Nhờ Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát Thoát Nạn Đắm Tàu
Biên tập & Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Anh Thơ

 


Chia sẻ bài viết của bạn vui lòng gởi về địa chỉ email: tangthuphathoc@gmail.com hoặc gởi trực tiếp lên trang nhà, xin cám ơn.

Loading