攝Nhiếp 大Đại 乘Thừa 論Luận
Quyển 2
無Vô 著Trước 菩Bồ 薩Tát 造Tạo 陳Trần 真Chân 諦Đế 譯Dịch

攝Nhiếp 大Đại 乘Thừa 論Luận 卷quyển 中trung

無vô 著trước 菩Bồ 薩Tát 造tạo

真Chân 諦Đế 三tam 藏tạng 譯dịch 應ưng 知tri 勝thắng 相tương/tướng 第đệ 二nhị 之chi 二nhị

若nhược 唯duy 識thức 似tự 塵trần 顯hiển 現hiện 依y 止chỉ 。 說thuyết 名danh 依y 他tha 性tánh 。 云vân 何hà 成thành 依y 他tha 。 何hà 因nhân 緣duyên 說thuyết 名danh 依y 他tha 。 從tùng 自tự 熏huân 習tập 種chủng 子tử 生sanh 故cố 。 繫hệ 屬thuộc 因nhân 緣duyên 。 不bất 得đắc 自tự 在tại 。 若nhược 生sanh 無vô 有hữu 功công 能năng 過quá 一nhất 剎sát 那na 得đắc 自tự 住trụ 故cố 。 說thuyết 名danh 依y 他tha 。 若nhược 分phân 別biệt 性tánh 。 依y 他tha 實thật 無vô 所sở 有hữu 。 似tự 塵trần 顯hiển 現hiện 。 云vân 何hà 成thành 分phân 別biệt 。 何hà 因nhân 緣duyên 說thuyết 名danh 分phân 別biệt 。 無vô 量lượng 相tướng 貌mạo 意ý 識thức 分phân 別biệt 。 顛điên 倒đảo 生sanh 因nhân 故cố 成thành 分phân 別biệt 。 無vô 有hữu 自tự 相tướng 。 唯duy 見kiến 分phân 別biệt 故cố 。 說thuyết 名danh 分phân 別biệt 。 若nhược 真chân 實thật 性tánh 分phân 別biệt 性tánh 永vĩnh 無vô 所sở 有hữu 為vi 相tương/tướng 。 云vân 何hà 成thành 真chân 實thật 。 何hà 因nhân 緣duyên 說thuyết 名danh 真chân 實thật 。 由do 如như 無vô 不bất 如như 故cố 成thành 真chân 實thật 。 由do 成thành 就tựu 清thanh 淨tịnh 。 境cảnh 界giới 由do 一nhất 切thiết 善thiện 法Pháp 中trung 最tối 勝thắng 。 於ư 勝thắng 義nghĩa 成thành 就tựu 故cố 。 說thuyết 名danh 真chân 實thật 。

復phục 次thứ 若nhược 有hữu 。 分phân 別biệt 及cập 所sở 分phân 別biệt 。 分phân 別biệt 性tánh 成thành 。 此thử 中trung 何hà 法pháp 名danh 分phân 別biệt 。 何hà 法pháp 所sở 分phân 別biệt 。 何hà 法pháp 名danh 分phân 別biệt 性tánh 。 意ý 識thức 是thị 分phân 別biệt 。 具cụ 三tam 種chủng 分phân 別biệt 故cố 。

何hà 以dĩ 故cố 。 此thử 識thức 自tự 言ngôn 熏huân 習tập 為vi 種chủng 子tử 。 及cập 一nhất 切thiết 識thức 言ngôn 熏huân 習tập 為vi 種chủng 子tử 。 是thị 故cố 此thử 生sanh 。 由do 無vô 邊biên 分phân 別biệt 。 一nhất 切thiết 處xứ 分phân 別biệt 但đãn 名danh 分phân 別biệt 。 說thuyết 名danh 分phân 別biệt 。 此thử 依y 他tha 但đãn 是thị 所sở 分phân 別biệt 。 是thị 因nhân 能năng 成thành 依y 他tha 性tánh 為vi 所sở 分phân 別biệt 。 此thử 中trung 名danh 分phân 別biệt 性tánh 。 云vân 何hà 分phân 別biệt 能năng 計kế 度độ 。 此thử 依y 他tha 性tánh 。 但đãn 如như 萬vạn 物vật 相tương/tướng 。 緣duyên 何hà 境cảnh 界giới 。 執chấp 何hà 相tướng 貌mạo 。 云vân 何hà 觀quán 見kiến 。 云vân 何hà 緣duyên 起khởi 。 云vân 何hà 言ngôn 說thuyết 。 云vân 何hà 增tăng 益ích 。 由do 名danh 等đẳng 境cảnh 界giới 於ư 依y 他tha 性tánh 中trung 。 由do 執chấp 著trước 相tương/tướng 。 由do 決quyết 判phán 起khởi 見kiến 。 由do 覺giác 觀quán 言ngôn 說thuyết 緣duyên 起khởi 。 由do 見kiến 等đẳng 四tứ 種chủng 言ngôn 說thuyết 實thật 無vô 有hữu 塵trần 計kế 實thật 有hữu 為vi 增tăng 益ích 。 由do 此thử 因nhân 故cố 能năng 分phân 別biệt 。 此thử 三tam 種chủng 性tánh 云vân 何hà 。 與dữ 他tha 為vi 異dị 為vi 不bất 異dị 。 非phi 異dị 非phi 不bất 異dị 。 應ưng 如như 此thử 說thuyết 。 有hữu 別biệt 義nghĩa 依y 他tha 性tánh 名danh 依y 他tha 。 有hữu 別biệt 義nghĩa 此thử 成thành 分phân 別biệt 。 有hữu 別biệt 義nghĩa 此thử 成thành 真chân 實thật 。 何hà 者giả 別biệt 義nghĩa 說thuyết 此thử 名danh 依y 他tha 。 從tùng 熏huân 習tập 種chủng 子tử 繫hệ 屬thuộc 他tha 故cố 。

復phục 有hữu 何hà 義nghĩa 此thử 成thành 分phân 別biệt 。 此thử 依y 他tha 性tánh 為vi 分phân 別biệt 因nhân 。 是thị 所sở 分phân 別biệt 故cố 成thành 分phân 別biệt 。

復phục 有hữu 何hà 義nghĩa 此thử 成thành 真chân 實thật 。 此thử 依y 他tha 性tánh 或hoặc 成thành 真chân 實thật 。 如như 所sở 分phân 別biệt 實thật 不bất 如như 是thị 有hữu 故cố 。

復phục 有hữu 何hà 義nghĩa 由do 此thử 一nhất 識thức 成thành 一nhất 切thiết 種chủng 種chủng 識thức 相tướng 貌mạo 。 本bổn 識thức 識thức 所sở 餘dư 生sanh 起khởi 識thức 種chủng 種chủng 相tướng 貌mạo 故cố 。 復phục 因nhân 此thử 相tướng 貌mạo 生sanh 故cố 。 依y 他tha 性tánh 有hữu 幾kỷ 種chủng 。 若nhược 略lược 說thuyết 有hữu 二nhị 種chủng 。 一nhất 繫hệ 屬thuộc 熏huân 習tập 種chủng 子tử 。 二nhị 繫hệ 屬thuộc 淨tịnh 品phẩm 不bất 淨tịnh 品phẩm 性tánh 不bất 成thành 就tựu 。 是thị 故cố 由do 此thử 。 二nhị 種chủng 繫hệ 屬thuộc 說thuyết 名danh 依y 他tha 。 分phân 別biệt 性tánh 亦diệc 有hữu 二nhị 種chủng 。 一nhất 由do 分phân 別biệt 自tự 性tánh 。 二nhị 由do 分phân 別biệt 差sai 別biệt 真chân 實thật 性tánh 。 亦diệc 有hữu 二nhị 種chủng 。 一nhất 自tự 性tánh 成thành 就tựu 。 二nhị 清thanh 淨tịnh 成thành 就tựu 。

復phục 有hữu 分phân 別biệt 更cánh 成thành 四tứ 種chủng 。 一nhất 分phân 別biệt 自tự 性tánh 。 二nhị 分phần 別biệt 差sai 別biệt 。 三tam 有hữu 覺giác 。 四tứ 無vô 覺giác 。 有hữu 覺giác 者giả 。 能năng 了liễu 別biệt 名danh 言ngôn 眾chúng 生sanh 分phân 別biệt 。 無vô 覺giác 者giả 。 不bất 能năng 了liễu 別biệt 。 名danh 言ngôn 眾chúng 生sanh 分phân 別biệt 。

復phục 次thứ 分phân 別biệt 有hữu 五ngũ 種chủng 。 一nhất 依y 名danh 分phân 別biệt 義nghĩa 自tự 性tánh 。 譬thí 如như 此thử 名danh 目mục 此thử 義nghĩa 。 二nhị 依y 義nghĩa 分phân 別biệt 名danh 自tự 性tánh 。 譬thí 如như 此thử 義nghĩa 屬thuộc 此thử 名danh 。 三tam 依y 名danh 分phân 別biệt 名danh 自tự 性tánh 。 譬thí 如như 分phân 別biệt 未vị 識thức 義nghĩa 名danh 。 四tứ 依y 義nghĩa 分phân 別biệt 義nghĩa 自tự 性tánh 。 譬thí 如như 分phân 別biệt 未vị 識thức 名danh 義nghĩa 。 五ngũ 依y 二nhị 分phần 別biệt 二nhị 自tự 性tánh 。 譬thí 如như 此thử 名danh 此thử 義nghĩa 。 何hà 義nghĩa 何hà 名danh 若nhược 攝nhiếp 。 一nhất 切thiết 分phân 別biệt 。

復phục 有hữu 十thập 種chủng 。 一nhất 根căn 本bổn 分phân 別biệt 。 謂vị 本bổn 識thức 。 二nhị 相tương/tướng 分phân 別biệt 。 謂vị 色sắc 等đẳng 識thức 。 三tam 依y 顯hiển 示thị 分phân 別biệt 。 謂vị 有hữu 依y 止chỉ 眼nhãn 等đẳng 識thức 識thức 。 四tứ 相tương/tướng 變biến 異dị 分phân 別biệt 。 謂vị 老lão 等đẳng 變biến 異dị 。 苦khổ 樂lạc 等đẳng 受thọ 。 欲dục 等đẳng 惑hoặc 及cập 枉uổng 。

時thời 節tiết 等đẳng 變biến 異dị 。 地địa 獄ngục 等đẳng 欲dục 界giới 等đẳng 變biến 異dị 。 五ngũ 依y 顯hiển 示thị 變biến 異dị 分phân 別biệt 。 謂vị 如như 前tiền 所sở 說thuyết 。 變biến 異dị 起khởi 變biến 異dị 分phân 別biệt 。 六lục 他tha 引dẫn 分phân 別biệt 。 謂vị 聞văn 非phi 正Chánh 法Pháp 類loại 聞văn 正Chánh 法Pháp 類loại 分phân 別biệt 。 七thất 不bất 如như 理lý 分phân 別biệt 。 謂vị 正Chánh 法Pháp 外ngoại 人nhân 。 非phi 正Chánh 法Pháp 類loại 分phân 別biệt 。 八bát 如như 理lý 分phân 別biệt 。 謂vị 正Chánh 法Pháp 內nội 人nhân 聞văn 正Chánh 法Pháp 類loại 分phân 別biệt 。 九cửu 決quyết 判phán 執chấp 分phân 別biệt 。 謂vị 不bất 如như 理lý 思tư 惟duy 。 種chủng 類loại 身thân 見kiến 為vi 根căn 本bổn 。 與dữ 六lục 十thập 二nhị 見kiến 。 相tương 應ứng 分phân 別biệt 。 十thập 散tán 動động 分phân 別biệt 。 謂vị 菩Bồ 薩Tát 十thập 種chủng 分phân 別biệt 。 無vô 有hữu 相tương/tướng 散tán 動động 。 有hữu 相tương/tướng 散tán 動động 。 增tăng 益ích 散tán 動động 。 損tổn 減giảm 散tán 動động 。 一nhất 執chấp 散tán 動động 。 異dị 執chấp 散tán 動động 。 通thông 散tán 動động 。 別biệt 散tán 動động 。 如như 名danh 起khởi 義nghĩa 散tán 動động 。 如như 義nghĩa 起khởi 名danh 散tán 動động 。 為vi 對đối 治trị 此thử 十thập 種chủng 散tán 動động 分phân 別biệt 故cố 。 於ư 一nhất 切thiết 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 教giáo 中trung 佛Phật 世Thế 尊Tôn 說thuyết 。 無vô 分phân 別biệt 智trí 。 能năng 對đối 治trị 此thử 十thập 種chủng 散tán 動động 。 應ưng 知tri 具cụ 足túc 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 經Kinh 義nghĩa 。 如như 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 經Kinh 言ngôn 。 云vân 何hà 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 於ư 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 實thật 有hữu 菩Bồ 薩Tát 。 不bất 見kiến 有hữu 菩Bồ 薩Tát 。 不bất 見kiến 菩Bồ 薩Tát 名danh 。 不bất 見kiến 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 不bất 見kiến 行hành 。 不bất 見kiến 不bất 行hành 。 不bất 見kiến 色sắc 。 不bất 見kiến 受thọ 想tưởng 行hành 識thức 。

何hà 以dĩ 故cố 。 色sắc 由do 自tự 性tánh 空không 。 不bất 由do 空không 空không 見kiến 色sắc 空không 。 非phi 色sắc 無vô 色sắc 異dị 空không 故cố 。 色sắc 即tức 是thị 空không 。 空không 即tức 是thị 色sắc 。

何hà 以dĩ 故cố 。 舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 此thử 但đãn 有hữu 名danh 。 所sở 謂vị 色sắc 是thị 自tự 性tánh 。 無vô 生sanh 無vô 滅diệt 。 無vô 染nhiễm 無vô 淨tịnh 。 對đối 假giả 立lập 名danh 。 分phân 別biệt 諸chư 法pháp 。 由do 假giả 立lập 客khách 名danh 隨tùy 說thuyết 。 諸chư 法pháp 如như 如như 。 隨tùy 說thuyết 如như 是thị 如như 是thị 。 生sanh 起khởi 執chấp 著trước 。 如như 此thử 一nhất 切thiết 名danh 菩Bồ 薩Tát 不phủ 見kiến 。 若nhược 不bất 見kiến 不bất 生sanh 執chấp 著trước 。 如như 觀quán 色sắc 乃nãi 至chí 識thức 亦diệc 應ưng 作tác 如như 此thử 觀quán 。 由do 此thử 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 經Kinh 文văn 句cú 。 應ưng 隨tùy 順thuận 思tư 惟duy 。 十thập 種chủng 分phân 別biệt 義nghĩa 。 若nhược 由do 此thử 別biệt 意ý 依y 他tha 性tánh 成thành 有hữu 三tam 性tánh 。 是thị 三tam 性tánh 云vân 何hà 。 性tánh 有hữu 三tam 異dị 。 不bất 成thành 相tương/tướng 雜tạp 無vô 相tướng 雜tạp 義nghĩa 。 由do 此thử 道Đạo 理lý 。 此thử 性tánh 成thành 依y 他tha 。 不bất 由do 此thử 成thành 分phân 別biệt 及cập 真chân 實thật 。 由do 此thử 道Đạo 理lý 。 此thử 性tánh 成thành 分phân 別biệt 。 不bất 由do 此thử 成thành 依y 他tha 及cập 真chân 實thật 由do 此thử 道Đạo 理lý 。 此thử 性tánh 成thành 真chân 實thật 。 不bất 由do 此thử 成thành 依y 他tha 及cập 分phân 別biệt 。 云vân 何hà 得đắc 知tri 。 此thử 依y 他tha 性tánh 。 由do 分phân 別biệt 性tánh 顯hiển 現hiện 似tự 法pháp 。 不bất 與dữ 分phân 別biệt 性tánh 同đồng 體thể 。 未vị 得đắc 名danh 前tiền 於ư 義nghĩa 不bất 應ưng 生sanh 智trí 故cố 。 法pháp 體thể 與dữ 名danh 一nhất 則tắc 此thử 義nghĩa 相tương 違vi 。 由do 名danh 多đa 故cố 。 若nhược 名danh 與dữ 義nghĩa 一nhất 。 名danh 既ký 多đa 義nghĩa 應ưng 成thành 多đa 。 此thử 義nghĩa 體thể 相tướng 違vi 。 由do 名danh 不bất 定định 體thể 相tướng 雜tạp 此thử 義nghĩa 相tương 違vi 。 此thử 中trung 說thuyết 偈kệ 。

於ư 名danh 前tiền 無vô 智trí 。 多đa 名danh 及cập 不bất 定định 。

義nghĩa 成thành 由do 同đồng 體thể 。 多đa 雜tạp 體thể 相tướng 違vi 。

法pháp 無vô 顯hiển 似tự 有hữu 。 無vô 染nhiễm 而nhi 有hữu 淨tịnh 。

是thị 故cố 譬thí 幻huyễn 事sự 。 亦diệc 以dĩ 譬thí 虛hư 空không 。

云vân 何hà 如như 此thử 。 顯hiển 現hiện 而nhi 實thật 非phi 有hữu 。 依y 他tha 性tánh 一nhất 切thiết 種chủng 非phi 不bất 有hữu 。 若nhược 無vô 依y 他tha 性tánh 真chân 實thật 性tánh 亦diệc 無vô 。 一nhất 切thiết 無vô 不bất 成thành 。 若nhược 無vô 依y 他tha 性tánh 及cập 真chân 實thật 性tánh 。 則tắc 有hữu 無vô 染nhiễm 污ô 及cập 清thanh 淨tịnh 品phẩm 過quá 失thất 。 此thử 二nhị 品phẩm 可khả 知tri 非phi 無vô 是thị 故cố 非phi 。 一nhất 切thiết 皆giai 無vô 。 此thử 中trung 說thuyết 偈kệ 。

若nhược 無vô 依y 他tha 性tánh 。 真chân 實thật 性tánh 亦diệc 無vô 。

則tắc 恆hằng 無vô 二nhị 品phẩm 。 謂vị 染nhiễm 污ô 清thanh 淨tịnh 。

諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn 。 於ư 大Đại 乘Thừa 中trung 。 說thuyết 鞞bệ 佛Phật 略lược 經kinh 。 此thử 經Kinh 中trung 說thuyết 。 云vân 何hà 應ưng 知tri 分phân 別biệt 性tánh 。 由do 說thuyết 無vô 有hữu 品phẩm 類loại 此thử 性tánh 應ưng 知tri 。 云vân 何hà 應ưng 知tri 依y 他tha 性tánh 。 由do 說thuyết 幻huyễn 事sự 鹿lộc 渴khát 夢mộng 相tương/tướng 影ảnh 光quang 谷cốc 嚮hướng 水thủy 月nguyệt 變biến 化hóa 如như 此thử 等đẳng 譬thí 應ưng 知tri 其kỳ 性tánh 。 云vân 何hà 應ưng 知tri 真chân 實thật 性tánh 。 由do 說thuyết 四tứ 種chủng 清thanh 淨tịnh 法pháp 應ưng 知tri 。 此thử 性tánh 四tứ 種chủng 清thanh 淨tịnh 法pháp 者giả 。 一nhất 此thử 法pháp 本bổn 來lai 。 自tự 性tánh 清thanh 淨tịnh 。 謂vị 如như 如như 空không 實thật 際tế 無vô 相tướng 真chân 實thật 法Pháp 界Giới 。 二nhị 無vô 垢cấu 清thanh 淨tịnh 。 謂vị 此thử 法pháp 出xuất 離ly 一nhất 切thiết 客khách 塵trần 障chướng 垢cấu 。 三tam 至chí 得đắc 道Đạo 清thanh 淨tịnh 。 謂vị 一nhất 切thiết 助trợ 道Đạo 法Pháp 及cập 諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật 等đẳng 。 四tứ 道đạo 生sanh 境cảnh 界giới 清thanh 淨tịnh 。 謂vị 正chánh 說thuyết 大Đại 乘Thừa 法Pháp 。

何hà 以dĩ 故cố 。 此thử 說thuyết 是thị 清thanh 淨tịnh 因nhân 故cố 非phi 分phân 別biệt 。 清thanh 淨tịnh 法Pháp 界Giới 。 流lưu 故cố 非phi 依y 他tha 。 由do 此thử 四tứ 種chủng 清thanh 淨tịnh 法pháp 。 攝nhiếp 一nhất 切thiết 清thanh 淨tịnh 法Pháp 皆giai 盡tận 。 此thử 中trung 說thuyết 偈kệ 。

幻huyễn 等đẳng 顯hiển 依y 他tha 。 說thuyết 無vô 顯hiển 分phân 別biệt 。

若nhược 說thuyết 四tứ 清thanh 淨tịnh 。 此thử 說thuyết 屬thuộc 真chân 實thật 。

清thanh 淨tịnh 由do 本bổn 性tánh 。 無vô 垢cấu 道đạo 緣duyên 緣duyên 。

一nhất 切thiết 清thanh 淨tịnh 法Pháp 。 四tứ 皆giai 攝nhiếp 品phẩm 類loại 。

何hà 因nhân 何hà 緣duyên 。 是thị 依y 他tha 性tánh 。 如như 經kinh 所sở 說thuyết 。 幻huyễn 事sự 等đẳng 譬thí 所sở 顯hiển 。 於ư 依y 他tha 性tánh 中trung 為vi 除trừ 他tha 虛hư 妄vọng 疑nghi 惑hoặc 。 云vân 何hà 他tha 於ư 依y 他tha 性tánh 中trung 生sanh 虛hư 妄vọng 疑nghi 惑hoặc 。 諸chư 說thuyết 。 於ư 依y 他tha 性tánh 中trung 有hữu 如như 此thử 虛hư 妄vọng 疑nghi 心tâm 。 若nhược 實thật 無vô 有hữu 物vật 。 云vân 何hà 成thành 境cảnh 界giới 。 為vi 決quyết 此thử 疑nghi 故cố 說thuyết 幻huyễn 事sự 譬thí 。 若nhược 無vô 境cảnh 界giới 。 心tâm 及cập 心tâm 法pháp 云vân 何hà 得đắc 生sanh 。 為vi 決quyết 此thử 疑nghi 故cố 說thuyết 鹿lộc 渴khát 譬thí 。 若nhược 實thật 無vô 塵trần 。 愛ái 非phi 愛ái 受thọ 用dụng 。 云vân 何hà 得đắc 成thành 。 為vi 決quyết 此thử 疑nghi 故cố 說thuyết 夢mộng 相tương/tướng 譬thí 。 若nhược 實thật 無vô 法pháp 。 善thiện 惡ác 二nhị 業nghiệp 愛ái 非phi 愛ái 果quả 。 報báo 云vân 何hà 得đắc 生sanh 。 為vi 決quyết 此thử 疑nghi 故cố 說thuyết 影ảnh 譬thí 。 若nhược 實thật 無vô 法pháp 。 云vân 何hà 種chủng 種chủng 智trí 生sanh 。 為vi 決quyết 此thử 疑nghi 故cố 說thuyết 光quang 影ảnh 譬thí 。 若nhược 實thật 無vô 法pháp 。 云vân 何hà 種chủng 種chủng 言ngôn 說thuyết 起khởi 。 為vi 決quyết 此thử 疑nghi 故cố 說thuyết 谷cốc 響hưởng 譬thí 。 若nhược 實thật 無vô 法pháp 。 云vân 何hà 成thành 緣duyên 真chân 實thật 法pháp 定định 心tâm 境cảnh 界giới 。 為vi 決quyết 此thử 疑nghi 故cố 說thuyết 水thủy 月nguyệt 譬thí 。 若nhược 實thật 無vô 法pháp 。 云vân 何hà 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 故cố 作tác 心tâm 無vô 顛điên 倒đảo 心tâm 。 為vi 他tha 作tác 利lợi 益ích 事sự 。 於ư 六lục 道đạo 受thọ 生sanh 。 為vi 決quyết 此thử 疑nghi 故cố 說thuyết 變biến 化hóa 譬thí 。 婆Bà 羅La 門Môn 問vấn 經kinh 中trung 言ngôn 。

世Thế 尊Tôn 。 依y 何hà 義nghĩa 說thuyết 如như 此thử 言ngôn 。 如Như 來Lai 不bất 見kiến 生sanh 死tử 。 不bất 見kiến 涅Niết 槃Bàn 。 於ư 依y 他tha 性tánh 中trung 依y 分phân 別biệt 性tánh 及cập 依y 真chân 實thật 性tánh 。 生sanh 死tử 為vi 涅Niết 槃Bàn 依y 無vô 差sai 別biệt 義nghĩa 。

何hà 以dĩ 故cố 。 此thử 依y 他tha 性tánh 由do 分phân 別biệt 一nhất 分phần/phân 成thành 生sanh 死tử 。 由do 真chân 實thật 一nhất 分phần/phân 成thành 涅Niết 槃Bàn 。 阿a 毘tỳ 達đạt 磨ma 修Tu 多Đa 羅La 中trung 。 佛Phật 世Thế 尊Tôn 說thuyết 法Pháp 有hữu 三tam 種chủng 。 一nhất 染nhiễm 污ô 分phần/phân 。 二nhị 清thanh 淨tịnh 分phần/phân 。 三tam 染nhiễm 污ô 清thanh 淨tịnh 分phần/phân 。 依y 何hà 義nghĩa 說thuyết 此thử 三tam 分phần/phân 。 於ư 依y 他tha 性tánh 中trung 分phân 別biệt 性tánh 為vi 染nhiễm 污ô 分phần/phân 。 真chân 實thật 性tánh 為vi 清thanh 淨tịnh 分phần/phân 。 依y 他tha 性tánh 為vi 染nhiễm 污ô 清thanh 淨tịnh 分phần/phân 。 依y 如như 此thử 義nghĩa 故cố 說thuyết 三tam 分phần/phân 。 於ư 此thử 義nghĩa 中trung 。 以dĩ 何hà 為vi 譬thí 。 以dĩ 金kim 藏tạng 土thổ/độ 為vi 譬thí 。 譬thí 如như 於ư 金kim 藏tạng 土thổ/độ 中trung 。 見kiến 有hữu 三tam 法pháp 。 一nhất 地địa 界giới 二nhị 金kim 三tam 土thổ/độ 。 於ư 地địa 界giới 中trung 土thổ/độ 非phi 有hữu 。 而nhi 顯hiển 現hiện 金kim 實thật 有hữu 不bất 顯hiển 現hiện 此thử 土thổ/độ 。 若nhược 以dĩ 火hỏa 燒thiêu 鍊luyện 土thổ/độ 則tắc 不bất 現hiện 金kim 相tương/tướng 自tự 現hiện 。 此thử 地địa 界giới 土thổ/độ 顯hiển 現hiện 時thời 由do 虛hư 妄vọng 相tương/tướng 顯hiển 現hiện 。 金kim 顯hiển 現hiện 時thời 由do 真chân 實thật 相tướng 顯hiển 現hiện 。 是thị 故cố 地địa 界giới 有hữu 二nhị 分phần 。 如như 此thử 本bổn 識thức 未vị 為vì 無vô 分phân 別biệt 。 智trí 火hỏa 所sở 燒thiêu 鍊luyện 時thời 。 此thử 識thức 由do 虛hư 妄vọng 分phân 別biệt 性tánh 顯hiển 現hiện 。 不bất 由do 真chân 實thật 性tánh 顯hiển 現hiện 。 若nhược 為vì 無vô 分phân 別biệt 。 智trí 火hỏa 所sở 燒thiêu 鍊luyện 時thời 。 此thử 識thức 由do 成thành 就tựu 真chân 實thật 性tánh 顯hiển 現hiện 。 不bất 由do 虛hư 妄vọng 分phân 別biệt 性tánh 顯hiển 現hiện 。 是thị 故cố 虛hư 妄vọng 分phân 別biệt 。 性tánh 識thức 即tức 依y 他tha 性tánh 有hữu 二nhị 分phần 。 譬thí 如như 金kim 藏tạng 土thổ/độ 中trung 。 所sở 有hữu 地địa 界giới 。

復phục 次thứ 有hữu 處xử 世thế 尊tôn 說thuyết 一nhất 切thiết 法pháp 常thường 住trụ 。 有hữu 處xứ 說thuyết 一nhất 切thiết 法pháp 無vô 常thường 。 有hữu 處xứ 說thuyết 非phi 常thường 非phi 無vô 常thường 。 依y 何hà 義nghĩa 說thuyết 常thường 。 此thử 依y 他tha 性tánh 由do 真chân 實thật 性tánh 分phần/phân 常thường 住trụ 。 由do 分phân 別biệt 性tánh 分phần/phân 無vô 常thường 。 由do 二nhị 性tánh 分phần/phân 。 非phi 常thường 非phi 無vô 常thường 。 如như 依y 此thử 義nghĩa 說thuyết 常thường 無vô 常thường 無vô 二nhị 。 如như 此thử 說thuyết 苦khổ 樂lạc 無vô 二nhị 。 善thiện 惡ác 無vô 二nhị 。 空không 不bất 空không 無vô 二nhị 。 有hữu 我ngã 無vô 我ngã 無vô 二nhị 。 靜tĩnh 不bất 靜tĩnh 無vô 二nhị 。 有hữu 性tánh 無vô 性tánh 無vô 二nhị 。 有hữu 生sanh 無vô 生sanh 無vô 二nhị 。 有hữu 滅diệt 無vô 滅diệt 無vô 二nhị 。 本bổn 來lai 寂tịch 靜tĩnh 。 不bất 寂tịch 靜tĩnh 無vô 二nhị 。 本bổn 來lai 涅Niết 槃Bàn 非phi 涅Niết 槃Bàn 無vô 二nhị 。 生sanh 死tử 涅Niết 槃Bàn 無vô 二nhị 。 由do 如như 此thử 等đẳng 差sai 別biệt 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。 依y 義nghĩa 密mật 語ngữ 。 由do 此thử 三tam 性tánh 應ưng 隨tùy 決quyết 了liễu 。 常thường 無vô 常thường 等đẳng 正chánh 說thuyết 如như 前tiền 解giải 釋thích 。 此thử 中trung 說thuyết 偈kệ 。

如như 法Pháp 實thật 不bất 有hữu 。 如như 彼bỉ 種chủng 種chủng 現hiện 。

由do 此thử 法pháp 非phi 法pháp 。 故cố 說thuyết 無vô 二nhị 義nghĩa 。

依y 一nhất 分phần/phân 說thuyết 言ngôn 。 或hoặc 有hữu 或hoặc 非phi 有hữu 。

依y 二nhị 分phần 說thuyết 言ngôn 。 非phi 有hữu 非phi 非phi 有hữu 。

如như 顯hiển 現hiện 不bất 有hữu 。 是thị 故cố 說thuyết 永vĩnh 無vô 。

如như 顯hiển 現hiện 實thật 有hữu 。 是thị 故cố 說thuyết 非phi 無vô 。

由do 自tự 體thể 非phi 有hữu 。 自tự 體thể 不bất 住trụ 故cố 。

如như 取thủ 不bất 有hữu 故cố 。 三tam 性tánh 成thành 無vô 性tánh 。

由do 無vô 性tánh 故cố 成thành 。 前tiền 為vi 後hậu 依y 止chỉ 。

無vô 生sanh 滅diệt 本bổn 靜tĩnh 。 及cập 自tự 性tánh 涅Niết 槃Bàn 。

復phục 次thứ 有hữu 四tứ 意ý 四tứ 依y 。 一nhất 切thiết 佛Phật 世Thế 尊Tôn 教giáo 應ưng 隨tùy 決quyết 了liễu 。 一nhất 平bình 等đẳng 意ý 。 譬thí 如như 有hữu 說thuyết 。 昔tích 是thị 時thời 中trung 我ngã 名danh 毘Tỳ 婆Bà 尸Thi 。 久cửu 已dĩ 成thành 佛Phật 。 二nhị 別biệt 時thời 意ý 。 譬thí 如như 有hữu 說thuyết 。 若nhược 人nhân 誦tụng 持trì 多đa 寶bảo 佛Phật 名danh 。 決quyết 定định 於ư 無vô 上thượng 。 菩Bồ 提Đề 不bất 更cánh 退thoái 墮đọa 。

復phục 有hữu 說thuyết 言ngôn 。 由do 唯duy 發phát 願nguyện 於ư 安an 樂lạc 佛Phật 土độ 得đắc 往vãng 彼bỉ 受thọ 生sanh 。 三tam 別biệt 義nghĩa 意ý 。 譬thí 如như 有hữu 說thuyết 。 事sự 如như 是thị 等đẳng 恆hằng 伽già 所sở 有hữu 沙sa 數số 諸chư 佛Phật 。 於ư 大Đại 乘Thừa 法Pháp 。 義nghĩa 得đắc 生sanh 覺giác 了liễu 。 四tứ 眾chúng 生sanh 樂nhạo 欲dục 。 意ý 譬thí 如như 如Như 來Lai 先tiên 為vi 一nhất 人nhân 讚tán 歎thán 布bố 施thí 後hậu 還hoàn 毀hủy 呰tử 。 如như 施thí 戒giới 及cập 餘dư 修tu 亦diệc 爾nhĩ 。 是thị 名danh 四tứ 種chủng 意ý 。 四tứ 依y 者giả 。 一nhất 令linh 入nhập 依y 。 譬thí 如như 於ư 大đại 小Tiểu 乘Thừa 中trung 佛Phật 世Thế 尊Tôn 說thuyết 人nhân 法pháp 二nhị 種chủng 通thông 別biệt 二nhị 相tương/tướng 所sở 攝nhiếp 俗tục 諦đế 。 二nhị 相tương 依y 。 譬thí 如như 隨tùy 所sở 說thuyết 法Pháp 。 相tương/tướng 中trung 必tất 有hữu 三tam 性tánh 。 三tam 對đối 治trị 依y 。 此thử 中trung 八bát 萬vạn 四tứ 千thiên 眾chúng 生sanh 。 煩phiền 惱não 行hành 對đối 治trị 顯hiển 現hiện 。 四tứ 翻phiên 依y 。 此thử 中trung 由do 說thuyết 別biệt 義nghĩa 言ngôn 詞từ 以dĩ 顯hiển 別biệt 義nghĩa 譬thí 。 如như 偈kệ 言ngôn 。

阿a 娑sa 離ly 娑sa 羅la 摩ma 多đa 耶da 。 毘tỳ 跋bạt 耶da 斯tư 者giả 修tu 絺hy 多đa 。

離ly 施thí 那na 者giả 僧Tăng 柯kha 履lý 多đa 。 羅la 槃bàn 底để 菩Bồ 提Đề 物vật 多đa 摩ma 。

若nhược 人nhân 欲dục 廣quảng 解giải 釋thích 大Đại 乘Thừa 法Pháp 。 略lược 說thuyết 由do 三tam 相tương/tướng 。 應ưng 當đương 如như 此thử 解giải 釋thích 。 一nhất 廣quảng 解giải 緣duyên 生sanh 體thể 相tướng 。 二nhị 廣quảng 解giải 依y 因nhân 緣duyên 已dĩ 生sanh 。 諸chư 法pháp 實thật 相tướng 。 三tam 廣quảng 解giải 成thành 立lập 所sở 說thuyết 諸chư 義nghĩa 。 廣quảng 解giải 緣duyên 生sanh 體thể 相tướng 者giả 。 如như 偈kệ 說thuyết 言ngôn 。 熏huân 習tập 所sở 生sanh 諸chư 法pháp 。 此thử 從tùng 彼bỉ 如như 此thử 果quả 報báo 。 識thức 及cập 生sanh 起khởi 識thức 。 由do 更cánh 互hỗ 因nhân 生sanh 。 廣quảng 解giải 釋thích 依y 因nhân 緣duyên 已dĩ 生sanh 諸chư 法pháp 實thật 相tướng 者giả 。 諸chư 法pháp 者giả 。 謂vị 生sanh 起khởi 識thức 為vi 相tương/tướng 。 有hữu 相tương 及cập 見kiến 識thức 為vi 自tự 性tánh 。

復phục 次thứ 諸chư 法pháp 依y 止chỉ 為vi 相tương/tướng 。 分phân 別biệt 為vi 相tương/tướng 。 法pháp 爾nhĩ 為vi 相tương/tướng 由do 此thử 言ngôn 說thuyết 於ư 三tam 性tánh 中trung 諸chư 法pháp 體thể 相tướng 則tắc 得đắc 顯hiển 現hiện 。 如như 偈kệ 言ngôn 。

從tùng 有hữu 相tương/tướng 有hữu 見kiến 。 應ưng 知tri 法pháp 三tam 相tương/tướng 。

云vân 何hà 得đắc 解giải 。 說thuyết 此thử 法pháp 相tướng 。 分phân 別biệt 性tánh 。 於ư 依y 他tha 性tánh 。 實thật 無vô 所sở 有hữu 。 真chân 實thật 性tánh 於ư 中trung 實thật 有hữu 。 由do 此thử 二nhị 不bất 有hữu 有hữu 故cố 。 非phi 得đắc 及cập 得đắc 未vị 見kiến 已dĩ 見kiến 。 真Chân 如Như 一nhất 時thời 自tự 然nhiên 成thành 。 於ư 依y 他tha 性tánh 中trung 分phân 別biệt 性tánh 無vô 故cố 。 真chân 實thật 性tánh 有hữu 故cố 。 若nhược 見kiến 彼bỉ 不bất 見kiến 此thử 。 若nhược 不bất 見kiến 彼bỉ 即tức 見kiến 此thử 。 如như 偈kệ 言ngôn 。

依y 他tha 中trung 分phân 別biệt 。 無vô 但đãn 真chân 實thật 有hữu 。

故cố 不bất 得đắc 及cập 得đắc 。 於ư 中trung 二nhị 平bình 等đẳng 。

廣quảng 解giải 成thành 立lập 所sở 說thuyết 諸chư 義nghĩa 者giả 。 譬thí 如như 初sơ 所sở 說thuyết 文văn 句cú 。 由do 所sở 餘dư 諸chư 句cú 。 顯hiển 示thị 分phân 別biệt 。 或hoặc 由do 功công 德đức 依y 止chỉ 。 或hoặc 因nhân 事sự 義nghĩa 依y 止chỉ 。 功công 德đức 依y 止chỉ 者giả 。 廣quảng 說thuyết 佛Phật 世Thế 尊Tôn 功công 德đức 。 最tối 清thanh 淨tịnh 慧tuệ 無vô 二nhị 行hành 。 無vô 相tướng 法pháp 為vi 勝thắng 依y 。 意ý 行hành 住trụ 於ư 佛Phật 住trụ 。 至chí 得đắc 諸chư 佛Phật 平bình 等đẳng 。 行hành 無vô 礙ngại 行hành 。 不bất 可khả 破phá 無vô 對đối 轉chuyển 法pháp 。 不bất 可khả 變biến 異dị 境cảnh 不bất 可khả 思tư 惟duy 。 所sở 成thành 立lập 法pháp 。 至chí 三tam 世thế 平bình 等đẳng 。 於ư 一nhất 切thiết 世thế 界giới 現hiện 身thân 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 智trí 慧tuệ 無vô 礙ngại 。 一nhất 切thiết 行hành 與dữ 智trí 慧tuệ 相tương 應ứng 。 於ư 法pháp 智trí 無vô 疑nghi 。 不bất 可khả 分phân 別biệt 身thân 。 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 。 所sở 受thọ 智trí 慧tuệ 。 至chí 無vô 二nhị 佛Phật 住trụ 波Ba 羅La 蜜Mật 。 至chí 無vô 差sai 別biệt 如Như 來Lai 解giải 脫thoát 。 智trí 究cứu 竟cánh 已dĩ 得đắc 無vô 邊biên 佛Phật 地địa 。 平bình 等đẳng 法Pháp 界Giới 。 為vi 勝thắng 虛hư 空không 界giới 。 為vi 後hậu 邊biên 最tối 清thanh 淨tịnh 慧tuệ 。 如như 此thử 初sơ 句cú 由do 所sở 餘dư 句cú 。 次thứ 第đệ 應ưng 知tri 。 分phân 別biệt 解giải 釋thích 。 若nhược 如như 此thử 正chánh 說thuyết 。 法pháp 義nghĩa 得đắc 成thành 最tối 清thanh 淨tịnh 慧tuệ 者giả 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 智trí 慧tuệ 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 清thanh 淨tịnh 無vô 不bất 了liễu 別biệt 。 如như 此thử 本bổn 義nghĩa 應ưng 知tri 由do 二nhị 十thập 一nhất 佛Phật 功công 德đức 所sở 攝nhiếp 。 於ư 所sở 知tri 一nhất 切thiết 無vô 障chướng 行hành 起khởi 功công 德đức 。 於ư 有hữu 無vô 無vô 二nhị 相tương/tướng 真Chân 如Như 最tối 清thanh 淨tịnh 令linh 入nhập 功công 德đức 。 不bất 由do 功công 用dụng 不bất 捨xả 如Như 來Lai 。 事sự 佛Phật 住trụ 功công 德đức 。 於ư 法Pháp 身thân 依y 止chỉ 及cập 意ý 事sự 無vô 差sai 別biệt 功công 德đức 。 修tu 習tập 一nhất 切thiết 。 障chướng 對đối 治trị 功công 德đức 。 降hàng 伏phục 一nhất 切thiết 。 外ngoại 道đạo 功công 德đức 。 生sanh 於ư 世thế 間gian 。 非phi 世thế 間gian 法pháp 所sở 染nhiễm 污ô 功công 德đức 。 安an 立lập 正Chánh 法Pháp 功công 德đức 。 四tứ 種chủng 善thiện 巧xảo 答đáp 他tha 問vấn 功công 德đức 。 於ư 一nhất 切thiết 世thế 界giới 中trung 。 顯hiển 現hiện 應ứng 化hóa 身thân 功công 德đức 。 能năng 決quyết 他tha 疑nghi 功công 德đức 。 由do 種chủng 種chủng 行hành 能năng 令linh 他tha 入nhập 功công 德đức 。 於ư 未vị 來lai 世thế 。 法pháp 生sanh 智trí 功công 德đức 。 隨tùy 眾chúng 生sanh 樂lạc 。 顯hiển 現hiện 功công 德đức 。 能năng 行hành 無vô 量lượng 依y 止chỉ 眾chúng 生sanh 正chánh 教giáo 化hóa 事sự 功công 德đức 。 平bình 等đẳng 法Pháp 身thân 。 波Ba 羅La 蜜Mật 成thành 就tựu 功công 德đức 。 隨tùy 眾chúng 生sanh 意ý 。 顯hiển 現hiện 純thuần 淨tịnh 佛Phật 土độ 功công 德đức 。 是thị 三tam 種chủng 佛Phật 身thân 無vô 離ly 無vô 別biệt 處xứ 功công 德đức 。 窮cùng 生sanh 死tử 際tế 能năng 生sanh 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 利lợi 益ích 安an 樂lạc 功công 德đức 。 由do 無vô 盡tận 功công 德đức 。 因nhân 事sự 義nghĩa 依y 止chỉ 者giả 。 如như 經kinh 言ngôn 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 與dữ 三tam 十thập 二nhị 法Pháp 。 相tương 應ứng 說thuyết 名danh 菩Bồ 薩Tát 。 於ư 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 與dữ 利lợi 益ích 安an 樂lạc 意ý 相tương 應ứng 。 令linh 入nhập 一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí 意ý 。 我ngã 今kim 於ư 何hà 處xứ 中trung 當đương 相tương 應ưng 如như 此thử 智trí 。 捨xả 高cao 慢mạn 心tâm 。 堅kiên 固cố 善thiện 意ý 。 非phi 假giả 作tác 憐lân 愍mẫn 。 意ý 不bất 貪tham 報báo 恩ân 。 於ư 親thân 非phi 親thân 。 所sở 平bình 等đẳng 意ý 永vĩnh 作tác 善thiện 友hữu 意ý 。 乃nãi 至chí 無Vô 餘Dư 涅Niết 槃Bàn 。 稱xưng 量lượng 談đàm 說thuyết 歡hoan 笑tiếu 先tiên 言ngôn 於ư 諸chư 眾chúng 生sanh 。 慈từ 悲bi 無vô 異dị 於ư 所sở 作tác 事sự 。 無vô 退thoái 弱nhược 心tâm 無vô 厭yếm 倦quyện 。 心tâm 聞văn 義nghĩa 無vô 足túc 。 於ư 自tự 作tác 罪tội 能năng 顯hiển 其kỳ 過quá 。 於ư 他tha 作tác 罪tội 不bất 怪quái 訶ha 責trách 。 於ư 一nhất 切thiết 威uy 儀nghi 中trung 。 恆hằng 持trì 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 不bất 求cầu 果quả 報báo 。 而nhi 行hành 布bố 施thí 。 不bất 著trước 一nhất 切thiết 。 怖bố 畏úy 及cập 道đạo 生sanh 。 受thọ 持trì 禁cấm 戒giới 。 於ư 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 忍nhẫn 辱nhục 無vô 礙ngại 。 為vi 引dẫn 攝nhiếp 一nhất 切thiết 善thiện 。 法pháp 行hành 於ư 精tinh 進tấn 。 修tu 三Tam 摩Ma 提Đề 。 滅diệt 離ly 無vô 色sắc 定định 。 與dữ 方phương 便tiện 相tương 應ứng 智trí 。 四tứ 攝nhiếp 相tương 應ứng 方phương 便tiện 於ư 持trì 戒giới 破phá 戒giới 中trung 。 善thiện 友hữu 無vô 二nhị 。 事sự 善Thiện 知Tri 識Thức 恭cung 敬kính 心tâm 。 聽thính 法Pháp 恭cung 敬kính 心tâm 樂nhạo 住trú 阿a 蘭lan 若nhã 處xứ 。 於ư 世thế 間gian 希hy 有hữu 。 不bất 生sanh 安an 樂lạc 心tâm 。 於ư 下hạ 品phẩm 乘thừa 不bất 生sanh 喜hỷ 樂lạc 心tâm 。 於ư 大Đại 乘Thừa 教giáo 觀quán 實thật 功công 德đức 。 遠viễn 離ly 惡ác 友hữu 。 敬kính 事sự 善thiện 友hữu 。 恆hằng 治trị 四tứ 種chủng 梵Phạm 住trụ 。 治trị 無vô 量lượng 心tâm 清thanh 淨tịnh 。 恆hằng 遊du 戲hí 五ngũ 神thần 通thông 。 恆hằng 依y 智trí 慧tuệ 行hành 。 於ư 住trụ 正chánh 行hạnh 不bất 住trụ 正chánh 行hạnh 眾chúng 生sanh 。 無vô 捨xả 離ly 心tâm 引dẫn 攝nhiếp 大đại 眾chúng 。 一nhất 向hướng 決quyết 定định 。 言ngôn 說thuyết 恭cung 敬kính 實thật 事sự 先tiên 恭cung 敬kính 行hành 。 菩Bồ 薩Tát 心tâm 與dữ 如như 此thử 等đẳng 法pháp 相tướng 應ưng 。 說thuyết 名danh 菩Bồ 薩Tát 。 由do 如như 此thử 文văn 句cú 前tiền 說thuyết 初sơ 句cú 應ưng 知tri 。 解giải 說thuyết 初sơ 句cú 者giả 。 謂vị 於ư 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 利lợi 益ích 安an 樂lạc 意ý 。 此thử 利lợi 益ích 安an 樂lạc 。 意ý 文văn 句cú 別biệt 有hữu 十thập 六lục 文văn 句cú 所sở 顯hiển 業nghiệp 應ưng 知tri 。 解giải 說thuyết 十thập 六lục 業nghiệp 者giả 。 一nhất 傅phó/phụ 傅phó/phụ 行hành 業nghiệp 。 二nhị 無vô 倒đảo 業nghiệp 。 三tam 不bất 由do 他tha 事sự 自tự 行hành 業nghiệp 。 四tứ 不bất 可khả 壞hoại 業nghiệp 。 五ngũ 無vô 求cầu 欲dục 業nghiệp 。 有hữu 三tam 句cú 解giải 釋thích 應ưng 知tri 。 不bất 貪tham 報báo 恩ân 。 有hữu 恩ân 無vô 恩ân 。 眾chúng 生sanh 不bất 生sanh 愛ái 憎tăng 心tâm 。 隨tùy 順thuận 行hành 乃nãi 至chí 餘dư 生sanh 隨tùy 處xứ 相tương 應ứng 言ngôn 說thuyết 業nghiệp 。 有hữu 二nhị 句cú 解giải 釋thích 應ưng 知tri 。 有hữu 苦khổ 有hữu 樂lạc 。 無vô 二nhị 眾chúng 生sanh 平bình 等đẳng 業nghiệp 。 無vô 下hạ 劣liệt 業nghiệp 。 不bất 可khả 令linh 退thoái 轉chuyển 業nghiệp 。 攝nhiếp 方phương 便tiện 業nghiệp 。 厭yếm 惡ác 所sở 對đối 治trị 業nghiệp 。 有hữu 二nhị 句cú 解giải 釋thích 應ưng 知tri 。 無vô 間gian 思tư 量lượng 業nghiệp 。 行hành 進tiến 勝thắng 位vị 業nghiệp 。 有hữu 七thất 句cú 解giải 釋thích 應ưng 知tri 。 正chánh 修tu 加gia 行hành 六Lục 波Ba 羅La 蜜Mật 。 恭cung 敬kính 行hành 四tứ 攝nhiếp 成thành 就tựu 方phương 便tiện 業nghiệp 。 有hữu 六lục 句cú 解giải 釋thích 應ưng 知tri 。 事sự 善Thiện 知Tri 識Thức 。 聽thính 聞văn 正Chánh 法Pháp 。 住trú 阿a 蘭lan 若nhã 處xứ 。 遠viễn 離ly 邪tà 覺giác 觀quán 。 正chánh 思tư 惟duy 功công 德đức 。 有hữu 二nhị 句cú 。 顯hiển 事sự 善thiện 友hữu 功công 德đức 。 有hữu 二nhị 句cú 。 顯hiển 成thành 就tựu 業nghiệp 。 有hữu 三tam 句cú 解giải 釋thích 應ưng 知tri 。 治trị 無vô 量lượng 心tâm 清thanh 淨tịnh 得đắc 威uy 德đức 。 證chứng 得đắc 功công 德đức 安an 立lập 他tha 業nghiệp 。 有hữu 四tứ 句cú 解giải 釋thích 應ưng 知tri 。 引dẫn 攝nhiếp 大đại 眾chúng 。 無vô 有hữu 疑nghi 心tâm 。 立lập 正chánh 教giáo 學học 處xứ 。 法Pháp 財tài 二nhị 攝nhiếp 無vô 染nhiễm 污ô 心tâm 。 如như 此thử 等đẳng 句cú 。 應ưng 知tri 解giải 釋thích 初sơ 說thuyết 文văn 句cú 。 此thử 中trung 說thuyết 偈kệ 。

取thủ 如như 前tiền 說thuyết 句cú 。 隨tùy 德đức 句cú 差sai 別biệt 。

取thủ 如như 前tiền 說thuyết 句cú 。 由do 義nghĩa 別biệt 句cú 別biệt 。

攝nhiếp 大Đại 乘Thừa 論luận 應ưng 知tri 入nhập 勝thắng 相tương/tướng 第đệ 三tam

如như 此thử 已dĩ 說thuyết 應ưng 知tri 勝thắng 相tương/tướng 。 云vân 何hà 應ưng 知tri 。 應ưng 知tri 入nhập 勝thắng 相tương/tướng 。 多đa 聞văn 所sở 熏huân 習tập 依y 止chỉ 。 非phi 阿a 黎lê 耶da 識thức 所sở 攝nhiếp 。 如như 阿a 黎lê 耶da 識thức 成thành 種chủng 子tử 。 正chánh 思tư 惟duy 所sở 攝nhiếp 。 似tự 法pháp 及cập 義nghĩa 顯hiển 相tương/tướng 所sở 生sanh 。 似tự 所sở 取thủ 種chủng 類loại 有hữu 見kiến 。 意ý 言ngôn 分phân 別biệt 。 何hà 人nhân 能năng 入nhập 應ưng 知tri 相tương/tướng 。 大Đại 乘Thừa 多đa 聞văn 熏huân 習tập 。 相tương 續tục 已dĩ 得đắc 承thừa 事sự 。 無vô 量lượng 出xuất 世thế 諸chư 佛Phật 。 已dĩ 入nhập 決quyết 定định 信tín 樂nhạo 正chánh 位vị 。 由do 善thiện 成thành 熟thục 修tu 習tập 。 增tăng 長trưởng 善thiện 根căn 。 是thị 故cố 善thiện 得đắc 福phước 德đức 智trí 慧tuệ 。 二nhị 種chủng 資tư 糧lương 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 於ư 何hà 處xứ 入nhập 唯duy 識thức 觀quán 。 有hữu 見kiến 似tự 法pháp 義nghĩa 顯hiển 相tương/tướng 。 意ý 言ngôn 分phân 別biệt 。 大Đại 乘Thừa 法Pháp 相tương/tướng 所sở 生sanh 。 於ư 願nguyện 樂nhạo 行hành 地địa 入nhập 。 謂vị 隨tùy 聞văn 信tín 樂nhạo 故cố 。 見kiến 道đạo 謂vị 如như 理lý 通thông 達đạt 故cố 。 修tu 道Đạo 謂vị 能năng 對đối 治trị 一nhất 切thiết 障chướng 故cố 。 究cứu 竟cánh 道đạo 中trung 。 謂vị 出xuất 離ly 障chướng 垢cấu 最tối 清thanh 淨tịnh 故cố 。 一nhất 切thiết 法pháp 實thật 唯duy 有hữu 識thức 。 如như 說thuyết 隨tùy 聞văn 信tín 樂nhạo 故cố 。 如như 理lý 通thông 達đạt 故cố 。 能năng 對đối 治trị 一nhất 切thiết 障chướng 故cố 。 出xuất 離ly 障chướng 垢cấu 最tối 清thanh 淨tịnh 故cố 。 云vân 何hà 得đắc 入nhập 。 由do 善thiện 根căn 力lực 持trì 故cố 。 由do 有hữu 三tam 相tương/tướng 練luyện 磨ma 心tâm 故cố 。 由do 滅diệt 除trừ 四tứ 處xứ 障chướng 故cố 。 緣duyên 法pháp 義nghĩa 為vi 境cảnh 。 無vô 間gian 修tu 。 恭cung 敬kính 修tu 。 奢xa 摩ma 他tha 毘Tỳ 鉢Bát 舍Xá 那Na 。 無vô 放phóng 逸dật 故cố 。 十thập 方phương 世thế 界giới 。 無vô 數số 量lượng 故cố 。 不bất 可khả 數số 量lượng 。 在tại 人nhân 道đạo 眾chúng 生sanh 。 剎sát 那na 剎sát 那na 。 證chứng 得đắc 無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề 。 是thị 名danh 第đệ 一nhất 練luyện 磨ma 心tâm 。 由do 此thử 正chánh 意ý 施thí 等đẳng 諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật 。 必tất 得đắc 生sanh 長trưởng 。 是thị 我ngã 信tín 樂nhạo 已dĩ 得đắc 堅kiên 住trụ 。 由do 此thử 正chánh 意ý 我ngã 修tu 習tập 施thí 等đẳng 波Ba 羅La 蜜Mật 。 進tiến 得đắc 圓viên 滿mãn 。 則tắc 為vi 不bất 難nan 。 是thị 名danh 第đệ 二nhị 練luyện 磨ma 心tâm 。 若nhược 人nhân 與dữ 眾chúng 善thiện 法Pháp 相tương 應ứng 。 後hậu 捨xả 命mạng 時thời 於ư 一nhất 切thiết 受thọ 生sanh 中trung 。 可khả 愛ái 富phú 樂lạc 自tự 然nhiên 而nhi 成thành 。 是thị 人nhân 得đắc 有hữu 礙ngại 善thiện 此thử 義nghĩa 尚thượng 應ưng 成thành 。 云vân 何hà 我ngã 得đắc 。 圓viên 滿mãn 善thiện 及cập 無vô 礙ngại 善thiện 。 一nhất 切thiết 如như 意ý 。 可khả 愛ái 富phú 樂lạc 而nhi 當đương 不bất 成thành 。 是thị 名danh 第đệ 三tam 練luyện 磨ma 心tâm 。 此thử 中trung 說thuyết 偈kệ 。

人nhân 道đạo 中trung 眾chúng 生sanh 。 念niệm 念niệm 證chứng 菩Bồ 提Đề 。

處xứ 所sở 過quá 數số 量lượng 。 故cố 無vô 下hạ 劣liệt 心tâm 。

善thiện 心tâm 人nhân 信tín 樂nhạo 。 能năng 生sanh 施thí 等đẳng 度độ 。

勝thắng 人nhân 得đắc 此thử 意ý 。 故cố 能năng 修tu 施thí 等đẳng 。

若nhược 善thiện 人nhân 死tử 時thời 。 即tức 得đắc 勝thắng 富phú 樂lạc 。

滅diệt 位vị 圓viên 淨tịnh 善thiện 。 此thử 義nghĩa 云vân 何hà 無vô 。

由do 滅diệt 除trừ 四tứ 處xứ 障chướng 故cố 。 由do 捨xả 離ly 聲Thanh 聞Văn 。 獨Độc 覺Giác 思tư 惟duy 故cố 。 邪tà 思tư 惟duy 滅diệt 於ư 。 大Đại 乘Thừa 中trung 生sanh 信tín 心tâm 及cập 決quyết 了liễu 心tâm 故cố 。 滅diệt 一nhất 切thiết 邪tà 意ý 及cập 疑nghi 。 是thị 所sở 聞văn 思tư 諸chư 法pháp 中trung 。 捨xả 離ly 我ngã 及cập 我ngã 所sở 邪tà 執chấp 故cố 。 是thị 故cố 滅diệt 除trừ 法pháp 執chấp 。 安an 立lập 現hiện 前tiền 住trụ 一nhất 切thiết 相tương/tướng 思tư 惟duy 悉tất 不bất 分phân 別biệt 。 是thị 故cố 能năng 滅diệt 除trừ 分phân 別biệt 。 此thử 中trung 說thuyết 偈kệ 。

現hiện 住trụ 及cập 安an 立lập 。 一nhất 切thiết 相tương/tướng 思tư 惟duy 。

智trí 人nhân 不bất 分phân 別biệt 。 故cố 得đắc 無vô 上thượng 覺giác 。

緣duyên 法pháp 及cập 義nghĩa 為vi 境cảnh 。 何hà 因nhân 何hà 方phương 便tiện 得đắc 入nhập 。 由do 聞văn 熏huân 習tập 種chủng 類loại 正chánh 思tư 惟duy 所sở 攝nhiếp 。 顯hiển 現hiện 似tự 法pháp 及cập 義nghĩa 。 有hữu 見kiến 意ý 言ngôn 分phân 別biệt 故cố 。 由do 四tứ 種chủng 尋tầm 思tư 。 謂vị 名danh 義nghĩa 自tự 性tánh 差sai 別biệt 。 假giả 立lập 尋tầm 思tư 。

由do 四tứ 種chủng 如như 實thật 智trí 。 謂vị 名danh 義nghĩa 自tự 性tánh 差sai 別biệt 。 如như 實thật 智trí 四tứ 種chủng 。 不bất 可khả 得đắc 故cố 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 已dĩ 入nhập 已dĩ 解giải 如như 此thử 等đẳng 義nghĩa 。 則tắc 修tu 加gia 行hành 為vi 入nhập 唯duy 識thức 觀quán 。 於ư 此thử 觀quán 中trung 意ý 言ngôn 分phân 別biệt 。 似tự 字tự 言ngôn 及cập 義nghĩa 顯hiển 現hiện 。 此thử 中trung 是thị 字tự 言ngôn 相tương/tướng 。 但đãn 意ý 言ngôn 分phân 別biệt 。 得đắc 如như 此thử 通thông 達đạt 。 此thử 義nghĩa 依y 名danh 言ngôn 唯duy 。 意ý 言ngôn 分phân 別biệt 。 亦diệc 如như 此thử 通thông 達đạt 此thử 名danh 義nghĩa 。 自tự 性tánh 差sai 別biệt 。 唯duy 假giả 說thuyết 為vi 量lượng 。 亦diệc 如như 此thử 通thông 達đạt 。 次thứ 於ư 此thử 位vị 中trung 但đãn 證chứng 得đắc 唯duy 。 意ý 言ngôn 分phân 別biệt 。 是thị 觀quán 行hành 人nhân 不bất 見kiến 名danh 及cập 義nghĩa 。 不bất 見kiến 自tự 性tánh 。 差sai 別biệt 假giả 說thuyết 。 由do 實thật 相tướng 不bất 得đắc 有hữu 自tự 性tánh 差sai 別biệt 義nghĩa 。 已dĩ 由do 四tứ 種chủng 尋tầm 思tư 及cập 四tứ 種chủng 如như 實thật 智trí 。 於ư 意ý 言ngôn 分phân 別biệt 。 顯hiển 現hiện 似tự 名danh 及cập 義nghĩa 。 得đắc 入nhập 唯duy 識thức 觀quán 。 於ư 唯duy 識thức 觀quán 中trung 入nhập 何hà 法pháp 。 如như 何hà 法pháp 得đắc 入nhập 。 但đãn 入nhập 唯duy 量lượng 相tương 見kiến 二nhị 法pháp 。 種chủng 種chủng 相tướng 貌mạo 名danh 義nghĩa 。 自tự 性tánh 差sai 別biệt 。 假giả 說thuyết 自tự 性tánh 差sai 別biệt 義nghĩa 。 六lục 種chủng 相tương/tướng 無vô 義nghĩa 故cố 。 由do 此thử 能năng 取thủ 所sở 取thủ 非phi 有hữu 為vi 義nghĩa 故cố 。 一nhất 時thời 顯hiển 現hiện 似tự 種chủng 種chủng 相tướng 貌mạo 及cập 生sanh 故cố 。 譬thí 如như 闇ám 中trung 藤đằng 顯hiển 現hiện 似tự 蛇xà 。 猶do 如như 於ư 藤đằng 中trung 蛇xà 即tức 是thị 虛hư 實thật 不bất 有hữu 故cố 。 若nhược 人nhân 已dĩ 了liễu 別biệt 此thử 藤đằng 義nghĩa 。 先tiên 時thời 蛇xà 亂loạn 智trí 不bất 緣duyên 境cảnh 起khởi 。 即tức 便tiện 謝tạ 滅diệt 唯duy 藤đằng 智trí 在tại 。 此thử 藤đằng 智trí 由do 微vi 細tế 分phân 析tích 虛hư 空không 無vô 實thật 境cảnh 。

何hà 以dĩ 故cố 。 但đãn 是thị 色sắc 香hương 味vị 觸xúc 相tương/tướng 故cố 。 若nhược 心tâm 緣duyên 此thử 境cảnh 。 藤đằng 智trí 亦diệc 應ưng 可khả 滅diệt 。 若nhược 如như 此thử 見kiến 已dĩ 伏phục 滅diệt 。 六lục 相tương/tướng 顯hiển 現hiện 。 似tự 名danh 及cập 義nghĩa 。 意ý 言ngôn 分phân 別biệt 。 塵trần 智trí 不bất 生sanh 。 譬thí 如như 蛇xà 智trí 。 於ư 伏phục 滅diệt 六lục 相tương/tướng 義nghĩa 中trung 。 是thị 唯duy 識thức 智trí 亦diệc 應ưng 可khả 伏phục 滅diệt 。 譬thí 如như 藤đằng 智trí 。 由do 依y 真Chân 如Như 智trí 故cố 。 如như 此thử 菩Bồ 薩Tát 。 由do 入nhập 似tự 義nghĩa 顯hiển 現hiện 意ý 言ngôn 分phân 別biệt 相tương/tướng 故cố 。 得đắc 入nhập 分phân 別biệt 性tánh 由do 入nhập 唯duy 識thức 義nghĩa 故cố 。 得đắc 入nhập 依y 他tha 性tánh 。 及cập 云vân 何hà 得đắc 入nhập 真chân 實thật 性tánh 。 若nhược 捨xả 唯duy 識thức 想tưởng 已dĩ 。 是thị 時thời 意ý 言ngôn 分phân 別biệt 。 先tiên 所sở 聞văn 法Pháp 。 熏huân 習tập 種chủng 類loại 。 菩Bồ 薩Tát 已dĩ 了liễu 別biệt 伏phục 滅diệt 塵trần 想tưởng 。 似tự 一nhất 切thiết 義nghĩa 顯hiển 現hiện 。 無vô 復phục 生sanh 緣duyên 故cố 不bất 得đắc 生sanh 。 是thị 故cố 似tự 唯duy 識thức 意ý 言ngôn 分phân 別biệt 。 亦diệc 不bất 得đắc 生sanh 。 由do 此thử 義nghĩa 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 唯duy 住trụ 無vô 分phân 別biệt 。 一nhất 切thiết 義nghĩa 名danh 中trung 由do 。 無vô 分phân 別biệt 智trí 。 得đắc 證chứng 得đắc 住trụ 。 真Chân 如Như 法Pháp 界Giới 。 是thị 時thời 菩Bồ 薩Tát 。 平bình 等đẳng 平bình 等đẳng 。 能năng 緣duyên 所sở 緣duyên 。 無vô 分phân 別biệt 智trí 生sanh 。 由do 此thử 義nghĩa 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 得đắc 入nhập 真chân 實thật 性tánh 。 此thử 中trung 說thuyết 偈kệ 。

法pháp 人nhân 及cập 法pháp 義nghĩa 。 性tánh 略lược 及cập 廣quảng 名danh 。

不bất 淨tịnh 淨tịnh 究cứu 竟cánh 。 十thập 名danh 差sai 別biệt 境cảnh 。

如như 此thử 菩Bồ 薩Tát 。 由do 入nhập 唯duy 識thức 觀quán 故cố 。 得đắc 入nhập 應ưng 知tri 勝thắng 相tương/tướng 。 由do 入nhập 此thử 相tương/tướng 得đắc 入nhập 。 初sơ 歡Hoan 喜Hỷ 地Địa 。 善thiện 通thông 達đạt 法Pháp 界Giới 。 得đắc 生sanh 十thập 方phương 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 家gia 。 得đắc 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 心tâm 平bình 等đẳng 。 得đắc 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 心tâm 平bình 等đẳng 。 得đắc 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 心tâm 平bình 等đẳng 。 此thử 觀quán 名danh 菩Bồ 薩Tát 見kiến 道đạo 。

復phục 次thứ 何hà 故cố 菩Bồ 薩Tát 。 入nhập 唯duy 識thức 觀quán 。 由do 緣duyên 極cực 通thông 法pháp 為vi 境cảnh 出xuất 世thế 奢xa 摩ma 他tha 毘Tỳ 鉢Bát 舍Xá 那Na 智trí 故cố 。 由do 無vô 分phân 別biệt 智trí 。 後hậu 所sở 得đắc 種chủng 種chủng 。 相tương/tướng 識thức 為vi 相tương/tướng 智trí 故cố 。 為vi 滅diệt 除trừ 共cộng 本bổn 阿a 黎lê 耶da 識thức 中trung 一nhất 切thiết 有hữu 因nhân 。 諸chư 法pháp 種chủng 子tử 。 為vi 生sanh 長trưởng 能năng 觸xúc 法Pháp 身thân 諸chư 法pháp 種chủng 子tử 。 為vi 轉chuyển 依y 。 為vi 得đắc 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 正Chánh 法Pháp 。 為vi 得đắc 一Nhất 切Thiết 智Trí 智trí 故cố 。 入nhập 唯duy 識thức 觀quán 。 無vô 分phân 別biệt 智trí 。 後hậu 所sở 得đắc 智trí 者giả 。 於ư 本bổn 識thức 及cập 所sở 生sanh 一nhất 切thiết 識thức 識thức 及cập 相tương/tướng 識thức 相tương/tướng 中trung 由do 觀quán 似tự 幻huyễn 化hóa 等đẳng 譬thí 自tự 性tánh 無vô 顛điên 倒đảo 。 由do 此thử 義nghĩa 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 如như 幻huyễn 師sư 於ư 一nhất 切thiết 幻huyễn 事sự 自tự 了liễu 無vô 倒đảo 。 於ư 一nhất 切thiết 相tướng 。 因nhân 緣duyên 及cập 果quả 中trung 。 若nhược 正chánh 說thuyết 時thời 常thường 無vô 偏thiên 倒đảo 。

是thị 時thời 正chánh 入nhập 唯duy 識thức 觀quán 位vị 中trung 。 有hữu 四tứ 種chủng 三Tam 摩Ma 提Đề 。 是thị 四tứ 種chủng 通thông 達đạt 分phần/phân 善thiện 根căn 依y 止chỉ 菩Bồ 薩Tát 云vân 何hà 應ưng 見kiến 。 由do 四tứ 種chủng 尋tầm 思tư 。 於ư 下hạ 品phẩm 無vô 塵trần 觀quán 忍nhẫn 光quang 得đắc 三Tam 摩Ma 提Đề 。 是thị 暖noãn 行hành 通thông 達đạt 分phần/phân 善thiện 根căn 。 依y 止chỉ 於ư 最tối 上thượng 品phẩm 無vô 塵trần 觀quán 忍nhẫn 光quang 增tăng 三Tam 摩Ma 提Đề 。 是thị 頂đảnh 行hành 通thông 達đạt 分phần/phân 善thiện 根căn 。 依y 止chỉ 於ư 四tứ 種chủng 如như 實thật 智trí 。 菩Bồ 薩Tát 已dĩ 入nhập 唯duy 識thức 觀quán 了liễu 別biệt 無vô 塵trần 故cố 。 正chánh 入nhập 真chân 義nghĩa 一nhất 分phần/phân 通thông 行hành 三Tam 摩Ma 提Đề 。 是thị 隨tùy 非phi 安an 立lập 諦đế 忍nhẫn 。 依y 止chỉ 此thử 三Tam 摩Ma 提Đề 。 最tối 後hậu 剎sát 那na 。 了liễu 伏phục 唯duy 識thức 想tưởng 。 轉chuyển 名danh 無vô 間gian 三Tam 摩Ma 提Đề 。 應ưng 知tri 是thị 世Thế 第Đệ 一Nhất 法Pháp 。 依y 止chỉ 四tứ 種chủng 三Tam 摩Ma 提Đề 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 入nhập 非phi 安an 立lập 諦đế 觀quán 前tiền 方phương 便tiện 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 如như 此thử 入nhập 初Sơ 地Địa 已dĩ 得đắc 見kiến 道đạo 。 得đắc 通thông 達đạt 入nhập 唯duy 識thức 。 云vân 何hà 菩Bồ 薩Tát 。 修tu 習tập 觀quán 行hành 入nhập 於ư 修tu 道Đạo 。 如như 佛Phật 廣quảng 說thuyết 。 所sở 安an 立lập 法pháp 相tướng 。 於ư 菩Bồ 薩Tát 十Thập 地Địa 。 由do 攝nhiếp 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 所sở 說thuyết 。 大Đại 乘Thừa 十Thập 二Nhị 部Bộ 經Kinh 。 故cố 得đắc 現hiện 前tiền 。 由do 治trị 所sở 說thuyết 通thông 別biệt 二nhị 境cảnh 。 由do 生sanh 起khởi 緣duyên 極cực 通thông 境cảnh 出xuất 世thế 。 無vô 分phân 別biệt 智trí 。 及cập 無vô 分phân 別biệt 。 智trí 後hậu 所sở 得đắc 奢Xa 摩Ma 他Tha 。 毘Tỳ 鉢Bát 舍Xá 那Na 智trí 。 由do 無vô 量lượng 無vô 數số 。 百bách 千thiên 俱câu 胝chi 。 大đại 劫kiếp 中trung 依y 。 數sác 數sác 修tu 習tập 。 由do 昔tích 及cập 今kim 。 所sở 得đắc 轉chuyển 依y 。 為vi 得đắc 三tam 種chủng 佛Phật 身thân 更cánh 修tu 加gia 行hành 。 是thị 聲Thanh 聞Văn 見kiến 道đạo 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 見kiến 道đạo 。 此thử 二nhị 見kiến 道đạo 差sai 別biệt 云vân 何hà 。 聲Thanh 聞Văn 菩Bồ 薩Tát 。 見kiến 道đạo 應ưng 知tri 有hữu 十thập 一nhất 種chủng 差sai 別biệt 。 何hà 者giả 為vi 十thập 一nhất 。 一nhất 由do 境cảnh 界giới 差sai 別biệt 。 謂vị 緣duyên 大Đại 乘Thừa 法Pháp 為vi 境cảnh 。 二nhị 由do 依y 止chỉ 差sai 別biệt 。 謂vị 依y 大đại 福phước 德đức 智trí 慧tuệ 。 資tư 糧lương 為vi 依y 止chỉ 。 三tam 由do 通thông 達đạt 差sai 別biệt 。 謂vị 通thông 達đạt 人nhân 法pháp 二nhị 無vô 我ngã 。 四tứ 由do 涅Niết 槃Bàn 差sai 別biệt 。 謂vị 攝nhiếp 無vô 住trú 處xứ 涅Niết 槃Bàn 。 以dĩ 為vi 住trú 處xứ 。 五ngũ 由do 地địa 差sai 別biệt 。 謂vị 依y 十Thập 地Địa 為vi 出xuất 離ly 。 六lục 七thất 由do 清thanh 淨tịnh 差sai 別biệt 。 謂vị 滅diệt 煩phiền 惱não 習tập 氣khí 。 及cập 治trị 淨tịnh 土độ 為vi 清thanh 淨tịnh 。 八bát 由do 於ư 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 得đắc 平bình 等đẳng 心tâm 差sai 別biệt 。 謂vị 為vì 成thành 熟thục 眾chúng 生sanh 。 不bất 捨xả 加gia 行hành 。 功công 德đức 善thiện 根căn 。 九cửu 由do 受thọ 生sanh 差sai 別biệt 。 謂vị 生sanh 如Như 來Lai 家gia 為vi 生sanh 故cố 。 十thập 由do 顯hiển 現hiện 差sai 別biệt 。 謂vị 於ư 佛Phật 子tử 大đại 集tập 論luận 中trung 常thường 能năng 顯hiển 現hiện 。 為vì 攝nhiếp 受thọ 正Chánh 法Pháp 。 十thập 一nhất 由do 果quả 差sai 別biệt 。 謂vị 十Thập 力Lực 無Vô 畏Úy 。 不bất 共cộng 如Như 來Lai 法pháp 。 及cập 無vô 量lượng 功công 德đức 。 生sanh 為vi 果quả 故cố 。 此thử 中trung 說thuyết 兩lưỡng 偈kệ 。

名danh 義nghĩa 互hỗ 為vi 客khách 。 菩Bồ 薩Tát 應ưng 尋tầm 思tư 。

應ưng 觀quán 二nhị 唯duy 量lượng 。 及cập 彼bỉ 二nhị 假giả 說thuyết 。

從tùng 此thử 生sanh 實thật 智trí 。 離ly 塵trần 分phân 別biệt 三tam 。

若nhược 見kiến 其kỳ 非phi 有hữu 。 得đắc 入nhập 三tam 無vô 性tánh 。

又hựu 正chánh 教giáo 兩lưỡng 偈kệ 。 如như 分phân 別biệt 觀quán 論luận 說thuyết 。

菩Bồ 薩Tát 在tại 靜tĩnh 位vị 。 觀quán 心tâm 唯duy 是thị 影ảnh 。

捨xả 離ly 外ngoại 塵trần 相tương/tướng 。 唯duy 定định 觀quán 自tự 想tưởng 。

菩Bồ 薩Tát 住trụ 於ư 內nội 。 入nhập 所sở 取thủ 非phi 有hữu 。

次thứ 觀quán 能năng 取thủ 空không 。 後hậu 觸xúc 二nhị 無vô 得đắc 。

復phục 有hữu 大Đại 乘Thừa 莊trang 嚴nghiêm 經kinh 論luận 所sở 說thuyết 五ngũ 偈kệ 。 為vi 顯hiển 此thử 道đạo 。

菩Bồ 薩Tát 生sanh 長trưởng 福phước 及cập 慧tuệ 。 二nhị 種chủng 資tư 糧lương 無vô 量lượng 際tế 。

於ư 法pháp 思tư 惟duy 心tâm 決quyết 故cố 。 能năng 了liễu 義nghĩa 類loại 分phân 別biệt 因nhân 。

已dĩ 知tri 義nghĩa 類loại 但đãn 分phân 別biệt 。 得đắc 住trụ 似tự 義nghĩa 唯duy 識thức 中trung 。

故cố 觀quán 行hành 人nhân 證chứng 法Pháp 界Giới 。 能năng 離ly 二nhị 相tương 及cập 無vô 二nhị 。

若nhược 離ly 於ư 心tâm 知tri 無vô 餘dư 。 由do 此thử 即tức 見kiến 心tâm 非phi 有hữu 。

智trí 人nhân 見kiến 此thử 二nhị 不bất 有hữu 。 得đắc 住trụ 無vô 二nhị 真chân 法Pháp 界Giới 。

由do 無vô 分phân 別biệt 智trí 慧tuệ 人nhân 。 恆hằng 平bình 等đẳng 行hành 遍biến 一nhất 切thiết 。

染nhiễm 衣y 稠trù 密mật 過quá 聚tụ 性tánh 。 遣khiển 滅diệt 如như 藥dược 能năng 除trừ 毒độc 。

佛Phật 說thuyết 正Chánh 法Pháp 善thiện 成thành 立lập 。 安an 心tâm 有hữu 根căn 於ư 法Pháp 界Giới 。

已dĩ 知tri 憶ức 念niệm 唯duy 分phân 別biệt 。 功công 德đức 海hải 岸ngạn 智trí 人nhân 至chí 。

攝nhiếp 大Đại 乘Thừa 論luận 入nhập 因nhân 果quả 勝thắng 相tương/tướng 第đệ 四tứ

如như 此thử 已dĩ 說thuyết 入nhập 應ưng 知tri 勝thắng 相tương/tướng 。 云vân 何hà 應ưng 知tri 。 入nhập 因nhân 果quả 勝thắng 相tương/tướng 。 由do 六Lục 波Ba 羅La 蜜Mật 。 謂vị 陀đà 那na 尸thi 羅la 羼sằn 提đề 毘tỳ 梨lê 耶da 持trì 訶ha 那na 般bát 羅la 若nhược 波Ba 羅La 蜜Mật 。 云vân 何hà 由do 六Lục 波Ba 羅La 蜜Mật 。 得đắc 入nhập 唯duy 識thức 。 復phục 云vân 何hà 六Lục 波Ba 羅La 蜜Mật 。 成thành 入nhập 唯duy 識thức 果quả 。 此thử 正Chánh 法Pháp 內nội 有hữu 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 不bất 著trước 富phú 樂lạc 心tâm 。 於ư 戒giới 無vô 犯phạm 過quá 心tâm 。 於ư 苦khổ 無vô 壞hoại 心tâm 。 於ư 善thiện 修tu 無vô 嬾lãn 墮đọa 心tâm 。 於ư 此thử 散tán 亂loạn 因nhân 中trung 不bất 住trụ 著trước 故cố 。 常thường 行hành 一nhất 心tâm 。 如như 理lý 簡giản 擇trạch 諸chư 法pháp 得đắc 入nhập 唯duy 識thức 觀quán 。 由do 依y 止chỉ 六Lục 波Ba 羅La 蜜Mật 。 菩Bồ 薩Tát 已dĩ 入nhập 唯duy 識thức 地địa 。 次thứ 得đắc 清thanh 淨tịnh 信tín 樂nhạo 。 意ý 所sở 攝nhiếp 六Lục 波Ba 羅La 蜜Mật 。 是thị 故cố 於ư 此thử 。 中trung 間gian 設thiết 離ly 六Lục 波Ba 羅La 蜜Mật 。 加gia 行hành 功công 用dụng 。 由do 信tín 樂nhạo 正chánh 說thuyết 愛ái 重trọng 隨tùy 喜hỷ 願nguyện 得đắc 思tư 惟duy 故cố 。 恆hằng 無vô 休hưu 息tức 行hành 。 故cố 修tu 習tập 六Lục 波Ba 羅La 蜜Mật 。 究cứu 竟cánh 圓viên 滿mãn 。 此thử 中trung 說thuyết 偈kệ 。

修tu 習tập 圓viên 白bạch 法Pháp 。 能năng 得đắc 利lợi 疾tật 忍nhẫn 。

菩Bồ 薩Tát 於ư 自tự 乘thừa 。 甚thậm 深thâm 廣quảng 大đại 說thuyết 。

覺giác 唯duy 分phân 別biệt 故cố 。 得đắc 無vô 著trước 智trí 故cố 。

是thị 樂nhạo/nhạc/lạc 信tín 清thanh 淨tịnh 。 名danh 清thanh 淨tịnh 意ý 地địa 。

菩Bồ 薩Tát 在tại 法pháp 流lưu 。 前tiền 後hậu 見kiến 諸chư 佛Phật 。

已dĩ 知tri 菩Bồ 提Đề 近cận 。 無vô 難nan 易dị 得đắc 故cố 。

何hà 故cố 波Ba 羅La 蜜Mật 唯duy 有hữu 六lục 數số 為vi 安an 立lập 。 能năng 對đối 治trị 六lục 種chủng 惑hoặc 障chướng 故cố 。 為vì 一nhất 切thiết 佛Phật 。 法pháp 生sanh 起khởi 依y 處xứ 故cố 。 為vi 隨tùy 順thuận 成thành 熟thục 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 依y 止chỉ 故cố 。 為vi 對đối 治trị 不bất 發phát 行hạnh 心tâm 因nhân 故cố 。 立lập 施thí 戒giới 二nhị 波Ba 羅La 蜜Mật 。 不bất 發phát 行hạnh 心tâm 因nhân 者giả 。 貪tham 著trước 財tài 物vật 。 及cập 以dĩ 室thất 家gia 。 若nhược 已dĩ 發phát 修tu 行hành 心tâm 。 為vi 對đối 治trị 退thoái 弱nhược 心tâm 因nhân 故cố 。 立lập 忍nhẫn 精tinh 進tấn 二nhị 波Ba 羅La 蜜Mật 。 退thoái 弱nhược 心tâm 因nhân 者giả 。 謂vị 生sanh 死tử 眾chúng 生sanh 違vi 逆nghịch 。 若nhược 事sự 長trường 時thời 助trợ 善thiện 法Pháp 加gia 行hành 疲bì 怠đãi 。 若nhược 已dĩ 起khởi 發phát 行hạnh 及cập 不bất 退thoái 弱nhược 心tâm 。 為vi 對đối 治trị 壞hoại 失thất 心tâm 因nhân 故cố 。 立lập 定định 慧tuệ 二nhị 波Ba 羅La 蜜Mật 。 壞hoại 失thất 心tâm 因nhân 者giả 。 謂vị 散tán 亂loạn 邪tà 智trí 。 是thị 故cố 為vi 對đối 治trị 六lục 種chủng 惑hoặc 障chướng 。 立lập 波Ba 羅La 蜜Mật 有hữu 六lục 數số 。 為vì 一nhất 切thiết 佛Phật 。 法pháp 生sanh 起khởi 依y 處xứ 故cố 者giả 。 前tiền 四tứ 波Ba 羅La 蜜Mật 是thị 。 不bất 散tán 亂loạn 因nhân 。 次thứ 一nhất 波Ba 羅La 蜜Mật 是thị 。 不bất 散tán 亂loạn 體thể 。 由do 依y 止chỉ 此thử 不bất 散tán 亂loạn 故cố 。 能năng 如như 實thật 覺giác 了liễu 諸chư 法pháp 真chân 理lý 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 正Chánh 法Pháp 皆giai 得đắc 生sanh 起khởi 。 是thị 故cố 為vi 一nhất 切thiết 。 佛Phật 法Pháp 生sanh 起khởi 依y 處xứ 。 立lập 波Ba 羅La 蜜Mật 有hữu 六lục 數số 。 為vi 隨tùy 順thuận 成thành 熟thục 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 依y 止chỉ 故cố 者giả 。 由do 施Thí 波Ba 羅La 蜜Mật 。 利lợi 益ích 眾chúng 生sanh 。 由do 戒Giới 波Ba 羅La 蜜Mật 。 不bất 損tổn 惱não 眾chúng 生sanh 。 由do 忍Nhẫn 波Ba 羅La 蜜Mật 。 能năng 安an 受thọ 彼bỉ 毀hủy 辱nhục 不bất 起khởi 報báo 怨oán 心tâm 。 由do 精Tinh 進Tấn 波Ba 羅La 蜜Mật 。 生sanh 彼bỉ 善thiện 根căn 滅diệt 彼bỉ 惡ác 根căn 。 由do 此thử 利lợi 益ích 因nhân 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 皆giai 得đắc 調điều 伏phục 。 次thứ 彼bỉ 心tâm 未vị 得đắc 寂tịch 靜tĩnh 。 為vi 令linh 寂tịch 靜tĩnh 。 已dĩ 得đắc 寂tịch 靜tĩnh 。 為vì 令linh 解giải 脫thoát 。 故cố 立lập 定định 慧tuệ 二nhị 波Ba 羅La 蜜Mật 。 由do 此thử 六Lục 度Độ 菩Bồ 薩Tát 善thiện 教giáo 眾chúng 生sanh 。 故cố 得đắc 成thành 熟thục 。 是thị 故cố 為vi 隨tùy 順thuận 成thành 熟thục 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 依y 止chỉ 。 立lập 波Ba 羅La 蜜Mật 有hữu 六lục 數số 。 由do 如như 此thử 義nghĩa 。 是thị 故cố 應ưng 知tri 。 成thành 立lập 波Ba 羅La 蜜Mật 有hữu 六lục 數số 。

此thử 六Lục 波Ba 羅La 蜜Mật 。 相tương/tướng 云vân 何hà 可khả 見kiến 。 由do 六lục 種chủng 最tối 勝thắng 。 六Lục 波Ba 羅La 蜜Mật 。 通thông 相tương/tướng 有hữu 六lục 。 一nhất 由do 依y 止chỉ 無vô 等đẳng 。 謂vị 依y 止chỉ 無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề 心tâm 起khởi 。 二nhị 由do 品phẩm 類loại 無vô 等đẳng 。 謂vị 一nhất 一nhất 波Ba 羅La 蜜Mật 略lược 說thuyết 皆giai 有hữu 三tam 品phẩm 。 菩Bồ 薩Tát 皆giai 具cụ 修tu 行hành 。 三tam 由do 行hành 事sự 無vô 等đẳng 。 謂vị 安an 樂lạc 利lợi 益ích 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 事sự 。 菩Bồ 薩Tát 所sở 行hành 。 諸chư 度Độ 皆giai 為vi 成thành 此thử 二nhị 事sự 故cố 。 四tứ 由do 方phương 便tiện 無vô 等đẳng 。 謂vị 無vô 分phân 別biệt 。 智trí 菩Bồ 薩Tát 所sở 行hành 諸chư 度Độ 。 皆giai 是thị 無vô 分phân 別biệt 。 智trí 所sở 攝nhiếp 故cố 。 五ngũ 由do 迴hồi 向hướng 無vô 等đẳng 。 謂vị 迴hồi 向hướng 無vô 上thượng 。 菩Bồ 提Đề 菩Bồ 薩Tát 所sở 行hành 諸chư 度Độ 。 決quyết 定định 轉chuyển 趣thú 一Nhất 切Thiết 智Trí 果quả 故cố 。 六lục 由do 清thanh 淨tịnh 無vô 等đẳng 。 謂vị 惑hoặc 智trí 二nhị 障chướng 。 永vĩnh 滅diệt 無vô 餘dư 。 菩Bồ 薩Tát 所sở 行hành 。 諸chư 度Độ 分phần 分phần 除trừ 二nhị 障chướng 。 乃nãi 至chí 皆giai 盡tận 故cố 。 施thí 即tức 是thị 波Ba 羅La 蜜Mật 。 波Ba 羅La 蜜Mật 即tức 是thị 施thí 耶da 。 有hữu 是thị 施thí 非phi 波Ba 羅La 蜜Mật 。 有hữu 是thị 波Ba 羅La 蜜Mật 非phi 施thí 。 有hữu 是thị 施thí 是thị 波Ba 羅La 蜜Mật 。 有hữu 非phi 施thí 非phi 波Ba 羅La 蜜Mật 。 如như 施thí 中trung 四tứ 句cú 應ưng 知tri 餘dư 度độ 亦diệc 有hữu 四tứ 句cú 。

云vân 何hà 說thuyết 六Lục 波Ba 羅La 蜜Mật 。 如như 此thử 次thứ 第đệ 。 前tiền 前tiền 波Ba 羅La 蜜Mật 隨tùy 順thuận 次thứ 生sanh 後hậu 後hậu 。 波Ba 羅La 蜜Mật 故cố 。

復phục 次thứ 前tiền 前tiền 波Ba 羅La 蜜Mật 。 由do 後hậu 後hậu 波Ba 羅La 蜜Mật 所sở 清thanh 淨tịnh 故cố 。

依y 何hà 義nghĩa 立lập 六Lục 度Độ 名danh 。 此thử 義nghĩa 云vân 何hà 可khả 見kiến 。 於ư 一nhất 切thiết 世thế 間gian 。 聲Thanh 聞Văn 獨Độc 覺Giác 。 施thí 等đẳng 善thiện 根căn 中trung 。 最tối 勝thắng 無vô 等đẳng 故cố 。 以dĩ 能năng 到đáo 彼bỉ 岸ngạn 故cố 。 是thị 故cố 通thông 稱xưng 波Ba 羅La 蜜Mật 。 能năng 破phá 滅diệt 悋lận 惜tích 嫉tật 妬đố 及cập 貧bần 窮cùng 下hạ 賤tiện 。 苦khổ 故cố 稱xưng 陀đà 。 復phục 得đắc 為vi 大đại 富phú 主chủ 。 及cập 能năng 引dẫn 福phước 德đức 資tư 糧lương 故cố 稱xưng 那na 。 能năng 寂tịch 靜tĩnh 邪tà 戒giới 及cập 惡ác 道đạo 故cố 名danh 尸thi 。 復phục 能năng 令linh 得đắc 善thiện 道đạo 及cập 三tam 摩ma 提đề 故cố 稱xưng 羅la 。 能năng 滅diệt 除trừ 瞋sân 恚khuể 。 及cập 忿phẫn 恨hận 心tâm 故cố 名danh 羼sằn 。 復phục 能năng 生sanh 自tự 他tha 平bình 和hòa 事sự 故cố 稱xưng 提đề 。 能năng 滅diệt 除trừ 嬾lãn 惰nọa 及cập 諸chư 惡ác 法pháp 名danh 毘tỳ 梨lê 。 復phục 行hành 不bất 放phóng 逸dật 。 生sanh 長trưởng 無vô 量lượng 。 善thiện 法Pháp 故cố 稱xưng 耶da 。 能năng 滅diệt 除trừ 散tán 亂loạn 故cố 名danh 持trì 訶ha 。 及cập 能năng 引dẫn 心tâm 令linh 住trụ 內nội 境cảnh 故cố 稱xưng 那na 。 能năng 滅diệt 一nhất 切thiết 見kiến 行hành 。 能năng 除trừ 邪tà 智trí 故cố 名danh 般bát 羅la 。 能năng 緣duyên 真chân 相tương 隨tùy 其kỳ 品phẩm 類loại 知tri 一nhất 切thiết 法pháp 故cố 稱xưng 若nhược 。

云vân 何hà 應ưng 知tri 。 諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật 修tu 習tập 。 若nhược 略lược 說thuyết 應ưng 知tri 修tu 習tập 有hữu 五ngũ 種chủng 。 一nhất 修tu 加gia 行hành 方phương 法pháp 。 二nhị 修tu 信tín 樂nhạo 。 三tam 修tu 思tư 惟duy 。 四tứ 修tu 方phương 便tiện 勝thắng 智trí 。 五ngũ 修tu 利lợi 益ích 他tha 事sự 。 此thử 中trung 前tiền 四tứ 修tu 。 應ưng 知tri 如như 前tiền 。 利lợi 益ích 他tha 事sự 修tu 者giả 。 諸chư 佛Phật 無vô 功công 用dụng 心tâm 。 不bất 捨xả 如Như 來Lai 。 事sự 修tu 習tập 諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật 。 至chí 圓viên 滿mãn 位vị 中trung 。 更cánh 修tu 諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật 。

復phục 次thứ 思tư 惟duy 修tu 習tập 者giả 。 愛ái 重trọng 隨tùy 喜hỷ 願nguyện 得đắc 思tư 惟duy 六lục 意ý 攝nhiếp 所sở 修tu 六lục 意ý 者giả 。 一nhất 廣quảng 大đại 意ý 。 二nhị 長trường 時thời 意ý 。 三tam 歡hoan 喜hỷ 意ý 。 四tứ 有hữu 恩ân 德đức 意ý 。 五ngũ 大đại 志chí 意ý 。 六lục 善thiện 好hảo/hiếu 意ý 廣quảng 大đại 意ý 者giả 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 若nhược 干can 阿a 僧tăng 祇kỳ 劫kiếp 。 能năng 得đắc 無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề 。 以dĩ 如như 此thử 時thời 為vi 一nhất 剎sát 那na 剎sát 那na 。 菩Bồ 薩Tát 於ư 此thử 時thời 。 中trung 剎sát 那na 剎sát 那na 。 常thường 捨xả 身thân 命mạng 。 及cập 等đẳng 恆hằng 伽già 沙sa 數số 世thế 界giới 滿mãn 中trung 。 七thất 寶bảo 奉phụng 施thí 供cúng 養dường 如Như 來Lai 。 從tùng 初sơ 發phát 心tâm 。 乃nãi 至chí 入nhập 住trụ 究cứu 竟cánh 清thanh 涼lương 菩Bồ 提Đề 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 施thí 。 意ý 猶do 不bất 滿mãn 足túc 。 如như 此thử 多đa 時thời 剎sát 那na 剎sát 那na 。 滿mãn 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới 熾sí 火hỏa 。 菩Bồ 薩Tát 於ư 中trung 。 行hành 住trụ 坐tọa 臥ngọa 。 為vi 四tứ 威uy 儀nghi 離ly 一nhất 切thiết 生sanh 生sanh 之chi 具cụ 。 戒giới 忍nhẫn 精tinh 進tấn 。 三Tam 摩Ma 提Đề 般Bát 若Nhã 心tâm 菩Bồ 薩Tát 恆hằng 現hiện 前tiền 修tu 。 乃nãi 至chí 入nhập 住trụ 究cứu 竟cánh 清thanh 涼lương 菩Bồ 提Đề 。 菩Bồ 薩Tát 戒giới 忍nhẫn 等đẳng 意ý 亦diệc 不bất 滿mãn 足túc 。 是thị 無vô 厭yếm 足túc 心tâm 。 是thị 名danh 菩Bồ 薩Tát 廣quảng 大đại 意ý 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 從tùng 初sơ 發phát 心tâm 。 乃nãi 至chí 成thành 佛Phật 。 不bất 捨xả 無vô 厭yếm 足túc 心tâm 。 是thị 名danh 菩Bồ 薩Tát 長trường 時thời 意ý 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 由do 六Lục 波Ba 羅La 蜜Mật 。 所sở 作tác 利lợi 益ích 他tha 事sự 。 常thường 生sanh 無vô 等đẳng 歡hoan 喜hỷ 。 眾chúng 生sanh 得đắc 益ích 其kỳ 心tâm 歡hoan 喜hỷ 。 所sở 不bất 能năng 及cập 。 是thị 名danh 菩Bồ 薩Tát 歡hoan 喜hỷ 意ý 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 行hành 六Lục 波Ba 羅La 蜜Mật 。 利lợi 益ích 眾chúng 生sanh 已dĩ 。 見kiến 眾chúng 生sanh 於ư 我ngã 。 有hữu 大đại 恩ân 德đức 。 不bất 見kiến 自tự 身thân 於ư 彼bỉ 有hữu 恩ân 。 是thị 名danh 菩Bồ 薩Tát 。 有hữu 恩ân 德đức 意ý 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 從tùng 六Lục 波Ba 羅La 蜜Mật 。 所sở 生sanh 功công 德đức 善thiện 根căn 。 施thí 與dữ 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 以dĩ 無vô 著trước 心tâm 迴hồi 向hướng 。 為vi 令linh 彼bỉ 得đắc 。 可khả 愛ái 重trọng 果quả 報báo 。 是thị 名danh 菩Bồ 薩Tát 大đại 志chí 意ý 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 所sở 行hành 。 六Lục 波Ba 羅La 蜜Mật 。 功công 德đức 善thiện 根căn 。 令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 平bình 等đẳng 皆giai 得đắc 為vi 彼bỉ 迴hồi 向hướng 無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề 。 是thị 名danh 菩Bồ 薩Tát 善thiện 好hảo/hiếu 意ý 。 由do 此thử 六lục 意ý 所sở 攝nhiếp 愛ái 重trọng 思tư 惟duy 菩Bồ 薩Tát 修tu 習tập 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 隨tùy 喜hỷ 無vô 量lượng 菩Bồ 薩Tát 。 修tu 加gia 行hành 六lục 意ý 所sở 生sanh 功công 德đức 善thiện 根căn 。 是thị 名danh 菩Bồ 薩Tát 。 六lục 意ý 所sở 攝nhiếp 隨tùy 喜hỷ 思tư 惟duy 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 願nguyện 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 修tu 行hành 六lục 意ý 所sở 攝nhiếp 。 六Lục 波Ba 羅La 蜜Mật 。 及cập 願nguyện 自tự 身thân 修tu 行hành 六lục 意ý 所sở 攝nhiếp 。 六Lục 波Ba 羅La 蜜Mật 。 修tu 習tập 加gia 行hành 。 乃nãi 至chí 成thành 佛Phật 。 是thị 名danh 菩Bồ 薩Tát 。 六lục 意ý 所sở 攝nhiếp 願nguyện 得đắc 思tư 惟duy 。 若nhược 人nhân 得đắc 聞văn 。 六lục 意ý 所sở 攝nhiếp 菩Bồ 薩Tát 思tư 惟duy 修tu 習tập 。 生sanh 一nhất 念niệm 信tín 心tâm 。 是thị 人nhân 則tắc 得đắc 。 無vô 量lượng 無vô 邊biên 。 福phước 德đức 之chi 聚tụ 。 諸chư 惡ác 業nghiệp 障chướng 。 壞hoại 滅diệt 無vô 餘dư 。 若nhược 人nhân 但đãn 聞văn 尚thượng 得đắc 無vô 量lượng 無vô 邊biên 福phước 德đức 。 何hà 況huống 菩Bồ 薩Tát 。 盡tận 能năng 修tu 行hành 。

云vân 何hà 應ưng 知tri 。 諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật 差sai 別biệt 。 由do 各các 有hữu 三tam 品phẩm 知tri 其kỳ 差sai 別biệt 。 施thí 三tam 品phẩm 者giả 。 一nhất 法Pháp 施thí 。 二nhị 財tài 施thí 。 三tam 無vô 畏úy 施thí 。 戒giới 三tam 品phẩm 者giả 。 一nhất 守thủ 護hộ 戒giới 。 二nhị 攝nhiếp 善thiện 法Pháp 戒giới 。 三tam 攝nhiếp 利lợi 眾chúng 生sanh 戒giới 。 忍nhẫn 三tam 品phẩm 者giả 。 一nhất 他tha 毀hủy 辱nhục 忍nhẫn 。 二nhị 安an 受thọ 苦khổ 忍nhẫn 。 三tam 觀quán 察sát 法Pháp 忍Nhẫn 。 精tinh 進tấn 三tam 品phẩm 者giả 。 一nhất 勤cần 勇dũng 精tinh 進tấn 。 二nhị 加gia 行hành 精tinh 進tấn 。 三tam 不bất 下hạ 難nạn/nan 壞hoại 無vô 足túc 精tinh 進tấn 。 定định 三tam 品phẩm 者giả 。 一nhất 安an 樂lạc 住trụ 定định 。 二nhị 引dẫn 神thần 通thông 定định 。 三tam 隨tùy 利lợi 他tha 定định 。 般Bát 若Nhã 三tam 品phẩm 者giả 。 一nhất 無vô 分phân 別biệt 加gia 行hành 般Bát 若Nhã 。 二nhị 無vô 分phân 別biệt 般Bát 若Nhã 。 三tam 無vô 分phân 別biệt 後hậu 得đắc 般Bát 若Nhã 。

云vân 何hà 應ưng 知tri 。 諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật 攝nhiếp 義nghĩa 。 一nhất 切thiết 善thiện 法Pháp 。 皆giai 入nhập 六Lục 波Ba 羅La 蜜Mật 。 攝nhiếp 以dĩ 為vi 彼bỉ 性tánh 故cố 。 彼bỉ 是thị 六Lục 波Ba 羅La 蜜Mật 。 所sở 流lưu 果quả 故cố 。 一nhất 切thiết 善thiện 法Pháp 。 所sở 隨tùy 成thành 故cố 。

云vân 何hà 應ưng 知tri 。 諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật 所sở 對đối 治trị 。 攝nhiếp 一nhất 切thiết 惑hoặc 以dĩ 為vi 彼bỉ 性tánh 故cố 。 為vi 彼bỉ 生sanh 因nhân 故cố 。 為vi 彼bỉ 所sở 流lưu 果quả 故cố 。

云vân 何hà 應ưng 知tri 。 諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật 功công 德đức 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 輪luân 轉chuyển 生sanh 死tử 。 大đại 富phú 位vị 自tự 在tại 所sở 攝nhiếp 。 大đại 生sanh 所sở 攝nhiếp 。 大đại 眷quyến 屬thuộc 徒đồ 眾chúng 所sở 攝nhiếp 。 大đại 資tư 生sanh 業nghiệp 事sự 成thành 就tựu 所sở 攝nhiếp 。 無vô 疾tật 惱não 少thiểu 欲dục 等đẳng 所sở 攝nhiếp 。 一nhất 切thiết 工công 巧xảo 。 明minh 處xứ 聰thông 慧tuệ 所sở 攝nhiếp 。 如như 意ý 無vô 失thất 富phú 樂lạc 利lợi 益ích 眾chúng 生sanh 。 為vi 正chánh 事sự 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 修tu 行hành 。 六Lục 度Độ 功công 德đức 。 乃nãi 至chí 入nhập 住trụ 究cứu 竟cánh 清thanh 涼lương 菩Bồ 提Đề 。 恆hằng 在tại 不bất 異dị 故cố 。

云vân 何hà 應ưng 知tri 。 諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật 。 更cánh 互hỗ 相tương 顯hiển 。 世Thế 尊Tôn 或hoặc 以dĩ 施thí 名danh 。 說thuyết 諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật 。 或hoặc 以dĩ 戒giới 名danh 。 或hoặc 以dĩ 忍nhẫn 名danh 。 或hoặc 以dĩ 精tinh 進tấn 名danh 。 或hoặc 以dĩ 定định 名danh 。 或hoặc 以dĩ 般Bát 若Nhã 名danh 。 說thuyết 諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật 。 如Như 來Lai 以dĩ 何hà 意ý 。 作tác 如như 此thử 說thuyết 。 於ư 波Ba 羅La 蜜Mật 修tu 行hành 方phương 便tiện 中trung 。 一nhất 切thiết 餘dư 波Ba 羅La 蜜Mật 。 皆giai 聚tụ 集tập 助trợ 成thành 故cố 。 此thử 即tức 如Như 來Lai 說thuyết 意ý 。 此thử 中trung 說thuyết 欝uất 陀đà 那na 偈kệ 。

位vị 數số 相tương 次thứ 第đệ 。 名danh 修tu 差sai 別biệt 攝nhiếp 。

對đối 治trị 及cập 功công 德đức 。 互hỗ 顯hiển 諸chư 度Độ 義nghĩa 。

攝Nhiếp 大Đại 乘Thừa 論Luận 卷quyển 中trung