nhị thập ngũ đàn biệt tôn pháp

Phật Quang Đại Từ Điển

(二十五壇別尊法) Pháp Hộ ma của Mật giáo được tu để cúng dường 25 vị tôn 1 cách riêng rẽ nhằm phá trừ 25 Hữu. (xt. Hữu).