攝Nhiếp 大Đại 乘Thừa 論Luận 章Chương 卷Quyển 第Đệ 一Nhất


攝Nhiếp 大Đại 乘Thừa 論Luận 章Chương 卷quyển 第đệ 一nhất

相tương/tướng 不bất 同đồng 有hữu 其kỳ 十thập 種chủng 。 □# □# □# □# □# □# □# 是thị 其kỳ 名danh 也dã 。 名danh 雖tuy □# □# □# □# □# 三tam 。 初sơ 之chi 二nhị 種chủng □# □# □# □# □# □# □# 行hành 相tương/tướng 立lập 名danh 。 後hậu 之chi 五ngũ 種chủng 就tựu 行hành 體thể 立lập 名danh 。 行hành 者giả □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# 依y 止chỉ 。 第đệ 二nhị 名danh 應ưng 知tri 相tương/tướng 者giả 。 一nhất 義nghĩa 似tự 前tiền 。 又hựu 解giải 。 與dữ 三tam 智trí 相tương 應ứng 名danh 為vi 應ưng 知tri □# □# □# □# 相tương/tướng 者giả 。 解giải 順thuận □# □# □# 名danh 之chi 為vi 入nhập 。 第đệ 四tứ 入nhập 因nhân 果quả 者giả 。 初sơ □# 名danh 目mục 證chứng □# □# □# 。 第đệ 五ngũ 因nhân 果quả 者giả 。 □# □# □# □# □# □# □# □# □# 異dị 名danh 為vi 差sai 別biệt 。 第đệ 六lục 依y 戒giới 學học 相tương/tướng 者giả 。 行hành 託thác 法pháp 起khởi 名danh 之chi 為vi 依y 。 又hựu 託thác 真chân 戒giới 起khởi 修tu 名danh 之chi 為vi 依y 。 防phòng 非phi 止chỉ 惡ác 名danh 之chi 為vi 戒giới 。 理lý 中trung 進tiến 求cầu 目mục 之chi 為vi 學học 。 簡giản 大đại 異dị 小tiểu 名danh 為vi 差sai 別biệt 勝thắng 相tương/tướng 。 七thất 名danh 依y 心tâm 學học 相tương/tướng 者giả 。 託thác 法pháp 名danh 依y 。 又hựu 託thác 真chân 定định 起khởi 修tu 名danh 之chi 為vi 依y 。 緣duyên 理lý 不bất 散tán 名danh 依y 心tâm 學học 。 簡giản 大đại 異dị 小tiểu 名danh 差sai 別biệt 勝thắng 相tương/tướng 。 第đệ 八bát 依y 慧tuệ 學học 者giả 。 解giải 心tâm 託thác 法pháp 名danh 之chi 為vi 依y 。 又hựu 託thác 真chân 慧tuệ 起khởi 觀quán 名danh 之chi 為vi 依y 。 照chiếu 達đạt 二nhị 諦đế 。 名danh 之chi 為vi 慧tuệ 。 簡giản 大đại 異dị 小tiểu 名danh 為vi 差sai 別biệt 勝thắng 相tương/tướng 。 第đệ 九cửu 學học 果quả 寂tịch 滅diệt 勝thắng 相tương/tướng 者giả 。 酬thù 因nhân 名danh 果quả 。 果quả 由do 因nhân 剋khắc 名danh 為vi 學học 果quả 。 法pháp 性tánh 不bất 動động 名danh 之chi 為vi 寂tịch 。 果quả 德đức 離ly 相tương/tướng 目mục 之chi 為vi 滅diệt 。 超siêu 過quá 小Tiểu 乘Thừa 名danh 為vi 差sai 別biệt 勝thắng 相tương/tướng 。 第đệ 十thập 智trí 差sai 別biệt 相tương/tướng 者giả 。 決quyết 斷đoán 名danh 智trí 。 簡giản 果quả 因nhân 名danh 為vi 差sai 別biệt 。 辨biện 大đại 異dị 小tiểu 亦diệc 名danh 差sai 別biệt 。 問vấn 。 此thử 十thập 相tương/tướng 為vi 在tại 一nhất 經kinh 所sở 說thuyết 。 為vi 在tại 多đa 經kinh 共cộng 說thuyết 。 釋thích 有hữu 二nhị 義nghĩa 。 一nhất 依y 論luận 初sơ 似tự 在tại 一nhất 經kinh 所sở 說thuyết 。 故cố 無vô 等đẳng 聖thánh 教giáo 章chương 云vân 。 佛Phật 世Thế 尊Tôn 前tiền 。 善thiện 入nhập 句cú 義nghĩa 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 乃nãi 至chí 說thuyết 如như 是thị 言ngôn 。 諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn 。 有hữu 十thập 勝thắng 相tương/tướng 。 過quá 餘dư 教giáo 等đẳng 。 下hạ 重trọng/trùng 開khai 列liệt 十thập 名danh 廣quảng 辨biện 其kỳ 相tương/tướng 。 故cố 似tự 在tại 一nhất 經kinh 所sở 說thuyết 。 驗nghiệm 下hạ 廣quảng 文văn 似tự 在tại 多đa 經kinh 。 故cố 眾chúng 名danh 章chương 下hạ 廣quảng 引dẫn 多đa 經kinh 多đa 論luận 證chứng 成thành 十thập 義nghĩa 。 何hà 故cố 如như 此thử 。 推thôi 驗nghiệm 二nhị 文văn 應ưng 在tại 。 阿A 毘Tỳ 達Đạt 摩Ma 。 藏tạng 中trung 略lược 辨biện 十thập 義nghĩa 。 此thử 即tức 無vô 等đẳng 聖thánh 教giáo 章chương 及cập 十thập 義nghĩa 次thứ 第đệ 章chương 所sở 論luận 者giả 是thị 。 於ư 餘dư 經kinh 餘dư 論luận 廣quảng 辨biện 十thập 義nghĩa 。 此thử 即tức 眾chúng 名danh 章chương 下hạ 乃nãi 至chí 論luận 末mạt 所sở 辨biện 者giả 是thị 。 以dĩ 其kỳ 略lược 文văn 在tại 於ư 一nhất 經kinh 所sở 說thuyết 故cố 。 初sơ 二nhị 章chương 依y 略lược 經kinh 辨biện 釋thích 。 廣quảng 文văn 散tán 在tại 多đa 經kinh 論luận 故cố 。 眾chúng 名danh 章chương 下hạ 依y 別biệt 經kinh 別biệt 論luận 廣quảng 釋thích 其kỳ 義nghĩa 。 以dĩ 有hữu 斯tư 趣thú 故cố 廣quảng 略lược 不bất 同đồng 。 此thử 義nghĩa 深thâm 懸huyền 理lý 宜nghi 推thôi 究cứu 耳nhĩ 。 釋thích 名danh 義nghĩa 訖ngật 。

第đệ 二nhị 辨biện 體thể 性tánh 者giả 。 有hữu 其kỳ 二nhị 門môn 。 一nhất 攝nhiếp 相tương 從tùng 實thật 門môn 。 二nhị 相tương/tướng 實thật 並tịnh 論luận 門môn 。 攝nhiếp 相tương 從tùng 實thật 。 十thập 種chủng 勝thắng 相tương/tướng 皆giai 用dụng 三tam 無vô 性tánh 真Chân 如Như 為vi 體thể 。 故cố 涅Niết 槃Bàn 師sư 子tử 品phẩm 云vân 。 非phi 因nhân 果quả 性tánh 。 是thị 諸chư 法pháp 本bổn 。 體thể 常thường 恆hằng 不bất 變biến 。 淨tịnh 名danh 經kinh 問vấn 疾tật 品phẩm 云vân 。 無vô 住trụ 為vi 本bổn 。 其kỳ 義nghĩa 相tương 似tự 。 智trí 差sai 相tương/tướng 云vân 真Chân 如Như 是thị 諸chư 法pháp 通thông 相tương/tướng 大đại 同đồng 。 二nhị 相tương/tướng 實thật 並tịnh 論luận 者giả 。 初sơ 勝thắng 相tương/tướng 以dĩ 本bổn 識thức 為vi 體thể 。 第đệ 二nhị 勝thắng 相tương/tướng 三tam 性tánh 為vi 體thể 。 第đệ 三tam 勝thắng 相tương/tướng 以dĩ 唯duy 識thức 智trí 為vi 體thể 。 第đệ 四tứ 勝thắng 相tương/tướng 世thế 出xuất 世thế 六Lục 度Độ 為vi 體thể 。 第đệ 五ngũ 勝thắng 相tương/tướng 十Thập 地Địa 為vi 體thể 。 第đệ 六lục 勝thắng 相tương/tướng 三tam 聚tụ 為vi 體thể 。 第đệ 七thất 相tương/tướng 四tứ 三Tam 摩Ma 提Đề 為vi 體thể 。 第đệ 八bát 相tương/tướng 以dĩ 四Tứ 智Trí 為vi 體thể 。 此thử 之chi 三tam 學học 通thông 取thủ 緣duyên 修tu 真chân 修tu 為vi 體thể 。 第đệ 九cửu 相tương/tướng 以dĩ 涅Niết 槃Bàn 為vi 體thể 。 第đệ 十thập 相tương/tướng 以dĩ 三Tam 身Thân 為vi 體thể 。 此thử 義nghĩa 廣quảng 辨biện 如như 無vô 等đẳng 聖thánh 教giáo 所sở 說thuyết 。 十thập 義nghĩa 體thể 狀trạng 一nhất 一nhất 別biệt 章chương 廣quảng 辨biện 。 第đệ 二nhị 體thể 性tánh 訖ngật 。

第đệ 三Tam 明Minh 次thứ 第đệ 者giả 。 有hữu 其kỳ 二nhị 義nghĩa 。 一nhất 就tựu 十thập 法pháp 以dĩ 明minh 次thứ 第đệ 。 二nhị 就tựu 起khởi 行hành 以dĩ 明minh 次thứ 第đệ 。 初sơ 就tựu 十thập 法pháp 明minh 次thứ 第đệ 。 有hữu 其kỳ 二nhị 義nghĩa 。 一nhất 就tựu 三tam 門môn 以dĩ 辨biện 次thứ 第đệ 。 二nhị 就tựu 十thập 法pháp 以dĩ 辨biện 次thứ 第đệ 。 言ngôn 就tựu 三tam 門môn 明minh 次thứ 第đệ 者giả 。 次thứ 第đệ 章chương 云vân 。 境cảnh 有hữu 次thứ 第đệ 。 正chánh 行hạnh 有hữu 次thứ 第đệ 。 果quả 有hữu 次thứ 第đệ 。 初sơ 二nhị 明minh 理lý 起khởi 行hành 所sở 依y 故cố 先tiên 明minh 其kỳ 理lý 名danh 境cảnh 有hữu 次thứ 第đệ 。 依y 理lý 起khởi 行hành 合hợp 理lý 非phi 邪tà 名danh 正chánh 行hạnh 有hữu 次thứ 第đệ 。 後hậu 二nhị 因nhân 果quả 成thành 得đắc 果quả 名danh 果quả 有hữu 次thứ 第đệ 。 又hựu 境cảnh 有hữu 次thứ 第đệ 。 有hữu 其kỳ 二nhị 義nghĩa 。 一nhất 對đối 後hậu 行hành 以dĩ 明minh 次thứ 第đệ 。 以dĩ 能năng 起khởi 行hành 故cố 先tiên 明minh 理lý 。 二nhị 就tựu 初sơ 二nhị 以dĩ 明minh 次thứ 第đệ 。 初sơ 依y 止chỉ 勝thắng 相tương/tướng 明minh 平bình 等đẳng 因nhân 果quả 。 翻phiên 邪tà 之chi 首thủ 故cố 先tiên 明minh 之chi 以dĩ 破phá 不bất 平bình 等đẳng 因nhân 果quả 等đẳng 故cố 。 第đệ 二nhị 應ưng 知tri 明minh 其kỳ 二nhị 諦đế 有hữu 無vô 道Đạo 理lý 破phá 定định 有hữu 無vô 。 此thử 理lý 次thứ 細tế 故cố 後hậu 明minh 之chi 。 次thứ 六lục 正chánh 行hạnh 次thứ 第đệ 有hữu 其kỳ 三tam 義nghĩa 。 一nhất 對đối 前tiền 辨biện 次thứ 第đệ 。 依y 前tiền 理lý 法pháp 而nhi 起khởi 此thử 行hành 。 二nhị 對đối 後hậu 辨biện 次thứ 第đệ 。 由do 此thử 正chánh 行hạnh 能năng 起khởi 後hậu 果quả 。 三tam 就tựu 六lục 行hành 以dĩ 辨biện 次thứ 第đệ 。 緣duyên 識thức 捨xả 塵trần 是thị 入nhập 實thật 初sơ 門môn 故cố 先tiên 辨biện 入nhập 相tương/tướng 。 以dĩ 觀quán 由do 因nhân 生sanh 復phục 能năng 成thành 後hậu 果quả 故cố 次thứ 明minh 因nhân 果quả 相tương/tướng 。 為vi 約ước 十Thập 地Địa 明minh 修tu 相tương/tướng 不bất 同đồng 次thứ 明minh 修tu 差sai 別biệt 相tương/tướng 。 為vi 辨biện 所sở 修tu 行hành 體thể 不bất 同đồng 故cố 次thứ 明minh 三tam 學học 相tương/tướng 。 就tựu 三tam 學học 中trung 戒giới 能năng 防phòng 非phi 故cố 先tiên 明minh 戒giới 學học 。 定định 息tức 心tâm 亂loạn 次thứ 明minh 心tâm 學học 。 慧tuệ 斷đoạn 無vô 明minh 是thị 故cố 後hậu 辨biện 慧tuệ 學học 。 後hậu 二nhị 果quả 中trung 亦diệc 有hữu 二nhị 義nghĩa 。 一nhất 對đối 前tiền 以dĩ 明minh 次thứ 第đệ 。 從tùng 前tiền 正chánh 行hạnh 起khởi 此thử 二nhị 果quả 故cố 。 次thứ 就tựu 二nhị 果quả 以dĩ 辨biện 次thứ 第đệ 。 寂tịch 滅diệt 果quả 體thể 是thị 故cố 先tiên 辨biện 。 智trí 差sai 果quả 用dụng 故cố 在tại 後hậu 說thuyết 。 就tựu 三tam 如như 是thị 就tựu 十thập 如như 何hà 因nhân 緣duyên 道Đạo 理lý 能năng 破phá 自tự 性tánh 是thị 故cố 先tiên 辨biện 初sơ 相tương/tướng 。 就tựu 前tiền 因nhân 緣duyên 明minh 三tam 性tánh 道Đạo 理lý 能năng 破phá 有hữu 無vô 次thứ 明minh 應ưng 知tri 。 就tựu 前tiền 應ưng 知tri 辨biện 其kỳ 觀quán 行hành 次thứ 明minh 入nhập 相tương/tướng 。 就tựu 前tiền 入nhập 相tương/tướng 辨biện 觀quán 始thỉ 終chung 次thứ 明minh 因nhân 果quả 。 就tựu 前tiền 果quả 中trung 辨biện 其kỳ 行hành 相tương/tướng 不bất 同đồng 次thứ 明minh 修tu 差sai 。 就tựu 前tiền 修tu 差sai 辨biện 所sở 修tu 行hành 體thể 故cố 次thứ 明minh 戒giới 等đẳng 三tam 學học 。 戒giới 學học 在tại 初sơ 是thị 故cố 先tiên 辨biện 。 從tùng 戒giới 生sanh 定định 次thứ 明minh 心tâm 學học 。 從tùng 定định 發phát 智trí 故cố 次thứ 明minh 慧tuệ 學học 。 由do 慧tuệ 斷đoạn 惑hoặc 次thứ 明minh 滅diệt 果quả 。 依y 體thể 起khởi 用dụng 次thứ 明minh 智trí 差sai 別biệt 。 就tựu 十thập 法pháp 辨biện 次thứ 第đệ 訖ngật 。 第đệ 二nhị 起khởi 行hành 辨biện 次thứ 第đệ 者giả 。 初sơ 二nhị 生sanh 解giải 。 次thứ 六lục 起khởi 行hành 。 後hậu 二nhị 起khởi 願nguyện 。 故cố 有hữu 次thứ 第đệ 。 是thị 義nghĩa 云vân 何hà 。 初sơ 二nhị 辨biện 理lý 教giáo 人nhân 生sanh 解giải 。 依y 止chỉ 相tương/tướng 中trung 明minh 平bình 等đẳng 因nhân 果quả 教giáo 生sanh 正chánh 見kiến 捨xả 六lục 偏thiên 執chấp 。 第đệ 二nhị 應ưng 知tri 相tương/tướng 明minh 非phi 有hữu 非phi 無vô 。 之chi 理lý 教giáo 生sanh 中trung 道đạo 之chi 解giải 捨xả 離ly 三tam 謗báng 。 謂vị 增tăng 益ích 損tổn 減giảm 及cập 與dữ 相tương 違vi 三tam 種chủng 謗báng 心tâm 。 次thứ 六lục 明minh 其kỳ 行hành 法pháp 教giáo 人nhân 。 依y 之chi 起khởi 行hành 。 是thị 義nghĩa 云vân 何hà 。 廣quảng 辨biện 修tu 儀nghi 教giáo 人nhân 何hà 習tập 唯duy 識thức 觀quán 等đẳng 。 乃nãi 至chí 慧tuệ 學học 類loại 亦diệc 同đồng 然nhiên 。 故cố 次thứ 六lục 相tương 教giáo 人nhân 起khởi 行hành 。 次thứ 二nhị 起khởi 願nguyện 者giả 。 以dĩ 辨biện 果quả 法pháp 故cố 教giáo 起khởi 願nguyện 。 寂tịch 滅diệt 勝thắng 相tương 教giáo 求cầu 涅Niết 槃Bàn 。 智trí 差sai 勝thắng 相tương 教giáo 求cầu 菩Bồ 提Đề 。 是thị 義nghĩa 云vân 何hà 。 廣quảng 辨biện 諸chư 佛Phật 果Quả 德đức 令linh 彼bỉ 眾chúng 生sanh 。 將tương 他tha 類loại 已dĩ 求cầu 其kỳ 來lai 果quả 故cố 。 地địa 論luận 釋thích 名danh 分phần/phân 中trung 云vân 。 如như 佛Phật 所sở 得đắc 我ngã 亦diệc 當đương 得đắc 。 故cố 生sanh 喜hỷ 心tâm 。 此thử 義nghĩa 次thứ 第đệ 章chương 廣quảng 辨biện 。 辨biện 次thứ 第đệ 訖ngật 。

第đệ 四tứ 明minh 位vị 地địa 分phân 齊tề 者giả 。 有hữu 其kỳ 二nhị 義nghĩa 。 一nhất 就tựu 十thập 法pháp 以dĩ 辨biện 位vị 地địa 。 二nhị 就tựu 起khởi 行hành 以dĩ 辨biện 位vị 地địa 。 言ngôn 就tựu 十thập 法pháp 辨biện 位vị 地địa 者giả 。 初sơ 二nhị 辨biện 理lý 該cai 通thông 上thượng 下hạ 不bất 局cục 前tiền 後hậu 。 就tựu 後hậu 八bát 中trung 。 入nhập 相tương/tướng 有hữu 二nhị 義nghĩa 。 一nhất 就tựu 位vị 判phán 在tại 解giải 行hành 終chung 心tâm 初Sơ 地Địa 之chi 前tiền 無vô 礙ngại 道đạo 門môn 。 二nhị 就tựu 行hành 通thông 於ư 上thượng 下hạ 地địa 前tiền 地địa 上thượng 並tịnh 有hữu 唯duy 識thức 觀quán 義nghĩa 。 故cố 入nhập 位vị 章chương 云vân 。 入nhập 位vị 有hữu 四tứ 。 一nhất 願nguyện 樂nhạo 地địa 。 二nhị 見kiến 地địa 。 三tam 者giả 修tu 地địa 。 四tứ 者giả 究cứu 竟cánh 地địa 。 第đệ 四tứ 因nhân 果quả 通thông 方phương 便tiện 地địa 及cập 與dữ 三tam 地địa 。 第đệ 五ngũ 修tu 相tương/tướng 第đệ 六lục 第đệ 七thất 第đệ 八bát 。 此thử 四tứ 勝thắng 相tương/tướng 在tại 於ư 十Thập 地Địa 。 後hậu 二nhị 勝thắng 相tương/tướng 在tại 於ư 佛Phật 地địa 。 就tựu 法pháp 如như 是thị 就tựu 起khởi 行hành 云vân 何hà 。 初sơ 二nhị 勝thắng 相tương 教giáo 生sanh 解giải 心tâm 。 此thử 在tại 地địa 前tiền 。 後hậu 八bát 如như 前tiền 。 又hựu 此thử 十thập 法pháp 皆giai 能năng 起khởi 於ư 聞văn 思tư 修tu 證chứng 及cập 以dĩ 得đắc 果quả 不bất 須tu 分phân 別biệt 。 第đệ 四tứ 明minh 位vị 地địa 分phân 齊tề 訖ngật 。

第đệ 五ngũ 大đại 小Tiểu 乘Thừa 分phân 別biệt 者giả 。 有hữu 其kỳ 三tam 義nghĩa 。 一nhất 就tựu 位vị 辨biện 宗tông 。 二nhị 就tựu 行hành 辨biện 義nghĩa 。 三Tam 明Minh 大đại 小tiểu 差sai 別biệt 。 初sơ 言ngôn 就tựu 位vị 辨biện 宗tông 者giả 。 此thử 十thập 勝thắng 相tương/tướng 位vị 判phán 在tại 大đại 宗tông 顯hiển 大đại 法pháp 。 故cố 無vô 等đẳng 聖thánh 教giáo 章chương 偈kệ 云vân 。 十thập 義nghĩa 餘dư 處xứ 無vô 見kiến 。 此thử 菩Bồ 提Đề 因nhân 。 此thử 名danh 小Tiểu 乘Thừa 。 以dĩ 為vi 餘dư 處xứ 。 以dĩ 此thử 文văn 證chứng 明minh 知tri 宗tông 意ý 為vi 顯hiển 大đại 法pháp 。 第đệ 二nhị 就tựu 行hành 辨biện 義nghĩa 者giả 。 義nghĩa 通thông 大đại 小tiểu 。 此thử 云vân 何hà 知tri 。 第đệ 二nhị 勝thắng 相tương/tướng 分phân 別biệt 章chương 中trung 辨biện 三tam 無vô 性tánh 偈kệ 云vân 。 由do 自tự 體thể 非phi 有hữu 。 自tự 體thể 不bất 住trụ 故cố 。 釋thích 解giải 云vân 。 此thử 三tam 世thế 無vô 性tánh 亦diệc 通thông 大đại 小tiểu 。 此thử 是thị 三tam 無vô 性tánh 中trung 無vô 性tánh 性tánh 義nghĩa 通thông 於ư 大đại 小tiểu 。 三tam 無vô 性tánh 者giả 是thị 泯mẫn 相tương/tướng 門môn 其kỳ 理lý 淵uyên 深thâm 。 三tam 性tánh 立lập 相tương/tướng 其kỳ 義nghĩa 則tắc 淺thiển 。 深thâm 義nghĩa 尚thượng 通thông 大đại 小tiểu 二Nhị 乘Thừa 。 況huống 彼bỉ 三tam 性tánh 理lý 淺thiển 。 何hà 為vi 不bất 通thông 。 以dĩ 彼bỉ 三tam 性tánh 通thông 於ư 大đại 小tiểu 類loại 。 餘dư 九cửu 種chủng 亦diệc 通thông 大đại 小tiểu 。 其kỳ 義nghĩa 無vô 傷thương 。 第đệ 三Tam 明Minh 大đại 小Tiểu 乘Thừa 差sai 別biệt 者giả 。 小Tiểu 乘Thừa 就tựu 六lục 識thức 以dĩ 辨biện 依y 止chỉ 及cập 因nhân 果quả 道Đạo 理lý 。 大Đại 乘Thừa 就tựu 本bổn 識thức 等đẳng 以dĩ 辨biện 依y 止chỉ 及cập 因nhân 果quả 道Đạo 理lý 。 小Tiểu 乘Thừa 但đãn 就tựu 六lục 識thức 門môn 中trung 辨biện 染nhiễm 淨tịnh 有hữu 無vô 三tam 性tánh 道Đạo 理lý 。 大Đại 乘Thừa 通thông 就tựu 三tam 識thức 以dĩ 辨biện 三tam 性tánh 差sai 別biệt 。 小Tiểu 乘Thừa 就tựu 彼bỉ 六lục 識thức 明minh 唯duy 識thức 觀quán 義nghĩa 。 故cố 彼bỉ 雜tạp 心tâm 定định 品phẩm 之chi 中trung 。 就tựu 四tứ 無vô 色sắc 地địa 明minh 緣duyên 識thức 捨xả 空không 等đẳng 為vi 唯duy 識thức 觀quán 義nghĩa 。 大Đại 乘Thừa 就tựu 三tam 識thức 及cập 真chân 識thức 門môn 以dĩ 明minh 唯duy 識thức 觀quán 義nghĩa 。 小Tiểu 乘Thừa 就tựu 聲Thanh 聞Văn 六Lục 度Độ 人nhân 無vô 我ngã 觀quán 以dĩ 辨biện 因nhân 果quả 。 大Đại 乘Thừa 就tựu 菩Bồ 薩Tát 六Lục 度Độ 。 以dĩ 辨biện 因nhân 果quả 。 小Tiểu 乘Thừa 就tựu 小Tiểu 乘Thừa 十Thập 地Địa 以dĩ 明minh 修tu 差sai 。 大Đại 乘Thừa 就tựu 菩Bồ 薩Tát 十Thập 地Địa 。 以dĩ 辨biện 修tu 差sai 。 小Tiểu 乘Thừa 就tựu 聲Thanh 聞Văn 三tam 種chủng 戒giới 門môn 以dĩ 辨biện 戒giới 學học 。 一nhất 別Biệt 解Giải 脫Thoát 戒Giới 。 二nhị 者giả 定định 共cộng 戒giới 。 三tam 者giả 道đạo 共cộng 。 就tựu 此thử 三tam 種chủng 明minh 戒giới 學học 差sai 別biệt 。 亦diệc 可khả 就tựu 彼bỉ 道đạo 共cộng 戒giới 門môn 以dĩ 明minh 戒giới 學học 差sai 別biệt 。 大Đại 乘Thừa 就tựu 彼bỉ 三Tam 聚Tụ 戒Giới 門môn 明minh 其kỳ 戒giới 學học 。 一nhất 名danh 律luật 儀nghi 戒giới 。 謂vị 十Thập 善Thiện 業Nghiệp 道Đạo 。 二nhị 名danh 攝nhiếp 善thiện 法Pháp 戒giới 。 要yếu 修tu 六Lục 度Độ 。 三tam 名danh 攝nhiếp 眾chúng 生sanh 戒giới 。 要yếu 行hành 四tứ 攝nhiếp 。 小Tiểu 乘Thừa 就tựu 彼bỉ 八bát 禪thiền 地địa 定định 以dĩ 辨biện 心tâm 學học 。 謂vị 四tứ 禪thiền 四tứ 空không 等đẳng 。 如như 定định 品phẩm 廣quảng 說thuyết 。 成thành 實thật 論luận 家gia 就tựu 九cửu 禪thiền 定định 門môn 以dĩ 辨biện 定định 學học 。 如như 禪thiền 品phẩm 廣quảng 說thuyết 。 大Đại 乘Thừa 就tựu 彼bỉ 四tứ 定định 以dĩ 辨biện 定định 學học 。 一nhất 大Đại 乘Thừa 光quang 。 二nhị 集tập 福phước 德đức 王vương 。 三tam 名danh 賢Hiền 護Hộ 。 四tứ 名danh 首thủ 楞lăng 伽già 摩ma 。 如như 心tâm 學học 相tương/tướng 中trung 廣quảng 說thuyết 。 小Tiểu 乘Thừa 就tựu 人nhân 無vô 我ngã 慧tuệ 以dĩ 辨biện 十thập 智trí 用dụng 為vi 慧tuệ 學học 。 如như 智trí 品phẩm 廣quảng 說thuyết 。 大Đại 乘Thừa 就tựu 人nhân 法pháp 無vô 二nhị 我ngã 智trí 以dĩ 辨biện 三tam 智trí 用dụng 為vi 慧tuệ 學học 。 如như 慧tuệ 學học 相tương/tướng 中trung 廣quảng 說thuyết 。 小Tiểu 乘Thừa 就tựu 煩phiền 惱não 障chướng 無vô 數số 滅diệt 無vô 為vi 以dĩ 辨biện 滅diệt 果quả 。 如như 賢hiền 聖thánh 品phẩm 說thuyết 。 大Đại 乘Thừa 就tựu 三tam 障chướng 無vô 處xứ 數số 滅diệt 無vô 為vi 以dĩ 辨biện 滅diệt 果quả 。 如như 寂tịch 果quả 相tương/tướng 廣quảng 說thuyết 。 小Tiểu 乘Thừa 就tựu 人nhân 無vô 我ngã 門môn 盡tận 智trí 無vô 生sanh 智trí 中trung 以dĩ 明minh 智trí 果quả 。 大Đại 乘Thừa 就tựu 三tam 無vô 性tánh 真Chân 如Như 智trí 門môn 以dĩ 辨biện 智trí 門môn 以dĩ 辨biện 智trí 果quả 。 大đại 小tiểu 智trí 差sai 乃nãi 有hữu 多đa 門môn 。 粗thô 略lược 云vân 爾nhĩ 。 第đệ 五ngũ 大đại 小tiểu 分phân 別biệt 訖ngật 。 第đệ 六lục 理lý 行hành 分phân 別biệt 者giả 。 初sơ 二nhị 明minh 理lý 。 後hậu 八bát 辨biện 行hành 。 理lý 為vi 行hành 本bổn 故cố 初sơ 明minh 。 託thác 理lý 成thành 行hành 故cố 後hậu 八bát 辨biện 行hành 。 就tựu 初sơ 二nhị 中trung 。 因nhân 果quả 理lý 淺thiển 故cố 先tiên 明minh 依y 止chỉ 。 顯hiển 其kỳ 本bổn 識thức 與dữ 六lục 七thất 等đẳng 心tâm 更cánh 互hỗ 相tương 生sanh 迭điệt 互hỗ 為vi 果quả 。 有hữu 無vô 理lý 深thâm 故cố 次thứ 第đệ 二nhị 明minh 應ưng 知tri 相tương/tướng 。 就tựu 其kỳ 三tam 性tánh 辨biện 定định 有hữu 無vô 虛hư 實thật 之chi 義nghĩa 故cố 辨biện 應ưng 知tri 。 後hậu 八bát 辨biện 行hành 中trung 。 初sơ 六lục 明minh 其kỳ 因nhân 修tu 行hành 相tương/tướng 。 後hậu 二nhị 明minh 其kỳ 果quả 德đức 行hạnh 相tương/tướng 。 廣quảng 如như 前tiền 辨biện 。 其kỳ 六lục 理lý 行hành 分phân 別biệt 訖ngật 。

第đệ 七thất 因nhân 果quả 分phân 別biệt 者giả 。 有hữu 其kỳ 二nhị 義nghĩa 。 第đệ 一nhất 就tựu 十thập 法pháp 分phân 別biệt 。 二nhị 就tựu 起khởi 行hành 分phân 別biệt 。 言ngôn 就tựu 十thập 法pháp 分phân 別biệt 者giả 。 初sơ 之chi 二nhị 相tương/tướng 是thị 其kỳ 因nhân 果quả 所sở 證chứng 之chi 法Pháp 。 通thông 於ư 因nhân 果quả 。 因nhân 行hành 分phần/phân 證chứng 果Quả 德đức 窮cùng 證chứng 。 次thứ 六lục 明minh 因nhân 。 復phục 二nhị 明minh 果quả 。 廣quảng 如như 上thượng 辨biện 。 十thập 法pháp 如như 是thị 。 起khởi 行hành 云vân 何hà 。 若nhược 就tựu 起khởi 行hành 分phân 別biệt 。 十thập 皆giai 起khởi 因nhân 。 初sơ 二nhị 起khởi 其kỳ 因nhân 解giải 。 次thứ 六lục 起khởi 其kỳ 因nhân 行hành 。 後hậu 二nhị 起khởi 其kỳ 因nhân 願nguyện 。 又hựu 此thử 十thập 法pháp 通thông 起khởi 因nhân 果quả 。 廣quảng 如như 前tiền 辨biện 。 第đệ 七thất 因nhân 果quả 分phân 別biệt 訖ngật 。

第đệ 八bát 學học 法pháp 學học 行hành 分phân 別biệt 者giả 。 有hữu 其kỳ 二nhị 義nghĩa 。 一nhất 就tựu 所sở 說thuyết 十thập 法pháp 分phân 別biệt 。 二nhị 就tựu 所sở 化hóa 眾chúng 生sanh 分phân 別biệt 。 就tựu 所sở 說thuyết 十thập 法pháp 分phân 別biệt 者giả 。 初sơ 二nhị 明minh 學học 法pháp 。 以dĩ 是thị 理lý 法pháp 故cố 。 故cố 無vô 等đẳng 章chương 云vân 。 初sơ 二nhị 明minh 無vô 等đẳng 境cảnh 。 次thứ 八bát 明minh 學học 行hành 。 八bát 中trung 初sơ 六lục 學học 因nhân 。 後hậu 二nhị 學học 果quả 。 故cố 彼bỉ 文văn 六lục 無vô 等đẳng 行hành 無vô 等đẳng 果quả 。 十thập 法pháp 如như 是thị 。 就tựu 所sở 化hóa 云vân 何hà 。 若nhược 對đối 所sở 化hóa 眾chúng 生sanh 。 十thập 種chủng 皆giai 是thị 所sở 學học 之chi 法Pháp 。 初sơ 二nhị 是thị 理lý 法pháp 。 次thứ 六lục 行hành 法pháp 。 後hậu 二nhị 果quả 法pháp 教giáo 。 彼bỉ 眾chúng 生sanh 起khởi 解giải 行hành 等đẳng 名danh 之chi 為vi 行hành 。 初sơ 二nhị 起khởi 解giải 。 次thứ 六lục 起khởi 行hành 。 後hậu 二nhị 起khởi 願nguyện 。 如như 上thượng 廣quảng 說thuyết 。 第đệ 八bát 學học 法pháp 學học 行hành 分phân 別biệt 訖ngật 。

第đệ 九cửu 對đối 地địa 持trì 十thập 法pháp 分phân 別biệt 者giả 。 量lượng 以dĩ 此thử 論luận 主chủ 依y 彌Di 勒Lặc 菩Bồ 薩Tát 。 教giáo 故cố 方phương 有hữu 制chế 造tạo 。 彼bỉ 地địa 持trì 論luận 是thị 彌Di 勒Lặc 菩Bồ 薩Tát 所sở 說thuyết 。 即tức 是thị 僧Tăng 伽già 菩Bồ 薩Tát 作tác 論luận 所sở 依y 。 故cố 須tu 對đối 彼bỉ 十thập 法pháp 分phân 別biệt 。 言ngôn 十thập 法pháp 者giả 。 一nhất 持trì 。 二nhị 相tương/tướng 。 三tam 翼dực 。 四tứ 淨tịnh 心tâm 。 五ngũ 住trụ 。 六lục 生sanh 。 七thất 攝nhiếp 。 八bát 地địa 。 九cửu 行hành 。 十thập 安an 立lập 。 如như 地địa 持trì 論luận 廣quảng 說thuyết 。 但đãn 彼bỉ 十thập 法pháp 單đơn 論luận 行hành 法pháp 為vi 宗tông 。 今kim 此thử 十thập 相tương 通thông 辨biện 理lý 行hành 。 又hựu 彼bỉ 十thập 法pháp 明minh 種chủng 性tánh 已dĩ 上thượng 決quyết 定định 不bất 退thoái 行hành 相tương/tướng 。 今kim 此thử 十thập 相tương/tướng 上thượng 下hạ 通thông 辨biện 。 餘dư 義nghĩa 大đại 同đồng 。 十thập 種chủng 勝thắng 相tương/tướng 體thể 義nghĩa 深thâm 。 廣quảng 如như 論luận 說thuyết 。 且thả 隨tùy 義nghĩa 門môn 略lược 釋thích 云vân 爾nhĩ 。 攝nhiếp 大Đại 乘Thừa 論luận 三tam 識thức 義nghĩa 第đệ 二nhị 。 出xuất 第đệ 一nhất 依y 止chỉ 勝thắng 相tương/tướng 眾chúng 名danh 章chương 。

言ngôn 三tam 識thức 者giả 。 乃nãi 是thị 含hàm 靈linh 慮lự 道đạo 。 稟bẩm 氣khí 同đồng 依y 。 冥minh 通thông 物vật 表biểu 。 義nghĩa 苞bao 兩lưỡng 際tế 。 性tánh 融dung 真chân 妄vọng 。 功công □# 染nhiễm 淨tịnh 。 斷đoạn 縛phược 梁lương 津tân 。 寂tịch 果quả 妙diệu 路lộ 。 故cố 使sử 諸chư 佛Phật 於ư 三tam 藏tạng 中trung 廣quảng 辨biện 斯tư 義nghĩa 。 三tam 識thức 義nghĩa 中trung 十thập 一nhất 門môn 分phân 別biệt 。 一nhất 釋thích 名danh 義nghĩa 。 二nhị 辨biện 體thể 相tướng 。 三tam 真chân 妄vọng 分phân 別biệt 。 四tứ 解giải 惑hoặc 分phân 別biệt 。 五ngũ 心tâm 意ý 識thức 心tâm 別biệt 。 六lục 善thiện 惡ác 無vô 記ký 分phân 別biệt 。 七thất 三tam 性tánh 分phân 別biệt 。 八bát 攝nhiếp 四tứ 識thức 。 第đệ 九cửu 攝nhiếp 八bát 九cửu 二nhị 識thức 。 十thập 攝nhiếp 十thập 一nhất 識thức 。 十thập 一nhất 大đại 小Tiểu 乘Thừa 分phân 別biệt 。

初sơ 言ngôn 釋thích 名danh 義nghĩa 者giả 。 了liễu 別biệt 二nhị 諦đế 。 名danh 之chi 為vi 識thức 。 了liễu 別biệt 不bất 同đồng 。 略lược 有hữu 三tam 種chủng 。 一nhất 名danh 梨lê 耶da 識thức 。 二nhị 名danh 陀đà 那na 識thức 。 三tam 名danh 生sanh 起khởi 識thức 。 言ngôn 梨lê 耶da 識thức 者giả 。 此thử 方phương 正chánh 翻phiên 名danh 無vô 沒một 識thức 。 此thử 有hữu 二nhị 義nghĩa 。 一nhất 識thức 生sanh 滅diệt 門môn 。 能năng 受thọ 淨tịnh 熏huân 終chung 能năng 轉chuyển 依y 成thành 應ưng 身thân 功công 德đức 名danh 為vi 無vô 沒một 。 二nhị 就tựu 識thức 真Chân 如Như 門môn 。 終chung 可khả 顯hiển 了liễu 成thành 就tựu 法Pháp 身thân 。 名danh 為vi 無vô 沒một 。 故cố 眾chúng 名danh 章chương 云vân 。 世thế 間gian 不bất 破phá 。 出xuất 世thế 間gian 不bất 盡tận 。 十Thập 地Địa 道đạo 前tiền 名danh 為vi 世thế 間gian 。 初Sơ 地Địa 已dĩ 上thượng 名danh 為vi 出xuất 世thế 。 依y 攝nhiếp 大Đại 乘Thừa 論luận 眾chúng 名danh 章chương 中trung 名danh 別biệt 有hữu 八bát 。 一nhất 名danh 種chủng 子tử 識thức 。 此thử 依y 達đạt 磨ma 藏tạng 說thuyết 。 以dĩ 能năng 持trì 染nhiễm 淨tịnh 二nhị 法pháp 種chủng 子tử 故cố 。 二nhị 名danh 執chấp 持trì 識thức 。 此thử 依y 解giải 節tiết 經kinh 說thuyết 。 以dĩ 能năng 執chấp 持trì 諸chư 根căn 及cập 種chủng 子tử 故cố 。 三tam 名danh 根căn 本bổn 識thức 。 此thử 依y 僧Tăng 祇kỳ 部bộ 說thuyết 。 以dĩ 能năng 生sanh 六lục 七thất 故cố 。 又hựu 能năng 生sanh 染nhiễm 淨tịnh 二nhị 種chủng 果quả 故cố 名danh 根căn 本bổn 識thức 。 四tứ 名danh 窮cùng 生sanh 死tử 陰ấm 。 此thử 依y 彌di 沙sa 塞tắc 部bộ 。 至chí 無Vô 餘Dư 涅Niết 槃Bàn 。 前tiền 常thường 在tại 不bất 滅diệt 。 名danh 窮cùng 生sanh 死tử 。 五ngũ 名danh 梨lê 耶da 。 義nghĩa 同đồng 前tiền 解giải 。 六lục 名danh 質chất 多đa 。 有hữu 多đa 種chủng 義nghĩa 及cập 滋tư 長trưởng 故cố 。 七thất 名danh 果quả 報báo 識thức 。 此thử 依y 正chánh 量lượng 部bộ 。 以dĩ 從tùng 善thiện 惡ác 二nhị 種chủng 種chủng 子tử 生sanh 故cố 。 八bát 名danh 有hữu 分phần/phân 識thức 。 與dữ 彼bỉ 三tam 有hữu 作tác 枝chi 因nhân 故cố 。 依y 楞lăng 伽già 經kinh 名danh 別biệt 有hữu 三tam 。 一nhất 名danh 藏tạng 識thức 。 能năng 含hàm 恆Hằng 沙sa 。 諸chư 功công 德đức 故cố 。 二nhị 名danh 聖thánh 識thức 。 聖thánh 人nhân 所sở 證chứng 。 是thị 彼bỉ 聖thánh 人nhân 之chi 所sở 用dụng 故cố 。 三tam 名danh 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa 識thức 。 以dĩ 深thâm 細tế 故cố 。 依y 馬mã 鳴minh 論luận 名danh 別biệt 有hữu 三tam 。 一nhất 名danh 真chân 識thức 。 以dĩ 識thức 體thể 性tánh 不bất 生sanh 滅diệt 故cố 。 二nhị 名danh 真Chân 如Như 識thức 。 以dĩ 識thức 體thể 寂tịch 故cố 。 三tam 名danh 家gia 識thức 。 亦diệc 名danh 宅trạch 識thức 。 以dĩ 染nhiễm 淨tịnh 同đồng 依y 故cố 。 此thử 等đẳng 諸chư 識thức 就tựu 識thức 生sanh 滅diệt 門môn 緣duyên 述thuật 方phương 了liễu 。 就tựu 識thức 真Chân 如Như 門môn 。 體thể 是thị 神thần 知tri 名danh 之chi 為vi 了liễu 。 第đệ 二nhị 陀đà 那na 此thử 名danh 執chấp 識thức 。 以dĩ 能năng 執chấp 本bổn 識thức 為vi 神thần 我ngã 故cố 。 執chấp 彼bỉ 名danh 色sắc 以dĩ 為vi 我ngã 所sở 。 名danh 執chấp 識thức 。 依y 彼bỉ 攝nhiếp 論luận 名danh 別biệt 有hữu 二nhị 。 第đệ 一nhất 執chấp 識thức 。 義nghĩa 如như 前tiền 解giải 。 二nhị 名danh 七thất 識thức 。 乘thừa 六lục 得đắc 名danh 。 依y 馬mã 鳴minh 論luận 名danh 別biệt 有hữu 七thất 。 一nhất 名danh 妄vọng 識thức 。 識thức 體thể 浮phù 虛hư 故cố 。 二nhị 名danh 無vô 明minh 識thức 。 不bất 了liễu 無vô 我ngã 境cảnh 故cố 。 三tam 名danh 業nghiệp 識thức 。 以dĩ 能năng 染nhiễm 十thập 使sử 起khởi 惡ác 業nghiệp 故cố 。 四tứ 名danh 轉chuyển 識thức 。 能năng 緣duyên 我ngã 塵trần 故cố 。 五ngũ 名danh 現hiện 識thức 。 照chiếu 我ngã 塵trần 顯hiển 現hiện 自tự 心tâm 故cố 。 六lục 名danh 智trí 識thức 。 以dĩ 能năng 分phân 別biệt 我ngã 塵trần 故cố 。 七thất 名danh 相tướng 續tục 識thức 。 以dĩ 我ngã 執chấp 恆hằng 起khởi 。 彼bỉ 地địa 經kinh 名danh 為vi 集tập 識thức 。 又hựu 復phục 正chánh 翻phiên 名danh 無vô 解giải 識thức 。 以dĩ 與dữ 四tứ 惑hoặc 常thường 相tương 應ứng 故cố 。 自tự 餘dư 諸chư 名danh 悉tất 是thị 義nghĩa 翻phiên 。 第đệ 三tam 生sanh 起khởi 者giả 。 此thử 有hữu 二nhị 義nghĩa 。 一nhất 從tùng 果quả 得đắc 名danh 。 用dụng 彼bỉ 六lục 識thức 熏huân 習tập 本bổn 識thức 成thành 其kỳ 種chủng 子tử 。 種chủng 子tử 有hữu 二nhị 種chủng 功công 能năng 。 一nhất 是thị 業nghiệp 種chủng 。 能năng 生sanh 苦khổ 樂lạc 二nhị 種chủng 果quả 故cố 。 二nhị 是thị 惑hoặc 種chủng 。 能năng 引dẫn 業nghiệp 種chủng 令linh 其kỳ 受thọ 生sanh 。 從tùng 此thử 義nghĩa 故cố 名danh 生sanh 起khởi 識thức 。 二nhị 從tùng 因nhân 得đắc 名danh 。 以dĩ 從tùng 本bổn 識thức 種chủng 子tử 生sanh 起khởi 此thử 識thức 故cố 名danh 生sanh 起khởi 識thức 。 此thử 義nghĩa 如như 彼bỉ 緣duyên 生sanh 章chương 中trung 廣quảng 說thuyết 。 依y 彼bỉ 攝nhiếp 論luận 名danh 別biệt 有hữu 三tam 。 一nhất 名danh 生sanh 起khởi 識thức 。 義nghĩa 如như 前tiền 說thuyết 。 二nhị 名danh 受thọ 用dụng 識thức 。 能năng 納nạp 受thọ 六lục 塵trần 苦khổ 樂lạc 境cảnh 故cố 。 三tam 名danh 六lục 識thức 。 以dĩ 依y 止chỉ 六lục 根căn 差sai 別biệt 生sanh 故cố 。 此thử 義nghĩa 如như 緣duyên 生sanh 章chương 廣quảng 說thuyết 。 依y 馬mã 鳴minh 論luận 名danh 為vi 事sự 識thức 。 以dĩ 依y 別biệt 根căn 及cập 六lục 塵trần 生sanh 故cố 。 依y 彼bỉ 楞lăng 伽già 。 意ý 識thức 名danh 廣quảng 集tập 識thức 。 以dĩ 能năng 納nạp 受thọ 多đa 塵trần 境cảnh 故cố 。 五ngũ 識thức 名danh 現hiện 識thức 。 以dĩ 能năng 納nạp 受thọ 五ngũ 塵trần 故cố 。 第đệ 一nhất 釋thích 名danh 義nghĩa 訖ngật 。

第đệ 二nhị 辨biện 體thể 中trung 。 先tiên 辨biện 本bổn 識thức 。 次thứ 辨biện 七thất 識thức 。 後hậu 辨biện 生sanh 起khởi 識thức 。 初sơ 辨biện 本bổn 識thức 中trung 有hữu 其kỳ 六lục 門môn 。 一nhất 名danh 攝nhiếp 真chân 門môn 。 二nhị 名danh 簡giản 真chân 門môn 。 三tam 名danh 攝nhiếp 淨tịnh 門môn 。 四tứ 名danh 簡giản 淨tịnh 門môn 。 五ngũ 名danh 攝nhiếp 麁thô 門môn 。 六lục 名danh 簡giản 麁thô 門môn 。 初sơ 言ngôn 攝nhiếp 真chân 門môn 者giả 。 攝nhiếp 彼bỉ 淨tịnh 識thức 以dĩ 入nhập 本bổn 識thức 不bất 立lập 淨tịnh 識thức 故cố 。 馬mã 鳴minh 論luận 云vân 。 不bất 生sanh 滅diệt 法pháp 與dữ 生sanh 滅diệt 和hòa 合hợp 名danh 為vi 梨lê 耶da 。 不bất 生sanh 是thị 真chân 。 生sanh 滅diệt 是thị 妄vọng 。 共cộng 為vi 本bổn 識thức 。 名danh 為vi 和hòa 合hợp 。 二nhị 言ngôn 簡giản 真chân 者giả 。 簡giản 取thủ 生sanh 滅diệt 以dĩ 為vi 本bổn 識thức 真Chân 如Như 之chi 門môn 。 屬thuộc 彼bỉ 淨tịnh 識thức 故cố 。 無vô 相tướng 論luận 云vân 。 無vô 相tướng 無vô 生sanh 即tức 是thị 摩ma 羅la 究cứu 竟cánh 淨tịnh 識thức 。 三tam 攝nhiếp 淨tịnh 者giả 。 此thử 障chướng 生sanh 滅diệt 門môn 中trung 本bổn 識thức 之chi 中trung 攝nhiếp 淨tịnh 不bất 淨tịnh 品phẩm 。 以dĩ 能năng 持trì 染nhiễm 淨tịnh 兩lưỡng 種chủng 種chủng 子tử 故cố 。 故cố 緣duyên 生sanh 章chương 云vân 。 善thiện 惡ác 種chủng 子tử 二nhị 姓tánh 明minh 了liễu 染nhiễm 淨tịnh 為vi 二nhị 。 業nghiệp 惑hoặc 種chủng 子tử 名danh 之chi 為vi 染nhiễm 。 聞văn 熏huân 種chủng 子tử 名danh 之chi 為vi 淨tịnh 。 四tứ 言ngôn 簡giản 淨tịnh 者giả 。 簡giản 取thủ 生sanh 死tử 。 四Tứ 果Quả 名danh 淨tịnh 品phẩm 法pháp 以dĩ 為vi 本bổn 識thức 。 聞văn 熏huân 習tập 等đẳng 屬thuộc 他tha 法Pháp 身thân 非phi 本bổn 識thức 攝nhiếp 。 故cố 出xuất 世thế 淨tịnh 章chương 云vân 。 聞văn 熏huân 習tập 非phi 阿a 梨lê 識thức 性tánh 攝nhiếp 屬thuộc 法Pháp 身thân 及cập 解giải 脫thoát 身thân 。 五ngũ 言ngôn 攝nhiếp 麁thô 者giả 。 以dĩ 本bổn 攝nhiếp 末mạt 。 六lục 七thất 二nhị 識thức 及cập 以dĩ 相tương/tướng 識thức 皆giai 本bổn 識thức 所sở 攝nhiếp 。 以dĩ 本bổn 攝nhiếp 彼bỉ 。 故cố 第đệ 二nhị 勝thắng 相tương/tướng 分phân 別biệt 章chương 云vân 。 一nhất 識thức 者giả 謂vị 一nhất 本bổn 識thức 。 六lục 七thất 二nhị 心tâm 本bổn 識thức 相tướng 貌mạo 。 六lục 言ngôn 簡giản 麁thô 者giả 。 六lục 七thất 識thức 外ngoại 別biệt 有hữu 本bổn 識thức 。 故cố 眾chúng 名danh 章chương 云vân 。 意ý 名danh 目mục 第đệ 一nhất 識thức 。 心tâm 名danh 目mục 第đệ 二nhị 識thức 識thức 名danh 目mục 六lục 識thức 。 熏huân 習tập 章chương 云vân 。 能năng 熏huân 相tương 續tục 短đoản 。 所sở 熏huân 相tương 續tục 長trường/trưởng 。 辨biện 本bổn 識thức 性tánh 訖ngật 。 第đệ 二nhị 辨biện 陀đà 那na 者giả 。 有hữu 其kỳ 四tứ 門môn 。 一nhất 名danh 攝nhiếp 真chân 門môn 。 二nhị 名danh 簡giản 真chân 門môn 。 三tam 名danh 從tùng 本bổn 門môn 。 四tứ 名danh 簡giản 本bổn 門môn 。 初sơ 言ngôn 攝nhiếp 真chân 門môn 者giả 。 生sanh 滅diệt 不bất 生sanh 滅diệt 共cộng 成thành 七thất 識thức 。 真Chân 諦Đế 無vô 生sanh 名danh 之chi 為vi 真chân 。 俗tục 諦đế 生sanh 滅diệt 名danh 之chi 為vi 妄vọng 。 故cố 第đệ 二nhị 勝thắng 相tương/tướng 章chương 云vân 。 亂loạn 因nhân 不bất 有hữu 。 亂loạn 識thức 不bất 生sanh 。 我ngã 塵trần 等đẳng 法pháp 名danh 為vi 亂loạn 因nhân 。 七thất 識thức 我ngã 執chấp 名danh 為vi 亂loạn 體thể 。 俗tục 諦đế 有hữu 亂loạn 因nhân 。 俗tục 諦đế 有hữu 七thất 識thức 生sanh 。 真Chân 諦Đế 無vô 亂loạn 因nhân 。 真Chân 諦Đế 無vô 七thất 識thức 生sanh 。 第đệ 二nhị 簡giản 真chân 門môn 者giả 。 無vô 生sanh 之chi 理lý 屬thuộc 於ư 淨tịnh 識thức 。 生sanh 滅diệt 陀đà 那na 屬thuộc 於ư 七thất 識thức 。 故cố 無vô 相tướng 論luận 云vân 。 無vô 相tướng 無vô 生sanh 名danh 究cứu 竟cánh 淨tịnh 識thức 。 生sanh 滅diệt 之chi 心tâm 依y 他tha 所sở 攝nhiếp 。 三tam 言ngôn 從tùng 本bổn 門môn 者giả 。 七thất 識thức 之chi 心tâm 本bổn 識thức 所sở 攝nhiếp 。 故cố 分phân 別biệt 章chương 云vân 。 一nhất 識thức 者giả 謂vị 一nhất 本bổn 識thức 。 六lục 七thất 二nhị 識thức 本bổn 識thức 相tướng 貌mạo 。 體thể 是thị 本bổn 識thức 更cánh 無vô 別biệt 體thể 。 四tứ 簡giản 本bổn 門môn 者giả 。 本bổn 識thức 之chi 外ngoại 別biệt 有hữu 七thất 識thức 。 故cố 眾chúng 名danh 章chương 云vân 。 心tâm 名danh 目mục 第đệ 二nhị 識thức 。 辨biện 七thất 識thức 體thể 相tướng 訖ngật 。 次thứ 辨biện 六lục 識thức 。 有hữu 其kỳ 五ngũ 門môn 。 一nhất 攝nhiếp 真chân 門môn 。 二nhị 簡giản 真chân 門môn 。 三tam 從tùng 本bổn 門môn 。 四tứ 簡giản 本bổn 門môn 。 五ngũ 攝nhiếp 本bổn 門môn 。 初sơ 言ngôn 攝nhiếp 本bổn 門môn 者giả 。 攝nhiếp 彼bỉ 真chân 識thức 入nhập 於ư 六lục 識thức 。 生sanh 滅diệt 不bất 生sanh 滅diệt 共cộng 為vi 六lục 識thức 。 故cố 順thuận 道Đạo 理lý 章chương 云vân 。 六lục 塵trần 真Chân 如Như 真Chân 諦Đế 門môn 中trung 六lục 塵trần 無vô 相tướng 。 俗tục 諦đế 門môn 中trung 六lục 塵trần 有hữu 相tương/tướng 。 明minh 知tri 真Chân 諦Đế 門môn 中trung 六lục 識thức 無vô 生sanh 。 俗tục 諦đế 門môn 中trung 六lục 識thức 有hữu 生sanh 。 二nhị 言ngôn 簡giản 真chân 者giả 。 無vô 生sanh 淨tịnh 識thức 所sở 攝nhiếp 。 生sanh 滅diệt 六lục 識thức 所sở 攝nhiếp 。 如như 無vô 相tướng 論luận 說thuyết 。 前tiền 已dĩ 分phân 別biệt 。 三tam 從tùng 本bổn 門môn 者giả 。 如như 分phân 別biệt 章chương 說thuyết 。 上thượng 已dĩ 分phân 別biệt 。 四tứ 簡giản 本bổn 門môn 者giả 。 如như 眾chúng 名danh 章chương 說thuyết 。 識thức 名danh 目mục 六lục 識thức 。 第đệ 五ngũ 攝nhiếp 本bổn 門môn 者giả 。 如như 分phân 別biệt 章chương 說thuyết 。 梨lê 耶da 意ý 識thức 攝nhiếp 。 辨biện 體thể 性tánh 訖ngật 。

第đệ 三tam 真chân 妄vọng 分phân 別biệt 者giả 。 曲khúc 有hữu 三tam 門môn 。 一nhất 理lý 事sự 分phân 別biệt 。 二nhị 就tựu 行hành 分phân 別biệt 。 三tam 麁thô 細tế 分phân 別biệt 。 初sơ 言ngôn 理lý 事sự 分phân 別biệt 者giả 。 本bổn 識thức 生sanh 滅diệt 分phân 齊tề 名danh 之chi 為vi 妄vọng 。 真Chân 如Như 分phân 齊tề 目mục 之chi 為vi 真chân 。 陀đà 那na 六lục 識thức 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 故cố 無vô 相tướng 論luận 云vân 。 無vô 相tướng 無vô 生sanh 即tức 是thị 阿a 摩ma 羅la 究cứu 竟cánh 淨tịnh 識thức 。 世thế 諦đế 生sanh 滅diệt 名danh 之chi 為vi 妄vọng 。 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa 諦Đế 。 稱xưng 之chi 為vi 真chân 。 故cố 分phân 別biệt 章chương 云vân 。 分phân 別biệt 無vô 相tướng 依y 他tha 無vô 生sanh 。 世thế 諦đế 門môn 中trung 七thất 識thức 六lục 識thức 是thị 分phân 別biệt 性tánh 。 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa 中trung 。 名danh 無vô 相tướng 真chân 實thật 。 世thế 諦đế 門môn 中trung 阿a 梨lê 耶da 識thức 。 名danh 曰viết 依y 他tha 性tánh 。 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa 中trung 。 名danh 無vô 生sanh 真chân 實thật 。 第đệ 一nhất 理lý 事sự 分phân 別biệt 訖ngật 。 第đệ 二nhị 就tựu 行hành 分phân 別biệt 者giả 。 本bổn 識thức 六lục 識thức 通thông 於ư 真chân 妄vọng 。 陀đà 耶da 唯duy 妄vọng 不bất 通thông 於ư 真chân 。 本bổn 識thức 六lục 識thức 在tại 初Sơ 地Địa 已dĩ 前tiền 未vị 證chứng 真Chân 如Như 名danh 之chi 為vi 妄vọng 。 初Sơ 地Địa 已dĩ 上thượng 淨tịnh 品phẩm 轉chuyển 依y 證chứng 會hội 法Pháp 身thân 名danh 之chi 為vi 真chân 。 故cố 智trí 差sai 別biệt 勝thắng 相tương/tướng 中trung 說thuyết 云vân 。 阿a 梨lê 耶da 識thức 。 及cập 生sanh 起khởi 識thức 名danh 受thọ 用dụng 身thân 。 此thử 名danh 應ưng 身thân 。 以dĩ 為vi 受thọ 用dụng 身thân 也dã 。 以dĩ 陀đà 那na 識thức 中trung 無vô 其kỳ 淨tịnh 品phẩm 轉chuyển 依y 證chứng 真Chân 如Như 義nghĩa 。 是thị 故cố 就tựu 行hành 一nhất 向hướng 無vô 真chân 。 第đệ 二nhị 就tựu 行hành 分phân 別biệt 訖ngật 。 第đệ 三tam 麁thô 細tế 分phân 別biệt 者giả 。 本bổn 識thức 心tâm 細tế 通thông 於ư 真chân 妄vọng 。 六lục 七thất 二nhị 識thức 在tại 於ư 凡phàm 地địa 唯duy 妄vọng 非phi 真chân 。 若nhược 初Sơ 地Địa 已dĩ 上thượng 本bổn 識thức 六lục 識thức 並tịnh 通thông 真chân 妄vọng 。 若nhược 至chí 佛Phật 地địa 本bổn 六lục 二nhị 識thức 一nhất 向hướng 唯duy 真chân 。 故cố 分phân 別biệt 章chương 云vân 。 分phân 別biệt 性tánh 無vô 所sở 有hữu 。 以dĩ 六lục 七thất 二nhị 心tâm 在tại 凡phàm 無vô 體thể 名danh 無vô 所sở 有hữu 也dã 。 第đệ 三tam 真chân 妄vọng 分phân 別biệt 訖ngật 。 第đệ 四tứ 解giải 惑hoặc 分phân 別biệt 者giả 。 有hữu 其kỳ 二nhị 門môn 。 一nhất 依y 攝nhiếp 大Đại 乘Thừa 論luận 分phân 別biệt 。 二nhị 依y 楞lăng 伽già 等đẳng 經kinh 分phân 別biệt 。 初sơ 依y 攝nhiếp 大Đại 乘Thừa 論luận 分phân 別biệt 者giả 。 有hữu 其kỳ 三tam 位vị 。 一nhất 就tựu 地địa 前tiền 分phân 別biệt 。 二nhị 就tựu 十Thập 地Địa 分phân 別biệt 。 三tam 就tựu 佛Phật 地địa 分phân 別biệt 。 言ngôn 就tựu 地địa 前tiền 分phân 別biệt 者giả 。 有hữu 其kỳ 三tam 位vị 。 一nhất 是thị 常thường 沒một 。 二nhị 是thị 十thập 信tín 。 三tam 是thị 性tánh 地địa 。 常thường 沒một 位vị 中trung 。 於ư 六lục 識thức 內nội 但đãn 起khởi 有hữu 漏lậu 觀quán 解giải 亦diệc 起khởi 惑hoặc 業nghiệp 。 於ư 七thất 識thức 內nội 常thường 起khởi 四tứ 惑hoặc 亦diệc 能năng 助trợ 彼bỉ 六lục 識thức 起khởi 善thiện 惡ác 二nhị 業nghiệp 。 於ư 本bổn 識thức 中trung 能năng 持trì 有hữu 漏lậu 善thiện 業nghiệp 種chủng 子tử 并tinh 持trì 煩phiền 惱não 及cập 不bất 善thiện 業nghiệp 種chủng 子tử 。 此thử 云vân 何hà 知tri 。 如như 彼bỉ 出xuất 世thế 淨tịnh 章chương 云vân 。 從tùng 十thập 信tín 已dĩ 上thượng 乃nãi 至chí 菩Bồ 提Đề 位vị 。 此thử 間gian 功công 能năng 不bất 失thất 。 以dĩ 此thử 文văn 證chứng 明minh 知tri 外ngoại 凡phàm 常thường 沒một 唯duy 有hữu 三tam 界giới 有hữu 漏lậu 。 善thiện 業nghiệp 及cập 煩phiền 惱não 不bất 善thiện 等đẳng 業nghiệp 熏huân 習tập 。 從tùng 有hữu 出xuất 世thế 善thiện 熏huân 。 未vị 能năng 成thành 就tựu 。 二nhị 就tựu 十thập 信tín 分phân 別biệt 者giả 。 於ư 六lục 識thức 中trung 能năng 起khởi 出xuất 世thế 淨tịnh 解giải 。 故cố 出xuất 世thế 淨tịnh 章chương 云vân 。 聞văn 熏huân 習tập 非phi 是thị 世thế 法pháp 。 屬thuộc 法Pháp 身thân 攝nhiếp 。 伏phục 除trừ 人nhân 我ngã 障chướng 正chánh 使sử 。 猶do 得đắc 暫tạm 起khởi 習tập 使sử 法pháp 我ngã 障chướng 現hiện 行hành 。 故cố 出xuất 世thế 淨tịnh 章chương 云vân 。 出xuất 世thế 淨tịnh 心tâm 未vị 起khởi 時thời 。 此thử 聞văn 種chủng 子tử 一nhất 切thiết 上thượng 心tâm 惑hoặc 對đối 治trị 。 此thử 名danh 十thập 解giải 。 地địa 中trung 無vô 漏lậu 聖thánh 道Đạo 。 為vi 出xuất 世thế 淨tịnh 心tâm 。 十thập 信tín 地địa 中trung 聞văn 熏huân 習tập 種chủng 子tử 為vi 人nhân 我ngã 執chấp 正chánh 使sử 上thượng 心tâm 以dĩ 為vi 對đối 治trị 。 亦diệc 得đắc 起khởi 有hữu 漏lậu 善thiện 不bất 繫hệ 業nghiệp 及cập 不bất 善thiện 不bất 繫hệ 。 故cố 地địa 持trì 論luận 住trụ 品phẩm 云vân 。 解giải 行hành 住trụ 菩Bồ 薩Tát 或hoặc 時thời 。 起khởi 邪tà 身thân 口khẩu 意ý 業nghiệp 。 墮đọa 於ư 惡ác 道đạo 。 解giải 行hành 上thượng 人nhân 猶do 起khởi 此thử 業nghiệp 。 十thập 信tín 下hạ 地địa 判phán 知tri 有hữu 餘dư 業nghiệp 。 是thị 其kỳ 不bất 繫hệ 報báo 是thị 不bất 定định 。 若nhược 漸tiệm 悟ngộ 菩Bồ 薩Tát 從tùng 須tu 陀đà 至chí 辟Bích 支Chi 。 迴hồi 心tâm 入nhập 大đại 。 至chí 十thập 信tín 地địa 中trung 亦diệc 有hữu 人nhân 無vô 我ngã 觀quán 無vô 漏lậu 之chi 道đạo 。 故cố 涅Niết 槃Bàn 初sơ 功công 德đức 云vân 。 須tu 陀đà 八bát 萬vạn 劫kiếp 。 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 乃nãi 至chí 辟Bích 支Chi 十thập 千thiên 劫kiếp 發phát 阿a 耨nậu 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 彼bỉ 須tu 陀đà 至chí 辟Bích 支Chi 佛Phật 。 於ư 小Tiểu 乘Thừa 中trung 已dĩ 離ly 惡ác 趣thú 。 今kim 迴hồi 入nhập 大đại 。 明minh 知tri 位vị 當đương 大Đại 乘Thừa 善thiện 趣thú 。 於ư 陀đà 那na 識thức 中trung 人nhân 我ngã 執chấp 正chánh 使sử 一nhất 向hướng 不bất 起khởi 。 但đãn 起khởi 習tập 使sử 及cập 法pháp 我ngã 執chấp 。 亦diệc 能năng 助trợ 彼bỉ 六lục 識thức 起khởi 有hữu 漏lậu 善thiện 惡ác 不bất 繫hệ 之chi 業nghiệp 。 故cố 出xuất 世thế 淨tịnh 章chương 云vân 。 一nhất 切thiết 上thượng 心tâm 惑hoặc 對đối 治trị 。 明minh 知tri 能năng 治trị 六lục 七thất 上thượng 心tâm 。 六lục 七thất 非phi 一nhất 。 名danh 為vi 一nhất 切thiết 。 於ư 本bổn 識thức 中trung 有hữu 出xuất 世thế 聞văn 熏huân 習tập 有hữu 漏lậu 無vô 漏lậu 。 業nghiệp 二nhị 種chủng 種chủng 子tử 。

復phục 有hữu 人nhân 我ngã 法pháp 我ngã 二nhị 執chấp 種chủng 子tử 。 亦diệc 有hữu 善thiện 惡ác 。 二nhị 種chủng 不bất 繫hệ 業nghiệp 及cập 不bất 繫hệ 業nghiệp 果quả 。 例lệ 上thượng 可khả 知tri 。 就tựu 十thập 信tín 分phân 別biệt 訖ngật 。 第đệ 三tam 種chủng 性tánh 分phân 別biệt 者giả 。 於ư 六lục 識thức 中trung 能năng 起khởi 人nhân 法pháp 二nhị 空không 無vô 漏lậu 觀quán 解giải 。 十thập 解giải 地địa 中trung 起khởi 人nhân 無vô 我ngã 解giải 。 十thập 行hành 已dĩ 上thượng 起khởi 法pháp 無vô 我ngã 觀quán 解giải 。 亦diệc 得đắc 起khởi 有hữu 漏lậu 法pháp 中trung 善thiện 惡ác 二nhị 種chủng 不bất 繫hệ 業nghiệp 。 及cập 受thọ 不bất 繫hệ 業nghiệp 果quả 。 人nhân 我ngã 執chấp 習tập 使sử 亦diệc 有hữu 暫tạm 起khởi 義nghĩa 。 法pháp 軌quỹ 亦diệc 有hữu 現hiện 行hành 義nghĩa 。 所sở 以dĩ 得đắc 知tri 地địa 前tiền 菩Bồ 薩Tát 得đắc 無vô 我ngã 觀quán 解giải 。 如như 應ưng 知tri 入nhập 勝thắng 相tương/tướng 二nhị 智trí 差sai 別biệt 章chương 說thuyết 。 先tiên 於ư 方phương 便tiện 中trung 已dĩ 通thông 達đạt 二nhị 無vô 我ngã 理lý 。 言ngôn 方phương 便tiện 者giả 。 地địa 前tiền 是thị 方phương 便tiện 地địa 。 名danh 為vi 方phương 便tiện 。 故cố 知tri 十thập 解giải 得đắc 人nhân 無vô 我ngã 解giải 。 十thập 行hành 已dĩ 上thượng 得đắc 法Pháp 無vô 我ngã 解giải 。 解giải 行hành 住trụ 中trung 所sở 有hữu 行hành 相tương/tướng 同đồng 前tiền 種chủng 性tánh 。 縱túng/tung 有hữu 少thiểu 異dị 義nghĩa 亦diệc 不bất 多đa 。 就tựu 陀đà 那na 識thức 中trung 但đãn 起khởi 人nhân 我ngã 習tập 使sử 亦diệc 起khởi 法pháp 軌quỹ 正chánh 使sử 。 於ư 本bổn 識thức 中trung 有hữu 二nhị 無vô 我ngã 無vô 漏lậu 種chủng 子tử 。 亦diệc 有hữu 有hữu 漏lậu 善thiện 惡ác 不bất 繫hệ 二nhị 業nghiệp 種chủng 子tử 及cập 苦khổ 樂lạc 。 不bất 定định 果quả 報báo 。 類loại 上thượng 可khả 知tri 。 就tựu 地địa 前tiền 分phân 別biệt 訖ngật 。 次thứ 第đệ 二nhị 就tựu 十Thập 地Địa 分phân 別biệt 者giả 。 於ư 六lục 識thức 中trung 能năng 起khởi 人nhân 法pháp 二nhị 無vô 我ngã 觀quán 解giải 。 人nhân 法pháp 二nhị 執chấp 一nhất 向hướng 不bất 起khởi 。 亦diệc 復phục 不bất 起khởi 。 有hữu 漏lậu 善thiện 惡ác 二nhị 種chủng 不bất 繫hệ 等đẳng 業nghiệp 。 陀đà 那na 識thức 中trung 亦diệc 不bất 起khởi 人nhân 我ngã 習tập 使sử 及cập 法pháp 執chấp 上thượng 心tâm 。 亦diệc 有hữu 真chân 常thường 六lục 識thức 分phần/phân 得đắc 三Tam 身Thân 。 故cố 因nhân 果quả 修tu 中trung 云vân 。 初Sơ 地Địa 證chứng 過quá 漏lậu 義nghĩa 。 以dĩ 證chứng 真Chân 如Như 故cố 顯hiển 法Pháp 身thân 。 本bổn 識thức 淨tịnh 品phẩm 轉chuyển 依y 故cố 成thành 應ưng 身thân 。 依y 二nhị 身thân 起khởi 用dụng 便tiện 有hữu 化hóa 身thân 。 就tựu 十Thập 地Địa 分phân 別biệt 訖ngật 。 第đệ 三tam 就tựu 佛Phật 地địa 分phân 別biệt 者giả 。 於ư 六lục 識thức 中trung 有hữu 漏lậu 惑hoặc 業nghiệp 一nhất 切thiết 不bất 起khởi 。 陀đà 那na 二nhị 惑hoặc 亦diệc 一nhất 向hướng 永vĩnh 無vô 。 於ư 本bổn 識thức 中trung 不bất 淨tịnh 品phẩm 惑hoặc 業nghiệp 種chủng 子tử 。 一nhất 切thiết 皆giai 無vô 。 於ư 六lục 識thức 中trung 加gia 行hành 道Đạo 亦diệc 息tức 。 本bổn 識thức 淨tịnh 品phẩm 生sanh 滅diệt 亦diệc 息tức 。 與dữ 本bổn 淨tịnh 相tương 應ứng 成thành 就tựu 應ưng 身thân 。 故cố 出xuất 世thế 淨tịnh 章chương 云vân 。 四tứ 德đức 圓viên 時thời 本bổn 識thức 都đô 盡tận 。 由do 其kỳ 始thỉ 淨tịnh 合hợp 於ư 本bổn 淨tịnh 故cố 。 令linh 本bổn 淨tịnh 四tứ 德đức 圓viên 顯hiển 。 於ư 本bổn 識thức 中trung 及cập 與dữ 六lục 識thức 內nội 不bất 淨tịnh 品phẩm 等đẳng 一nhất 切thiết 永vĩnh 改cải 本bổn 性tánh 淨tịnh 品phẩm 永vĩnh 成thành 。 故cố 寂tịch 滅diệt 勝thắng 相tương/tướng 云vân 。 不bất 淨tịnh 品phẩm 永vĩnh 改cải 本bổn 性tánh 淨tịnh 品phẩm 永vĩnh 成thành 。 本bổn 性tánh 名danh 為vi 轉chuyển 依y 。 彼bỉ 文văn 復phục 云vân 。 五ngũ 分phần 法Pháp 身thân 。 無vô 垢cấu 清thanh 相tương 應ứng 至chí 佛Phật 無vô 異dị 名danh 永vĩnh 成thành 本bổn 性tánh 。 依y 智trí 差sai 別biệt 勝thắng 相tương/tướng 復phục 云vân 。 阿a 梨lê 耶da 識thức 。 又hựu 生sanh 起khởi 識thức 名danh 受thọ 用dụng 身thân 。 明minh 知tri 六lục 識thức 淨tịnh 品phẩm 及cập 本bổn 識thức 淨tịnh 種chủng 有hữu 轉chuyển 依y 成thành 應ưng 身thân 義nghĩa 。 此thử 名danh 應ưng 身thân 。 以dĩ 為vi 受thọ 用dụng 身thân 能năng 受thọ 淨tịnh 土độ 等đẳng 樂nhạo/nhạc/lạc 故cố 。 依y 攝nhiếp 論luận 分phân 別biệt 麁thô 判phán 如như 是thị 。 次thứ 依y 楞lăng 伽già 等đẳng 經kinh 分phân 別biệt 。 餘dư 義nghĩa 與dữ 攝nhiếp 論luận 義nghĩa 同đồng 。 陀đà 那na 識thức 中trung 解giải 惑hoặc 有hữu 異dị 。 更cánh 須tu 分phân 別biệt 。 是thị 義nghĩa 云vân 何hà 。 以dĩ 義nghĩa 通thông 辨biện 。 第đệ 七thất 識thức 中trung 亦diệc 有hữu 觀quán 解giải 。 故cố 楞lăng 伽già 云vân 。 殺sát 七thất 識thức 智trí 佛Phật 。 名danh 出xuất 佛Phật 身thân 血huyết 。 勝thắng 鬘man 亦diệc 云vân 。 於ư 此thử 六lục 識thức 。 及cập 心tâm 法pháp 智trí 。 明minh 知tri 有hữu 其kỳ 觀quán 解giải 之chi 義nghĩa 。 若nhược 依y 小Tiểu 乘Thừa 。 七thất 方phương 便tiện 中trung 伏phục 我ngã 見kiến 上thượng 心tâm 習tập 起khởi 世thế 間gian 觀quán 解giải 。 苦khổ 忍nhẫn 已dĩ 上thượng 斷đoạn 我ngã 見kiến 種chủng 子tử 起khởi 無vô 漏lậu 觀quán 解giải 。 無Vô 學Học 地địa 中trung 斷đoạn 四tứ 惑hoặc 正chánh 使sử 種chủng 子tử 皆giai 盡tận 人nhân 無vô 我ngã 道đạo 滿mãn 。 故cố 眾chúng 名danh 章chương 云vân 。 正Chánh 法Pháp 內nội 人nhân 有hữu 三tam 品phẩm 。 一nhất 在tại 正chánh 思tư 。 二nhị 在tại 正chánh 修tu 。 三tam 在tại 有hữu 學học 。 前tiền 之chi 二nhị 人nhân 伏phục 其kỳ 我ngã 見kiến 。 第đệ 三tam 滅diệt 我ngã 見kiến 。 苦khổ 忍nhẫn 已dĩ 上thượng 名danh 為vi 有hữu 學học 。 若nhược 依y 大Đại 乘Thừa 。 十thập 信tín 地địa 中trung 頓đốn 悟ngộ 菩Bồ 薩Tát 於ư 七thất 識thức 中trung 伏phục 我ngã 見kiến 上thượng 心tâm 習tập 有hữu 漏lậu 觀quán 解giải 。 漸tiệm 悟ngộ 菩Bồ 薩Tát 至chí 彼bỉ 十thập 信tín 亦diệc 斷đoạn 四tứ 惑hoặc 種chủng 盡tận 。 頓đốn 悟ngộ 之chi 人nhân 至chí 十thập 解giải 已dĩ 上thượng 於ư 七thất 識thức 中trung 習tập 無vô 漏lậu 觀quán 解giải 永vĩnh 斷đoạn 四tứ 惑hoặc 正chánh 使sử 種chủng 子tử 兼kiêm 伏phục 法pháp 執chấp 。 至chí 初Sơ 地Địa 已dĩ 上thượng 於ư 七thất 識thức 中trung 習tập 法pháp 無vô 我ngã 解giải 斷đoạn 法pháp 執chấp 種chủng 子tử 。 至chí 佛Phật 窮cùng 盡tận 。 此thử 無vô 正chánh 經kinh 論luận 。 准chuẩn 義nghĩa 推thôi 之chi 其kỳ 趣thú 如như 是thị 。 問vấn 曰viết 。 七thất 識thức 之chi 心tâm 不bất 能năng 。 聽thính 聞văn 正Chánh 法Pháp 。 云vân 何hà 能năng 引dẫn 生sanh 治trị 道đạo 。 斷đoạn 諸chư 煩phiền 惱não 。 釋thích 云vân 。 當đương 識thức 雖tuy 無vô 藉tạ 六lục 識thức 噵# 起khởi 。 所sở 以dĩ 知tri 然nhiên 。 彼bỉ 七thất 識thức 中trung 雖tuy 不bất 聞văn 他tha 說thuyết 於ư 邪tà 我ngã 。 以dĩ 六lục 識thức 曾tằng 聞văn 道đạo 。 彼bỉ 七thất 識thức 得đắc 起khởi 我ngã 執chấp 染nhiễm 類loại 淨tịnh 。 彼bỉ 七thất 識thức 中trung 雖tuy 不bất 聞văn 無vô 我ngã 。 以dĩ 六lục 識thức 中trung 曾tằng 聞văn 無vô 我ngã 噵# 。 彼bỉ 七thất 識thức 起khởi 無vô 我ngã 解giải 竟cánh 。 復phục 何hà 妨phương 。 第đệ 四tứ 解giải 惑hoặc 分phân 別biệt 訖ngật 。 更cánh 有hữu 餘dư 義nghĩa 至chí 轉chuyển 依y 義nghĩa 中trung 。 當đương 廣quảng 分phân 別biệt 。

第đệ 五ngũ 心tâm 意ý 識thức 分phân 別biệt 者giả 。 有hữu 其kỳ 三tam 門môn 。 第đệ 一nhất 就tựu 雜tạp 心tâm 分phân 別biệt 。 第đệ 二nhị 就tựu 成thành 實thật 分phân 別biệt 。 第đệ 三tam 就tựu 大Đại 乘Thừa 分phân 別biệt 。 言ngôn 就tựu 雜tạp 心tâm 分phân 別biệt 者giả 。 彼bỉ 論luận 就tựu 其kỳ 六lục 識thức 義nghĩa 分phân 為vi 三tam 。 如như 彼bỉ 界giới 品phẩm 說thuyết 。 集tập 起khởi 名danh 心tâm 。 生sanh 後hậu 名danh 意ý 。 了liễu 別biệt 名danh 識thức 。 彼bỉ 處xứ 以dĩ 五ngũ 門môn 辨biện 此thử 三tam 義nghĩa 。 謂vị 一nhất 名danh 。 二nhị 義nghĩa 。 三tam 業nghiệp 。 四tứ 世thế 。 五ngũ 施thi 設thiết 。 初sơ 以dĩ 名danh 別biệt 證chứng 其kỳ 三tam 義nghĩa 。 其kỳ 趣thú 可khả 知tri 。 二nhị 以dĩ 義nghĩa 別biệt 顯hiển 義nghĩa 差sai 別biệt 。 如như 上thượng 解giải 。 三tam 言ngôn 業nghiệp 者giả 。 遠viễn 知tri 是thị 心tâm 義nghĩa 。 此thử 知tri 未vị 來lai 法pháp 。 前tiền 知tri 是thị 意ý 義nghĩa 。 此thử 知tri 過quá 去khứ 法pháp 。 續tục 生sanh 是thị 識thức 義nghĩa 。 此thử 知tri 現hiện 在tại 法pháp 。 四tứ 言ngôn 世thế 者giả 。 過quá 去khứ 名danh 意ý 。 意ý 是thị 根căn 義nghĩa 故cố 。 未vị 來lai 名danh 心tâm 。 心tâm 體thể 成thành 就tựu 故cố 。 現hiện 在tại 名danh 識thức 。 能năng 了liễu 現hiện 境cảnh 故cố 。 前tiền 言ngôn 業nghiệp 者giả 明minh 其kỳ 心tâm 用dụng 。 心tâm 體thể 現hiện 在tại 知tri 三tam 世thế 境cảnh 名danh 之chi 為vi 業nghiệp 。 此thử 言ngôn 世thế 者giả 明minh 其kỳ 心tâm 體thể 。 三tam 世thế 橫hoạnh/hoành 剋khắc 得đắc 名danh 不bất 同đồng 。 第đệ 五ngũ 言ngôn 施thi 設thiết 者giả 。 十thập 八bát 界giới 中trung 。 施thi 設thiết 心tâm 名danh 。 十thập 二nhị 入nhập 中trung 。 施thi 設thiết 意ý 名danh 。 五ngũ 陰ấm 之chi 中trung 施thi 設thiết 識thức 名danh 。 界giới 門môn 就tựu 體thể 故cố 名danh 為vi 心tâm 。 入nhập 門môn 就tựu 相tương/tướng 名danh 之chi 為vi 意ý 。 陰ấm 門môn 就tựu 用dụng 目mục 之chi 為vi 識thức 。 雜tạp 心tâm 如như 是thị 。 次thứ 就tựu 成thành 實thật 分phân 別biệt 者giả 。 於ư 中trung 有hữu 二nhị 。 第đệ 一nhất 就tựu 別biệt 。 二nhị 就tựu 通thông 分phân 別biệt 。 言ngôn 就tựu 別biệt 者giả 。 彼bỉ 論luận 有hữu 四tứ 心tâm 。 一nhất 識thức 。 二nhị 想tưởng 。 三tam 受thọ 。 四tứ 行hành 。 識thức 心tâm 知tri 實thật 。 謂vị 青thanh 黃hoàng 等đẳng 色sắc 。 想tưởng 心tâm 知tri 假giả 。 謂vị 長trường 短đoản 等đẳng 色sắc 。 受thọ 納nạp 違vi 順thuận 。 謂vị 好hảo 惡ác 等đẳng 境cảnh 。 行hành 起khởi 善thiện 惡ác 。 謂vị 造tạo 身thân 口khẩu 等đẳng 思tư 。 有hữu 三tam 重trọng/trùng 四tứ 心tâm 。 一nhất 五ngũ 識thức 四tứ 心tâm 。 從tùng 緣duyên 現hiện 在tại 五ngũ 塵trần 而nhi 起khởi 。 二nhị 五ngũ 意ý 識thức 四tứ 心tâm 。 從tùng 緣duyên 過quá 去khứ 五ngũ 塵trần 而nhi 起khởi 。 三tam 第đệ 六lục 意ý 識thức 四tứ 心tâm 。 從tùng 緣duyên 虛hư 空không 假giả 名danh 等đẳng 法pháp 而nhi 起khởi 。 此thử 三tam 重trọng/trùng 四tứ 心tâm 中trung 。 若nhược 就tựu 別biệt 以dĩ 論luận 。 皆giai 取thủ 初sơ 重trọng/trùng 名danh 識thức 名danh 心tâm 亦diệc 為vi 意ý 。 餘dư 三tam 則tắc 非phi 。 故cố 成thành 實thật 論luận 立lập 有hữu 心tâm 數số 品phẩm 。 初sơ 重trọng/trùng 是thị 心tâm 。 餘dư 名danh 為vi 數số 。 二nhị 就tựu 通thông 分phân 別biệt 。 三tam 重trọng/trùng 四tứ 心tâm 皆giai 得đắc 名danh 心tâm 亦diệc 得đắc 名danh 意ý 。 亦diệc 名danh 為vi 識thức 。 故cố 成thành 實thật 立lập 無vô 心tâm 數số 品phẩm 。 又hựu 彼bỉ 論luận 云vân 。 能năng 緣duyên 以dĩ 解giải 心tâm 。 四tứ 心tâm 皆giai 能năng 緣duyên 。 成thành 實thật 如như 是thị 。 大Đại 乘Thừa 如như 何hà 。 亦diệc 有hữu 二nhị 義nghĩa 。 一nhất 就tựu 通thông 分phân 別biệt 。 二nhị 就tựu 別biệt 分phân 別biệt 。 言ngôn 就tựu 通thông 分phân 別biệt 者giả 。 三tam 種chủng 識thức 中trung 名danh 具cụ 三tam 義nghĩa 。 故cố 眾chúng 名danh 章chương 中trung 本bổn 識thức 名danh 質chất 多đa 。 質chất 多đa 名danh 心tâm 。 相tương/tướng 章chương 之chi 中trung 本bổn 識thức 名danh 意ý 界giới 。 是thị 其kỳ 識thức 義nghĩa 上thượng 下hạ 並tịnh 論luận 。 陀đà 那na 識thức 三tam 義nghĩa 者giả 。 眾chúng 名danh 章chương 中trung 名danh 染nhiễm 污ô 意ý 。 與dữ 六lục 識thức 為vi 意ý 根căn 故cố 。 復phục 云vân 。 佛Phật 說thuyết 心tâm 名danh 。 此thử 名danh 目mục 第đệ 二nhị 識thức 。 此thử 名danh 陀đà 那na 。 為vi 第đệ 二nhị 識thức 以dĩ 緣duyên 本bổn 識thức 起khởi 我ngã 執chấp 故cố 名danh 為vi 心tâm 。 是thị 識thức 義nghĩa 顯hiển 不bất 待đãi 言ngôn 辨biện 。 就tựu 六lục 識thức 辨biện 三tam 義nghĩa 者giả 。 眾chúng 名danh 章chương 中trung 云vân 。 一nhất 能năng 與dữ 彼bỉ 生sanh 次thứ 第đệ 緣duyên 依y 。 先tiên 滅diệt 識thức 為vi 意ý 。 此thử 以dĩ 六lục 識thức 中trung 前tiền 滅diệt 心tâm 為vi 意ý 根căn 。 後hậu 生sanh 心tâm 為vi 識thức 。 又hựu 以dĩ 識thức 生sanh 依y 止chỉ 為vi 意ý 。 此thử 取thủ 本bổn 識thức 以dĩ 為vi 意ý 根căn 。 緣duyên 生sanh 章chương 中trung 名danh 受thọ 用dụng 識thức 。 能năng 受thọ 用dụng 六lục 塵trần 故cố 。 以dĩ 此thử 文văn 證chứng 明minh 知tri 六lục 識thức 有hữu 其kỳ 識thức 義nghĩa 。 第đệ 七thất 勝thắng 相tương/tướng 中trung 名danh 為vi 心tâm 學học 。 故cố 知tri 六lục 識thức 名danh 為vi 心tâm 。 義nghĩa 通thông 義nghĩa 如như 是thị 。 別biệt 義nghĩa 云vân 何hà 。 本bổn 識thức 名danh 意ý 。 是thị 意ý 根căn 故cố 。 七thất 識thức 名danh 心tâm 。 常thường 緣duyên 我ngã 塵trần 故cố 。 六lục 識thức 名danh 識thức 。 了liễu 六lục 塵trần 故cố 。 是thị 故cố 眾chúng 名danh 章chương 云vân 。 心tâm 名danh 目mục 第đệ 二nhị 識thức 。 識thức 名danh 目mục 六lục 識thức 。 意ý 名danh 目mục 第đệ 一nhất 識thức 。 第đệ 五ngũ 心tâm 意ý 識thức 分phân 別biệt 訖ngật 。

第đệ 六lục 善thiện 惡ác 無vô 記ký 分phân 別biệt 者giả 。 先tiên 辨biện 六lục 識thức 。 次thứ 辨biện 七thất 識thức 。 後hậu 辨biện 本bổn 識thức 。 就tựu 六lục 識thức 中trung 。 先tiên 辨biện 雜tạp 心tâm 。 次thứ 辨biện 成thành 實thật 。 後hậu 辨biện 大Đại 乘Thừa 。 雜tạp 心tâm 論luận 宗tông 五ngũ 識thức 地địa 中trung 唯duy 有hữu 生sanh 得đắc 善thiện 無vô 方phương 便tiện 善thiện 。 但đãn 有hữu 修tu 道Đạo 煩phiền 惱não 無vô 見kiến 諦Đế 煩phiền 惱não 。 但đãn 有hữu 報báo 生sanh 無vô 記ký 無vô 餘dư 三tam 無vô 記ký 。 謂vị 功công 巧xảo 威uy 儀nghi 變biến 化hóa 等đẳng 三tam 也dã 。 意ý 識thức 地địa 中trung 具cụ 生sanh 得đắc 方phương 便tiện 二nhị 種chủng 善thiện 根căn 。 通thông 起khởi 見kiến 修tu 二nhị 惑hoặc 。 四tứ 無vô 記ký 謂vị 報báo 生sanh 威uy 儀nghi 功công 巧xảo 變biến 化hóa 。 雜tạp 心tâm 如như 是thị 。 次thứ 辨biện 成thành 實thật 。 成thành 實thật 論luận 宗tông 三tam 重trọng/trùng 四tứ 心tâm 義nghĩa 如như 上thượng 辨biện 。 於ư 四tứ 心tâm 內nội 前tiền 之chi 三tam 心tâm 皆giai 是thị 無vô 記ký 。 第đệ 四tứ 行hành 心tâm 方phương 通thông 三tam 性tánh 。 以dĩ 前tiền 三tam 心tâm 各các 是thị 一nhất 念niệm 緣duyên 境cảnh 各các 別biệt 無vô 相tướng 續tục 。 假giả 義nghĩa 故cố 是thị 無vô 記ký 。 第đệ 四tứ 行hành 心tâm 通thông 於ư 假giả 實thật 故cố 該cai 三tam 性tánh 。 故cố 實thật 如như 是thị 。 大Đại 乘Thừa 云vân 何hà 。 大Đại 乘Thừa 六lục 識thức 皆giai 通thông 三tam 性tánh 。 與dữ 雜tạp 心tâm 大đại 同đồng 。 次thứ 辨biện 陀đà 那na 。 小Tiểu 乘Thừa 二nhị 論luận 未vị 辨biện 陀đà 那na 。 唯duy 就tựu 大đại 分phân 別biệt 。 若nhược 依y 攝nhiếp 論luận 。 陀đà 那na 唯duy 是thị 有hữu 覆phú 無vô 記ký 更cánh 無vô 餘dư 義nghĩa 。 若nhược 依y 楞lăng 伽già 等đẳng 經kinh 亦diệc 通thông 三tam 性tánh 。 以dĩ 與dữ 六lục 識thức 三tam 性tánh 心tâm 並tịnh 起khởi 為vi 六lục 識thức 助trợ 成thành 善thiện 惡ác 等đẳng 業nghiệp 。 故cố 有hữu 三tam 性tánh 。 陀đà 那na 如như 是thị 。 次thứ 辨biện 本bổn 識thức 。 小Tiểu 乘Thừa 二nhị 論luận 亦diệc 未vị 明minh 本bổn 識thức 。 但đãn 就tựu 大Đại 乘Thừa 分phân 別biệt 。 於ư 中trung 有hữu 四tứ 。 一nhất 就tựu 攝nhiếp 真chân 分phân 別biệt 。 二nhị 就tựu 生sanh 滅diệt 識thức 體thể 分phân 別biệt 。 三tam 從tùng 用dụng 分phân 別biệt 。 四tứ 就tựu 時thời 分phân 別biệt 。 初sơ 就tựu 攝nhiếp 真chân 分phân 別biệt 者giả 。 識thức 真Chân 如Như 門môn 是thị 其kỳ 理lý 善thiện 。 識thức 生sanh 滅diệt 門môn 中trung 義nghĩa 通thông 三tam 性tánh 。 持trì 善thiện 種chủng 子tử 名danh 之chi 為vi 善thiện 。 持trì 不bất 善thiện 種chủng 名danh 為vi 不bất 善thiện 。 體thể 是thị 無vô 記ký 。 第đệ 二nhị 就tựu 生sanh 滅diệt 識thức 體thể 分phân 別biệt 者giả 。 從tùng 業nghiệp 種chủng 子tử 生sanh 邊biên 體thể 是thị 無vô 記ký 。 故cố 差sai 別biệt 品phẩm 相tương/tướng 根căn 章chương 云vân 。 阿a 梨lê 耶da 識thức 。 是thị 無vô 覆phú 無vô 記ký 。 非phi 煩phiền 惱não 染nhiễm 污ô 故cố 。 彼bỉ 文văn 復phục 云vân 。 因nhân 是thị 善thiện 惡ác 故cố 果quả 是thị 無vô 覆phú 無vô 記ký 。 以dĩ 此thử 文văn 證chứng 明minh 知tri 本bổn 識thức 善thiện 惡ác 業nghiệp 種chủng 得đắc 邊biên 屬thuộc 果quả 報báo 無vô 記ký 。 第đệ 三tam 從tùng 用dụng 分phân 別biệt 者giả 。 以dĩ 體thể 從tùng 用dụng 故cố 通thông 三tam 性tánh 。 從tùng 不bất 善thiện 熏huân 邊biên 成thành 不bất 善thiện 種chủng 子tử 。 從tùng 善thiện 熏huân 邊biên 成thành 善thiện 種chủng 子tử 。 從tùng 威uy 儀nghi 功công 巧xảo 無vô 記ký 熏huân 邊biên 成thành 無vô 記ký 種chủng 子tử 。 故cố 生sanh 不bất 淨tịnh 章chương 云vân 。 此thử 意ý 識thức 以dĩ 三tam 性tánh 識thức 為vi 根căn 。 此thử 名danh 本bổn 識thức 。 以dĩ 為vi 三tam 性tánh 識thức 也dã 。 以dĩ 意ý 識thức 同đồng 時thời 依y 止chỉ 。 本bổn 識thức 用dụng 為vi 正chánh 根căn 。 第đệ 四tứ 就tựu 時thời 分phân 別biệt 者giả 。 善thiện 惡ác 二nhị 業nghiệp 初sơ 薰huân 本bổn 識thức 牽khiên 果quả 義nghĩa 微vi 同đồng 識thức 無vô 記ký 。 故cố 不bất 一nhất 異dị 章chương 云vân 。 初sơ 縷lũ 結kết 衣y 同đồng 衣y 白bạch 色sắc 。 後hậu 業nghiệp 種chủng 將tương 熟thục 為vi 愛ái 等đẳng 助trợ 潤nhuận 成thành 其kỳ 善thiện 惡ác 。 以dĩ 結kết 衣y 入nhập 染nhiễm 器khí 已dĩ 相tướng 貌mạo 異dị 本bổn 種chủng 謝tạ 報báo 起khởi 果quả 成thành 無vô 記ký 。 如như 衣y 解giải 結kết 相tướng 貌mạo 皆giai 現hiện 。 第đệ 六lục 善thiện 惡ác 無vô 記ký 分phân 別biệt 訖ngật 。

第đệ 七thất 三tam 性tánh 分phân 別biệt 者giả 。 謂vị 依y 他tha 分phân 別biệt 及cập 與dữ 真chân 實thật 。 此thử 義nghĩa 多đa 含hàm 。 如như 三tam 性tánh 章chương 中trung 。 當đương 廣quảng 分phân 別biệt 。 今kim 且thả 就tựu 一nhất 麁thô 細tế 分phân 別biệt 。 本bổn 識thức 心tâm 細tế 能năng 持trì 淨tịnh 染nhiễm 名danh 為vi 依y 他tha 。 六lục 七thất 心tâm 麁thô 分phân 別biệt 心tâm □# 名danh 分phân 別biệt 性tánh 。 分phân 別biệt 無vô 相tướng 依y 他tha 無vô 生sanh 。 名danh 為vi 真chân 實thật 。 第đệ 七thất 三tam 性tánh 分phân 別biệt 訖ngật 。

第đệ 八bát 次thứ 攝nhiếp 四tứ 識thức 分phân 別biệt 。 言ngôn 四tứ 識thức 者giả 。 如như 第đệ 二nhị 勝thắng 相tương/tướng 相tương/tướng 章chương 廣quảng 說thuyết 。 一nhất 名danh 似tự 根căn 識thức 。 謂vị 眼nhãn 等đẳng 五ngũ 根căn 。 二nhị 名danh 似tự 塵trần 識thức 。 謂vị 色sắc 等đẳng 六lục 塵trần 。 三tam 名danh 似tự 我ngã 識thức 。 所sở 謂vị 我ngã 塵trần 。 四tứ 名danh 似tự 識thức 識thức 。 謂vị 六lục 七thất 二nhị 心tâm 。 此thử 四tứ 識thức 義nghĩa 四tứ 識thức 章chương 中trung 。 當đương 廣quảng 分phân 別biệt 。 似tự 我ngã 識thức 者giả 是thị 其kỳ 本bổn 識thức 。 識thức 者giả 是thị 六lục 七thất 二nhị 識thức 。 言ngôn 似tự 根căn 似tự 塵trần 者giả 。 有hữu 其kỳ 二nhị 義nghĩa 。 一nhất 攝nhiếp 根căn 從tùng 識thức 。 以dĩ 塵trần 從tùng 識thức 。 是thị 六lục 識thức 所sở 收thu 。 二nhị 以dĩ 末mạt 從tùng 本bổn 。 本bổn 識thức 所sở 攝nhiếp 。 似tự 我ngã 識thức 者giả 本bổn 識thức 。 意ý 識thức 所sở 攝nhiếp 。 似tự 識thức 識thức 者giả 就tựu 相tương/tướng 是thị 其kỳ 六lục 七thất 所sở 收thu 。

第đệ 九cửu 攝nhiếp 八bát 九cửu 二nhị 識thức 分phân 別biệt 者giả 。 於ư 中trung 有hữu 二nhị 。 第đệ 一nhất 明minh 八bát 九cửu 二nhị 識thức 體thể 相tướng 。 二nhị 根căn 塵trần 分phân 別biệt 。 言ngôn 八bát 九cửu 二nhị 識thức 體thể 者giả 。 此thử 之chi 二nhị 識thức 或hoặc 名danh 八bát 識thức 。 或hoặc 名danh 九cửu 識thức 故cố 楞lăng 伽già 云vân 。 八bát 九cửu 種chủng 種chủng 識thức 。 初sơ 勝thắng 相tương/tướng 相tương/tướng 品phẩm 之chi 中trung 亦diệc 云vân 。 八bát 識thức 中trung 隨tùy 一nhất 識thức 不bất 淨tịnh 品phẩm 法pháp 所sở 熏huân 習tập 。 言ngôn 離ly 八bát 者giả 。 於ư 中trung 有hữu 二nhị 。 第đệ 一nhất 從tùng 麁thô 辨biện 細tế 。 二nhị 從tùng 細tế 起khởi 麁thô 。 言ngôn 從tùng 麁thô 辨biện 細tế 者giả 。 生sanh 起khởi 識thức 中trung 隨tùy 根căn 分phần/phân 六lục 。 陀đà 那na 第đệ 七thất 。 梨lê 耶da 第đệ 八bát 。 言ngôn 從tùng 細tế 起khởi 麁thô 者giả 。 梨lê 耶da 為vi 第đệ 一nhất 。 陀đà 那na 為vi 第đệ 二nhị 。 生sanh 起khởi 分phần/phân 六lục 。 以dĩ 之chi 為vi 八bát 。 如như 眾chúng 名danh 章chương 說thuyết 。 言ngôn 離ly 九cửu 者giả 。 前tiền 之chi 三tam 識thức 生sanh 滅diệt 門môn 中trung 分phân 之chi 為vi 八bát 。 以dĩ 緣duyên 境cảnh 不bất 同đồng 故cố 。 識thức 真Chân 如Như 門môn 合hợp 之chi 為vi 一nhất 。 以dĩ 內nội 照chiếu 同đồng 故cố 。 以dĩ 識thức 真Chân 如Như 通thông 前tiền 為vi 九cửu 。 故cố 無vô 相tướng 論luận 無vô 相tướng 品phẩm 云vân 。 分phân 別biệt 性tánh 永vĩnh 無vô 。 依y 他tha 性tánh 亦diệc 不bất 有hữu 。 此thử 二nhị 無vô 所sở 有hữu 。 即tức 是thị 阿a 摩ma 羅la 識thức 。 故cố 究cứu 竟cánh 唯duy 一nhất 淨tịnh 識thức 也dã 。 又hựu 外ngoại 國quốc 傳truyền 云vân 。 十thập 七thất 地địa 論luận 菩Bồ 薩Tát 品phẩm 中trung 廣quảng 辨biện 阿a 摩ma 羅la 識thức 以dĩ 為vi 九cửu 識thức 。 辨biện 八bát 九cửu 二nhị 識thức 體thể 相tướng 訖ngật 。 第đệ 二nhị 根căn 塵trần 分phân 別biệt 者giả 。 阿a 梨lê 耶da 識thức 。 以dĩ 淨tịnh 識thức 為vi 根căn 。 兼kiêm 用dụng 六lục 七thất 以dĩ 之chi 為vi 根căn 。 故cố 生sanh 不bất 淨tịnh 章chương 云vân 。 此thử 果quả 報báo 識thức 以dĩ 染nhiễm 污ô 識thức 為vi 根căn 。 六lục 七thất 二nhị 心tâm 起khởi 受thọ 生sanh 煩phiền 惱não 名danh 染nhiễm 污ô 為vi 根căn 。 通thông 緣duyên 有hữu 無vô 非phi 有hữu 非phi 無vô 。 等đẳng 法pháp 以dĩ 為vi 境cảnh 界giới 。 故cố 生sanh 不bất 淨tịnh 章chương 云vân 。 此thử 果quả 報báo 識thức 緣duyên 境cảnh 又hựu 不bất 可khả 知tri 。 此thử 就tựu 生sanh 滅diệt 識thức 門môn 分phân 別biệt 。 七thất 識thức 正chánh 依y 本bổn 識thức 為vi 根căn 。 亦diệc 依y 六lục 識thức 中trung 意ý 識thức 為vi 根căn 。 遠viễn 託thác 淨tịnh 以dĩ 依y 持trì 根căn 義nghĩa 。 緣duyên 彼bỉ 本bổn 識thức 以dĩ 為vi 我ngã 塵trần 。 五ngũ 陰ấm 等đẳng 法pháp 以dĩ 為vi 我ngã 所sở 。 生sanh 起khởi 識thức 中trung 。 若nhược 是thị 意ý 識thức 依y 本bổn 七thất 二nhị 識thức 以dĩ 之chi 為vi 根căn 。 遠viễn 託thác 淨tịnh 識thức 為vi 依y 持trì 根căn 義nghĩa 。 若nhược 是thị 五ngũ 識thức 依y 本bổn 識thức 為vi 根căn 。 亦diệc 依y 眼nhãn 等đẳng 五ngũ 色sắc 根căn 以dĩ 之chi 為vi 根căn 。 緣duyên 色sắc 乃nãi 至chí 於ư 法pháp 六lục 境cảnh 為vi 塵trần 。 若nhược 就tựu 三tam 識thức 真Chân 如Như 淨tịnh 識thức 以dĩ 論luận 。 同đồng 體thể 根căn 塵trần 更cánh 無vô 別biệt 法pháp 。 雖tuy 復phục 同đồng 體thể 亦diệc 得đắc 義nghĩa 目mục 以dĩ 為vi 根căn 塵trần 。 以dĩ 真chân 常thường 心tâm 事sự 以dĩ 為vi 淨tịnh 識thức 。 以dĩ 真chân 常thường 法Pháp 界Giới 以dĩ 之chi 為vi 根căn 。 以dĩ 真Chân 如Như 境cảnh 界giới 。 用dụng 以dĩ 為vi 塵trần 。 第đệ 二nhị 根căn 塵trần 分phân 別biệt 訖ngật 。

第đệ 十thập 攝nhiếp 十thập 一nhất 識thức 。 言ngôn 十thập 一nhất 識thức 者giả 。 亦diệc 如như 相tương/tướng 章chương 廣quảng 說thuyết 。 一nhất 名danh 身thân 識thức 。 眼nhãn 等đẳng 五ngũ 根căn 。 二nhị 名danh 身thân 者giả 識thức 。 謂vị 第đệ 七thất 識thức 。 三tam 名danh 受thọ 者giả 識thức 。 謂vị 是thị 本bổn 識thức 。 四tứ 名danh 應ưng 受thọ 識thức 。 謂vị 六lục 外ngoại 界giới 。 五ngũ 名danh 正chánh 受thọ 識thức 。 謂vị 六lục 識thức 界giới 。 六lục 名danh 世thế 識thức 。 三tam 世thế 久cửu 長trường 。 七thất 名danh 數số 識thức 。 謂vị 傍bàng 數số 無vô 邊biên 。 八bát 或hoặc 可khả 約ước 眾chúng 生sanh 界giới 有hữu 多đa 少thiểu 名danh 處xứ 識thức 。 謂vị 器khí 世thế 界giới 。 九cửu 名danh 言ngôn 說thuyết 識thức 。 謂vị 見kiến 聞văn 學học 知tri 心tâm 。 此thử 九cửu 言ngôn 說thuyết 熏huân 習tập 為vi 因nhân 。 十thập 名danh 自tự 他tha 差sai 別biệt 識thức 。 謂vị 他tha 我ngã 身thân 別biệt 。 此thử 用dụng 我ngã 見kiến 熏huân 習tập 為vi 因nhân 。 十thập 一nhất 善thiện 惡ác 兩lưỡng 道đạo 不bất 斷đoạn 識thức 。 謂vị 六lục 道đạo 相tương 續tục 。 此thử 用dụng 有hữu 分phần/phân 熏huân 習tập 為vi 因nhân 。 此thử 十thập 一nhất 識thức 章chương 中trung 。 當đương 廣quảng 分phân 別biệt 。 第đệ 二nhị 身thân 者giả 識thức 陀đà 那na 識thức 所sở 攝nhiếp 。 第đệ 三tam 受thọ 者giả 識thức 梨lê 耶da 識thức 所sở 攝nhiếp 。 第đệ 五ngũ 正chánh 受thọ 識thức 六lục 識thức 所sở 攝nhiếp 。 第đệ 一nhất 身thân 識thức 以dĩ 根căn 從tùng 識thức 五ngũ 識thức 所sở 攝nhiếp 。 以dĩ 末mạt 從tùng 本bổn 本bổn 識thức 所sở 攝nhiếp 。 第đệ 四tứ 應ưng 受thọ 識thức 以dĩ 塵trần 從tùng 識thức 六lục 識thức 所sở 攝nhiếp 。 以dĩ 末mạt 從tùng 本bổn 本bổn 識thức 所sở 攝nhiếp 。 世thế 數số 自tự 他tha 及cập 以dĩ 二nhị 道đạo 通thông 三tam 識thức 所sở 攝nhiếp 。 第đệ 八bát 處xứ 識thức 以dĩ 塵trần 從tùng 識thức 眼nhãn 鼻tị 舌thiệt 身thân 四tứ 識thức 所sở 攝nhiếp 。 以dĩ 四tứ 塵trần 為vi 體thể 故cố 。 以dĩ 末mạt 從tùng 本bổn 本bổn 識thức 所sở 攝nhiếp 。 第đệ 九cửu 言ngôn 說thuyết 識thức 六lục 識thức 所sở 攝nhiếp 。 以dĩ 見kiến 聞văn 覺giác 知tri 為vi 體thể 故cố 。 第đệ 十thập 攝nhiếp 十thập 一nhất 識thức 訖ngật 。

第đệ 十thập 一nhất 大đại 小Tiểu 乘Thừa 分phân 別biệt 者giả 。 六lục 識thức 名danh 體thể 俱câu 通thông 大đại 小tiểu 。 以dĩ 此thử 六lục 識thức 通thông 麁thô 細tế 故cố 。 在tại 下hạ 相tương/tướng 麁thô 。 在tại 上thượng 相tương/tướng 細tế 。 本bổn 識thức 七thất 識thức 名danh 通thông 大đại 小tiểu 。 義nghĩa 唯duy 在tại 大đại 。 以dĩ 此thử 二nhị 識thức 其kỳ 義nghĩa 是thị 細tế 。 小Tiểu 乘Thừa 未vị 解giải 不bất 為vi 說thuyết 義nghĩa 。 小Tiểu 乘Thừa 說thuyết 本bổn 識thức 名danh 者giả 。 如như 眾chúng 名danh 章chương 廣quảng 說thuyết 喜hỷ 樂lạc 阿a 梨lê 耶da 等đẳng 。 說thuyết 七thất 識thức 名danh 者giả 。 如như 成thành 實thật 論luận 說thuyết 名danh 耳nhĩ 性tánh 無vô 明minh 亦diệc 名danh 我ngã 見kiến 等đẳng 。 通thông 三tam 性tánh 心tâm 俱câu 與dữ 大Đại 乘Thừa 七thất 識thức 四tứ 惑hoặc 相tương 似tự 。 第đệ 十thập 一nhất 大đại 小tiểu 分phân 別biệt 訖ngật 。 三tam 識thức 義nghĩa 廣quảng □# 趣thú 略lược 爾nhĩ 。

四tứ 惑hoặc 義nghĩa 第đệ 三tam 。 在tại 依y 止chỉ 勝thắng 相tương/tướng 眾chúng 名danh 品phẩm 眾chúng 名danh 章chương 。

言ngôn 四tứ 惑hoặc 者giả 。 乃nãi 是thị 染nhiễm 聚tụ 之chi 元nguyên 。 垢cấu 縛phược 同đồng 依y 。 欲dục 令linh 慕mộ 道đạo 之chi 流lưu 悟ngộ 真chân 達đạt 俗tục 倒đảo 妄vọng 雲vân 開khai 。 故cố 使sử 菩Bồ 薩Tát 於ư 三tam 藏tạng 中trung 廣quảng 辨biện 斯tư 義nghĩa 。 四tứ 惑hoặc 義nghĩa 十thập 一nhất 門môn 分phân 別biệt 一nhất 釋thích 名danh 辨biện 體thể 。 二nhị 約ước 境cảnh 分phân 別biệt 。 三tam 約ước 三tam 識thức 分phân 別biệt 。 四tứ 先tiên 後hậu 分phân 別biệt 。 五ngũ 二nhị 障chướng 分phân 別biệt 。 六lục 三tam 障chướng 分phân 別biệt 。 七thất 五ngũ 住trụ 分phân 別biệt 。 八bát 六lục 染nhiễm 分phân 別biệt 。 九cửu 八bát 妄vọng 分phân 別biệt 。 十thập 十thập 無vô 明minh 分phân 別biệt 。 十thập 一nhất 治trị 斷đoạn 分phân 齊tề 。

初sơ 釋thích 名danh 辨biện 體thể 中trung 有hữu 其kỳ 四tứ 門môn (# 一nhất 釋thích 名danh 義nghĩa 。 二nhị 辨biện 體thể 性tánh 。 三tam 約ước 三tam 性tánh 分phân 別biệt 。 四tứ 三tam 界giới 分phân 別biệt 初sơ 言ngôn 釋thích 名danh 義nghĩa 者giả 。 識thức 心tâm 迷mê 理lý 名danh 之chi 為vi 惑hoặc 。 惑hoặc 別biệt 不bất 同đồng 。 有hữu 其kỳ 四tứ 種chủng 。 一nhất 名danh 我ngã 見kiến 。 二nhị 名danh 我ngã 慢mạn 。 三tam 名danh 我ngã 愛ái 。 四tứ 名danh 無vô 明minh 。 惑hoặc 雖tuy 有hữu 四tứ 得đắc 名danh 有hữu 二nhị 。 初sơ 之chi 三tam 惑hoặc 從tùng 所sở 立lập 為vi 名danh 。 第đệ 四tứ 無vô 明minh 當đương 體thể 立lập 秤xứng 。 亦diệc 可khả 從tùng 所sở 迷mê 為vi 名danh 。 立lập 本bổn 識thức 為vi 我ngã 故cố 。 初sơ 三tam 惑hoặc 從tùng 所sở 立lập 為vi 名danh 。 體thể 無vô 慧tuệ 明minh 故cố 。 第đệ 四tứ 一nhất 種chủng 當đương 體thể 立lập 秤xứng 。 計kế 本bổn 識thức 自tự 在tại 以dĩ 為vi 神thần 主chủ 名danh 為vi 我ngã 見kiến 。 恃thị 我ngã 自tự 高cao 名danh 為vi 我ngã 慢mạn 。 貪tham 著trước 自tự 我ngã 名danh 為vi 我ngã 愛ái 。 迷mê 無vô 我ngã 理lý 。 名danh 為vi 無vô 明minh 。 亦diệc 可khả 前tiền 之chi 三tam 惑hoặc 從tùng 所sở 立lập 為vi 名danh 。 立lập 無vô 我ngã 為vi 我ngã 故cố 。 第đệ 四tứ 一nhất 種chủng 從tùng 所sở 迷mê 為vi 名danh 。 迷mê 無vô 我ngã 理lý 故cố 。 釋thích 名danh 義nghĩa 訖ngật 。 二nhị 辨biện 體thể 性tánh 者giả 。 四tứ 惑hoặc 皆giai 用dụng 陀đà 那na 為vi 體thể 。 於ư 陀đà 識thức 中trung 謬mậu 執chấp 本bổn 識thức 以dĩ 為vi 神thần 主chủ 。 是thị 其kỳ 我ngã 見kiến 。 恃thị 我ngã 自tự 高cao 名danh 為vi 我ngã 慢mạn 。 貪tham 惜tích 自tự 我ngã 名danh 為vi 我ngã 愛ái 。 迷mê 無vô 我ngã 理lý 。 名danh 為vi 無vô 明minh 。 又hựu 是thị 我ngã 見kiến 故cố 無vô 邊biên 。 邪tà 惑hoặc 見kiến 四tứ 見kiến 。 執chấp 定định 故cố 無vô 疑nghi 。 愛ái 我ngã 故cố 無vô 瞋sân 。 辨biện 體thể 性tánh 訖ngật 。 第đệ 三tam 約ước 三tam 性tánh 分phân 別biệt 者giả 。 四tứ 惑hoặc 體thể 是thị 有hữu 覆phú 無vô 記ký 。 故cố 眾chúng 名danh 章chương 云vân 。 染nhiễm 污ô 故cố 是thị 有hữu 覆phú 無vô 記ký 性tánh 。 得đắc 與dữ 凡phàm 夫phu 三tam 性tánh 心tâm 俱câu 。 言ngôn 有hữu 覆phú 者giả 。 有hữu 其kỳ 二nhị 義nghĩa 。 一nhất 為vi 陀đà 那na 細tế 心tâm 所sở 覆phú 名danh 為vi 有hữu 覆phú 。 二nhị 能năng 覆phú 於ư 無vô 我ngã 解giải 名danh 為vi 有hữu 覆phú 。 不bất 作tác 報báo 因nhân 牽khiên 集tập 苦khổ 果quả 。 名danh 為vi 無vô 記ký 。 與dữ 雜tạp 心tâm 論luận 中trung 上thượng 二nhị 界giới 惑hoặc 及cập 欲dục 界giới 中trung 身thân 邊biên 二nhị 見kiến 其kỳ 義nghĩa 相tương 似tự 。 三tam 性tánh 分phân 別biệt 訖ngật 。 四tứ 三tam 界giới 分phân 別biệt 者giả 。 四tứ 惑hoặc 不bất 別biệt 繫hệ 分phân 段đoạn 三tam 界giới 。 但đãn 與dữ 凡phàm 夫phu 三tam 界giới 之chi 中trung 。 見kiến 修tu 惑hoặc 俱câu 染nhiễm 縛phược 六lục 識thức 中trung 見kiến 修tu 二nhị 惑hoặc 。 故cố 眾chúng 名danh 章chương 云vân 。 此thử 識thức 是thị 餘dư 煩phiền 惱não 識thức 依y 止chỉ 。 彼bỉ 六lục 識thức 起khởi 見kiến 修tu 二nhị 惑hoặc 。 為vi 餘dư 煩phiền 惱não 識thức 並tịnh 依y 七thất 識thức 以dĩ 為vi 染nhiễm 根căn 。 釋thích 論luận 中trung 云vân 。 此thử 染nhiễm 污ô 識thức 依y 第đệ 一nhất 識thức 生sanh 。 由do 第đệ 二nhị 識thức 染nhiễm 污ô 。 本bổn 識thức 為vi 第đệ 一nhất 。 七thất 識thức 為vi 第đệ 二nhị 。 本bổn 識thức 為vi 正chánh 根căn 。 以dĩ 有hữu 十thập 使sử 種chủng 子tử 故cố 。 七thất 識thức 為vi 緣duyên 根căn 。 以dĩ 無vô 十thập 使sử 種chủng 子tử 。 但đãn 為vi 四tứ 惑hoặc 同đồng 時thời 染nhiễm 縛phược 三tam 界giới 有hữu 漏lậu 法pháp 。 聞văn 思tư 以dĩ 前tiền 未vị 伏phục 滅diệt 四tứ 惑hoặc 。 以dĩ 來lai 皆giai 用dụng 本bổn 七thất 二nhị 識thức 以dĩ 為vi 意ý 根căn 。 四tứ 惑hoặc 同đồng 時thời 染nhiễm 縛phược 十thập 使sử 令linh 成thành 煩phiền 惱não 能năng 障chướng 聖thánh 解giải 。 染nhiễm 不bất 善thiện 思tư 業nghiệp 等đẳng 令linh 牽khiên 苦khổ 果quả 。 染nhiễm 其kỳ 善thiện 業nghiệp 令linh 成thành 有hữu 漏lậu 牽khiên 三tam 界giới 樂nhạo/nhạc/lạc 。 染nhiễm 無vô 記ký 法pháp 令linh 不bất 見kiến 理lý 。 故cố 眾chúng 名danh 章chương 云vân 。 遍biến 善thiện 惡ác 無vô 記ký 心tâm 中trung 。 與dữ 成thành 實thật 論luận 聚tụ 性tánh 無vô 明minh 相tướng 貌mạo 相tương 似tự 。 但đãn 成thành 實thật 論luận 計kế 取thủ 性tánh 無vô 明minh 在tại 於ư 六lục 識thức 。 不bất 識thức 陀đà 那na 故cố 。 此thử 論luận 四tứ 惑hoặc 在tại 於ư 七thất 識thức 。 第đệ 一nhất 釋thích 名danh 辨biện 體thể 性tánh 訖ngật 。

第đệ 二nhị 約ước 境cảnh 分phân 別biệt 中trung 有hữu 其kỳ 四tứ 門môn (# 五ngũ 陰ấm 。 二nhị 十thập 二nhị 入nhập 。 三tam 十thập 八bát 界giới 。 四tứ 十thập 二nhị 緣duyên )# 初sơ 言ngôn 五ngũ 陰ấm 分phân 別biệt 者giả 。 計kế 識thức 陰ấm 中trung 生sanh 滅diệt 本bổn 識thức 以dĩ 之chi 為vi 我ngã 。 計kế 餘dư 陰ấm 餘dư 識thức 以dĩ 為vi 我ngã 所sở 。 故cố 六lục 地địa 論luận 云vân 。 應ưng 於ư 梨lê 耶da 及cập 陀đà 那na 中trung 。 而nhi 求cầu 解giải 脫thoát 。 乃nãi 於ư 我ngã 我ngã 所sở 。 中trung 而nhi 求cầu 解giải 脫thoát 。 計kế 梨lê 耶da 為vi 我ngã 。 七thất 識thức 等đẳng 為vi 所sở 。 若nhược 知tri 梨lê 耶da 非phi 我ngã 陀đà 那na 等đẳng 非phi 是thị 我ngã 所sở 。 即tức 得đắc 解giải 脫thoát 。 亦diệc 可khả 五ngũ 陰ấm 從tùng 本bổn 皆giai 名danh 梨lê 耶da 。 更cánh 互hỗ 計kế 為vi 。 我ngã 及cập 我ngã 所sở 。 故cố 相tương/tướng 章chương 云vân 。 身thân 識thức 者giả 五ngũ 根căn 之chi 身thân 亦diệc 是thị 本bổn 識thức 。 二nhị 就tựu 十thập 二nhị 入nhập 分phân 別biệt 者giả 。 十thập 二nhị 入nhập 中trung 。 計kế 其kỳ 意ý 根căn 入nhập 中trung 本bổn 識thức 以dĩ 為vi 神thần 我ngã 。 餘dư 十thập 一nhất 入nhập 為vi 我ngã 所sở 。 亦diệc 可khả 攝nhiếp 末mạt 從tùng 本bổn 十thập 二nhị 種chủng 入nhập 皆giai 是thị 本bổn 識thức 。 更cánh 互hỗ 計kế 為vi 我ngã 及cập 我ngã 所sở 等đẳng 。 三tam 十thập 八bát 界giới 分phân 別biệt 者giả 。 計kế 十thập 八bát 界giới 中trung 。 本bổn 識thức 意ý 根căn 界giới 以dĩ 為vi 神thần 我ngã 。 計kế 餘dư 界giới 餘dư 識thức 以dĩ 為vi 。 我ngã 及cập 我ngã 所sở 。 四tứ 十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 分phân 別biệt 者giả 。 十thập 二nhị 緣duyên 中trung 計kế 識thức 支chi 生sanh 支chi 本bổn 識thức 為vi 我ngã 。 餘dư 為vi 我ngã 所sở 。 亦diệc 可khả 攝nhiếp 末mạt 從tùng 本bổn 十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 。 皆giai 是thị 本bổn 識thức 。 更cánh 互hỗ 計kế 為vi 我ngã 及cập 我ngã 所sở 等đẳng 。 依y 中trung 邊biên 論luận 真chân 實thật 品phẩm 。 就tựu 十thập 法pháp 計kế 我ngã 。 且thả 舉cử 此thử 四tứ 。 餘dư 二nhị 十thập 二nhị 根căn 。 等đẳng 可khả 以dĩ 類loại 知tri 。 第đệ 二nhị 約ước 境cảnh 分phân 別biệt 訖ngật 。

第đệ 三tam 約ước 三tam 識thức 分phân 別biệt 者giả 有hữu 其kỳ 三tam 門môn (# 一nhất 明minh 正chánh 起khởi 義nghĩa 。 二nhị 明minh 染nhiễm 縛phược 義nghĩa 。 三Tam 明Minh 熏huân 成thành 種chủng 義nghĩa )# 言ngôn 三tam 識thức 者giả 。 生sanh 起khởi 陀đà 那na 及cập 以dĩ 本bổn 識thức 。 初sơ 言ngôn 正chánh 起khởi 義nghĩa 者giả 。 在tại 於ư 陀đà 那na 。 以dĩ 其kỳ 四tứ 同đồng 依y 七thất 識thức 故cố 。 二nhị 言ngôn 染nhiễm 縛phược 義nghĩa 者giả 。 通thông 縛phược 生sanh 起khởi 識thức 。 凡phàm 夫phu 意ý 識thức 思tư 慧tuệ 地địa 已dĩ 前tiền □# 三tam 性tánh 心tâm 中trung 陀đà 那na 恆hằng 起khởi 染nhiễm 縛phược 意ý 識thức 令linh 成thành 有hữu 漏lậu 。 如như 上thượng 初sơ 門môn 具cụ 已dĩ 分phân 別biệt 。 三tam 言ngôn 熏huân 種chủng 分phân 別biệt 者giả 。 四tứ 惑hoặc 上thượng 心tâm 在tại 於ư 七thất 識thức 。 以dĩ 與dữ 本bổn 識thức 相tương 應ứng 而nhi 起khởi 。 熏huân 習tập 本bổn 識thức 成thành 四tứ 種chủng 子tử 。 復phục 能năng 染nhiễm 彼bỉ 六lục 識thức 十thập 使sử 。 熏huân 習tập 本bổn 識thức 令linh 成thành 十thập 使sử 等đẳng 種chủng 子tử 。 但đãn 染nhiễm 法pháp 劣liệt 弱nhược 。 六lục 識thức 十thập 使sử 須tu 依y 本bổn 識thức 種chủng 子tử 以dĩ 為vi 正chánh 根căn 。 七thất 識thức 四tứ 惑hoặc 以dĩ 為vi 緣duyên 根căn 十thập 使sử 方phương 生sanh 。 出xuất 世thế 淨tịnh 法pháp 其kỳ 力lực 強cường/cưỡng 故cố 。 單đơn 依y 本bổn 識thức 淨tịnh 品phẩm 種chủng 子tử 亦diệc 得đắc 現hiện 行hành 。 三tam 識thức 分phân 別biệt 訖ngật 。

第đệ 四tứ 先tiên 後hậu 分phân 別biệt 者giả 有hữu 其kỳ 三tam 門môn (# 一nhất 四tứ 惑hoặc 別biệt 時thời 。 二nhị 明minh 三tam 惑hoặc 別biệt 時thời 。 無vô 明minh 義nghĩa 通thông 。 三Tam 明Minh 四tứ 惑hoặc 同đồng 時thời )# 初sơ 言ngôn 四tứ 惑hoặc 別biệt 時thời 者giả 。 先tiên 起khởi 無vô 明minh 迷mê 無vô 我ngã 理lý 。 次thứ 起khởi 我ngã 見kiến 計kế 本bổn 識thức 為vi 我ngã 。 次thứ 起khởi 我ngã 愛ái 愛ái 惜tích 自tự 我ngã 。 次thứ 起khởi 我ngã 慢mạn 恃thị 我ngã 陵lăng 物vật 。 故cố 眾chúng 名danh 章chương 云vân 。 不bất 了liễu 無vô 我ngã 。 意ý 故cố 起khởi 我ngã 執chấp 。 由do 我ngã 執chấp 起khởi 我ngã 愛ái 及cập 以dĩ 我ngã 慢mạn 。 第đệ 二nhị 明minh 三tam 惑hoặc 別biệt 時thời 無vô 明minh 義nghĩa 通thông 者giả 。 分phân 別biệt 章chương 云vân 。 我ngã 見kiến 是thị 執chấp 我ngã 心tâm 。 隨tùy 此thử 心tâm 起khởi 我ngã 慢mạn 。 因nhân 我ngã 慢mạn 起khởi 我ngã 貪tham 。 故cố 三tam 惑hoặc 別biệt 時thời 。 此thử 三tam 惑hoặc 通thông 以dĩ 。 無vô 明minh 為vi 因nhân 。 明minh 知tri 無vô 明minh 義nghĩa 通thông 三tam 惑hoặc 更cánh 無vô 別biệt 體thể 。 亦diệc 可khả 三tam 惑hoặc 之chi 前tiền 皆giai 先tiên 起khởi 無vô 明minh 後hậu 起khởi 三tam 惑hoặc 。 故cố 言ngôn 三tam 惑hoặc 通thông 以dĩ 。 無vô 明minh 為vi 因nhân 。 三tam 言ngôn 四tứ 惑hoặc 同đồng 時thời 同đồng 體thể 者giả 。 四tứ 惑hoặc 同đồng 時thời 同đồng 體thể 。 但đãn 義nghĩa 用dụng 不bất 同đồng 故cố 分phân 別biệt 四tứ 惑hoặc 。 七thất 識thức 惑hoặc 心tâm 不bất 了liễu 無vô 我ngã 。 理lý 名danh 為vi 無vô 明minh 。 計kế 本bổn 識thức 為vi 我ngã 名danh 為vi 我ngã 見kiến 亦diệc 名danh 我ngã 執chấp 。 恃thị 我ngã 陵lăng 物vật 名danh 為vi 我ngã 慢mạn 。 貪tham 惜tích 自tự 我ngã 名danh 為vi 我ngã 愛ái 。 是thị 故cố 四tứ 惑hoặc 同đồng 時thời 同đồng 體thể 義nghĩa 分phần/phân 四tứ 惑hoặc 。 故cố 眾chúng 名danh 章chương 云vân 。 名danh 獨độc 行hành 無vô 明minh 亦diệc 名danh 常thường 行hành 。 與dữ 彼bỉ 六lục 識thức 三tam 性tánh 心tâm 俱câu 名danh 為vi 獨độc 行hành 。 及cập 以dĩ 常thường 行hành 。 驗nghiệm 此thử 文văn 證chứng 非phi 直trực 無vô 明minh 獨độc 行hành 。 我ngã 見kiến 我ngã 慢mạn 及cập 以dĩ 我ngã 愛ái 悉tất 皆giai 獨độc 行hành 。 不bất 了liễu 無vô 我ngã 。 無vô 明minh 義nghĩa 邊biên 名danh 獨độc 行hành 無vô 明minh 及cập 以dĩ 常thường 行hành 。 計kế 本bổn 識thức 為vi 我ngã 我ngã 見kiến 義nghĩa 邊biên 我ngã 見kiến 獨độc 行hành 。 恃thị 我ngã 陵lăng 物vật 我ngã 慢mạn 義nghĩa 邊biên 我ngã 慢mạn 獨độc 行hành 。 貪tham 惜tích 自tự 我ngã 我ngã 愛ái 義nghĩa 邊biên 我ngã 愛ái 獨độc 行hành 。 四tứ 皆giai 常thường 行hành 。 文văn 中trung 略lược 故cố 但đãn 言ngôn 無vô 明minh 獨độc 行hành 。 言ngôn 獨độc 行hành 者giả 非phi 是thị 不bất 與dữ 陀đà 那na 之chi 中trung 餘dư 三tam 種chủng 惑hoặc 並tịnh 起khởi 名danh 為vi 獨độc 。 此thử 明minh 七thất 識thức 之chi 中trung 無vô 明minh 不bất 與dữ 七thất 識thức 之chi 中trung 十thập 使sử 別biệt 體thể 並tịnh 行hành 。 名danh 為vi 獨độc 行hành 。 若nhược 望vọng 六lục 識thức 十thập 使sử 亦diệc 有hữu 別biệt 識thức 並tịnh 行hành 。 但đãn 非phi 共cộng 識thức 。 名danh 為vi 獨độc 行hành 。 雖tuy 有hữu 三tam 義nghĩa 。 同đồng 體thể 同đồng 時thời 義nghĩa 分phần/phân 四tứ 惑hoặc 。 其kỳ 義nghĩa 最tối 善thiện 。 第đệ 四tứ 先tiên 後hậu 分phân 別biệt 訖ngật 。

第đệ 五ngũ 約ước 二nhị 障chướng 分phân 別biệt 者giả 有hữu 其kỳ 三tam 門môn (# 一nhất 明minh 上thượng 心tâm 。 二nhị 明minh 隨tùy 眠miên 。 三Tam 明Minh 習tập 氣khí )# 言ngôn 二nhị 障chướng 者giả 。 有hữu 其kỳ 二nhị 名danh 。 依y 攝nhiếp 大Đại 乘Thừa 論luận 名danh 人nhân 我ngã 障chướng 及cập 法pháp 我ngã 障chướng 。 二nhị 依y 地địa 持trì 論luận 名danh 煩phiền 惱não 障chướng 及cập 以dĩ 智trí 障chướng 。 約ước 此thử 二nhị 障chướng 辨biện 上thượng 三tam 門môn 。 初sơ 言ngôn 上thượng 心tâm 者giả 。 四tứ 惑hoặc 現hiện 行hành 在tại 於ư 七thất 識thức 。 此thử 望vọng 四tứ 惑hoặc 一nhất 向hướng 是thị 其kỳ 人nhân 我ngã 障chướng 攝nhiếp 。 亦diệc 名danh 煩phiền 惱não 障chướng 攝nhiếp 。 亦diệc 可khả 四tứ 惑hoặc 與dữ 彼bỉ 六lục 識thức 之chi 中trung 法pháp 執chấp 並tịnh 起khởi 。 染nhiễm 縛phược 法pháp 執chấp 亦diệc 名danh 法pháp 我ngã 障chướng 。 二nhị 言ngôn 隨tùy 眠miên 者giả 。 本bổn 識thức 之chi 中trung 四tứ 惑hoặc 正chánh 使sử 種chủng 子tử 一nhất 向hướng 是thị 其kỳ 人nhân 我ngã 障chướng 攝nhiếp 。 故cố 無vô 相tướng 論luận 云vân 。 隨tùy 眠miên 上thượng 心tâm 小Tiểu 乘Thừa 見kiến 道đạo 聖thánh 解giải 所sở 斷đoạn 。 三tam 習tập 氣khí 者giả 。 是thị 其kỳ 四tứ 惑hoặc 種chủng 子tử 殘tàn 氣khí 亦diệc 名danh 人nhân 我ngã 障chướng 。 亦diệc 是thị 法pháp 我ngã 障chướng 。 是thị 人nhân 我ngã 障chướng 殘tàn 氣khí 故cố 名danh 人nhân 我ngã 障chướng 。 與dữ 法pháp 我ngã 障chướng 俱câu 斷đoạn 亦diệc 名danh 法pháp 我ngã 障chướng 。 故cố 無vô 相tướng 論luận 云vân 。 習tập 氣khí 者giả 羅La 漢Hán 不bất 滅diệt 。 得đắc 法Pháp 如như 智trí 方phương 能năng 漸tiệm 遣khiển 。 十thập 迴hồi 地địa 中trung 得đắc 法Pháp 如như 智trí 。 第đệ 五ngũ 約ước 二nhị 障chướng 分phân 別biệt 訖ngật 。

第đệ 六lục 約ước 三tam 障chướng 分phân 別biệt 者giả 有hữu 其kỳ 二nhị 門môn (# 一nhất 明minh 三tam 障chướng 體thể 相tướng 二nhị 約ước 四tứ 惑hoặc 分phân 別biệt 初sơ 言ngôn 三tam 障chướng 者giả 有hữu 其kỳ 四tứ 義nghĩa 。 一nhất 二nhị 障chướng 共cộng 辨biện 。 二nhị 二nhị 障chướng 別biệt 說thuyết 。 三tam 二nhị 障chướng 合hợp 說thuyết 。 四tứ 隨tùy 地địa 分phân 別biệt 。 初sơ 言ngôn 二nhị 障chướng 共cộng 說thuyết 者giả 。 依y 攝nhiếp 大Đại 乘Thừa 論luận 第đệ 一nhất 依y 止chỉ 勝thắng 相tương/tướng 差sai 別biệt 品phẩm 相tướng 貌mạo 章chương 所sở 辨biện 。 小Tiểu 乘Thừa 見kiến 諦Đế 惑hoặc 名danh 為vi 肉nhục 煩phiền 惱não 。 以dĩ 用dụng 細tế 故cố 。 小Tiểu 乘Thừa 修tu 道Đạo 惑hoặc 名danh 為vi 皮bì 煩phiền 惱não 。 以dĩ 用dụng 麁thô 故cố 。 大Đại 乘Thừa 無vô 明minh 住trụ 地địa 。 名danh 心tâm 煩phiền 惱não 。 故cố 彼bỉ 論luận 云vân 。 分phân 別biệt 內nội 法pháp 壞hoại 正chánh 理lý 立lập 非phi 理lý 名danh 肉nhục 煩phiền 惱não 。 分phân 別biệt 外ngoại 塵trần 起khởi 欲dục 瞋sân 等đẳng 惑hoặc 名danh 皮bì 煩phiền 惱não 。 分phân 別biệt 出xuất 世thế 法pháp 名danh 心tâm 煩phiền 惱não 。 二nhị 言ngôn 二nhị 障chướng 別biệt 記ký 者giả 。 依y 地địa 持trì 論luận 住trụ 品phẩm 所sở 說thuyết 。 煩phiền 惱não 障chướng 中trung 有hữu 其kỳ 三tam 品phẩm 。 一nhất 名danh 上thượng 中trung 惡ác 趣thú 煩phiền 惱não 。 分phần/phân 在tại 解giải 行hành 終chung 心tâm 斷đoạn 得đắc 歡hoan 喜hỷ 住trụ 。 二nhị 名danh 一nhất 切thiết 煩phiền 惱não 。 勿vật 七thất 地địa 斷đoạn 盡tận 。 入nhập 第đệ 八Bát 地Địa 。 三tam 名danh 一nhất 切thiết 煩phiền 惱não 習tập 。 第đệ 十Thập 地Địa 斷đoạn 盡tận 。 入nhập 如Như 來Lai 地địa 。 智trí 障chướng 有hữu 三tam 品phẩm 。 謂vị 皮bì 膚phu 骨cốt 。 斷đoạn 皮bì 入nhập 初Sơ 地Địa 。 斷đoạn 膚phu 入nhập 八bát 地địa 。 斷đoạn 骨cốt 入nhập 佛Phật 地địa 。 三tam 言ngôn 二nhị 障chướng 合hợp 說thuyết 者giả 。 依y 攝nhiếp 大Đại 乘Thừa 論luận 第đệ 五ngũ 因nhân 果quả 修tu 差sai 別biệt 相tương/tướng 修tu 時thời 章chương 說thuyết 。 地địa 前tiền 一nhất 大đại 劫kiếp 僧Tăng 祇kỳ 斷đoạn 皮bì 煩phiền 惱não 。 初Sơ 地Địa 至chí 七Thất 地Địa 。 第đệ 二nhị 大đại 劫kiếp 阿a 僧tăng 祇kỳ 斷đoạn 肉nhục 煩phiền 惱não 。 八Bát 地Địa 至chí 十Thập 地Địa 。 第đệ 三tam 大đại 劫kiếp 阿a 僧tăng 祇kỳ 斷đoạn 心tâm 煩phiền 惱não 。 四tứ 言ngôn 隨tùy 地địa 分phân 別biệt 者giả 。 如như 修tu 時thời 章chương 說thuyết 。 地địa 前tiền 立lập 三tam 阿a 僧tăng 祇kỳ 信tín 行hành 精tinh 進tấn 趣thú 向hướng 。 十Thập 地Địa 各các 立lập 三tam 十thập 三tam 阿a 僧tăng 祇kỳ 。 十thập 一nhất 地địa 中trung 皆giai 斷đoạn 皮bì 惑hoặc 立lập 初sơ 僧Tăng 祇kỳ 。 斷đoạn 肉nhục 立lập 第đệ 二nhị 。 斷đoạn 心tâm 立lập 第đệ 三tam 。 故cố 有hữu 三Tam 十Thập 三Tam 僧Tăng 祇kỳ 。 辨biện 三tam 障chướng 體thể 相tướng 訖ngật 。 第đệ 二nhị 約ước 四tứ 惑hoặc 分phân 別biệt 者giả 。 次thứ 第đệ 就tựu 前tiền 四tứ 種chủng 三tam 障chướng 分phân 別biệt 四tứ 惑hoặc 。 第đệ 一nhất 門môn 中trung 小Tiểu 乘Thừa 修tu 惑hoặc 為vi 四tứ 惑hoặc 中trung 我ngã 愛ái 習tập 氣khí 所sở 染nhiễm 。 小Tiểu 乘Thừa 見kiến 惑hoặc 為vi 四tứ 惑hoặc 中trung 我ngã 見kiến 等đẳng 所sở 染nhiễm 。 大Đại 乘Thừa 無vô 明minh 有hữu 四tứ 惑hoặc 殘tàn 習tập 。 第đệ 二nhị 二nhị 障chướng 別biệt 說thuyết 者giả 。 煩phiền 惱não 三tam 品phẩm 中trung 。 第đệ 一nhất 增tăng 上thượng 。 中trung 惡ác 趣thú 煩phiền 惱não 分phần/phân 。 在tại 常thường 沒một 地địa 有hữu 四tứ 惑hoặc 上thượng 心tâm 。 十thập 信tín 地địa 中trung 有hữu 四tứ 惑hoặc 種chủng 子tử 。 在tại 十thập 解giải 已dĩ 上thượng 有hữu 四tứ 惑hoặc 殘tàn 習tập 。 第đệ 二nhị 初Sơ 地Địa 已dĩ 上thượng 一nhất 切thiết 煩phiền 惱não 分phần/phân 。 第đệ 三tam 八bát 地địa 已dĩ 上thượng 一nhất 切thiết 煩phiền 惱não 。 習tập 皆giai 有hữu 四tứ 惑hoặc 殘tàn 習tập 。 智trí 障chướng 三tam 品phẩm 但đãn 辨biện 無vô 明minh 住trụ 地địa 。 更cánh 不bất 辨biện 其kỳ 四tứ 惑hoặc 之chi 義nghĩa 。 以dĩ 煩phiền 惱não 障chướng 攝nhiếp 故cố 。 第đệ 三tam 二nhị 障chướng 合hợp 說thuyết 。 第đệ 四tứ 隨tùy 地địa 分phân 別biệt 。 類loại 上thượng 二nhị 門môn 其kỳ 義nghĩa 可khả 知tri 。 第đệ 六lục 約ước 三tam 障chướng 分phân 別biệt 訖ngật 。

第đệ 七thất 五ngũ 住trụ 分phân 別biệt 者giả 有hữu 其kỳ 二nhị 門môn (# 一nhất 辨biện 五ngũ 住trụ 體thể 相tướng 二nhị 約ước 四tứ 惑hoặc 分phân 別biệt 初sơ 言ngôn 辨biện 五ngũ 住trụ 體thể 相tướng 者giả 。 五ngũ 住trụ 地địa 惑hoặc 在tại 勝thắng 鬘man 經kinh 一Nhất 乘Thừa 章chương 中trung 廣quảng 說thuyết 。 第đệ 一nhất 見kiến 一nhất 處xứ 住trụ 地địa 。 是thị 小Tiểu 乘Thừa 人nhân 見kiến 斷đoạn 煩phiền 惱não 。 二nhị 名danh 欲dục 愛ái 住trụ 地địa 。 是thị 小Tiểu 乘Thừa 人nhân 欲dục 界giới 修tu 惑hoặc 。 三tam 名danh 色sắc 愛ái 住trụ 地địa 。 是thị 小Tiểu 乘Thừa 人nhân 色sắc 界giới 修tu 惑hoặc 。 四tứ 名danh 有hữu 愛ái 住trụ 地địa 。 是thị 小Tiểu 乘Thừa 人nhân 無vô 色sắc 修tu 惑hoặc 。 又hựu 三tam 愛ái 住trụ 地địa 通thông 於ư 見kiến 修tu 二nhị 道đạo 。 五ngũ 名danh 無vô 明minh 住trụ 地địa 。 是thị 大Đại 乘Thừa 人nhân 。 見kiến 修tu 煩phiền 惱não 。 在tại 六lục 識thức 中trung 名danh 為vi 起khởi 惑hoặc 。 本bổn 識thức 種chủng 子tử 名danh 為vi 地địa 惑hoặc 。 七thất 識thức 煩phiền 惱não 亦diệc 地địa 亦diệc 起khởi 。 對đối 彼bỉ 六lục 識thức 中trung 惑hoặc 七thất 識thức 四tứ 惑hoặc 名danh 之chi 為vi 地địa 。 與dữ 彼bỉ 為vi 根căn 故cố 。 對đối 彼bỉ 本bổn 識thức 惑hoặc 種chủng 七thất 識thức 四tứ 惑hoặc 名danh 為vi 起khởi 惑hoặc 。 上thượng 七thất 識thức 心tâm 故cố 。 辨biện 五ngũ 住trụ 地địa 惑hoặc 體thể 相tướng 訖ngật 。 第đệ 二nhị 約ước 四tứ 惑hoặc 分phân 別biệt 者giả 。 若nhược 就tựu 別biệt 時thời 四tứ 惑hoặc 。 四tứ 惑hoặc 與dữ 彼bỉ 小Tiểu 乘Thừa 見kiến 惑hoặc 為vi 染nhiễm 污ô 根căn 亦diệc 名danh 見kiến 惑hoặc 。 我ngã 愛ái 我ngã 慢mạn 無vô 明minh 。 三tam 種chủng 并tinh 習tập 氣khí 通thông 與dữ 見kiến 修tu 二nhị 惑hoặc 為vi 染nhiễm 污ô 根căn 亦diệc 名danh 修tu 惑hoặc 。 四tứ 惑hoặc 殘tàn 習tập 。 在tại 無vô 明minh 地địa 。 若nhược 就tựu 同đồng 時thời 四tứ 惑hoặc 。 四tứ 惑hoặc 皆giai 與dữ 彼bỉ 見kiến 修tu 二nhị 惑hoặc 為vi 根căn 。 亦diệc 名danh 見kiến 惑hoặc 亦diệc 名danh 修tu 惑hoặc 。 第đệ 七thất 約ước 五ngũ 住trụ 地địa 惑hoặc 分phân 別biệt 訖ngật 。

第đệ 八bát 約ước 六lục 染nhiễm 分phân 別biệt 者giả 有hữu 其kỳ 二nhị 門môn 。 一nhất 明minh 六lục 染nhiễm 體thể 相tướng 。 二nhị 約ước 四tứ 惑hoặc 分phân 別biệt 。 初sơ 辨biện 六lục 染nhiễm 體thể 相tướng 者giả 。 在tại 起khởi 信tín 論luận 。 一nhất 名danh 執chấp 相tướng 應ưng 染nhiễm 。 在tại 二Nhị 乘Thừa 地địa 至chí 大Đại 乘Thừa 十thập 信tín 地địa 斷đoạn 之chi 窮cùng 盡tận 。 二nhị 名danh 不bất 斷đoạn 相tương 應ứng 染nhiễm 。 依y 大Đại 乘Thừa 十thập 信tín 地địa 至chí 淨tịnh 心tâm 地địa 方phương 能năng 斷đoạn 盡tận 。 三tam 名danh 分phân 別biệt 相tương 應ứng 染nhiễm 。 依y 二nhị 地địa 至chí 第đệ 七Thất 地Địa 。 斷đoạn 之chi 方phương 盡tận 。 四tứ 名danh 現hiện 色sắc 不bất 相tương 應ứng 染nhiễm 。 依y 第đệ 八bát 色sắc 自tự 在tại 地địa 斷đoạn 之chi 方phương 盡tận 。 五ngũ 名danh 能năng 見kiến 心tâm 不bất 相tương 應ứng 染nhiễm 。 依y 第đệ 九cửu 心tâm 自tự 在tại 地địa 斷đoạn 之chi 方phương 盡tận 。 六lục 名danh 根căn 本bổn 業nghiệp 不bất 相tương 應ứng 染nhiễm 。 依y 十Thập 地Địa 斷đoạn 盡tận 。 入nhập 如Như 來Lai 地địa 。 辨biện 六lục 染nhiễm 體thể 相tướng 訖ngật 。 第đệ 二nhị 約ước 四tứ 惑hoặc 分phân 別biệt 者giả 。 四tứ 惑hoặc 上thượng 心tâm 及cập 以dĩ 隨tùy 眠miên 是thị 其kỳ 第đệ 一nhất 執chấp 相tướng 應ưng 染nhiễm 所sở 攝nhiếp 。 四tứ 惑hoặc 殘tàn 氣khí 是thị 後hậu 五ngũ 染nhiễm 所sở 攝nhiếp 。 第đệ 八bát 約ước 六lục 染nhiễm 分phân 別biệt 訖ngật 。

第đệ 九cửu 約ước 八bát 妄vọng 分phân 別biệt 者giả 有hữu 其kỳ 二nhị 門môn (# 一nhất 辨biện 八bát 妄vọng 體thể 相tướng 二nhị 約ước 四tứ 惑hoặc 分phân 別biệt 初sơ 辨biện 八bát 妄vọng 相tương/tướng 相tương/tướng 者giả 。 依y 地địa 持trì 論luận 真chân 實thật 義nghĩa 品phẩm 廣quảng 說thuyết 。 一nhất 名danh 自tự 性tánh 妄vọng 想tưởng 。 取thủ 諸chư 法pháp 體thể 。 二nhị 名danh 差sai 別biệt 妄vọng 想tưởng 。 取thủ 諸chư 法pháp 想tưởng 。 三tam 名danh 攝nhiếp 受thọ 精tinh 聚tụ 妄vọng 想tưởng 。 取thủ 法pháp 上thượng 作tác 用dụng 。 前tiền 三tam 是thị 法pháp 執chấp 。 四tứ 名danh 我ngã 妄vọng 想tưởng 。 取thủ 人nhân 我ngã 體thể 。 五ngũ 名danh 我ngã 所sở 妄vọng 想tưởng 。 取thủ 人nhân 我ngã 所sở 。 此thử 二nhị 是thị 人nhân 執chấp 。 六lục 名danh 念niệm 妄vọng 想tưởng 。 取thủ 其kỳ 順thuận 境cảnh 。 七thất 名danh 不bất 念niệm 妄vọng 想tưởng 。 取thủ 其kỳ 違vi 境cảnh 。 八bát 名danh 俱câu 相tương 違vi 妄vọng 想tưởng 。 取thủ 中trung 容dung 境cảnh 。 八bát 中trung 初sơ 三tam 是thị 。 無vô 明minh 住trụ 地địa 。 次thứ 二nhị 是thị 見kiến 一nhất 處xứ 住trụ 地địa 。 後hậu 三tam 是thị 三tam 愛ái 住trụ 地địa 。 辨biện 八bát 妄vọng 體thể 相tướng 訖ngật 。 第đệ 二nhị 約ước 四tứ 分phân 別biệt 者giả 。 初sơ 三tam 妄vọng 想tưởng 是thị 其kỳ 法pháp 執chấp 非phi 四tứ 惑hoặc 所sở 攝nhiếp 。 我ngã 及cập 我ngã 所sở 。 二nhị 種chủng 妄vọng 想tưởng 是thị 四tứ 惑hoặc 中trung 我ngã 見kiến 所sở 攝nhiếp 。 念niệm 妄vọng 想tưởng 者giả 我ngã 愛ái 所sở 攝nhiếp 。 不bất 念niệm 妄vọng 想tưởng 我ngã 慢mạn 所sở 攝nhiếp 。 俱câu 相tương 違vi 妄vọng 想tưởng 無vô 明minh 所sở 攝nhiếp 。 四tứ 惑hoặc 殘tàn 習tập 初sơ 三tam 所sở 攝nhiếp 。 第đệ 九cửu 約ước 八bát 妄vọng 想tưởng 分phân 別biệt 訖ngật 。

第đệ 十thập 約ước 十thập 種chủng 無vô 明minh 分phân 別biệt 者giả 。 有hữu 其kỳ 二nhị 門môn (# 一nhất 辨biện 十thập 種chủng 無vô 明minh 體thể 相tướng 。 二nhị 約ước 四tứ 惑hoặc 分phân 別biệt 第đệ 一nhất 辨biện 十thập 種chủng 無vô 明minh 者giả 。 依y 第đệ 五ngũ 勝thắng 相tương 對đối 治trị 章chương 所sở 說thuyết 。 一nhất 名danh 凡phàm 夫phu 性tánh 無vô 明minh 。 是thị 法pháp 執chấp 種chủng 子tử 。 二nhị 名danh 依y 身thân 業nghiệp 等đẳng 於ư 諸chư 眾chúng 生sanh 。 起khởi 邪tà 行hành 無vô 明minh 。 三tam 名danh 心tâm 遲trì 苦khổ 無vô 明minh 。 聞văn 思tư 修tu 妄vọng 失thất 無vô 明minh 。 四tứ 名danh 微vi 細tế 煩phiền 惱não 。 行hành 共cộng 生sanh 身thân 見kiến 等đẳng 無vô 明minh 。 五ngũ 名danh 於ư 下hạ 乘thừa 般bát 涅Niết 槃Bàn 無vô 明minh 。 六lục 名danh 麁thô 相tương/tướng 行hành 無vô 明minh 。 七thất 名danh 微vi 細tế 相tương/tướng 行hành 無vô 明minh 。 八bát 名danh 於ư 無vô 明minh 作tác 功công 用dụng 心tâm 無vô 明minh 。 九cửu 名danh 於ư 眾chúng 生sanh 利lợi 益ích 不bất 由do 功công 用dụng 心tâm 無vô 明minh 。 十thập 名danh 於ư 眾chúng 法pháp 中trung 不bất 得đắc 自tự 在tại 無vô 明minh 。 此thử 十thập 無vô 明minh 並tịnh 是thị 本bổn 識thức 中trung 法pháp 執chấp 種chủng 子tử 。 亦diệc 有hữu 人nhân 我ngã 障chướng 中trung 十thập 使sử 種chủng 子tử 殘tàn 習tập 及cập 四tứ 惑hoặc 種chủng 子tử 殘tàn 習tập 。 初sơ 一nhất 無vô 明minh 當đương 體thể 立lập 名danh 。 後hậu 之chi 九cửu 種chủng 就tựu 所sở 障chướng 加gia 行hành 之chi 道đạo 以dĩ 立lập 其kỳ 名danh 。 起khởi 邪tà 行hành 等đẳng 皆giai 是thị 淨tịnh 品phẩm 加gia 行hành 。 從tùng 本bổn 識thức 中trung 聞văn 思tư 修tu 種chủng 子tử 而nhi 生sanh 。 不bất 從tùng 本bổn 識thức 中trung 無vô 明minh 種chủng 生sanh 。 下hạ 二nhị 十thập 二nhị 無vô 明minh 亦diệc 是thị 本bổn 識thức 中trung 法pháp 執chấp 種chủng 子tử 。 及cập 人nhân 我ngã 執chấp 中trung 殘tàn 習tập 種chủng 子tử 。 並tịnh 非phi 上thượng 心tâm 。 類loại 此thử 可khả 知tri 。 第đệ 一nhất 辨biện 十thập 無vô 明minh 體thể 相tướng 訖ngật 。 第đệ 二nhị 約ước 四tứ 惑hoặc 分phân 別biệt 者giả 。 四tứ 惑hoặc 上thượng 心tâm 及cập 隨tùy 眠miên 種chủng 子tử 並tịnh 非phi 彼bỉ 十thập 無vô 明minh 所sở 攝nhiếp 及cập 二nhị 十thập 二nhị 無vô 明minh 攝nhiếp 。 四tứ 惑hoặc 種chủng 子tử 殘tàn 習tập 為vi 彼bỉ 十thập 無vô 明minh 及cập 二nhị 十thập 二nhị 。 無vô 明minh 所sở 攝nhiếp 。 第đệ 十thập 約ước 十thập 無vô 明minh 分phân 別biệt 訖ngật 。

第đệ 十thập 一nhất 治trị 斷đoạn 分phân 齊tề 者giả 有hữu 其kỳ 二nhị 門môn 。 一nhất 就tựu 大đại 辨biện 小tiểu 明minh 二Nhị 乘Thừa 人nhân 斷đoạn 之chi 分phần 齊tề 。 二nhị 明minh 大Đại 乘Thừa 治trị 斷đoạn 分phân 齊tề 。 初sơ 就tựu 大đại 辨biện 小tiểu 中trung 。 先tiên 辨biện 雜tạp 心tâm 。 次thứ 辨biện 成thành 實thật 。 所sở 以dĩ 名danh 為vi 。 就tựu 大đại 辨biện 小tiểu 者giả 。 良lương 由do 小Tiểu 乘Thừa 法pháp 中trung 未vị 辨biện 七thất 識thức 四tứ 惑hoặc 。 今kim 明minh 小Tiểu 乘Thừa 斷đoạn 七thất 識thức 四tứ 惑hoặc 。 是thị 故cố 名danh 為vi 。 就tựu 大đại 辨biện 小tiểu 。 所sở 以dĩ 不bất 為vi 小Tiểu 乘Thừa 之chi 人nhân 。 說thuyết 七thất 識thức 四tứ 惑hoặc 者giả 。 由do 此thử 七thất 識thức 是thị 其kỳ 通thông 識thức 難nan 可khả 解giải 知tri 故cố 。 不bất 為vi 小tiểu 說thuyết 。 以dĩ 不bất 為vi 說thuyết 七thất 識thức 故cố 。 彼bỉ 小Tiểu 乘Thừa 人nhân 執chấp 一nhất 切thiết 惑hoặc 皆giai 在tại 六lục 識thức 。 雜tạp 心tâm 人nhân 執chấp 相tướng 應ưng 無vô 明minh 在tại 於ư 六lục 識thức 相tương 應ứng 心tâm 數số 。 成thành 實thật 人nhân 執chấp 取thủ 性tánh 無vô 明minh 在tại 於ư 六lục 識thức 。 大Đại 乘Thừa 人nhân 說thuyết 此thử 相tương 應ứng 取thủ 性tánh 並tịnh 在tại 七thất 識thức 。 為vi 有hữu 此thử 義nghĩa 故cố 須tu 就tựu 以dĩ 辨biện 其kỳ 小tiểu 。 先tiên 辨biện 雜tạp 心tâm 者giả 有hữu 其kỳ 五ngũ 位vị 。 一nhất 名danh 外ngoại 凡phàm 位vị 。 二nhị 名danh 內nội 凡phàm 位vị 。 四tứ 念niệm 已dĩ 上thượng 。 三tam 名danh 見kiến 道đạo 位vị 。 苦khổ 法Pháp 忍Nhẫn 已dĩ 上thượng 。 四tứ 修tu 道Đạo 位vị 。 謂vị 十thập 六lục 心tâm 已dĩ 上thượng 。 五ngũ 名danh 無Vô 學Học 位vị 。 謂vị 羅La 漢Hán 已dĩ 上thượng 。 初sơ 外ngoại 凡phàm 位vị 中trung 。 修tu 習tập 三tam 界giới 事sự 觀quán 。 聞văn 思tư 修tu 慧tuệ 。

爾nhĩ 時thời 伏phục 斷đoạn 六lục 識thức 地địa 中trung 十thập 使sử 上thượng 心tâm 。 陀đà 那na 四tứ 惑hoặc 上thượng 心tâm 猶do 行hành 。 第đệ 二nhị 念niệm 處xứ 已dĩ 上thượng 。 內nội 凡phàm 位vị 中trung 。 學học 作tác 無vô 我ngã 之chi 觀quán 能năng 伏phục 陀đà 那na 我ngã 見kiến 上thượng 心tâm 。 問vấn 。 陀đà 那na 我ngã 見kiến 緣duyên 本bổn 識thức 起khởi 。 二Nhị 乘Thừa 內nội 凡phàm 未vị 見kiến 本bổn 識thức 。 何hà 能năng 伏phục 除trừ 七thất 識thức 我ngã 見kiến 。 釋thích 言ngôn 。 凡phàm 夫phu 七thất 識thức 總tổng 相tương/tướng 迷mê 彼bỉ 五ngũ 陰ấm 以dĩ 之chi 為vi 我ngã 。 聖thánh 以dĩ 理lý 說thuyết 五ngũ 陰ấm 之chi 法pháp 體thể 是thị 本bổn 識thức 名danh 緣duyên 梨lê 耶da 道Đạo 理lý 。 我ngã 見kiến 之chi 心tâm 當đương 時thời 不bất 作tác 梨lê 耶da 意ý 緣duyên 。 但đãn 作tác 我ngã 塵trần 意ý 緣duyên 。 亦diệc 得đắc 名danh 為vi 。 緣duyên 本bổn 識thức 起khởi 。 內nội 凡phàm 地địa 中trung 通thông 相tương/tướng 緣duyên 彼bỉ 五ngũ 陰ấm 諸chư 法pháp 作tác 無vô 我ngã 之chi 解giải 。 亦diệc 復phục 未vị 能năng 別biệt 解giải 本bổn 識thức 。 雖tuy 不bất 別biệt 解giải 但đãn 所sở 緣duyên 五ngũ 陰ấm 體thể 是thị 本bổn 識thức 故cố 。 緣duyên 五ngũ 陰ấm 無vô 我ngã 。 亦diệc 得đắc 名danh 為vi 。 緣duyên 本bổn 識thức 無vô 我ngã 。 故cố 能năng 伏phục 我ngã 見kiến 。 三tam 見kiến 道đạo 位vị 者giả 。 苦khổ 忍nhẫn 已dĩ 上thượng 。 能năng 永vĩnh 斷đoạn 本bổn 識thức 中trung 見kiến 道đạo 四tứ 惑hoặc 正chánh 使sử 種chủng 子tử 功công 能năng 。 亦diệc 斷đoạn 本bổn 識thức 中trung 見kiến 道đạo 十thập 使sử 種chủng 子tử 功công 能năng 。 第đệ 四tứ 修tu 道Đạo 位vị 者giả 。 第đệ 十thập 六lục 心tâm 已dĩ 上thượng 乃nãi 至chí 那na 含hàm 。 金kim 剛cang 斷đoạn 修tu 道Đạo 中trung 四tứ 惑hoặc 種chủng 子tử 。 有hữu 其kỳ 二nhị 義nghĩa 。 一nhất 就tựu 別biệt 時thời 四tứ 惑hoặc 分phân 別biệt 。 但đãn 斷đoạn 我ngã 愛ái 我ngã 慢mạn 無vô 明minh 。 三tam 惑hoặc 種chủng 子tử 。 前tiền 斷đoạn 未vị 盡tận 故cố 。 我ngã 見kiến 種chủng 子tử 前tiền 已dĩ 斷đoạn 竟cánh 今kim 更cánh 不bất 斷đoạn 。 二nhị 同đồng 時thời 四tứ 惑hoặc 分phân 別biệt 。 斷đoạn 彼bỉ 修tu 道Đạo 四tứ 惑hoặc 種chủng 子tử 。 亦diệc 斷đoạn 十thập 使sử 中trung 貪tham 瞋sân 癡si 慢mạn 。 四tứ 使sử 種chủng 子tử 。 前tiền 義nghĩa 如như 眾chúng 名danh 章chương 說thuyết 。 正Chánh 法Pháp 內nội 人nhân 有hữu 其kỳ 三tam 種chủng 。 一nhất 名danh 正chánh 思tư 。 在tại 四tứ 念niệm 處xứ 。 二nhị 名danh 正chánh 修tu 。 在tại 煗noãn 法pháp 已dĩ 上thượng 。 三tam 名danh 有hữu 學học 。 苦khổ 忍nhẫn 已dĩ 上thượng 。 前tiền 二nhị 伏phục 我ngã 見kiến 。 後hậu 一nhất 滅diệt 我ngã 見kiến 。 雖tuy 違vi 身thân 於ư 本bổn 識thức 中trung 我ngã 愛ái 恆hằng 隨tùy 。 亦diệc 可khả 修tu 道Đạo 四tứ 惑hoặc 種chủng 子tử 同đồng 體thể 義nghĩa 邊biên 皆giai 名danh 我ngã 愛ái 。 與dữ 後hậu 義nghĩa 相tương 似tự 。 中trung 邊biên 論luận 修tu 住trụ 品phẩm 云vân 。 凡phàm 夫phu 位vị 中trung 隨tùy 應ứng 無vô 倒đảo 法pháp 與dữ 倒đảo 法pháp 相tướng 雜tạp 。 外ngoại 凡phàm 夫phu 地địa 伏phục 六lục 識thức 我ngã 見kiến 名danh 隨tùy 無vô 倒đảo 。 與dữ 七thất 識thức 中trung 我ngã 見kiến 相tương 應ứng 名danh 與dữ 倒đảo 相tương/tướng 雜tạp 。 內nội 凡phàm 夫phu 地địa 伏phục 七thất 識thức 中trung 四tứ 惑hoặc 上thượng 心tâm 名danh 隨tùy 無vô 倒đảo 。 與dữ 四tứ 惑hoặc 種chủng 子tử 相tương 應ứng 名danh 為vi 相tương/tướng 雜tạp 。 二nhị 有hữu 學học 聖thánh 人nhân 顛điên 倒đảo 所sở 隨tùy 逐trục 。 無vô 其kỳ 見kiến 修tu 道Đạo 所sở 斷đoạn 四tứ 惑hoặc 習tập 在tại 及cập 四tứ 使sử 種chủng 在tại 名danh 倒đảo 所sở 隨tùy 逐trục 。 已dĩ 除trừ 見kiến 斷đoạn 四tứ 惑hoặc 種chủng 子tử 及cập 十thập 使sử 中trung 六lục 使sử 種chủng 子tử 名danh 無vô 見kiến 倒đảo 。 以dĩ 外ngoại 凡phàm 地địa 時thời 四tứ 惑hoặc 通thông 染nhiễm 。 凡phàm 夫phu 所sở 起khởi 見kiến 修tu 二nhị 惑hoặc 。 入nhập 見kiến 道đạo 時thời 但đãn 斷đoạn 見kiến 諦Đế 惑hoặc 種chủng 。 未vị 斷đoạn 修tu 道Đạo 四tứ 使sử 習tập 氣khí 。 是thị 故cố 見kiến 道đạo 但đãn 斷đoạn 染nhiễm 見kiến 諦Đế 煩phiền 惱não 四tứ 惑hoặc 種chủng 子tử 。 未vị 斷đoạn 染nhiễm 修tu 道Đạo 煩phiền 惱não 四tứ 惑hoặc 習tập 氣khí 。 三tam 無Vô 學Học 人nhân 名danh 無vô 顛điên 倒đảo 。 無vô 倒đảo 法pháp 隨tùy 逐trục 。 無vô 見kiến 諦Đế 四tứ 惑hoặc 等đẳng 名danh 為vi 無vô 倒đảo 。 修tu 道Đạo 四tứ 使sử 種chủng 子tử 名danh 無vô 倒đảo 隨tùy 。 無Vô 學Học 已dĩ 上thượng 但đãn 有hữu 種chủng 子tử 殘tàn 習tập 。 第đệ 五ngũ 無Vô 學Học 位vị 中trung 羅La 漢Hán 已dĩ 上thượng 唯duy 有hữu 四tứ 惑hoặc 種chủng 子tử 殘tàn 習tập 及cập 十thập 使sử 種chủng 子tử 殘tàn 習tập 。 更cánh 無vô 四tứ 惑hoặc 上thượng 心tâm 及cập 十thập 使sử 上thượng 心tâm 。 但đãn 本bổn 識thức 中trung 有hữu 四tứ 惑hoặc 種chủng 子tử 殘tàn 習tập 及cập 十thập 使sử 中trung 種chủng 子tử 殘tàn 習tập 。 令linh 羅La 漢Hán 等đẳng 無vô 記ký 心tâm 中trung 起khởi 我ngã 衣y 我ngã 鉢bát 等đẳng 執chấp 。 此thử 殘tàn 習tập 種chủng 子tử 二Nhị 乘Thừa 不bất 斷đoạn 。 大Đại 乘Thừa 乃nãi 除trừ 。 若nhược 二Nhị 乘Thừa 聖thánh 人nhân 不bất 斷đoạn 四tứ 惑hoặc 正chánh 使sử 種chủng 子tử 者giả 。 十thập 使sử 之chi 中trung 我ngã 見kiến 正chánh 使sử 亦diệc 應ưng 不bất 斷đoạn 。

何hà 以dĩ 故cố 。 同đồng 緣duyên 本bổn 識thức 起khởi 故cố 。 故cố 緣duyên 相tương/tướng 章chương 云vân 。 阿a 梨lê 耶da 識thức 。 與dữ 阿a 陀đà 那na 識thức 。 及cập 第đệ 六lục 識thức 。 我ngã 見kiến 為vi 我ngã 塵trần 緣duyên 相tương/tướng 。 同đồng 緣duyên 本bổn 識thức 以dĩ 為vi 我ngã 塵trần 。 何hà 為vi 偏thiên 斷đoạn 六lục 識thức 我ngã 見kiến 不bất 斷đoạn 七thất 識thức 我ngã 執chấp 。 判phán 無vô 斯tư 理lý 。 又hựu 七thất 識thức 四tứ 惑hoặc 為vi 人nhân 我ngã 障chướng 體thể 。 若nhược 聖thánh 人nhân 不bất 斷đoạn 四tứ 惑hoặc 者giả 。 二Nhị 乘Thừa 聖thánh 人nhân 應ưng 當đương 不bất 斷đoạn 人nhân 我ngã 障chướng 體thể 。 那na 含hàm 羅La 漢Hán 入nhập 出xuất 俱câu 無vô 陀đà 那na 上thượng 心tâm 。 但đãn 可khả 本bổn 識thức 中trung 有hữu 。 又hựu 雜tạp 心tâm 中trung 執chấp 彼bỉ 陀đà 那na 無vô 明minh 為vi 相tương 應ứng 無vô 明minh 。 相tương 應ứng 無vô 明minh 通thông 見kiến 修tu 斷đoạn 。 判phán 知tri 四tứ 惑hoặc 通thông 見kiến 修tu 斷đoạn 種chủng 子tử 殘tàn 習tập 。 辨biện 雜tạp 心tâm 訖ngật 。 次thứ 辨biện 成thành 實thật 位vị 別biệt 有hữu 五ngũ 。 第đệ 一nhất 外ngoại 凡phàm 。 在tại 乾can/kiền/càn 慧tuệ 已dĩ 前tiền 。 二nhị 名danh 內nội 凡phàm 。 聞văn 思tư 已dĩ 上thượng 。 三tam 名danh 見kiến 道đạo 。 無vô 相tướng 已dĩ 上thượng 。 四tứ 名danh 修tu 道Đạo 。 斯Tư 陀Đà 含Hàm 行hành 已dĩ 上thượng 。 五ngũ 名danh 無Vô 學Học 道đạo 。 羅La 漢Hán 已dĩ 上thượng 。 第đệ 一nhất 外ngoại 凡phàm 未vị 入nhập 乾can/kiền/càn 慧tuệ 。 但đãn 伏phục 六lục 識thức 上thượng 心tâm 十thập 使sử 。 乾can/kiền/càn 慧tuệ 地địa 中trung 伏phục 彼bỉ 陀đà 那na 四tứ 惑hoặc 上thượng 心tâm 。 第đệ 二nhị 內nội 凡phàm 聞văn 思tư 地địa 中trung 斷đoạn 假giả 中trung 我ngã 見kiến 。 修tu 慧tuệ 已dĩ 上thượng 斷đoạn 實thật 中trung 我ngã 見kiến 。 故cố 彼bỉ 論luận 云vân 。 假giả 名danh 惑hoặc 者giả 多đa 聞văn 因nhân 緣duyên 故cố 滅diệt 。 或hoặc 以dĩ 思tư 惟duy 因nhân 緣duyên 故cố 滅diệt 。 實thật 法pháp 惑hoặc 者giả 煗noãn 頂đảnh 中trung 滅diệt 。 此thử 無vô 漏lậu 解giải 心tâm 正Chánh 斷Đoạn 七thất 識thức 無vô 明minh 種chủng 子tử 。 亦diệc 斷đoạn 十thập 使sử 見kiến 斷đoạn 無vô 明minh 。 第đệ 三tam 見kiến 道đạo 位vị 中trung 斷đoạn 前tiền 假giả 實thật 二nhị 惑hoặc 窮cùng 盡tận 。 故cố 彼bỉ 論luận 云vân 。 從tùng 煗noãn 已dĩ 來lai 漸tiệm 斷đoạn 煩phiền 惱não 見kiến 滅diệt 乃nãi 盡tận 。 此thử 乃nãi 無vô 相tướng 位vị 中trung 總tổng 見kiến 性tánh 空không 名danh 為vi 見kiến 滅diệt 。 第đệ 四tứ 修tu 道Đạo 位vị 中trung 斷đoạn 彼bỉ 四tứ 惑hoặc 種chủng 子tử 殘tàn 習tập 。 亦diệc 斷đoạn 修tu 道Đạo 四tứ 使sử 。 對đối 彼bỉ 見kiến 惑hoặc 亦diệc 名danh 殘tàn 習tập 。 彼bỉ 成thành 實thật 宗tông 修tu 道Đạo 位vị 中trung 更cánh 無vô 取thủ 性tánh 。 驗nghiệm 此thử 文văn 意ý 。 應ưng 不bất 起khởi 四tứ 惑hoặc 上thượng 心tâm 。 但đãn 可khả 起khởi 彼bỉ 輕khinh 微vi 四tứ 使sử 。 亦diệc 可khả 有hữu 漏lậu 心tâm 中trung 得đắc 起khởi 輕khinh 微vi 四tứ 惑hoặc 第đệ 五ngũ 無Vô 學Học 地địa 中trung 但đãn 有hữu 本bổn 識thức 中trung 四tứ 惑hoặc 種chủng 子tử 輕khinh 微vi 殘tàn 習tập 。 與dữ 雜tạp 心tâm 異dị 者giả 。 修tu 道Đạo 之chi 中trung 分phần/phân 斷đoạn 殘tàn 習tập 。 無Vô 學Học 地địa 中trung 但đãn 有hữu 種chủng 子tử 輕khinh 微vi 殘tàn 習tập 。 有hữu 此thử 不bất 同đồng 。 故cố 無vô 相tướng 論luận 云vân 。 羅La 漢Hán 之chi 人nhân 但đãn 有hữu 習tập 氣khí 。 明minh 就tựu 大đại 辨biện 小tiểu 訖ngật 。 第đệ 二nhị 明minh 大Đại 乘Thừa 中trung 治trị 斷đoạn 分phân 齊tề 者giả 。 有hữu 其kỳ 五ngũ 位vị 。 第đệ 一nhất 外ngoại 凡phàm 名danh 常thường 沒một 地địa 。 第đệ 二nhị 內nội 凡phàm 名danh 十thập 信tín 地địa 。 第đệ 三tam 十thập 解giải 十thập 行hành 地địa 。 四tứ 十thập 迴hồi 及cập 以dĩ 十Thập 地Địa 。 第đệ 五ngũ 佛Phật 地địa 。 第đệ 一nhất 外ngoại 凡phàm 常thường 沒một 染nhiễm 污ô 十thập 使sử 上thượng 心tâm 。 善thiện 無vô 記ký 心tâm 中trung 無vô 十thập 使sử 上thượng 心tâm 。 但đãn 有hữu 四tứ 惑hoặc 上thượng 心tâm 。 故cố 眾chúng 名danh 章chương 云vân 。 遍biến 凡phàm 夫phu 善thiện 惡ác 無vô 記ký 心tâm 中trung 。 第đệ 二nhị 內nội 凡phàm 十thập 信tín 地địa 中trung 有hữu 二nhị 種chủng 菩Bồ 薩Tát 。 一nhất 名danh 頓đốn 悟ngộ 菩Bồ 薩Tát 。 但đãn 伏phục 四tứ 惑hoặc 上thượng 心tâm 及cập 十thập 使sử 上thượng 心tâm 。 未vị 斷đoạn 四tứ 惑hoặc 十thập 使sử 隨tùy 眠miên 種chủng 子tử 故cố 。 第đệ 五ngũ 勝thắng 相tương/tướng 修tu 時thời 章chương 云vân 。 十thập 信tín 地địa 名danh 不bất 定định 阿a 僧tăng 祇kỳ 。 有hữu 白bạch 法Pháp 與dữ 黑hắc 雜tạp 。 與dữ 凡phàm 夫phu 不bất 異dị 。 出xuất 世thế 有hữu 漏lậu 善thiện 名danh 為vi 白bạch 法Pháp 。 四tứ 惑hoặc 種chủng 子tử 及cập 十thập 使sử 種chủng 子tử 殘tàn 習tập 故cố 。 起khởi 信tín 論luận 云vân 。 執chấp 相tướng 應ưng 染nhiễm 者giả 。 依y 二Nhị 乘Thừa 解giải 脫thoát 及cập 信tín 相tương 應ứng 地địa 遠viễn 離ly 故cố 。 以dĩ 彼bỉ 四tứ 惑hoặc 種chủng 子tử 及cập 六lục 識thức 中trung 我ngã 見kiến 種chủng 子tử 名danh 執chấp 相tướng 應ưng 染nhiễm 。 驗nghiệm 此thử 一nhất 文văn 。 定định 知tri 四tứ 惑hoặc 羅La 漢Hán 方phương 盡tận 。 羅La 漢Hán 人nhân 等đẳng 為vi 二Nhị 乘Thừa 解giải 脫thoát 。 得đắc 心tâm 慧tuệ 二nhị 脫thoát 故cố 。 第đệ 三tam 十thập 解giải 地địa 中trung 。 有hữu 二nhị 菩Bồ 薩Tát 。 若nhược 頓đốn 悟ngộ 菩Bồ 薩Tát 至chí 十thập 解giải 地địa 中trung 斷đoạn 四tứ 惑hoặc 正chánh 使sử 種chủng 子tử 及cập 十thập 使sử 正chánh 使sử 種chủng 子tử 。 故cố 修tu 時thời 章chương 云vân 。 十thập 解giải 十thập 行hành 名danh 定định 阿a 僧tăng 祇kỳ 。 不bất 黑hắc 不bất 白bạch 法Pháp 與dữ 白bạch 法Pháp 雜tạp 。 人nhân 無vô 我ngã 觀quán 無vô 漏lậu 之chi 道đạo 名danh 不bất 黑hắc 白bạch 法Pháp 。 出xuất 世thế 有hữu 漏lậu 善thiện 名danh 為vi 白bạch 法Pháp 。 此thử 二nhị 間gian 起khởi 名danh 之chi 為vi 雜tạp 。 以dĩ 得đắc 人nhân 無vô 我ngã 無vô 漏lậu 解giải 故cố 。 能năng 治trị 四tứ 惑hoặc 及cập 與dữ 十thập 使sử 正chánh 使sử 種chủng 子tử 。 此thử 行hành 依y 真Chân 諦Đế 起khởi 。 二nhị 漸tiệm 悟ngộ 菩Bồ 薩Tát 至chí 十thập 解giải 十thập 行hành 地địa 中trung 能năng 治trị 分phân 別biệt 四tứ 惑hoặc 種chủng 子tử 殘tàn 習tập 及cập 十thập 使sử 種chủng 子tử 殘tàn 習tập 。 故cố 起khởi 信tín 論luận 云vân 。 不bất 斷đoạn 相tương 應ứng 染nhiễm 者giả 。 依y 信tín 相tương 應ứng 地địa 方phương 便tiện 捨xả 離ly 乃nãi 至chí 淨tịnh 心tâm 地địa 。 名danh 本bổn 識thức 中trung 四tứ 惑hoặc 種chủng 子tử 殘tàn 習tập 及cập 十thập 使sử 種chủng 子tử 殘tàn 習tập 為vi 不bất 斷đoạn 相tương 應ứng 染nhiễm 。 第đệ 四tứ 十thập 迴hồi 及cập 十Thập 地Địa 中trung 斷đoạn 四tứ 惑hoặc 種chủng 子tử 殘tàn 習tập 及cập 十thập 使sử 種chủng 子tử 殘tàn 習tập 并tinh 斷đoạn 法pháp 執chấp 。 無vô 明minh 住trụ 地địa 。 故cố 無vô 相tướng 論luận 云vân 。 上thượng 心tâm 及cập 隨tùy 眠miên 見kiến 諦Đế 斷đoạn 習tập 氣khí 煩phiền 惱não 得đắc 如như 如như 智trí 方phương 斷đoạn 。 四tứ 惑hoặc 種chủng 子tử 殘tàn 習tập 及cập 十thập 使sử 種chủng 子tử 殘tàn 習tập 名danh 為vi 習tập 氣khí 。 地địa 持trì 論luận 云vân 。 十Thập 地Địa 菩Bồ 薩Tát 。 斷đoạn 煩phiền 惱não 障chướng 皆giai 是thị 殘tàn 習tập 。 第đệ 五ngũ 勝thắng 相tương/tướng 云vân 。 凡phàm 夫phu 性tánh 無vô 明minh 者giả 。 是thị 法pháp 我ngã 分phân 別biệt 無vô 明minh 。 十thập 迴hồi 地địa 斷đoạn 入nhập 於ư 初Sơ 地Địa 。 此thử 行hành 依y 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa 諦Đế 起khởi 。 菩Bồ 薩Tát 斷đoạn 彼bỉ 人nhân 我ngã 執chấp 等đẳng 不bất 與dữ 二Nhị 乘Thừa 行hành 同đồng 。 二Nhị 乘Thừa 雖tuy 緣duyên 五ngũ 陰ấm 作tác 無vô 我ngã 之chi 解giải 。 不bất 知tri 五ngũ 陰ấm 。 是thị 其kỳ 本bổn 識thức 。 菩Bồ 薩Tát 緣duyên 五ngũ 陰ấm 作tác 無vô 我ngã 之chi 解giải 。 能năng 知tri 五ngũ 陰ấm 是thị 其kỳ 本bổn 識thức 。 又hựu 二Nhị 乘Thừa 之chi 人nhân 。 作tác 法pháp 相tướng 觀quán 。 菩Bồ 薩Tát 作tác 彼bỉ 無vô 相tướng 觀quán 知tri 我ngã 塵trần 無vô 相tướng 唯duy 有hữu 本bổn 識thức 十thập 迴hồi 已dĩ 上thượng 作tác 法pháp 空không 之chi 中trung 三tam 無vô 性tánh 觀quán 故cố 。 名danh 如như 如như 智trí 能năng 滅diệt 習tập 氣khí 及cập 以dĩ 去khứ 執chấp 第đệ 五ngũ 佛Phật 地địa 四tứ 惑hoặc 種chủng 子tử 殘tàn 習tập 及cập 十thập 使sử 種chủng 子tử 殘tàn 習tập 法pháp 我ngã 執chấp 等đẳng 。 一nhất 切thiết 皆giai 盡tận 。 故cố 第đệ 五ngũ 出xuất 世thế 淨tịnh 章chương 云vân 。 四tứ 德đức 圓viên 時thời 本bổn 識thức 都đô 盡tận 。 不bất 淨tịnh 品phẩm 本bổn 識thức 煩phiền 惱não 業nghiệp 苦khổ 。 一nhất 切thiết 皆giai 盡tận 。

熏huân 習tập 義nghĩa 第đệ 四tứ 。 出xuất 初sơ 勝thắng 相tương/tướng 相tương/tướng 品phẩm 所sở 辨biện 。

言ngôn 熏huân 習tập 者giả 。 乃nãi 是thị 真chân 妄vọng 之chi 本bổn 。 染nhiễm 淨tịnh 初sơ 門môn 。 建kiến 妄vọng 顯hiển 真chân 。 靡mĩ 不bất 斯tư 洽hiệp 。 興hưng 染nhiễm 起khởi 淨tịnh 。 假giả 實thật 同đồng 依y 。 故cố 經kinh 與dữ 論luận 共cộng 述thuật 斯tư 要yếu 耳nhĩ 。 熏huân 習tập 義nghĩa 八bát 門môn 分phân 別biệt 。 一nhất 釋thích 名danh 義nghĩa 。 二nhị 明minh 體thể 性tánh 分phân 齊tề 。 三tam 熏huân 義nghĩa 差sai 別biệt 。 四tứ 約ước 位vị 分phân 別biệt 。 五ngũ 善thiện 惡ác 無vô 記ký 分phân 別biệt 。 六lục 有hữu 漏lậu 無vô 漏lậu 分phân 別biệt 。 七thất 凡phàm 聖thánh 分phần 別biệt 。 八bát 大đại 小Tiểu 乘Thừa 分phân 別biệt 。

言ngôn 釋thích 名danh 義nghĩa 者giả 。 以dĩ 麁thô 資tư 細tế 名danh 之chi 為vi 熏huân 。 細tế 持trì 麁thô 分phần/phân 目mục 之chi 為vi 習tập 。 熏huân 習tập 不bất 同đồng 。 有hữu 其kỳ 四tứ 種chủng 。 一nhất 名danh 資tư 熏huân 。 二nhị 名danh 熏huân 成thành 。 三tam 名danh 熏huân 轉chuyển 。 四tứ 名danh 熏huân 顯hiển 。 言ngôn 資tư 熏huân 者giả 。 真chân 妄vọng 等đẳng 法pháp 更cánh 相tương 資tư 助trợ 名danh 曰viết 資tư 熏huân 。 故cố 起khởi 信tín 論luận 中trung 。 名danh 真Chân 如Như 熏huân 熏huân 真Chân 如Như 等đẳng 。 言ngôn 熏huân 成thành 者giả 。 六lục 七thất 二nhị 心tâm 起khởi 於ư 染nhiễm 淨tịnh 熏huân 彼bỉ 本bổn 識thức 成thành 染nhiễm 淨tịnh 種chủng 子tử 名danh 為vi 熏huân 成thành 。 故cố 熏huân 習tập 章chương 云vân 。 能năng 熏huân 者giả 相tương 續tục 短đoản 。 所sở 熏huân 者giả 相tương 續tục 長trường/trưởng 。 六lục 七thất 間gian 起khởi 名danh 之chi 為vi 短đoản 。 本bổn 識thức 相tương 續tục 目mục 之chi 為vi 長trường/trưởng 。 言ngôn 熏huân 轉chuyển 者giả 。 本bổn 識thức 先tiên 已dĩ 被bị 熏huân 成thành 染nhiễm 淨tịnh 種chủng 子tử 。 後hậu 為vi 聖thánh 道Đạo 令linh 所sở 熏huân 染nhiễm 種chủng 漸tiệm 滅diệt 淨tịnh 增tăng 名danh 為vi 熏huân 轉chuyển 。 故cố 寂tịch 滅diệt 相tương/tướng 中trung 云vân 。 不bất 淨tịnh 品phẩm 永vĩnh 改cải 本bổn 性tánh 淨tịnh 品phẩm 永vĩnh 成thành 。 本bổn 性tánh 名danh 為vi 轉chuyển 依y 。 言ngôn 熏huân 顯hiển 者giả 。 法pháp 性tánh 本bổn 淨tịnh 。 為vi 分phân 別biệt 惑hoặc 覆phú 名danh 有hữu 垢cấu 真Chân 如Như 。 修tu 無vô 分phân 別biệt 智trí 。 息tức 去khứ 惑hoặc 妄vọng 本bổn 淨tịnh 始thỉ 顯hiển 成thành 無vô 垢cấu 真Chân 如Như 。 名danh 為vi 法Pháp 身thân 。 故cố 出xuất 世thế 淨tịnh 章chương 中trung 本bổn 論luận 云vân 。 聞văn 熏huân 習tập 是thị 法Pháp 身thân 種chủng 子tử 。 釋thích 論luận 解giải 云vân 。 法Pháp 身thân 四tứ 德đức 本bổn 來lai 是thị 有hữu 。 不bất 從tùng 種chủng 子tử 生sanh 。 從tùng 因nhân 作tác 名danh 。 名danh 為vi 種chủng 子tử 。 五ngũ 分phần 法Pháp 身thân 。 是thị 四tứ 德đức 了liễu 因nhân 。 信tín 心tâm 波Ba 若Nhã 三tam 昧muội 大đại 悲bi 與dữ 彼bỉ 五ngũ 分phần 法Pháp 身thân 作tác 生sanh 因nhân 。 種chủng 子tử 名danh 從tùng 因nhân 作tác 名danh 。 釋thích 名danh 義nghĩa 訖ngật 。

第đệ 二nhị 明minh 體thể 性tánh 分phân 齊tề 者giả 。 體thể 性tánh 不bất 同đồng 。 有hữu 其kỳ 四tứ 種chủng 。 一nhất 名danh 生sanh 起khởi 識thức 。 二nhị 者giả 執chấp 識thức 。 三tam 名danh 本bổn 識thức 。 四tứ 名danh 自tự 性tánh 法Pháp 身thân 亦diệc 名danh 真Chân 如Như 。 就tựu 此thử 四tứ 法pháp 辨biện 重trọng/trùng 分phân 齊tề 。 若nhược 論luận 資tư 熏huân 通thông 於ư 四tứ 法pháp 。 於ư 中trung 兩lưỡng 對đối 。 一nhất 真chân 妄vọng 相tương 對đối 。 二nhị 麁thô 細tế 相tương 對đối 。 言ngôn 真chân 妄vọng 相tương 對đối 者giả 。 用dụng 真chân 資tư 妄vọng 妄vọng 想tưởng 得đắc 立lập 。 用dụng 妄vọng 資tư 真chân 方phương 興hưng 染nhiễm 淨tịnh 。 故cố 勝thắng 鬘man 云vân 。 如Như 來Lai 藏tạng 無vô 前tiền 際tế 不bất 起khởi 不bất 滅diệt 法pháp 。 能năng 種chủng 苦khổ 厭yếm 苦khổ 樂lạc 求cầu 涅Niết 槃Bàn 。 種chủng 苦khổ 起khởi 染nhiễm 。 厭yếm 苦khổ 興hưng 淨tịnh 。 妄vọng 資tư 真chân 者giả 。 如như 涅Niết 槃Bàn 經kinh 如Như 來Lai 性tánh 品phẩm 說thuyết 云vân 。 佛Phật 一nhất 味vị 以dĩ 煩phiền 惱não 故cố 出xuất 種chủng 種chủng 味vị 。 此thử 以dĩ 染nhiễm 資tư 真chân 令linh 起khởi 生sanh 死tử 。 又hựu 起khởi 信tín 論luận 云vân 。 從tùng 無vô 始thỉ 已dĩ 來lai 。 具cụ 無vô 漏lậu 法pháp 。 及cập 不bất 思tư 議nghị 。 作tác 業nghiệp 性tánh 令linh 生sanh 厭yếm 苦khổ 求cầu 涅Niết 槃Bàn 也dã 。 迦Ca 葉Diếp 品phẩm 云vân 。 三Tam 十Thập 七Thất 品Phẩm 。 能năng 為vi 煩phiền 惱não 不bất 生sanh 之chi 法pháp 菩Bồ 提Đề 生sanh 因nhân 。 復phục 為vi 涅Niết 槃Bàn 而nhi 為vi 了liễu 因nhân 。 此thử 以dĩ 淨tịnh 資tư 真chân 能năng 成thành 涅Niết 槃Bàn 。 言ngôn 麁thô 細tế 相tương 對đối 者giả 。 以dĩ 細tế 資tư 麁thô 。 以dĩ 麁thô 資tư 細tế 。 故cố 初sơ 勝thắng 相tương/tướng 相tương/tướng 品phẩm 互hỗ 為vi 因nhân 果quả 章chương 云vân 。 阿a 梨lê 耶da 識thức 。 或hoặc 為vi 一nhất 切thiết 法pháp 因nhân 。 或hoặc 為vi 一nhất 切thiết 法pháp 果quả 。 一nhất 切thiết 法pháp 於ư 阿a 梨lê 耶da 識thức 亦diệc 爾nhĩ 。 梨lê 耶da 諸chư 法pháp 因nhân 。 以dĩ 細tế 資tư 麁thô 門môn 。 諸chư 法pháp 梨lê 耶da 因nhân 。 以dĩ 麁thô 資tư 細tế 門môn 。 此thử 取thủ 同đồng 時thời 相tương 應ứng 共cộng 有hữu 因nhân 義nghĩa 。 不bất 論luận 餘dư 因nhân 。 染nhiễm 淨tịnh 因nhân 爾nhĩ 。 第đệ 二nhị 熏huân 成thành □# 在tại 三tam 法pháp 。 本bổn 識thức 為vi 所sở 熏huân 。 六lục 七thất 為vi 能năng 熏huân 。 本bổn 識thức 具cụ 四tứ 義nghĩa 故cố 能năng 持trì 種chủng 。 一nhất 體thể 堅kiên 實thật 故cố 能năng 持trì 種chủng 。 六lục 七thất 疏sớ/sơ 動động 故cố 不bất 持trì 種chủng 。 二nhị 體thể 是thị 果quả 報báo 無vô 記ký 故cố 受thọ 善thiện 惡ác 二nhị 種chủng 熏huân 習tập 。 六lục 七thất 不bất 爾nhĩ 故cố 不bất 受thọ 熏huân 。 三tam 是thị 生sanh 滅diệt 可khả 熏huân 之chi 法pháp 。 不bất 同đồng 真chân 識thức 體thể 不bất 生sanh 滅diệt 故cố 不bất 成thành 種chủng 。 四tứ 與dữ 能năng 熏huân 並tịnh 起khởi 。 不bất 同đồng 六lục 七thất 自tự 識thức 前tiền 後hậu 無vô 明minh 相tướng 應ưng 義nghĩa 。 故cố 緣duyên 生sanh 章chương 云vân 。 堅kiên 無vô 記ký 可khả 熏huân 與dữ 能năng 熏huân 相tương 應ứng 。 第đệ 三tam 熏huân 轉chuyển 通thông 於ư 三tam 識thức 。 不bất 淨tịnh 品phẩm 轉chuyển 改cải 淨tịnh 品phẩm 轉chuyển 成thành 。 梨lê 耶da 是thị 染nhiễm 淨tịnh 之chi 本bổn 。 正chánh 是thị 轉chuyển 體thể 。 六lục 七thất 相tương 從tùng 說thuyết 轉chuyển 。 故cố 智trí 差sai 別biệt 章chương 云vân 。 阿a 梨lê 耶da 識thức 。 及cập 生sanh 起khởi 識thức 。 此thử 二nhị 成thành 受thọ 用dụng 身thân 。 以dĩ 有hữu 轉chuyển 成thành 。 二nhị 識thức 轉chuyển 改cải 。 名danh 為vi 法Pháp 身thân 。 明minh 有hữu 轉chuyển 改cải 不bất 待đãi 言ngôn 論luận 。 七thất 識thức 陀đà 那na 雖tuy 無vô 轉chuyển 依y 之chi 文văn 。 義nghĩa 推thôi 亦diệc 有hữu 。 如như 上thượng 三tam 識thức 義nghĩa 中trung 。 已dĩ 廣quảng 分phân 別biệt 。 第đệ 四tứ 熏huân 顯hiển □# 在tại 自tự 性tánh 法Pháp 身thân 。 故cố 無vô 等đẳng 章chương 云vân 。 法Pháp 身thân 依y 自tự 性tánh 身thân 。 如như 眼nhãn 根căn 依y 色sắc 。 自tự 性tánh 身thân 體thể 似tự 彼bỉ 淨tịnh 色sắc 。 離ly 染nhiễm 體thể 顯hiển 為vi 應ưng 身thân 依y 止chỉ 。 與dữ 彼bỉ 應ưng 身thân 功công 德đức 以dĩ 為vi 依y 止chỉ 。 名danh 為vi 法Pháp 身thân 。 似tự 彼bỉ 淨tịnh 色sắc 為vi 識thức 依y 止chỉ 名danh 為vi 眼nhãn 根căn 。 又hựu 第đệ 二nhị 勝thắng 相tương/tướng 分phân 別biệt 章chương 云vân 。 有hữu 垢cấu 真Chân 如Như 無vô 垢cấu 真Chân 如Như 。 以dĩ 此thử 文văn 證chứng 明minh 自tự 性tánh 真Chân 如Như 有hữu 熏huân 顯hiển 之chi 義nghĩa 文văn 。 又hựu 起khởi 信tín 論luận 中trung 就tựu 事sự 識thức 意ý 識thức 廣quảng 明minh 淨tịnh 熏huân 成thành 法pháp 報báo 二nhị 身thân 義nghĩa 。 第đệ 二nhị 明minh 熏huân 習tập 體thể 性tánh 分phân 齊tề 說thuyết 。

第đệ 三Tam 明Minh 熏huân 習tập 差sai 別biệt 者giả 。 有hữu 其kỳ 二nhị 種chủng 。 一nhất 名danh 不bất 淨tịnh 品phẩm 熏huân 習tập 。 二nhị 名danh 淨tịnh 品phẩm 熏huân 習tập 。 言ngôn 不bất 淨tịnh 品phẩm 者giả 。 有hữu 其kỳ 二nhị 義nghĩa 。 一nhất 與dữ 六lục 識thức 煩phiền 惱não 相tương 應ứng 。 二nhị 與dữ 七thất 識thức 四tứ 惑hoặc 相tương 應ứng 名danh 不bất 淨tịnh 品phẩm 。 言ngôn 淨tịnh 品phẩm 者giả 。 有hữu 其kỳ 二nhị 義nghĩa 。 一nhất 不bất 與dữ 六lục 識thức 煩phiền 惱não 相tương 應ứng 名danh 為vi 淨tịnh 品phẩm 。 此thử 即tức 世thế 間gian 淨tịnh 品phẩm 。 二nhị 不bất 與dữ 七thất 識thức 四tứ 惑hoặc 相tương 應ứng 名danh 為vi 淨tịnh 品phẩm 。 此thử 即tức 出xuất 世thế 間gian 淨tịnh 品phẩm 。 不bất 淨tịnh 品phẩm 中trung 差sai 別biệt 有hữu 三tam 。 一nhất 名danh 煩phiền 惱não 不bất 淨tịnh 品phẩm 。 二nhị 名danh 業nghiệp 不bất 淨tịnh 品phẩm 。 三tam 名danh 生sanh 不bất 淨tịnh 品phẩm 。 故cố 分phân 別biệt 章chương 云vân 。 煩phiền 惱não 熏huân 習tập 業nghiệp 。 煩phiền 惱não 不bất 淨tịnh 者giả 。 小tiểu 熏huân 習tập 果quả 報báo 熏huân 習tập 。 小Tiểu 乘Thừa 法pháp 中trung 有hữu 十thập 使sử 煩phiền 惱não 十thập 纏triền 六lục 垢cấu 煩phiền 惱não 。 言ngôn 十thập 使sứ 者giả 。 一nhất 名danh 我ngã 見kiến 。 二nhị 名danh 邊biên 見kiến 。 三tam 名danh 邪tà 見kiến 。 四tứ 名danh 戒giới 取thủ 。 五ngũ 見kiến 取thủ 。 六lục 疑nghi 。 七thất 慢mạn 。 八bát 貪tham 。 九cửu 瞋sân 。 十thập 無vô 明minh 。 十thập 纏triền 者giả 。 一nhất 無vô 慚tàm 。 二nhị 無vô 愧quý 。 三tam 睡thụy 。 四tứ 悔hối 。 五ngũ 慳san 。 六lục 愱# 。 七thất 掉trạo 。 八bát 眠miên 。 九cửu 忿phẫn 。 十thập 覆phú 。 六lục 垢cấu 者giả 。 一nhất 害hại 。 二nhị 恨hận 。 三tam 惱não 。 四tứ 誑cuống 。 五ngũ 憍kiêu 。 六lục 諂siểm 。 此thử 如như 雜tạp 心tâm 使sử 品phẩm 廣quảng 說thuyết 。 小Tiểu 乘Thừa 法pháp 中trung 雖tuy 不bất 明minh 熏huân 梨lê 耶da 識thức 義nghĩa 。 道Đạo 理lý 此thử 等đẳng 實thật 熏huân 本bổn 識thức 成thành 其kỳ 種chủng 子tử 。 小Tiểu 乘Thừa 不bất 解giải 計kế 為vi 非phi 色sắc 非phi 心tâm 。 名danh 為vi 惑hoặc 得đắc 。 若nhược 依y 大Đại 乘Thừa 有hữu 五ngũ 住trụ 煩phiền 惱não 。 一nhất 名danh 見kiến 一nhất 處xứ 住trụ 地địa 。 此thử 是thị 見kiến 諦Đế 惑hoặc 。 二nhị 名danh 欲dục 愛ái 。 此thử 欲dục 界giới 修tu 惑hoặc 。 三tam 名danh 色sắc 愛ái 。 此thử 色sắc 界giới 修tu 惑hoặc 。 四tứ 名danh 有hữu 愛ái 。 此thử 無vô 色sắc 界giới 修tu 惑hoặc 。 五ngũ 名danh 無vô 明minh 住trụ 地địa 。 此thử 通thông 三tam 界giới 修tu 惑hoặc 。 此thử 義nghĩa 如như 勝thắng 鬘man 經kinh 廣quảng 說thuyết 文văn 。 此thử 五ngũ 住trụ 中trung 。 初sơ 見kiến 一nhất 處xứ 唯duy 見kiến 道đạo 斷đoạn 。 餘dư 之chi 四tứ 種chủng 通thông 見kiến 修tu 斷đoạn 。 六lục 七thất 心tâm 中trung 起khởi 此thử 五ngũ 種chủng 。 熏huân 彼bỉ 本bổn 識thức 成thành 煩phiền 惱não 種chủng 子tử 。 又hựu 七thất 識thức 中trung 起khởi 於ư 四tứ 惑hoặc 熏huân 本bổn 成thành 種chủng 。 故cố 三tam 地địa 經Kinh 云vân 。 諸chư 見kiến 縛phược 者giả 先tiên 已dĩ 除trừ 斷đoạn 。 一nhất 切thiết 欲dục 縛phược 。 有hữu 縛phược 無vô 明minh 縛phược 等đẳng 皆giai 悉tất 微vi 薄bạc 。 論luận 主chủ 釋thích 云vân 。 諸chư 見kiến 縛phược 者giả 見kiến 道đạo 時thời 斷đoạn 。 餘dư 者giả 三tam 地địa 微vi 薄bạc 。 地địa 經kinh 有hữu 縛phược 通thông 攝nhiếp 色sắc 愛ái 有hữu 愛ái 二nhị 種chủng 住trụ 地địa 。 攝nhiếp 論luận 煩phiền 惱não 不bất 淨tịnh 章chương 中trung 。 名danh 根căn 本bổn 煩phiền 惱não 。 及cập 小tiểu 煩phiền 惱não 。 亦diệc 名danh 大đại 惑hoặc 及cập 與dữ 小tiểu 惑hoặc 。 十thập 使sử 煩phiền 惱não 名danh 為vi 根căn 本bổn 。 亦diệc 名danh 大đại 惑hoặc 。 十thập 纏triền 六lục 垢cấu 為vi 小tiểu 惑hoặc 亦diệc 名danh 少thiểu 分phần 煩phiền 惱não 。 明minh 煩phiền 惱não 熏huân 習tập 訖ngật 。 第đệ 二nhị 業nghiệp 熏huân 習tập 者giả 。 業nghiệp 別biệt 不bất 同đồng 。 有hữu 其kỳ 三tam 種chủng 。 一nhất 是thị 罪tội 業nghiệp 。 謂vị 三tam 塗đồ 總tổng 報báo 不bất 善thiện 惡ác 業nghiệp 。 及cập 人nhân 天thiên 之chi 中trung 。 別biệt 報báo 惡ác 業nghiệp 。 二nhị 名danh 福phước 業nghiệp 。 謂vị 欲dục 界giới 人nhân 天thiên 總tổng 報báo 善thiện 業nghiệp 及cập 鬼quỷ 畜súc 中trung 別biệt 報báo 善thiện 業nghiệp 。 三tam 名danh 不bất 動động 業nghiệp 。 謂vị 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 總tổng 別biệt 報báo 業nghiệp 。 此thử 是thị 八bát 種chủng 定định 業nghiệp 。 故cố 業nghiệp 不bất 淨tịnh 章chương 云vân 。 謂vị 福phước 非phi 福phước 及cập 不bất 動động 。 非phi 福phước 猶do 是thị 罪tội 業nghiệp 也dã 。 六lục 七thất 心tâm 中trung 起khởi 此thử 三tam 業nghiệp 熏huân 於ư 本bổn 識thức 成thành 業nghiệp 種chủng 子tử 名danh 業nghiệp 熏huân 習tập 。 問vấn 。 此thử 處xứ 福phước 業nghiệp 及cập 不bất 動động 業nghiệp 與dữ 下hạ 三tam 界giới 淨tịnh 熏huân 何hà 異dị 而nhi 須tu 兩lưỡng 處xứ 別biệt 說thuyết 。 釋thích 有hữu 二nhị 義nghĩa 。 一nhất 就tựu 地địa 分phân 別biệt 。 二nhị 對đối 識thức 分phân 別biệt 。 言ngôn 就tựu 地địa 分phân 別biệt 者giả 。 福phước 業nghiệp 不bất 動động 業nghiệp 望vọng 於ư 自tự 地địa 各các 為vi 自tự 地địa 惑hoặc 所sở 繫hệ 縛phược 名danh 為vi 不bất 淨tịnh 。 故cố 業nghiệp 不bất 淨tịnh 章chương 云vân 。 從tùng 煩phiền 惱não 生sanh 。 滅diệt 六lục 道đạo 生sanh 死tử 果quả 報báo 。 名danh 業nghiệp 染nhiễm 污ô 各các 從tùng 自tự 地địa 求cầu 果quả 愛ái 心tâm 發phát 生sanh 諸chư 業nghiệp 名danh 。 從tùng 煩phiền 惱não 生sanh 。 復phục 為vi 三tam 界giới 潤nhuận 受thọ 三tam 界giới 果quả 報báo 。 名danh 感cảm 六lục 道đạo 生sanh 死tử 。 下hạ 世thế 間gian 淨tịnh 者giả 。 背bối/bội 下hạ 地địa 煩phiền 惱não 皆giai 下hạ 地địa 起khởi 。 不bất 貪tham 下hạ 地địa 果quả 報báo 。 名danh 之chi 為vi 淨tịnh 。 如như 聞văn 思tư 二nhị 心tâm 背bối/bội 欲dục 界giới 起khởi 乃nãi 至chí 非phi 想tưởng 。 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 。 心tâm 起khởi 名danh 之chi 為vi 淨tịnh 。 二nhị 對đối 識thức 分phân 別biệt 者giả 。 業nghiệp 不bất 淨tịnh 中trung 對đối 陀đà 那na 四tứ 惑hoặc 。 與dữ 四tứ 惑hoặc 相tương 應ứng 名danh 為vi 不bất 淨tịnh 。 下hạ 世thế 間gian 淨tịnh 中trung 對đối 於ư 六lục 識thức 。 不bất 與dữ 十thập 使sử 相tương 應ứng 。 名danh 之chi 為vi 淨tịnh 。 故cố 兩lưỡng 處xứ 不bất 同đồng 。 此thử 義nghĩa 須tu 記ký 。 故cố 業nghiệp 不bất 淨tịnh 章chương 云vân 。 與dữ 煩phiền 惱não 相tương 應ứng 故cố 名danh 為vi 染nhiễm 污ô 。 若nhược 不bất 善thiện 業nghiệp 通thông 與dữ 六lục 七thất 二nhị 心tâm 煩phiền 惱não 相tương 應ứng 。 若nhược 福phước 業nghiệp 不bất 動động 業nghiệp 與dữ 彼bỉ 七thất 識thức 四tứ 惑hoặc 相tương 應ứng 。 故cố 眾chúng 名danh 章chương 云vân 。 獨độc 行hành 無vô 明minh 與dữ 三tam 性tánh 心tâm 俱câu 。 業nghiệp 不bất 淨tịnh 品phẩm 熏huân 習tập 訖ngật 。 淨tịnh 三tam 生sanh 不bất 淨tịnh 熏huân 習tập 者giả 。 更cánh 無vô 別biệt 法pháp 體thể 。 但đãn 就tựu 中trung 陰ấm 求cầu 受thọ 生sanh 時thời 明minh 其kỳ 煩phiền 惱não 熏huân 於ư 本bổn 識thức 令linh 業nghiệp 種chủng 力lực 成thành 能năng 生sanh 後hậu 報báo 。 此thử 起khởi 七thất 識thức 我ngã 愛ái 六lục 識thức 貪tham 使sử 緣duyên 於ư 生sanh 有hữu 能năng 助trợ 業nghiệp 種chủng 令linh 成thành 善thiện 惡ác 。 若nhược 生sanh 人nhân 天thiên 。 助trợ 成thành 善thiện 種chủng 。 若nhược 生sanh 三tam 塗đồ 。 助trợ 不bất 善thiện 種chủng 。 約ước 彼bỉ 受thọ 生sanh 以dĩ 明minh 惑hoặc 熏huân 名danh 生sanh 不bất 淨tịnh 熏huân 耳nhĩ 。 明minh 不bất 淨tịnh 品phẩm 熏huân 習tập 訖ngật 。 次thứ 明minh 淨tịnh 品phẩm 熏huân 習tập 。 淨tịnh 品phẩm 有hữu 二nhị 。 第đệ 一nhất 世thế 間gian 淨tịnh 品phẩm 。 謂vị 三tam 界giới 地địa 中trung 。 聞văn 思tư 修tu 慧tuệ 。 二nhị 出xuất 世thế 淨tịnh 熏huân 。 謂vị 出xuất 間gian 聞văn 思tư 修tu 慧tuệ 。 前tiền 三tam 界giới 善thiện 心tâm 與dữ 七thất 識thức 惑hoặc 俱câu 名danh 為vi 世thế 淨tịnh 。 若nhược 不bất 與dữ 七thất 識thức 四tứ 惑hoặc 相tương 應ứng 名danh 出xuất 世thế 淨tịnh 。 又hựu 復phục 求cầu 三tam 有hữu 心tâm 起khởi 名danh 世thế 間gian 淨tịnh 。 求cầu 三tam 乘thừa 道đạo 起khởi 名danh 出xuất 世thế 間gian 淨tịnh 。 就tựu 世thế 間gian 淨tịnh 中trung 有hữu 其kỳ 三tam 慧tuệ 。 雜tạp 心tâm 論luận 中trung 。 聞văn 慧tuệ 在tại 欲dục 色sắc 二nhị 界giới 。 思tư 慧tuệ 在tại 欲dục 界giới 。 修tu 慧tuệ 在tại 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 成thành 實thật 。