NHỚ MỘT MÙA AN CƯ
(Mến tặng Quãng Hạnh mùa An Cư 99)

Mỗi sáng công phu
Trời đầy sương mù
Bồ Tát gia hộ
Má con bớt ngu.

Hạnh ơi má nhớ
Một mùa an cư
Má con hành đường
Công quả các sư.

Năm nay con về
Thiếu má nhớ không
Con gọi điện thoại
Lòng má bâng khuân.

Tình má con mình
Rất ư bền chặc
Nhưng đừng dính mắc
Đó mới là tu.

Tình đem trang trải
Kết nối đệ Huynh
Thượng hoằng Phật đạo
Hạ hoá chúng sinh.

Đây lời ước nguyện
Của má gởi con
Gắng tu gắng học
Đạo quả vuông tròn.

Mùa An Cư 99
Chủng Hạnh