二Nhị 部Bộ 僧Tăng 授Thọ 戒Giới 儀Nghi 式Thức
Quyển 0002
清Thanh 書Thư 玉Ngọc 述Thuật

二Nhị 部Bộ 僧Tăng 授Thọ 戒Giới 儀Nghi 式Thức 卷quyển 下hạ

清thanh 。 古cổ 杭# 昭chiêu 慶khánh 寺tự 傳truyền 律luật 沙Sa 門Môn 。 書thư 玉ngọc 。 記ký 。

正chánh 授thọ 本bổn 法pháp 尼ni 大đại 戒giới 具cụ 十thập 八bát 法pháp

初sơ 先tiên 陳trần 乞khất 戒giới 法pháp

(# 尼ni 至chí 寺tự 中trung 。 先tiên 見kiến 知tri 客khách 師sư 。 通thông 會hội 眾chúng 引dẫn 禮lễ 師sư 。 徃# 方phương 丈trượng 請thỉnh 和hòa 尚thượng 登đăng 座tòa 。 然nhiên 後hậu 令linh 尼ni 和hòa 尚thượng 至chí 座tòa 前tiền 向hướng 上thượng 立lập 。 九cửu 師sư 後hậu 排bài 一nhất 班ban 。 問vấn 訊tấn 。 展triển 大đại 具cụ 。 至chí 誠thành 頂đảnh 禮lễ 三tam 拜bái 。 問vấn 訊tấn 長trường 跪quỵ 。 合hợp 掌chưởng )# 。

尼ni 和hòa 尚thượng 白bạch 云vân 。

我ngã (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 。 奉phụng 和hòa 尚thượng 慈từ 命mạng 差sai 委ủy 。 將tương 諸chư 沙Sa 彌Di 尼ni 先tiên 授thọ 本bổn 法pháp 。 彼bỉ (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 。 自tự 說thuyết 清thanh 淨tịnh 。 無vô 有hữu 難nạn/nan 遮già 。 年niên 歲tuế 已dĩ 滿mãn 。 衣y 鉢bát 具cụ 足túc 。 我ngã 等đẳng 和hòa 合hợp 授thọ 本bổn 法pháp 竟cánh 。 今kim 詣nghệ 座tòa 前tiền 。 乞khất 受thọ 大đại 戒giới 。 惟duy 願nguyện 和hòa 尚thượng 慈từ 悲bi 拔bạt 濟tế 。 下hạ 情tình 無vô 任nhậm 。 懇khẩn 禱đảo 之chi 至chí 。

(# 一nhất 齊tề 起khởi 立lập 。 頂đảnh 禮lễ 三tam 拜bái 。 起khởi 具cụ 問vấn 訊tấn 。 左tả 右hữu 分phần/phân 立lập 。 次thứ 尼ni 引dẫn 禮lễ 師sư 亦diệc 向hướng 上thượng 排bài 班ban 。 頂đảnh 禮lễ 三tam 拜bái 。 起khởi 具cụ 。 問vấn 訊tấn 。 傍bàng 立lập )# 。

比Bỉ 丘Khâu 引dẫn 禮lễ 師sư 云vân 。

諸chư 本bổn 法pháp 尼ni 等đẳng 。 一nhất 齊tề 向hướng 上thượng 排bài 班ban 。 問vấn 訊tấn 展triển 大đại 具cụ 聞văn 磬khánh 聲thanh 頂đảnh 禮lễ 三tam 拜bái 。 撩# 衣y (# 拜bái 已dĩ )# 問vấn 訊tấn 。 長trường 跪quỵ 。 合hợp 掌chưởng 。

和hòa 尚thượng 云vân 。

二nhị 部bộ 授thọ 具cụ 。 律luật 制chế 森sâm 嚴nghiêm 。 必tất 集tập 清thanh 淨tịnh 僧Tăng 伽già 。 各các 滿mãn 十thập 眾chúng 。 緣duyên 成thành 方phương 許hứa 授thọ 受thọ 。 少thiểu 有hữu 乖quai 違vi 。 便tiện 名danh 非phi 法pháp 。 然nhiên 師sư 長trưởng 雖tuy 具cụ 。 尤vưu 恐khủng 汝nhữ 等đẳng 身thân 有hữu 難nạn/nan 遮già 。 又hựu 受thọ 不bất 得đắc 。 既ký 然nhiên 身thân 器khí 清thanh 淨tịnh 。 已dĩ 受thọ 本bổn 法pháp 。 則tắc 大đại 戒giới 堪kham 容dung 。 俟sĩ 候hậu 登đăng 壇đàn 。

引dẫn 禮lễ 呼hô 云vân 。

一nhất 齊tề 起khởi 立lập 。 聞văn 磬khánh 聲thanh 禮lễ 謝tạ 三tam 拜bái 。 撩# 衣y (# 拜bái 已dĩ )# 起khởi 具cụ 。 問vấn 訊tấn 。 分phần/phân 班ban 。

(# 尼ni 引dẫn 禮lễ 仍nhưng 向hướng 上thượng 一nhất 拜bái 。 尼ni 十thập 師sư 亦diệc 向hướng 上thượng 一nhất 拜bái 。 然nhiên 後hậu 各các 回hồi 。 以dĩ 俟sĩ 受thọ 戒giới )# 。

二nhị 敷phu 設thiết 壇đàn 儀nghi 法pháp

(# 引dẫn 禮lễ 師sư 先tiên 令linh 人nhân 洒sái 掃tảo 戒giới 壇đàn 。 周chu 圍vi 懸huyền 掛quải 。 瓔anh 珞lạc 幢tràng 幡phan 。 壇đàn 上thượng 正chánh 中trung 設thiết 和hòa 尚thượng 座tòa 。 座tòa 傍bàng 安an 一nhất 香hương 几kỉ 。 中trung 輔phụ 設thiết 羯yết 磨ma 座tòa 。 兩lưỡng 傍bàng 設thiết 教giáo 授thọ 尊tôn 證chứng 座tòa 。 壇đàn 下hạ 正chánh 中trung 設thiết 香hương 案án 。 供cung 列liệt 香hương 花hoa 。 近cận 壇đàn 左tả 右hữu 。 各các 敷phu 高cao 臺đài 。 與dữ 壇đàn 二nhị 級cấp 相tương/tướng 等đẳng 。 尼ni 和hòa 尚thượng 。 座tòa 面diện 南nam 。 餘dư 向hướng 壇đàn 。 又hựu 於ư 法pháp 堂đường 正chánh 中trung 設thiết 和hòa 尚thượng 座tòa 。 左tả 五ngũ 。 右hữu 四tứ 。 設thiết 九cửu 師sư 座tòa 。 八bát 字tự 分phần/phân 開khai 。 引dẫn 禮lễ 師sư 請thỉnh 問vấn 和hòa 尚thượng 作tác 法pháp 時thời 節tiết 以dĩ 便tiện 鳴minh 椎chùy 集tập 眾chúng )# 。

三tam 鳴minh 椎chùy 集tập 眾chúng 法pháp

(# 時thời 至chí 。 引dẫn 禮lễ 師sư 令linh 鳴minh 鐘chung 三tam 下hạ 。 戒giới 壇đàn 燃nhiên 燭chúc 。 本bổn 法pháp 尼ni 各các 各các 披phi 搭# 三tam 衣y 。 聽thính 鉢bát 執chấp 具cụ 。 其kỳ 尼ni 引dẫn 禮lễ 師sư 領lãnh 彼bỉ 魚ngư 貫quán 而nhi 出xuất 。 行hành 至chí 法pháp 堂đường 。 各các 歸quy 班ban 立lập 。 內nội 外ngoại 大đại 僧Tăng 盡tận 齊tề 集tập 已dĩ )# 。

引dẫn 禮lễ 師sư 呼hô 云vân 。

一nhất 齊tề 向hướng 上thượng 排bài 班ban 。 作tác 禮lễ 大đại 僧Tăng 三tam 拜bái 。 撩# 衣y 。 護hộ 鉢bát (# 拜bái 已dĩ )# 起khởi 具cụ 。 問vấn 訊tấn 。 分phần/phân 班ban 。

(# 尼ni 引dẫn 禮lễ 師sư 二nhị 位vị 出xuất 班ban 。 居cư 中trung 向hướng 上thượng 同đồng 四tứ 新tân 戒giới 一nhất 問vấn 訊tấn 。 領lãnh 彼bỉ 請thỉnh 尼ni 十thập 師sư 至chí 法pháp 堂đường 。 十thập 師sư 先tiên 向hướng 大đại 僧Tăng 一nhất 拜bái 。 左tả 右hữu 班ban 列liệt )# 。

比Bỉ 丘Khâu 引dẫn 禮lễ 師sư 云vân 。

一nhất 齊tề 向hướng 上thượng 排bài 班ban 。 作tác 禮lễ 本bổn 部bộ 諸chư 師sư 三tam 拜bái 。 撩# 衣y 。 護hộ 鉢bát (# 師sư 答đáp 云vân 一nhất 拜bái )# 起khởi 具cụ 。 問vấn 訊tấn 。 分phần/phân 班ban 。

(# 尼ni 十thập 師sư 分phần/phân 開khai 邊biên 立lập 。 二nhị 比Bỉ 丘Khâu 引dẫn 禮lễ 師sư 出xuất 班ban 。 居cư 中trung 向hướng 上thượng 。 同đồng 新tân 戒giới 四tứ 人nhân 一nhất 問vấn 訊tấn 。 轉chuyển 身thân 去khứ 請thỉnh 七thất 師sư 至chí 法pháp 堂đường 。 新tân 戒giới 歸quy 班ban 。 引dẫn 禮lễ 復phục 位vị 。 七thất 師sư 分phần/phân 開khai )# 。

引dẫn 禮lễ 師sư 呼hô 云vân 。

一nhất 齊tề 向hướng 上thượng 排bài 班ban 。 作tác 禮lễ 諸chư 師sư 三tam 拜bái 。 撩# 衣y 。 護hộ 鉢bát (# 師sư 答đáp 云vân 。 一nhất 拜bái )# 起khởi 具cụ 。 問vấn 訊tấn 。 分phần/phân 班ban 。

(# 又hựu 二nhị 引dẫn 禮lễ 出xuất 班ban 。 向hướng 上thượng 問vấn 訊tấn 。 引dẫn 四tứ 新tân 戒giới 徃# 兩lưỡng 寮liêu 分phần/phân 請thỉnh 二nhị 師sư 。 同đồng 至chí 法pháp 堂đường 。 新tân 戒giới 歸quy 班ban 。 引dẫn 禮lễ 復phục 位vị 。 九cửu 師sư 相tương/tướng 會hội 同đồng 一nhất 拜bái 已dĩ 左tả 右hữu 序tự 立lập )# 。

引dẫn 禮lễ 師sư 呼hô 云vân 。

一nhất 齊tề 向hướng 上thượng 排bài 班ban 。 作tác 禮lễ 二nhị 師sư 三tam 拜bái 。 撩# 衣y 。 護hộ 鉢bát (# 羯yết 磨ma 師sư 云vân 。 一nhất 拜bái )# 起khởi 具cụ 。 問vấn 訊tấn 。 分phần/phân 班ban 。

(# 二nhị 引dẫn 禮lễ 雙song 鳴minh 引dẫn 磬khánh 。 同đồng 新tân 戒giới 六lục 人nhân 。 徃# 方phương 丈trượng 請thỉnh 和hòa 尚thượng 。 二nhị 押áp 班ban 隨tùy 後hậu 。 至chí 方phương 丈trượng 已dĩ 。 引dẫn 禮lễ 師sư 知tri 會hội 侍thị 司ty 。 請thỉnh 和hòa 尚thượng 出xuất )# 。

引dẫn 禮lễ 師sư 呼hô 云vân 。

一nhất 齊tề 向hướng 上thượng 排bài 班ban 。 聞văn 磬khánh 聲thanh 至chí 誠thành 頂đảnh 禮lễ 三tam 拜bái 。 撩# 衣y 。 護hộ 鉢bát (# 尚thượng 云vân )# 一nhất 拜bái 。 起khởi 具cụ 。 問vấn 訊tấn 。 分phần/phân 班ban (# 引dẫn 禮lễ 云vân )# 末mạt 後hậu 先tiên 行hành 。

(# 領lãnh 班ban 引dẫn 禮lễ 云vân 。 隨tùy 我ngã 走tẩu 。 師sư 轉chuyển 身thân 領lãnh 新tân 戒giới 前tiền 行hành 。 引dẫn 磬khánh 在tại 和hòa 尚thượng 前tiền 。 將tương 至chí 法pháp 堂đường 九cửu 師sư 對đối 面diện 而nhi 立lập 。 新tân 戒giới 歸quy 班ban 。 引dẫn 禮lễ 復phục 位vị 。 和hòa 尚thượng 到đáo 已dĩ 九cửu 師sư 向hướng 上thượng 展triển 具cụ 三tam 拜bái 。 尚thượng 云vân 不bất 展triển 具cụ 。 一nhất 拜bái 。 尚thượng 云vân 各các 序tự 坐tọa 。 其kỳ 尼ni 部bộ 十thập 師sư 向hướng 上thượng 排bài 班ban 。 問vấn 訊tấn 展triển 具cụ 。 一nhất 齊tề 頂đảnh 禮lễ 三tam 拜bái 。 九cửu 師sư 立lập 起khởi 。 尚thượng 云vân 不bất 展triển 具cụ 。 一nhất 拜bái 問vấn 訊tấn 。 歸quy 位vị )# 。

四tứ 正chánh 明minh 請thỉnh 師sư 法pháp

(# 如như 律luật 所sở 明minh 。 本bổn 法pháp 尼ni 止chỉ 請thỉnh 羯yết 磨ma 師sư 。 餘dư 無vô 請thỉnh 法pháp 。 然nhiên 開khai 道đạo 戒giới 體thể 。 傳truyền 宣tuyên 聖thánh 教giáo 。 必tất 由do 和hòa 尚thượng 指chỉ 示thị 律luật 儀nghi 。 務vụ 須tu 教giáo 授thọ 。 羯yết 磨ma 成thành 壞hoại 。 重trọng/trùng 在tại 七thất 師sư 。 今kim 以dĩ 理lý 推thôi 之chi 。 故cố 須tu 伸thân 請thỉnh )# 。

引dẫn 禮lễ 師sư 云vân 。

諸chư 本bổn 法pháp 尼ni 等đẳng 。 一nhất 齊tề 向hướng 上thượng 排bài 班ban 。 問vấn 訊tấn 展triển 大đại 具cụ 聞văn 磬khánh 聲thanh 至chí 誠thành 頂đảnh 禮lễ 。 三tam 拜bái 撩# 衣y 護hộ 鉢bát (# 拜bái 已dĩ )# 問vấn 訊tấn 。 長trường 跪quỵ 。 合hợp 掌chưởng 。

引dẫn 禮lễ 師sư 合hợp 掌chưởng 白bạch 云vân 。

夫phu 明minh 鏡kính 當đương 臺đài 。 遇ngộ 形hình 則tắc 鑑giám 。 洪hồng 鐘chung 在tại 架# 。 有hữu 扣khấu 則tắc 鳴minh 。 圓viên 成thành 三tam 聚tụ 。 須tu 假giả 於ư 三tam 師sư 。 舉cử 撿kiểm 七thất 非phi 。 全toàn 憑bằng 於ư 七thất 證chứng 。 今kim 。 在tại 此thử 大đại 僧Tăng 之chi 中trung 。 為vì 汝nhữ 等đẳng 恭cung 請thỉnh 十thập 師sư 。 登đăng 壇đàn 受thọ 具cụ 。 諸chư 本bổn 法pháp 尼ni 一nhất 齊tề 擡# 頭đầu 認nhận 師sư 。 各các 各các 記ký 取thủ 得đắc 戒giới 和hòa 尚thượng 。 及cập 現hiện 前tiền 諸chư 師sư 。 相tướng 貌mạo 名danh 字tự 。 不bất 得đắc 忘vong 失thất 。

第đệ 一nhất 位vị (# 上thượng 某mỗ 下hạ 某mỗ )# 律luật 師sư 。 為vì 汝nhữ 等đẳng 作tác 具cụ 足túc 戒giới 和hòa 尚thượng 。

右hữu 班ban 引dẫn 禮lễ 云vân 。

第đệ 二nhị 位vị (# 某mỗ 甲giáp )# 律luật 師sư 。 為vì 汝nhữ 等đẳng 作tác 羯yết 磨ma 阿A 闍Xà 黎Lê 。

左tả 班ban 引dẫn 禮lễ 云vân 。

第đệ 三tam 位vị (# 某mỗ 甲giáp )# 律luật 師sư 。 為vì 汝nhữ 等đẳng 作tác 教giáo 授thọ 阿A 闍Xà 黎Lê 。

右hữu 班ban 引dẫn 禮lễ 云vân 。

第đệ 四tứ 位vị (# 某mỗ 甲giáp )# 律luật 師sư 。 為vì 汝nhữ 等đẳng 作tác 尊tôn 證chứng 阿A 闍Xà 黎Lê 。

(# 乃nãi 至chí 第đệ 十thập 位vị 。 左tả 右hữu 引dẫn 禮lễ 亦diệc 如như 是thị 宣tuyên 名danh 示thị 相tương/tướng 。 令linh 諸chư 求cầu 戒giới 者giả 。 一nhất 一nhất 記ký 識thức 分phân 明minh 。 如như 是thị 宣tuyên 已dĩ 。 左tả 班ban 引dẫn 禮lễ 呼hô 云vân )# 。

一nhất 齊tề 起khởi 立lập 。 聞văn 磬khánh 聲thanh 至chí 誠thành 頂đảnh 禮lễ 三tam 拜bái 。 撩# 衣y 。 護hộ 鉢bát 。 長trường 跪quỵ 。 合hợp 掌chưởng 。

左tả 班ban 引dẫn 禮lễ 師sư 云vân 。

諸chư 本bổn 法pháp 尼ni 。 今kim 為vì 汝nhữ 等đẳng 。 恭cung 請thỉnh (# 某mỗ )# 堂đường 上thượng (# 上thượng 某mỗ 下hạ 某mỗ )# 律luật 師sư 。 為vì 汝nhữ 等đẳng 作tác 具cụ 足túc 戒giới 和hòa 尚thượng 。 請thỉnh 師sư 之chi 語ngữ 。 汝nhữ 合hợp 自tự 陳trần 。 恐khủng 汝nhữ 未vị 能năng 。 我ngã 今kim 教giáo 汝nhữ 。 各các 稱xưng 法pháp 名danh 。 (# 稱xưng 已dĩ )# 其kỳ 餘dư 言ngôn 詞từ 。 皆giai 隨tùy 我ngã 道đạo 。

大đại 德đức 。 一nhất 心tâm 念niệm 我ngã 本bổn 法pháp 尼ni (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 。 今kim 請thỉnh 大đại 德đức 。 為vi 具cụ 足túc 戒giới 和hòa 尚thượng 。 願nguyện 大đại 德đức 。 為vi 我ngã 作tác 具cụ 足túc 戒giới 和hòa 尚thượng 。 我ngã 依y 大đại 德đức 故cố 。 得đắc 受thọ 具cụ 足túc 戒giới 。 慈từ 愍mẫn 故cố (# 如như 是thị 至chí 誠thành 。 三tam 請thỉnh 三tam 叩khấu 首thủ )# 。

和hòa 尚thượng 云vân 。

諸chư 本bổn 法pháp 尼ni 。 汝nhữ 既ký 慇ân 懃cần 伸thân 請thỉnh 。 可khả 爾nhĩ 。 為vì 汝nhữ 等đẳng 作tác 具cụ 足túc 戒giới 和hòa 尚thượng 。 汝nhữ 等đẳng 受thọ 戒giới 之chi 後hậu 。 人nhân 人nhân 要yếu 清thanh 淨tịnh 守thủ 持trì 。 不bất 可khả 毀hủy 犯phạm 。 (# 答đáp )# 頂đảnh 戴đái 受thọ 持trì 。

引dẫn 禮lễ 呼hô 云vân 。

一nhất 齊tề 起khởi 立lập 。 聞văn 磬khánh 聲thanh 至chí 誠thành 頂đảnh 禮lễ 三tam 拜bái 。 撩# 衣y 。 護hộ 鉢bát (# 拜bái 已dĩ )# 問vấn 訊tấn 。 長trường 跪quỵ 。 合hợp 掌chưởng 。

右hữu 班ban 引dẫn 禮lễ 云vân 。

諸chư 本bổn 法pháp 尼ni 。 今kim 為vì 汝nhữ 等đẳng 。 恭cung 請thỉnh 現hiện 前tiền 諸chư 師sư 。 作tác 羯yết 磨ma 阿A 闍Xà 黎Lê 。 教giáo 授thọ 阿A 闍Xà 黎Lê 。 尊tôn 證chứng 阿A 闍Xà 黎Lê 。 請thỉnh 師sư 之chi 語ngứ 汝nhữ 合hợp 自tự 陳trần 。 恐khủng 汝nhữ 未vị 能năng 。 我ngã 今kim 教giáo 汝nhữ 。 各các 稱xưng 法pháp 名danh 。 (# 稱xưng 已dĩ )# 其kỳ 餘dư 言ngôn 詞từ 。 皆giai 隨tùy 我ngã 道đạo 。

大đại 德đức 。 一nhất 心tâm 念niệm 我ngã 本bổn 法pháp 尼ni (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 。 今kim 請thỉnh 大đại 德đức 。 為vi 羯yết 磨ma 教giáo 授thọ 尊tôn 證chứng 阿A 闍Xà 黎Lê 。 願nguyện 大đại 德đức 。 為vi 我ngã 作tác 羯yết 磨ma 。 教giáo 授thọ 。 尊tôn 證chứng 阿A 闍Xà 黎Lê 。 我ngã 依y 大đại 德đức 故cố 。 得đắc 受thọ 具cụ 足túc 。 戒giới 慈từ 愍mẫn 故cố (# 三tam 請thỉnh 三tam 叩khấu 首thủ )# 。

羯yết 磨ma 師sư 云vân 。

諸chư 本bổn 法pháp 尼ni 。 汝nhữ 既ký 慇ân 懃cần 伸thân 請thỉnh 。 我ngã 現hiện 前tiền 諸chư 師sư 。 為vì 汝nhữ 等đẳng 作tác 羯yết 磨ma 阿A 闍Xà 黎Lê 。 教giáo 授thọ 阿A 闍Xà 黎Lê 。 尊tôn 證chứng 阿A 闍Xà 黎Lê 。 可khả 爾nhĩ 。 汝nhữ 等đẳng 受thọ 戒giới 之chi 後hậu 。 人nhân 人nhân 清thanh 淨tịnh 莫mạc 放phóng 逸dật (# 答đáp )# 。 依y 教giáo 奉phụng 行hành 。

引dẫn 禮lễ 師sư 云vân 。

一nhất 齊tề 起khởi 立lập 。 聞văn 磬khánh 聲thanh 作tác 禮lễ 三tam 拜bái 。 撩# 衣y 。 護hộ 鉢bát (# 拜bái 已dĩ )# 起khởi 具cụ 。 問vấn 訊tấn 。 分phần/phân 班ban 。

和hòa 尚thượng 云vân 。

大đại 眾chúng 念niệm 佛Phật 登đăng 壇đàn 。

南Nam 無mô 本bổn 師sư 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 佛Phật

(# 佛Phật 號hiệu 方phương 舉cử 。 法Pháp 鼓cổ 大đại 擂# 。 二nhị 引dẫn 禮lễ 雙song 鳴minh 引dẫn 磬khánh 。 領lãnh 站# 班ban 大đại 僧Tăng 前tiền 行hành 。 又hựu 二nhị 引dẫn 禮lễ 雙song 鳴minh 引dẫn 磬khánh 。 引dẫn 新tân 戒giới 序tự 前tiền 而nhi 行hành 。 新tân 戒giới 走tẩu 完hoàn 。 尼ni 十thập 師sư 未vị 後hậu 前tiền 行hành 。 接tiếp 上thượng 而nhi 去khứ 。 然nhiên 後hậu 一nhất 執chấp 香hương 者giả 在tại 七thất 師sư 前tiền 行hành 。 一nhất 執chấp 香hương 者giả 。 在tại 教giáo 授thọ 師sư 前tiền 行hành 。 二nhị 引dẫn 禮lễ 雙song 鳴minh 引dẫn 磬khánh 。 及cập 一nhất 執chấp 香hương 者giả 。 俱câu 在tại 和hòa 尚thượng 前tiền 行hành 。 侍thị 者giả 隨tùy 後hậu 。 大đại 僧Tăng 及cập 新tân 戒giới 至chí 戒giới 壇đàn 。 左tả 右hữu 班ban 立lập 。 引dẫn 禮lễ 復phục 位vị 。 尼ni 十thập 師sư 在tại 堦# 前tiền 對đối 面diện 而nhi 立lập 。 三tam 執chấp 香hương 者giả 又hựu 次thứ 之chi 。 和hòa 尚thượng 近cận 香hương 案án 前tiền 。 佛Phật 號hiệu 鼓cổ 聲thanh 。 一nhất 齊tề 停đình 止chỉ )# 。

五ngũ 祝chúc 延diên 聖thánh 壽thọ 法pháp

維duy 那na 舉cử 讚tán (# 大đại 眾chúng 同đồng 和hòa )# 。

寶bảo 鼎đỉnh 熱nhiệt 名danh 香hương 。 普phổ 徧biến 十thập 方phương 。 虔kiền 誠thành 奉phụng 獻hiến 法pháp 中trung 王vương 。 端đoan 為vi 皇hoàng 王vương 祝chúc 聖thánh 壽thọ 。 地địa 久cửu 天thiên 長trường/trưởng 。 端đoan 為vi 皇hoàng 王vương 祝chúc 聖thánh 壽thọ 。 地địa 久cửu 天thiên 長trường/trưởng 。

南Nam 無mô 香hương 雲vân 蓋cái 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 (# 三tam 稱xưng )#

(# 和hòa 尚thượng 拈niêm 香hương 三tam 拜bái 一nhất 問vấn 訊tấn 。 念niệm 第đệ 二nhị 聲thanh 香hương 雲vân 蓋cái 九cửu 師sư 在tại 和hòa 尚thượng 後hậu 一nhất 班ban 展triển 大đại 具cụ 。 脫thoát 革cách 屣tỉ 。 尼ni 十thập 師sư 又hựu 次thứ 一nhất 班ban 。 亦diệc 展triển 大đại 具cụ 。 念niệm 第đệ 三tam 聲thanh 菩Bồ 薩Tát 完hoàn 。 鐘chung 魚ngư 隨tùy 煞sát 一nhất 陣trận )# 。

六lục 讚tán 禮lễ 三Tam 寶Bảo 法pháp

稽khể 首thủ 禮lễ 諸chư 佛Phật 。 及cập 法pháp 賢hiền 聖thánh 僧Tăng (# 二nhị 十thập 師sư 同đồng 一nhất 拜bái 。 大đại 眾chúng 接tiếp 和hòa )# 。

今kim 演diễn 毗Tỳ 尼Ni 法pháp 。 續tục 僧Tăng 伽già 命mạng 脉mạch (# 如như 前tiền )# 。

正Chánh 法Pháp 得đắc 久cửu 住trụ 。 三tam 乘thừa 果quả 不bất 絕tuyệt (# 大đại 眾chúng 接tiếp 和hòa 。 師sư 拜bái 起khởi 具cụ )# 。

將tương 登đăng 清thanh 淨tịnh 壇đàn 。 願nguyện 證chứng 明minh 所sở 說thuyết (# 師sư 口khẩu 稱xưng 偈kệ 執chấp 具cụ 問vấn 訊tấn )# 。

七thất 陞thăng 壇đàn 白bạch 眾chúng 法pháp

(# 讚tán 禮lễ 三Tam 寶Bảo 畢tất 。 維duy 那na 舉cử 大đại 悲bi 咒chú 。 大đại 眾chúng 齊tề 聲thanh 朗lãng 誦tụng 。 第đệ 十thập 師sư 從tùng 東đông 南nam 轉chuyển 身thân 向hướng 西tây 繞nhiễu 壇đàn 。 次thứ 九cửu 師sư 八bát 師sư 乃nãi 至chí 第đệ 一nhất 師sư 走tẩu 完hoàn 。 尼ni 十thập 師sư 移di 至chí 近cận 檻hạm 。 對đối 面diện 班ban 立lập 但đãn 合hợp 掌chưởng 持trì 咒chú 。 不bất 必tất 隨tùy 繞nhiễu 。 壇đàn 內nội 十thập 師sư 繞nhiễu 三tam 匝táp 半bán 。 二nhị 遍biến 咒chú 完hoàn 。 脫thoát 屣tỉ 陞thăng 中trung 級cấp 。 繞nhiễu 一nhất 匝táp 半bán 。 至chí 東đông 南nam 角giác 上thượng 壇đàn 。 第đệ 十thập 師sư 在tại 左tả 班ban 尾vĩ 立lập 。 面diện 向hướng 第đệ 一nhất 師sư 來lai 處xứ 。 第đệ 九cửu 師sư 至chí 右hữu 班ban 尾vĩ 立lập 。 第đệ 八bát 師sư 在tại 左tả 班ban 面diện 向hướng 和hòa 尚thượng 來lai 處xứ 立lập 。 第đệ 七thất 師sư 至chí 右hữu 班ban 立lập 。 第đệ 六lục 師sư 至chí 左tả 班ban 立lập 。 乃nãi 至chí 第đệ 一nhất 師sư 上thượng 壇đàn 面diện 南nam 而nhi 立lập 。 三tam 遍biến 咒chú 完hoàn 。 鐘chung 魚ngư 隨tùy 煞sát 一nhất 陣trận 。 其kỳ 九cửu 師sư 向hướng 上thượng 排bài 班ban 。 前tiền 五ngũ 後hậu 四tứ 。 尼ni 和hòa 尚thượng 近cận 香hương 案án 前tiền 立lập 。 餘dư 尼ni 九cửu 師sư 後hậu 立lập 排bài 班ban 。 向hướng 尚thượng 合hợp 掌chưởng 同đồng 念niệm )# 。

壇đàn 上thượng 第đệ 一nhất 師sư 舉cử 云vân 。

持trì 戒giới 清thanh 淨tịnh 。 如như 滿mãn 月nguyệt (# 十thập 九cửu 師sư 向hướng 尚thượng 一nhất 拜bái 。 大đại 眾chúng 接tiếp 和hòa 。 答đáp 禮lễ 准chuẩn 前tiền )# 。

身thân 口khẩu 皎hiệu 潔khiết 無vô 瑕hà 穢uế (# 仝# 前tiền )# 。

大đại 眾chúng 和hòa 合hợp 無vô 疑nghi 諍tranh (# 諸chư 師sư 拜bái 下hạ 起khởi 具cụ )# 。

是thị 乃nãi 可khả 得đắc 同đồng 授thọ 戒giới (# 諸chư 師sư 口khẩu 稱xưng 。 執chấp 具cụ 問vấn 訊tấn )# 。

(# 諸chư 師sư 和hòa 合hợp 舉cử 偈kệ 三tam 禮lễ 竟cánh 。 鐘chung 魚ngư 長trường/trưởng 煞sát 一nhất 陣trận 。 十thập 師sư 各các 序tự 坐tọa 。 尼ni 十thập 師sư 上thượng 臺đài 亦diệc 各các 序tự 坐tọa )# 。

和hòa 尚thượng 撫phủ 尺xích 云vân 。

法Pháp 音âm 罕# 遇ngộ 。 戒giới 德đức 難nan 思tư 。 能năng 超siêu 凡phàm 鄙bỉ 穢uế 流lưu 。 可khả 入nhập 聖thánh 賢hiền 寶bảo 位vị 。 為vi 師sư 為vi 匠tượng 。 誠thành 易dị 誠thành 難nạn/nan 。 爐lô 韛bị 弘hoằng 開khai 。 人nhân 根căn 須tu 鍊luyện 。 受thọ 持trì 禁cấm 戒giới 。 衣y 鉢bát 應ưng 嚴nghiêm 。 如như 無vô 衣y 鉢bát 。 莫mạc 容dung 缺khuyết 借tá 。 前tiền 言ngôn 重trọng/trùng 難nạn/nan 。 後hậu 列liệt 輕khinh 遮già 。 問vấn 若nhược 不bất 解giải 不bất 知tri 。 勤cần 勞lao 徒đồ 設thiết 。 信tín 其kỳ 實thật 語ngữ 實thật 答đáp 。 陶đào 誘dụ 得đắc 方phương 。 令linh 發phát 上thượng 品phẩm 真chân 誠thành 。 要yếu 期kỳ 塵trần 境cảnh 。 圖đồ 使sử 十thập 方phương 善thiện 法Pháp 。 灌quán 注chú 身thân 心tâm 。 五ngũ 分phần/phân 基cơ 成thành 。 三Tam 身Thân 體thể 具cụ 。 謹cẩn 白bạch 臨lâm 壇đàn 大đại 眾chúng 。 同đồng 心tâm 共cộng 秉bỉnh 。 慎thận 勿vật 異dị 緣duyên (# 撫phủ 尺xích 一nhất 下hạ )# 。

引dẫn 禮lễ 云vân 。

諸chư 本bổn 法pháp 尼ni 等đẳng 。 人nhân 各các 照chiếu 位vị 依y 次thứ 排bài 班ban 。

(# 左tả 右hữu 為vi 首thủ 本bổn 法pháp 尼ni 。 從tùng 上thượng 而nhi 下hạ 餘dư 者giả 雁nhạn 行hành 相tương 隨tùy 。 至chí 壇đàn 前tiền 面diện 。 分phần/phân 班ban 順thuận 次thứ 立lập 定định )# 。

引dẫn 禮lễ 云vân 。

上thượng 香hương 。

(# 執chấp 香hương 三tam 人nhân 齊tề 眉mi 一nhất 舉cử 。 轉chuyển 身thân 向hướng 上thượng 並tịnh 立lập 。 又hựu 一nhất 舉cử 。 具cụ 儀nghi 並tịnh 進tiến 。 第đệ 一nhất 位vị 走tẩu 中trung 門môn 。 餘dư 二nhị 人nhân 走tẩu 兩lưỡng 頰giáp 門môn 。 並tịnh 至chí 香hương 案án 前tiền 。 又hựu 一nhất 舉cử 。 右hữu 手thủ 提đề 衣y 跪quỵ 下hạ 。 二nhị 引dẫn 禮lễ 站# 在tại 案án 前tiền 。 為vi 首thủ 執chấp 香hương 者giả 自tự 插sáp 爐lô 中trung 。 餘dư 二nhị 人nhân 作tác 插sáp 香hương 勢thế 。 二nhị 引dẫn 禮lễ 接tiếp 彼bỉ 香hương 插sáp 爐lô 中trung 云vân )# 。

起khởi 立lập 。 問vấn 訊tấn 。 復phục 位vị 。

引dẫn 禮lễ 云vân 。

一nhất 齊tề 向hướng 上thượng 排bài 班ban 。 問vấn 訊tấn 。 展triển 大đại 具cụ 。 (# 尚thượng 云vân )# 免miễn 展triển 具cụ 。 聞văn 磬khánh 聲thanh 至chí 誠thành 頂đảnh 禮lễ 。 三tam 拜bái (# 二nhị 部bộ 師sư 合hợp 掌chưởng 受thọ 禮lễ )# 撩# 衣y 。 護hộ 鉢bát (# 拜bái 已dĩ )# 問vấn 訊tấn 。 長trường 跪quỵ 。 合hợp 掌chưởng 。

七thất 請thỉnh 慈từ 加gia 護hộ 法Pháp

和hòa 尚thượng 撫phủ 尺xích 云vân 。

諸chư 本bổn 法pháp 尼ni 。 今kim 者giả 集tập 僧Tăng 登đăng 壇đàn 。 依y 律luật 傳truyền 戒giới 。 理lý 當đương 通thông 啟khải 。

三Tam 寶Bảo 。 乞khất 求cầu 加gia 被bị 。 各các 稱xưng 法pháp 名danh 。 (# 稱xưng 已dĩ )# 作tác 觀quán 運vận 心tâm 。 隨tùy 我ngã 通thông 請thỉnh 。

引dẫn 禮lễ 云vân 。

一nhất 齊tề 起khởi 立lập 。

(# 十thập 師sư 起khởi 座tòa 。 壇đàn 主chủ 舉cử 香hương 碟# 齊tề 眉mi 作tác 梵Phạm 。 九cửu 師sư 同đồng 請thỉnh 。 一nhất 侍thị 者giả 合hợp 掌chưởng 與dữ 羯yết 磨ma 師sư 對đối 面diện 立lập 。 一nhất 侍thị 者giả 立lập 壇đàn 前tiền 第đệ 二nhị 級cấp 。 二nhị 引dẫn 禮lễ 立lập 香hương 案án 內nội 。 俱câu 合hợp 掌chưởng 同đồng 請thỉnh 。 尼ni 十thập 師sư 亦diệc 然nhiên )# 。

香hương 煙yên 迎nghênh 。 香hương 煙yên 請thỉnh 。 本bổn 法pháp 尼ni (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 。 一nhất 心tâm 奉phụng 請thỉnh 。

娑sa 婆bà 教giáo 主chủ 。 本bổn 師sư 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 佛Phật 。 西tây 方phương 接tiếp 引dẫn 。 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 當đương 來lai 下hạ 生sanh 。 彌Di 勒Lặc 尊tôn 佛Phật 。 盡tận 虗hư 空không 。 遍biến 法Pháp 界Giới 。 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 惟duy 願nguyện 不bất 違vi 本bổn 誓thệ 。 慈từ 光quang 攝nhiếp 照chiếu 。 證chứng 明minh 受thọ 戒giới 。

(# 和hòa 尚thượng 拈niêm 香hương 一nhất 瓣# 。 傳truyền 於ư 侍thị 者giả 。 侍thị 者giả 接tiếp 香hương 傳truyền 至chí 第đệ 二nhị 級cấp 侍thị 者giả 。 第đệ 二nhị 級cấp 侍thị 者giả 傳truyền 於ư 引dẫn 禮lễ 。 引dẫn 禮lễ 接tiếp 香hương 拈niêm 在tại 爐lô 中trung 。 求cầu 具cụ 本bổn 法pháp 尼ni 。 隨tùy 其kỳ 所sở 請thỉnh 。 一nhất 拜bái 起khởi 立lập 。 須tu 知tri 能năng 所sở 空không 寂tịch 。 感cảm 應ứng 道đạo 交giao )# 。

香hương 烟yên 迎nghênh 。 香hương 烟yên 請thỉnh 。 本bổn 法pháp 尼ni (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 。 一nhất 心tâm 奉phụng 請thỉnh 。

大đại 小tiểu 二Nhị 乘Thừa 。 毗Tỳ 尼Ni 律luật 藏tạng 。 五ngũ 篇thiên 三tam 聚tụ 。 解giải 脫thoát 木mộc 叉xoa 。 十thập 二nhị 分phần 經kinh 。 權quyền 實thật 教giáo 典điển 。 離ly 欲dục 真chân 淨tịnh 。 甚thậm 深thâm 法Pháp 寶bảo 。 謹cẩn 運vận 一nhất 心tâm 。 歸quy 命mạng 頂đảnh 禮lễ 。

(# 儀nghi 式thức 如như 前tiền )# 。

香hương 烟yên 迎nghênh 。 香hương 烟yên 請thỉnh 。 本bổn 法pháp 尼ni (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 。 一nhất 心tâm 奉phụng 請thỉnh 。

觀quán 音âm 勢thế 至chí 。 文Văn 殊Thù 普phổ 賢hiền 。 清thanh 淨tịnh 海hải 眾chúng 。 諸chư 大đại 菩Bồ 薩Tát 。 律luật 藏tạng 會hội 上thượng 。 優ưu 波ba 離ly 尊tôn 者giả 。 西tây 天thiên 東đông 土thổ/độ 。 歷lịch 代đại 祖tổ 師sư 。 傳truyền 南nam 山sơn 宗tông 諸chư 大đại 律luật 師sư 。 中trung 興hưng 律luật 祖tổ 。 慧tuệ 雲vân 馨hinh 公công 大đại 和hòa 尚thượng 。 弘hoằng 傳truyền 戒giới 法pháp 。 三tam 昧muội 光quang 公công 大đại 和hòa 尚thượng 。 中trung 興hưng 止chỉ 作tác 。 見kiến 月nguyệt 體thể 公công 老lão 和hòa 尚thượng (# 此thử 下hạ 復phục 續tục 八bát 座tòa 上thượng 師sư 之chi 得đắc 戒giới 本bổn 師sư 和hòa 尚thượng 諱húy )# 。 惟duy 願nguyện 不bất 違vi 本bổn 誓thệ 。 慈từ 光quang 攝nhiếp 照chiếu 。 證chứng 明minh 受thọ 戒giới (# 如như 前tiền )# 。

香hương 煙yên 迎nghênh 。 香hương 煙yên 請thỉnh 。 本bổn 法pháp 尼ni (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 。 一nhất 心tâm 奉phụng 請thỉnh 。

光quang 明minh 會hội 上thượng 。 寄ký 位vị 諸chư 天thiên 。 梵Phạm 釋Thích 四Tứ 王Vương 。 天thiên 龍long 八bát 部bộ 。 伽già 藍lam 上thượng 地địa 。 護hộ 戒giới 神thần 王vương 。 金Kim 剛Cang 力Lực 士Sĩ 。 幽u 顯hiển 靈linh 祇kỳ 。 惟duy 願nguyện 各các 乘thừa 本bổn 誓thệ 。 監giám 壇đàn 護hộ 戒giới 。

(# 如như 是thị 伸thân 請thỉnh 已dĩ 畢tất 十thập 師sư 。 就tựu 座tòa 而nhi 坐tọa 。 侍thị 者giả 下hạ 壇đàn 。 引dẫn 禮lễ 復phục 位vị 。 新tân 戒giới 拜bái 已dĩ )# 。

引dẫn 禮lễ 云vân 。

問vấn 訊tấn 。 長trường 跪quỵ (# 雙song 手thủ 牽khiên 衣y )# 合hợp 掌chưởng 。

和hòa 尚thượng 撫phủ 尺xích 云vân 。

通thông 啟khải

三Tam 寶Bảo 已dĩ 竟cánh 。 諸chư 引dẫn 禮lễ 大đại 德đức 。 將tương 彼bỉ 等đẳng 安an 見kiến 不bất 聞văn 處xứ 立lập 。

引dẫn 禮lễ 云vân 。

一nhất 拜bái 起khởi 具cụ 。 問vấn 訊tấn 。 分phần/phân 班ban (# 二nhị 引dẫn 禮lễ 對đối 立lập 班ban 前tiền 。 作tác 如như 是thị 言ngôn )# 。

諸chư 本bổn 法pháp 尼ni 。 汝nhữ 等đẳng 隨tùy 我ngã 音âm 聲thanh 。 一nhất 齊tề 念niệm 佛Phật 出xuất 壇đàn 。

(# 向hướng 上thượng 一nhất 問vấn 訊tấn 。 雙song 鳴minh 引dẫn 磬khánh 齊tề 念niệm )# 。

南Nam 無mô 本bổn 師sư 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 佛Phật

(# 如như 是thị 次thứ 第đệ 。 引dẫn 本bổn 法pháp 尼ni 至chí 屏bính 教giáo 所sở 。 引dẫn 禮lễ 仍nhưng 回hồi 僧Tăng 中trung 。 如như 律luật 所sở 明minh 。 戒giới 壇đàn 乃nãi 是thị 非phi 師sư 不bất 與dữ 之chi 地địa 。 惟duy 是thị 十thập 師sư 同đồng 秉bỉnh 惟duy 受thọ 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 大đại 戒giới 。 不bất 遮già 眾chúng 人nhân 。 但đãn 是thị 受thọ 具cụ 足túc 戒giới 者giả 。 俱câu 聽thính 隨tùy 喜hỷ )# 。

十thập 僧Tăng 集tập 問vấn 和hòa 法pháp

壇đàn 主chủ 云vân 。

僧Tăng 集tập 否phủ/bĩ 。 (# 第đệ 十thập 師sư 答đáp )# 僧Tăng 已dĩ 集tập 。 和hòa 合hợp 否phủ/bĩ 。 和hòa 合hợp 。 未vị 受thọ 具cụ 戒giới 者giả 出xuất 否phủ/bĩ 。 是thị 中trung 無vô 有hữu 。 未vị 受thọ 具cụ 戒giới 者giả 。 (# 謂vị 本bổn 法pháp 尼ni 已dĩ 受thọ 具cụ 故cố )# 僧Tăng 今kim 和hòa 合hợp 。 何hà 所sở 作tác 為vi 。 受thọ 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 大đại 戒giới 羯yết 磨ma 。

(# 集tập 僧Tăng 已dĩ 竟cánh 。 其kỳ 引dẫn 禮lễ 師sư 至chí 屏bính 教giáo 所sở 。 引dẫn 三tam 人nhân 近cận 戒giới 壇đàn 。 令linh 本bổn 法pháp 尼ni 止chỉ 立lập 。 瞻chiêm 觀quán 壇đàn 上thượng 生sanh 。 難nan 遭tao 之chi 想tưởng 。 恭cung 敬kính 之chi 心tâm 。 引dẫn 禮lễ 居cư 中trung 向hướng 上thượng 一nhất 問vấn 訊tấn 。 合hợp 掌chưởng 。 如như 是thị 白bạch 云vân )# 。

十thập 一nhất 白bạch 召triệu 乞khất 戒giới 法pháp

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 彼bỉ 本bổn 法pháp 尼ni (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 。 今kim 從tùng 大đại 僧Tăng 。 乞khất 受thọ 大đại 戒giới (# 一nhất 問vấn 訊tấn )# 。

壇đàn 主chủ 云vân 。

喚hoán 將tương 來lai (# 引dẫn 禮lễ 轉chuyển 身thân 招chiêu 手thủ 召triệu 云vân )# 。

諸chư 本bổn 法pháp 尼ni 。 汝nhữ 等đẳng 來lai 。 (# 諸chư 尼ni 聞văn 召triệu 。 具cụ 儀nghi 前tiền 行hành 入nhập 壇đàn 。 師sư 移di 步bộ 至chí 香hương 案án 側trắc 立lập 。 語ngữ 云vân )# 汝nhữ 等đẳng 一nhất 齊tề 近cận 香hương 案án 前tiền 。 (# 到đáo 已dĩ )# 問vấn 訊tấn 。 長trường 跪quỵ 。 居cư 中trung 者giả 拈niêm 香hương 一nhất 瓣# 。 供cúng 養dường 壇đàn 上thượng 諸chư 師sư 。 (# 拈niêm 香hương 已dĩ )# 一nhất 拜bái 而nhi 起khởi 。 再tái 問vấn 訊tấn 。 隨tùy 我ngã 送tống 汝nhữ 登đăng 壇đàn 乞khất 戒giới 。

(# 引dẫn 禮lễ 先tiên 行hành 。 三tam 人nhân 次thứ 第đệ 隨tùy 去khứ 至chí 壇đàn 後hậu 脫thoát 履lý 。 尼ni 教giáo 授thọ 師sư 引dẫn 彼bỉ 登đăng 壇đàn 。 三tam 人nhân 上thượng 壇đàn 齊tề 立lập 。 尼ni 教giáo 授thọ 師sư 。 側trắc 立lập 於ư 傍bàng 。 呼hô 云vân )# 。

問vấn 訊tấn 展triển 大đại 具cụ 。 (# 展triển 已dĩ 云vân )# 至chí 誠thành 頂đảnh 禮lễ 三tam 拜bái 。 撩# 衣y 。 護hộ 鉢bát (# 拜bái 已dĩ )# 問vấn 訊tấn 。 長trường 跪quỵ (# 雙song 手thủ 牽khiên 衣y 跪quỵ 下hạ )# 合hợp 掌chưởng 。

(# 尼ni 教giáo 授thọ 師sư 合hợp 掌chưởng 。 作tác 如như 是thị 言ngôn )# 。

善thiện 女nữ 人nhân 等đẳng 。 懇khẩn 切thiết 至chí 誠thành 。 仰ngưỡng 憑bằng 清thanh 眾chúng 。 求cầu 哀ai 乞khất 戒giới 。 乞khất 戒giới 之chi 語ngữ 。 汝nhữ 當đương 自tự 陳trần 。 恐khủng 汝nhữ 未vị 能năng 。 我ngã 今kim 教giáo 汝nhữ 。 各các 稱xưng 法pháp 名danh 。 (# 稱xưng 已dĩ )# 其kỳ 餘dư 言ngôn 詞từ 。 皆giai 隨tùy 我ngã 道đạo 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 我ngã 本bổn 法pháp 尼ni (# 某mỗ 甲giáp )# 。 從tùng 和hòa 尚thượng 尼ni (# 上thượng 某mỗ 下hạ 某mỗ )# 律luật 師sư 。 求cầu 受thọ 大đại 戒giới 。 我ngã 本bổn 法pháp 尼ni (# 某mỗ 甲giáp )# 。 今kim 從tùng 大đại 僧Tăng 。 乞khất 受thọ 大đại 戒giới 。 和hòa 尚thượng 尼ni (# 上thượng 某mỗ 下hạ 某mỗ )# 律luật 師sư 。 願nguyện 僧Tăng 拔bạt 濟tế 我ngã 。 慈từ 愍mẫn 故cố (# 三tam 說thuyết 已dĩ 云vân )# 頂đảnh 禮lễ 一nhất 拜bái 。 擡# 起khởi 頭đầu 來lai 。

(# 作tác 持trì 云vân 。 尼ni 教giáo 授thọ 師sư 教giáo 乞khất 戒giới 已dĩ 。 當đương 下hạ 壇đàn 復phục 座tòa )# 。

十thập 二nhị 單đơn 白bạch 問vấn 難nạn/nan 法pháp

(# 羯yết 磨ma 師sư 於ư 本bổn 座tòa 合hợp 掌chưởng 白bạch 云vân )# 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 此thử 本bổn 法pháp 尼ni (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 。 從tùng 和hòa 尚thượng 尼ni (# 某mỗ 甲giáp )# 律luật 師sư 。 求cầu 受thọ 大đại 戒giới 。 此thử (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 。 今kim 從tùng 大đại 僧Tăng 。 乞khất 受thọ 大đại 戒giới 。 和hòa 尚thượng 尼ni (# 某mỗ 甲giáp )# 律luật 師sư 。 若nhược 僧Tăng 時thời 到đáo 。 僧Tăng 忍nhẫn 聽thính 。 我ngã 問vấn 諸chư 難nạn 事sự 。 白bạch 如như 是thị 。 (# 問vấn 云vân )# 作tác 白bạch 成thành 否phủ/bĩ 。 (# 七thất 師sư 合hợp 掌chưởng 答đáp 云vân )# 成thành 。

(# 五ngũ 分phần/phân 律luật 云vân 。 當đương 安an 慰úy 彼bỉ 言ngôn 。 族tộc 姓tánh 女nữ 諦đế 聽thính 。 汝nhữ 莫mạc 恐khủng 怖bố 。 須tu 臾du 之chi 間gian 。 令linh 汝nhữ 三tam 人nhân 。 行hành 清thanh 淨tịnh 戒giới 。 成thành 大đại 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 入nhập 僧Tăng 寶bảo 數số 也dã )# 。

羯yết 磨ma 師sư 合hợp 掌chưởng 問vấn 云vân 。

汝nhữ 三tam 人nhân 諦đế 聽thính 。 今kim 是thị 真chân 誠thành 時thời 。 我ngã 今kim 問vấn 汝nhữ 。 有hữu 。 當đương 言ngôn 有hữu 。 無vô 。 當đương 言ngôn 無vô 。 汝nhữ 三tam 人nhân 不bất 犯phạm 邊biên 罪tội 耶da (# 答đáp )# 無vô 。 汝nhữ 不bất 犯phạm 比Bỉ 丘Khâu 耶da (# 答đáp )# 無vô 。 汝nhữ 非phi 賊tặc 心tâm 為vi 道đạo 耶da (# 答đáp )# 非phi 。 汝nhữ 非phi 壞hoại 二nhị 道đạo 耶da (# 答đáp )# 非phi 。 汝nhữ 非phi 黃hoàng 門môn 耶da (# 答đáp )# 非phi 。 汝nhữ 非phi 弑# 父phụ 耶da (# 答đáp )# 無vô 。 汝nhữ 非phi 弑# 母mẫu 耶da (# 答đáp )# 無vô 。 汝nhữ 非phi 弑# 阿A 羅La 漢Hán 耶da 。 (# 答đáp )# 無vô 。 汝nhữ 非phi 破phá 和hòa 合hợp 僧Tăng 。 耶da (# 答đáp )# 無vô 。 汝nhữ 非phi 惡ác 心tâm 出xuất 佛Phật 身thân 血huyết 。 耶da (# 答đáp )# 無vô 。 汝nhữ 非phi 非phi 人nhân 耶da (# 答đáp )# 非phi 。 汝nhữ 非phi 畜súc 生sanh 耶da (# 答đáp )# 非phi 。 汝nhữ 非phi 二nhị 根căn 耶da (# 答đáp )# 非phi 。 (# 並tịnh 令linh 識thức 相tương/tướng 分phân 明minh 顯hiển 答đáp 。 以dĩ 不bất 解giải 故cố 。 無vô 由do 得đắc 戒giới 也dã )# 汝nhữ 字tự 何hà 等đẳng (# 答đáp 某mỗ 甲giáp )# 和hòa 尚thượng 字tự 誰thùy (# 答đáp 上thượng 某mỗ 下hạ 某mỗ )# 大đại 和hòa 尚thượng 。 年niên 歲tuế 滿mãn 不bất (# 答đáp )# 滿mãn 。 衣y 鉢bát 具cụ 足túc 不bất (# 答đáp )# 具cụ 。 父phụ 母mẫu 夫phu 主chủ 聽thính 汝nhữ 不bất (# 答đáp )# 聽thính 。 汝nhữ 不bất 負phụ 人nhân 債trái 不bất (# 答đáp )# 無vô 。 汝nhữ 非phi 婢tỳ 不bất (# 答đáp )# 非phi 。 汝nhữ 是thị 女nữ 人nhân 不bất (# 答đáp )# 是thị 。 女nữ 人nhân 有hữu 如như 是thị 諸chư 病bệnh 。 癩lại 癰ung 疽thư 。 白bạch 癩lại 。 乾can/kiền/càn 痟tiêu 。 顛điên 狂cuồng 。 汝nhữ 無vô 如như 是thị 諸chư 病bệnh 不bất (# 答đáp )# 無vô (# 准chuẩn 僧Tăng 祗chi 律luật 。 二nhị 根căn 。 二nhị 道đạo 合hợp 。 道đạo 小tiểu 。 大đại 小tiểu 便tiện 涕thế 唾thóa 常thường 出xuất 。 不bất 必tất 問vấn 。 謂vị 難nạn/nan 中trung 已dĩ 有hữu 故cố )# 汝nhữ 學học 戒giới 未vị (# 答đáp )# 已dĩ 學học 戒giới 。 清thanh 淨tịnh 不bất (# 答đáp )# 清thanh 淨tịnh (# 復phục 應ưng 問vấn 餘dư 尼ni 言ngôn 某mỗ 甲giáp )# 已dĩ 學học 戒giới 未vị (# 餘dư 尼ni 答đáp 言ngôn )# 已dĩ 學học 戒giới 。 清thanh 淨tịnh 未vị (# 餘dư 尼ni 答đáp 言ngôn )# 清thanh 淨tịnh 。

十thập 三tam 開khai 道đạo 發phát 心tâm 法pháp

和hòa 尚thượng 云vân 。

善thiện 女nữ 人nhân 。 前tiền 無vô 重trọng/trùng 難nạn/nan 。 後hậu 無vô 輕khinh 遮già 。 甚thậm 是thị 淨tịnh 器khí 。 眾chúng 僧Tăng 同đồng 慶khánh 。 當đương 授thọ 汝nhữ 戒giới 。 但đãn 深thâm 戒giới 上thượng 善thiện 。 廣quảng 周chu 法Pháp 界Giới 。 量lượng 等đẳng 虗hư 空không 。 今kim 欲dục 進tiến 受thọ 。 要yếu 須tu 緣duyên 境cảnh 發phát 心tâm 。 心tâm 境cảnh 相tướng 容dung 。 方phương 發phát 無vô 作tác 。 薩tát 婆bà 多đa 論luận 云vân 。 凡phàm 欲dục 受thọ 戒giới 。 先tiên 與dữ 說thuyết 法Pháp 。 引dẫn 導đạo 開khai 解giải 。 汝nhữ 三tam 人nhân 。 從tùng 無vô 始thỉ 以dĩ 來lai 。 於ư 一nhất 切thiết 境cảnh 上thượng 。 造tạo 諸chư 惡ác 業nghiệp 。 惡ác 徧biến 法Pháp 界Giới 。 今kim 欲dục 受thọ 戒giới 。 翻phiên 前tiền 惡ác 境cảnh 。 並tịnh 起khởi 善thiện 心tâm 。 故cố 戒giới 法pháp 所sở 因nhân 。 還hoàn 徧biến 法Pháp 界Giới 。 故cố 我ngã 釋Thích 迦Ca 如Như 來Lai 。 隨tùy 眾chúng 生sanh 心tâm 。 造tạo 無vô 邊biên 之chi 業nghiệp 。 制chế 無vô 邊biên 之chi 戒giới 。 戒giới 隨tùy 所sở 制chế 。 故cố 須tu 緣duyên 境cảnh 。 境cảnh 量lượng 雖tuy 多đa 。 舉cử 要yếu 而nhi 言ngôn 。 不bất 出xuất 乎hồ 二nhị 種chủng 。 一nhất 者giả 情tình 境cảnh 。 二nhị 者giả 非phi 情tình 境cảnh 。 言ngôn 情tình 境cảnh 者giả 。 上thượng 至chí 諸chư 佛Phật 。 下hạ 至chí 眾chúng 生sanh 。 十thập 界giới 正chánh 報báo 。 中trung 陰ấm 有hữu 情tình 。 凡phàm 有hữu 心tâm 者giả 。 皆giai 名danh 情tình 境cảnh 。 非phi 情tình 境cảnh 者giả 。 十thập 界giới 依y 報báo 。 一nhất 切thiết 世thế 間gian 。 山sơn 河hà 大đại 地địa 。 草thảo 木mộc 叢tùng 林lâm 。 舟chu 車xa 屋ốc 宅trạch 。 珍trân 寶bảo 田điền 園viên 。 地địa 水thủy 火hỏa 風phong 。 乃nãi 至chí 虗hư 空không 。 佛Phật 說thuyết 聖thánh 教giáo 。 儒nho 流lưu 文văn 字tự 。 形hình 像tượng 墖# 廟miếu 等đẳng 。 皆giai 名danh 非phi 情tình 境cảnh 。 善thiện 女nữ 人nhân 。 既ký 知tri 境cảnh 量lượng 如như 此thử 寬khoan 廣quảng 。 當đương 須tu 依y 境cảnh 發phát 心tâm 。 心tâm 有hữu 三tam 品phẩm 。 中trung 下hạ 二nhị 心tâm 。 劣liệt 弱nhược 非phi 勝thắng 。 但đãn 能năng 自tự 度độ 。 不bất 能năng 度độ 人nhân 。 我ngã 今kim 教giáo 汝nhữ 。 發phát 上thượng 品phẩm 心tâm 。 求cầu 上thượng 品phẩm 戒giới 。 何hà 為vi 上thượng 品phẩm 心tâm 。 今kim 於ư 我ngã 諸chư 師sư 座tòa 前tiền 。 立lập 三tam 種chủng 誓thệ 願nguyện 。 一nhất 者giả 。 誓thệ 斷đoạn 一nhất 切thiết 惡ác 。 無vô 惡ác 不bất 斷đoạn 。 二nhị 者giả 。 誓thệ 修tu 一nhất 切thiết 善thiện 。 無vô 善thiện 不bất 修tu 。 三tam 者giả 。 誓thệ 度độ 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 無vô 一nhất 眾chúng 生sanh 不bất 度độ 。 發phát 此thử 三tam 種chủng 大đại 誓thệ 願nguyện 已dĩ 。 於ư 白bạch 四tứ 羯yết 磨ma 言ngôn 下hạ 。 進tiến 受thọ 大đại 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 戒giới 。 不bất 為vi 但đãn 求cầu 聲Thanh 聞Văn 小tiểu 果quả 故cố 。 直trực 欲dục 成thành 就tựu 三Tam 聚Tụ 淨Tịnh 戒Giới 故cố 。 趣thú 向hướng 三tam 解giải 脫thoát 門môn 故cố 。 正chánh 求cầu 佛Phật 果Quả 。 求cầu 大đại 涅Niết 槃Bàn 。 令linh 法Pháp 久cửu 住trụ 故cố 。 發phát 如như 是thị 上thượng 品phẩm 心tâm 。 受thọ 上thượng 品phẩm 戒giới 。 次thứ 當đương 開khai 廣quảng 汝nhữ 懷hoài 者giả 。 良lương 由do 戒giới 法pháp 。 體thể 周chu 法Pháp 界Giới 。 量lượng 等đẳng 塵trần 沙sa 。 終chung 不bất 以dĩ 汝nhữ 三tam 人nhân 現hiện 前tiền 父phụ 母mẫu 所sở 生sanh 。 報báo 得đắc 狹hiệp 劣liệt 身thân 心tâm 。 而nhi 能năng 容dung 受thọ 。 當đương 作tác 虗hư 空không 器khí 量lượng 之chi 身thân 。 方phương 能năng 領lãnh 納nạp 塵trần 沙sa 戒giới 法pháp 。 故cố 論luận 云vân 。 若nhược 此thử 戒giới 法pháp 有hữu 形hình 色sắc 者giả 。 入nhập 汝nhữ 身thân 時thời 。 當đương 作tác 天thiên 崩băng 地địa 裂liệt 之chi 聲thanh 。 由do 是thị 非phi 色sắc 法pháp 故cố 。 令linh 汝nhữ 不bất 覺giác 不bất 知tri 。 當đương 起khởi 警cảnh 懷hoài 之chi 意ý 。 發phát 上thượng 品phẩm 殷ân 重trọng 之chi 心tâm 。 領lãnh 納nạp 如Như 來Lai 清thanh 淨tịnh 。 妙diệu 戒giới (# 鳴minh 尺xích 一nhất 下hạ )# 。 今kim 正chánh 為vì 汝nhữ 等đẳng 。 白bạch 四tứ 羯yết 磨ma 。 受thọ 大đại 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 戒giới 。 汝nhữ 等đẳng 當đương 眼nhãn 觀quán 壇đàn 儀nghi 。 耳nhĩ 聽thính 羯yết 磨ma 。 一nhất 心tâm 諦đế 受thọ 。 莫mạc 餘dư 思tư 餘dư 覺giác 。 羯yết 磨ma 師sư 。 先tiên 作tác 一nhất 白bạch 。 疊điệp 事sự 告cáo 知tri 。 次thứ 秉bỉnh 三tam 羯yết 磨ma 。 量lượng 其kỳ 可khả 否phủ/bĩ 。

十thập 四tứ 正chánh 受thọ 戒giới 體thể 法pháp

(# 羯yết 磨ma 師sư 合hợp 掌chưởng 云vân )# 。

性tánh 願nguyện 和hòa 尚thượng 大đại 眾chúng 。 不bất 悋lận 慈từ 悲bi 。 布bố 施thí 其kỳ 戒giới 。 同đồng 心tâm 共cộng 秉bỉnh 。 慎thận 勿vật 異dị 緣duyên 。 令linh 此thử 三tam 人nhân 。 感cảm 發phát 圓viên 宗tông 戒giới 體thể 。 將tương 秉bỉnh 羯yết 磨ma 。 聽thính 宣tuyên 作tác 白bạch 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 此thử 本bổn 法pháp 尼ni (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 。 從tùng 和hòa 尚thượng 尼ni (# 某mỗ 甲giáp )# 律luật 師sư 。 求cầu 受thọ 大đại 戒giới 。 此thử (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 。 今kim 從tùng 大đại 僧Tăng 。 乞khất 受thọ 大đại 戒giới 。 和hòa 尚thượng 尼ni (# 某mỗ 甲giáp )# 律luật 師sư 。 (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 所sở 說thuyết 清thanh 淨tịnh 。 無vô 諸chư 難nạn 事sự 。 年niên 歲tuế 已dĩ 滿mãn 。 衣y 鉢bát 具cụ 足túc 。 已dĩ 學học 戒giới 清thanh 淨tịnh 。 若nhược 僧Tăng 時thời 到đáo 。 僧Tăng 忍nhẫn 聽thính 。 僧Tăng 今kim 為vi (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 。 受thọ 大đại 戒giới 。 和hòa 尚thượng 尼ni (# 某mỗ 甲giáp )# 律luật 師sư 。 白bạch 如như 是thị 。 (# 問vấn )# 作tác 白bạch 成thành 否phủ/bĩ 。 (# 七thất 師sư 合hợp 掌chưởng 齊tề 答đáp 云vân )# 成thành 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 此thử 本bổn 法pháp 尼ni (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 。 從tùng 和hòa 尚thượng 尼ni (# 某mỗ 甲giáp )# 律luật 師sư 。 求cầu 受thọ 大đại 戒giới 。 此thử (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 。 今kim 從tùng 大đại 僧Tăng 。 乞khất 受thọ 大đại 戒giới 。 和hòa 尚thượng 尼ni (# 某mỗ 甲giáp )# 律luật 師sư 。 (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 。 所sở 說thuyết 清thanh 淨tịnh 。 無vô 諸chư 難nạn 事sự 。 年niên 歲tuế 已dĩ 滿mãn 。 衣y 鉢bát 具cụ 足túc 。 已dĩ 學học 戒giới 清thanh 淨tịnh 。 僧Tăng 今kim 為vi (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 受thọ 大đại 戒giới 。 和hòa 尚thượng 尼ni (# 某mỗ 甲giáp )# 律luật 師sư 。 誰thùy 諸chư 長trưởng 老lão 忍nhẫn 。 僧Tăng 與dữ (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 受thọ 大đại 戒giới 。 和hòa 尚thượng 尼ni (# 某mỗ 甲giáp )# 律luật 師sư 者giả 默mặc 然nhiên 。 誰thùy 不bất 忍nhẫn 者giả 說thuyết 。 是thị 初sơ 羯yết 磨ma 成thành 否phủ/bĩ 。 (# 如như 前tiền 答đáp )# 成thành 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 此thử 本bổn 法pháp 尼ni (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 。 從tùng 和hòa 尚thượng 尼ni (# 某mỗ 甲giáp )# 律luật 師sư 。 求cầu 受thọ 大đại 戒giới 。 此thử (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 。 今kim 從tùng 大đại 僧Tăng 。 乞khất 受thọ 大đại 戒giới 。 和hòa 尚thượng 尼ni (# 某mỗ 甲giáp )# 律luật 師sư 。 (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 。 所sở 說thuyết 清thanh 淨tịnh 。 無vô 諸chư 難nạn 事sự 。 年niên 歲tuế 已dĩ 滿mãn 。 衣y 鉢bát 具cụ 足túc 。 已dĩ 學học 戒giới 清thanh 淨tịnh 。 僧Tăng 今kim 為vi (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 受thọ 大đại 戒giới 。 和hòa 尚thượng 尼ni (# 某mỗ 甲giáp )# 律luật 師sư 。 誰thùy 諸chư 長trưởng 老lão 忍nhẫn 。 僧Tăng 與dữ (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 受thọ 大đại 戒giới 。 和hòa 尚thượng 尼ni (# 某mỗ 甲giáp )# 律luật 師sư 者giả 默mặc 然nhiên 。 誰thùy 不bất 忍nhẫn 者giả 說thuyết 。 是thị 二nhị 羯yết 磨ma 成thành 否phủ/bĩ 。 (# 如như 前tiền 答đáp )# 成thành 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 此thử 本bổn 法pháp 尼ni (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 。 從tùng 尚thượng 和hòa 尼ni (# 某mỗ 甲giáp )# 律luật 師sư 。 求cầu 受thọ 大đại 戒giới 。 此thử (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 。 今kim 從tùng 大đại 僧Tăng 。 乞khất 受thọ 大đại 戒giới 。 和hòa 尚thượng 尼ni (# 某mỗ 甲giáp )# 律luật 師sư 。 (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 。 所sở 說thuyết 清thanh 淨tịnh 。 無vô 諸chư 難nạn 事sự 。 年niên 歲tuế 已dĩ 滿mãn 。 衣y 鉢bát 具cụ 足túc 。 已dĩ 學học 戒giới 清thanh 淨tịnh 。 僧Tăng 今kim 為vi (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 受thọ 大đại 戒giới 。 和hòa 尚thượng 尼ni (# 某mỗ 甲giáp )# 律luật 師sư 。 誰thùy 諸chư 長trưởng 老lão 忍nhẫn 。 僧Tăng 與dữ (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 受thọ 大đại 戒giới 。 和hòa 尚thượng 尼ni (# 某mỗ 甲giáp )# 律luật 師sư 者giả 默mặc 然nhiên 。 誰thùy 不bất 忍nhẫn 者giả 說thuyết 。 是thị 三tam 羯yết 磨ma 成thành 否phủ/bĩ 。 (# 如như 前tiền 答đáp )# 成thành 。

僧Tăng 已dĩ 忍nhẫn 。 為vi (# 某mỗ 甲giáp )# 等đẳng 受thọ 大đại 戒giới 竟cánh 。 和hòa 尚thượng 尼ni (# 某mỗ 甲giáp )# 律luật 師sư 。 僧Tăng 忍nhẫn 默mặc 然nhiên 故cố 。 是thị 事sự 如như 是thị 持trì 。

十thập 五ngũ 示thị 記ký 時thời 節tiết 法pháp

(# 作tác 持trì 云vân 。 所sở 以dĩ 本bổn 法pháp 羯yết 磨ma 。 但đãn 作tác 方phương 便tiện 。 未vị 是thị 示thị 。 語ngữ 時thời 節tiết 者giả 。 非phi 正chánh 受thọ 具cụ 故cố 。 又hựu 二nhị 部bộ 僧Tăng 不bất 滿mãn 二nhị 十thập 眾chúng 故cố )# 。

和hòa 尚thượng 語ngữ 言ngôn 。

白bạch 四tứ 羯yết 磨ma 已dĩ 竟cánh 。 汝nhữ 三tam 人nhân 已dĩ 得đắc 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 戒giới 體thể 了liễu 。 記ký 汝nhữ 受thọ 戒giới 年niên 。 月nguyệt 。 日nhật 。

時thời 以dĩ 便tiện 本bổn 部bộ 中trung 。 好hảo/hiếu 分phần/phân 上thượng 中trung 下hạ 座tòa 。 汝nhữ 三tam 人nhân 得đắc 戒giới 。 在tại 干can 。

康khang 熈# (# 某mỗ )# 年niên 。 (# 某mỗ )# 月nguyệt 。 (# 某mỗ )# 日nhật 。 (# 某mỗ )# 時thời 。 受thọ 具Cụ 足Túc 戒Giới 。 第đệ (# 几kỉ )# 壇đàn 。

十thập 六lục 傳truyền 授thọ 戒giới 相tương/tướng 法pháp

族tộc 姓tánh 女nữ 諦đế 聽thính 。 此thử 是thị 如Như 來Lai 。 無Vô 所Sở 著Trước 。 等Đẳng 正Chánh 覺Giác 。 說thuyết 八bát 波ba 羅la 夷di 法pháp 。 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 犯phạm 一nhất 一nhất 法Pháp 。 此thử 非phi 比Bỉ 丘Khâu 尼ni 。 非phi 釋Thích 種chủng 女nữ 。

-# 第đệ 一nhất 。 不bất 得đắc 作tác 不bất 淨tịnh 。 行hành 。 行hành 婬dâm 欲dục 法pháp 。 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 意ý 樂nhạo/nhạc/lạc 作tác 不bất 淨tịnh 行hạnh 。 行hành 婬dâm 欲dục 法pháp 。 乃nãi 至chí 共cộng 畜súc 生sanh 。 此thử 非phi 比Bỉ 丘Khâu 尼ni 。 非phi 釋Thích 種chủng 女nữ 。 汝nhữ 是thị 中trung 盡tận 形hình 壽thọ 不bất 得đắc 犯phạm 。 能năng 持trì 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp )# 能năng 持trì 。

-# 第đệ 二nhị 。 不bất 得đắc 盜đạo 。 乃nãi 至chí 草thảo 葉diệp 。 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 偷thâu 人nhân 五ngũ 錢tiền 。 若nhược 過quá 五ngũ 錢tiền 。 若nhược 自tự 取thủ 。 教giáo 人nhân 取thủ 。 若nhược 自tự 斷đoạn 。 教giáo 人nhân 斷đoạn 。 若nhược 自tự 破phá 。 教giáo 人nhân 破phá 。 若nhược 燒thiêu 。 若nhược 埋mai 。 若nhược 壞hoại 色sắc 。 彼bỉ 非phi 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 非phi 釋Thích 種chủng 女nữ 。 汝nhữ 是thị 中trung 盡tận 形hình 壽thọ 不bất 得đắc 犯phạm 。 能năng 持trì 不phủ 。 (# 答đáp )# 能năng 持trì 。

-# 第đệ 三tam 。 不bất 得đắc 故cố 斷đoạn 眾chúng 生sanh 命mạng 。 乃nãi 至chí 蟻nghĩ 子tử 。 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 故cố 自tự 手thủ 斷đoạn 人nhân 命mạng 。 若nhược 持trì 刀đao 與dữ 人nhân 。 教giáo 死tử 。 讚tán 死tử 。 若nhược 與dữ 非phi 藥dược 。 若nhược 復phục 墮đọa 人nhân 胎thai 。 厭yếm 禱đảo 咒chú 咀trớ 殺sát 。 若nhược 自tự 作tác 。 教giáo 人nhân 作tác 。 彼bỉ 非phi 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 非phi 釋Thích 種chủng 女nữ 。 汝nhữ 是thị 中trung 盡tận 形hình 壽thọ 不bất 得đắc 犯phạm 。 能năng 持trì 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp )# 能năng 持trì 。

-# 第đệ 四tứ 。 不bất 得đắc 妄vọng 語ngữ 。 乃nãi 至chí 戲hí 笑tiếu 。 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 非phi 真chân 實thật 。 非phi 己kỷ 有hữu 自tự 稱xưng 言ngôn 。 我ngã 得đắc 上thượng 人nhân 法pháp 。 我ngã 得đắc 禪thiền 。 得đắc 解giải 脫thoát 。 三tam 昧muội 正chánh 受thọ 。 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 。 斯Tư 陀Đà 含Hàm 果Quả 。 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 天thiên 來lai 。 龍long 來lai 。 鬼quỷ 神thần 來lai 。 供cúng 養dường 我ngã 。 此thử 非phi 比Bỉ 丘Khâu 尼ni 。 非phi 釋Thích 種chủng 女nữ 。 汝nhữ 是thị 中trung 盡tận 形hình 壽thọ 不bất 得đắc 犯phạm 。 能năng 持trì 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp )# 能năng 持trì 。

-# 第đệ 五ngũ 。 不bất 得đắc 身thân 相tướng 觸xúc 。 乃nãi 至chí 共cộng 畜súc 生sanh 。 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 有hữu 染nhiễm 污ô 心tâm 。 與dữ 染nhiễm 污ô 心tâm 男nam 子tử 。 身thân 相tướng 觸xúc 。 從tùng 腋dịch 以dĩ 下hạ 。 膝tất 以dĩ 上thượng 。 若nhược 捺nại 。 若nhược 摩ma 。 若nhược 牽khiên 。 若nhược 推thôi 。 若nhược 逆nghịch 摩ma 。 順thuận 摩ma 。 若nhược 舉cử 。 若nhược 下hạ 。 若nhược 捉tróc 。 若nhược 急cấp 捺nại 。 此thử 非phi 比Bỉ 丘Khâu 尼ni 。 非phi 釋Thích 種chủng 女nữ 。 汝nhữ 是thị 中trung 盡tận 形hình 壽thọ 不bất 得đắc 犯phạm 。 能năng 持trì 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp )# 能năng 持trì 。

-# 第đệ 六lục 。 不bất 得đắc 犯phạm 八bát 事sự 。 乃nãi 至chí 共cộng 畜súc 生sanh 。 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 受thọ 染nhiễm 污ô 心tâm 男nam 子tử 。 捉tróc 手thủ 。 捉tróc 衣y 。 入nhập 屏bính 處xứ 。 共cộng 立lập 。 共cộng 語ngữ 。 共cộng 行hành 。 身thân 相tướng 近cận 。 共cộng 期kỳ 。 犯phạm 此thử 八bát 事sự 。 彼bỉ 非phi 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 非phi 釋Thích 種chủng 女nữ 。 犯phạm 八bát 事sự 故cố 。 汝nhữ 是thị 中trung 盡tận 形hình 壽thọ 不bất 得đắc 犯phạm 。 能năng 持trì 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp )# 能năng 持trì 。

-# 第đệ 七thất 。 不bất 得đắc 覆phú 藏tàng 他tha 罪tội 。 乃nãi 至chí 突đột 吉cát 羅la 。 惡ác 說thuyết 。 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 知tri 他tha 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 犯phạm 波ba 羅la 夷di 罪tội 。 若nhược 不bất 自tự 舉cử 。 不bất 白bạch 僧Tăng 。 若nhược 眾chúng 多đa 人nhân 。 後hậu 於ư 異dị 時thời 。 此thử 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 若nhược 罷bãi 道đạo 。 若nhược 滅diệt 擯bấn 。 若nhược 遮già 不bất 共cộng 僧Tăng 事sự 。 若nhược 入nhập 外ngoại 道đạo 。 後hậu 便tiện 作tác 是thị 說thuyết 。 我ngã 先tiên 知tri 有hữu 如như 是thị 。 如như 是thị 事sự 。 彼bỉ 非phi 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 非phi 釋Thích 種chủng 女nữ 。 覆phú 藏tàng 重trọng 罪tội 故cố 。 汝nhữ 是thị 中trung 盡tận 形hình 壽thọ 不bất 得đắc 犯phạm 。 能năng 持trì 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp )# 能năng 持trì 。

-# 第đệ 八bát 。 不bất 得đắc 隨tùy 舉cử 比Bỉ 丘Khâu 。 乃nãi 至chí 守thủ 園viên 人nhân 。 及cập 沙Sa 彌Di 。 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 知tri 比Bỉ 丘Khâu 為vi 僧Tăng 所sở 舉cử 。 如như 法Pháp 。 如như 律luật 。 如như 佛Phật 所sở 教giáo 。 不bất 隨tùy 順thuận 。 不bất 懺sám 悔hối 。 僧Tăng 未vị 與dữ 作tác 共cộng 住trú 。 而nhi 隨tùy 順thuận 。 是thị 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 諫gián 是thị 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 言ngôn 。 汝nhữ 妹muội 知tri 不phủ 。 今kim 僧Tăng 舉cử 此thử 比Bỉ 丘Khâu 。 如như 法Pháp 。 如như 律luật 。 如như 佛Phật 所sở 教giáo 。 不bất 隨tùy 順thuận 。 不bất 懺sám 悔hối 。 僧Tăng 未vị 與dữ 作tác 共cộng 住trú 。 汝nhữ 莫mạc 隨tùy 順thuận 。 是thị 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 諫gián 是thị 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 時thời 。 堅kiên 持trì 不bất 捨xả 。 是thị 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 當đương 三tam 諫gián 。 捨xả 此thử 事sự 故cố 。 乃nãi 至chí 三tam 諫gián 。 捨xả 者giả 善thiện 。 不bất 捨xả 者giả 。 彼bỉ 非phi 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 非phi 釋Thích 種chủng 女nữ 。 由do 隨tùy 舉cử 故cố 。 汝nhữ 是thị 中trung 盡tận 形hình 壽thọ 不bất 得đắc 犯phạm 。 能năng 持trì 否phủ/bĩ 。 (# 答đáp )# 能năng 持trì 。

五ngũ 分phần/phân 律luật 云vân 。 說thuyết 八bát 重trọng/trùng 已dĩ 。 總tổng 說thuyết 四tứ 喻dụ 。 應ưng 如như 是thị 告cáo 言ngôn 。

族tộc 姓tánh 女nữ 聽thính 。 如Như 來Lai 無vô 所sở 著trước 。 已dĩ 說thuyết 八bát 波ba 羅la 夷di 。 又hựu 說thuyết 四tứ 種chủng 譬thí 喻dụ 。 若nhược 犯phạm 八bát 重trọng/trùng 。 如như 斷đoạn 人nhân 頭đầu 已dĩ 。 不bất 可khả 復phục 起khởi 。 又hựu 如như 截tiệt 多đa 羅la 樹thụ 心tâm 。 不bất 更cánh 生sanh 長trưởng 。 又hựu 如như 針châm 鼻tị 缺khuyết 。 不bất 堪kham 復phục 用dụng 。 又hựu 如như 析tích 大đại 。 石thạch 分phân 為vi 二nhị 分phần 。 不bất 可khả 還hoàn 合hợp 。 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 犯phạm 八bát 重trọng/trùng 已dĩ 。 不bất 得đắc 還hoàn 成thành 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 行hành 。 汝nhữ 是thị 中trung 盡tận 形hình 壽thọ 不bất 得đắc 犯phạm 。 能năng 持trì 不phủ 。 (# 答đáp )# 能năng 持trì 。

十thập 七thất 後hậu 說thuyết 四tứ 依y 法pháp

(# 又hựu 應ưng 告cáo 言ngôn )# 。

族tộc 姓tánh 女nữ 聽thính 。 如Như 來Lai 無vô 所sở 著trước 。 等Đẳng 正Chánh 覺Giác 。 說thuyết 四tứ 依y 法pháp 。 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 依y 此thử 得đắc 出xuất 家gia 。 受thọ 大đại 戒giới 。 成thành 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 法pháp 。

第đệ 一nhất 。 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 依y 糞phẩn 掃tảo 衣y 。 得đắc 出xuất 家gia 。 受thọ 大đại 戒giới 。 成thành 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 法pháp 。 汝nhữ 是thị 中trung 盡tận 形hình 壽thọ 能năng 持trì 不phủ 。 (# 答đáp )# 能năng 持trì 。

若nhược 得đắc 長trường/trưởng 利lợi 。 檀đàn 越việt 施thí 衣y 。 割cát 壞hoại 衣y 。 得đắc 受thọ 。

第đệ 二nhị 。 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 依y 托thác 鉢bát 乞khất 食thực 。 得đắc 出xuất 家gia 。 受thọ 大đại 戒giới 。 成thành 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 法pháp 。 汝nhữ 是thị 中trung 盡tận 形hình 壽thọ 能năng 持trì 不phủ 。 (# 答đáp )# 能năng 持trì 。

若nhược 得đắc 長trường/trưởng 利lợi 。 若nhược 僧Tăng 差sai 食thực 。 檀đàn 越việt 送tống 身thân 。 月nguyệt 八bát 日nhật 食thực 。 十thập 四tứ 日nhật 食thực 。 十thập 五ngũ 日nhật 食thực 。 若nhược 月nguyệt 初sơ 日nhật 食thực 。 若nhược 眾chúng 僧Tăng 常thường 食thực 。 若nhược 檀đàn 越việt 請thỉnh 食thực 。 應ưng 受thọ 。

第đệ 三tam 。 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 依y 樹thụ 下hạ 坐tọa 。 得đắc 出xuất 家gia 。 受thọ 大đại 戒giới 。 成thành 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 法pháp 。 汝nhữ 是thị 中trung 盡tận 形hình 壽thọ 能năng 持trì 不phủ 。 (# 答đáp )# 能năng 持trì 。

若nhược 得đắc 長trường/trưởng 利lợi 。 別biệt 房phòng 。 尖tiêm 頭đầu 屋ốc 。 小tiểu 房phòng 。 石thạch 室thất 。 兩lưỡng 房phòng 一nhất 戶hộ 。 得đắc 受thọ 。

第đệ 四tứ 。 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 依y 腐hủ 爛lạn 藥dược 。 得đắc 出xuất 家gia 。 受thọ 大đại 戒giới 。 成thành 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 法pháp 。 汝nhữ 是thị 中trung 盡tận 形hình 壽thọ 能năng 持trì 不phủ 。 (# 答đáp )# 能năng 持trì 。

若nhược 得đắc 長trường/trưởng 利lợi 。 酥tô 。 油du 。 生sanh 酥tô 。 蜜mật 。 石thạch 蜜mật 。 應ưng 受thọ 。

律luật 中trung 因nhân 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 獨độc 住trú 阿a 蘭lan 若nhã 。 有hữu 難nạn/nan 事sự 起khởi 。 佛Phật 已dĩ 遮già 不bất 聽thính 樹thụ 下hạ 坐tọa 。 今kim 仍nhưng 以dĩ 舊cựu 文văn 說thuyết 者giả 。 令linh 彼bỉ 知tri 四tứ 依y 法pháp 故cố 。

汝nhữ 三tam 人nhân 受thọ 大đại 戒giới 已dĩ 竟cánh 。 白bạch 四tứ 羯yết 磨ma 。 如như 法Pháp 成thành 就tựu 。 得đắc 處xứ 所sở 。 和hòa 尚thượng 如như 法Pháp 。 阿A 闍Xà 黎Lê 如như 法Pháp 。 二nhị 部bộ 僧Tăng 具cụ 足túc 滿mãn 。 汝nhữ 當đương 善thiện 受thọ 教giáo 法pháp 。 應ưng 勸khuyến 化hóa 作tác 福phước 。 治trị 墖# 。 供cúng 養dường 眾chúng 僧Tăng 。 若nhược 和hòa 尚thượng 阿A 闍Xà 黎Lê 一nhất 切thiết 如như 法Pháp 教giáo 授thọ 。 不bất 得đắc 違vi 逆nghịch 。 應ưng 學học 問vấn 誦tụng 經Kinh 。 勤cần 求cầu 方phương 便tiện 。 於ư 佛Phật 法Pháp 中trung 。 得đắc 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 。 斯Tư 陀Đà 含Hàm 果Quả 。 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 汝nhữ 始thỉ 發phát 心tâm 出xuất 家gia 。 功công 不bất 唐đường 捐quyên 。 果quả 報báo 不bất 絕tuyệt 。 餘dư 所sở 未vị 知tri 。 當đương 問vấn 和hòa 尚thượng 阿A 闍Xà 黎Lê 。 一nhất 拜bái 起khởi 具cụ 。 上thượng 殿điện 禮lễ 佛Phật 。

(# 新tân 戒giới 執chấp 具cụ 。 從tùng 西tây 南nam 角giác 至chí 壇đàn 後hậu 而nhi 下hạ 。 第đệ 二nhị 壇đàn 。 乃nãi 至chí 末mạt 壇đàn 。 亦diệc 如như 是thị 次thứ 第đệ 受thọ 已dĩ )# 。

和hòa 尚thượng 云vân 。

受thọ 戒giới 已dĩ 竟cánh 。 大đại 眾chúng 同đồng 音âm 。 念niệm 佛Phật 回hồi 向hướng 。

(# 新tân 戒giới 執chấp 具cụ 下hạ 壇đàn 。 尼ni 十thập 師sư 先tiên 下hạ 座tòa 分phần/phân 立lập )# 。

十thập 八bát 回hồi 向hướng 出xuất 壇đàn 法pháp

引dẫn 禮lễ 云vân 。

一nhất 齊tề 向hướng 上thượng 排bài 班ban 。 聞văn 磬khánh 聲thanh 頂đảnh 禮lễ 三tam 拜bái 。 撩# 衣y (# 拜bái 已dĩ )# 起khởi 具cụ 。 問vấn 訊tấn 。 分phần/phân 班ban 。

(# 壇đàn 上thượng 九cửu 師sư 。 分phần/phân 排bài 兩lưỡng 班ban 。 前tiền 五ngũ 。 後hậu 四tứ 。 尼ni 十thập 師sư 亦diệc 向hướng 上thượng 排bài 班ban 。 前tiền 一nhất 後hậu 九cửu 。 向hướng 上thượng 頂đảnh 禮lễ 三tam 拜bái 。 或hoặc 一nhất 拜bái 。 問vấn 訊tấn 已dĩ 。 尼ni 十thập 師sư 退thoái 出xuất 簷diêm 下hạ 。 壇đàn 上thượng 十thập 師sư 末mạt 後hậu 先tiên 行hành 。 從tùng 右hữu 級cấp 下hạ 壇đàn 。 向hướng 東đông 北bắc 繞nhiễu 至chí 壇đàn 前tiền 。 第đệ 一nhất 師sư 前tiền 一nhất 班ban 。 九cửu 師sư 次thứ 之chi 。 尼ni 十thập 師sư 又hựu 次thứ 之chi )# 。

維duy 那na 舉cử 偈kệ 云vân 。

受thọ 戒giới 功công 德đức 殊thù 勝thắng 行hành 。 無vô 邊biên 勝thắng 福phước 皆giai 回hồi 向hướng (# 師sư 同đồng 一nhất 拜bái )# 。

普phổ 願nguyện 沉trầm 溺nịch 諸chư 有hữu 情tình 。 速tốc 往vãng 無Vô 量Lượng 光Quang 佛Phật 剎sát 。 (# 同đồng 前tiền )# 。

十thập 方phương 三tam 世thế 一nhất 切thiết 佛Phật 。 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 (# 同đồng 前tiền )# 。

摩Ma 訶Ha 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 (# 二nhị 十thập 師sư 問vấn 訊tấn 分phần/phân 班ban 對đối 立lập )# 。

(# 和hòa 尚thượng 轉chuyển 面diện 南nam 立lập 。 二nhị 引dẫn 禮lễ 師sư 。 先tiên 引dẫn 新tân 戒giới 末mạt 後hậu 先tiên 行hành 。 新tân 戒giới 走tẩu 完hoàn 。 尼ni 十thập 師sư 末mạt 後hậu 先tiên 行hành 接tiếp 上thượng 。 大đại 僧Tăng 九cửu 師sư 亦diệc 末mạt 後hậu 先tiên 行hành 接tiếp 上thượng 。 引dẫn 禮lễ 雙song 鳴minh 引dẫn 磬khánh 在tại 和hòa 尚thượng 前tiền 行hành 。 新tân 戒giới 至chí 方phương 丈trượng 前tiền 。 兩lưỡng 行hành 合hợp 掌chưởng 面diện 面diện 對đối 跪quỵ 。 候hậu 諸chư 師sư 行hành 過quá 。 仍nhưng 起khởi 雙song 行hành 至chí 方phương 丈trượng 班ban 列liệt 。 和hòa 尚thượng 面diện 南nam 。 十thập 九cửu 師sư 向hướng 上thượng 排bài 班ban 三tam 拜bái 。 或hoặc 一nhất 拜bái 。 八bát 字tự 分phần/phân 開khai )# 。

引dẫn 禮lễ 呼hô 云vân 。

一nhất 齊tề 向hướng 上thượng 排bài 班ban 。 聞văn 磬khánh 聲thanh 禮lễ 謝tạ 三tam 拜bái (# 師sư 具cụ 合hợp 掌chưởng )# 撩# 衣y (# 拜bái 已dĩ )# 起khởi 具cụ 。 問vấn 訊tấn 。 分phần/phân 班ban 。

(# 和hòa 尚thượng 入nhập 室thất 。 諸chư 師sư 各các 散tán 。 新tân 戒giới 再tái 禮lễ 謝tạ 引dẫn 禮lễ 師sư 已dĩ 。 然nhiên 後hậu 次thứ 序tự 歸quy 堂đường )# 。

二Nhị 部Bộ 僧Tăng 授Thọ 戒Giới 儀Nghi 式Thức 卷quyển 下hạ (# 終chung )#

No.1134-B# 跋bạt

是thị 儀nghi 式thức 也dã 。 目mục 之chi 極cực 易dị 。 而nhi 行hành 之chi 實thật 難nạn/nan 。 若nhược 非phi 具cụ 大đại 根căn 器khí 。 得đắc 大đại 忍nhẫn 力lực 者giả 。 不bất 能năng 信tín 是thị 法Pháp 也dã 。 佛Phật 謂vị 女nữ 人nhân 惑hoặc 亂loạn 。 多đa 諸chư 煩phiền 惱não 。 或hoặc 因nhân 瞋sân 起khởi 。 而nhi 障chướng 精tinh 進tấn 修tu 持trì 。 或hoặc 因nhân 慢mạn 生sanh 。 而nhi 障chướng 如như 法Pháp 授thọ 受thọ 。 因nhân 此thử 煩phiền 惱não 。 惑hoặc 亂loạn 心tâm 田điền 。 便tiện 障chướng 聖thánh 道Đạo 。 所sở 以dĩ 佛Phật 姨di 母mẫu 大Đại 愛Ái 道Đạo 。 與dữ 五ngũ 百bách 釋Thích 。 種chủng 女nữ 詣nghệ 祇kỳ 桓hoàn 門môn 外ngoại 。 求cầu 度độ 出xuất 家gia 。 佛Phật 不bất 聽thính 許hứa 。 大Đại 愛Ái 道Đạo 等đẳng 。 步bộ 涉thiệp 脚cước 裂liệt 。 塵trần 土thổ 坌bộn 身thân 。 悲bi 泣khấp 不bất 去khứ 。 阿A 難Nan 見kiến 愍mẫn 。 三tam 請thỉnh 如Như 來Lai 。 佛Phật 慈từ 為vi 彼bỉ 。 制chế 八bát 敬kính 法pháp 。 語ngữ 言ngôn 。 若nhược 能năng 盡tận 壽thọ 行hành 持trì 。 聽thính 汝nhữ 出xuất 家gia 。 阿A 難Nan 依y 教giáo 傳truyền 宣tuyên 。 愛ái 道đạo 等đẳng 三tam 答đáp 。 頂đảnh 戴đái 奉phụng 行hành 。 而nhi 尼ni 部bộ 自tự 斯tư 建kiến 立lập 。 後hậu 制chế 二nhị 十thập 僧Tăng 尼ni 。 白bạch 四tứ 受thọ 具cụ 。 故cố 論luận 云vân 。 由do 尼ni 等đẳng 奉phụng 行hành 八bát 敬kính 。 能năng 令linh 如Như 來Lai 正Chánh 法Pháp 不bất 減giảm 也dã 。 於ư 戲hí 。 末Mạt 法Pháp 受thọ 戒giới 尼ni 。 如như 蔴# 似tự 粟túc 。 若nhược 欲dục 覓mịch 箇cá 知tri 八bát 敬kính 者giả 。 尚thượng 不bất 可khả 得đắc 。 何hà 況huống 行hành 持trì 。 梵Phạm 網võng 經Kinh 云vân 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 皆giai 有hữu 佛Phật 性tánh 。 有hữu 佛Phật 性tánh 者giả 。 皆giai 得đắc 作tác 佛Phật 。 大đại 涅Niết 槃Bàn 云vân 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 雖tuy 有hữu 佛Phật 性tánh 。 要yếu 因nhân 持trì 戒giới 。 然nhiên 後hậu 乃nãi 見kiến 。 又hựu 云vân 。 女nữ 人nhân 得đắc 佛Phật 性tánh 者giả 。 即tức 為vi 女nữ 中trung 丈trượng 夫phu 。 今kim 巨cự 源nguyên 和hòa 尚thượng 是thị 其kỳ 人nhân 也dã 。 能năng 行hành 八bát 敬kính 。 依y 律luật 師sư 人nhân 。 復phục 同đồng 其kỳ 兄huynh 翰hàn 屏bính 周chu 居cư 士sĩ 。 請thỉnh 緒tự 此thử 儀nghi 。 以dĩ 壽thọ 梨lê 棗táo 。 吾ngô 知tri 二nhị 公công 。 不bất 自tự 為vi 也dã 。 欲dục 令linh 人nhân 人nhân 如như 法Pháp 授thọ 受thọ 。 久cửu 住trụ 毗Tỳ 尼Ni 者giả 矣hĩ 。 其kỳ 為vi 法pháp 之chi 心tâm 。 當đương 共cộng 垂thùy 不bất 朽hủ 。

二nhị 月nguyệt 二nhị 日nhật 。 閣các 筆bút 故cố 跋bạt 。