Nhất Thiết Từ Giáp Ấn

Hai Tuệ (2 tay) ở ngang tim

Dùng giao cạnh Tiến Lực (2 ngón trỏ).

Mặt Tiến (mặt ngón trỏ phải) tưởng chữ Án (OṂ)

Mặt Lực (mặt ngón trỏ trái) tưởng chữ Châm (ṬUṂ)

Phóng ánh sáng xanh lục

Mội ánh sáng chẳng dứt

Như rút tơ ngó sen

Ngang trái tim định xong

Trí Quyền (quyền phải) cột vòng hoa phía sau trán xong, liền lại ở phía trướng buông rũ Tiến Lực (2 ngón trỏ). Hai Độ Án Châm (湡趐_ OṂ ṬUṂ) cùng nhau quấn buộc quanh chẳng dứt ánh sáng xanh lục như cột áo Giáp trên trái tim, lưng, rốn, eo, hai đầu gối, ngực, lưng, cổ họng, đỉnh đầu, phía sau vầng trán… mỗi mỗi Tiến Lực (2 ngón trỏ) đều quấn quanh ba vòng. Buông chưởng từ phía trước hạ xuống như áo khoác ngoài (Thiên Y) tức hay hộ khắp các Chúng Sinh, tất cả Thiên Ma chẳng thể hoại. Mật Ngôn là:

“Án, a bá gia, bát ná-ma, ca phộc chế , mãn đà, la cật-sái hàm, hồng hám”