sơ 。 不bất 託thác 日nhật 氷băng 。 便tiện 觀quán 此thử 相tương/tướng 。 斯tư 葢# 凡phàm 心tâm 可khả 想tưởng 之chi 境cảnh 故cố 也dã 若nhược 八bát 萬vạn 相tương/tướng 。 是thị 彼bỉ 如Như 來Lai 。 現hiện 奇kỳ 特đặc 身thân 增tăng 進tiến 深thâm 位vị 。 念Niệm 佛Phật 三Tam 昧Muội 。 非phi 是thị 凡phàm 夫phu 。 心tâm 力lực 所sở 及cập 。

妙diệu 宗tông 云vân 。 勝thắng 身thân 觀quán 法pháp 。 修tu 雖tuy 不bất 成thành 。 而nhi 且thả 得đắc 知tri 。 廣quảng 大đại 無vô 量lượng 。 今kim 聞văn 觀quán 小tiểu 。 頓đốn 違vi 前tiền 說thuyết 。 寧ninh 免miễn 輕khinh 疑nghi 。 為vi 拂phất 此thử 疑nghi 。 故cố 說thuyết 彌di 陀đà 。 神thần 通thông 如như 意ý 。 能năng 大đại 能năng 小tiểu 皆giai 全toàn 法Pháp 界Giới 但đãn 以dĩ 重trọng/trùng 心tâm 觀quán 令linh 成thành 就tựu 勿vật 疑nghi 身thân 謝tạ 不bất 生sanh 西tây 方phương 。

妙diệu 宗tông 云vân 觀quán 經kinh 初sơ 令linh 觀quán 日nhật 。 天thiên 台thai 疏sớ/sơ 釋thích 。 齊tề 於ư 下hạ 品phẩm 下hạ 生sanh 以dĩ 驗nghiệm 想tưởng 氷băng 。 至chí 假giả 想tưởng 地địa 。 屬thuộc 下hạ 三tam 品phẩm 當đương 名danh 字tự 人nhân 次thứ 得đắc 三tam 昧muội 。 見kiến 彼bỉ 實thật 地địa 。 合hợp 入nhập 觀quán 行hành 初sơ 二nhị 兩lưỡng 品phẩm 次thứ 觀quán 寳# 樹thụ 。 及cập 以dĩ 池trì 樓lâu 至chí 總tổng 觀quán 成thành 。 當đương 三tam 四tứ 品phẩm 寳# 座tòa 觀quán 成thành 。 當đương 第đệ 五ngũ 品phẩm 以dĩ 座tòa 上thượng 寳# 幢tràng 。 如như 百bách 千thiên 萬vạn 。 億ức 須Tu 彌Di 山Sơn 大đại 。 比tỉ 知tri 座tòa 體thể 其kỳ 量lượng 難nan 思tư 非phi 第đệ 五ngũ 品phẩm 三tam 觀quán 功công 成thành 凡phàm 小tiểu 事sự 禪thiền 見kiến 莫mạc 能năng 及cập 此thử 觀quán 雖tuy 就tựu 經kinh 文văn 未vị 便tiện 許hứa 觀quán 佛Phật 身thân 乃nãi 令linh 先tiên 想tưởng 一nhất 大đại 寳# 像tượng 。 稱xưng 座tòa 而nhi 坐tọa 。 及cập 二nhị 菩Bồ 薩Tát 。 皆giai 想tưởng 坐tọa 座tòa 况# 復phục 悉tất 用dụng 作tác 是thị 不bất 二nhị 妙diệu 觀quán 觀quán 之chi 使sử 心tâm 流lưu 利lợi 方phương 令linh 觀quán 佛Phật 學học 者giả 應ưng 知tri 日nhật 觀quán 已dĩ 來lai 。 所sở 修tu 三tam 觀quán 。 共cộng 於ư 事sự 禪thiền 。 良lương 以dĩ 皆giai 須tu 想tưởng 成thành 相tương/tướng 起khởi 故cố 也dã 事sự 禪thiền 既ký 勝thắng 三tam 界giới 思tư 惑hoặc 悉tất 已dĩ 被bị 伏phục 妙diệu 觀quán 觀quán 像tượng 見kiến 破phá 。 即tức 登đăng 第đệ 七thất 信tín 位vị 得đắc 此thử 位vị 已dĩ 方phương 令linh 觀quán 佛Phật 真chân 法pháp 之chi 身thân 八bát 萬vạn 相tương/tướng 顯hiển 乃nãi 得đắc 名danh 為vi 。 念Niệm 佛Phật 三Tam 昧Muội 。 即tức 感cảm 諸chư 佛Phật 現hiện 前tiền 授thọ 記ký 。 生sanh 彼bỉ 便tiện 證chứng 無Vô 生Sanh 法Pháp 忍Nhẫn 。 經kinh 文văn 如như 此thử 明minh 圓viên 深thâm 觀quán 所sở 顯hiển 之chi 相tướng 誠thành 謂vị 奇kỳ 特đặc 實thật 匪phỉ 生sanh 身thân 。 凡phàm 夫phu 。 小Tiểu 乘Thừa 。 常thường 所sở 見kiến 相tương/tướng 。

佛Phật 修Tu 立Lập 三Tam 昧Muội 觀Quán 經Kinh

〔# 方Phương 等Đẳng 大đại 集tập 經kinh 〕# 佛Phật 告cáo 賢Hiền 護Hộ 。 若nhược 欲dục 成thành 就tựu 。 諸Chư 佛Phật 現Hiện 前Tiền 三Tam 昧Muội 。 隨tùy 所sở 念niệm 處xứ 。 即tức 見kiến 如Như 來Lai 。 如như 取thủ 清thanh 油du 淨tịnh 水thủy 水thủy 晶tinh 明minh 鏡kính 。 用dụng 是thị 四tứ 物vật 觀quán 已dĩ 。 而nhi 目mục 善thiện 惡ác 好hảo 醜xú 。 形hình 影ảnh 分phân 明minh 。 而nhi 彼bỉ 現hiện 像tượng 。 不bất 從tùng 四tứ 物vật 出xuất 。 亦diệc 非phi 餘dư 處xứ 來lai 。 非phi 自tự 然nhiên 有hữu 。 非phi 人nhân 造tạo 作tác 。 但đãn 知tri 彼bỉ 像tượng 。 無vô 所sở 從tùng 來lai 。 亦diệc 無vô 所sở 去khứ 。 無vô 生sanh 無vô 滅diệt 。 無vô 有hữu 住trụ 所sở 。 菩Bồ 薩Tát 亦diệc 爾nhĩ 。 即tức 復phục 思tư 惟duy 。 今kim 此thử 佛Phật 者giả 。 從tùng 何hà 所sở 來lai 。 而nhi 我ngã 是thị 身thân 。 復phục 從tùng 何hà 出xuất 。 觀quán 彼bỉ 如Như 來Lai 。 竟cánh 無vô 來lai 處xứ 。 及cập 以dĩ 去khứ 處xứ 。 我ngã 身thân 亦diệc 爾nhĩ 。 本bổn 無vô 出xuất 處xứ 。 豈khởi 有hữu 轉chuyển 還hoàn 。 彼bỉ 復phục 應ưng 作tác 如như 是thị 思tư 惟duy 。 今kim 此thử 三tam 界giới 。 唯duy 是thị 心tâm 有hữu 。

何hà 以dĩ 故cố 。 隨tùy 彼bỉ 心tâm 念niệm 。 還hoàn 自tự 見kiến 心tâm 。 今kim 我ngã 從tùng 心tâm 見kiến 佛Phật 。 我ngã 心tâm 作tác 佛Phật 。 我ngã 心tâm 是thị 佛Phật 。 我ngã 心tâm 是thị 如Như 來Lai 。 我ngã 心tâm 是thị 我ngã 身thân 。 我ngã 心tâm 見kiến 佛Phật 。 心tâm 不bất 知tri 心tâm 。 心tâm 不bất 見kiến 心tâm 心tâm 有hữu 想tưởng 念niệm 。 則tắc 成thành 生sanh 死tử 。 心tâm 無vô 想tưởng 念niệm 。 即tức 是thị 涅Niết 槃Bàn 。 所sở 思tư 既ký 滅diệt 。 能năng 想tưởng 亦diệc 空không 。 當đương 知tri 菩Bồ 薩Tát 。 因nhân 此thử 三tam 昧muội 。 證chứng 大đại 菩Bồ 薩Tát 。 (# 此thử 經Kinh 與dữ 般bát 舟chu 經kinh 同đồng 本bổn 異dị 譯dịch 此thử 中trung 所sở 載tái 心tâm 不bất 知tri 心tâm 。 文văn 相tương/tướng 顯hiển 著trứ 故cố 書thư 此thử 經Kinh )# 。

輔phụ 行hành 釋thích 曰viết 。 經kinh 中trung 佛Phật 字tự 。 一nhất 自tự 心tâm 三tam 昧muội 所sở 見kiến 佛Phật 。 二nhị 西tây 方phương 從tùng 因nhân 感cảm 果quả 佛Phật 。 具cụ 二nhị 義nghĩa 共cộng 為vi 一nhất 境cảnh 。 為vi 順thuận 理lý 故cố 。 從tùng 初sơ 義nghĩa 釋thích 。 三tam 昧muội 既ký 成thành 。 隨tùy 念niệm 即tức 見kiến 。 見kiến 是thị 心tâm 性tánh 。 名danh 心tâm 作tác 佛Phật 。 佛Phật 即tức 心tâm 作tác 。 故cố 見kiến 佛Phật 時thời 。 名danh 見kiến 自tự 心tâm 。 若nhược 見kiến 自tự 心tâm 。 即tức 見kiến 佛Phật 心tâm 。 以dĩ 彼bỉ 佛Phật 心tâm 。 是thị 我ngã 心tâm 故cố 。 此thử 中trung 意ý 但đãn 觀quán 自tự 心tâm 及cập 所sở 見kiến 佛Phật 。 不bất 出xuất 法pháp 性tánh 。 故cố 見kiến 佛Phật 心tâm 。 即tức 見kiến 己kỷ 心tâm 。 己kỷ 心tâm 佛Phật 心tâm 。 即tức 是thị 中trung 道đạo 。 會hội 宗tông 問vấn 曰viết 。 般bát 舟chu 經kinh 中trung 令linh 念niệm 念niệm 想tưởng 。 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 此thử 則tắc 心tâm 有hữu 想tưởng 也dã 。 而nhi 經kinh 後hậu 乃nãi 云vân 。 心tâm 有hữu 想tưởng 則tắc 癡si 。 無vô 想tưởng 即tức 涅Niết 槃Bàn 。 前tiền 後hậu 相tương 違vi 何hà 耶da 。 荅# 曰viết 。 彼bỉ 經kinh 初sơ 明minh 觀quán 想tưởng 彌di 陀đà 。 不bất 可khả 無vô 念niệm 。 後hậu 約ước 三tam 昧muội 功công 成thành 。 見kiến 十thập 方phương 佛Phật 。 住trụ 立lập 空không 中trung 。 此thử 時thời 當đương 了liễu 我ngã 心tâm 佛Phật 心tâm 。 同đồng 一nhất 真chân 性tánh 。 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 故cố 云vân 有hữu 想tưởng 則tắc 癡si 。 無vô 想tưởng 即tức 涅Niết 槃Bàn 。 非phi 謂vị 從tùng 初sơ 不bất 得đắc 觀quán 想tưởng 也dã 。 又hựu 復phục 無vô 念niệm 無vô 生sanh 之chi 智trí 。 佛Phật 地địa 方phương 成thành 。 今kim 人nhân 未vị 入nhập 觀quán 行hành 之chi 門môn 便tiện 說thuyết 無vô 生sanh 無vô 念niệm 。 豈khởi 知tri 馬mã 鳴minh 所sở 教giáo 。 從tùng 念niệm 至chí 于vu 無vô 念niệm 。 從tùng 說thuyết 至chí 於ư 無vô 說thuyết 。 故cố 知tri 以dĩ 念niệm 止chỉ 念niệm 。 以dĩ 言ngôn 遺di 言ngôn 。 皆giai 佛Phật 祖tổ 修tu 行hành 之chi 正chánh 轍triệt 也dã 。

觀quán 佛Phật 入nhập 空không 觀quán

〔# 大đại 集tập 日nhật 中trung 經kinh 〕# 佛Phật 言ngôn 。 欲dục 生sanh 淨tịnh 土độ 佛Phật 剎sát 。 不bất 生sanh 障chướng 礙ngại 。 而nhi 此thử 眾chúng 生sanh 。 應ưng 淨tịnh 洗tẩy 浴dục 。 着trước 鮮tiên 潔khiết 衣y 。 菜thái 食thực 長trường/trưởng 齋trai 。 無vô 噉đạm 辛tân 臭xú 。 於ư 寂tịch 靜tĩnh 處xứ 。 生sanh 念niệm 結kết 加gia 。 或hoặc 行hành 或hoặc 坐tọa 。 念niệm 佛Phật 身thân 相tướng 。 更cánh 莫mạc 他tha 緣duyên 。 或hoặc 一nhất 日nhật 夜dạ 。 或hoặc 七thất 日nhật 夜dạ 。 至chí 心tâm 念niệm 佛Phật 。 乃nãi 至chí 見kiến 佛Phật 。 小tiểu 念niệm 見kiến 小tiểu 。 大đại 念niệm 見kiến 大đại 。 乃nãi 至chí 無vô 量lượng 念niệm 者giả 。 見kiến 佛Phật 色sắc 身thân 。 無vô 量lượng 無vô 邊biên 色sắc 身thân 。 三tam 十thập 二nhị 相tướng 。 於ư 一nhất 一nhất 相tướng 。 亦diệc 念niệm 亦diệc 觀quán 。 能năng 皆giai 明minh 了liễu 。 隨tùy 所sở 見kiến 相tương/tướng 。 見kiến 青thanh 光quang 明minh 。 於ư 彼bỉ 光quang 相tướng 。 專chuyên 精tinh 繫hệ 意ý 。 無vô 令linh 心tâm 亂loạn 。 彼bỉ 光quang 出xuất 已dĩ 。 從tùng 行hành 者giả 頂đảnh 入nhập 。

爾nhĩ 時thời 安an 心tâm 。 謹cẩn 莫mạc 驚kinh 怖bố 。 念niệm 此thử 青thanh 光quang 。 於ư 自tự 身thân 中trung 。 支chi 體thể 偏thiên 行hành 。 見kiến 身thân 火hỏa 然nhiên 。 乃nãi 至chí 成thành 灰hôi 。 風phong 來lai 散tán 滅diệt 。 如như 是thị 念niệm 時thời 。 無vô 有hữu 一nhất 相tướng 。 十thập 方phương 皆giai 空không 。 如như 是thị 修tu 者giả 。 能năng 於ư 一nhất 彈đàn 指chỉ 頃khoảnh 。 到đáo 一nhất 佛Phật 剎sát 及cập 無vô 量lượng 剎sát 。

憶ức 佛Phật 入nhập 忍nhẫn 地địa

〔# 楞lăng 嚴nghiêm 經kinh 〕# 。 大Đại 勢Thế 至Chí 法Pháp 王Vương 子Tử 。 與dữ 其kỳ 同đồng 倫luân 。 五ngũ 十thập 二nhị 菩Bồ 薩Tát 。 即tức 從tùng 座tòa 起khởi 。 頂đảnh 禮lễ 佛Phật 足túc 。 而nhi 白bạch 佛Phật 言ngôn 。 我ngã 憶ức 往vãng 昔tích 。 恆Hằng 河Hà 沙sa 劫kiếp 。 有hữu 佛Phật 出xuất 世thế 。 名danh 無Vô 量Lượng 光Quang 。 十thập 二nhị 如Như 來Lai 。 相tương 繼kế 一nhất 劫kiếp 。 其kỳ 最tối 後hậu 佛Phật 。 名danh 超Siêu 日Nhật 月Nguyệt 光Quang 。 彼bỉ 佛Phật 教giáo 我ngã 。 念Niệm 佛Phật 三Tam 昧Muội 。 譬thí 如như 有hữu 人nhân 。 一nhất 專chuyên 為vi 憶ức 。 一nhất 人nhân 專chuyên 忘vong 。 如như 是thị 一nhất 人nhân 。 若nhược 逢phùng 不bất 逢phùng 。 或hoặc 見kiến 非phi 見kiến 。 二nhị 人nhân 相tương 憶ức 。 二nhị 憶ức 念niệm 深thâm 。 如như 是thị 乃nãi 至chí 。 從tùng 生sanh 至chí 生sanh 。 同đồng 於ư 形hình 影ảnh 。 不bất 相tương 乖quai 異dị 。 十thập 方phương 如Như 來Lai 。 憐lân 念niệm 眾chúng 生sanh 。 如như 母mẫu 憶ức 子tử 。 若nhược 子tử 逃đào 逝thệ 。 雖tuy 憶ức 何hà 為vi 。 子tử 若nhược 憶ức 母mẫu 。 如như 母mẫu 憶ức 時thời 。 母mẫu 子tử 歷lịch 生sanh 。 不bất 相tương 違vi 遠viễn 。 若nhược 眾chúng 生sanh 心tâm 。 憶ức 佛Phật 念niệm 佛Phật 。 現hiện 前tiền 當đương 來lai 。 必tất 定định 見kiến 佛Phật 。 去khứ 佛Phật 不bất 遠viễn 。 不bất 假giả 方phương 便tiện 。 自tự 得đắc 心tâm 開khai 。 如như 染nhiễm 香hương 人nhân 。 身thân 有hữu 香hương 氣khí 。 此thử 則tắc 名danh 曰viết 。 香Hương 光Quang 莊Trang 嚴Nghiêm 。 我ngã 本bổn 因Nhân 地Địa 。 以dĩ 念niệm 佛Phật 心tâm 。 入nhập 無Vô 生Sanh 忍Nhẫn 。 今kim 於ư 此thử 界giới 。 攝nhiếp 念niệm 佛Phật 人nhân 。 歸quy 於ư 淨tịnh 土độ 。 佛Phật 問vấn 圓viên 通thông 。 我ngã 無vô 選tuyển 擇trạch 。 都đô 攝nhiếp 六lục 根căn 。 淨tịnh 念niệm 相tương 繼kế 。 得đắc 三tam 摩ma 地địa 。 斯tư 為vi 第đệ 一nhất 。

長trường/trưởng 水thủy 疏sớ/sơ 曰viết 。 念niệm 佛Phật 心tâm 者giả 。 初sơ 即tức 以dĩ 生sanh 滅diệt 心tâm 。 緣duyên 佛Phật 相tướng 好hảo 。 專chuyên 注chú 一nhất 境cảnh 。 心tâm 無vô 間gian 然nhiên 。 見kiến 佛Phật 相tướng 好hảo 。 如như 鏡kính 現hiện 像tượng 。 復phục 觀quán 所sở 念niệm 之chi 佛Phật 。 俱câu 為vi 虚# 妄vọng 。 本bổn 無vô 自tự 性tánh 。 從tùng 念niệm 想tưởng 現hiện 。 能năng 念niệm 之chi 心tâm 。 已dĩ 起khởi 未vị 起khởi 。 自tự 何hà 而nhi 有hữu 。 不bất 見kiến 一nhất 法pháp 。 畢tất 竟cánh 空không 寂tịch 。 本bổn 來lai 離ly 念niệm 。 離ly 念niệm 相tương/tướng 者giả 。 等đẳng 虚# 空không 界giới 。 無vô 所sở 不bất 遍biến 。 法Pháp 界Giới 一nhất 相tướng 。 即tức 是thị 如Như 來Lai 。 平bình 等đẳng 法Pháp 身thân 。 入nhập 無Vô 生Sanh 忍Nhẫn 。

〔# 貞trinh 元nguyên 華hoa 嚴nghiêm 經kinh 〕# 長trưởng 者giả 言ngôn 。

善thiện 男nam 子tử 。 我ngã 若nhược 欲dục 見kiến 安An 樂Lạc 世Thế 界Giới 。 無Vô 量Lượng 壽Thọ 如Như 來Lai 。 隨tùy 意ý 即tức 見kiến 。 如như 是thị 十thập 方phương 。 一nhất 切thiết 世thế 界giới 。 所sở 有hữu 如Như 來Lai 。 我ngã 若nhược 欲dục 見kiến 。 隨tùy 意ý 即tức 見kiến 。 我ngã 能năng 知tri 了liễu 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 國quốc 土độ 莊trang 嚴nghiêm 。 神thần 通thông 等đẳng 事sự 。 無vô 所sở 從tùng 來lai 。 亦diệc 無vô 所sở 至chí 。 無vô 有hữu 行hành 處xứ 。 亦diệc 無vô 住trú 處xứ 。 亦diệc 如như 己kỷ 身thân 。 無vô 來lai 無vô 去khứ 。 無vô 行hành 住trụ 處xứ 。 然nhiên 彼bỉ 如Như 來Lai 。 不bất 來lai 至chí 此thử 。 我ngã 不bất 往vãng 彼bỉ 。 知tri 一nhất 切thiết 佛Phật 。 及cập 與dữ 我ngã 心tâm 。 皆giai 如như 夢mộng 故cố 。 如như 夢mộng 所sở 見kiến 。 從tùng 分phân 別biệt 生sanh 。 見kiến 一nhất 切thiết 佛Phật 。 從tùng 自tự 心tâm 起khởi 。 又hựu 知tri 自tự 心tâm 。 如như 器khí 中trung 水thủy 。 悟ngộ 解giải 諸chư 法pháp 。 如như 水thủy 中trung 影ảnh 。 又hựu 知tri 自tự 心tâm 。 猶do 如như 幻huyễn 術thuật 。 知tri 一nhất 切thiết 佛Phật 。 如như 幻huyễn 所sở 作tác 。 又hựu 知tri 自tự 心tâm 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 悉tất 皆giai 如như 響hưởng 。 譬thí 如như 空không 谷cốc 。 隨tùy 聲thanh 發phát 響hưởng 。 悟ngộ 解giải 自tự 心tâm 。 隨tùy 念niệm 見kiến 佛Phật 。 我ngã 如như 是thị 知tri 。 如như 是thị 憶ức 念niệm 。 所sở 見kiến 諸chư 佛Phật 。 皆giai 由do 自tự 心tâm 。

清thanh 源nguyên 貞trinh 元nguyên 疏sớ/sơ 曰viết 。 無vô 所sở 從tùng 來lai 下hạ 。 正chánh 辨biện 唯duy 心tâm 。 即tức 心tâm 無vô 心tâm 。 便tiện 入nhập 真Chân 如Như 。 了liễu 彼bỉ 相tương/tướng 虚# 。 唯duy 心tâm 現hiện 故cố 。 以dĩ 我ngã 即tức 寂tịch 之chi 唯duy 心tâm 。 叩khấu 彼bỉ 即tức 體thể 之chi 妙diệu 用dụng 。 能năng 念niệm 所sở 念niệm 。 何hà 動động 寂tịch 之chi 相tướng 干can 。 既ký 了liễu 唯duy 心tâm 。 了liễu 心tâm 即tức 佛Phật 。 故cố 隨tùy 所sở 念niệm 。 無vô 非phi 佛Phật 矣hĩ 。 况# 志chí 一nhất 不bất 撓nạo 。 精tinh 研nghiên 造tạo 微vi 。 佛Phật 應ưng 克khắc 誠thành 。 於ư 何hà 不bất 見kiến 。 四tứ 喻dụ 通thông 顯hiển 唯duy 心tâm 。 夢mộng 喻dụ 不bất 來lai 不bất 去khứ 。 影ảnh 喻dụ 不bất 出xuất 不bất 入nhập 。 幻huyễn 喻dụ 非phi 有hữu 非phi 無vô 。 響hưởng 喻dụ 非phi 合hợp 非phi 散tán 。 四tứ 喻dụ 皆giai 具cụ 三tam 觀quán 。 唯duy 心tâm 故cố 空không 。 唯duy 心tâm 故cố 假giả 。 唯duy 心tâm 故cố 中trung 。 三tam 觀quán 齊tề 驅khu 。 以dĩ 性tánh 融dung 相tương/tướng 。 則tắc 入nhập 重trùng 重trùng 念niệm 佛Phật 之chi 境cảnh 矣hĩ 。

欲dục 達đạt 唯duy 心tâm 淨tịnh 土độ 。 先tiên 了liễu 諸chư 法pháp 互hỗ 融dung 。 世thế 人nhân 不bất 解giải 。 遂toại 執chấp 方phương 寸thốn 之chi 心tâm 為vi 淨tịnh 土độ 。 以dĩ 經kinh 中trung 佛Phật 說thuyết 。 國quốc 土độ 莊trang 嚴nghiêm 。 悉tất 皆giai 表biểu 顯hiển 。 皆giai 無vô 實thật 法pháp 。 自tự 招chiêu 謗báng 法pháp 之chi 咎cữu 。 自tự 知tri 心tâm 外ngoại 無vô 法pháp 。 故cố 曰viết 唯duy 心tâm 。 經Kinh 云vân 。 如như 百bách 千thiên 燈đăng 。 光quang 照chiếu 一nhất 室thất 。 其kỳ 光quang 遍biến 滿mãn 。 無vô 壞hoại 無vô 雜tạp 。 十thập 方phương 諸chư 佛Phật 。 九cửu 界giới 眾chúng 生sanh 。 色sắc 心tâm 依y 正chánh 。 至chí 於ư 一nhất 塵trần 一nhất 毛mao 。 隨tùy 舉cử 一nhất 法pháp 。 皆giai 百bách 千thiên 燈đăng 中trung 之chi 一nhất 燈đăng 也dã 。 行hành 人nhân 一nhất 念niệm 。 如như 在tại 東đông 一nhất 燈đăng 。 彌di 陀đà 淨tịnh 土độ 。 如như 在tại 西tây 一nhất 燈đăng 。 以dĩ 其kỳ 光quang 遍biến 滿mãn 故cố 。 一nhất 即tức 一nhất 切thiết 。 一nhất 切thiết 即tức 一nhất 。 心tâm 外ngoại 無vô 土thổ/độ 。 土thổ/độ 外ngoại 無vô 心tâm 。 此thử 即tức 事sự 之chi 理lý 。 唯duy 心tâm 淨tịnh 土độ 也dã 。 以dĩ 無vô 壞hoại 無vô 雜tạp 故cố 。 此thử 燈đăng 彼bỉ 燈đăng 。 不bất 相tương 混hỗn 亂loạn 。 心tâm 自tự 是thị 心tâm 。 佛Phật 自tự 是thị 佛Phật 。 淨tịnh 土độ 自tự 是thị 淨tịnh 土độ 。 即tức 此thử 土độ 眾chúng 生sanh 。 念niệm 彼bỉ 土độ 之chi 佛Phật 而nhi 求cầu 往vãng 生sanh 。 此thử 即tức 理lý 之chi 事sự 西tây 方phương 淨tịnh 土độ 也dã 。 雖tuy 分phần/phân 事sự 理lý 。 實thật 非phi 兩lưỡng 途đồ 。 若nhược 拘câu 於ư 西tây 方phương 而nhi 不bất 達đạt 唯duy 心tâm 。 則tắc 得đắc 事sự 失thất 理lý 。 雖tuy 未vị 能năng 稱xưng 理lý 。 佛Phật 力lực 神thần 故cố 。 亦diệc 得đắc 往vãng 生sanh 。 雖tuy 居cư 下hạ 品phẩm 。 亦diệc 無vô 退thoái 轉chuyển 。 若nhược 拘câu 自tự 心tâm 而nhi 不bất 求cầu 西tây 方phương 。 則tắc 事sự 理lý 俱câu 失thất 。 以dĩ 不bất 求cầu 生sanh 故cố 。 不bất 得đắc 往vãng 生sanh 。 此thử 失thất 事sự 也dã 。 以dĩ 不bất 知tri 心tâm 外ngoại 無vô 法pháp 故cố 。 定định 執chấp 方phương 寸thốn 為vi 心tâm 。 昧muội 心tâm 法pháp 圓viên 融dung 之chi 旨chỉ 。 此thử 失thất 理lý 也dã 。

〔# 馬mã 鳴minh 大đại 師sư 起khởi 信tín 論luận 云vân 〕# 若nhược 修tu 止chỉ 者giả 。 對đối 治trị 凡phàm 夫phu 住trụ 着trước 世thế 間gian 。 能năng 捨xả 二Nhị 乘Thừa 怯khiếp 弱nhược 之chi 見kiến 。 若nhược 修tu 觀quán 者giả 。 對đối 治trị 二Nhị 乘Thừa 不bất 起khởi 大đại 悲bi 。 遠viễn 離ly 凡phàm 夫phu 不bất 修tu 善thiện 根căn 。 以dĩ 是thị 義nghĩa 故cố 。 是thị 止Chỉ 觀Quán 門môn 。 共cộng 相tương 助trợ 成thành 。 不bất 相tương 捨xả 離ly 。 若nhược 止Chỉ 觀Quán 不bất 具cụ 。 則tắc 無vô 能năng 入nhập 。 菩Bồ 提Đề 之chi 道Đạo 。

復phục 次thứ 眾chúng 生sanh 初sơ 學học 是thị 法pháp 。 欲dục 求cầu 正chánh 信tín 。 其kỳ 心tâm 怯khiếp 弱nhược 。 以dĩ 住trụ 於ư 此thử 娑Sa 婆Bà 世Thế 界Giới 。 自tự 畏úy 不bất 能năng 。 常thường 值trị 諸chư 佛Phật 。 親thân 承thừa 供cúng 養dường 。 懼cụ 謂vị 信tín 心tâm 。 難nan 可khả 成thành 就tựu 。 意ý 欲dục 退thoái 者giả 。 當đương 知tri 如Như 來Lai 。 有hữu 勝thắng 方phương 便tiện 。 攝nhiếp 護hộ 信tín 心tâm 。 謂vị 以dĩ 專chuyên 意ý 念niệm 佛Phật 因nhân 緣duyên 。 隨tùy 願nguyện 得đắc 生sanh 。 他tha 方phương 佛Phật 土độ 。 常thường 見kiến 於ư 佛Phật 。 永vĩnh 離ly 惡ác 道đạo 。 如như 修tu 多đa 羅la 說thuyết 。 若nhược 人nhân 專chuyên 念niệm 西tây 方phương 極Cực 樂Lạc 世Thế 界Giới 。 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 所sở 修tu 善thiện 根căn 。 廻hồi 向hướng 願nguyện 求cầu 。 生sanh 彼bỉ 世thế 界giới 。 即tức 得đắc 往vãng 生sanh 。 常thường 見kiến 佛Phật 故cố 。 終chung 無vô 有hữu 退thoái 。 若nhược 觀quán 彼bỉ 佛Phật 真Chân 如Như 法Pháp 身thân 。 常thường 勤cần 修tu 習tập 。 畢tất 竟cánh 得đắc 生sanh 。 住trụ 正chánh 定định 故cố 。

賢hiền 首thủ 疏sớ/sơ 云vân 。 往vãng 生sanh 之chi 人nhân 。 約ước 有hữu 三tam 位vị 。 一nhất 如như 蓮liên 華hoa 未vị 開khai 時thời 。 信tín 行hành 未vị 滿mãn 。 未vị 名danh 不bất 退thoái 。 但đãn 以dĩ 處xứ 無vô 退thoái 緣duyên 。 故cố 稱xưng 不bất 退thoái 。 二nhị 信tín 位vị 滿mãn 足túc 以dĩ 去khứ 。 華hoa 開khai 見kiến 佛Phật 。 入nhập 十thập 住trụ 位vị 。 得đắc 分phần/phân 見kiến 法Pháp 身thân 。 住trụ 正chánh 定định 位vị 也dã 。 三tam 者giả 三tam 賢hiền 位vị 滿mãn 。 入nhập 初Sơ 地Địa 以dĩ 去khứ 。 證chứng 遍biến 滿mãn 法Pháp 身thân 生sanh 。 無vô 邊biên 佛Phật 土độ 。 如như 佛Phật 記ký 龍long 樹thụ 菩Bồ 薩Tát 等đẳng 。 住trụ 初Sơ 地Địa 生sanh 淨tịnh 土độ 等đẳng 也dã 此thử 中trung 畢tất 竟cánh 得đắc 生sanh 。 住trụ 正chánh 定định 者giả 。 是thị 後hậu 二nhị 位vị 。

(# 馬Mã 鳴Minh 大Đại 士Sĩ 。 為vi 傳truyền 法pháp 第đệ 十thập 二nhị 祖tổ 。 化hóa 身thân 為vi 蠶tằm 。 演diễn 法pháp 教giáo 馬mã 。 非phi 菩Bồ 薩Tát 示thị 現hiện 。 何hà 以dĩ 臻trăn 此thử 。 然nhiên 復phục 廣quảng 造tạo 眾chúng 論luận 。 破phá 諸chư 外ngoại 道đạo 。 茲tư 論luận 雖tuy 畧lược 。 乃nãi 宗tông 百bách 部bộ 大Đại 乘Thừa 所sở 造tạo 。 則tắc 知tri 百bách 部bộ 大Đại 乘Thừa 。 莫mạc 不bất 以dĩ 止Chỉ 觀Quán 為vi 要yếu 行hành 。 淨tịnh 土độ 為vi 歸quy 宿túc 。 故cố 賢hiền 首thủ 云vân 。 止Chỉ 觀Quán 相tương/tướng 須tu 。 如như 鳥điểu 兩lưỡng 翼dực 。 車xa 之chi 二nhị 輪luân 。 二nhị 輪luân 不bất 具cụ 則tắc 無vô 運vận 載tái 之chi 功công 。 一nhất 翼dực 若nhược 缺khuyết 。 則tắc 無vô 凌lăng 虗hư 之chi 勢thế 。 但đãn 以dĩ 內nội 心tâm 既ký 劣liệt 。 外ngoại 缺khuyết 勝thắng 緣duyên 。 信tín 行hành 難nạn/nan 成thành 。 恐khủng 欲dục 生sanh 退thoái 。 故cố 聖thánh 意ý 善thiện 巧xảo 方phương 便tiện 。 攝nhiếp 護hộ 令linh 生sanh 極cực 樂lạc 。 親thân 近cận 彌di 陀đà 。 庶thứ 不bất 退thoái 此thử 信tín 心tâm 。 終chung 得đắc 成thành 於ư 正chánh 覺giác 觀quán 佛Phật 法Pháp 身thân 。 是thị 住trụ 正chánh 定định 。 非phi 觀quán 想tưởng 之chi 宗tông 歟# 。 )# 。

〔# 龍long 樹thụ 大đại 師sư 造tạo 釋thích 華hoa 嚴nghiêm 經kinh 論luận 易dị 行hàng 行hàng 品phẩm 云vân 〕# 菩Bồ 薩Tát 道Đạo 有hữu 難nan 行hành 行hành 。 如như 陸lục 地địa 乘thừa 舟chu 也dã 。 有hữu 易dị 行hàng 行hàng 。 如như 水thủy 路lộ 乗# 舟chu 也dã 。 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 本bổn 願nguyện 之chi 力lực 。 若nhược 人nhân 聞văn 名danh 稱xưng 念niệm 。 自tự 歸quy 彼bỉ 國quốc 。 如như 舟chu 得đắc 水thủy 。 又hựu 遇ngộ 便tiện 風phong 。 一nhất 舉cử 千thiên 里lý 。 不bất 亦diệc 易dị 哉tai 。 又hựu 大đại 智Trí 度Độ 論luận 云vân 。 有hữu 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 自tự 念niệm 謗báng 大đại 般Bát 若Nhã 。 墮đọa 惡ác 道đạo 歷lịch 無vô 量lượng 劫kiếp 。 雖tuy 修tu 餘dư 行hành 。 不bất 能năng 滅diệt 罪tội 。 後hậu 遇ngộ 知tri 識thức 。 教giáo 念niệm 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 乃nãi 得đắc 滅diệt 障chướng 。 超siêu 生sanh 淨tịnh 土độ 。 又hựu 云vân 。 譬thí 如như 二nhị 人nhân 。 各các 有hữu 親thân 眷quyến 。 為vị 水thủy 所sở 溺nịch 。 一nhất 人nhân 情tình 急cấp 。 直trực 入nhập 水thủy 救cứu 。 為vi 無vô 方phương 便tiện 故cố 。 彼bỉ 此thử 俱câu 沒một 。 一nhất 人nhân 有hữu 方phương 便tiện 。 往vãng 取thủ 船thuyền 筏phiệt 。 乘thừa 之chi 救cứu 接tiếp 。 悉tất 皆giai 得đắc 脫thoát 水thủy 溺nịch 之chi 難nạn/nan 。 新tân 發phát 意ý 菩Bồ 薩Tát 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 未vị 得đắc 忍nhẫn 力lực 。 不bất 能năng 救cứu 眾chúng 生sanh 。 為vi 此thử 常thường 須tu 近cận 佛Phật 。 得đắc 無Vô 生Sanh 忍Nhẫn 已dĩ 。 方phương 能năng 救cứu 眾chúng 生sanh 。 如như 得đắc 船thuyền 者giả 。 又hựu 云vân 。 譬thí 如như 嬰anh 兒nhi 。 不bất 得đắc 離ly 母mẫu 。 若nhược 也dã 離ly 母mẫu 。 或hoặc 墮đọa 坑khanh 井tỉnh 。 渴khát 乳nhũ 而nhi 死tử 。 又hựu 如như 鳥điểu 子tử 。 翅sí 羽vũ 未vị 成thành 。 秪# 得đắc 依y 樹thụ 傅phó/phụ 枝chi 。 不bất 能năng 遠viễn 去khứ 。 翅sí 翮cách 成thành 就tựu 。 方phương 能năng 飛phi 空không 。 自tự 在tại 無vô 礙ngại 。 凡phàm 夫phu 無vô 力lực 。 唯duy 得đắc 專chuyên 念niệm 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 使sử 成thành 三tam 昧muội 。 以dĩ 業nghiệp 成thành 故cố 。 臨lâm 終chung 斂liểm 念niệm 得đắc 生sanh 。 決quyết 定định 不bất 疑nghi 。 見kiến 彌di 陀đà 佛Phật 證chứng 無Vô 生Sanh 忍Nhẫn 已dĩ 。 還hoàn 來lai 三tam 界giới 。 乘thừa 無Vô 生Sanh 忍Nhẫn 船thuyền 。 救cứu 苦khổ 眾chúng 生sanh 。 廣quảng 施thí 佛Phật 事sự 任nhậm 意ý 自tự 在tại 。 故cố 論luận 又hựu 云vân 。 遊du 戲hí 地địa 獄ngục 行hành 者giả 。 生sanh 彼bỉ 國quốc 已dĩ 。 得đắc 無Vô 生Sanh 忍Nhẫn 。 還hoàn 入nhập 生sanh 死tử 。 教giáo 化hóa 地địa 獄ngục 受thọ 苦khổ 眾chúng 生sanh 。 以dĩ 是thị 因nhân 緣duyên 。 求cầu 生sanh 淨tịnh 土độ 。 願nguyện 識thức 其kỳ 教giáo 。 故cố 十thập 住trụ 婆bà 沙sa 論luận 。 名danh 易dị 行hàng 行hàng 也dã 。

(# 按án 入nhập 楞lăng 伽già 經kinh 偈kệ 云vân 。 大đại 慧tuệ 汝nhữ 當đương 知tri 。 善Thiện 逝Thệ 涅Niết 槃Bàn 後hậu 。 未vị 來lai 世thế 當đương 有hữu 。 持trì 於ư 我ngã 法pháp 者giả 。 大đại 名danh 德đức 比Bỉ 丘Khâu 。 厥quyết 號hiệu 為vi 龍long 樹thụ 。 能năng 破phá 有hữu 無vô 宗tông 。 世thế 間gian 中trung 顯hiển 我ngã 。 無vô 上thượng 大Đại 乘Thừa 法pháp 。 得đắc 初sơ 歡Hoan 喜Hỷ 地Địa 。 往vãng 生sanh 安An 樂Lạc 國Quốc 。 然nhiên 則tắc 如Như 來Lai 已dĩ 懸huyền 記ký 於ư 五ngũ 百bách 年niên 前tiền 。 所sở 謂vị 聞văn 而nhi 知tri 之chi 。 私tư 淑thục 聖thánh 統thống 者giả 也dã 。 馬mã 鳴minh 中trung 興hưng 正Chánh 法Pháp 。 龍long 樹thụ 中trung 興hưng 像tượng 法pháp 。 世thế 間gian 典điển 籍tịch 讀đọc 遍biến 。 復phục 入nhập 龍long 宮cung 。 誦tụng 出xuất 下hạ 本bổn 華hoa 嚴nghiêm 。 而nhi 著trước 廣quảng 論luận 。 汲cấp 汲cấp 彰chương 明minh 淨tịnh 土độ 。 欲dục 與dữ 大đại 地địa 眾chúng 生sanh 。 同đồng 歸quy 樂nhạo/nhạc/lạc 國quốc 耳nhĩ 。 )# 。

龍Long 樹Thụ 大Đại 士Sĩ 。 著trước 中trung 觀quán 等đẳng 論luận 。 盛thịnh 談đàm 空không 假giả 中trung 三tam 觀quán 之chi 理lý 。 為vi 台thai 宗tông 始thỉ 祖tổ 。

〔# 天thiên 親thân 大đại 師sư 無Vô 量Lượng 壽Thọ 經Kinh 。 優ưu 波ba 提đề 舍xá 願nguyện 生sanh 偈kệ 云vân 〕# 。 世Thế 尊Tôn 我ngã 一nhất 心tâm 。 歸quy 命mạng 盡tận 十thập 方phương 。 無vô 礙ngại 光quang 如Như 來Lai 。 願nguyện 生sanh 安An 樂Lạc 國Quốc 。 我ngã 依y 修Tu 多Đa 羅La 。 真chân 實thật 功công 德đức 相tướng 。 說thuyết 願nguyện 偈kệ 總tổng 持trì 。 與dữ 佛Phật 教giáo 相tương 應ứng 。 觀quán 彼bỉ 世thế 界giới 相tướng 。 勝thắng 過quá 三tam 界giới 道đạo 。 究cứu 竟cánh 如như 虚# 空không 。 廣quảng 大đại 無vô 邊biên 際tế 。 正Chánh 道Đạo 大đại 慈từ 悲bi 。 出xuất 世thế 善thiện 根căn 生sanh 。 淨tịnh 光quang 明minh 滿mãn 足túc 。 如như 鏡kính 日nhật 月nguyệt 輪luân 。 備bị 諸chư 珍trân 寶bảo 性tánh 。 具cụ 足túc 妙diệu 莊trang 嚴nghiêm 。 無vô 垢cấu 光quang 炎diễm 熾sí 。 明minh 淨tịnh 曜diệu 世thế 間gian 。 寳# 性tánh 功công 德đức 草thảo 。 柔nhu 輭nhuyễn 左tả 右hữu 旋toàn 。 觸xúc 者giả 生sanh 勝thắng 樂lạc 。 過quá 迦ca 旃chiên 隣lân 陀đà 。 寳# 華hoa 千thiên 萬vạn 種chủng 。 彌di 覆phú 池trì 流lưu 泉tuyền 。 微vi 風phong 動động 華hoa 葉diệp 。 交giao 錯thác 光quang 亂loạn 轉chuyển 。 宮cung 殿điện 諸chư 樓lâu 閣các 。 觀quán 十thập 方phương 無vô 礙ngại 。 雜tạp 樹thụ 異dị 光quang 色sắc 。 寳# 欄lan 遍biến 圍vi 繞nhiễu 。 無vô 量lượng 寳# 交giao 絡lạc 。 羅la 網võng 遍biến 虚# 空không 。 種chủng 種chủng 鈴linh 發phát 響hưởng 。 宣tuyên 吐thổ 妙diệu 法Pháp 音âm 。 雨vũ 華hoa 衣y 莊trang 嚴nghiêm 。 無vô 量lượng 香hương 普phổ 熏huân 。 佛Phật 慧tuệ 明minh 淨tịnh 日nhật 。 除trừ 世thế 癡si 闇ám 冥minh 。 梵Phạm 聲thanh 悟ngộ 深thâm 遠viễn 。 微vi 妙diệu 聞văn 十thập 方phương 。 正Chánh 覺Giác 阿A 彌Di 陀Đà 。 法Pháp 王Vương 善thiện 住trụ 持trì 。 如Như 來Lai 淨tịnh 華hoa 眾chúng 。 正chánh 覺giác 華hoa 化hóa 生sanh 。 愛ái 樂nhạo 佛Phật 法Pháp 味vị 。 禪thiền 三tam 昧muội 為vi 食thực 。 永vĩnh 離ly 身thân 心tâm 惱não 。 受thọ 樂lạc 常thường 無vô 間gián 。 大Đại 乘Thừa 善thiện 根căn 男nam 。 等đẳng 無vô 譏cơ 嫌hiềm 名danh 。 女nữ 人nhân 及cập 根căn 缺khuyết 。 二Nhị 乘Thừa 種chủng 不bất 生sanh 。 眾chúng 生sanh 所sở 願nguyện 樂nhạo 。 一nhất 切thiết 能năng 滿mãn 足túc 。 故cố 我ngã 願nguyện 往vãng 生sanh 。 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 國quốc 。 無vô 量lượng 大đại 寳# 王vương 。 微vi 妙diệu 淨tịnh 華hoa 臺đài 。 相tướng 好hảo 光quang 一nhất 尋tầm 。 色sắc 像tượng 超siêu 羣quần 生sanh 。 如Như 來Lai 微vi 妙diệu 聲thanh 。 梵Phạm 響hưởng 聞văn 十thập 方phương 。 同đồng 地địa 水thủy 火hỏa 風phong 。 虚# 空không 無vô 分phân 別biệt 。 天thiên 人nhân 不bất 動động 眾chúng 。 清thanh 淨tịnh 智trí 海hải 生sanh 。 如như 須Tu 彌Di 山Sơn 王Vương 。 勝thắng 妙diệu 無vô 過quá 者giả 。 天thiên 人nhân 丈trượng 夫phu 眾chúng 。 恭cung 敬kính 遶nhiễu 瞻chiêm 仰ngưỡng 。 觀quán 佛Phật 本bổn 願nguyện 力lực 。 遇ngộ 無vô 空không 過quá 者giả 。 能năng 令linh 速tốc 滿mãn 足túc 。 功công 德đức 大đại 寳# 海hải 。 安An 樂Lạc 國Quốc 清thanh 淨tịnh 。 常thường 轉chuyển 無vô 垢cấu 輪luân 。 化hóa 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 日nhật 。 如như 須Tu 彌Di 住trụ 持trì 。 無vô 垢cấu 莊trang 嚴nghiêm 光quang 。 一nhất 念niệm 及cập 一nhất 時thời 。 普phổ 照chiếu 諸chư 佛Phật 會hội 。 利lợi 益ích 諸chư 羣quần 生sanh 。 雨vũ 天thiên 樂nhạc 華hoa 衣y 。 妙diệu 香hương 等đẳng 供cúng 養dường 。 讚tán 佛Phật 諸chư 功công 德đức 。 無vô 有hữu 分phân 別biệt 心tâm 。 何hà 等đẳng 世thế 界giới 無vô 。 佛Phật 法Pháp 功công 德đức 寳# 。 我ngã 願nguyện 皆giai 往vãng 生sanh 。 示thị 佛Phật 法Pháp 如như 佛Phật 。 我ngã 作tác 論luận 說thuyết 偈kệ 。 願nguyện 見kiến 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 普phổ 共cộng 諸chư 眾chúng 生sanh 。 往vãng 生sanh 安An 樂Lạc 國Quốc 。 無Vô 量Lượng 壽Thọ 修Tu 多Đa 羅La 章chương 句cú 。 我ngã 以dĩ 偈kệ 頌tụng 總tổng 說thuyết 竟cánh 。 論luận 曰viết 。 此thử 願nguyện 偈kệ 明minh 何hà 義nghĩa 。 謂vị 觀quán 安An 樂Lạc 世Thế 界Giới 。 見kiến 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 願nguyện 生sanh 彼bỉ 國quốc 土độ 故cố 。 云vân 何hà 觀quán 。 云vân 何hà 生sanh 信tín 心tâm 。 若nhược 善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân 。 修tu 五ngũ 念niệm 門môn 成thành 就tựu 者giả 。 畢tất 竟cánh 得đắc 生sanh 。 安An 樂Lạc 國quốc 土độ 。 見kiến 彼bỉ 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 何hà 等đẳng 五ngũ 念niệm 門môn 。 一nhất 者giả 禮lễ 拜bái 。 二nhị 者giả 讚tán 歎thán 。 三tam 者giả 作tác 願nguyện 。 四tứ 者giả 觀quán 察sát 。 五ngũ 者giả 廻hồi 向hướng 。 云vân 何hà 禮lễ 拜bái 。 身thân 業nghiệp 禮lễ 拜bái 。 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 為vi 生sanh 彼bỉ 國quốc 故cố 。 云vân 何hà 讚tán 歎thán 。 口khẩu 業nghiệp 讚tán 歎thán 。 稱xưng 彼bỉ 如Như 來Lai 名danh 。 如như 彼bỉ 如Như 來Lai 。 光quang 明minh 智trí 相tướng 。 如như 彼bỉ 名danh 義nghĩa 。 欲dục 如như 實thật 修tu 行hành 相tương 應ứng 故cố 。 云vân 何hà 作tác 願nguyện 。 心tâm 常thường 作tác 願nguyện 。 一nhất 心tâm 專chuyên 命mạng 畢tất 竟cánh 往vãng 生sanh 。 安An 樂Lạc 國quốc 土độ 。 欲dục 如như 實thật 修tu 行hành 。 奢Xa 摩Ma 他Tha 故cố 。 云vân 何hà 觀quán 察sát 。 智trí 慧tuệ 觀quán 察sát 。 正chánh 念niệm 觀quán 彼bỉ 。 欲dục 如như 實thật 修tu 行hành 。 毘Tỳ 婆Bà 舍Xá 那Na 故cố 。 彼bỉ 觀quán 察sát 有hữu 三tam 種chủng 。 何hà 等đẳng 為vi 三tam 。

一nhất 者giả 觀quán 察sát 。 彼bỉ 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 國quốc 土độ 。 功công 德đức 莊trang 嚴nghiêm 。 二nhị 者giả 觀quán 察sát 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 功công 德đức 莊trang 嚴nghiêm 。 三tam 者giả 觀quán 察sát 彼bỉ 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 功công 德đức 莊trang 嚴nghiêm 。 云vân 何hà 廻hồi 向hướng 。 於ư 彼bỉ 觀quán 一nhất 切thiết 世thế 間gian 。 苦khổ 惱não 眾chúng 生sanh 。 同đồng 願nguyện 生sanh 彼bỉ 。 安An 樂Lạc 國quốc 土độ 。 願nguyện 心tâm 所sở 有hữu 功công 德đức 善thiện 根căn 。 以dĩ 巧xảo 方phương 便tiện 。 作tác 願nguyện 廻hồi 向hướng 。 攝nhiếp 取thủ 眾chúng 生sanh 。 不bất 捨xả 一nhất 切thiết 世thế 間gian 故cố 。 (# 偈kệ 中trung 前tiền 八bát 句cú 頌tụng 三tam 業nghiệp )# 云vân 何hà 觀quán 察sát 。 彼bỉ 佛Phật 國quốc 土độ 。 功công 德đức 莊trang 嚴nghiêm 。 彼bỉ 佛Phật 國quốc 土độ 。 功công 德đức 莊trang 嚴nghiêm 者giả 。 不bất 可khả 思tư 議nghị 力lực 故cố 。 如như 彼bỉ 摩ma 尼ni 如như 意ý 寳# 性tánh 相tướng 似tự 。 相tương 對đối 治trị 故cố 。 觀quán 察sát 彼bỉ 佛Phật 國quốc 土độ 。 功công 德đức 莊trang 嚴nghiêm 者giả 。 有hữu 十thập 七thất 種chủng 事sự 。 應ưng 知tri 何hà 者giả 十thập 七thất 。 一nhất 者giả 清thanh 淨tịnh 功công 德đức 成thành 就tựu 。 (# 二nhị 句cú )# 二nhị 者giả 無vô 量lượng 功công 德đức 成thành 就tựu 。 (# 二nhị 句cú )# 三tam 者giả 。 性tánh 功công 德đức 成thành 就tựu 。 (# 二nhị 句cú )# 四tứ 者giả 。 形hình 相tướng 功công 德đức 成thành 就tựu 。 (# 二nhị 句cú )# 五ngũ 者giả 。 種chủng 種chủng 事sự 功công 德đức 成thành 就tựu 。 (# 二nhị 句cú )# 六lục 者giả 。 妙diệu 色sắc 功công 德đức 成thành 就tựu 。 (# 二nhị 句cú )# 七thất 者giả 。 觸xúc 功công 德đức 成thành 就tựu 。 (# 二nhị 句cú )# 八bát 者giả 莊trang 嚴nghiêm 。 功công 德đức 成thành 就tựu 。 (# 十thập 二nhị 句cú )# 九cửu 者giả 。 雨vũ 功công 德đức 成thành 就tựu 。 (# 二nhị 句cú )# 十thập 者giả 。 光quang 明minh 功công 德đức 成thành 就tựu 。 (# 二nhị 句cú )# 十thập 一nhất 者giả 。 聲thanh 功công 德đức 成thành 就tựu 。 (# 二nhị 句cú )# 十thập 二nhị 者giả 。 主chủ 功công 德đức 成thành 就tựu 。 (# 二nhị 句cú )# 十thập 三tam 者giả 。 眷quyến 屬thuộc 功công 德đức 成thành 就tựu 。 (# 二nhị 句cú )# 十thập 四tứ 者giả 。 受thọ 用dụng 功công 德đức 成thành 就tựu 。 (# 二nhị 句cú )# 十thập 五ngũ 者giả 。 無vô 諸chư 難nạn 功công 德đức 成thành 就tựu 。 (# 二nhị 句cú )# 十thập 六lục 者giả 。 大đại 義nghĩa 門môn 功công 德đức 成thành 就tựu 。 (# 四tứ 句cú )# 十thập 七thất 者giả 一nhất 切thiết 所sở 求cầu 。 功công 德đức 成thành 就tựu 。 (# 二nhị 句cú )# 略lược 說thuyết 彼bỉ 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 國quốc 土độ 莊trang 嚴nghiêm 。 十thập 七thất 種chủng 功công 德đức 。 示thị 現hiện 如Như 來Lai 。 自tự 身thân 利lợi 益ích 。 大đại 功công 德đức 力lực 。 成thành 就tựu 利lợi 益ích 他tha 。 功công 德đức 成thành 就tựu 故cố 。 彼bỉ 無Vô 量Lượng 壽Thọ 佛Phật 國quốc 。 土thổ/độ 莊trang 嚴nghiêm 第đệ 一nhất 義nghĩa 諦đế 。 妙diệu 境cảnh 界giới 相tương 次thứ 第đệ 說thuyết 應ưng 知tri 。 云vân 何hà 觀quán 佛Phật 功công 德đức 莊trang 嚴nghiêm 成thành 就tựu 。 觀quán 佛Phật 功công 德đức 莊trang 嚴nghiêm 成thành 就tựu 者giả 。 有hữu 八bát 種chủng 。 何hà 等đẳng 八bát 種chủng 。 一nhất 者giả 坐tọa 莊trang 嚴nghiêm 。 (# 二nhị 句cú )# 二nhị 者giả 身thân 莊trang 嚴nghiêm 。 (# 二nhị 句cú )# 三tam 者giả 口khẩu 莊trang 嚴nghiêm 。 (# 二nhị 句cú )# 四tứ 者giả 心tâm 莊trang 嚴nghiêm 。 (# 二nhị 句cú )# 五ngũ 者giả 眾chúng 莊trang 嚴nghiêm 。 (# 二nhị 句cú )# 六lục 者giả 。 上thượng 首thủ 莊trang 嚴nghiêm 。 (# 二nhị 句cú )# 七thất 者giả 主chủ 莊trang 嚴nghiêm 。 (# 二nhị 句cú )# 八bát 者giả 不bất 虚# 作tác 莊trang 嚴nghiêm 。 (# 四tứ 句cú )# 即tức 見kiến 彼bỉ 佛Phật 。 未vị 證chứng 淨tịnh 心tâm 菩Bồ 薩Tát 。 畢tất 竟cánh 得đắc 平bình 等đẳng 法Pháp 身thân 。 與dữ 淨tịnh 心tâm 菩Bồ 薩Tát 無vô 異dị 。 淨tịnh 心tâm 菩Bồ 薩Tát 。 與dữ 上thượng 地Địa 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 畢tất 竟cánh 同đồng 得đắc 。 寂tịch 滅diệt 平bình 等đẳng 故cố 。 示thị 現hiện 如Như 來Lai 。 自tự 利lợi 利lợi 他tha 。 功công 德đức 莊trang 嚴nghiêm 。 次thứ 第đệ 成thành 就tựu 。 應ưng 知tri 云vân 何hà 觀quán 菩Bồ 薩Tát 功công 德đức 莊trang 嚴nghiêm 成thành 就tựu 。 觀quán 菩Bồ 薩Tát 功công 德đức 莊trang 嚴nghiêm 成thành 就tựu 者giả 。 觀quán 彼bỉ 菩Bồ 薩Tát 。 有hữu 四tứ 種chủng 正chánh 修tu 行hành 。 功công 德đức 成thành 就tựu 應ưng 知tri 。 何hà 等đẳng 為vi 四tứ 。

一nhất 者giả 於ư 一nhất 佛Phật 土độ 。 身thân 不bất 動động 搖dao 。 而nhi 遍biến 十thập 方phương 。 種chủng 種chủng 應ứng 化hóa 。 如như 實thật 修tu 行hành 。 常thường 作tác 佛Phật 事sự 。 (# 四tứ 句cú )# 二nhị 者giả 。 彼bỉ 應ứng 化hóa 身thân 。 於ư 一nhất 切thiết 時thời 。 不bất 前tiền 不bất 後hậu 。 一nhất 心tâm 一nhất 念niệm 。 放phóng 大đại 光quang 明minh 。 悉tất 能năng 遍biến 至chí 。 十thập 方phương 世thế 界giới 。 教giáo 化hóa 眾chúng 生sanh 。 種chủng 種chủng 方phương 便tiện 。 修tu 行hành 所sở 作tác 。 滅diệt 除trừ 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 苦khổ 故cố 。 (# 四tứ 句cú )# 三tam 者giả 。 彼bỉ 於ư 一nhất 切thiết 世thế 界giới 無vô 餘dư 。 照chiếu 諸chư 佛Phật 會hội 。 大đại 眾chúng 無vô 餘dư 。 廣quảng 大đại 無vô 量lượng 。 供cúng 養dường 恭cung 敬kính 。 讚tán 歎thán 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。 (# 四tứ 句cú )# 四tứ 者giả 彼bỉ 於ư 十thập 方phương 。 一nhất 切thiết 世thế 界giới 。 無vô 三tam 寳# 處xứ 。 住trụ 持trì 莊trang 嚴nghiêm 。 佛Phật 法Pháp 僧Tăng 寳# 。 功công 德đức 大đại 海hải 。 遍biến 示thị 令linh 解giải 。 如như 實thật 修tu 行hành 。 (# 四tứ 句cú )# 。

○# 已dĩ 上thượng 共cộng 偈kệ 八bát 十thập 四tứ 句cú 。 又hựu 說thuyết 二nhị 種chủng 清thanh 淨tịnh 。 三tam 種chủng 菩Bồ 提Đề 。 相tương 違vi 三tam 種chủng 隨tùy 順thuận 菩Bồ 提Đề 。 五ngũ 種chủng 成thành 就tựu 功công 德đức 門môn 。 詳tường 見kiến 淨tịnh 行hạnh 志chí 。

(# 無vô 着trước 天thiên 親thân 。 共cộng 傳truyền 慈Từ 氏Thị 之chi 教giáo 。 天thiên 親thân 已dĩ 曾tằng 生sanh 兜Đâu 率Suất 院viện 。 卻khước 報báo 無vô 着trước 。 則tắc 此thử 願nguyện 未vị 遂toại 耶da 。 當đương 知tri 慈Từ 氏Thị 雖tuy 在tại 天thiên 宮cung 說thuyết 法Pháp 。 亦diệc 復phục 現hiện 身thân 西tây 方phương 。 圍vi 繞nhiễu 彌di 陀đà 。 安an 知tri 無vô 着trước 天thiên 親thân 。 不bất 同đồng 遊du 淨tịnh 土độ 哉tai 。 又hựu 慈Từ 氏Thị 既ký 為vi 無Vô 量Lượng 壽Thọ 經Kinh 當đương 機cơ 。 故cố 天thiên 親thân 依y 之chi 造tạo 論luận 。 菩Bồ 提Đề 留lưu 支chi 譯dịch 之chi 。 留lưu 支chi 嘗thường 以dĩ 十thập 六lục 觀quán 經kinh 遺di 曇đàm 鸞loan 。 指chỉ 為vi 金kim 仙tiên 長trường 生sanh 之chi 術thuật 者giả 也dã 。 而nhi 慈từ 恩ân 遠viễn 承thừa 彌Di 勒Lặc 天thiên 親thân 。 近cận 稟bẩm 戒giới 賢hiền 。 亦diệc 譯dịch 稱xưng 讚tán 淨tịnh 土độ 佛Phật 攝nhiếp 受thọ 經kinh 。 窺khuy 基cơ 復phục 著trước 小tiểu 本bổn 彌di 陀đà 通thông 讚tán 。 余dư 謂vị 慈từ 恩ân 一nhất 宗tông 。 歸quy 於ư 淨tịnh 土độ 可khả 也dã 。 至chí 於ư 賢hiền 首thủ 之chi 宗tông 馬mã 鳴minh 。 天thiên 台thai 之chi 宗tông 龍long 樹thụ 。 慈từ 恩ân 之chi 宗tông 天thiên 親thân 。 所sở 宗tông 雖tuy 不bất 同đồng 。 而nhi 以dĩ 止Chỉ 觀Quán 為vi 要yếu 行hành 。 則tắc 未vị 嘗thường 異dị 也dã 。 此thử 論luận 專chuyên 談đàm 奢xa 摩ma 他tha 。 毘Tỳ 婆Bà 舍Xá 那Na 。 得đắc 非phi 觀quán 想tưởng 之chi 宗tông 歟# 。 )# 。

天thiên 台thai 智trí 者giả 大đại 師sư 智trí 顗# 。 著trước 觀quán 無Vô 量Lượng 壽Thọ 經Kinh 疏sớ/sơ 序tự 曰viết 。 夫phu 樂nhạo/nhạc/lạc 邦bang 之chi 與dữ 苦khổ 域vực 。 金kim 寳# 之chi 與dữ 泥nê 沙sa 。 胎thai 獄ngục 之chi 望vọng 華hoa 池trì 。 棘cức 林lâm 之chi 比tỉ 瓊# 樹thụ 。 誠thành 由do 心tâm 分phần/phân 垢cấu 淨tịnh 。 見kiến 兩lưỡng 土thổ/độ 之chi 升thăng 沉trầm 。 行hành 開khai 善thiện 惡ác 。 覩đổ 二nhị 方phương 之chi 麄# 妙diệu 。 喻dụ 形hình 端đoan 則tắc 影ảnh 直trực 。 源nguyên 濁trược 則tắc 流lưu 昬# 。 故cố 知tri 欲dục 生sanh 極Cực 樂Lạc 國Quốc 土thổ/độ 。 必tất 修tu 十thập 六lục 妙diệu 觀quán 。 願nguyện 見kiến 彌di 陀đà 世Thế 尊Tôn 。 要yếu 行hành 三tam 種chủng 淨tịnh 業nghiệp 。 然nhiên 化hóa 因nhân 事sự 漸tiệm 。 教giáo 籍tịch 緣duyên 興hưng 。 是thị 以dĩ 闍xà 王vương 殺sát 逆nghịch 。 韋vi 提đề 哀ai 請thỉnh 。 大đại 聖thánh 垂thùy 慈từ 。 乗# 機cơ 演diễn 法pháp 。 曜diệu 玉ngọc 相tương/tướng 而nhi 流lưu 彩thải 。 聳tủng 珍trân 臺đài 而nhi 顯hiển 瑞thụy 。 雖tuy 廣quảng 示thị 珍trân 域vực 。 而nhi 宗tông 歸quy 安an 養dưỡng 。 使sử 末Mạt 法Pháp 有hữu 緣duyên 。 遵tuân 斯tư 妙diệu 觀quán 。 落lạc 日nhật 懸huyền 鼓cổ 。 用dụng 標tiêu 送tống 想tưởng 之chi 方phương 。 大đại 水thủy 結kết 氷băng 。 實thật 表biểu 瑠lưu 璃ly 之chi 地địa 。 風phong 吟ngâm 寳# 葉diệp 。 共cộng 天thiên 樂nhạo/nhạc/lạc 而nhi 同đồng 繁phồn 。 波ba 動động 金kim 渠cừ 。 將tương 契Khế 經Kinh 而nhi 合hợp 響hưởng 。 觀quán 肉nhục 髻kế 而nhi 瞻chiêm 侍thị 者giả 。 念niệm 毫hào 相tướng 而nhi 覩đổ 如Như 來Lai 。 及cập 其kỳ [目*(宜/八)]# 目mục 告cáo 終chung 。 上thượng 珍trân 臺đài 而nhi 高cao 踊dũng 。 文văn 成thành 印ấn 壞hoại 。 坐tọa 金kim 蓮liên 而nhi 化hóa 生sanh 。 隨tùy 三tam 軰# 而nhi 橫hoạnh/hoành 截tiệt 。 越việt 五ngũ 苦khổ 而nhi 長trường/trưởng 鶩# 。 可khả 謂vị 微vi 行hành 妙diệu 觀quán 。 至chí 道đạo 要yếu 術thuật 者giả 哉tai 。 師sư 弘hoằng 法pháp 緣duyên 畢tất 。 在tại 剡# 東đông 石thạch 城thành 寺tự 。 將tương 入nhập 滅diệt 。 謂vị 弟đệ 子tử 曰viết 。 吾ngô 知tri 命mạng 在tại 此thử 。 不bất 復phục 前tiền 進tiến 。 輒triếp 斤cân 絕tuyệt 絃huyền 於ư 今kim 日nhật 矣hĩ 。 唱xướng 觀quán 無Vô 量Lượng 壽Thọ 佛Phật 經kinh 題đề 竟cánh 。 復phục 曰viết 。 四tứ 十thập 八bát 願nguyện 。 莊trang 嚴nghiêm 淨tịnh 土độ 。 華hoa 池trì 寳# 樹thụ 。 易dị 往vãng 無vô 人nhân 。 火hỏa 車xa 相tương/tướng 現hiện 。 一nhất 念niệm 改cải 悔hối 者giả 。 尚thượng 得đắc 往vãng 生sanh 。 况# 戒giới 定định 熏huân 修tu 。 聖thánh 行hành 道Đạo 力lực 。 功công 不bất 唐đường 捐quyên 矣hĩ 。 智trí 朗lãng 請thỉnh 云vân 。 未vị 審thẩm 大đại 師sư 證chứng 入nhập 何hà 位vị 。 沒một 此thử 何hà 生sanh 。 師sư 曰viết 。 吾ngô 不bất 領lãnh 眾chúng 。 必tất 淨tịnh 六lục 根căn 。 損tổn 己kỷ 利lợi 人nhân 。 但đãn 登đăng 五ngũ 品phẩm 。 汝nhữ 問vấn 何hà 生sanh 者giả 。 吾ngô 諸chư 師sư 友hữu 侍thị 從tùng 觀quán 音âm 。 皆giai 來lai 迎nghênh 我ngã 。 言ngôn 訖ngật 唱xướng 三tam 寳# 名danh 。 如như 入nhập 三tam 昧muội 。

雲vân 棲tê 贊tán 曰viết 。 大đại 師sư 道Đạo 德đức 崇sùng 重trọng/trùng 。 一nhất 家gia 教giáo 觀quán 。 萬vạn 代đại 宗tông 仰ngưỡng 。 而nhi 捨xả 壽thọ 之chi 際tế 。 惟duy 西tây 方phương 是thị 歸quy 。 乃nãi 至chí 疏sớ/sơ 觀quán 經kinh 。 著trước 十thập 疑nghi 論luận 。 恆hằng 於ư 此thử 諄# 諄# 焉yên 。 意ý 可khả 知tri 矣hĩ 。 或hoặc 曰viết 疏sớ/sơ 稱xưng 心tâm 觀quán 為vi 宗tông 。 淨tịnh 土độ 其kỳ 非phi 實thật 歟# 。 噫# 。 大đại 師sư 謂vị 約ước 心tâm 觀quán 佛Phật 。 不bất 謂vị 無vô 佛Phật 。 如như 其kỳ 無vô 佛Phật 。 心tâm 觀quán 何hà 施thí 。 正chánh 報báo 既ký 然nhiên 。 依y 報báo 亦diệc 爾nhĩ 。 學học 台thai 教giáo 者giả 審thẩm 之chi 。

(# 詳tường 夫phu 三tam 觀quán 圓viên 融dung 。 互hỗ 為vi 正chánh 助trợ 。 寂tịch 靜tĩnh 奢Xa 摩Ma 他Tha 。 雖tuy 屬thuộc 初sơ 門môn 。 而nhi 通thông 幻huyễn 寂tịch 諸chư 定định 。 如như 幻huyễn 三tam 摩ma 提đề 。 雖tuy 是thị 假giả 想tưởng 。 而nhi 為vi 大đại 眾chúng 正chánh 行hạnh 。 觀quán 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 無vô 量lượng 神thần 通thông 光quang 明minh 。 無vô 量lượng 解giải 脫thoát 三tam 昧muội 。 無vô 量lượng 香hương 花hoa 供cúng 具cụ 。 無vô 量lượng 身thân 語ngữ 莊trang 嚴nghiêm 。 皆giai 從tùng 假giả 想tưởng 。 如như 幻huyễn 觀quán 中trung 流lưu 出xuất 。 淨tịnh 佛Phật 國quốc 土độ 。 成thành 就tựu 眾chúng 生sanh 。 皆giai 入nhập 實thật 相tướng 理lý 境cảnh 。 然nhiên 則tắc 觀quán 想tưởng 一nhất 門môn 。 是thị 無vô 量lượng 菩Bồ 薩Tát 。 無vô 量lượng 法Pháp 門môn 之chi 根căn 本bổn 。 而nhi 於ư 三tam 昧muội 妙diệu 觀quán 海hải 中trung 。 此thử 念Niệm 佛Phật 三Tam 昧Muội 為vi 第đệ 一nhất 。 故cố 華hoa 嚴nghiêm 稱xưng 為vi 菩Bồ 薩Tát 父phụ 。 良lương 有hữu 以dĩ 哉tai 。 其kỳ 源nguyên 自tự 釋Thích 迦Ca 如Như 來Lai 。 為vi 韋vi 提đề 希hy 等đẳng 說thuyết 十thập 六lục 妙diệu 觀quán 始thỉ 。 三tam 種chủng 淨tịnh 業nghiệp 為vi 其kỳ 因nhân 。 九cửu 品phẩm 蓮liên 胎thai 為vi 其kỳ 果quả 。 心tâm 存tồn 佛Phật 國quốc 。 聖thánh 境cảnh [宴-女+六]# 會hội 。 神thần 遊du 淨tịnh 域vực 。 凡phàm 境cảnh 迥huýnh 超siêu 。 即tức 染nhiễm 而nhi 淨tịnh 。 即tức 心tâm 而nhi 佛Phật 。 西tây 方phương 已dĩ 在tại 目mục 前tiền 。 何hà 必tất 捨xả 報báo 而nhi 後hậu 往vãng 。 阿a 彌di 原nguyên 居cư 心tâm 內nội 。 豈khởi 待đãi 華hoa 開khai 而nhi 後hậu 見kiến 乎hồ 。 此thử 外ngoại 有hữu 觀quán 佛Phật 三tam 昧muội 。 般Bát 舟Chu 三Tam 昧Muội 等đẳng 經kinh 。 皆giai 明minh 此thử 門môn 也dã 。 梁lương 曇đàm 鸞loan 聞văn 金kim 僊tiên 長trường 生sanh 之chi 術thuật 在tại 觀quán 經kinh 。 遂toại 終chung 身thân 精tinh 修tu 。 親thân 見kiến 龍long 樹thụ 接tiếp 引dẫn 。 陳trần 有hữu 南nam 岳nhạc 思tư 大đại 禪thiền 師sư 。 繼kế 龍long 猛mãnh 之chi 道đạo 。 紹thiệu 文văn 慧tuệ 之chi 宗tông 。 精tinh 修tu 三tam 觀quán 。 於ư 禪thiền 定định 之chi 內nội 。 親thân 見kiến 彌di 陀đà 。 隋tùy 有hữu 智trí 者giả 大đại 師sư 。 弘hoằng 南nam 嶽nhạc 止Chỉ 觀Quán 。 悟ngộ 入nhập 法Pháp 華Hoa 三Tam 昧Muội 。 親thân 見kiến 靈linh 山sơn 未vị 散tán 。 天thiên 台thai 教giáo 觀quán 。 為vi 一nhất 代đại 宗tông 師sư 。 而nhi 著trước 觀quán 經kinh 疏sớ/sơ 。 十thập 疑nghi 論luận 。 羣quần 疑nghi 論luận 等đẳng 書thư 。 極cực 贊tán 淨tịnh 土độ 。 稱xưng 為vi 圓viên 頓đốn 法Pháp 門môn 。 臨lâm 終chung 唱xướng 觀quán 經kinh 題đề 。 復phục 見kiến 往vãng 生sanh 。 親thân 見kiến 觀quán 音âm 領lãnh 諸chư 師sư 友hữu 來lai 迎nghênh 。 誠thành 為vi 萬vạn 世thế 之chi 師sư 法pháp 矣hĩ 。 葢# 台thai 宗tông 種chủng 種chủng 觀quán 門môn 。 無vô 過quá 於ư 此thử 。 故cố 自tự 所sở 修tu 證chứng 。 尤vưu 切thiết 於ư 此thử 。 大đại 師sư 示thị 化hóa 之chi 後hậu 。 門môn 人nhân 往vãng 往vãng 倣# 此thử 。 章chương 安an 左tả 溪khê 荊kinh 溪khê 諸chư 師sư 。 能năng 光quang 闡xiển 其kỳ 道đạo 。 而nhi 賢hiền 首thủ 慈từ 恩ân 曹tào 溪khê 諸chư 宗tông 。 亦diệc 相tương 繼kế 大đại 顯hiển 。

時thời 台thai 宗tông 不bất 絕tuyệt 如như 綫tuyến 。 密mật 以dĩ 淨tịnh 觀quán 自tự 修tu 者giả 。 皆giai 獲hoạch 往vãng 生sanh 。 故cố 後hậu 學học 宗tông 之chi 。 尤vưu 多đa 。 如như 慧tuệ 成thành 道Đạo 綽xước 德đức 美mỹ 惟duy 岸ngạn 等đẳng 。 或hoặc 修tu 西tây 方phương 妙diệu 觀quán 。 或hoặc 建kiến 九cửu 品phẩm 道Đạo 場Tràng 。 或hoặc 習tập 般Bát 舟Chu 三Tam 昧Muội 。 或hoặc 行hành 方Phương 等Đẳng 懺sám 法pháp 。 皆giai 從tùng 觀quán 想tưởng 一nhất 門môn 得đắc 入nhập 。 實thật 由do 天thiên 台thai 之chi 教giáo 為vi 先tiên 導đạo 耳nhĩ 。 至chí 宋tống 四tứ 明minh 知tri 禮lễ 法Pháp 師sư 。 中trung 興hưng 台thai 教giáo 。 復phục 述thuật 妙diệu 宗tông 鈔sao 。 大đại 彰chương 觀quán 心tâm 觀quán 佛Phật 之chi 旨chỉ 。 又hựu 撰soạn 融dung 心tâm 解giải 。 深thâm 明minh 一nhất 心tâm 三tam 觀quán 。 顯hiển 四tứ 淨tịnh 土độ 之chi 義nghĩa 。 臨lâm 終chung 建kiến 光quang 明minh 懺sám 。 念niệm 佛Phật 往vãng 生sanh 。 又hựu 慈từ 雲vân 遵tuân 式thức 懺sám 主chủ 。 行hành 般Bát 舟Chu 三Tam 昧Muội 。 以dĩ 死tử 自tự 誓thệ 。 夢mộng 覩đổ 觀quán 音âm 。 注chú 以dĩ 甘cam 露lộ 。 乃nãi 著trước 淨tịnh 土độ 決quyết 疑nghi 行hạnh 願nguyện 二nhị 門môn 。 及cập 往vãng 生sanh 淨tịnh 土độ 懺sám 法pháp 。 他tha 如như 慈từ 照chiếu 宗tông 主chủ 之chi 四tứ 土thổ/độ 三tam 觀quán 圖đồ 。 懷hoài 則tắc 法Pháp 師sư 之chi 淨tịnh 土độ 觀quán 境cảnh 集tập 。 皆giai 繼kế 弘hoằng 台thai 宗tông 。 偏thiên 贊tán 往vãng 生sanh 者giả 也dã 。 向hướng 非phi 淨tịnh 土độ 一nhất 門môn 。 則tắc 台thai 宗tông 不bất 絕tuyệt 者giả 幾kỷ 希hy 。 余dư 故cố 曰viết 。 天thiên 台thai 一nhất 宗tông 。 歸quy 于vu 淨tịnh 土độ 可khả 也dã 。 此thử 門môn 以dĩ 智trí 者giả 所sở 論luận 。 厭yếm 離ly 欣hân 願nguyện 二nhị 法pháp 。 為vi 初sơ 首thủ 方phương 便tiện 。 次thứ 修tu 十thập 六lục 妙diệu 觀quán 為vi 正chánh 行hạnh 。 三tam 種chủng 淨tịnh 業nghiệp 為vi 助trợ 因nhân 。 或hoặc 修tu 般Bát 舟Chu 三Tam 昧Muội 。 或hoặc 修tu 方Phương 等Đẳng 懺sám 法pháp 。 或hoặc 三tam 觀quán 圓viên 修tu 。 或hoặc 次thứ 第đệ 別biệt 修tu 或hoặc 統thống 諸chư 觀quán 修tu 。 或hoặc 為vi 一nhất 觀quán 修tu 。 無vô 不bất 可khả 也dã )# 。

持trì 名danh 念niệm 佛Phật 法Pháp 門môn

一nhất 心tâm 不bất 亂loạn

〔# 彌di 陀đà 經kinh 〕# 不bất 可khả 以dĩ 少thiểu 善thiện 根căn 。 福phước 德đức 因nhân 緣duyên 。 得đắc 生sanh 彼bỉ 國quốc 。 若nhược 人nhân 聞văn 說thuyết 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 執chấp 持trì 名danh 號hiệu 。 若nhược 一nhất 日nhật 。 若nhược 二nhị 日nhật 。 若nhược 三tam 日nhật 。 若nhược 四tứ 日nhật 。 若nhược 五ngũ 日nhật 。 若nhược 六lục 日nhật 。 若nhược 七thất 日nhật 。 一nhất 心tâm 不bất 亂loạn 。 其kỳ 人nhân 臨lâm 命mạng 終chung 時thời 。 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 與dữ 諸chư 聖thánh 眾chúng 。 現hiện 在tại 其kỳ 前tiền 。 是thị 人nhân 終chung 時thời 。 心tâm 不bất 顛điên 倒đảo 。 即tức 得đắc 往vãng 生sanh 。 極Cực 樂Lạc 國Quốc 土Độ 。

孤cô 山sơn 疏sớ/sơ 曰viết 。 不bất 可khả 以dĩ 少thiểu 善thiện 根căn 得đắc 生sanh 。 正chánh 顯hiển 多đa 善thiện 根căn 得đắc 生sanh 也dã 。 少thiểu 善thiện 謂vị 等đẳng 閒gian/nhàn 發phát 願nguyện 。 散tán 亂loạn 稱xưng 名danh 。 多đa 善thiện 。 謂vị 執chấp 持trì 名danh 號hiệu 。 要yếu 期kỳ 日nhật 限hạn 。 執chấp 。 謂vị 執chấp 受thọ 。 持trì 。 謂vị 任nhậm 持trì 。 信tín 力lực 故cố 執chấp 受thọ 在tại 心tâm 。 念niệm 力lực 故cố 任nhậm 持trì 不bất 忘vong 。

一nhất 心tâm 稱xưng 名danh 。 有hữu 事sự 有hữu 理lý 。 若nhược 用dụng 心tâm 存tồn 念niệm 不bất 間gian 。 名danh 事sự 一nhất 心tâm 。 若nhược 達đạt 此thử 心tâm 四tứ 性tánh 不bất 生sanh 。 與dữ 空không 慧tuệ 相tương 應ứng 。 是thị 理lý 一nhất 心tâm 也dã 。

王vương 仲trọng 回hồi 問vấn 楊dương 居cư 士sĩ 曰viết 。 經Kinh 典điển 多đa 教giáo 人nhân 念niệm 阿A 彌Di 陀Đà 生sanh 淨tịnh 土độ 。 家gia 祖tổ 則tắc 云vân 。 心tâm 即tức 是thị 淨tịnh 土độ 。 其kỳ 不bất 同đồng 若nhược 此thử 何hà 耶da 。 楊dương 居cư 士sĩ 曰viết 。 實thật 際tế 理lý 地địa 。 無vô 佛Phật 無vô 眾chúng 生sanh 。 無vô 苦khổ 無vô 樂lạc 。 無vô 壽thọ 無vô 天thiên 。 又hựu 何hà 淨tịnh 穢uế 之chi 有hữu 。 此thử 以dĩ 理lý 奪đoạt 事sự 也dã 。 人nhân 試thí 自tự 忖thốn 量lượng 。 果quả 證chứng 佛Phật 境cảnh 。 何hà 淨tịnh 穢uế 苦khổ 樂lạc 之chi 有hữu 。 若nhược 猶do 是thị 眾chúng 生sanh 境cảnh 界giới 。 八bát 苦khổ 交giao 煎tiễn 。 安an 得đắc 不bất 至chí 心tâm 念niệm 佛Phật 。 求cầu 生sanh 淨tịnh 土độ 。 于vu 無vô 念niệm 中trung 起khởi 念niệm 。 無vô 生sanh 中trung 求cầu 生sanh 。 此thử 以dĩ 事sự 奪đoạt 理lý 也dã 。 故cố 維duy 摩ma 經Kinh 云vân 。 雖tuy 知tri 謂vị 佛Phật 國quốc 。 及cập 與dữ 眾chúng 生sanh 空không 。 而nhi 常thường 修tu 淨tịnh 土độ 。 教giáo 化hóa 諸chư 羣quần 生sanh 。 正chánh 為vi 此thử 也dã 。 又hựu 問vấn 如như 何hà 得đắc 念niệm 不bất 間gian 斷đoạn 。 荅# 曰viết 。 一nhất 信tín 之chi 後hậu 。 更cánh 不bất 再tái 疑nghi 。 即tức 是thị 不bất 間gian 斷đoạn 也dã 。 仲trọng 回hồi 欣hân 躍dược 。 後hậu 果quả 生sanh 淨tịnh 土độ 。

靈linh 芝chi 照chiếu 律luật 師sư 。 自tự 言ngôn 初sơ 發phát 誓thệ 願nguyện 。 常thường 在tại 娑sa 婆bà 濁trược 世thế 。 拔bạt 濟tế 眾chúng 生sanh 。 復phục 見kiến 高cao 僧Tăng 傳truyền 。 慧tuệ 布bố 法Pháp 師sư 云vân 。 方phương 土thổ/độ 雖tuy 淨tịnh 。 非phi 吾ngô 所sở 願nguyện 。 若nhược 使sử 十thập 二nhị 劫kiếp 蓮liên 華hoa 中trung 受thọ 樂lạc 。 何hà 如như 三tam 塗đồ 苦khổ 處xứ 救cứu 眾chúng 生sanh 也dã 。 由do 是thị 堅kiên 執chấp 所sở 見kiến 。 于vu 淨tịnh 土độ 法Pháp 門môn 。 略lược 無vô 信tín 向hướng 。 見kiến 修tu 淨tịnh 業nghiệp 者giả 。 復phục 生sanh 輕khinh 謗báng 。 後hậu 遭tao 重trọng 病bệnh 。 色sắc 力lực 尫# 羸luy 。 神thần 識thức 茫mang 然nhiên 。 莫mạc 知tri 趨xu 向hướng 。 既ký 而nhi 病bệnh 差sai 。 頓đốn 覺giác 前tiền 非phi 。 悲bi 泣khấp 感cảm 傷thương 。 深thâm 自tự 痛thống 責trách 。 志chí 雖tuy 洪hồng 大đại 。 力lực 未vị 堪kham 任nhậm 。 乃nãi 閱duyệt 天thiên 台thai 十thập 疑nghi 論luận 。 初sơ 心tâm 菩Bồ 薩Tát 未vị 。 得đắc 無Vô 生Sanh 法Pháp 忍Nhẫn 。 要yếu 須tu 常thường 不bất 離ly 佛Phật 。 又hựu 智Trí 度Độ 論luận 云vân 。 具cụ 縛phược 凡phàm 夫phu 。 有hữu 大đại 悲bi 心tâm 。 願nguyện 生sanh 惡ác 世thế 。 救cứu 苦khổ 眾chúng 生sanh 。 無vô 有hữu 是thị 處xứ 。 譬thí 如như 嬰anh 兒nhi 。 不bất 得đắc 離ly 母mẫu 。 又hựu 如như 弱nhược 羽vũ 。 秪# 可khả 纏triền 枝chi 。 自tự 是thị 盡tận 棄khí 平bình 生sanh 所sở 學học 。 專chuyên 求cầu 淨tịnh 土độ 教giáo 門môn 。 初sơ 以dĩ 心tâm 識thức 散tán 亂loạn 。 觀quán 行hành 難nạn/nan 成thành 。 一nhất 志chí 專chuyên 持trì 四tứ 字tự 名danh 號hiệu 。 幾kỷ 生sanh 逃đào 逝thệ 。 今kim 始thỉ 知tri 歸quy 。 仍nhưng 以dĩ 所sở 修tu 。 展triển 轉chuyển 化hóa 導đạo 。 盡tận 未vị 來lai 際tế 。 普phổ 攝nhiếp 眾chúng 生sanh 。 同đồng 持trì 念niệm 佛Phật 。 十thập 疑nghi 論luận 。 問vấn 曰viết 。 西tây 方phương 去khứ 此thử 。 十thập 萬vạn 億ức 佛Phật 剎sát 。 凡phàm 夫phu 劣liệt 弱nhược 。 云vân 何hà 可khả 到đáo 。 荅# 。 為vi 對đối 凡phàm 夫phu 肉nhục 眼nhãn 。 生sanh 死tử 心tâm 量lượng 說thuyết 。 西tây 方phương 去khứ 此thử 。 十thập 萬vạn 億ức 剎sát 。 但đãn 使sử 眾chúng 生sanh 淨tịnh 土độ 業nghiệp 成thành 者giả 。 臨lâm 終chung 在tại 定định 之chi 日nhật 。 即tức 是thị 淨tịnh 土độ 受thọ 生sanh 之chi 心tâm 。 動động 念niệm 即tức 是thị 生sanh 淨tịnh 土độ 時thời 。 如như 人nhân 夢mộng 身thân 雖tuy 在tại 床sàng 。 而nhi 心tâm 意ý 識thức 徧biến 至chí 他tha 方phương 。 生sanh 淨tịnh 土độ 亦diệc 爾nhĩ 不bất 須tu 疑nghi 也dã 。

自tự 信tín 錄lục 云vân 。 極cực 樂lạc 去khứ 十thập 萬vạn 億ức 剎sát 。 凡phàm 夫phu 命mạng 終chung 。 頃khoảnh 刻khắc 至chí 者giả 自tự 心tâm 本bổn 妙diệu 耳nhĩ 。 楞lăng 嚴nghiêm 曰viết 。 汝nhữ 猶do 未vị 明minh 。 一nhất 切thiết 浮phù 沉trầm 。 諸chư 幻huyễn 化hóa 相tướng 。 當đương 處xứ 出xuất 生sanh 。 隨tùy 處xứ 滅diệt 盡tận 。 因nhân 緣duyên 和hòa 合hợp 。 虚# 妄vọng 有hữu 生sanh 。 因nhân 緣duyên 別biệt 離ly 。 虚# 妄vọng 名danh 滅diệt 。 殊thù 不bất 知tri 生sanh 滅diệt 去khứ 來lai 。 本bổn 如Như 來Lai 藏tạng 。 常thường 住trụ 妙diệu 明minh 。 性tánh 真chân 常thường 中trung 。 求cầu 于vu 去khứ 來lai 。 迷mê 悟ngộ 生sanh 死tử 。 了liễu 無vô 所sở 得đắc 。 以dĩ 此thử 推thôi 之chi 。 當đương 命mạng 終chung 時thời 。 染nhiễm 濁trược 緣duyên 離ly 。 故cố 娑sa 婆bà 當đương 處xứ 幻huyễn 滅diệt 。 清thanh 淨tịnh 緣duyên 合hợp 。 故cố 極cực 樂lạc 當đương 處xứ 幻huyễn 生sanh 。 此thử 滅diệt 彼bỉ 生sanh 。 間gian 不bất 容dung 髮phát 。 亦diệc 何hà 頃khoảnh 刻khắc 之chi 可khả 論luận 乎hồ 。 抑ức 見kiến 終chung 日nhật 取thủ 捨xả 而nhi 未vị 嘗thường 取thủ 捨xả 者giả 矣hĩ 。

人nhân 初sơ 未vị 嘗thường 死tử 。 而nhi 死tử 之chi 名danh 。 乃nãi 自tự 身thân 體thể 上thượng 得đắc 之chi 。 何hà 則tắc 以dĩ 神thần 之chi 來lai 。 而nhi 寄ký 于vu 此thử 。 其kỳ 形hình 由do 是thị 而nhi 長trường/trưởng 。 故cố 謂vị 之chi 生sanh 。 以dĩ 神thần 之chi 去khứ 。 而nhi 離ly 于vu 此thử 。 則tắc 形hình 由do 是thị 而nhi 壞hoại 。 故cố 謂vị 之chi 死tử 。 是thị 神thần 者giả 。 我ngã 也dã 。 形hình 者giả 。 我ngã 所sở 舍xá 也dã 。 我ngã 有hữu 去khứ 來lai 。 故cố 舍xá 有hữu 成thành 壞hoại 。 然nhiên 則tắc 生sanh 者giả 。 非phi 生sanh 也dã 。 以dĩ 神thần 之chi 來lai 。 而nhi 形hình 成thành 耳nhĩ 。 死tử 者giả 非phi 死tử 也dã 。 以dĩ 神thần 之chi 去khứ 而nhi 形hình 壞hoại 耳nhĩ 。 世thế 之chi 人nhân 不bất 識thức 其kỳ 神thần 。 徒đồ 見kiến 其kỳ 形hình 。 乃nãi 恱# 生sanh 而nhi 惡ác 死tử 。 可khả 不bất 悲bi 乎hồ 。 且thả 神thần 之chi 來lai 也dã 。 何hà 自tự 而nhi 來lai 哉tai 。 葢# 隨tùy 業nghiệp 緣duyên 而nhi 來lai 。 神thần 之chi 去khứ 也dã 。 何hà 自tự 而nhi 去khứ 哉tai 。 葢# 隨tùy 業nghiệp 緣duyên 而nhi 去khứ 。 業nghiệp 緣duyên 者giả 何hà 哉tai 。 其kỳ 所sở 作tác 者giả 。 人nhân 間gian 之chi 業nghiệp 。 神thần 則tắc 隨tùy 之chi 而nhi 生sanh 人nhân 間gian 。 所sở 作tác 者giả 。 天thiên 上thượng 之chi 業nghiệp 神thần 則tắc 隨tùy 之chi 而nhi 。 生sanh 于vu 天thiên 上thượng 。 若nhược 作tác 阿a 修tu 羅la 之chi 業nghiệp 。 神thần 則tắc 隨tùy 之chi 生sanh 于vu 阿a 修tu 羅la 。 若nhược 作tác 三tam 惡ác 道đạo 之chi 業nghiệp 。 神thần 則tắc 隨tùy 之chi 生sanh 于vu 三tam 惡ác 道đạo 。 是thị 輪luân 廻hồi 六lục 趣thú 。 無vô 有hữu 出xuất 期kỳ 。 然nhiên 則tắc 神thần 者giả 。 自tự 無vô 始thỉ 以dĩ 來lai 。 投đầu 胎thai 易dị 殻# 。 不bất 得đắc 久cửu 留lưu 於ư 一nhất 所sở 。 所sở 以dĩ 然nhiên 者giả 何hà 哉tai 。 以dĩ 吾ngô 所sở 造tạo 之chi 業nghiệp 。 非phi 久cửu 而nhi 不bất 盡tận 者giả 。 故cố 神thần 之chi 舍xá 于vu 業nghiệp 也dã 。 業nghiệp 盡tận 則tắc 形hình 壞hoại 。 形hình 壞hoại 則tắc 神thần 無vô 所sở 舍xá 。 又hựu 隨tùy 吾ngô 今kim 世thế 所sở 作tác 之chi 業nghiệp 而nhi 往vãng 矣hĩ 。 譬thí 如như 人nhân 造tạo 屋ốc 宇vũ 。 必tất 居cư 其kỳ 中trung 。 人nhân 造tạo 飯phạn 食thực 。 必tất 享hưởng 其kỳ 味vị 。 故cố 造tạo 如như 是thị 業nghiệp 。 必tất 受thọ 如như 是thị 報báo 。 若nhược 不bất 念niệm 佛Phật 。 不bất 廻hồi 向hướng 淨tịnh 土độ 。 必tất 隨tùy 業nghiệp 緣duyên 而nhi 往vãng 。 地địa 獄ngục 三tam 途đồ 。 其kỳ 能năng 免miễn 乎hồ 。

專chuyên 持trì 名danh 號hiệu

〔# 文Văn 殊Thù 般Bát 若Nhã 經kinh 〕# 眾chúng 生sanh 愚ngu 鈍độn 觀quán 不bất 能năng 解giải 。 但đãn 令linh 念niệm 聲thanh 相tương 續tục 。 自tự 得đắc 往vãng 生sanh 佛Phật 國quốc 。

善thiện 導đạo 大đại 師sư 淨tịnh 業nghiệp 專chuyên 雜tạp 二nhị 修tu 。 問vấn 曰viết 。 何hà 故cố 不bất 令linh 作tác 觀quán 。 直trực 遣khiển 專chuyên 稱xưng 名danh 號hiệu 者giả 。 有hữu 何hà 意ý 耶da 。 荅# 眾chúng 生sanh 障chướng 重trọng 。 境cảnh 細tế 心tâm 麤thô 。 識thức 颺dương 神thần 飛phi 。 觀quán 難nạn/nan 成thành 就tựu 。 是thị 以dĩ 大Đại 聖Thánh 悲bi 憐lân 。 直trực 勸khuyến 專chuyên 稱xưng 名danh 字tự 。 正chánh 由do 稱xưng 名danh 易dị 故cố 。 相tương 續tục 即tức 生sanh 。 若nhược 能năng 如như 上thượng 。 念niệm 念niệm 相tương 續tục 。 畢tất 命mạng 為vi 期kỳ 者giả 。 十thập 即tức 十thập 生sanh 。 百bách 即tức 百bách 生sanh 。

何hà 以dĩ 故cố 。 無vô 外ngoại 雜tạp 緣duyên 。 得đắc 正chánh 念niệm 故cố 。 與dữ 佛Phật 本bổn 願nguyện 相tương 應ứng 故cố 。 若nhược 捨xả 專chuyên 念niệm 。 修tu 雜tạp 業nghiệp 者giả 。 百bách 中trung 希hy 得đắc 一nhất 二nhị 。 千thiên 中trung 希hy 得đắc 三tam 四tứ 。

何hà 以dĩ 故cố 。 由do 雜tạp 緣duyên 亂loạn 動động 。 失thất 正chánh 念niệm 故cố 。 與dữ 佛Phật 本bổn 願nguyện 。 不bất 相tương 應ứng 故cố 。 雖tuy 作tác 業nghiệp 行hành 。 常thường 與dữ 名danh 利lợi 相tương 應ứng 故cố 。

念niệm 聲thanh 相tương 續tục 者giả 。 慈từ 雲vân 云vân 。 雖tuy 歷lịch 涉thiệp 緣duyên 務vụ 。 而nhi 內nội 心tâm 不bất 忘vong 于vu 佛Phật 。 及cập 憶ức 淨tịnh 土độ 。 譬thí 如như 此thử 人nhân 。 切thiết 事sự 繫hệ 心tâm 。 雖tuy 經kinh 歷lịch 語ngữ 言ngôn 。 去khứ 來lai 坐tọa 臥ngọa 。 種chủng 種chủng 作tác 務vụ 。 而nhi 不bất 妨phương 密mật 憶ức 。 前tiền 事sự 宛uyển 然nhiên 。 念niệm 佛Phật 之chi 心tâm 。 亦diệc 應ưng 如như 是thị 。 或hoặc 若nhược 失thất 念niệm 。 數sác 數sác 攝nhiếp 還hoàn 。 久cửu 久cửu 成thành 性tánh 。 任nhậm 運vận 常thường 憶ức 。 又hựu 復phục 覺giác 心tâm 。 微vi 起khởi 惡ác 念niệm 。 即tức 便tiện 憶ức 佛Phật 。 以dĩ 佛Phật 力lực 故cố 。 惡ác 念niệm 自tự 息tức 。 若nhược 見kiến 他tha 人nhân 受thọ 苦khổ 。 以dĩ 一nhất 念niệm 佛Phật 心tâm 。 憐lân 憫mẫn 於ư 彼bỉ 。 願nguyện 其kỳ 離ly 苦khổ 。 普Phổ 賢Hiền 行hạnh 願nguyện 云vân 。 欲dục 行hành 惡ác 法pháp 。 皆giai 悉tất 不bất 成thành 。 所sở 修tu 善thiện 業nghiệp 。 皆giai 速tốc 成thành 就tựu 。 如như 是thị 相tương 續tục 。 念niệm 佛Phật 繫hệ 心tâm 。 能năng 辦biện 一nhất 切thiết 淨tịnh 因nhân 功công 德đức 。

十thập 念niệm 往vãng 生sanh

〔# 大đại 阿A 彌Di 陀Đà 經kinh 〕# 第đệ 二nhị 十thập 七thất 願nguyện 。 我ngã 作tác 佛Phật 時thời 。 諸chư 天thiên 人nhân 民dân 。 至chí 心tâm 信tín 樂nhạo 。 欲dục 生sanh 我ngã 剎sát 十thập 聲thanh 念niệm 我ngã 名danh 號hiệu 。 必tất 遂toại 來lai 生sanh 。 不bất 得đắc 是thị 願nguyện 。 終chung 不bất 作tác 佛Phật 。

王vương 居cư 士sĩ 所sở 謂vị 。 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 自tự 開khai 念niệm 誦tụng 法Pháp 門môn 者giả 也dã 。 他tha 如như 文Văn 殊Thù 菩Bồ 薩Tát 則tắc 曰viết 諸chư 修tu 行hành 門môn 。 無vô 如như 念niệm 佛Phật 。 大Đại 勢Thế 至Chí 菩Bồ 薩Tát 。 則tắc 曰viết 我ngã 以dĩ 念niệm 佛Phật 心tâm 。 入nhập 無Vô 生Sanh 忍Nhẫn 。 及cập 觀quán 歷lịch 代đại 諸chư 師sư 。 多đa 以dĩ 念Niệm 佛Phật 三Tam 昧Muội 往vãng 生sanh 。 至chí 有hữu 日nhật 課khóa 五ngũ 六lục 七thất 萬vạn 者giả 。 胡hồ 可khả 嗤xuy 之chi 。 以dĩ 為vi 愚ngu 也dã 。

一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 皆giai 有hữu 如như 是thị 淨tịnh 性tánh 。 譬thí 精tinh 金kim 冶dã 為vi 釵thoa 釧xuyến 。 及cập 溺nịch 器khí 等đẳng 。 金kim 性tánh 是thị 一nhất 。 溺nịch 器khí 者giả 。 是thị 器khí 具cụ 穢uế 。 非phi 金kim 穢uế 故cố 。 若nhược 加gia 銷tiêu 冶dã 為vi 種chủng 種chủng 玩ngoạn 好hảo/hiếu 等đẳng 物vật 。 金kim 亦diệc 不bất 易dị 。 生sanh 佛Phật 亦diệc 然nhiên 。 同đồng 一nhất 淨tịnh 性tánh 。 但đãn 以dĩ 釵thoa 釧xuyến 溺nịch 器khí 。 而nhi 有hữu 差sai 別biệt 。 非phi 是thị 性tánh 異dị 。 是thị 故cố 博bác 地địa 凡phàm 夫phu 。 十thập 念niệm 即tức 生sanh 者giả 。 以dĩ 本bổn 淨tịnh 故cố 。 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 欲dục 攝nhiếp 受thọ 是thị 眾chúng 生sanh 。 即tức 攝nhiếp 受thọ 者giả 。 以dĩ 眾chúng 生sanh 本bổn 淨tịnh 故cố 。 如như 鏡kính 中trung 之chi 光quang 。 不bất 從tùng 磨ma 得đắc 。 生sanh 淨tịnh 土độ 者giả 。 非phi 是thị 行hạnh 願nguyện 。 及cập 與dữ 念niệm 力lực 。 所sở 能năng 成thành 就tựu 。

何hà 以dĩ 故cố 。 念niệm 行hành 如như 鑪lư 錘chùy 等đẳng 。 但đãn 能năng 銷tiêu 金kim 。 無vô 別biệt 有hữu 金kim 生sanh 故cố 。 寳# 王vương 論luận 云vân 。 浴dục 大đại 海hải 者giả 。 已dĩ 用dụng 于vu 百bách 川xuyên 。 念niệm 佛Phật 名danh 者giả 。 必tất 成thành 于vu 三tam 昧muội 。 亦diệc 猶do 淨tịnh 珠châu 下hạ 于vu 濁trược 水thủy 。 濁trược 水thủy 不bất 得đắc 不bất 清thanh 。 念niệm 佛Phật 投đầu 于vu 亂loạn 心tâm 。 亂loạn 心tâm 不bất 得đắc 不bất 佛Phật 。

念niệm 佛Phật 滅diệt 罪tội

〔# 十thập 六lục 觀quán 經kinh 〕# 。 若nhược 善thiện 男nam 子tử 。 及cập 善thiện 女nữ 人nhân 。 但đãn 聞văn 佛Phật 名danh 。 二nhị 菩Bồ 薩Tát 名danh 。 除trừ 無vô 量lượng 劫kiếp 。 生sanh 死tử 之chi 罪tội 。 何hà 况# 憶ức 念niệm 。 若nhược 念niệm 佛Phật 者giả 。 當đương 知tri 此thử 人nhân 。 則tắc 是thị 人nhân 中trung 。 芬phân 陀đà 利lợi 華hoa 。 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 大Đại 勢Thế 至Chí 菩Bồ 薩Tát 。 為vi 其kỳ 勝thắng 友hữu 。 當đương 坐tọa 道Đạo 場Tràng 。 生sanh 諸chư 佛Phật 家gia 。

大đại 智Trí 度Độ 論luận 云vân 。 佛Phật 是thị 無vô 上thượng 法Pháp 王vương 。 諸chư 大đại 菩Bồ 薩Tát 。 以dĩ 為vi 法pháp 臣thần 。 諸chư 臣thần 所sở 尊tôn 重trọng 者giả 。 惟duy 佛Phật 法Pháp 王vương 也dã 。 有hữu 一nhất 菩Bồ 薩Tát 。 自tự 念niệm 往vãng 昔tích 謗báng 般Bát 若Nhã 墮đọa 惡ác 道đạo 。 受thọ 無vô 量lượng 苦khổ 。 復phục 經kinh 無vô 量lượng 劫kiếp 來lai 。 雖tuy 修tu 餘dư 行hành 。 不bất 能năng 得đắc 出xuất 苦khổ 海hải 。 後hậu 遇ngộ 善Thiện 知Tri 識Thức 。 教giáo 念niệm 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 即tức 得đắc 減giảm 除trừ 罪tội 障chướng 。 超siêu 生sanh 淨tịnh 土độ 。 我ngã 今kim 應ưng 當đương 。 禮lễ 酧# 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。

何hà 以dĩ 故cố 。 父phụ 母mẫu 親thân 友hữu 。 人nhân 天thiên 王vương 等đẳng 。 不bất 能năng 度độ 我ngã 。 出xuất 離ly 苦khổ 海hải 。 惟duy 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 願nguyện 力lực 攝nhiếp 受thọ 。 是thị 以dĩ 得đắc 出xuất 苦khổ 海hải 。

靈linh 芝chi 法Pháp 師sư 云vân 。 陸lục 地địa 凡phàm 夫phu 。 業nghiệp 感cảm 纏triền 縛phược 。 流lưu 轉chuyển 五ngũ 道đạo 。 百bách 千thiên 萬vạn 劫kiếp 。 受thọ 諸chư 苦khổ 惱não 。 忽hốt 聞văn 淨tịnh 土độ 。 志chí 願nguyện 求cầu 生sanh 。 一nhất 日nhật 稱xưng 名danh 。 即tức 超siêu 彼bỉ 國quốc 。 可khả 謂vị 萬vạn 劫kiếp 難nan 逢phùng 。 千thiên 世thế 一nhất 遇ngộ 。 若nhược 人nhân 肯khẳng 念niệm 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 超siêu 過quá 一nhất 切thiết 善thiện 根căn 。 縱túng/tung 然nhiên 能năng 行hành 施thí 戒giới 禪thiền 誦tụng 。 亦diệc 不bất 如như 念niệm 佛Phật 功công 德đức 。

賔# 主chủ 盤bàn 桓hoàn 。 日nhật 持trì 念niệm 佛Phật 名danh 。 有hữu 二nhị 種chủng 殊thù 勝thắng 利lợi 益ích 。 內nội 則tắc 令linh 念niệm 者giả 覺giác 斯tư 無vô 量lượng 壽thọ 。 即tức 可khả 解giải 脫thoát 此thử 有hữu 限hạn 。 生sanh 死tử 之chi 身thân 。 外ngoại 則tắc 實thật 有hữu 彼bỉ 佛Phật 願nguyện 力lực 。 以dĩ 接tiếp 引dẫn 念niệm 佛Phật 者giả 。 臨lâm 終chung 往vãng 生sanh 淨tịnh 土độ 。 蓮liên 池trì 大đại 師sư 曰viết 。 念niệm 佛Phật 一nhất 門môn 。 最tối 為vi 方phương 便tiện 。 略lược 陳trần 有hữu 四tứ 一nhất 不phủ 。 值trị 佛Phật 出xuất 世thế 。 常thường 得đắc 見kiến 佛Phật 方phương 便tiện 。 二nhị 不bất 斷đoạn 惑hoặc 業nghiệp 。 得đắc 出xuất 輪luân 廻hồi 方phương 便tiện 。 三tam 不bất 修tu 餘dư 行hành 。 得đắc 波Ba 羅La 蜜Mật 方phương 便tiện 。 四tứ 不bất 經kinh 多đa 劫kiếp 。 得đắc 疾tật 解giải 脫thoát 方phương 便tiện 。

高cao 聲thanh 念niệm 佛Phật

〔# 寳# 積tích 經kinh 〕# 高cao 聲thanh 念niệm 佛Phật 。 魔ma 軍quân 散tán 退thoái 。

高cao 聲thanh 念niệm 佛Phật 誦tụng 經Kinh 。 有hữu 十thập 種chủng 功công 德đức 。 一nhất 能năng 排bài 睡thụy 魔ma 。 二nhị 天thiên 魔ma 驚kinh 怖bố 。 三tam 聲thanh 遍biến 十thập 方phương 。 四tứ 三tam 塗đồ 息tức 苦khổ 。 五ngũ 外ngoại 聲thanh 不bất 入nhập 。 六lục 令linh 心tâm 不bất 散tán 。 七thất 勇dũng 猛mãnh 精tinh 進tấn 。 八bát 諸chư 佛Phật 歡hoan 喜hỷ 。 九cửu 三tam 昧muội 現hiện 前tiền 。 十thập 往vãng 生sanh 淨tịnh 土độ 。 又hựu 大đại 集tập 十thập 藏tạng 經Kinh 云vân 。 小tiểu 念niệm 見kiến 小tiểu 佛Phật 。 大đại 念niệm 見kiến 大đại 佛Phật 。 釋thích 云vân 。 大đại 念niệm 者giả 大đại 聲thanh 念niệm 佛Phật 也dã 。 小tiểu 念niệm 者giả 。 小tiểu 聲thanh 念niệm 佛Phật 也dã 。 世thế 人nhân 勵lệ 聲thanh 念niệm 佛Phật 。 三tam 昧muội 易dị 成thành 。 小tiểu 聲thanh 念niệm 佛Phật 。 遂toại 多đa 馳trì 散tán 。 學học 者giả 可khả 以dĩ 自tự 驗nghiệm 。

壽thọ 禪thiền 師sư 云vân 。 問vấn 行hành 道Đạo 念niệm 佛Phật 。 與dữ 坐tọa 念niệm 功công 德đức 如như 何hà 。 荅# 。 譬thí 如như 逆nghịch 水thủy 張trương 帆phàm 。 猶do 云vân 得đắc 往vãng 。 更cánh 若nhược 張trương 帆phàm 順thuận 水thủy 。 速tốc 疾tật 可khả 知tri 。 坐tọa 念niệm 一nhất 聲thanh 。 尚thượng 乃nãi 八bát 十thập 億ức 劫kiếp 罪tội 消tiêu 。 行hành 念niệm 功công 德đức 。 豈khởi 知tri 其kỳ 量lượng 。 故cố 偈kệ 云vân 。 行hành 道Đạo 五ngũ 百bách 遍biến 。 念niệm 佛Phật 一nhất 千thiên 聲thanh 。 事sự 業nghiệp 常thường 如như 此thử 。 西tây 方phương 佛Phật 自tự 成thành 。 (# 行hành 道Đạo 念niệm 佛Phật 。 謂vị 拜bái 佛Phật 繞nhiễu 佛Phật 而nhi 念niệm 。 如như 此thử 念niệm 佛Phật 。 身thân 口khẩu 意ý 俱câu 到đáo 。 故cố 功công 德đức 獨độc 勝thắng 。 )# 。

念niệm 佛Phật 者giả 。 每mỗi 一nhất 想tưởng 佛Phật 。 身thân 毛mao 俱câu 豎thụ 。 五ngũ 內nội 若nhược 裂liệt 。 如như 憶ức 少thiểu 背bối/bội 之chi 慈từ 母mẫu 。 如như 落lạc 第đệ 孤cô 寒hàn 。 負phụ 才tài 寂tịch 寞mịch 。 每mỗi 一nhất 念niệm 及cập 。 殆đãi 不bất 欲dục 生sanh 。 又hựu 聞văn 見kiến 覺giác 知tri 。 及cập 與dữ 毛mao 孔khổng 骨cốt 髓tủy 。 無vô 一nhất 處xứ 不bất 念niệm 佛Phật 故cố 。

佛Phật 言ngôn 。

世thế 間gian 人nhân 民dân 。 得đắc 聞văn 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 名danh 號hiệu 。 慈từ 心tâm 喜hỷ 恱# 。 毛mao 髮phát 聳tủng 然nhiên 。 淚lệ 即tức 出xuất 者giả 。 皆giai 前tiền 世thế 常thường 行hành 佛Phật 道Đạo 。 或hoặc 他tha 方phương 佛Phật 所sở 嘗thường 為vi 菩Bồ 薩Tát 。 固cố 非phi 凡phàm 人nhân 。 若nhược 不bất 生sanh 信tín 心tâm 。 乃nãi 惡ác 道đạo 中trung 來lai 。 餘dư 殃ương 未vị 盡tận 。 愚ngu 癡si 未vị 解giải 。 蓋cái 聞văn 佛Phật 名danh 而nhi 淚lệ 即tức 出xuất 。 謂vị 一nhất 聲thanh 佛Phật 號hiệu 。 出xuất 我ngã 千thiên 生sanh 萬vạn 劫kiếp 之chi 苦khổ 海hải 也dã 。

定định 意ý 念niệm 佛Phật

〔# 大đại 品phẩm 經kinh 〕# 若nhược 人nhân 散tán 心tâm 念niệm 佛Phật 。 亦diệc 得đắc 離ly 苦khổ 。 有hữu 福phước 不bất 盡tận 。 况# 定định 意ý 念niệm 佛Phật 乎hồ 。

大đại 智Trí 度Độ 論luận 云vân 。 佛Phật 時thời 有hữu 老lão 人nhân 求cầu 出xuất 家gia 。 舍Xá 利Lợi 弗Phất 不bất 許hứa 。 佛Phật 觀quán 此thử 人nhân 。 曩nẵng 劫kiếp 採thải 樵tiều 為vi 虎hổ 所sở 逼bức 。 上thượng 樹thụ 失thất 聲thanh 念niệm 南Nam 無mô 佛Phật 有hữu 此thử 微vi 善thiện 。 遇ngộ 佛Phật 得đắc 度độ 。 獲hoạch 羅La 漢Hán 果quả 。 吁hu 。 一nhất 稱xưng 其kỳ 名danh 。 尚thượng 得đắc 解giải 脫thoát 。 况# 終chung 身thân 念niệm 佛Phật 乎hồ 。

定định 意ý 者giả 。 口khẩu 中trung 聲thanh 聲thanh 喚hoán 。 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 以dĩ 心tâm 緣duyên 歷lịch 。 字tự 字tự 分phân 別biệt 。 稱xưng 佛Phật 名danh 號hiệu 。

時thời 無vô 多đa 少thiểu 。 並tịnh 須tu 一nhất 心tâm 一nhất 意ý 。 心tâm 口khẩu 相tương 續tục 。 如như 此thử 方phương 得đắc 一nhất 念niệm 滅diệt 八bát 十thập 億ức 劫kiếp 。 生sanh 死tử 之chi 罪tội 。 若nhược 不bất 然nhiên 者giả 。 滅diệt 罪tội 良lương 難nạn/nan 。 永vĩnh 明minh 云vân 。 直trực 須tu 一nhất 心tâm 皈quy 命mạng 。 盡tận 報báo 精tinh 修tu 。 念niệm 佛Phật 發phát 願nguyện 之chi 時thời 。 懇khẩn 苦khổ 翹kiều 誠thành 。 無vô 諸chư 異dị 念niệm 。 如như 就tựu 刑hình 戮lục 。 怨oán 賊tặc 所sở 追truy 。 水thủy 火hỏa 所sở 迫bách 。 一nhất 心tâm 求cầu 救cứu 。 願nguyện 脫thoát 苦khổ 輪luân 。 速tốc 登đăng 無vô 生sanh 。 廣quảng 度độ 含hàm 識thức 。 紹thiệu 隆long 三tam 寳# 。 誓thệ 報báo 四Tứ 恩Ân 。 如như 斯tư 至chí 誠thành 。 方phương 不bất 虗hư 棄khí 。 如như 或hoặc 言ngôn 行hạnh 不bất 稱xưng 。 信tín 願nguyện 輕khinh 微vi 。 無vô 念niệm 念niệm 相tương 續tục 之chi 心tâm 。 有hữu 數sác 數sác 間gian 斷đoạn 之chi 意ý 。 恃thị 其kỳ 懈giải 怠đãi 。 臨lâm 終chung 望vọng 生sanh 。 但đãn 為vi 業nghiệp 障chướng 所sở 遮già 。 恐khủng 難nạn 值trị 其kỳ 善thiện 友hữu 。 風phong 火hỏa 逼bức 迫bách 。 正chánh 念niệm 不bất 成thành 。

何hà 以dĩ 故cố 。 如như 今kim 是thị 因nhân 。 臨lâm 終chung 是thị 果quả 。 應ưng 須tu 因nhân 實thật 。 果quả 則tắc 不bất 虚# 。 如như 所sở 云vân 散tán 心tâm 念niệm 佛Phật 亦diệc 得đắc 離ly 苦khổ 者giả 。 為vi 接tiếp 引dẫn 未vị 知tri 念niệm 佛Phật 人nhân 而nhi 說thuyết 。 既ký 入nhập 此thử 門môn 。 必tất 須tu 定định 意ý 方phương 成thành 正chánh 果quả 。

中trung 峰phong 繫hệ 念niệm 法Pháp 門môn 示thị 眾chúng

古cổ 人nhân 言ngôn 。 清thanh 珠châu 投đầu 于vu 濁trược 水thủy 。 濁trược 水thủy 不bất 得đắc 不bất 清thanh 。 念niệm 佛Phật 投đầu 于vu 亂loạn 心tâm 。 亂loạn 心tâm 不bất 得đắc 不bất 佛Phật 。 此thử 說thuyết 乃nãi 喻dụ 念niệm 佛Phật 之chi 念niệm 。 與dữ 佛Phật 無vô 間gian 者giả 也dã 。 西tây 天thiên 有hữu 寳# 名danh 曰viết 清thanh 珠châu 。 何hà 以dĩ 得đắc 名danh 為vi 清thanh 。 謂vị 此thử 珠châu 投đầu 入nhập 渾hồn 濁trược 不bất 潔khiết 水thủy 中trung 。 珠châu 入nhập 水thủy 一nhất 寸thốn 。 則tắc 一nhất 寸thốn 之chi 濁trược 水thủy 。 即tức 便tiện 澄trừng 湛trạm 清thanh 潔khiết 。 此thử 珠châu 之chi 入nhập 水thủy 自tự 寸thốn 而nhi 尺xích 。 此thử 水thủy 隨tùy 珠châu 下hạ 處xứ 。 變biến 濁trược 為vi 清thanh 。 改cải 汙ô 為vi 潔khiết 。 乃nãi 至chí 此thử 珠châu 之chi 沉trầm 墜trụy 不bất 已dĩ 。 以dĩ 至chí 於ư 底để 。 則tắc 此thử 水thủy 污ô 穢uế 渾hồn 濁trược 之chi 貌mạo 。 應ứng 時thời 澄trừng 湛trạm 。 故cố 以dĩ 清thanh 珠châu 喻dụ 念niệm 佛Phật 之chi 淨tịnh 念niệm 。 濁trược 水thủy 喻dụ 雜tạp 亂loạn 之chi 業nghiệp 識thức 也dã 。 當đương 雜tạp 識thức 紛phân 亂loạn 之chi 頃khoảnh 。 能năng 移di 一nhất 念niệm 。 觀quán 想tưởng 慈từ 容dung 。 而nhi 稱xưng 念niệm 之chi 。 纔tài 念niệm 一nhất 聲thanh 。 即tức 一nhất 念niệm 之chi 間gian 。 散tán 亂loạn 遠viễn 離ly 。 隨tùy 念niệm 寂tịch 靜tĩnh 。 一nhất 聲thanh 之chi 念niệm 既ký 爾nhĩ 。 移di 念niệm 入nhập 第đệ 二nhị 聲thanh 中trung 。 譬thí 如như 清thanh 珠châu 之chi 入nhập 水thủy 二nhị 寸thốn 也dã 。 自tự 最tối 初sơ 一nhất 念niệm 清thanh 淨tịnh 。 至chí 第đệ 二nhị 念niệm 亦diệc 清thanh 淨tịnh 。 乃nãi 至chí 第đệ 三tam 第đệ 四tứ 五ngũ 。 至chí 于vu 十thập 百bách 千thiên 萬vạn 億ức 念niệm 。 念niệm 念niệm 清thanh 淨tịnh 。 念niệm 念niệm 寂tịch 滅diệt 。 念niệm 念niệm 純thuần 真chân 。 念niệm 念niệm 解giải 脫thoát 。 如như 教giáo 中trung 所sở 謂vị 淨tịnh 業nghiệp 相tương 繼kế 者giả 也dã 。 要yếu 知tri 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 是thị 甚thậm 麼ma 人nhân 。 即tức 能năng 念niệm 佛Phật 之chi 眾chúng 生sanh 也dã 。 即tức 今kim 三tam 界giới 中trung 。 循tuần 苦khổ 樂lạc 二nhị 境cảnh 。 與dữ 輪luân 廻hồi 結kết 業nghiệp 。 日nhật 夜dạ 營doanh 營doanh 。 而nhi 不bất 得đắc 休hưu 息tức 者giả 。 是thị 甚thậm 麼ma 人nhân 。 即tức 是thị 不bất 能năng 念niệm 阿a 彌di 之chi 諸chư 佛Phật 也dã 。 要yếu 知tri 此thử 一nhất 聲thanh 佛Phật 。 非phi 但đãn 今kim 生sanh 不bất 能năng 念niệm 。 逆nghịch 而nhi 求cầu 之chi 。 由do 向hướng 多đa 劫kiếp 沉trầm 滯trệ 苦khổ 輪luân 。 未vị 曾tằng 開khai 口khẩu 念niệm 着trước 。 所sở 以dĩ 至chí 今kim 日nhật 。 此thử 念niệm 不bất 能năng 純thuần 熟thục 。 方phương 將tương 勉miễn 強cường/cưỡng 念niệm 得đắc 兩lưỡng 三tam 聲thanh 。 則tắc 疑nghi 心tâm 頓đốn 起khởi 。 雜tạp 慮lự 橫hoạnh 生sanh 。 虚# 煩phiền 頰giáp 舌thiệt 之chi 動động 搖dao 。 徒đồ 使sử 精tinh 神thần 之chi 馳trì 散tán 。 欲dục 求cầu 與dữ 佛Phật 相tương 應ứng 。 不bất 異dị 吹xuy 網võng 之chi 欲dục 滿mãn 也dã 。 因nhân 甚thậm 如như 斯tư 。 葢# 根căn 本bổn 不bất 深thâm 操thao 志chí 無vô 定định 。 雖tuy 曰viết 念niệm 佛Phật 。 其kỳ 實thật 此thử 念niệm 不bất 與dữ 佛Phật 俱câu 也dã 。 古cổ 人nhân 信tín 心tâm 純thuần 至chí 。 正chánh 因nhân 凜# 然nhiên 。 重trọng/trùng 念niệm 生sanh 死tử 。 切thiết 思tư 輪luân 轉chuyển 。 萬vạn 緣duyên 寢tẩm 削tước 。 百bách 慮lự 氷băng 消tiêu 。 舉cử 起khởi 一nhất 聲thanh 佛Phật 名danh 。 直trực 下hạ 更cánh 無vô 異dị 見kiến 。 原nguyên 夫phu 即tức 佛Phật 之chi 念niệm 。 如như 大đại 阿a 劍kiếm 。 橫hoạnh/hoành 按án 當đương 軒hiên 。 即tức 念niệm 之chi 佛Phật 。 如như 大đại 火hỏa 輪luân 。 星tinh 騰đằng 燄diệm 熾sí 。 使sử 萬vạn 物vật 嬰anh 之chi 則tắc 燎liệu 。 觸xúc 之chi 則tắc 傷thương 。 久cửu 而nhi 念niệm 之chi 。 念niệm 外ngoại 無vô 別biệt 佛Phật 。 佛Phật 外ngoại 無vô 別biệt 念niệm 。 身thân 心tâm 一nhất 致trí 。 能năng 所sở 兩lưỡng 忘vong 。 其kỳ 到đáo 家gia 之chi 說thuyết 。 不bất 容dung 有hữu 聲thanh 。 捷tiệp 徑kính 之chi 詞từ 。 何hà 勞lao 掛quải 齒xỉ 。 可khả 謂vị 空không 證chứng 修tu 之chi 神thần 術thuật 。 超siêu 方phương 便tiện 之chi 正chánh 途đồ 。 破phá 生sanh 死tử 蟄chập 戶hộ 之chi 雷lôi 霆đình 。 燭chúc 迷mê 妄vọng 幽u 衢cù 之chi 日nhật 月nguyệt 。 如như 使sử 盡tận 言ngôn 念niệm 佛Phật 。 了liễu 生sanh 死tử 之chi 至chí 理lý 。 雖tuy 一nhất 氣khí 吐thổ 微vi 塵trần 數số 偈kệ 。 終chung 莫mạc 能năng 盡tận 。 果quả 能năng 三tam 時thời 繫hệ 念niệm 。 個cá 個cá 蓮liên 風phong 噀# 口khẩu 。 人nhân 人nhân 葵quỳ 日nhật 傾khuynh 心tâm 。 入nhập 耳nhĩ 皆giai 七thất 重trùng 行hàng 樹thụ 之chi 玄huyền 音âm 。 極cực 目mục 盡tận 萬vạn 德đức 慈từ 尊tôn 之chi 妙diệu 色sắc 。 承thừa 茲tư 上thượng 善thiện 。 決quyết 定định 往vãng 生sanh 。 且thả 道đạo 一nhất 念niệm 未vị 萌manh 已dĩ 前tiền 。 還hoàn 有hữu 這giá 箇cá 消tiêu 息tức 也dã 無vô 。 更cánh 聼# 說thuyết 偈kệ 。 此thử 心tâm 空không 寂tịch 念niệm 何hà 依y 。 故cố 國quốc 云vân 歸quy 孰thục 未vị 歸quy 。 花hoa 外ngoại 玉ngọc 鷄kê 啼đề 曉hiểu 日nhật 。 遠viễn 迎nghênh 新tân 佛Phật 奉phụng 慈từ 威uy 。

廬lư 山sơn 圓viên 悟ngộ 法Pháp 師sư 。 慧tuệ 遠viễn 。 常thường 謂vị 諸chư 教giáo 三tam 昧muội 其kỳ 名danh 甚thậm 眾chúng 功công 高cao 易dị 進tiến 念niệm 佛Phật 為vi 先tiên 既ký 而nhi 謹cẩn 律luật 息tức 心tâm 之chi 士sĩ 絕tuyệt 塵trần 清thanh 信tín 之chi 賔# 。 不bất 期kỳ 而nhi 至chí 者giả 。 慧tuệ 永vĩnh 。 慧tuệ 持trì 。 道đạo 生sanh 。 曇đàm 順thuận 。 僧Tăng 叡duệ 。 曇đàm 恆hằng 。 道đạo 昺# 。 曇đàm 詵sân 。 道đạo 敬kính 。 佛Phật 馱đà 邪tà 舍xá 。 佛Phật 馱đà 跋bạt 陀đà 羅la 。 名danh 儒nho 劉lưu 程# 之chi 。 張trương 野dã 。 周chu 續tục 之chi 。 張trương 詮thuyên 。 宗tông 炳bỉnh 。 雷lôi 次thứ 宗tông 等đẳng 。 結kết 社xã 念niệm 佛Phật 。 世thế 號hiệu 十thập 八bát 賢hiền 。 復phục 率suất 眾chúng 至chí 百bách 。 二nhị 十thập 三tam 人nhân 。 問vấn 修tu 淨tịnh 土độ 之chi 業nghiệp 。 造tạo 西tây 方phương 三tam 聖thánh 像tượng 。 建kiến 齋trai 立lập 誓thệ 。 令linh 劉lưu 遺di 民dân 著trước 發phát 願nguyện 文văn 。 而nhi 王vương 喬kiều 之chi 等đẳng 復phục 為vi 念Niệm 佛Phật 三Tam 昧Muội 詩thi 。 以dĩ 見kiến 志chí 。

長trường/trưởng 安an 光quang 明minh 法Pháp 師sư 善thiện 導đạo 每mỗi 入nhập 室thất 。 胡hồ 跪quỵ 念niệm 佛Phật 非phi 力lực 竭kiệt 不bất 休hưu 雖tuy 時thời 寒hàn 氷băng 亦diệc 須tu 流lưu 汗hãn 傳truyền 授thọ 淨tịnh 土độ 法Pháp 門môn 者giả 不bất 可khả 勝thắng 數số 。 從tùng 其kỳ 化hóa 者giả 至chí 有hữu 誦tụng 彌di 陀đà 經kinh 十thập 萬vạn 至chí 五ngũ 十thập 萬vạn 卷quyển 者giả 念niệm 佛Phật 日nhật 課khóa 萬vạn 聲thanh 至chí 十thập 萬vạn 聲thanh 者giả 或hoặc 得đắc 入nhập 念Niệm 佛Phật 三Tam 昧Muội 。 往vãng 生sanh 淨tịnh 土độ 。 者giả 莫mạc 能năng 記ký 述thuật 。 或hoặc 問vấn 念niệm 佛Phật 生sanh 淨tịnh 土độ 耶da 。 師sư 曰viết 。 如như 汝nhữ 所sở 念niệm 。 遂toại 汝nhữ 所sở 願nguyện 。 乃nãi 自tự 念niệm 一nhất 聲thanh 有hữu 一nhất 光quang 明minh 從tùng 其kỳ 口khẩu 出xuất 。 十thập 至chí 於ư 百bách 光quang 亦diệc 如như 之chi 其kỳ 勸khuyến 偈kệ 曰viết 。 漸tiệm 漸tiệm 鷄kê 皮bì 鶴hạc 髮phát 。 看khán 看khán 行hành 步bộ 龍long 鍾chung 。 假giả 饒nhiêu 金kim 玉ngọc 滿mãn 堂đường 。 豈khởi 免miễn 衰suy 殘tàn 老lão 病bệnh 。 任nhậm 是thị 千thiên 般ban 快khoái 樂lạc 。 無vô 常thường 終chung 是thị 到đáo 來lai 。 唯duy 有hữu 徑kính 路lộ 修tu 行hành 但đãn 念niệm 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 後hậu 忽hốt 謂vị 人nhân 曰viết 。 此thử 身thân 可khả 厭yếm 吾ngô 將tương 西tây 歸quy 乃nãi 登đăng 柳liễu 樹thụ 向hướng 西tây 顧cố 曰viết 願nguyện 佛Phật 接tiếp 我ngã 菩Bồ 薩Tát 助trợ 我ngã 令linh 我ngã 。 不bất 失thất 正chánh 念niệm 。 得đắc 生sanh 安an 養dưỡng 。 言ngôn 訖ngật 投đầu 身thân 自tự 逝thệ 。 高cao 宗tông 知tri 其kỳ 念niệm 佛Phật 口khẩu 出xuất 光quang 明minh 。 捨xả 身thân 精tinh 至chí 。 賜tứ 號hiệu 寺tự 。 曰viết 光quang 明minh 。

(# 慈từ 雲vân 淨tịnh 土độ 畧lược 傳truyền 曰viết 。 師sư 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 化hóa 身thân 。 至chí 長trường/trưởng 安an 聞văn 滻# 水thủy 聲thanh 曰viết 。 可khả 教giáo 念niệm 佛Phật 。 三tam 年niên 。 滿mãn 長trường/trưởng 安an 城thành 皆giai 念niệm 佛Phật 矣hĩ 。 後hậu 有hữu 法pháp 照chiếu 法Pháp 師sư 。 即tức 善thiện 導đạo 和hòa 尚thượng 也dã 。 )# 。

南nam 岳nhạc 般bát 舟chu 法Pháp 師sư 承thừa 遠viễn 。 始thỉ 學học 於ư 成thành 都đô 唐đường 公công 至chí 荊kinh 州châu 進tiến 學học 於ư 玉ngọc 泉tuyền 真chân 公công 。 真chân 公công 授thọ 師sư 以dĩ 衡hành 山sơn 。 俾tỉ 為vi 教giáo 魁khôi 。 人nhân 從tùng 而nhi 化hóa 者giả 萬vạn 計kế 。 有hữu 弟đệ 子tử 法pháp 照chiếu 。 初sơ 居cư 廬lư 山sơn 。 由do 正chánh 定định 聚tụ 趣thú 安An 樂Lạc 國Quốc 。 見kiến 蒙mông 惡ác 衣y 侍thị 佛Phật 者giả 。 佛Phật 曰viết 。 衡hành 山sơn 承thừa 遠viễn 也dã 。 出xuất 而nhi 求cầu 之chi 。 肖tiếu 焉yên 。 乃nãi 從tùng 而nhi 學học 傳truyền 教giáo 天thiên 下hạ 。 法pháp 照chiếu 在tại 代đại 宗tông 時thời 。 為vi 國quốc 師sư 。 乃nãi 言ngôn 其kỳ 師sư 有hữu 異dị 德đức 。 天thiên 子tử 南nam 嚮hướng 而nhi 禮lễ 焉yên 。 度độ 其kỳ 道đạo 不bất 可khả 徵trưng 。 乃nãi 名danh 其kỳ 居cư 曰viết 。 般bát 舟chu 道Đạo 場Tràng 。 用dụng 尊tôn 其kỳ 位vị 。 師sư 始thỉ 居cư 山sơn 西tây 。 南nam 岩# 石thạch 下hạ 。 人nhân 遺di 之chi 食thực 則tắc 食thực 。 不bất 遺di 則tắc 食thực 土thổ/độ 泥nê 。 茹như 草thảo 木mộc 。 其kỳ 取thủ 衣y 類loại 是thị 。 南nam 極cực 海hải 裔duệ 。 北bắc 自tự 幽u 都đô 。 來lai 求cầu 厥quyết 道đạo 。 或hoặc 值trị 之chi 崖nhai 谷cốc 。 羸luy 形hình 垢cấu 面diện 。 躬cung 負phụ 薪tân 樵tiều 。 以dĩ 為vi 僕bộc 從tùng 而nhi 媟tiết 之chi 。 乃nãi 師sư 也dã 。 凡phàm 化hóa 人nhân 立lập 中trung 道đạo 。 而nhi 教giáo 之chi 權quyền 。 俾tỉ 得đắc 以dĩ 疾tật 至chí 。 故cố 示thị 專chuyên 念niệm 。 書thư 塗đồ 巷hạng 刻khắc 溪khê 谷cốc 丕# 勒lặc 誘dụ 掖dịch 以dĩ 援viện 於ư 下hạ 。 不bất 求cầu 而nhi 道đạo 備bị 。 不bất 言ngôn 而nhi 物vật 成thành 。 人nhân 皆giai 負phụ 布bố 帛bạch 。 斬trảm 木mộc 石thạch 。 委ủy 之chi 岩# 戶hộ 。 不bất 拒cự 不bất 營doanh 。 祠từ 宇vũ 既ký 。 具cụ 至chí 德đức 宗tông 朝triêu 。 申thân 詔chiếu 褒bao 立lập 。 是thị 為vi 彌di 陀đà 寺tự 。 正chánh 元nguyên 十thập 八bát 年niên 七thất 月nguyệt 十thập 九cửu 日nhật 終chung 於ư 寺tự 。 壽thọ 九cửu 十thập 一nhất 。 柳liễu 宗tông 元nguyên 為vi 述thuật 碑bi 。 刻khắc 於ư 寺tự 門môn 。

石thạch 芝chi 竟cánh 以dĩ 法pháp 照chiếu 接tiếp 善thiện 導đạo 。 今kim 准chuẩn 志chí 磐bàn 佛Phật 祖tổ 統thống 紀kỷ 。 以dĩ 遠viễn 師sư 為vi 三tam 祖tổ 。 明minh 有hữu 所sở 授thọ 受thọ 也dã 。 况# 敝tệ 衣y 侍thị 佛Phật 於ư 未vị 化hóa 之chi 先tiên 則tắc 其kỳ 精tinh 誠thành 感cảm 通thông 可khả 知tri 矣hĩ 。

長trường/trưởng 安an 五ngũ 會hội 法Pháp 師sư 法pháp 照chiếu 。 唐đường 大đại 曆lịch 二nhị 年niên 。 止chỉ 衡hành 州châu 雲vân 峰phong 寺tự 。 慈từ 忍nhẫn 戒giới 定định 。 為vi 時thời 所sở 宗tông 。 嘗thường 於ư 僧Tăng 堂đường 食thực 鉢bát 中trung 。 覩đổ 五ngũ 色sắc 雲vân 中trung 有hữu 梵Phạm 剎sát 。 當đương 東đông 北bắc 有hữu 山sơn 澗giản 石thạch 門môn 。

復phục 有hữu 一nhất 寺tự 。 金kim 書thư 其kỳ 題đề 曰viết 。 大đại 聖thánh 竹trúc 林lâm 寺tự 。 它# 日nhật 復phục 於ư 鉢bát 中trung 見kiến 雲vân 中trung 數số 寺tự 。 池trì 臺đài 樓lâu 觀quán 萬vạn 菩Bồ 薩Tát 眾chúng 。 雜tạp 處xứ 其kỳ 中trung 。 師sư 以dĩ 所sở 見kiến 。 訪phỏng 問vấn 知tri 識thức 。 有hữu 嘉gia 延diên 曇đàm 暉huy 二nhị 僧Tăng 曰viết 。 聖thánh 神thần 變biến 化hóa 。 不bất 可khả 情tình 測trắc 。 若nhược 論luận 山sơn 川xuyên 面diện 勢thế 。 乃nãi 五ngũ 臺đài 耳nhĩ 。 四tứ 年niên 師sư 於ư 郡quận 之chi 湖hồ 東đông 寺tự 。 開khai 五ngũ 會hội 念niệm 感cảm 祥tường 雲vân 彌di 覆phú 。 雲vân 中trung 樓lâu 閣các 。 覩đổ 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 及cập 二nhị 菩Bồ 薩Tát 。 身thân 滿mãn 虚# 空không 。 有hữu 數số 梵Phạm 僧Tăng 。 執chấp 錫tích 行hành 道Đạo 。 復phục 見kiến 老lão 人nhân 謂vị 曰viết 。 汝nhữ 先tiên 發phát 願nguyện 於ư 金kim 色sắc 界giới 。 禮lễ 覲cận 大đại 僧Tăng 。 今kim 何hà 輒triếp 止chỉ 。 師sư 遂toại 與dữ 同đồng 志chí 遠viễn 詣nghệ 五ngũ 臺đài 。 見kiến 寺tự 南nam 有hữu 光quang 。 及cập 隨tùy 至chí 佛Phật 光quang 寺tự 。 一nhất 如như 鉢bát 中trung 所sở 見kiến 。 東đông 北bắc 五ngũ 里lý 。 果quả 有hữu 大đại 山sơn 。 山sơn 有hữu 澗giản 。 澗giản 北bắc 石thạch 門môn 。 旁bàng 二nhị 青thanh 衣y 。 一nhất 稱xưng 善thiện 財tài 。 一nhất 稱xưng 難Nan 陀Đà 。 引dẫn 師sư 入nhập 門môn 北bắc 行hành 。 見kiến 金kim 門môn 樓lâu 觀quán 。 金kim 榜bảng 題đề 曰viết 。 大đại 聖thánh 竹trúc 林lâm 寺tự 。 寺tự 方phương 二nhị 十thập 里lý 。 一nhất 百bách 院viện 。 皆giai 有hữu 金kim 地địa 寳# 塔tháp 。 華hoa 臺đài 玉ngọc 樹thụ 。 入nhập 講giảng 堂đường 。 見kiến 文Văn 殊Thù 在tại 西tây 。 普phổ 賢hiền 在tại 東đông 。 踞cứ 師sư 子tử 座tòa 。 為vì 眾chúng 說thuyết 法Pháp 。 菩Bồ 薩Tát 萬vạn 數số 。 共cộng 相tương 圍vi 遶nhiễu 。 師sư 於ư 二nhị 菩Bồ 薩Tát 前tiền 作tác 禮lễ 問vấn 曰viết 。 末mạt 代đại 凡phàm 夫phu 未vị 審thẩm 修tu 何hà 法Pháp 門môn 文Văn 殊Thù 告cáo 曰viết 諸chư 修tu 行hành 門môn 。 無vô 如như 念niệm 佛Phật 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 願nguyện 力lực 難nan 思tư 。 汝nhữ 當đương 繫hệ 念niệm 。 決quyết 取thủ 往vãng 生sanh 。

時thời 二nhị 大Đại 士Sĩ 。 同đồng 舒thư 金kim 臂tý 。 以dĩ 摩ma 其kỳ 頂đảnh 。 與dữ 之chi 記ký 曰viết 。 汝nhữ 以dĩ 念niệm 佛Phật 力lực 故cố 。 畢tất 竟cánh 證chứng 無vô 上thượng 覺giác 。 文Văn 殊Thù 復phục 曰viết 。 汝nhữ 可khả 往vãng 詣nghệ 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 院viện 。 廵# 禮lễ 承thừa 教giáo 。 師sư 歷lịch 請thỉnh 教giáo 授thọ 。 至chí 七thất 寳# 園viên 。 復phục 回hồi 至chí 大đại 聖thánh 前tiền 。 作tác 禮lễ 辭từ 退thoái 。 向hướng 二nhị 青thanh 衣y 。 送tống 至chí 門môn 外ngoại 。 師sư 復phục 作tác 禮lễ 。 舉cử 頭đầu 俱câu 失thất 。 後hậu 與dữ 五ngũ 十thập 僧Tăng 。 往vãng 金kim 剛cang 窟quật 。 即tức 無vô 著trước 見kiến 大đại 聖thánh 處xứ 。 忽hốt 覩đổ 眾chúng 寳# 宮cung 殿điện 。 文Văn 殊Thù 普phổ 賢hiền 及cập 萬vạn 菩Bồ 薩Tát 。 佛Phật 陀Đà 波ba 利lợi 。 師sư 方phương 作tác 禮lễ 。 舉cử 首thủ 即tức 失thất 。 夜dạ 於ư 華hoa 嚴nghiêm 院viện 。 見kiến 寺tự 東đông 岩# 壑hác 。 有hữu 五ngũ 枝chi 燈đăng 。 師sư 曰viết 。 欲dục 分phần/phân 百bách 燈đăng 。 既ký 而nhi 如như 願nguyện 。 復phục 曰viết 願nguyện 分phần/phân 千thiên 燈đăng 。 數số 亦diệc 如như 之chi 。 光quang 徧biến 山sơn 谷cốc 。 又hựu 前tiền 詣nghệ 金kim 剛cang 窟quật 。 夜dạ 半bán 見kiến 佛Phật 陀đà 波ba 利lợi 。 引dẫn 之chi 入nhập 寺tự 。 後hậu 復phục 於ư 華hoa 嚴nghiêm 院viện 。 念niệm 二nhị 大Đại 士Sĩ 記ký 我ngã 往vãng 生sanh 乃nãi 一nhất 心tâm 念niệm 佛Phật 。 忽hốt 見kiến 波ba 利lợi 謂vị 之chi 曰viết 。 汝nhữ 華hoa 臺đài 已dĩ 生sanh 後hậu 三tam 年niên 華hoa 開khai 矣hĩ 汝nhữ 見kiến 竹trúc 林lâm 諸chư 寺tự 何hà 不bất 使sử 羣quần 生sanh 共cộng 知tri 之chi 師sư 因nhân 命mạng 匠tượng 刻khắc 石thạch 為vi 圖đồ 。 於ư 見kiến 處xứ 建kiến 竹trúc 林lâm 寺tự 。 既ký 畢tất 。 謂vị 眾chúng 曰viết 。 吾ngô 事sự 畢tất 矣hĩ 。 數sổ 日nhật 別biệt 眾chúng 坐tọa 逝thệ 。 推thôi 波ba 利lợi 之chi 言ngôn 。 果quả 三tam 年niên 也dã 。 師sư 於ư 并tinh 州châu 行hành 五ngũ 會hội 教giáo 化hóa 人nhân 念niệm 佛Phật 代đại 宗tông 於ư 長trường/trưởng 安an 宮cung 中trung 。 常thường 聞văn 東đông 北bắc 方phương 有hữu 念niệm 佛Phật 聲thanh 遣khiển 使sứ 尋tầm 之chi 。 至chí 於ư 太thái 原nguyên 。 果quả 見kiến 師sư 勸khuyến 化hóa 之chi 盛thịnh 。 遂toại 迎nghênh 入nhập 禁cấm 中trung 。 教giáo 宮cung 人nhân 念niệm 佛Phật 亦diệc 及cập 五ngũ 會hội 。

雲vân 棲tê 贊tán 曰viết 。 感cảm 夢mộng 於ư 前tiền 。 覩đổ 境cảnh 於ư 後hậu 。 其kỳ 可khả 信tín 明minh 矣hĩ 。 然nhiên 則tắc 諸chư 修tu 行hành 門môn 。 無vô 如như 念niệm 佛Phật 。 文Văn 殊Thù 口khẩu 授thọ 也dã 。 顧cố 不bất 足túc 信tín 歟# 三tam 載tái 之chi 前tiền 。 花hoa 臺đài 預dự 就tựu 。 所sở 謂vị 信tín 心tâm 纔tài 起khởi 蓮liên 蕋# 標tiêu 名danh 。 隨tùy 其kỳ 勤cần 惰nọa 。 而nhi 或hoặc 鮮tiên 或hoặc 萎nuy 。 又hựu 不bất 足túc 信tín 歟# 。 噫# 。 冥minh 現hiện 靈linh 蹤tung 。 預dự 符phù 聖thánh 記ký 。 化hóa 行hành 五ngũ 會hội 。 音âm 徹triệt 九cửu 重trọng/trùng 。 豈khởi 非phi 乗# 悲bi 願nguyện 而nhi 生sanh 者giả 哉tai 。

新tân 定định 臺đài 岩# 法Pháp 師sư 少thiểu 康khang 。 縉# 雲vân 仙tiên 都đô 周chu 氏thị 子tử 。 母mẫu 羅la 氏thị 。 夢mộng 遊du 鼎đỉnh 湖hồ 峰phong 。 有hữu 玉ngọc 女nữ 以dĩ 青thanh 蓮liên 華hoa 授thọ 之chi 曰viết 。 此thử 華hoa 吉cát 祥tường 。 當đương 生sanh 貴quý 子tử 。 及cập 生sanh 。 青thanh 光quang 滿mãn 室thất 。 作tác 芙phù 蕖cừ 香hương 。 七thất 歲tuế 未vị 語ngữ 。 相tương/tướng 者giả 奇kỳ 之chi 。 母mẫu 携huề 至chí 靈linh 山sơn 寺tự 。 指chỉ 殿điện 中trung 佛Phật 問vấn 之chi 曰viết 。 汝nhữ 敬kính 佛Phật 不phủ 。 遽cự 荅# 曰viết 。 我ngã 佛Phật 釋Thích 迦Ca 。 誰thùy 不bất 為vi 敬kính 。 父phụ 母mẫu 愈dũ 敬kính 異dị 。 遂toại 令linh 出xuất 家gia 。 年niên 十thập 五ngũ 。 誦tụng 通thông 法pháp 華hoa 楞lăng 嚴nghiêm 等đẳng 五ngũ 部bộ 。 尋tầm 往vãng 會hội 稽khể 嘉gia 祥tường 。 學học 究cứu 律luật 部bộ 。 後hậu 詣nghệ 上thượng 元nguyên 龍long 興hưng 。 聼# 華hoa 嚴nghiêm 瑜du 伽già 諸chư 論luận 。 唐đường 貞trinh 元nguyên 年niên 至chí 洛lạc 下hạ 白bạch 馬mã 寺tự 。 見kiến 殿điện 中trung 文văn 籍tịch 放phóng 光quang 。 探thám 之chi 乃nãi 善thiện 導đạo 和hòa 尚thượng 西tây 方phương 化hóa 導đạo 文văn 。 師sư 曰viết 。 若nhược 於ư 淨tịnh 土độ 有hữu 緣duyên 。 當đương 更cánh 放phóng 光quang 。 言ngôn 已dĩ 光quang 復phục 閃thiểm 爍thước 。 師sư 曰viết 。 劫kiếp 石thạch 可khả 磨ma 。 我ngã 願nguyện 無vô 易dị 。 遂toại 至chí 長trường/trưởng 安an 光quang 明minh 寺tự 善thiện 導đạo 和hòa 尚thượng 影ảnh 堂đường 。 大đại 陳trần 薦tiến 獻hiến 。 倏thúc 見kiến 遺di 像tượng 升thăng 空không 。 而nhi 謂vị 之chi 曰viết 。 汝nhữ 依y 吾ngô 教giáo 。 廣quảng 化hóa 有hữu 情tình 。 它# 日nhật 功công 成thành 。 必tất 生sanh 安an 養dưỡng 師sư 聞văn 佛Phật 音âm 。 如như 有hữu 所sở 證chứng 。 乃nãi 南nam 適thích 江giang 陵lăng 。 路lộ 逢phùng 僧Tăng 曰viết 。 汝nhữ 欲dục 化hóa 人nhân 當đương 往vãng 新tân 定định 。 言ngôn 訖ngật 而nhi 隱ẩn 。 師sư 既ký 入nhập 郡quận 。 人nhân 無vô 識thức 者giả 。 乃nãi 乞khất 錢tiền 誘dụ 小tiểu 兒nhi 曰viết 。 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 是thị 汝nhữ 導đạo 師sư 。 念niệm 佛Phật 一nhất 聲thanh 。 與dữ 汝nhữ 一nhất 錢tiền 。 兒nhi 務vụ 錢tiền 者giả 。 隨tùy 聲thanh 念niệm 之chi 。 月nguyệt 餘dư 。 孩hài 孺nhụ 念niệm 佛Phật 覓mịch 錢tiền 者giả 眾chúng 。 師sư 乃nãi 曰viết 。 能năng 念niệm 佛Phật 十thập 聲thanh 者giả 。 與dữ 一nhất 錢tiền 。 如như 此thử 一nhất 年niên 。 無vô 少thiếu 長trưởng 貴quý 賤tiện 見kiến 師sư 者giả 。 皆giai 稱xưng 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 念niệm 佛Phật 之chi 聲thanh 。 盈doanh 滿mãn 道đạo 路lộ 。 十thập 年niên 乃nãi 於ư 烏ô 龍long 山sơn 。 建kiến 淨tịnh 土độ 道đạo 塲# 。 築trúc 臺đài 三tam 級cấp 。 集tập 眾chúng 行hành 道Đạo 。 師sư 每mỗi 升thăng 座tòa 高cao 聲thanh 唱xướng 佛Phật 。 眾chúng 見kiến 一nhất 佛Phật 。 從tùng 口khẩu 而nhi 出xuất 。 連liên 唱xướng 十thập 聲thanh 。 則tắc 見kiến 十thập 佛Phật 。 師sư 曰viết 。 汝nhữ 見kiến 佛Phật 者giả 決quyết 得đắc 往vãng 生sanh 。

時thời 眾chúng 數số 千thiên 。 有hữu 不bất 見kiến 者giả 。 嗚ô 呼hô 自tự 責trách 。 愈dũ 加gia 精tinh 進tấn 。 二nhị 十thập 一nhất 年niên 十thập 月nguyệt 三tam 日nhật 。 囑chúc 累lụy 道đạo 族tộc 當đương 於ư 淨tịnh 土độ 。 起khởi 忻hãn 樂nhạo/nhạc/lạc 心tâm 。 於ư 閻Diêm 浮Phù 提Đề 。 起khởi 厭yếm 離ly 心tâm 。 汝nhữ 曹tào 此thử 時thời 能năng 見kiến 光quang 明minh 。 真chân 我ngã 弟đệ 子tử 。 遂toại 放phóng 異dị 光quang 數số 道đạo 而nhi 逝thệ 。 郡quận 人nhân 為vi 建kiến 塔tháp 於ư 臺đài 岩# 。 漢hán 乾can/kiền/càn 佑hữu 三tam 年niên 。 天thiên 台thai 韶thiều 國quốc 師sư 勸khuyến 人nhân 重trọng/trùng 修tu 其kỳ 塔tháp 。 後hậu 人nhân 多đa 指chỉ 師sư 為vi 後hậu 善thiện 導đạo 云vân 。

雲vân 栖tê 贊tán 曰viết 。 或hoặc 疑nghi 佛Phật 從tùng 口khẩu 出xuất 。 似tự 涉thiệp 怪quái 異dị 。 噫# 。 世Thế 尊Tôn 逢phùng 醉túy 象tượng 時thời 。 手thủ 五ngũ 指chỉ 端đoan 。 出xuất 金kim 光quang 獅sư 子tử 。 其kỳ 言ngôn 曰viết 我ngã 何hà 有hữu 心tâm 於ư 禦ngữ 象tượng 哉tai 。 以dĩ 我ngã 無vô 量lượng 劫kiếp 來lai 。 修tu 慈từ 忍nhẫn 力lực 。 自tự 然nhiên 而nhi 有hữu 。 獅sư 子tử 現hiện 焉yên 。 我ngã 亦diệc 不bất 知tri 也dã 。 今kim 康khang 公công 現hiện 佛Phật 。 亦diệc 無vô 量lượng 劫kiếp 來lai 。 皈quy 敬kính 之chi 所sở 致trí 耳nhĩ 。 何hà 怪quái 之chi 有hữu 。 世thế 有hữu 魔ma 師sư 。 教giáo 人nhân 黑hắc 夜dạ 習tập 坐tọa 於ư 香hương 烟yên 上thượng 。 注chú 觀quán 佛Phật 現hiện 。 以dĩ 為vi 感cảm 應ứng 。 較giảo 此thử 邪tà 正chánh 實thật 霄tiêu 壤nhưỡng 焉yên 。 修tu 淨tịnh 業nghiệp 者giả 。 不bất 可khả 不bất 辯biện 。

永vĩnh 明minh 智trí 覺giác 法Pháp 師sư 延diên 壽thọ 。 字tự 冲# 玄huyền 。 總tổng 角giác 誦tụng 法pháp 華hoa 經kinh 。 五ngũ 行hành 俱câu 下hạ 。 六lục 旬tuần 而nhi 畢tất 。 吳ngô 越việt 錢tiền 氏thị 時thời 。 為vi 掌chưởng 稅thuế 務vụ 知tri 用dụng 官quan 錢tiền 買mãi 魚ngư 鰕# 放phóng 生sanh 。 事sự 發phát 當đương 棄khí 市thị 。 吳ngô 越việt 王vương 使sử 人nhân 視thị 之chi 曰viết 。 色sắc 變biến 則tắc 斬trảm 。 不bất 變biến 則tắc 舍xá 之chi 。 已dĩ 而nhi 色sắc 不bất 變biến 。 遂toại 貸thải 命mạng 。 因nhân 投đầu 四tứ 明minh 翠thúy 岩# 禪thiền 師sư 出xuất 家gia 。 衣y 不bất 繒tăng 纊khoáng 。 食thực 無vô 重trọng/trùng 味vị 。 復phục 往vãng 參tham 韶thiều 國quốc 師sư 。 發phát 明minh 心tâm 要yếu 。 嘗thường 謂vị 曰viết 。 汝nhữ 與dữ 元nguyên 帥súy 有hữu 緣duyên 。 它# 日nhật 當đương 作tác 大đại 佛Phật 事sự 。 惜tích 吾ngô 不bất 及cập 見kiến 耳nhĩ 。 初sơ 往vãng 天thiên 台thai 智trí 者giả 岩# 。 尤vưu 旬tuần 習tập 定định 。 有hữu 鳥điểu 巢sào 於ư 衣y 裓kích 。 後hậu 於ư 國quốc 清thanh 。 行hành 法pháp 華hoa 懺sám 。 夜dạ 見kiến 神thần 人nhân 。 持trì 戟kích 而nhi 入nhập 。 師sư 訶ha 之chi 曰viết 。 何hà 得đắc 擅thiện 入nhập 。 對đối 曰viết 。 久cửu 積tích 淨tịnh 業nghiệp 。 方phương 到đáo 此thử 中trung 。 夜dạ 半bán 遶nhiễu 像tượng 。 見kiến 普phổ 賢hiền 前tiền 蓮liên 花hoa 在tại 手thủ 。 遂toại 上thượng 智trí 者giả 岩# 。 作tác 二nhị 鬮# 。 一nhất 曰viết 一nhất 生sanh 禪thiền 定định 。 二nhị 曰viết 誦tụng 經Kinh 萬vạn 善thiện 莊trang 嚴nghiêm 淨tịnh 土độ 。 乃nãi 冥minh 心tâm 精tinh 禱đảo 。 得đắc 誦tụng 經Kinh 萬vạn 善thiện 鬮# 。 乃nãi 至chí 七thất 度độ 。 於ư 是thị 一nhất 意ý 專chuyên 修tu 淨tịnh 業nghiệp 。 振chấn 錫tích 金kim 華hoa 天thiên 柱trụ 峰phong 。 誦tụng 經Kinh 三tam 載tái 。 禪thiền 觀quán 中trung 。 見kiến 觀quán 音âm 以dĩ 甘cam 露lộ 灌quán 其kỳ 口khẩu 。 遂toại 獲hoạch 辯biện 才tài 。 初sơ 演diễn 法pháp 於ư 雪tuyết 竇đậu 。 建kiến 隆long 元nguyên 年niên 。 忠trung 懿# 王vương 請thỉnh 住trụ 靈linh 隱ẩn 。 二nhị 年niên 遷thiên 永vĩnh 明minh 。 日nhật 課khóa 一nhất 百bách 八bát 事sự 。 未vị 嘗thường 暫tạm 廢phế 。 學học 者giả 叅# 問vấn 。 指chỉ 心tâm 為vi 宗tông 。 以dĩ 悟ngộ 為vi 則tắc 。 暮mộ 往vãng 別biệt 峰phong 。 行hành 道Đạo 念niệm 佛Phật 。 旁bàng 人nhân 聞văn 螺loa 貝bối 天thiên 樂nhạo/nhạc/lạc 之chi 聲thanh 。 忠trung 懿# 王vương 歎thán 曰viết 。 自tự 古cổ 求cầu 西tây 方phương 者giả 。 未vị 有hữu 如như 此thử 之chi 專chuyên 切thiết 也dã 。 乃nãi 為vi 立lập 西tây 方phương 香hương 嚴nghiêm 殿điện 以dĩ 成thành 其kỳ 志chí 。 居cư 永vĩnh 明minh 十thập 五ngũ 年niên 。 弟đệ 子tử 一nhất 千thiên 七thất 百bách 人nhân 。 常thường 與dữ 眾chúng 授thọ 菩Bồ 薩Tát 戒giới 。 夜dạ 施thí 鬼quỷ 食thực 。 晝trú 放phóng 生sanh 命mạng 。 皆giai 悉tất 回hồi 向hướng 莊trang 嚴nghiêm 淨tịnh 土độ 。

時thời 人nhân 號hiệu 為vi 。 慈Từ 氏Thị 下hạ 生sanh 。 開khai 寳# 八bát 年niên 二nhị 月nguyệt 二nhị 十thập 六lục 日nhật 晨thần 起khởi 。 焚phần 香hương 告cáo 眾chúng 。 加gia 趺phu 而nhi 化hóa 。 賜tứ 號hiệu 智trí 覺giác 禪thiền 師sư 。 師sư 道đạo 播bá 海hải 外ngoại 。 高cao 麗lệ 國quốc 王vương 。 致trí 書thư 獻hiến 物vật 。 敘tự 弟đệ 子tử 禮lễ 。 師sư 以dĩ 天thiên 台thai 賢hiền 首thủ 慈từ 恩ân 三tam 宗tông 。 互hỗ 有hữu 同đồng 異dị 。 乃nãi 館quán 三tam 宗tông 名danh 賢hiền 知tri 法pháp 者giả 。 博bác 閱duyệt 義nghĩa 海hải 。 更cánh 相tương 質chất 難nạn/nan 。 師sư 以dĩ 心tâm 宗tông 之chi 衡hành 。 以dĩ 凖# 平bình 之chi 。 又hựu 集tập 大Đại 乘Thừa 經Kinh 論luận 六lục 十thập 部bộ 。 兩lưỡng 土thổ/độ 聖thánh 賢hiền 三tam 百bách 家gia 之chi 言ngôn 。 證chứng 成thành 唯duy 心tâm 之chi 旨chỉ 。 為vi 書thư 百bách 卷quyển 。 名danh 曰viết 宗tông 鏡kính 。 又hựu 述thuật 萬vạn 善thiện 同đồng 歸quy 集tập 。 指chỉ 歸quy 淨tịnh 土độ 。 最tối 得đắc 其kỳ 要yếu 。 師sư 既ký 亡vong 起khởi 塔tháp 山sơn 中trung 。 有hữu 僧Tăng 來lai 自tự 臨lâm 川xuyên 曰viết 。 我ngã 病bệnh 中trung 入nhập 冥minh 。 得đắc 放phóng 還hoàn 。 見kiến 殿điện 室thất 有hữu 僧Tăng 像tượng 。 閻diêm 羅la 王vương 自tự 來lai 頂đảnh 拜bái 。 我ngã 問vấn 此thử 像tượng 何hà 人nhân 。 主chủ 吏lại 曰viết 杭# 州châu 壽thọ 禪thiền 師sư 也dã 。 聞văn 已dĩ 於ư 西tây 方phương 上thượng 品phẩm 受thọ 生sanh 。 王vương 敬kính 其kỳ 人nhân 。 故cố 於ư 此thử 禮lễ 耳nhĩ 。 崇sùng 寧ninh 中trung 追truy 諡thụy 宗tông 照chiếu 禪thiền 師sư 。

雲vân 棲tê 贊tán 曰viết 。 永vĩnh 明minh 佩bội 西tây 來lai 直trực 指chỉ 心tâm 印ấn 。 而nhi 刻khắc 意ý 淨tịnh 土độ 。 自tự 利lợi 利lợi 他tha 。 廣quảng 大đại 行hạnh 願nguyện 。 光quang 昭chiêu 於ư 萬vạn 世thế 。 其kỳ 下hạ 生sanh 之chi 慈Từ 氏Thị 歟# 。 其kỳ 再tái 生sanh 之chi 善thiện 導đạo 歟# 。

昭chiêu 慶khánh 圓viên 淨tịnh 法Pháp 師sư 省tỉnh 常thường 。 字tự 造tạo 微vi 。 姓tánh 顏nhan 氏thị 。 錢tiền 塘đường 人nhân 。 七thất 歲tuế 厭yếm 俗tục 。 十thập 七thất 具cụ 戒giới 。 宋tống 淳thuần 化hóa 中trung 住trụ 南nam 昭chiêu 慶khánh 。 慕mộ 廬lư 山sơn 之chi 風phong 。 謀mưu 結kết 蓮liên 社xã 。 以dĩ 西tây 湖hồ 天thiên 下hạ 之chi 勝thắng 遊du 。 乃nãi 樂nhạo/nhạc/lạc 嘉gia 遯độn 。 無Vô 量Lượng 壽Thọ 佛Phật 。 往vãng 生sanh 之chi 仰ngưỡng 止chỉ 。 乃nãi 刻khắc 其kỳ 像tượng 。 華hoa 嚴nghiêm 淨tịnh 行hạnh 品phẩm 。 成thành 聖thánh 之chi 宗tông 要yếu 。 乃nãi 刺thứ 血huyết 而nhi 書thư 之chi 。 於ư 是thị 易dị 蓮liên 社xã 。 為vi 淨tịnh 行hạnh 之chi 名danh 。 士sĩ 夫phu 預dự 會hội 者giả 。 皆giai 稱xưng 淨tịnh 行hạnh 社xã 弟đệ 子tử 。 而nhi 王vương 文văn 正chánh 公công 旦đán 為vi 之chi 社xã 首thủ 。 一nhất 時thời 公công 卿khanh 伯bá 牧mục 。 三tam 十thập 餘dư 年niên 預dự 此thử 社xã 者giả 。 至chí 一nhất 百bách 二nhị 十thập 三tam 人nhân 。 其kỳ 化hóa 成thành 也dã 若nhược 此thử 。 比Bỉ 丘Khâu 同đồng 志chí 。 復phục 千thiên 餘dư 眾chúng 。 有hữu 以dĩ 見kiến 西tây 湖hồ 之chi 擬nghĩ 於ư 廬lư 山sơn 者giả 。 無vô 慚tàm 德đức 矣hĩ 。 孤cô 山sơn 作tác 白bạch 蓮liên 社xã 。 立lập 碑bi 以dĩ 記ký 盛thịnh 績# 。 翰hàn 林lâm 承thừa 旨chỉ 宋tống 白bạch 撰soạn 蓮liên 社xã 銘minh 。 漕# 使sử 孫tôn 何hà 為vi 之chi 記ký 。 天thiên 僖# 四tứ 年niên 正chánh 月nguyệt 十thập 二nhị 日nhật 。 端đoan 坐tọa 念niệm 佛Phật 。 有hữu 頃khoảnh 厲lệ 聲thanh 唱xướng 云vân 。 佛Phật 來lai 也dã 。 泊bạc 然nhiên 而nhi 化hóa 。 眾chúng 見kiến 地địa 色sắc 皆giai 金kim 。 移di 時thời 方phương 沒một 。 壽thọ 六lục 十thập 二nhị 。 弟đệ 子tử 奉phụng 全toàn 身thân 塔tháp 於ư 鳥điểu 窠khòa 禪thiền 師sư 之chi 墳phần 側trắc 。

雲vân 棲tê 贊tán 曰viết 。 始thỉ 遠viễn 公công 。 次thứ 善thiện 導đạo 。 既ký 而nhi 南nam 嶽nhạc 。 五ngũ 會hội 。 永vĩnh 明minh 。 臺đài 岩# 。 終chung 於ư 法Pháp 師sư 。 號hiệu 蓮liên 社xã 七thất 祖tổ 。 勸khuyến 化hóa 之chi 盛thịnh 。 葢# 耀diệu 古cổ 彌di 今kim 矣hĩ 。 雖tuy 然nhiên 覈# 其kỳ 自tự 修tu 。 則tắc 罔võng 不bất 精tinh 勤cần 刻khắc 勵lệ 。 如như 所sở 以dĩ 示thị 人nhân 者giả 。 今kim 沙Sa 門Môn 知tri 勸khuyến 人nhân 而nhi 不bất 知tri 勸khuyến 己kỷ 。 欲dục 竊thiết 附phụ 於ư 前tiền 軰# 。 不bất 幾kỷ 狂cuồng 乎hồ 。

長trường/trưởng 蘆lô 慈từ 覺giác 法Pháp 師sư 宗tông 賾trách 。 襄tương 陽dương 人nhân 。 父phụ 早tảo 亡vong 。 母mẫu 陳trần 氏thị 。 鞠cúc 養dưỡng 於ư 舅cữu 家gia 。 少thiểu 習tập 儒nho 業nghiệp 。 志chí 節tiết 高cao 邁mại 。 學học 問vấn 宏hoành 博bác 。 二nhị 十thập 九cửu 歲tuế 禮lễ 真chân 州châu 長trường/trưởng 蘆lô 秀tú 禪thiền 師sư 出xuất 家gia 。 叅# 通thông 玄huyền 理lý 。 明minh 悟ngộ 如Như 來Lai 正Chánh 法Pháp 眼nhãn 藏tạng 。 宗tông 說thuyết 俱câu 通thông 。 篤đốc 勤cần 化hóa 物vật 。 元nguyên 祐hựu 中trung 。 住trụ 長trường/trưởng 蘆lô 寺tự 。 迎nghênh 母mẫu 於ư 方phương 丈trượng 東đông 室thất 。 勸khuyến 母mẫu 剪tiễn 髮phát 。 甘cam 旨chỉ 之chi 外ngoại 。 勉miễn 進tiến 持trì 念niệm 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 日nhật 以dĩ 勤cần 志chí 。 始thỉ 終chung 七thất 載tái 。 母mẫu 臨lâm 終chung 際tế 。 果quả 念niệm 佛Phật 無vô 疾tật 。 吉cát 祥tường 而nhi 逝thệ 。 師sư 自tự 謂vị 報báo 親thân 之chi 心tâm 盡tận 矣hĩ 。 乃nãi 著trước 勸khuyến 孝hiếu 文văn 。 列liệt 一nhất 百bách 二nhị 十thập 位vị 。 嘗thường 云vân 念niệm 佛Phật 不bất 碍# 叅# 禪thiền 。 叅# 禪thiền 不bất 碍# 念niệm 佛Phật 。 法pháp 雖tuy 二nhị 門môn 。 理lý 同đồng 一nhất 致trí 。 上thượng 智trí 之chi 人nhân 。 凡phàm 所sở 運vận 為vi 。 不bất 着trước 二nhị 諦đế 。 下hạ 智trí 之chi 人nhân 。 各các 立lập 一nhất 邊biên 。 故cố 不bất 和hòa 合hợp 。 多đa 起khởi 紛phân 爭tranh 。 叅# 禪thiền 人nhân 破phá 念niệm 佛Phật 。 念niệm 佛Phật 人nhân 破phá 叅# 禪thiền 。 皆giai 因nhân 執chấp 實thật 謗báng 權quyền 。 執chấp 權quyền 謗báng 實thật 。 二nhị 皆giai 道Đạo 果Quả 未vị 成thành 。 地địa 獄ngục 先tiên 辦biện 。 須tu 知tri 根căn 器khí 深thâm 淺thiển 。 各các 有hữu 所sở 宜nghi 。 能năng 隨tùy 所sở 好hiếu 。 皆giai 得đắc 如như 心tâm 。 是thị 故cố 念niệm 佛Phật 叅# 禪thiền 。 各các 求cầu 宗tông 旨chỉ 。 溪khê 山sơn 雖tuy 異dị 。 雲vân 月nguyệt 是thị 同đồng 也dã 。 又hựu 著trước 坐tọa 禪thiền 箴# 。 有hữu 葦vi 江giang 集tập 行hành 於ư 世thế 。 內nội 列liệt 種chủng 種chủng 佛Phật 事sự 。 靡mĩ 不bất 運vận 其kỳ 慈từ 心tâm 。 葢# 師sư 自tự 他tha 俱câu 利lợi 。 願nguyện 力lực 洪hồng 深thâm 。 故cố 能năng 遠viễn 紹thiệu 佛Phật 化hóa 耳nhĩ 。 師sư 居cư 長trường/trưởng 蘆lô 。 海hải 眾chúng 雲vân 臻trăn 。 爰viên 念niệm 無vô 常thường 之chi 火hỏa 。 四tứ 面diện 俱câu 焚phần 。 豈khởi 可khả 安an 然nhiên 坐tọa 而nhi 待đãi 盡tận 。 乃nãi 遵tuân 廬lư 山sơn 之chi 規quy 。 建kiến 立lập 蓮liên 花hoa 勝thắng 會hội 。 普phổ 勸khuyến 僧Tăng 俗tục 。 同đồng 修tu 念Niệm 佛Phật 三Tam 昧Muội 。 導đạo 以dĩ 觀quán 想tưởng 。 申thân 以dĩ 程# 法pháp 。 凡phàm 預dự 會hội 者giả 。 日nhật 課khóa 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 自tự 百bách 聲thanh 至chí 千thiên 聲thanh 萬vạn 聲thanh 。 回hồi 向hướng 發phát 願nguyện 。 期kỳ 生sanh 淨tịnh 土độ 。 各các 於ư 日nhật 下hạ 標tiêu 數số 記ký 之chi 。 以dĩ 辨biện 功công 課khóa 之chi 勤cần 怠đãi 。 師sư 一nhất 夕tịch 夢mộng 有hữu 人nhân 烏ô 巾cân 白bạch 衣y 。 風phong 貌mạo 清thanh 美mỹ 。 可khả 三tam 十thập 許hứa 。 揖ấp 謂vị 師sư 曰viết 。 欲dục 入nhập 公công 蓮liên 花hoa 勝thắng 會hội 。 告cáo 書thư 一nhất 名danh 。 師sư 乃nãi 取thủ 會hội 錄lục 問vấn 曰viết 。 君quân 何hà 姓tánh 名danh 。 荅# 曰viết 普phổ 慧tuệ 。 書thư 已dĩ 。 白bạch 衣y 又hựu 云vân 。 家gia 兄huynh 亦diệc 告cáo 上thượng 一nhất 名danh 。 師sư 曰viết 。 令linh 兄huynh 何hà 名danh 。 荅# 曰viết 普phổ 賢hiền 。 言ngôn 訖ngật 遂toại 隱ẩn 。 師sư 覺giác 已dĩ 。 謂vị 諸chư 耆kỳ 宿túc 曰viết 。 華hoa 嚴nghiêm 經kinh 。 離ly 世thế 間gian 品phẩm 。 有hữu 普phổ 賢hiền 普phổ 慧tuệ 二nhị 菩Bồ 薩Tát 。 助trợ 揚dương 佛Phật 法Pháp 。 吾ngô 今kim 建kiến 會hội 。 共cộng 期kỳ 西tây 方phương 。 感cảm 二nhị 大Đại 士Sĩ 幽u 贊tán 預dự 會hội 。 證chứng 明minh 勝thắng 事sự 。 乃nãi 以dĩ 二nhị 大Đại 士Sĩ 為vi 會hội 首thủ 云vân 。 於ư 是thị 遠viễn 近cận 。 莫mạc 不bất 嚮hướng 化hóa 。 非phi 所sở 作tác 所sở 修tu 。 契khế 合hợp 聖thánh 心tâm 。 曷hạt 能năng 至chí 是thị 。 故cố 靈linh 芝chi 律luật 主chủ 。 稱xưng 為vi 近cận 代đại 大Đại 乘Thừa 師sư 。 信tín 乎hồ 其kỳ 為vi 大Đại 乘Thừa 師sư 矣hĩ 。 石thạch 芝chi 曉hiểu 公công 。 稱xưng 師sư 紹thiệu 隆long 大đại 法pháp 。 行hành 業nghiệp 昭chiêu 著trước 。 繼kế 遠viễn 為vi 祖tổ 。 孰thục 曰viết 不bất 然nhiên 乎hồ 。

雲vân 棲tê 贊tán 曰viết 。 凡phàm 僧Tăng 結kết 社xã 。 古cổ 聖thánh 書thư 名danh 。 甚thậm 哉tai 淨tịnh 土độ 之chi 非phi 小tiểu 緣duyên 也dã 。 良lương 由do 事sự 出xuất 真chân 誠thành 。 則tắc 冥minh 通thông 靈linh 應ưng 。 一nhất 有hữu 偽ngụy 焉yên 。 人nhân 世thế 自tự 好hảo/hiếu 者giả 不bất 屑tiết 。 而nhi 况# 古cổ 聖thánh 乎hồ 。 今kim 之chi 所sở 謂vị 佛Phật 會hội 者giả 。 賾trách 公công 見kiến 之chi 。 當đương 為vi 太thái 息tức 矣hĩ 。

廬lư 山sơn 優ưu 曇đàm 宗tông 主chủ 諱húy 普phổ 度độ 。 丹đan 陽dương 蔣tưởng 氏thị 子tử 。 家gia 世thế 事sự 佛Phật 。 弱nhược 冠quan 辭từ 塵trần 。 初sơ 叅# 龍long 華hoa 寳# 山sơn 慧tuệ 禪thiền 師sư 。 慧tuệ 深thâm 器khí 之chi 。 後hậu 歷lịch 叩khấu 諸chư 方phương 。 乃nãi 居cư 廬lư 山sơn 東đông 林lâm 寺tự 善thiện 法Pháp 堂đường 。 述thuật 念niệm 佛Phật 警cảnh 要yếu 十thập 卷quyển 。 列liệt 為vi 念niệm 佛Phật 正chánh 因nhân 正chánh 教giáo 正chánh 宗tông 正chánh 派phái 正chánh 信tín 正chánh 行hạnh 正chánh 願nguyện 。 正chánh 訣quyết 正chánh 報báo 正chánh 論luận 諸chư 科khoa 目mục 曰viết 。 蓮liên 宗tông 寳# 鑑giám 。 天thiên 童đồng 東đông 岩# 圓viên 應ưng 日nhật 禪thiền 師sư 。 深thâm 加gia 歎thán 賞thưởng 。 繼kế 而nhi 開khai 法pháp 於ư 京kinh 都đô 法Pháp 王Vương 寺tự 。 灌quán 頂đảnh 國quốc 師sư 捧phủng 其kỳ 書thư 進tiến 呈trình 御ngự 覽lãm 。 降giáng/hàng 旨chỉ 稱xưng 美mỹ 。 有hữu 開khai 導đạo 天thiên 人nhân 。 續tục 佛Phật 慧tuệ 命mạng 。 融dung 真chân 混hỗn 俗tục 。 振chấn 復phục 東đông 林lâm 之chi 語ngữ 。 其kỳ 他tha 宿túc 德đức 賢hiền 士sĩ 大đại 夫phu 。 跋bạt 讚tán 品phẩm 題đề 。 不bất 一nhất 而nhi 足túc 。 號hiệu 為vi 淨tịnh 土độ 中trung 興hưng 云vân 。 師sư 嘗thường 撰soạn 流lưu 通thông 淨tịnh 業nghiệp 願nguyện 文văn 。 其kỳ 略lược 曰viết 。 切thiết 惟duy 最tối 初sơ 一nhất 念niệm 。 元nguyên 從tùng 淨tịnh 土độ 中trung 來lai 。 汩# 沒một 多đa 生sanh 。 未vị 脫thoát 娑Sa 婆Bà 世Thế 界Giới 。 幸hạnh 逢phùng 蓮liên 社xã 。 得đắc 遇ngộ 正chánh 宗tông 。 仰ngưỡng 藉tạ 三tam 寳# 餘dư 庥# 。 感cảm 沐mộc 導đạo 師sư 化hóa 育dục 。 伏phục 為vi 教giáo 門môn 之chi 下hạ 。 多đa 有hữu 錯thác 路lộ 修tu 行hành 。 嗟ta 信tín 心tâm 盡tận 作tác 魔ma 民dân 。 致trí 良lương 善thiện 俱câu 遭tao 邪tà 墜trụy 。 正chánh 因nhân 冺# 絕tuyệt 。 慧tuệ 命mạng 難nạn/nan 存tồn 。 反phản 招chiêu 謗báng 法pháp 深thâm 愆khiên 。 豈khởi 有hữu 誦tụng 持trì 功công 德đức 。 覩đổ 斯tư 境cảnh 界giới 以dĩ 長trường/trưởng 吁hu 。 痛thống 切thiết 身thân 心tâm 而nhi 不bất 忍nhẫn 。 是thị 乃nãi 搜sưu 大đại 藏tạng 之chi 要yếu 旨chỉ 。 用dụng 證chứng 本bổn 宗tông 。 掃tảo 百bách 家gia 之chi 是thị 非phi 。 開khai 明minh 大Đại 道Đạo 。 並tịnh 是thị 依y 經kinh 辨biện 理lý 。 顯hiển 正chánh 摧tồi 邪tà 。 照chiếu 了liễu 無vô 私tư 。 故cố 名danh 寳# 鑑giám 。 俾tỉ 夫phu 後hậu 學học 。 照chiếu 心tâm 目mục 而nhi 妍nghiên 醜xú 自tự 知tri 。 導đạo 彼bỉ 迷mê 途đồ 。 達đạt 家gia 鄉hương 而nhi 免miễn 諸chư 流lưu 浪lãng 。 是thị 集tập 既ký 就tựu 。 鄙bỉ 志chí 當đương 陳trần 。 百bách 拜bái 祖tổ 庭đình 。 重trọng/trùng 申thân 大đại 誓thệ 。 告cáo 白bạch 十thập 方phương 諸chư 佛Phật 。 諸chư 大đại 祖tổ 師sư 。 望vọng 賜tứ 慈từ 光quang 證chứng 明minh 。 祈kỳ 禱đảo 普phổ 度độ 。 敬kính 自tự 發phát 心tâm 立lập 願nguyện 。 照chiếu 依y 所sở 集tập 蓮liên 宗tông 寳# 鑑giám 篇thiên 章chương 字tự 數số 。 一nhất 字tự 三tam 禮lễ 。 每mỗi 一nhất 禮lễ 。 念niệm 楞lăng 嚴nghiêm 咒chú 心tâm 一nhất 遍biến 。 三tam 稱xưng 南Nam 無mô 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 尊tôn 號hiệu 。 望vọng 悲bi 心tâm 而nhi 憐lân 憫mẫn 。 賜tứ 法pháp 力lực 以dĩ 冥minh 加gia 。 俾tỉ 魔ma 外ngoại 以dĩ 皈quy 依y 。 冀ký 真chân 乗# 之chi 流lưu 布bố 。 與dữ 彼bỉ 盲manh [目*(宜/八)]# 開khai 慧tuệ 目mục 。 於ư 諸chư 病bệnh 苦khổ 作tác 良lương 醫y 。 昬# 衢cù 黑hắc 暗ám 之chi 中trung 。 為vi 燈đăng 為vi 燭chúc 。 苦khổ 海hải 洪hồng 波ba 之chi 內nội 。 為vi 舟chu 為vi 航# 。 危nguy 險hiểm 處xứ 作tác 大đại 橋kiều 梁lương 。 迷mê 路lộ 中trung 示thị 其kỳ 正chánh 道đạo 。 普phổ 為vi 十thập 方phương 。 蓮liên 社xã 諸chư 上thượng 善thiện 人nhân 。 同đồng 期kỳ 懺sám 滌địch 於ư 身thân 心tâm 。 各các 願nguyện 消tiêu 除trừ 於ư 業nghiệp 障chướng 。 非phi 法pháp 說thuyết 法Pháp 之chi 咎cữu 。 法Pháp 說thuyết 非phi 法pháp 之chi 愆khiên 。 一nhất 智trí 能năng 滅diệt 萬vạn 年niên 愚ngu 。 一nhất 燈đăng 能năng 破phá 萬vạn 年niên 暗ám 。 妄vọng 意ý 消tiêu 而nhi 空không 花hoa 滅diệt 。 正chánh 信tín 生sanh 而nhi 淨tịnh 行hạnh 彰chương 。 敬kính 禮lễ 彌di 陀đà 。 普phổ 同đồng 回hồi 向hướng 。 與dữ 諸chư 大đại 眾chúng 。 並tịnh 從tùng 今kim 日nhật 發phát 菩Bồ 提Đề 。 盡tận 於ư 未vị 來lai 。 永vĩnh 劫kiếp 長trường/trưởng 行hành 菩Bồ 薩Tát 道Đạo 。 離ly 非phi 梵Phạm 行hạnh 。 遠viễn 邪tà 見kiến 師sư 。 願nguyện 盡tận 此thử 報báo 身thân 。 同đồng 生sanh 安An 養Dưỡng 國Quốc 。 發phát 四tứ 十thập 八bát 願nguyện 。 如như 阿A 彌Di 陀Đà 。 得đắc 念Niệm 佛Phật 三Tam 昧Muội 。 若nhược 大đại 勢thế 至chí 。 修tu 普Phổ 賢Hiền 之chi 行hạnh 願nguyện 。 等đẳng 觀quán 音âm 之chi 慈từ 悲bi 。 學học 大đại 智trí 慧tuệ 似tự 文Văn 殊Thù 。 次thứ 登đăng 補bổ 處xứ 如như 彌Di 勒Lặc 。 頓đốn 入nhập 法Pháp 界Giới 。 圓viên 證chứng 上thượng 乘thừa 。 分phân 身thân 遍biến 至chí 於ư 十thập 方phương 。 大đại 悲bi 普phổ 度độ 於ư 一nhất 切thiết 。 父phụ 母mẫu 師sư 長trưởng 。 俱câu 登đăng 解giải 脫thoát 之chi 門môn 。 累lũy 劫kiếp 怨oán 親thân 。 盡tận 出xuất 沉trầm 淪luân 之chi 海hải 。 (# 云vân 云vân )# 。

雲vân 棲tê 贊tán 曰viết 。 始thỉ 自tự 百bách 丈trượng 。 終chung 於ư 優ưu 曇đàm 。 歷lịch 代đại 尊tôn 宿túc 。 無vô 不bất 奉phụng 行hành 淨tịnh 土độ 。 嗚ô 呼hô 。 盛thịnh 哉tai 。 優ưu 曇đàm 宗tông 主chủ 。 居cư 廬lư 山sơn 東đông 林lâm 之chi 善thiện 法Pháp 堂đường 。 著trước 蓮liên 宗tông 寳# 鑑giám 。 奉phụng 旨chỉ 頒ban 行hành 。 實thật 為vi 淨tịnh 土độ 中trung 興hưng 云vân 。

雲vân 棲tê 蓮liên 池trì 法Pháp 師sư 袾# 宏hoành 。 字tự 佛Phật 慧tuệ 。 古cổ 杭# 仁nhân 和hòa 縣huyện 人nhân 。 姓tánh 沈trầm 氏thị 。 父phụ 德đức 鑑giám 。 博bác 學học 能năng 文văn 。 隱ẩn 居cư 不bất 仕sĩ 。 母mẫu 周chu 氏thị 。 均quân 有hữu 懿# 德đức 。 師sư 生sanh 而nhi 穎# 異dị 。 十thập 七thất 為vi 諸chư 生sanh 。 即tức 嘖# 嘖# 有hữu 聲thanh 。 德đức 業nghiệp 文văn 章chương 。 俱câu 極cực 一nhất 時thời 之chi 選tuyển 。 然nhiên 於ư 名danh 譽dự 紛phân 華hoa 。 澹đạm 如như 也dã 。 其kỳ 所sở 以dĩ 未vị 拋phao 鉛duyên 槧# 者giả 。 養dưỡng 親thân 志chí 耳nhĩ 。 故cố 於ư 燕yên 居cư 屏bính 几kỉ 之chi 間gian 。 輒triếp 書thư 生sanh 死tử 事sự 大đại 。 無vô 常thường 迅tấn 速tốc 。 或hoặc 長trường 坐tọa 不bất 臥ngọa 。 夜dạ 以dĩ 繼kế 日nhật 。 繇# 是thị 同đồng 學học 少thiếu 年niên 。 業nghiệp 已dĩ 知tri 其kỳ 非phi 功công 名danh 之chi 士sĩ 矣hĩ 。 年niên 二nhị 十thập 七thất 。 父phụ 喪táng 。 三tam 十thập 一nhất 母mẫu 亦diệc 喪táng 。 越việt 明minh 年niên 。 葬táng 事sự 既ký 竣# 。 拜bái 之chi 墓mộ 所sở 。 不bất 勝thắng 風phong 木mộc 之chi 悲bi 。 因nhân 大đại 慟đỗng 絕tuyệt 而nhi 再tái 甦tô 。 復phục 自tự 慶khánh 云vân 。 親thân 恩ân 罔võng 極cực 。 此thử 正chánh 吾ngô 報báo 荅# 時thời 也dã 。 何hà 拘câu 世thế 俗tục 之chi 服phục 闋# 為vi 哉tai 。 意ý 遂toại 決quyết 。

時thời 繼kế 室thất 湯thang 氏thị 。 年niên 甫phủ 十thập 九cửu 。 克khắc 全toàn 婦phụ 道đạo 。 師sư 弗phất 之chi 顧cố 。 瀕# 行hành 囑chúc 曰viết 。 從tùng 來lai 恩ân 愛ái 不bất 常thường 。 設thiết 大đại 限hạn 到đáo 時thời 。 伊y 誰thùy 可khả 代đại 。 汝nhữ 自tự 為vi 之chi 計kế 。 吾ngô 從tùng 茲tư 逝thệ 矣hĩ 。 湯thang 亦diệc 洒sái 然nhiên 。 無vô 牽khiên 衣y 繾# 綣# 之chi 態thái 。 對đối 曰viết 。 唱xướng 隨tùy 之chi 義nghĩa 。 已dĩ 熟thục 籌trù 之chi 。 君quân 先tiên 往vãng 。 吾ngô 徐từ 行hành 耳nhĩ 。 師sư 出xuất 家gia 。 從tùng 西tây 山sơn 無vô 門môn 洞đỗng 性tánh 天thiên 理lý 和hòa 尚thượng 祝chúc 髮phát 。 乞khất 昭chiêu 慶khánh 寺tự 無vô 塵trần 玉ngọc 律luật 師sư 。 就tựu 古cổ 戒giới 壇đàn 。 受thọ 具Cụ 足Túc 戒Giới 。 進tiến 菩Bồ 薩Tát 戒giới 。 別biệt 號hiệu 蓮liên 池trì 。 志chí 西tây 方phương 也dã 。 湯thang 氏thị 尋tầm 亦diệc 踐tiễn 前tiền 約ước 。 為vi 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 以dĩ 所sở 居cư 為vi 庵am 。 鍵kiện 關quan 自tự 修tu 。 師sư 既ký 得đắc 戒giới 。 徧biến 訪phỏng 名danh 山sơn 。 歷lịch 叅# 知tri 識thức 。

時thời 辨biện 融dung 笑tiếu 巖nham 二nhị 禪thiền 師sư 。 宗tông 風phong 並tịnh 振chấn 。 師sư 往vãng 叩khấu 入nhập 室thất 。 多đa 所sở 契khế 合hợp 。 崎# 嶇# 六lục 載tái 。 辛tân 苦khổ 萬vạn 狀trạng 。 行hành 頭đầu 陀đà 行hạnh 。 履lý 險hiểm 如như 夷di 。 隆long 慶khánh 五ngũ 年niên 。 孤cô 錫tích 南nam 還hoàn 。 愛ái 雲vân 棲tê 塢ổ 。 山sơn 水thủy 幽u 勝thắng 。 臨lâm 流lưu 趺phu 坐tọa 。 有hữu 終chung 焉yên 之chi 志chí 。 於ư 是thị 誦tụng 經Kinh 念niệm 佛Phật 。 獨độc 處xứ 荒hoang 蓁# 頹đồi 壁bích 之chi 間gian 者giả 累lũy/lụy/luy 日nhật 。 寺tự 固cố 虎hổ 窟quật 。 骸hài 骨cốt 徧biến 野dã 。 自tự 師sư 入nhập 山sơn 。 虎hổ 不bất 為vi 患hoạn 。 村thôn 民dân 怪quái 其kỳ 能năng 久cửu 居cư 也dã 。 乃nãi 請thỉnh 禳# 虎hổ 禱đảo 雨vũ 。 師sư 發phát 悲bi 願nguyện 。 諷phúng 經kinh 千thiên 卷quyển 。 設thiết 瑜du 伽già 施thí 食thực 。 以dĩ 津tân 濟tế 之chi 。 由do 是thị 環hoàn 村thôn 四tứ 十thập 里lý 。 虎hổ 不bất 傷thương 人nhân 。 而nhi 佳giai 雨vũ 時thời 注chú 村thôn 民dân 大đại 悅duyệt 。 以dĩ 師sư 之chi 福phước 庇tí 一nhất 方phương 也dã 。 相tương/tướng 與dữ 踴dũng 躍dược 建kiến 寺tự 。 遂toại 成thành 叢tùng 席tịch 。 師sư 生sanh 平bình 尚thượng 真chân 實thật 而nhi 賤tiện 浮phù 誇khoa 。 甘cam 窮cùng 約ước 而nhi 羞tu 名danh 利lợi 。 因nhân 共cộng 同đồng 志chí 。 砥chỉ 礪# 力lực 行hành 古cổ 道đạo 。 盟minh 而nhi 後hậu 進tiến 。 犯phạm 而nhi 必tất 退thoái 。 大đại 都đô 主chủ 之chi 以dĩ 淨tịnh 土độ 。 而nhi 春xuân 夏hạ 兼kiêm 講giảng 誦tụng 。 秋thu 冬đông 兼kiêm 坐tọa 禪thiền 。 日nhật 有hữu 程# 。 月nguyệt 有hữu 稽khể 。 歲tuế 有hữu 表biểu 。 凜# 凜# 乎hồ 使sử 無vô 賴lại 者giả 。 不bất 得đắc 叅# 乎hồ 其kỳ 間gian 。 又hựu 以dĩ 禪thiền 教giáo 二nhị 門môn 。 末mạt 流lưu 多đa 弊tệ 。 禪thiền 者giả 執chấp 理lý 而nhi 廢phế 事sự 。 講giảng 徒đồ 多đa 岐kỳ 以dĩ 亡vong 羊dương 。 甚thậm 至chí 竊thiết 佛Phật 語ngữ 為vi 詞từ 章chương 。 拈niêm 機cơ 緣duyên 為vi 戲hí 論luận 。 如Như 來Lai 慧tuệ 命mạng 。 等đẳng 於ư 懸huyền 絲ti 。 此thử 非phi 學học 者giả 之chi 過quá 。 乃nãi 唱xướng 導đạo 之chi 無vô 方phương 也dã 。 師sư 欲dục 挽vãn 慧tuệ 日nhật 於ư 中trung 天thiên 。 因nhân 闡xiển 淨tịnh 土độ 一nhất 門môn 。 用dụng 作tác 狂cuồng 瀾lan 之chi 砥chỉ 柱trụ 。 遂toại 製chế 彌di 陀đà 一nhất 疏sớ/sơ 。 而nhi 性tánh 相tướng 雙song 融dung 。 事sự 理lý 無vô 碍# 。 俾tỉ 賢hiền 智trí 者giả 不bất 沉trầm 溺nịch 於ư 偏thiên 空không 。 愚ngu 迷mê 者giả 亦diệc 知tri 所sở 向hướng 往vãng 耳nhĩ 。 於ư 是thị 約ước 諸chư 淨tịnh 侶lữ 。 端đoan 秉bỉnh 一nhất 心tâm 。 刻khắc 志chí 西tây 方phương 。 單đơn 持trì 聖thánh 號hiệu 。 遠viễn 公công 蓮liên 漏lậu 六lục 時thời 。 聚tụ 高cao 賢hiền 而nhi 禮lễ 空không 谷cốc 。 師sư 以dĩ 香hương 分phần/phân 晝trú 夜dạ 。 課khóa 緇# 白bạch 而nhi 老lão 雲vân 山sơn 。 提đề 撕# 昏hôn 散tán 。 訶ha 罰phạt 懈giải 怠đãi 。 海hải 內nội 嚮hướng 風phong 。 倣# 其kỳ 勝thắng 化hóa 。 數sổ 十thập 年niên 間gian 得đắc 念Niệm 佛Phật 三Tam 昧Muội 。 不bất 知tri 其kỳ 幾kỷ 。 而nhi 往vãng 生sanh 法pháp 眷quyến 。 亦diệc 時thời 時thời 有hữu 之chi 。 東đông 林lâm 開khai 化hóa 以dĩ 來lai 。 未vị 有hữu 如như 師sư 之chi 盛thịnh 者giả 。 國quốc 朝triêu 中trung 興hưng 淨tịnh 土độ 之chi 教giáo 。 一nhất 人nhân 而nhi 巳tị 。 故cố 。 兩lưỡng 宮cung 賜tứ 紫tử 。 問vấn 法pháp 諸chư 王vương 。 請thỉnh 名danh 訪phỏng 道đạo 。 以dĩ 至chí 公công 卿khanh 藩# 臬# 。 受thọ 戒giới 執chấp 弟đệ 子tử 禮lễ 者giả 甚thậm 眾chúng 。 及cập 門môn 高cao 足túc 。 幾kỷ 徧biến 天thiên 下hạ 。 莫mạc 不bất 以dĩ 淨tịnh 土độ 為vi 歸quy 。 師sư 臨lâm 終chung 謂vị 眾chúng 曰viết 。 老lão 實thật 念niệm 佛Phật 。 莫mạc 換hoán 題đề 目mục 。 乃nãi 西tây 向hướng 端đoan 坐tọa 。 張trương 目mục 諦đế 視thị 而nhi 化hóa 。 鼻tị 箸trứ 雙song 垂thùy 。 頂đảnh 中trung 捨xả 煖noãn 。 世thế 壽thọ 八bát 十thập 一nhất 。 僧Tăng 臘lạp 五ngũ 十thập 。 圓viên 寂tịch 之chi 後hậu 。 長trưởng 幼ấu 悲bi 痛thống 。 千thiên 里lý 赴phó 悼điệu 。 其kỳ 室thất 人nhân 湯thang 氏thị 。 先tiên 師sư 一nhất 年niên 而nhi 化hóa 。 兩lưỡng 塔tháp 空không 山sơn 。 竟cánh 酬thù 初sơ 志chí 。 其kỳ 同đồng 為vi 西tây 方phương 之chi 行hành 乎hồ 。 亦diệc 大đại 奇kỳ 矣hĩ 。

師sư 嘗thường 誡giới 學học 人nhân 云vân 。 淨tịnh 土độ 一nhất 門môn 。 乃nãi 十thập 方phương 如Như 來Lai 。 之chi 所sở 共cộng 贊tán 。 而nhi 天thiên 台thai 永vĩnh 明minh 諸chư 大đại 宗tông 匠tượng 。 咸hàm 願nguyện 往vãng 生sanh 。 有hữu 不bất 信tín 者giả 。 非phi 吾ngô 徒đồ 也dã 。 予# 雖tuy 不bất 敏mẫn 。 蓋cái 私tư 淑thục 大đại 師sư 之chi 教giáo 者giả 。 請thỉnh 奉phụng 大đại 師sư 為vi 蓮liên 社xã 十thập 祖tổ 。 而nhi 敬kính 述thuật 行hành 業nghiệp 如như 此thử 。

(# 詳tường 夫phu 憶ức 持trì 之chi 功công 。 慧tuệ 學học 所sở 攝nhiếp 。 如Như 來Lai 聖thánh 號hiệu 。 義nghĩa 含hàm 無vô 量lượng 。 實thật 一nhất 大đại 總tổng 持trì 門môn 。 圓viên [(冰-水+〡)*ㄆ]# 諸chư 觀quán 。 觀quán 雖tuy 十thập 六lục 。 言ngôn 佛Phật 便tiện 周chu 。 此thử 之chi 謂vị 也dã 。 非phi 夙túc 具cụ 慧tuệ 根căn 。 精tinh 修tu 白bạch 法Pháp 者giả 。 烏ô 能năng 明minh 記ký 不bất 忘vong 。 憶ức 持trì 不bất 失thất 哉tai 。 其kỳ 源nguyên 自tự 本bổn 師sư 說thuyết 大đại 小tiểu 二nhị 本bổn 。 無Vô 量Lượng 壽Thọ 經Kinh 。 或hoặc 廣quảng 陳trần 行hạnh 願nguyện 。 深thâm 明minh 依y 正chánh 莊trang 嚴nghiêm 。 或hoặc 專chuyên 示thị 持trì 名danh 。 力lực 勸khuyến 信tín 受thọ 。 一nhất 心tâm 不bất 亂loạn 。 發phát 願nguyện 往vãng 生sanh 。 信tín 行hạnh 願nguyện 三tam 。 缺khuyết 一nhất 不bất 可khả 。 大Đại 勢Thế 至Chí 菩Bồ 薩Tát 。 於ư 楞lăng 嚴nghiêm 會hội 上thượng 。 自tự 說thuyết 圓viên 通thông 云vân 。 若nhược 眾chúng 生sanh 心tâm 。 憶ức 佛Phật 念niệm 佛Phật 。 現hiện 前tiền 當đương 來lai 。 必tất 定định 見kiến 佛Phật 。 不bất 假giả 方phương 便tiện 。 自tự 得đắc 心tâm 開khai 。 故cố 本bổn 因Nhân 地Địa 。 以dĩ 念niệm 佛Phật 心tâm 。 入nhập 無Vô 生Sanh 忍Nhẫn 。 今kim 於ư 此thử 界giới 。 攝nhiếp 念niệm 佛Phật 人nhân 。 歸quy 於ư 淨tịnh 土độ 。 我ngã 無vô 選tuyển 擇trạch 。 都đô 攝nhiếp 六lục 根căn 。 淨tịnh 念niệm 相tương 繼kế 。 得đắc 三tam 摩ma 地địa 。 此thử 勢thế 至chí 大Đại 士Sĩ 。 自tự 將tương 簡giản 易dị 法Pháp 門môn 。 普phổ 攝nhiếp 眾chúng 生sanh 。 為vi 其kỳ 眷quyến 屬thuộc 也dã 。 文Văn 殊Thù 大Đại 士Sĩ 。 欲dục 以dĩ 返phản 聞văn 法Pháp 門môn 。 對đối 治trị 多đa 聞văn 。 故cố 於ư 念niệm 佛Phật 圓viên 通thông 。 略lược 加gia 軒hiên 輊# 。 遂toại 使sử 學học 者giả 。 往vãng 往vãng 致trí 疑nghi 。 殊thù 不bất 知tri 教giáo 逗đậu 機cơ 宜nghi 。

時thời 抑ức 時thời 揚dương 。 初sơ 無vô 定định 法pháp 。 不bất 然nhiên 。 則tắc 文Văn 殊Thù 願nguyện 生sanh 安an 樂lạc 之chi 偈kệ 。 觀quán 音âm 次thứ 補bổ 安an 養dưỡng 之chi 說thuyết 。 自tự 相tương/tướng 矛mâu 盾# 矣hĩ 。 且thả 持trì 名danh 一nhất 門môn 。 有hữu 事sự 有hữu 理lý 。 有hữu 正chánh 有hữu 助trợ 。 如như 經Kinh 云vân 執chấp 持trì 名danh 號hiệu 。 一nhất 心tâm 不bất 亂loạn 。 而nhi 淨tịnh 覺giác 疏sớ/sơ 云vân 。 若nhược 達đạt 此thử 心tâm 。 四tứ 性tánh 不bất 生sanh 。 與dữ 空không 慧tuệ 相tương 應ứng 。 是thị 理lý 一nhất 心tâm 。 若nhược 用dụng 心tâm 存tồn 念niệm 。 念niệm 念niệm 不bất 間gian 。 名danh 事sự 一nhất 心tâm 。 真chân 歇hiết 亦diệc 云vân 。 一nhất 心tâm 不bất 亂loạn 。 有hữu 事sự 有hữu 理lý 。 若nhược 事sự 一nhất 心tâm 。 人nhân 皆giai 可khả 以dĩ 行hành 之chi 。 由do 持trì 名danh 號hiệu 。 心tâm 不bất 亂loạn 故cố 。 若nhược 理lý 一nhất 心tâm 。 前tiền 後hậu 際tế 斷đoạn 。 一nhất 念niệm 不bất 生sanh 。 飛phi 錫tích 云vân 。 清thanh 珠châu 下hạ 於ư 濁trược 水thủy 。 濁trược 水thủy 不bất 得đắc 不bất 清thanh 。 佛Phật 號hiệu 投đầu 於ư 亂loạn 心tâm 。 亂loạn 心tâm 不bất 得đắc 不bất 佛Phật 。 此thử 一nhất 心tâm 不bất 亂loạn 。 之chi 要yếu 旨chỉ 也dã 。 是thị 則tắc 事sự 涉thiệp 小tiểu 始thỉ 。 理lý 歸quy 圓viên 頓đốn 。 以dĩ 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm 為vi 正chánh 因nhân 。 以dĩ 廣quảng 修tu 福phước 德đức 為vi 正chánh 行hạnh 。 前tiền 攝nhiếp 實thật 相tướng 觀quán 想tưởng 。 後hậu 實thật 叅# 究cứu 秘bí 密mật 。 故cố 知tri 持trì 名danh 一nhất 門môn 。 最tối 為vi 廣quảng 大đại 。 蓮liên 宗tông 諸chư 祖tổ 。 舉cử 以dĩ 唱xướng 導đạo 。 石thạch 芝chi 曉hiểu 禪thiền 師sư 。 以dĩ 廬lư 山sơn 遠viễn 公công 為vi 蓮liên 宗tông 始thỉ 祖tổ 。 以dĩ 善thiện 導đạo 法pháp 照chiếu 少thiểu 康khang 省tỉnh 常thường 宗tông 賾trách 五ngũ 師sư 。 為vi 繼kế 弘hoằng 蓮liên 宗tông 之chi 祖tổ 。 然nhiên 未vị 立lập 定định 名danh 也dã 。 迨đãi 志chí 磐bàn 師sư 述thuật 淨tịnh 土độ 立lập 教giáo 志chí 。 乃nãi 以dĩ 遠viễn 公công 善thiện 導đạo 承thừa 遠viễn 法pháp 照chiếu 少thiểu 康khang 延diên 壽thọ 省tỉnh 常thường 諸chư 師sư 。 定định 為vi 蓮liên 宗tông 七thất 祖tổ 。 不bất 知tri 何hà 故cố 。 不bất 立lập 宗tông 賾trách 為vi 八bát 祖tổ 。 且thả 云vân 依y 石thạch 芝chi 所sở 定định 。 而nhi 實thật 以dĩ 意ý 去khứ 取thủ 。 增tăng 南nam 岳nhạc 永vĩnh 明minh 二nhị 師sư 可khả 也dã 。 去khứ 長trường/trưởng 蘆lô 賾trách 師sư 不bất 可khả 也dã 。 况# 石thạch 芝chi 明minh 曰viết 五ngũ 師sư 。 盛thịnh 弘hoằng 大đại 法pháp 。 行hành 業nghiệp 如như 此thử 。 繼kế 遠viễn 為vi 祖tổ 。 孰thục 曰viết 不bất 然nhiên 。 而nhi 可khả 去khứ 其kỳ 五ngũ 師sư 之chi 一nhất 耶da 。 雲vân 栖tê 著trước 往vãng 生sanh 集tập 。 因nhân 其kỳ 所sở 定định 。 判phán 為vi 七thất 祖tổ 而nhi 襍tập 於ư 稠trù 人nhân 之chi 中trung 。 不bất 加gia 簡giản 別biệt 。 且thả 誡giới 後hậu 學học 。 不bất 應ưng 竊thiết 附phụ 前tiền 軰# 。 至chí 長trường/trưởng 蘆lô 賾trách 公công 。 不bất 列liệt 往vãng 生sanh 正chánh 傳truyền 。 而nhi 載tái 諸chư 聖thánh 同đồng 歸quy 之chi 科khoa 。 附phụ 見kiến 其kỳ 名danh 而nhi 巳tị 。 故cố 雲vân 栖tê 化hóa 後hậu 。 門môn 人nhân 爭tranh 上thượng 尊tôn 號hiệu 。 或hoặc 引dẫn 中trung 峰phong 楚sở 石thạch 及cập 師sư 。 例lệ 七thất 祖tổ 而nhi 增tăng 為vi 十thập 祖tổ 者giả 。 或hoặc 排bài 去khứ 二nhị 師sư 。 逕kính 以dĩ 雲vân 栖tê 為vi 八bát 祖tổ 者giả 。 皆giai 不bất 察sát 石thạch 芝chi 曉hiểu 公công 。 定định 祖tổ 初sơ 意ý 。 而nhi 仍nhưng 志chí 磐bàn 罣quái 漏lậu 之chi 誤ngộ 也dã 。 中trung 峰phong 楚sở 石thạch 二nhị 師sư 。 自tự 是thị 禪thiền 門môn 宗tông 匠tượng 。 兼kiêm 弘hoằng 淨tịnh 土độ 。 未vị 嘗thường 率suất 眾chúng 西tây 歸quy 。 此thử 而nhi 可khả 立lập 。 孰thục 不bất 可khả 者giả 。 况# 天thiên 台thai 天thiên 如như 弘hoằng 讚tán 猶do 盛thịnh 。 皆giai 未vị 嘗thường 列liệt 名danh 蓮liên 社xã 。 安an 可khả 他tha 援viện 耶da 。 今kim 依y 石thạch 芝chi 初sơ 立lập 之chi 六lục 。 并tinh 志chí 磐bàn 所sở 增tăng 為vi 八bát 祖tổ 。 又hựu 以dĩ 雲vân 栖tê 所sở 稱xưng 優ưu 曇đàm 宗tông 主chủ 。 中trung 興hưng 淨tịnh 土độ 之chi 教giáo 。 為vi 第đệ 九cửu 祖tổ 。 既ký 云vân 中trung 興hưng 淨tịnh 土độ 。 安an 得đắc 不bất 立lập 為vi 祖tổ 。 况# 寳# 鑑giám 之chi 宏hoành 博bác 。 願nguyện 文văn 之chi 精tinh 誠thành 。 非phi 諸chư 師sư 兼kiêm 揚dương 淨tịnh 土độ 之chi 比tỉ 。 而nhi 天thiên 台thai 已dĩ 入nhập 觀quán 想tưởng 。 中trung 峯phong 天thiên 如như 楚sở 石thạch 諸chư 師sư 當đương 入nhập 參tham 究cứu 。 仍nhưng 以dĩ 雲vân 栖tê 為vi 第đệ 十thập 祖tổ 。 雲vân 栖tê 誡giới 後hậu 學học 不bất 應ưng 竊thiết 附phụ 前tiền 軰# 。 則tắc 自tự 視thị 缺khuyết 然nhiên 。 而nhi 後hậu 軰# 欲dục 附phụ 十thập 祖tổ 之chi 次thứ 。 當đương 超siêu 雲vân 栖tê 而nhi 上thượng 之chi 。 可khả 以dĩ 不bất 媿quý 。 或hoặc 云vân 子tử 雲vân 栖tê 後hậu 裔duệ 也dã 。 烏ô 得đắc 加gia 二nhị 師sư 於ư 乃nãi 祖tổ 之chi 上thượng 。 子tử 應ưng 之chi 曰viết 。 我ngã 之chi 罪tội 與dữ 初sơ 立lập 十thập 祖tổ 者giả 同đồng 。 但đãn 各các 有hữu 所sở 本bổn 耳nhĩ 。 若nhược 立lập 雲vân 栖tê 為vi 八bát 祖tổ 未vị 必tất 非phi 長trường/trưởng 蘆lô 石thạch 芝chi 之chi 罪tội 人nhân 也dã 。 向hướng 使sử 優ưu 曇đàm 不bất 中trung 興hưng 淨tịnh 土độ 于vu 前tiền 。 雲vân 栖tê 安an 能năng 中trung 興hưng 淨tịnh 土độ 於ư 後hậu 耶da 。 然nhiên 蓮liên 宗tông 十thập 祖tổ 。 皆giai 異dị 代đại 唱xướng 導đạo 之chi 師sư 。 其kỳ 如như 教giáo 奉phụng 行hành 。 同đồng 歸quy 安an 養dưỡng 者giả 。 別biệt 見kiến 往vãng 生sanh 諸chư 傳truyền 。 不bất 以dĩ 禪thiền 講giảng 律luật 為vi 極cực 則tắc 。 而nhi 獨độc 弘hoằng 淨tịnh 土độ 之chi 教giáo 者giả 。 其kỳ 蓮liên 宗tông 諸chư 祖tổ 之chi 志chí 也dã 。 觀quán 法Pháp 界Giới 眾chúng 生sanh 。 無vô 不bất 當đương 生sanh 淨tịnh 土độ 。 尊tôn 之chi 為vi 祖tổ 。 不bất 亦diệc 可khả 乎hồ 。 )# 。

參tham 究cứu 念niệm 佛Phật 門môn

長trường/trưởng 蘆lô 宗tông 賾trách 禪thiền 師sư 云vân 。 念niệm 佛Phật 不bất 礙ngại 叅# 禪thiền 。 叅# 禪thiền 不bất 礙ngại 念niệm 佛Phật 。 法pháp 雖tuy 二nhị 門môn 。 理lý 同đồng 一nhất 致trí 。 上thượng 智trí 之chi 人nhân 。 凡phàm 所sở 運vận 為vi 。 不bất 着trước 二nhị 諦đế 。 下hạ 智trí 之chi 人nhân 。 各các 立lập 一nhất 邊biên 。 故cố 不bất 和hòa 合hợp 。 多đa 起khởi 紛phân 爭tranh 。 故cố 叅# 禪thiền 人nhân 破phá 念niệm 佛Phật 。 念niệm 佛Phật 人nhân 破phá 叅# 禪thiền 。 皆giai 因nhân 執chấp 實thật 謗báng 權quyền 。 執chấp 權quyền 謗báng 實thật 。 二nhị 俱câu 道đạo 業nghiệp 未vị 成thành 。 地địa 獄ngục 先tiên 辦biện 也dã 。

真chân 歇hiết 清thanh 了liễu 禪thiền 師sư 淨tịnh 土độ 說thuyết 云vân 。 彌di 陀đà 不bất 離ly 眾chúng 生sanh 心tâm 。 是thị 三tam 無vô 別biệt 。 極cực 樂lạc 遍biến 在tại 一nhất 切thiết 處xứ 。 舉cử 一nhất 全toàn [(冰-水+〡)*ㄆ]# 。 如như 帝Đế 釋Thích 殿điện 上thượng 。 千thiên 珠châu 寳# 網võng 。 千thiên 珠châu 光quang 影ảnh 。 咸hàm 入nhập 一nhất 珠châu 。 一nhất 珠châu 光quang 影ảnh 。 遍biến 入nhập 千thiên 珠châu 。 雖tuy 珠châu 珠châu 互hỗ 徧biến 。 此thử 珠châu 不bất 可khả 為vi 彼bỉ 珠châu 。 彼bỉ 珠châu 不bất 可khả 為vi 此thử 珠châu 。 叅# 而nhi 不bất 雜tạp 。 離ly 而nhi 不bất 分phân 。 一nhất 一nhất 遍biến 彰chương 。 亦diệc 無vô 方phương 所sở 。 彌di 陀đà 淨tịnh 土độ 。 即tức 千thiên 珠châu 之chi 一nhất 。 十thập 萬vạn 佛Phật 國quốc 。 各các 千thiên 珠châu 之chi 一nhất 。 聖thánh 人nhân 善thiện 巧xảo 方phương 便tiện 示thị 人nhân 。 專chuyên 念niệm 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 乃nãi 千thiên 珠châu 直trực 指chỉ 一nhất 珠châu 。 見kiến 一nhất 佛Phật 即tức 見kiến 十thập 方phương 諸chư 佛Phật 。 亦diệc 見kiến 九cửu 界giới 眾chúng 生sanh 。 微vi 塵trần 剎sát 海hải 。 十thập 際tế 古cổ 今kim 。 一nhất 印ấn 頓đốn 圓viên 。 了liễu 無vô 餘dư 法pháp 矣hĩ 。 又hựu 云vân 一nhất 心tâm 不bất 亂loạn 。 兼kiêm 含hàm 事sự 理lý 。 若nhược 事sự 一nhất 心tâm 。 人nhân 皆giai 可khả 以dĩ 行hành 之chi 。 由do 持trì 名danh 號hiệu 。 心tâm 不bất 亂loạn 故cố 。 如như 龍long 得đắc 水thủy 。 似tự 虎hổ 靠# 山sơn 。 此thử 即tức 楞lăng 嚴nghiêm 。 憶ức 佛Phật 念niệm 佛Phật 。 現hiện 前tiền 當đương 來lai 。 必tất 定định 見kiến 佛Phật 。 去khứ 佛Phật 不bất 遠viễn 。 不bất 假giả 方phương 便tiện 。 自tự 得đắc 心tâm 開khai 。 連liên 攝nhiếp 中trung 下hạ 二nhị 根căn 之chi 義nghĩa 也dã 。 若nhược 理lý 一nhất 心tâm 。 亦diệc 非phi 他tha 法pháp 。 但đãn 將tương 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 四tứ 字tự 。 做tố 個cá 話thoại 頭đầu 。 二nhị 六lục 時thời 中trung 。 直trực 下hạ 提đề 撕# 。 不bất 以dĩ 有hữu 心tâm 念niệm 。 不bất 以dĩ 無vô 心tâm 念niệm 。 不bất 以dĩ 亦diệc 有hữu 亦diệc 無vô 心tâm 念niệm 。 不bất 以dĩ 非phi 有hữu 非phi 無vô 心tâm 念niệm 。 前tiền 後hậu 際tế 斷đoạn 。 一nhất 念niệm 不bất 生sanh 。 不bất 涉thiệp 階giai 梯thê 。 徑kính 超siêu 佛Phật 地địa 。

天thiên 如như 禪thiền 師sư 評bình 曰viết 。 不bất 以dĩ 有hữu 心tâm 念niệm 等đẳng 文văn 有hữu 四tứ 節tiết 。 可khả 配phối 三tam 觀quán 。 初sơ 節tiết 配phối 空không 。 次thứ 節tiết 配phối 假giả 。 第đệ 三tam 雙song 離ly 。 第đệ 四tứ 雙song 即tức 。 雙song 離ly 雙song 即tức 。 可khả 配phối 中trung 觀quán 。 蓋cái 彼bỉ 中trung 觀quán 。 亦diệc 舍xá 遮già 照chiếu 之chi 義nghĩa 。 合hợp 而nhi 言ngôn 之chi 。 無vô 非phi 以dĩ 修tu 契khế 性tánh 顯hiển 其kỳ 當đương 處xứ 即tức 空không 。 全toàn 體thể 即tức 有hữu 。 亦diệc 非phi 空không 有hữu 。 亦diệc 是thị 空không 有hữu 。 不bất 可khả 凑# 泊bạc 。 不bất 可khả 擬nghĩ 議nghị 。 心tâm 路lộ 絕tuyệt 處xứ 。 即tức 名danh 為vi 佛Phật 。 此thử 理lý 念niệm 者giả 。 與dữ 圓viên 觀quán 同đồng 。 能năng 破phá 三tam 惑hoặc 。 能năng 淨tịnh 四tứ 土thổ/độ 。 若nhược 事sự 相tướng 念niệm 者giả 。 近cận 感cảm 同đồng 居cư 淨tịnh 。 遠viễn 為vi 上thượng 三tam 土thổ/độ 因nhân 耳nhĩ 。

優ưu 曇đàm 普phổ 度độ 禪thiền 師sư 云vân 。 念niệm 佛Phật 之chi 人nhân 。 欲dục 叅# 禪thiền 見kiến 性tánh 。 要yếu 於ư 靜tĩnh 室thất 。 正chánh 身thân 端đoan 坐tọa 。 掃tảo 除trừ 緣duyên 累lũy/lụy/luy 。 截tiệt 斷đoạn 情tình 塵trần 。 瞠# 開khai 兩lưỡng 睛tình 。 外ngoại 不bất 着trước 境cảnh 。 內nội 不bất 住trụ 定định 。 回hồi 光quang 一nhất 照chiếu 。 內nội 外ngoại 俱câu 寂tịch 。 然nhiên 後hậu 密mật 密mật 舉cử 念niệm 南Nam 無mô 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 三tam 五ngũ 聲thanh 。 回hồi 光quang 自tự 看khán 云vân 。 見kiến 性tánh 則tắc 成thành 佛Phật 。 畢tất 竟cánh 那na 個cá 是thị 我ngã 本bổn 性tánh 阿A 彌Di 陀Đà 。 卻khước 又hựu 照chiếu 覰# 看khán 。 只chỉ 今kim 舉cử 底để 這giá 一nhất 念niệm 。 從tùng 何hà 處xứ 起khởi 。 覰# 破phá 這giá 一nhất 念niệm 。 復phục 又hựu 覰# 破phá 這giá 覰# 底để 是thị 誰thùy 。 叅# 之chi 良lương 久cửu 。 又hựu 舉cử 念niệm 南Nam 無mô 。 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 又hựu 如như 是thị 覰# 。 如như 是thị 叅# 。 急cấp 切thiết 做tố 工công 夫phu 勿vật 令linh 間gian 斷đoạn 。 惺tinh 惺tinh 不bất 昧muội 。 如như 鷄kê 抱bão 卵noãn 。 四tứ 威uy 儀nghi 中trung 。 亦diệc 如như 是thị 舉cử 如như 是thị 看khán 。 如như 是thị 叅# 。 忽hốt 於ư 行hành 住trụ 坐tọa 臥ngọa 處xứ 。 聞văn 聲thanh 見kiến 色sắc 時thời 豁hoát 然nhiên 明minh 悟ngộ 。 親thân 見kiến 本bổn 性tánh 彌di 陀đà 。 內nội 外ngoại 身thân 心tâm 。 一nhất 身thân 透thấu 脫thoát 。 盡tận 乾can/kiền/càn 坤# 大đại 地địa 總tổng 是thị 西tây 方phương 。 萬vạn 象tượng 森sâm 羅la 。 無vô 非phi 自tự 己kỷ 。 靜tĩnh 無vô 遺di 照chiếu 。 動động 不bất 離ly 寂tịch 。 然nhiên 後hậu 興hưng 慈từ 運vận 悲bi 。 接tiếp 引dẫn 未vị 悟ngộ 。 悲bi 智trí 圓viên 融dung 。 入nhập 無vô 功công 用dụng 行hành 。 得đắc 生sanh 上thượng 品phẩm 。 名danh 實thật 報báo 莊trang 嚴nghiêm 土thổ/độ 。 得đắc 一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí 。

天thiên 如như 惟duy 則tắc 禪thiền 師sư 云vân 。 有hữu 疑nghi 叅# 禪thiền 與dữ 念niệm 佛Phật 不bất 同đồng 者giả 。 殊thù 不bất 知tri 叅# 禪thiền 者giả 圖đồ 明minh 心tâm 見kiến 性tánh 。 念niệm 佛Phật 者giả 。 悟ngộ 自tự 性tánh 彌di 陀đà 。 然nhiên 明minh 心tâm 見kiến 性tánh 。 與dữ 自tự 性tánh 彌di 陀đà 。 豈khởi 有hữu 二nhị 理lý 。 經Kinh 云vân 。 憶ức 佛Phật 念niệm 佛Phật 。 現hiện 前tiền 當đương 來lai 。 必tất 定định 見kiến 佛Phật 。 既ký 曰viết 現hiện 前tiền 見kiến 佛Phật 。 則tắc 與dữ 叅# 禪thiền 悟ngộ 道đạo 。 有hữu 何hà 異dị 哉tai 。 師sư 嘗thường 著trước 淨tịnh 土độ 或hoặc 問vấn 。 以dĩ 祛khư 禪thiền 人nhân 之chi 惑hoặc 。 且thả 引dẫn 死tử 心tâm 新tân 禪thiền 師sư 。 勸khuyến 修tu 淨tịnh 土độ 文văn 云vân 。 彌di 陀đà 甚thậm 易dị 念niệm 。 淨tịnh 土độ 甚thậm 易dị 生sanh 。 叅# 禪thiền 人nhân 最tối 好hảo/hiếu 念niệm 佛Phật 。 恐khủng 今kim 生sanh 未vị 能năng 大đại 悟ngộ 。 且thả 假giả 彌di 陀đà 願nguyện 力lực 。 接tiếp 引dẫn 往vãng 生sanh 。 又hựu 引dẫn 真chân 歇hiết 了liễu 禪thiền 師sư 。 淨tịnh 土độ 說thuyết 云vân 。 洞đỗng 下hạ 一nhất 宗tông 皆giai 悟ngộ 密mật 修tu 淨tịnh 土độ 者giả 。 良lương 以dĩ 念niệm 佛Phật 法Pháp 門môn 。 徑kính 路lộ 修tu 行hành 。 正chánh 接tiếp 上thượng 上thượng 根căn 器khí 。 傍bàng 引dẫn 中trung 下hạ 之chi 機cơ 。 宗tông 門môn 大đại 匠tượng 。 已dĩ 悟ngộ 不bất 空không 。 不bất 有hữu 之chi 法pháp 。 秉bỉnh 志chí 孜tư 孜tư 於ư 淨tịnh 業nghiệp 者giả 。 得đắc 非phi 淨tịnh 業nghiệp 之chi 見kiến 佛Phật 。 尤vưu 簡giản 易dị 于vu 宗tông 門môn 乎hồ 。 乃nãi 佛Phật 乃nãi 祖tổ 。 在tại 禪thiền 在tại 教giáo 。 皆giai 修tu 淨tịnh 業nghiệp 。 同đồng 歸quy 一nhất 源nguyên 。 入nhập 得đắc 此thử 門môn 。 無vô 量lượng 法Pháp 門môn 。 悉tất 皆giai 能năng 入nhập 。 又hựu 引dẫn 老lão 宿túc 云vân 。 合hợp 五ngũ 家gia 宗tông 派phái 。 盡tận 天thiên 下hạ 禪thiền 僧Tăng 未vị 有hữu 一nhất 人nhân 。 不bất 歸quy 淨tịnh 土độ 者giả 。 以dĩ 百bách 丈trượng 清thanh 規quy 看khán 病bệnh 送tống 亡vong 。 皆giai 指chỉ 淨tịnh 土độ 也dã 。

西tây 蜀thục 智trí 徹triệt 禪thiền 師sư 淨tịnh 土độ 玄huyền 門môn 捷tiệp 要yếu 。 有hữu 叅# 究cứu 念niệm 佛Phật 一nhất 門môn 。 其kỳ 略lược 云vân 。 夫phu 叅# 究cứu 一nhất 法pháp 。 此thử 是thị 最tối 上thượng 玄huyền 門môn 。 普phổ 請thỉnh 諸chư 人nhân 着trước 力lực 。 若nhược 論luận 此thử 事sự 。 只chỉ 在tại 當đương 人nhân 。 一nhất 念niệm 之chi 間gian 。 若nhược 得đắc 相tương 應ứng 。 當đương 處xứ 解giải 脫thoát 。 若nhược 未vị 能năng 領lãnh 旨chỉ 。 須tu 設thiết 治trị 方phương 。 但đãn 凡phàm 所sở 在tại 之chi 處xứ 。 須tu 要yếu 端đoan 身thân 正chánh 坐tọa 。 不bất 得đắc 前tiền 跧# 後hậu 靠# 。 左tả 傾khuynh 右hữu 側trắc 。 一nhất 者giả 睡thụy 魔ma 得đắc 便tiện 。 二nhị 者giả 久cửu 坐tọa 病bệnh 生sanh 卻khước 成thành 障chướng 難nạn 。 故cố 不bất 可khả 全toàn 執chấp 於ư 坐tọa 。 若nhược 執chấp 坐tọa 時thời 。 誠thành 恐khủng 正chánh 念niệm 不bất 切thiết 。 卻khước 被bị 昏hôn 散tán 二nhị 魔ma 。 輥# 作tác 一nhất 團đoàn 。 漭# 漭# 蕩đãng 蕩đãng 。 無vô 分phần/phân 無vô 曉hiểu 。 若nhược 坐tọa 時thời 待đãi 喘suyễn 息tức 已dĩ 定định 。 微vi 微vi 動động 口khẩu 念niệm 南Nam 無mô 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 一nhất 聲thanh 。 或hoặc 三tam 五ngũ 七thất 聲thanh 。 默mặc 默mặc 返phản 復phục 一nhất 問vấn 。 這giá 一nhất 聲thanh 佛Phật 。 從tùng 何hà 處xứ 起khởi 。 問vấn 三tam 五ngũ 七thất 遍biến 。 又hựu 復phục 一nhất 問vấn 。 這giá 念niệm 佛Phật 底để 是thị 誰thùy 。 又hựu 問vấn 三tam 五ngũ 七thất 遍biến 。 有hữu 疑nghi 只chỉ 管quản 疑nghi 去khứ 。 若nhược 問vấn 處xứ 不bất 親thân 。 疑nghi 情tình 不bất 切thiết 。 再tái 舉cử 個cá 畢tất 竟cánh 念niệm 佛Phật 底để 是thị 誰thùy 。 如như 是thị 問vấn 。 如như 是thị 疑nghi 。 所sở 以dĩ 古cổ 德đức 云vân 。 有hữu 疑nghi 即tức 悟ngộ 。 無vô 疑nghi 即tức 不bất 悟ngộ 。 直trực 須tu 問vấn 這giá 念niệm 佛Phật 底để 是thị 誰thùy 。 問vấn 教giáo 親thân 。 疑nghi 教giáo 切thiết 。 前tiền 設thiết 一nhất 問vấn 。 這giá 一nhất 聲thanh 佛Phật 從tùng 何hà 處xứ 起khởi 。 最tối 尊tôn 最tối 貴quý 。 最tối 妙diệu 最tối 玄huyền 。 後hậu 一nhất 問vấn 念niệm 佛Phật 底để 是thị 誰thùy 。 徹triệt 骨cốt 徹triệt 髓tủy 。 見kiến 膽đảm 見kiến 心tâm 。 又hựu 問vấn 畢tất 竟cánh 念niệm 佛Phật 底để 是thị 誰thùy 。 如như 痛thống 上thượng 加gia 鞭tiên 。 似tự 喉hầu 中trung 一nhất 捏niết 。 便tiện 欲dục 斷đoạn 人nhân 命mạng 根căn 也dã 。 於ư 前tiền 一nhất 問vấn 。 少thiểu 問vấn 少thiểu 疑nghi 。 只chỉ 向hướng 第đệ 二nhị 問vấn 這giá 念niệm 佛Phật 底để 是thị 誰thùy 。 諦đế 審thẩm 諦đế 問vấn 。 此thử 一nhất 問vấn 正chánh 如như 就tựu 窠khòa 打đả 劫kiếp 。 當đương 處xứ 發phát 機cơ 。 於ư 是thị 學học 人nhân 命mạng 根căn 未vị 斷đoạn 。 至chí 理lý 不bất 明minh 。 不bất 得đắc 已dĩ 而nhi 起khởi 模mô 畫họa 樣# 。 說thuyết 箇cá 方phương 便tiện 。 十thập 二nhị 時thời 中trung 。 四tứ 威uy 儀nghi 內nội 。 動động 靜tĩnh 寒hàn 溫ôn 。 苦khổ 樂lạc 逆nghịch 順thuận 。 道đạo 在tại 其kỳ 中trung 。 若nhược 是thị 動động 處xứ 閙náo 處xứ 。 疑nghi 情tình 不bất 現hiện 。 出xuất 聲thanh 念niệm 南Nam 無mô 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 亦diệc 可khả 。 或hoặc 念niệm 三tam 五ngũ 十thập 聲thanh 。 依y 前tiền 復phục 疑nghi 復phục 問vấn 。 問vấn 來lai 問vấn 去khứ 。 疑nghi 來lai 疑nghi 去khứ 。 不bất 疑nghi 自tự 疑nghi 。 不bất 問vấn 自tự 問vấn 。 寢tẩm 食thực 俱câu 忘vong 。 不bất 覺giác 築trúc 着trước 磕# 着trước 。 㘞# 地địa 一nhất 聲thanh 。 心tâm 華hoa 燦# 發phát 。 夢mộng 眼nhãn 豁hoát 開khai 。 目mục 前tiền 總tổng 是thị 故cố 鄉hương 。 本bổn 性tánh 彌di 陀đà 獨độc 露lộ 。 唯duy 心tâm 淨tịnh 土độ 。 步bộ 步bộ 相tương 隨tùy 。 這giá 邊biên 那na 邊biên 。 應ứng 用dụng 不bất 缺khuyết 。

雲vân 栖tê 評bình 曰viết 。 徑kính 無vô 前tiền 問vấn 。 只chỉ 看khán 這giá 念niệm 佛Phật 底để 是thị 誰thùy 亦diệc 得đắc 。

叅# 究cứu 念niệm 佛Phật 莫mạc 詳tường 於ư 此thử 。 兼kiêm 修tu 禪thiền 淨tịnh 者giả 審thẩm 之chi 。

楚sở 石thạch 梵Phạm 琦kỳ 禪thiền 師sư 云vân 。 但đãn 將tương 一nhất 句cú 。 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 置trí 之chi 懷hoài 抱bão 默mặc 默mặc 體thể 究cứu 。 常thường 時thời 鞭tiên 起khởi 疑nghi 情tình 。 這giá 念niệm 佛Phật 底để 是thị 誰thùy 。 念niệm 念niệm 相tương 續tục 。 心tâm 心tâm 無vô 間gian 。 如như 人nhân 行hành 路lộ 。 到đáo 水thủy 窮cùng 山sơn 盡tận 處xứ 。 自tự 然nhiên 有hữu 箇cá 轉chuyển 身thân 的đích 道Đạo 理lý 。 㘞# 地địa 一nhất 聲thanh 。 契khế 入nhập 心tâm 體thể 。

天thiên 真chân 毒độc 峰phong 善thiện 禪thiền 師sư 云vân 。 果quả 欲dục 了liễu 脫thoát 生sanh 死tử 。 先tiên 須tu 發phát 大đại 信tín 心tâm 。 立lập 弘hoằng 誓thệ 願nguyện 。 若nhược 不bất 打đả 破phá 所sở 叅# 公công 案án 。 洞đỗng 見kiến 父phụ 母mẫu 未vị 生sanh 前tiền 面diện 目mục 。 坐tọa 斷đoạn 微vi 細tế 現hiện 行hành 。 誓thệ 不bất 放phóng 捨xả 本bổn 叅# 話thoại 頭đầu 。 遠viễn 離ly 善Thiện 知Tri 識Thức 。 貪tham 逐trục 名danh 利lợi 。 若nhược 故cố 違vi 此thử 願nguyện 。 當đương 墮đọa 惡ác 道đạo 。 發phát 此thử 大đại 願nguyện 。 防phòng 護hộ 其kỳ 心tâm 。 方phương 堪kham 領lãnh 受thọ 公công 案án 。 若nhược 叅# 究cứu 念niệm 佛Phật 。 要yếu 緊khẩn 在tại 念niệm 佛Phật 底để 是thị 誰thùy 。 回hồi 光quang 返phản 照chiếu 。 深thâm 入nhập 疑nghi 情tình 。 疑nghi 情tình 不bất 斷đoạn 。 切thiết 切thiết 用dụng 心tâm 。 不bất 覺giác 舉cử 步bộ 翻phiên 身thân 打đả 箇cá 懸huyền 空không 筋cân 斗đẩu 。

空không 谷cốc 隆long 禪thiền 師sư 云vân 。 優ưu 曇đàm 和hòa 尚thượng 。 令linh 提đề 念niệm 佛Phật 的đích 是thị 誰thùy 。 而nhi 今kim 不bất 必tất 用dụng 此thử 等đẳng 法pháp 。 只chỉ 平bình 常thường 念niệm 去khứ 。 但đãn 念niệm 不bất 忘vong 。 忽hốt 然nhiên 觸xúc 境cảnh 遇ngộ 緣duyên 。 打đả 着trước 轉chuyển 身thân 一nhất 句cú 。 始thỉ 知tri 寂tịch 光quang 淨tịnh 土độ 不bất 離ly 此thử 處xứ 。 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 不bất 越việt 自tự 心tâm 。

天thiên 奇kỳ 煢quỳnh 絕tuyệt 禪thiền 師sư 云vân 。 終chung 日nhật 念niệm 佛Phật 。 不bất 知tri 全toàn 是thị 佛Phật 念niệm 。 如như 不bất 知tri 須tu 看khán 箇cá 念niệm 佛Phật 底để 是thị 誰thùy 。 眼nhãn 就tựu 看khán 定định 。 心tâm 就tựu 舉cử 定định 。 務vụ 要yếu 討thảo 箇cá 下hạ 落lạc 。 始thỉ 得đắc 。

雲vân 栖tê 評bình 曰viết 。 毒độc 峰phong 天thiên 奇kỳ 。 皆giai 教giáo 人nhân 叅# 究cứu 念niệm 佛Phật 。 空không 谷cốc 何hà 故cố 謂vị 不bất 必tất 用dụng 此thử 等đẳng 法pháp 。 葢# 是thị 隨tùy 機cơ 不bất 同đồng 。 任nhậm 便tiện 無vô 礙ngại 。

古cổ 音âm 琴cầm 禪thiền 師sư 云vân 。 行hành 住trụ 坐tọa 臥ngọa 之chi 中trung 。 一nhất 句cú 彌di 陀đà 莫mạc 斷đoạn 。 須tu 信tín 因nhân 深thâm 果quả 深thâm 。 直trực 教giáo 不bất 念niệm 自tự 念niệm 。 若nhược 能năng 念niệm 念niệm 不bất 空không 。 管quản 取thủ 念niệm 成thành 一nhất 片phiến 。 當đương 念niệm 認nhận 得đắc 念niệm 人nhân 。 彌di 陀đà 與dữ 我ngã 同đồng 現hiện 。

(# 詳tường 夫phu 叅# 究cứu 一nhất 門môn 。 出xuất 自tự 禪thiền 宗tông 。 歸quy 於ư 淨tịnh 土độ 。 直trực 截tiệt 高cao 遠viễn 。 非phi 中trung 下hạ 之chi 機cơ 所sở 能năng 混hỗn 同đồng 。 唯duy 接tiếp 上thượng 根căn 利lợi 智trí 之chi 人nhân 。 頓đốn 悟ngộ 頓đốn 修tu 。 見kiến 性tánh 即tức 見kiến 佛Phật 也dã 。 或hoặc 云vân 叅# 究cứu 之chi 說thuyết 。 起khởi 自tự 何hà 典điển 。 叅# 禪thiền 在tại 疑nghi 。 念niệm 佛Phật 在tại 信tín 。 若nhược 岐kỳ 而nhi 二nhị 之chi 。 今kim 乃nãi 合hợp 而nhi 一nhất 之chi 。 其kỳ 意ý 何hà 居cư 。 子tử 應ưng 之chi 曰viết 。 噫# 。 子tử 曷hạt 為vi 不bất 原nguyên 始thỉ 要yếu 終chung 。 以dĩ 觀quán 其kỳ 變biến 乎hồ 。 自tự 釋Thích 迦Ca 設thiết 教giáo 以dĩ 來lai 。 莫mạc 不bất 舉cử 揚dương 。 念Niệm 佛Phật 三Tam 昧Muội 。 如như 大đại 集tập 經kinh 賢Hiền 護Hộ 品phẩm 云vân 。 求cầu 無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề 者giả 。 應ưng 修tu 念niệm 佛Phật 禪thiền 。 三tam 昧muội 偈kệ 云vân 。 若nhược 人nhân 專chuyên 念niệm 彌di 陀đà 佛Phật 。 號hiệu 曰viết 無vô 上thượng 深thâm 妙diệu 禪thiền 。 至chí 心tâm 想tưởng 像tượng 見kiến 佛Phật 時thời 。 即tức 是thị 不bất 生sanh 不bất 滅diệt 法pháp 。 又hựu 坐tọa 禪thiền 三tam 昧muội 經Kinh 云vân 。 菩Bồ 薩Tát 坐tọa 禪thiền 。 不bất 念niệm 一nhất 切thiết 。 惟duy 念niệm 一nhất 佛Phật 。 即tức 得đắc 三tam 昧muội 。 又hựu 大đại 般Bát 若Nhã 經kinh 。 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 白bạch 佛Phật 言ngôn 。 菩Bồ 薩Tát 修tu 行hành 何hà 法pháp 。 疾tật 證chứng 無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề 。

佛Phật 言ngôn 。

菩Bồ 薩Tát 能năng 正chánh 修tu 行hành 。 一nhất 相tương/tướng 莊Trang 嚴Nghiêm 三Tam 昧Muội 。 疾tật 證chứng 菩Bồ 提Đề 。 修tu 此thử 行hành 者giả 。 應ưng 離ly 喧huyên 襍tập 。 不bất 思tư 眾chúng 相tướng 。 專chuyên 心tâm 繫hệ 念niệm 。 於ư 一nhất 如Như 來Lai 。 審thẩm 取thủ 名danh 字tự 。 善thiện 想tưởng 容dung 儀nghi 。 即tức 為vi 普phổ 觀quán 。 三tam 世thế 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 即tức 得đắc 諸chư 佛Phật 。 一Nhất 切Thiết 智Trí 慧Tuệ 。 此thử 如Như 來Lai 禪thiền 之chi 修tu 淨tịnh 土độ 者giả 也dã 。 禪thiền 宗tông 始thỉ 於ư 迦Ca 葉Diếp 阿A 難Nan 二nhị 尊tôn 者giả 。 而nhi 佛Phật 說thuyết 淨tịnh 土độ 諸chư 經kinh 時thời 。 二nhị 尊tôn 者giả 同đồng 居cư 法Pháp 會hội 。 當đương 機cơ 啟khải 請thỉnh 。 親thân 見kiến 彌di 陀đà 。 身thân 土thổ/độ 莊trang 嚴nghiêm 。 其kỳ 發phát 願nguyện 往vãng 生sanh 。 如Như 來Lai 勸khuyến 進tấn 之chi 說thuyết 。 備bị 在tại 諸chư 經kinh 。 至chí 馬mã 鳴minh 龍long 樹thụ 二nhị 禪thiền 祖tổ 。 中trung 興hưng 教giáo 法pháp 。 又hựu 造tạo 諸chư 論luận 以dĩ 申thân 明minh 之chi 。 此thử 祖tổ 師sư 禪thiền 之chi 修tu 淨tịnh 土độ 者giả 。 亦diệc 即tức 宗tông 教giáo 淨tịnh 土độ 合hợp 一nhất 之chi 源nguyên 也dã 。 迨đãi 達đạt 磨ma 東đông 來lai 。 不bất 立lập 文văn 字tự 。 直trực 指chỉ 人nhân 心tâm 見kiến 性tánh 成thành 佛Phật 。 雖tuy 直trực 截tiệt 高cao 妙diệu 。 一nhất 洗tẩy 文văn 字tự 知tri 解giải 之chi 習tập 。 而nhi 宗tông 教giáo 禪thiền 淨tịnh 。 若nhược 岐kỳ 而nhi 二nhị 之chi 。 乃nãi 禪thiền 宗tông 一nhất 變biến 局cục 也dã 。 然nhiên 六lục 代đại 傳truyền 衣y 之chi 際tế 。 猶do 指chỉ 楞lăng 伽già 四tứ 卷quyển 以dĩ 印ấn 心tâm 。 但đãn 誦tụng 金kim 剛cang 般Bát 若Nhã 而nhi 見kiến 性tánh 。 宗tông 教giáo 未vị 嘗thường 離ly 矣hĩ 。 至chí 五ngũ 燈đăng 鼎đỉnh 盛thịnh 時thời 。 諸chư 大đại 宗tông 匠tượng 。 了liễu 手thủ 以dĩ 後hậu 。 或hoặc 自tự 密mật 修tu 。 或hoặc 以dĩ 勸khuyến 人nhân 。 如như 黃hoàng 龍long 新tân 。 天thiên 衣y 懷hoài 。 圓viên 照chiếu 本bổn 。 慈từ 受thọ 深thâm 。 淨tịnh 靄# 大đại 通thông 。 法pháp 真chân 守thủ 納nạp 。 北bắc 磵giản 簡giản 。 天thiên 目mục 禮lễ 等đẳng 。 諸chư 大đại 老lão 。 皆giai 是thị 禪thiền 門môn 知tri 識thức 究cứu 其kỳ 密mật 修tu 顯hiển 化hóa 。 發phát 揚dương 淨tịnh 土độ 之chi 旨chỉ 。 則tắc 不bất 約ước 而nhi 同đồng 。 此thử 又hựu 淨tịnh 土độ 之chi 禪thiền 。 禪thiền 之chi 淨tịnh 土độ 也dã 。 叅# 究cứu 之chi 說thuyết 。 則tắc 自tự 真chân 歇hiết 始thỉ 。 優ưu 曇đàm 智trí 徹triệt 楚sở 石thạch 毒độc 峰phong 天thiên 奇kỳ 古cổ 音âm 。 皆giai 教giáo 人nhân 叅# 念niệm 佛Phật 者giả 是thị 誰thùy 。 唯duy 空không 谷cốc 不bất 用dụng 此thử 法pháp 。 只chỉ 平bình 常thường 念niệm 去khứ 。 與dữ 真chân 歇hiết 所sở 謂vị 但đãn 將tương 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 四tứ 字tự 。 做tố 箇cá 話thoại 頭đầu 相tương 似tự 。 正chánh 不bất 假giả 方phương 便tiện 。 自tự 得đắc 心tâm 開khai 之chi 旨chỉ 也dã 。 但đãn 不bất 叅# 而nhi 悟ngộ 者giả 為vi 尤vưu 難nạn/nan 。 空không 谷cốc 亦diệc 云vân 不bất 叅# 自tự 悟ngộ 。 上thượng 古cổ 或hoặc 有hữu 之chi 。 自tự 餘dư 未vị 有hữu 不bất 從tùng 力lực 叅# 而nhi 得đắc 悟ngộ 者giả 。 故cố 自tự 南nam 岳nhạc 力lực 叅# 八bát 年niên 。 黃hoàng 蘗bách 教giáo 看khán 話thoại 頭đầu 。 無vô 人nhân 不bất 借tá 此thử 為vi 敲# 門môn 瓦ngõa 子tử 。 若nhược 於ư 淨tịnh 土độ 不bất 用dụng 叅# 究cứu 。 則tắc 學học 人nhân 畢tất 竟cánh 看khán 作tác 兩lưỡng 門môn 。 取thủ 捨xả 不bất 決quyết 。 以dĩ 叅# 禪thiền 最tối 為vi 玄huyền 妙diệu 。 淨tịnh 土độ 更cánh 有hữu 歸quy 着trước 。 二nhị 俱câu 不bất 可khả 偏thiên 廢phế 。 要yếu 須tu 深thâm 信tín 淨tịnh 土độ 。 為vi 可khả 歸quy 憑bằng 大đại 起khởi 疑nghi 情tình 。 發phát 明minh 自tự 己kỷ 。 信tín 在tại 佛Phật 而nhi 不bất 在tại 己kỷ 。 疑nghi 在tại 己kỷ 而nhi 不bất 在tại 佛Phật 。 若nhược 能năng 大đại 徹triệt 大đại 悟ngộ 。 直trực 下hạ 不bất 疑nghi 。 方phương 信tín 心tâm 佛Phật 眾chúng 生sanh 。 三tam 無vô 差sai 別biệt 。 此thử 方phương 他tha 界giới 不bất 隔cách 纖tiêm 毫hào 。 天thiên 衣y 云vân 。 生sanh 則tắc 決quyết 定định 生sanh 。 去khứ 則tắc 實thật 不bất 去khứ 。 此thử 之chi 謂vị 也dã 。 嘗thường 觀quán 五ngũ 燈đăng 漸tiệm 衰suy 之chi 時thời 。 人nhân 心tâm 紛phân 擾nhiễu 。 禪thiền 病bệnh 轉chuyển 多đa 。 各các 立lập 門môn 庭đình 。 互hỗ 相tương 排bài 擊kích 。 學học 者giả 是thị 非phi 莫mạc 剖phẫu 。 不bất 能năng 一nhất 生sanh 取thủ 辦biện 。 諸chư 師sư 始thỉ 顯hiển 以dĩ 淨tịnh 土độ 教giáo 人nhân 。 如như 中trung 峰phong 懷hoài 淨tịnh 土độ 詩thi 。 天thiên 如như 淨tịnh 土độ 或hoặc 問vấn 。 楚sở 石thạch 西tây 齋trai 淨tịnh 土độ 詩thi 。 月nguyệt 心tâm 四tứ 十thập 八bát 願nguyện 偈kệ 。 莫mạc 不bất 極cực 口khẩu 稱xưng 揚dương 。 至chí 優ưu 曇đàm 之chi 蓮liên 宗tông 寳# 鑑giám 。 智trí 徹triệt 之chi 淨tịnh 土độ 玄huyền 門môn 。 乃nãi 以dĩ 念niệm 佛Phật 作tác 禪thiền 叅# 。 令linh 人nhân 叅# 禪thiền 生sanh 淨tịnh 土độ 。 豈khởi 非phi 合hợp 如Như 來Lai 禪thiền 祖tổ 師sư 禪thiền 而nhi 一nhất 之chi 。 可khả 謂vị 淨tịnh 土độ 之chi 禪thiền 矣hĩ 。 嗟ta 夫phu 。 五ngũ 燈đăng 殘tàn 熖# 耿# 耿# 。 借tá 念Niệm 佛Phật 三Tam 昧Muội 。 以dĩ 至chí 今kim 日nhật 。 此thử 又hựu 禪thiền 宗tông 愈dũ 變biến 愈dũ 簡giản 。 愈dũ 變biến 愈dũ 精tinh 。 而nhi 遡# 流lưu 窮cùng 源nguyên 。 以dĩ 歸quy 於ư 宗tông 教giáo 淨tịnh 土độ 合hợp 一nhất 之chi 始thỉ 也dã 。 余dư 故cố 曰viết 。 禪thiền 宗tông 一nhất 門môn 。 盡tận 歸quy 淨tịnh 土độ 。 不bất 亦diệc 可khả 乎hồ 。 雲vân 栖tê 親thân 見kiến 月nguyệt 心tâm 和hòa 尚thượng 。 禪thiền 關quan 策sách 進tiến 。 極cực 拈niêm 念niệm 佛Phật 是thị 誰thùy 。 嘗thường 有hữu 問vấn 曰viết 。 念niệm 佛Phật 叅# 究cứu 。 可khả 融dung 通thông 否phủ/bĩ 。 荅# 曰viết 。 若nhược 是thị 兩lưỡng 物vật 用dụng 得đắc 融dung 通thông 。 豈khởi 非phi 禪thiền 淨tịnh 不bất 二nhị 之chi 旨chỉ 耶da 。 須tu 知tri 平bình 常thường 念niệm 去khứ 。 未vị 免miễn 昬# 散tán 交giao 攻công 。 忽hốt 地địa 猛mãnh 着trước 精tinh 彩thải 。 直trực 下hạ 一nhất 問vấn 曰viết 。 這giá 念niệm 佛Phật 底để 是thị 誰thùy 。 便tiện 覺giác 鐵thiết 壁bích 銀ngân 山sơn 。 無vô 路lộ 可khả 入nhập 。 迸bính 開khai 昏hôn 散tán 百bách 倍bội 精tinh 神thần 。 此thử 時thời 正chánh 好hảo/hiếu 念niệm 佛Phật 。 不bất 然nhiên 則tắc 口khẩu 念niệm 心tâm 不bất 念niệm 。 或hoặc 不bất 能năng 純thuần 一nhất 無vô 襍tập 。 不bất 若nhược 屏bính 絕tuyệt 外ngoại 緣duyên 。 獨độc 叅# 心tâm 佛Phật 。 始thỉ 而nhi 非phi 心tâm 非phi 佛Phật 。 終chung 而nhi 即tức 心tâm 即tức 佛Phật 。 淨tịnh 土độ 之chi 禪thiền 在tại 是thị 矣hĩ 。 )# 。

秘bí 密mật 念niệm 佛Phật 法Pháp 門môn

不bất 可khả 思tư 議nghị 神thần 力lực 傳truyền 云vân 。 拔bạt 一nhất 切thiết 業nghiệp 障chướng 根căn 本bổn 。 得đắc 生sanh 淨tịnh 土độ 神thần 咒chú 者giả 。 乃nãi 宋tống 元nguyên 嘉gia 末mạt 年niên 。 末mạt 那na 跋bạt 陀đà 羅la 重trọng/trùng 制chế 譯dịch 。 合hợp 計kế 五ngũ 十thập 九cửu 字tự 。 一nhất 十thập 五ngũ 句cú 龍long 樹thụ 菩Bồ 薩Tát 。 願nguyện 生sanh 安an 養dưỡng 。 夢mộng 感cảm 此thử 咒chú 。 耶da 舍xá 三tam 藏tạng 。 誦tụng 此thử 咒chú 天thiên 平bình 寺tự 。 銹# 法Pháp 師sư 從tùng 耶da 舍xá 三tam 藏tạng 。 口khẩu 受thọ 此thử 咒chú 。 其kỳ 人nhân 云vân 。 經kinh 本bổn 外ngoại 國quốc 不bất 來lai 。 若nhược 欲dục 受thọ 持trì 。 咒chú 法pháp 嚼tước 楊dương 枝chi 澡táo 豆đậu 漱thấu 口khẩu 。 然nhiên 香hương 於ư 佛Phật 像tượng 前tiền 。 胡hồ 跪quỵ 合hợp 掌chưởng 。 日nhật 夜dạ 六lục 時thời 。 各các 誦tụng 三tam 七thất 徧biến 。 所sở 有hữu 四tứ 重trọng 五ngũ 逆nghịch 。 十thập 惡ác 謗báng 方Phương 等Đẳng 罪tội 。 悉tất 得đắc 滅diệt 除trừ 。 現hiện 世thế 所sở 求cầu 皆giai 得đắc 。 不bất 為vị 諸chư 惡ác 鬼quỷ 神thần 。 之chi 所sở 惑hoặc 亂loạn 。 若nhược 誦tụng 滿mãn 二nhị 十thập 萬vạn 徧biến 。 即tức 感cảm 得đắc 菩Bồ 提Đề 芽nha 生sanh 。 若nhược 至chí 三tam 十thập 萬vạn 徧biến 。 即tức 面diện 見kiến 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 咒chú 曰viết 。

南nam 無mô 阿a 彌di 多đa 婆bà 夜dạ 哆đa 。 (# 多đa 曷hạt 切thiết )(# 一nhất )# 。 他tha 伽già 跢đa (# 都đô 餓ngạ 切thiết )(# 二nhị )# 。 夜dạ 哆đa 地địa (# 途đồ 賣mại 切thiết )(# 三tam )# 。 夜dạ 他tha 阿a 彌di 利lợi (# 上thượng 聲thanh )(# 四tứ )# 。 都đô 婆bà 毗tỳ (# 五ngũ )# 。 阿a 彌di 利lợi 哆đa (# 六lục )# 。 悉tất 耽đam 婆bà 毗tỳ (# 七thất )# 。 阿a 彌di 利lợi 哆đa (# 八bát )# 。 毗tỳ 迦ca 蘭lan 諦đế (# 九cửu )# 。 阿a 彌di 利lợi 哆đa (# 十thập )# 。 毗tỳ 迦ca 蘭lan 哆đa (# 十thập 一nhất )# 。 伽già 彌di 膩nị (# 十thập 二nhị )# 。 伽già 伽già 那na (# 十thập 三tam )# 。 枳chỉ 多đa 迦ca 隸lệ (# 十thập 四tứ )# 。 莎sa 婆bà 訶ha (# 十thập 五ngũ )# 。

若nhược 有hữu 善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân 。 能năng 誦tụng 此thử 咒chú 者giả 。 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 常thường 住trụ 其kỳ 頂đảnh 。 日nhật 夜dạ 擁ủng 護hộ 。 無vô 令linh 怨oán 家gia 。 而nhi 得đắc 其kỳ 便tiện 。 現hiện 世thế 常thường 得đắc 安an 隱ẩn 。 臨lâm 命mạng 終chung 時thời 。 任nhậm 運vận 往vãng 生sanh 。 此thử 劉lưu 宋tống 元nguyên 嘉gia 年niên 。 中trung 天Thiên 竺Trúc 三tam 藏tạng 求cầu 那na 跋bạt 陀đà 羅la 奉phụng 詔chiếu 重trọng/trùng 譯dịch 。 至chí 陳trần 天thiên 嘉gia 年niên 中trung 。 廬lư 山sơn 道đạo 珍trân 法Pháp 師sư 於ư 坐tọa 禪thiền 時thời 。 見kiến 有hữu 數sổ 百bách 餘dư 人nhân 。 共cộng 乗# 七thất 寳# 華hoa 舫phưởng 。 往vãng 西tây 方phương 。 珍trân 師sư 。 遂toại 求cầu 附phụ 載tái 。 其kỳ 船thuyền 上thượng 人nhân 報báo 云vân 。 法Pháp 師sư 雖tuy 講giảng 得đắc 涅Niết 槃Bàn 經kinh 。 亦diệc 大đại 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 緣duyên 法Pháp 師sư 未vị 誦tụng 得đắc 阿A 彌Di 陀Đà 經kinh 及cập 咒chú 。 所sở 以dĩ 不bất 得đắc 同đồng 去khứ 。 法Pháp 師sư 遂toại 廢phế 講giảng 業nghiệp 。 日nhật 夜dạ 專chuyên 誦tụng 彌di 陀đà 經kinh 及cập 咒chú 。 計kế 應ưng 滿mãn 二nhị 萬vạn 徧biến 未vị 終chung 。 四tứ 七thất 日nhật 前tiền 夜dạ 向hướng 四tứ 更cánh 。 有hữu 神thần 人nhân 從tùng 西tây 方phương 送tống 一nhất 白bạch 銀ngân 臺đài 來lai 。 空không 中trung 明minh 過quá 於ư 日nhật 。 告cáo 云vân 法Pháp 師sư 壽thọ 終chung 。 當đương 乗# 此thử 臺đài 。 往vãng 生sanh 阿A 彌Di 陀Đà 國quốc 。 故cố 來lai 相tương/tướng 示thị 。 令linh 知tri 定định 生sanh 。 終chung 時thời 白bạch 黑hắc 咸hàm 聞văn 空không 中trung 。 如như 奏tấu 音âm 樂nhạc 。 并tinh 聞văn 異dị 香hương 。 數sổ 月nguyệt 香hương 氣khí 不bất 歇hiết 。 其kỳ 終chung 之chi 夕tịch 。 峰phong 頂đảnh 寺tự 僧Tăng 。 咸hàm 見kiến 一nhất 谷cốc 內nội 有hữu 數sổ 十thập 炬cự 火hỏa 。 大đại 如như 車xa 輪luân 。

珍trân 師sư 往vãng 生sanh 事sự 跡tích 。 傳truyền 記ký 不bất 同đồng 。 茲tư 兩lưỡng 存tồn 之chi 。

無Vô 量Lượng 壽Thọ 如Như 來Lai 。 修tu 觀quán 行hành 供cúng 養dường 儀nghi 軌quỹ 云vân 。

爾nhĩ 時thời 金Kim 剛Cang 手Thủ 菩Bồ 薩Tát 。 在tại 毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 。 大đại 集tập 會hội 中trung 白bạch 佛Phật 言ngôn 。 我ngã 為vi 當đương 來lai 雜tạp 染nhiễm 世thế 界giới 。 惡ác 趣thú 眾chúng 生sanh 。 說thuyết 無vô 量lượng 壽thọ 陀đà 羅la 尼ni 修tu 三tam 密mật 門môn 。 證chứng 念Niệm 佛Phật 三Tam 昧Muội 。 得đắc 生sanh 淨tịnh 土độ 。 入nhập 菩Bồ 薩Tát 位vị 。 不bất 以dĩ 少thiểu 福phước 無vô 慧tuệ 方phương 便tiện 。 得đắc 生sanh 彼bỉ 剎sát 。 依y 此thử 教giáo 法pháp 。 決quyết 定định 得đắc 生sanh 。 上thượng 品phẩm 初Sơ 地Địa 。 應ưng 先tiên 入nhập 曼mạn 茶trà 羅la 。 得đắc 灌quán 頂đảnh 已dĩ 。 然nhiên 後hậu 從tùng 師sư 受thọ 此thử 儀nghi 軌quỹ 。 當đương 於ư 勝thắng 地địa 塗đồ 拭thức 淨tịnh 室thất 。 建kiến 立lập 方phương 壇đàn 。 上thượng 張trương 天thiên 葢# 。 周chu 帀táp 懸huyền 旛phan 。 上thượng 壇đàn 分phân 布bố 八Bát 曼Mạn 茶Trà 羅La 。 磨ma 白bạch 檀đàn 香hương 。 用dụng 塗đồ 聖thánh 位vị 壇đàn 西tây 安an 無vô 量lượng 壽thọ 像tượng 。 持trì 誦tụng 者giả 東đông 坐tọa 面diện 像tượng 坐tọa 卑ty 脚cước 牀sàng 。 行hành 者giả 每mỗi 日nhật 澡táo 浴dục 登đăng 壇đàn 三tam 時thời 。 散tán 種chủng 種chủng 華hoa 。 置trí 二nhị 閼át 伽già 。 或hoặc 新tân 寳# 器khí 。 滿mãn 盛thịnh 香hương 水thủy 。 置trí 於ư 壇đàn 上thượng 。 於ư 壇đàn 四tứ 角giác 。 安an 四tứ 寳# 瓶bình 。 香hương 華hoa 飲ẩm 食thực 。 隨tùy 力lực 所sở 辦biện 。 一nhất 一nhất 加gia 持trì 。 殷ân 勤cần 供cúng 養dường 。 行hành 者giả 即tức 觀quán 察sát 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 本bổn 性tánh 清thanh 淨tịnh 。 為vi 諸chư 客khách 塵trần 所sở 蔽tế 。 不bất 悟ngộ 真chân 理lý 。 是thị 故cố 說thuyết 此thử 三tam 密mật 加gia 持trì 。 能năng 令linh 自tự 他tha 清thanh 淨tịnh 。

石thạch 芝chi 曉hiểu 法Pháp 師sư 曰viết 。 儀nghi 軌quỹ 一nhất 卷quyển 。 不bất 空không 三tam 藏tạng 所sở 譯dịch 。 自tự 此thử 文văn 後hậu 。 列liệt 淨tịnh 三tam 業nghiệp 。 及cập 普phổ 禮lễ 結kết 界giới 獻hiến 座tòa 觀quán 想tưởng 。 并tinh 結kết 印ấn 誦tụng 咒chú 法pháp 。 總tổng 二nhị 十thập 四tứ 章chương 。 非phi 不bất 精tinh 切thiết 。 願nguyện 依y 法pháp 行hành 。 持trì 者giả 檢kiểm 之chi 。 今kim 於ư 中trung 錄lục 其kỳ 簡giản 而nhi 可khả 行hành 者giả 三tam 章chương 於ư 后hậu 。 庶thứ 資tư 廣quảng 淨tịnh 業nghiệp 云vân 。

次thứ 結kết 無Vô 量Lượng 壽Thọ 如Như 來Lai 拳quyền 印ấn 。 以dĩ 左tả 手thủ 四tứ 指chỉ 握ác 拳quyền 竪thụ 大đại 指chỉ 。 以dĩ 右hữu 手thủ 作tác 金kim 剛cang 拳quyền 。 握ác 左tả 大đại 指chỉ 。 即tức 以dĩ 此thử 拳quyền 印ấn 地địa 。 真chân 言ngôn 加gia 持trì 七thất 徧biến 。 變biến 其kỳ 世thế 界giới 。 無Vô 量Lượng 壽Thọ 如Như 來Lai 。 拳quyền 印ấn 真chân 言ngôn 曰viết 。

唵án (# 引dẫn 聲thanh )(# 一nhất )# 。 步bộ 欠khiếm (# 平bình 聲thanh )(# 二nhị )# 。

由do 結kết 此thử 印ấn 真chân 言ngôn 威uy 力lực 故cố 。 即tức 變biến 此thử 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới 。 成thành 極cực 樂lạc 剎sát 。 七thất 寳# 為vi 地địa 。 水thủy 鳥điểu 樹thụ 林lâm 。 皆giai 演diễn 法Pháp 音âm 。 無vô 量lượng 莊trang 嚴nghiêm 。 如như 經kinh 所sở 說thuyết 。 行hành 者giả 由do 數số 習tập 此thử 定định 。 每mỗi 於ư 定định 中trung 見kiến 。 極Cực 樂Lạc 世Thế 界Giới 。 無Vô 量Lượng 壽Thọ 佛Phật 。 在tại 大đại 眾chúng 會hội 。 聞văn 說thuyết 契Khế 經Kinh 。 臨lâm 命mạng 終chung 時thời 。 心tâm 不bất 散tán 動động 。 三tam 昧muội 現hiện 前tiền 。 剎sát 那na 迅tấn 速tốc 生sanh 蓮liên 花hoa 中trung 。 證chứng 菩Bồ 薩Tát 位vị 。

次thứ 結kết 無Vô 量Lượng 壽Thọ 如Như 來Lai 根căn 本bổn 印ấn 。 二nhị 手thủ 外ngoại 相tướng 义# 作tác 拳quyền 。 竪thụ 二nhị 中trung 指chỉ 頭đầu 相tương/tướng 拄trụ 。 如như 蓮liên 華hoa 葉diệp 形hình 。 結kết 此thử 印ấn 已dĩ 。 誦tụng 無vô 量lượng 壽thọ 真chân 言ngôn 七thất 徧biến 。 以dĩ 印ấn 於ư 頂đảnh 上thượng 散tán 陀đà 尼ni 曰viết 。

曩nẵng 謨mô (# 引dẫn )# 囉ra 怛đát 曩nẵng (# 二nhị 合hợp )# 夜dạ (# 引dẫn )# 邪tà (# 一nhất )# 。 娜na 莫mạc 阿a (# 引dẫn )# 哩rị 野dã (# 二nhị 合hợp )(# 引dẫn )# 弭nhị 跢đa (# 引dẫn )# 婆bà (# 去khứ 聲thanh )(# 引dẫn )# 邪tà (# 二nhị )# 。 怛đát 佗tha (# 去khứ )# 孽nghiệt 跢đa (# 引dẫn )# 夜dạ 囉ra 曷hạt (# 二nhị 合hợp )# 帝đế 三tam (# 去khứ )# 藐miệu 三tam (# 去khứ )# 沒một 馱đà 邪tà (# 三tam )# 。 怛đát 你nễ 也dã 佗tha (# 四tứ )# 。 唵án 阿a 蜜mật 栗lật (# 二nhị 合hợp )# 帝đế (# 五ngũ )# 。 阿a 蜜mật 栗lật (# 二nhị 合hợp )# 妬đố (# 引dẫn )# 納nạp 婆bà (# 二nhị 合hợp )# 吠phệ (# 微vi 閉bế 切thiết )(# 引dẫn )(# 六lục )# 。 阿a 蜜mật 栗lật (# 二nhị 合hợp )# 多đa 三tam (# 去khứ )# 婆bà (# 上thượng )# 吠phệ (# 凖# 上thượng )(# 七thất )# 。 阿a 蜜mật 栗lật (# 二nhị 合hợp )# 多đa 孽nghiệt 陛bệ (# 八bát )# 阿a 蜜mật 栗lật (# 二nhị 合hợp )# 多đa 悉tất 弟đệ (# 九cửu )# 。 阿a 蜜mật 栗lật (# 二nhị 合hợp )# 多đa 帝đế 際tế (# 自tự 曳duệ 切thiết )(# 十thập )# 。 阿a 蜜mật 栗lật (# 二nhị 合hợp )(# 十thập 一nhất )# 。 多đa 尾vĩ 訖ngật 磷# (# 二nhị 合hợp )(# 引dẫn )# 帝đế (# 十thập 二nhị )# 。 阿a 蜜mật 栗lật (# 二nhị 合hợp )# 多đa 誐nga 誐nga 曩nẵng 吉cát (# 引dẫn )# 底để (# 丁đinh 以dĩ 切thiết )# 迦ca [口*(隸-木+上)]# (# 十thập 三tam )# 。 阿a 蜜mật 栗lật (# 二nhị 合hợp )# 多đa 懶lãn (# 上thượng )# 弩nỗ 枇# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# [口*(隸-木+上)]# (# 十thập 四tứ )# 。 薩tát 嚩phạ (# 引dẫn )# 囉ra 佗tha (# 二nhị 合hợp )# 娑sa (# 引dẫn )# 馱đà 寧ninh (# 十thập 五ngũ )# 。 薩tát 嚩phạ 磨ma 訖ngật 禮lễ (# 二nhị 合hợp )(# 引dẫn )# 捨xả 乞khất 灑sái (# 二nhị 合hợp )# 孕dựng 迦ca [口*(隸-木+上)]# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )(# 引dẫn )# 賀hạ (# 引dẫn )(# 十thập 六lục )# 。

此thử 真chân 言ngôn 。 纔tài 誦tụng 一nhất 徧biến 。 身thân 中trung 十thập 惡ác 四tứ 重trọng 。 五ngũ 無vô 間gián 罪tội 。 一nhất 切thiết 業nghiệp 障chướng 。 悉tất 皆giai 消tiêu 滅diệt 。 若nhược 苾bật 芻sô 苾bật 芻sô 尼ni 。 犯phạm 根căn 本bổn 罪tội 。 誦tụng 七thất 徧biến 即tức 時thời 。 還hoàn 得đắc 清thanh 淨tịnh 。 誦tụng 滿mãn 萬vạn 徧biến 。 獲hoạch 得đắc 不bất 廢phế 忘vong 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 三tam 昧muội 菩Bồ 薩Tát 心tâm 顯hiển 現hiện 身thân 中trung 。 皎hiệu 潔khiết 圓viên 明minh 。 如như 淨tịnh 月nguyệt 輪luân 。 臨lâm 命mạng 終chung 時thời 。 見kiến 無vô 量lượng 壽thọ 。 與dữ 大đại 眾chúng 俱câu 。 來lai 迎nghênh 安an 慰úy 。 即tức 生sanh 極cực 樂lạc 上thượng 品phẩm 上thượng 生sanh 。

次thứ 誦tụng 無Vô 量Lượng 壽Thọ 如Như 來Lai 。 心tâm 真chân 言ngôn 曰viết 。

○# 唵án (# 引dẫn )(# 一nhất )# 。 阿a 蜜mật 栗lật (# 二nhị 合hợp )# 多đa 帝đế 際tế 賀hạ 囉ra 吽hồng (# 引dẫn )(# 二nhị )# 。

此thử 真chân 言ngôn 能năng 誦tụng 十thập 萬vạn 徧biến 滿mãn 得đắc 見kiến 阿A 彌Di 陀Đà 。 如Như 來Lai 命mạng 終chung 決quyết 定định 。 得đắc 生sanh 極cực 樂lạc 。

烏ô 瑟sắt 膩nị 沙sa 。 最tối 勝thắng 總tổng 持trì 經Kinh 云vân 。 如như 是thị 我ngã 聞văn 。

一nhất 時thời 佛Phật 在tại 極cực 樂lạc 剎sát 。 大đại 善thiện 法Pháp 堂đường 中trung 坐tọa 。

爾nhĩ 時thời 無vô 量lượng 壽thọ 如Như 來Lai 。 告cáo 觀quán 自tự 在tại 言ngôn 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 疾tật 病bệnh 短đoản 壽thọ 者giả 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 烏ô 瑟sắt 膩nị 沙sa 。 最tối 勝thắng 總tổng 持trì 法Pháp 門môn 。 若nhược 人nhân 受thọ 持trì 讀đọc 誦tụng 。 速tốc 得đắc 無vô 病bệnh 。 長trường 壽thọ 安an 樂lạc 。 即tức 時thời 觀Quán 自Tự 在Tại 。 請thỉnh 佛Phật 宣tuyên 說thuyết 。 (# 咒chú 廣quảng 不bất 錄lục )# 若nhược 人nhân 書thư 寫tả 此thử 法pháp 。 安an 置trí 塔tháp 中trung 。 廣quảng 大đại 供cúng 養dường 。 右hữu 繞nhiễu 千thiên 帀táp 。 恭cung 敬kính 禮lễ 拜bái 。 則tắc 獲hoạch 智trí 慧tuệ 。 若nhược 七thất 日nhật 壽thọ 命mạng 。 延diên 至chí 七thất 年niên 。 若nhược 七thất 年niên 壽thọ 命mạng 。 延diên 至chí 七thất 十thập 。 獲hoạch 得đắc 如như 是thị 。 長trường 壽thọ 安an 樂lạc 。 無vô 諸chư 疾tật 病bệnh 。 得đắc 宿Túc 命Mạng 通Thông 。

無Vô 量Lượng 壽Thọ 如Như 來Lai 。 總tổng 持trì 法Pháp 門môn 云vân 。

爾nhĩ 時thời 無vô 量lượng 壽thọ 如Như 來Lai 。 入nhập 普phổ 照chiếu 吉cát 祥tường 三tam 摩ma 地địa 。 從tùng 定định 出xuất 已dĩ 。 即tức 說thuyết 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 無vô 量lượng 壽thọ 總tổng 持trì 法Pháp 門môn 。 曰viết 。

○# 唵án (# 引dẫn )# 阿a 蜜mật 哩rị (# 二nhị 合hợp )# 帝đế (# 引dẫn )# 阿a 蜜mật 哩rị (# 二nhị 合hợp )# 帝đế (# 引dẫn )# 阿a 蜜mật 哩rị (# 二nhị 合hợp )# 覩đổ 捺nại 婆bà (# 二nhị 合hợp )# 吠phệ 阿a 蜜mật 哩rị (# 二nhị 合hợp )# 多đa 尾vĩ 訖ngật 㘓# (# 二nhị 合hợp )# 帝đế (# 引dẫn )# 阿a 蜜mật 哩rị (# 二nhị 合hợp )# 多đa 誐nga (# 引dẫn )# 彌di 你nễ (# 去khứ )# 阿a 蜜mật 哩rị (# 二nhị 合hợp )# 多đa 喻dụ 哩rị 那na (# 二nhị 合hợp )# 禰nể 誐nga 誐nga 曩nẵng 計kế 哩rị 帝đế (# 二nhị 合hợp )# 羯yết 哩rị (# 引dẫn )# 薩tát 哩rị 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 吉cát 梨lê (# 二nhị 合hợp )(# 引dẫn )# 舍xá 义# 演diễn 羯yết 哩rị 曳duệ (# 引dẫn )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )(# 引dẫn )# 賀hạ

若nhược 人nhân 用dụng 此thử 法Pháp 門môn 。 加gia 持trì 淨tịnh 土độ 作tác 塔tháp 。 又hựu 復phục 書thư 此thử 總tổng 持trì 。 安an 在tại 塔tháp 內nội 。 香hương 華hoa 供cúng 養dường 。 延diên 於ư 壽thọ 命mạng 。 又hựu 增tăng 智trí 慧tuệ 。 若nhược 人nhân 於ư 此thử 。 塔tháp 前tiền 倍bội 興hưng 供cúng 養dường 。 日nhật 日nhật 誦tụng 持trì 滿mãn 八bát 百bách 徧biến 。 發phát 自tự 利lợi 利lợi 他tha 。 平bình 等đẳng 之chi 心tâm 。 如như 是thị 依y 法pháp 。 消tiêu 除trừ 八bát 難nạn 。 是thị 人nhân 命mạng 終chung 。 不bất 生sanh 地địa 獄ngục 畜súc 生sanh 。 燄diệm 摩ma 羅la 界giới 。 如như 蛇xà 蛻thuế 皮bì 。 即tức 生sanh 極cực 樂lạc 。 獲hoạch 大đại 果quả 報báo 。 受thọ 勝thắng 妙diệu 樂lạc 。

不bất 空không 羂quyến 索sách 神thần 變biến 真chân 言ngôn 經Kinh 云vân 。 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 說thuyết 一nhất 字tự 真chân 言ngôn 曰viết 。

○# 唵án (# 喉hầu 中trung 。 擡# 聲thanh 引dẫn 呼hô 下hạ 三tam 咒chú 唵án 字tự 並tịnh 同đồng )# 。

如như 是thị 真chân 言ngôn 。 大đại 悲bi 心tâm 觀quán 觀quán 世thế 音âm 。 如như 法Pháp 受thọ 持trì 。 善thiện 修tu 行hành 者giả 。 能năng 除trừ 過quá 現hiện 重trọng 罪tội 。 一nhất 切thiết 垢cấu 障chướng 。 盡tận 皆giai 消tiêu 滅diệt 。 當đương 得đắc 一nhất 切thiết 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 天thiên 仙tiên 龍long 神thần 。 悉tất 皆giai 歡hoan 喜hỷ 。 當đương 捨xả 命mạng 後hậu 。 往vãng 於ư 西tây 方phương 。 極Cực 樂Lạc 國Quốc 土Độ 。 住trụ 歡Hoan 喜Hỷ 地Địa 。 蓮liên 花hoa 化hóa 生sanh 。 又hựu 云vân 。

爾nhĩ 時thời 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 即tức 於ư 佛Phật 前tiền 。 諦đế 觀quán 一nhất 切thiết 。 說thuyết 溥phổ 徧biến 解giải 脫thoát 心tâm 真chân 言ngôn 曰viết 。

○# 唵án 沒một (# 二nhị 合hợp )# 囉ra 㰤# 麼ma (# 一nhất )# 。 廢phế 灑sái 陀đà (# 上thượng )# 囉ra (# 二nhị )# 。 [馬*丈]# 囉ra [馬*丈]# 囉ra (# 三tam )# 。 地địa 利lợi 地địa 利lợi (# 四tứ )# 。 度độ 嚕rô 度độ 嚕rô (# 五ngũ )# 。 縒# 曼mạn 嚲# 入nhập 縛phược 攞la (# 六lục )# 。 畞# 佉khư # (# 七thất )# 。 莎sa 縛phược (# 二nhị 合hợp )# 訶ha (# 八bát )# 。

又hựu 說thuyết 溥phổ 徧biến 解giải 脫thoát 心tâm 一nhất 字tự 真chân 言ngôn 曰viết 。

○# 唵án 惡ác (# 輕khinh 呼hô )(# 一nhất )# 。 莎sa 縛phược (# 二nhị 合hợp )# 訶ha (# 去khứ )(# 二nhị )# 。

若nhược 人nhân 六lục 時thời 倍bội 復phục 精tinh 進tấn 。 如như 法Pháp 嚴nghiêm 治trị 身thân 器khí 。 依y 法pháp 持trì 誦tụng 。 滿mãn 一nhất 落lạc 义# 。 是thị 業nghiệp 成thành 熟thục 。 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 現hiện 金kim 色sắc 身thân 。 當đương 滅diệt 無vô 始thỉ 一nhất 切thiết 根căn 本bổn 重trọng 罪tội 。 若nhược 不bất 現hiện 者giả 。 復phục 倍bội 精tinh 進tấn 。 誦tụng 滿mãn 二nhị 落lạc 义# 。 或hoặc 三tam 落lạc 义# 。 是thị 業nghiệp 成thành 熟thục 。 則tắc 觀quán 世thế 音âm 定định 當đương 現hiện 身thân 。 執chấp 手thủ 指chỉ 示thị 西tây 方phương 淨tịnh 土độ 。 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 坐tọa 寳# 蓮liên 華hoa 。 師sư 子tử 之chi 座tòa 。 復phục 得đắc 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 手thủ 摩ma 其kỳ 頭đầu 。 謂vị 同đồng 彼bỉ 土độ 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 。 福phước 命mạng 功công 德đức 。 捨xả 此thử 身thân 後hậu 。 往vãng 於ư 西tây 方phương 。 安An 樂Lạc 國quốc 土độ 。 上thượng 品phẩm 蓮liên 華hoa 。 具cụ 諸chư 相tướng 好hảo 。 識thức 宿túc 命mạng 智trí 。 得đắc 不bất 退thoái 轉chuyển 。

不bất 空không 羂quyến 索sách 神thần 變biến 經Kinh 云vân 。

爾nhĩ 時thời 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 如Như 來Lai 。 即tức 伸thân 右hữu 手thủ 。 摩ma 清thanh 淨tịnh 蓮liên 華hoa 明minh 王vương 頂đảnh 。

時thời 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới 。 六lục 變biến 震chấn 動động 。 所sở 有hữu 十thập 方phương 剎sát 土độ 。 過quá 現hiện 未vị 來lai 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 如Như 來Lai 。 一nhất 時thời 皆giai 現hiện 。 亦diệc 同đồng 授thọ 與dữ 清thanh 淨tịnh 蓮liên 華hoa 。 明minh 王vương 灌quán 頂đảnh 三tam 昧muội 邪tà 。

爾nhĩ 時thời 十thập 方phương 。 三tam 世thế 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 如Như 來Lai 。 各các 伸thân 右hữu 手thủ 。 摩ma 清thanh 淨tịnh 蓮liên 華hoa 明minh 王vương 頂đảnh 。 同đồng 說thuyết 不bất 空không 大đại 灌quán 頂đảnh 光quang 真chân 言ngôn 曰viết 。

○# 唵án (# 喉hầu 中trung 擡# 聲thanh )(# 引dẫn 呼hô )(# 一nhất )# 。 旖# 暮mộ 伽già (# 上thượng )# 廢phế (# 無vô 計kế 切thiết )# 嚕rô 者giả 娜na (# 二nhị )# 。 摩ma 訶ha 畞# 捺nại (# 能năng 荅# 切thiết )# 囉ra 麼ma 抳nê (# 三tam )# 。 鉢bát 頭đầu (# 二nhị 合hợp )# 麼ma 入nhập 縛phược 攞la (# 四tứ )# 。 跛bả 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 襪vạt 嚲# 野dã # (# 五ngũ )# 。

若nhược 有hữu 過quá 去khứ 一nhất 切thiết 。 十thập 惡ác 五ngũ 逆nghịch 。 四tứ 重trọng/trùng 諸chư 罪tội 。 得đắc 聞văn 此thử 大đại 灌quán 頂đảnh 光quang 真chân 言ngôn 三tam 七thất 徧biến 。 即tức 得đắc 除trừ 滅diệt 。 一nhất 切thiết 罪tội 障chướng 。 若nhược 諸chư 眾chúng 生sanh 。 具cụ 造tạo 十thập 惡ác 。 五ngũ 逆nghịch 四tứ 重trọng 諸chư 罪tội 。 猶do 如như 微vi 塵trần 。 滿mãn 斯tư 世thế 界giới 。 身thân 壞hoại 命mạng 終chung 。 墮đọa 諸chư 惡ác 道đạo 。 以dĩ 是thị 真chân 言ngôn 。 加gia 持trì 土thổ/độ 沙sa 一nhất 百bách 八bát 徧biến 。 屍thi 陀đà 林lâm 中trung 。 散tán 亡vong 者giả 屍thi 骸hài 上thượng 。 或hoặc 散tán 墓mộ 上thượng 塔tháp 上thượng 。 彼bỉ 所sở 亡vong 者giả 。 若nhược 地địa 獄ngục 。 餓ngạ 鬼quỷ 。 修tu 羅la 傍bàng 生sanh 。 中trung 。 以dĩ 一nhất 切thiết 不bất 空không 如Như 來Lai 毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 如Như 來Lai 真chân 言ngôn 。 加gia 持trì 沙sa 土thổ/độ 之chi 力lực 。 應ứng 時thời 即tức 得đắc 光quang 明minh 。 及cập 身thân 除trừ 諸chư 罪tội 報báo 。 捨xả 所sở 苦khổ 身thân 。 往vãng 於ư 西tây 方phương 。 極Cực 樂Lạc 國Quốc 土Độ 。 蓮liên 華hoa 化hóa 生sanh 。 乃nãi 至chí 菩Bồ 提Đề 。 更cánh 不bất 墮đọa 落lạc 。

石thạch 芝chi 曉hiểu 法Pháp 師sư 云vân 。 秀tú 州châu 海hải 鹽diêm 普phổ 照chiếu 院viện 釋thích 智trí 圓viên 。 母mẫu 喪táng 以dĩ 遺di 骨cốt 盛thịnh 於ư 小tiểu 匣hạp 。 日nhật 誦tụng 毘tỳ 盧lô 灌quán 頂đảnh 咒chú 。 加gia 之chi 沙sa 土thổ/độ 。 覆phú 于vu 骨cốt 上thượng 。 殆đãi 至chí 盈doanh 尺xích 。 一nhất 日nhật 頂đảnh 骨cốt 忽hốt 涌dũng 於ư 土thổ/độ 面diện 。 初sơ 不bất 以dĩ 為vi 然nhiên 。 仍nhưng 舊cựu 覆phú 之chi 。 翌# 日nhật 復phục 爾nhĩ 。 眾chúng 皆giai 驚kinh 駭hãi 。

時thời 武võ 夷di 公công 權quyền 作tác 記ký 。 以dĩ 廣quảng 其kỳ 事sự 。 大đại 智trí 律luật 師sư 作tác 讚tán 以dĩ 美mỹ 之chi 。 見kiến 芝chi 園viên 集tập 。

鼓cổ 音âm 聲thanh 王vương 陀đà 羅la 尼ni 經Kinh 云vân 。 若nhược 人nhân 誦tụng 此thử 鼓Cổ 音Âm 聲Thanh 王Vương 大Đại 陀Đà 羅La 尼Ni 。 十thập 日nhật 十thập 夜dạ 。 六lục 時thời 專chuyên 念niệm 。 敬kính 禮lễ 彼bỉ 佛Phật 。 堅kiên 固cố 正chánh 念niệm 。 悉tất 除trừ 散tán 亂loạn 。 念niệm 念niệm 不bất 絕tuyệt 。 十thập 日nhật 之chi 中trung 。 必tất 定định 見kiến 彼bỉ 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 并tinh 見kiến 十thập 方phương 如Như 來Lai 。 及cập 所sở 住trú 處xứ 。 唯duy 除trừ 重trọng 障chướng 。 鈍độn 根căn 之chi 人nhân 。 所sở 不bất 能năng 覩đổ 。 (# 咒chú 廣quảng 不bất 錄lục )# 。

大Đại 乘Thừa 聖thánh 無Vô 量Lượng 壽Thọ 決Quyết 定Định 光Quang 明Minh 王Vương 如Như 來Lai 。 陀đà 羅la 尼ni 經Kinh 云vân 西tây 方phương 。 有hữu 無Vô 量Lượng 壽Thọ 佛Phật 。 說thuyết 此thử 陀đà 羅la 尼ni 。 令linh 夭yểu 壽thọ 者giả 。 而nhi 得đắc 長trường 壽thọ 。 (# 云vân 云vân 此thử 咒chú 即tức 禪thiền 林lâm 中trung 朔sóc 望vọng 祝chúc 聖thánh 者giả )# 。

無vô 量lượng 功công 德đức 。 陀đà 羅la 尼ni 經Kinh 云vân 。 誦tụng 此thử 咒chú 者giả 。 滅diệt 千thiên 刧# 罪tội 。 得đắc 見kiến 慈Từ 氏Thị 觀quán 音âm 。 無Vô 量Lượng 壽Thọ 佛Phật 。 (# 咒chú 廣quảng 不bất 錄lục )# 。

無vô 量lượng 壽thọ 大đại 智trí 光quang 明minh 。 陀đà 羅la 尼ni (# 前tiền 後hậu 無vô 經kinh 文văn 咒chú 亦diệc 不bất 錄lục )# 。

(# 詳tường 夫phu 瑜du 伽già 五ngũ 部bộ 之chi 教giáo 。 俱câu 係hệ 毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 。 一nhất 佛Phật 所sở 演diễn 雖tuy 有hữu 三tam 十thập 七thất 種chủng 化hóa 身thân 。 而nhi 五ngũ 智trí 灌quán 頂đảnh 流lưu 出xuất 五ngũ 方phương 五ngũ 佛Phật 。 為vi 五ngũ 部bộ 主chủ 。 毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 如Như 來Lai 。 自tự 中trung 央ương 法Pháp 界Giới 。 清thanh 淨tịnh 智trí 。 說thuyết 灌quán 頂đảnh 部bộ 。 大Đại 圓Viên 鏡Kính 智Trí 。 流lưu 出xuất 東đông 方phương 阿A 閦Súc 。 毗tỳ 佛Phật 說thuyết 金kim 剛cang 部bộ 。 妙Diệu 觀Quán 察Sát 智Trí 。 流lưu 出xuất 西tây 方phương 無Vô 量Lượng 壽Thọ 佛Phật 。 說thuyết 蓮liên 花hoa 部bộ 。 平Bình 等Đẳng 性Tánh 智Trí 。 流lưu 出xuất 南nam 方phương 寳# 生sanh 佛Phật 。 說thuyết 。 部bộ 。 成Thành 所Sở 作Tác 智Trí 。 流lưu 出xuất 北bắc 方phương 成thành 就tựu 佛Phật 。 說thuyết 。 部bộ 。 又hựu 化hóa 四tứ 菩Bồ 薩Tát 。 四tứ 金kim 剛cang 等đẳng 。 故cố 華hoa 嚴nghiêm 云vân 。 或hoặc 見kiến 如Như 來Lai 無vô 量lượng 壽thọ 。 觀Quán 世Thế 音Âm 等đẳng 共cộng 圍vi 繞nhiễu 。 清thanh 涼lương 判phán 為vi 本bổn 師sư 化hóa 身thân 。 良lương 有hữu 以dĩ 也dã 。 然nhiên 則tắc 秘bí 密mật 之chi 教giáo 。 須tu 身thân 口khẩu 意ý 三tam 業nghiệp 相tương 應ứng 。 始thỉ 名danh 瑜du 伽già 。 葢# 瑜du 伽già 者giả 。 相tương 應ứng 之chi 稱xưng 耳nhĩ 。 必tất 手thủ 結kết 梵Phạm 印ấn 。 口khẩu 誦tụng 真chân 言ngôn 。 心tâm 存tồn 觀quán 想tưởng 。 一nhất 切thiết 行hành 果quả 理lý 事sự 。 廣quảng 大đại 悉tất 備bị 。 而nhi 護hộ 國quốc 救cứu 世thế 。 滅diệt 罪tội 生sanh 福phước 。 轉chuyển 凡phàm 成thành 聖thánh 。 尤vưu 為vi 神thần 速tốc 要yếu 妙diệu 。 葢# 我ngã 佛Phật 顯hiển 仁nhân 藏tạng 用dụng 。 神thần 道đạo 設thiết 教giáo 之chi 意ý 。 自tự 金kim 剛cang 不bất 空không 無vô 畏úy 一nhất 行hành 諸chư 師sư 。 東đông 傳truyền 密mật 教giáo 之chi 後hậu 。 世thế 道đạo 亂loạn 離ly 。 經kinh 疏sớ/sơ 銷tiêu 毀hủy 。 其kỳ 法pháp 不bất 傳truyền 。 葢# 禪thiền 講giảng 律luật 宗tông 。 皆giai 有hữu 文văn 字tự 可khả 尋tầm 。 或hoặc 者giả 無vô 師sư 自tự 悟ngộ 。 而nhi 密mật 教giáo 必tất 須tu 師sư 授thọ 。 音âm 聲thanh 句cú 讀đọc 。 觀quán 想tưởng 儀nghi 軌quỹ 。 有hữu 一nhất 差sai 悞ngộ 。 鮮tiên 克khắc 獲hoạch 益ích 。 如như 往vãng 生sanh 淨tịnh 土độ 陀đà 羅la 尼ni 。 世thế 本bổn 錯thác 念niệm 句cú 讀đọc 音âm 韻vận 者giả 。 何hà 怪quái 靈linh 應ưng 之chi 無vô 徵trưng 。 故cố 千thiên 載tái 而nhi 下hạ 。 唯duy 龍long 樹thụ 耶da 舍xá 銹# 公công 珍trân 公công 四tứ 人nhân 而nhi 巳tị 。 龍long 樹thụ 夢mộng 感cảm 。 珍trân 公công 定định 朂# 。 咸hàm 獲hoạch 往vãng 生sanh 。 耶da 舍xá 三tam 藏tạng 及cập 銹# 法Pháp 師sư 。 往vãng 生sanh 之chi 事sự 。 傳truyền 記ký 不bất 存tồn 。 况# 其kỳ 他tha 哉tai 。 今kim 之chi 海hải 外ngoại 。 日nhật 本bổn 琉lưu 球# 高cao 麗lệ 諸chư 國quốc 。 猶do 存tồn 秘bí 密mật 之chi 教giáo 。 彼bỉ 中trung 未vị 必tất 無vô 往vãng 生sanh 者giả 。 我ngã 國quốc 夙túc 稱xưng 文văn 物vật 之chi 邦bang 。 咸hàm 崇sùng 顯hiển 說thuyết 。 不bất 務vụ 密mật 修tu 。 持trì 經Kinh 持trì 名danh 者giả 多đa 。 而nhi 專chuyên 心tâm 結kết 壇đàn 持trì 咒chú 者giả 少thiểu 。 然nhiên 持trì 咒chú 持trì 名danh 。 其kỳ 事sự 則tắc 一nhất 。 而nhi 如Như 來Lai 威uy 德đức 。 願nguyện 力lực 所sở 加gia 被bị 者giả 。 尤vưu 存tồn 乎hồ 咒chú 。 能năng 使sử 三tam 業nghiệp 肅túc 清thanh 。 滅diệt 障chướng 生sanh 定định 。 唯duy 咒chú 為vi 然nhiên 。 今kim 檢kiểm 灌quán 頂đảnh 諸chư 部bộ 所sở 說thuyết 往vãng 生sanh 淨tịnh 土độ 之chi 咒chú 。 得đắc 十thập 餘dư 種chủng 。 或hoặc 備bị 存tồn 其kỳ 法pháp 。 或hoặc 但đãn 取thủ 其kỳ 名danh 。 俾tỉ 修tu 淨tịnh 業nghiệp 者giả 。 隨tùy 意ý 擇trạch 取thủ 。 本bổn 文văn 俱câu 在tại 大đại 藏tạng 。 此thử 中trung 止chỉ 為vi 接tiếp 引dẫn 之chi 端đoan 耳nhĩ 。 由do 是thị 觀quán 之chi 。 則tắc 秘bí 密mật 念niệm 佛Phật 一nhất 門môn 。 實thật 為vi 瑜du 伽già 五ngũ 部bộ 之chi 精tinh 要yếu 。 世thế 人nhân 所sở 求cầu 者giả 長trường/trưởng 樂nhạo/nhạc/lạc 長trường 壽thọ 。 而nhi 淨tịnh 土độ 如Như 來Lai 能năng 與dữ 之chi 。 世thế 人nhân 所sở 畏úy 者giả 夙túc 障chướng 怨oán 業nghiệp 。 而nhi 淨tịnh 土độ 神thần 咒chú 能năng 護hộ 之chi 。 何hà 况# 現hiện 前tiền 即tức 見kiến 佛Phật 。 見kiến 菩Bồ 薩Tát 。 臨lâm 終chung 決quyết 定định 往vãng 生sanh 。 證chứng 無vô 生sanh 。 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 秘bí 密mật 圓viên 通thông 正chánh 因nhân 。 孰thục 過quá 於ư 是thị 。 雖tuy 秘bí 密mật 之chi 教giáo 不bất 行hành 。 而nhi 往vãng 生sanh 之chi 咒chú 具cụ 在tại 。 倘thảng 能năng 一nhất 遵tuân 儀nghi 軌quỹ 。 叅# 攷# 音âm 韻vận 。 句cú 讀đọc 無vô 差sai 。 觀quán 想tưởng 不bất 缺khuyết 。 則tắc 滅diệt 罪tội 獲hoạch 福phước 。 超siêu 凡phàm 入nhập 聖thánh 。 不bất 可khả 勝thắng 紀kỷ 。 雖tuy 無vô 其kỳ 人nhân 。 猶do 有hữu 典điển 刑hình 。 故cố 立lập 秘bí 密mật 念niệm 佛Phật 門môn 。 以dĩ 法pháp 代đại 人nhân 。 不bất 無vô 有hữu 望vọng 於ư 後hậu 之chi 來lai 者giả 。 且thả 南nam 山sơn 律luật 宗tông 。 尤vưu 重trọng/trùng 持trì 誦tụng 。 咒chú 非phi 戒giới 而nhi 不bất 靈linh 。 戒giới 非phi 咒chú 而nhi 不bất 固cố 。 制chế 止chỉ 之chi 儀nghi 。 修tu 持trì 之chi 軌quỹ 。 同đồng 一nhất 身thân 心tâm 相tương 應ứng 。 內nội 外ngoại 俱câu 淨tịnh 之chi 行hành 也dã 。 律luật 宗tông 之chi 與dữ 密mật 教giáo 。 不bất 期kỳ 往vãng 生sanh 。 而nhi 自tự 往vãng 生sanh 。 葢# 身thân 心tâm 既ký 淨tịnh 。 穢uế 土thổ/độ 之chi 所sở 不bất 能năng 留lưu 。 行hạnh 願nguyện 廣quảng 大đại 。 情tình 界giới 之chi 所sở 不bất 能năng 滯trệ 。 如như 楞lăng 嚴nghiêm 云vân 。 心tâm 持trì 禁cấm 戒giới 。 舉cử 身thân 輕khinh 清thanh 。 心tâm 持trì 咒chú 印ấn 。 顧cố 盻# 雄hùng 毅nghị 。 心tâm 存tồn 佛Phật 國quốc 。 聖thánh 境cảnh 冥minh 會hội 。 若nhược 有hữu 福phước 慧tuệ 。 及cập 與dữ 淨tịnh 願nguyện 。 自tự 然nhiên 心tâm 開khai 。 見kiến 十thập 方phương 佛Phật 。 一nhất 切thiết 淨tịnh 土độ 。 隨tùy 願nguyện 往vãng 生sanh 。 能năng 持trì 首thủ 楞lăng 嚴nghiêm 咒chú 。 命mạng 終chung 之chi 後hậu 。 隨tùy 願nguyện 往vãng 生sanh 。 十thập 方phương 國quốc 土độ 。 故cố 知tri 諸chư 咒chú 。 皆giai 可khả 回hồi 向hướng 西tây 方phương 。 况# 正chánh 說thuyết 淨tịnh 土độ 往vãng 生sanh 之chi 咒chú 。 及cập 淨tịnh 土độ 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 所sở 說thuyết 。 而nhi 不bất 得đắc 往vãng 生sanh 耶da 。 在tại 持trì 之chi 者giả 。 一nhất 門môn 深thâm 入nhập 。 必tất 期kỳ 證chứng 騐# 。 可khả 以dĩ 不bất 惑hoặc 也dã 。 如như 靈linh 芝chi 清thanh 照chiếu 思tư 敏mẫn 大đại 智trí 別biệt 宗tông 用dụng 欽khâm 諸chư 律luật 師sư 。 雖tuy 非phi 密mật 教giáo 往vãng 生sanh 。 實thật 由do 密mật 行hành 西tây 邁mại 。 身thân 口khẩu 意ý 三tam 。 稱xưng 秘bí 密mật 門môn 。 自tự 淨tịnh 其kỳ 心tâm 。 不bất 念niệm 自tự 念niệm 。 自tự 淨tịnh 其kỳ 土độ 。 不bất 生sanh 自tự 生sanh 。 密mật 宗tông 又hựu 有hữu 密mật 咒chú 緣duyên 因nhân 往vãng 生sanh 集tập 之chi 書thư 。 足túc 見kiến 宗tông 旨chỉ 所sở 在tại 。 况# 六lục 字tự 真chân 經kinh 。 原nguyên 非phi 顯hiển 語ngữ 。 往vãng 生sanh 神thần 咒chú 。 不bất 離ly 聖thánh 號hiệu 。 若nhược 顯hiển 若nhược 密mật 。 同đồng 歸quy 圓viên 頓đốn 。 若nhược 持trì 若nhược 誦tụng 。 皆giai 得đắc 往vãng 生sanh 。 顯hiển 字tự 秪# 和hòa 人nhân 天thiên 密mật 語ngữ 能năng 度độ 六lục 道đạo 。 華hoa 言ngôn 唯duy 通thông 一nhất 國quốc 。 梵Phạm 音âm 可khả 傳truyền 萬vạn 邦bang 。 三tam 種chủng 淨tịnh 業nghiệp 。 持trì 戒giới 為vi 先tiên 。 三Tam 無Vô 漏Lậu 學Học 。 攝nhiếp 心tâm 為vi 要yếu 。 持trì 咒chú 既ký 稱xưng 圓viên 因nhân 。 持trì 戒giới 亦diệc 是thị 密mật 行hành 。 秘bí 密mật 一nhất 門môn 。 義nghĩa 含hàm 二nhị 教giáo 。 烏ô 可khả 少thiểu 哉tai 。 )# 。

Print Friendly, PDF & Email