一Nhất 切Thiết 祕Bí 密Mật 最Tối 上Thượng 名Danh 義Nghĩa 大Đại 教Giáo 王Vương 儀Nghi 軌Quỹ
Quyển 2
宋Tống 施Thí 護Hộ 譯Dịch

一Nhất 切Thiết 祕Bí 密Mật 。 最Tối 上Thượng 名Danh 義Nghĩa 大Đại 教Giáo 王Vương 儀Nghi 軌Quỹ 卷quyển 下hạ

西tây 天thiên 譯dịch 經kinh 三Tam 藏Tạng 。 傳truyền 法pháp 大đại 師sư 賜tứ 紫tử 臣thần 施thí 護hộ 奉phụng 。 詔chiếu 譯dịch 。

布Bố 施Thí 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 法Pháp 。 即tức 是thị 金kim 剛cang 大đại 嬉hi 戲hí 。

遊du 戲hí 自tự 在tại 常thường 清thanh 淨tịnh 。 此thử 即tức 金kim 剛cang 戲hí 菩Bồ 薩Tát 。

持Trì 戒Giới 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 法pháp 。 即tức 是thị 金kim 剛cang 妙diệu 寶bảo 鬘man 。

莊trang 嚴nghiêm 身thân 意ý 悉tất 清thanh 淨tịnh 。 此thử 即tức 金kim 剛cang 鬘man 菩Bồ 薩Tát 。

忍Nhẫn 辱Nhục 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 法pháp 。 即tức 是thị 金kim 剛cang 妙diệu 歌ca 詠vịnh 。

善thiện 集tập 正Chánh 法Pháp 嗢ốt 陀đà 那na 。 此thử 即tức 金kim 剛cang 歌ca 菩Bồ 薩Tát 。

精Tinh 進Tấn 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 法pháp 。 即tức 是thị 金kim 剛cang 妙diệu 旋toàn 舞vũ 。

非phi 久cửu 得đắc 成thành 佛Phật 菩Bồ 提Đề 。 此thử 即tức 金kim 剛cang 舞vũ 菩Bồ 薩Tát 。

大đại 慧Tuệ 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 法pháp 。 即tức 是thị 金kim 剛cang 最tối 上thượng 香hương 。

遍biến 一nhất 切thiết 處xứ 廣quảng 無vô 邊biên 。 此thử 即tức 金kim 剛cang 香hương 菩Bồ 薩Tát 。

禪Thiền 定Định 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 法pháp 。 即tức 是thị 金kim 剛cang 殊thù 妙diệu 華hoa 。

蓮liên 華hoa 不bất 染nhiễm 泥nê 中trung 生sanh 。 此thử 即tức 金kim 剛cang 華hoa 菩Bồ 薩Tát 。

勝thắng 願Nguyện 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 法pháp 。 即tức 是thị 金kim 剛cang 廣quảng 大đại 燈đăng 。

遍biến 一nhất 切thiết 處xứ 悉tất 照chiếu 明minh 。 此thử 即tức 金kim 剛cang 燈đăng 菩Bồ 薩Tát 。

方Phương 便Tiện 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 法pháp 。 即tức 是thị 金kim 剛cang 妙diệu 塗đồ 香hương 。

一nhất 切thiết 惡ác 香hương 悉tất 清thanh 淨tịnh 。 此thử 即tức 金kim 剛cang 塗đồ 香hương 尊tôn 。

一nhất 切thiết 如Như 來Lai 大đại 方phương 便tiện 。 分phân 別biệt 四tứ 種chủng 祕bí 密mật 相tương/tướng 。

一nhất 切thiết 羯yết 磨ma 大đại 方phương 便tiện 。 此thử 即tức 金kim 剛cang 鉤câu 菩Bồ 薩Tát 。

相tương 應ứng 行hành 者giả 菩Bồ 提Đề 行hành 。 是thị 即tức 最tối 上thượng 金kim 剛cang 杵xử 。

而nhi 彼bỉ 堅kiên 固cố 勝thắng 妙diệu 性tánh 。 此thử 即tức 金kim 剛cang 鎖tỏa 菩Bồ 薩Tát 。

一nhất 切thiết 法pháp 本bổn 無vô 所sở 生sanh 。 本bổn 來lai 清thanh 淨tịnh 虛hư 空không 等đẳng 。

而nhi 此thử 法pháp 語ngữ 真chân 實thật 體thể 。 此thử 即tức 金kim 剛cang 鈴linh 菩Bồ 薩Tát 。

觀quán 悉tất 無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 最tối 上thượng 佛Phật 性tánh 所sở 從tùng 來lai 。

建kiến 立lập 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 名danh 。 此thử 即tức 薩tát 埵đóa 金kim 剛cang 尊tôn 。

大đại 慧Tuệ 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 淨tịnh 。 四tứ 攝nhiếp 法Pháp 門môn 從tùng 是thị 生sanh 。

而nhi 四tứ 攝nhiếp 法pháp 利lợi 無vô 邊biên 。 此thử 即tức 寶bảo 金Kim 剛Cang 菩Bồ 薩Tát 。

真chân 實thật 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 淨tịnh 。 即tức 大đại 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 生sanh 。

祕bí 密mật 法Pháp 門môn 平bình 等đẳng 智trí 。 此thử 即tức 法pháp 金Kim 剛Cang 菩Bồ 薩Tát 。

金kim 剛cang 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 淨tịnh 。 即tức 四tứ 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 王vương 。

一nhất 切thiết 施thi 作tác 悉tất 相tương 應ứng 。 此thử 即tức 羯yết 磨ma 金kim 剛cang 尊tôn 。

大đại 智Trí 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 淨tịnh 。 金kim 剛cang 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 性tánh 。

一nhất 切thiết 祕bí 密mật 普phổ 相tương 應ứng 。 由do 是thị 出xuất 生sanh 十thập 二nhị 相tương/tướng 。

當đương 知tri 金Kim 剛Cang 手Thủ 出xuất 生sanh 。 一nhất 切thiết 三tam 昧muội 祕bí 密mật 印ấn 。

二nhị 種chủng 堅kiên 固cố 金kim 剛cang 拳quyền 。 此thử 即tức 名danh 為vi 羯yết 磨ma 印ấn 。

無vô 我ngã 平bình 等đẳng 智trí 出xuất 生sanh 。 無vô 相tướng 無vô 礙ngại 無vô 我ngã 見kiến 。

一nhất 切thiết 染nhiễm 愛ái 悉tất 清thanh 淨tịnh 。 此thử 即tức 金Kim 剛Cang 手Thủ 菩Bồ 薩Tát 。

此thử 說thuyết 金kim 剛cang 染nhiễm 因nhân 緣duyên 。 即tức 是thị 金kim 剛cang 無vô 上thượng 智trí 。

染nhiễm 法pháp 復phục 是thị 淨tịnh 蓮liên 華hoa 。 華hoa 即tức 金kim 剛cang 妙diệu 法Pháp 智trí 。

若nhược 了liễu 自tự 種chủng 出xuất 自tự 相tương/tướng 。 即tức 一nhất 切thiết 佛Phật 同đồng 此thử 攝nhiếp 。

二nhị 種chủng 變biến 化hóa 若nhược 相tương 應ứng 。 金kim 剛cang 薩tát 埵đóa 真chân 供cúng 養dường 。

大đại 智trí 了liễu 知tri 自tự 種chủng 子tử 。 悲bi 愛ái 二nhị 法pháp 即tức 和hòa 合hợp 。

二nhị 處xứ 相tương 應ứng 住trụ 等đẳng 持trì 。 以dĩ 無vô 二nhị 法pháp 破phá 二nhị 性tánh 。

平bình 等đẳng 安an 住trụ 曼mạn 拏noa 羅la 。 從tùng 是thị 出xuất 大đại 相tương 應ứng 法pháp 。

戲hí 笑tiếu 言ngôn 說thuyết 及cập 歌ca 舞vũ 。 皆giai 是thị 佛Phật 語ngữ 方phương 便tiện 門môn 。

自tự 他tha 二nhị 行hành 相tương 應ứng 中trung 。 現hiện 諸chư 眾chúng 生sanh 利lợi 益ích 事sự 。

自tự 性tánh 光quang 明minh 本bổn 清thanh 淨tịnh 。 此thử 即tức 心tâm 月nguyệt 曼mạn 拏noa 羅la 。

貪tham 本bổn 清thanh 淨tịnh 如như 蓮liên 華hoa 。 諸chư 煩phiền 惱não 怨oán 悉tất 除trừ 斷đoạn 。

最tối 初sơ 語ngữ 言ngôn 所sở 表biểu 示thị 。 此thử 即tức 大đại 輪luân 曼mạn 拏noa 羅la 。

自tự 性tánh 光quang 明minh 本bổn 清thanh 淨tịnh 。 而nhi 菩Bồ 提Đề 心tâm 無vô 有hữu 上thượng 。

成thành 諸chư 眾chúng 生sanh 利lợi 益ích 事sự 。 此thử 即tức 妙diệu 月nguyệt 曼mạn 拏noa 羅la 。

智trí 慧tuệ 清thanh 淨tịnh 所sở 莊trang 嚴nghiêm 。 從tùng 彼bỉ 金kim 剛cang 喻dụ 定định 生sanh 。

解giải 脫thoát 光quang 明minh 平bình 等đẳng 光quang 。 此thử 即tức 日nhật 輪luân 曼mạn 拏noa 羅la 。

五ngũ 佛Phật 平bình 等đẳng 若nhược 相tương 應ứng 。 五ngũ 智trí 和hòa 合hợp 諸chư 作tác 用dụng 。

五Ngũ 眼Nhãn 清thanh 淨tịnh 善thiện 觀quan 視thị 。 此thử 即tức 五ngũ 佛Phật 曼mạn 拏noa 羅la 。

金kim 剛cang 杵xử 能năng 破phá 一nhất 切thiết 。 執chấp 鉤câu 表biểu 示thị 相tương 應ứng 行hành 。

而nhi 彼bỉ 金kim 剛cang 勝thắng 妙diệu 箭tiễn 。 善thiện 哉tai 善thiện 作tác 歡hoan 喜hỷ 事sự 。

寶bảo 等đẳng 莊trang 嚴nghiêm 悉tất 具cụ 足túc 。 日nhật 光quang 發phát 生sanh 大đại 明minh 照chiếu 。

建kiến 立lập 金kim 剛cang 勝thắng 妙diệu 幢tràng 。 此thử 即tức 開khai 發phát 金kim 剛cang 笑tiếu 。

巧xảo 業nghiệp 金kim 剛cang 一nhất 切thiết 性tánh 。 法pháp 爾nhĩ 不bất 破phá 相tương 應ứng 行hành 。

現hiện 利lợi 牙nha 相tương/tướng 得đắc 相tương 應ứng 。 一nhất 切thiết 印ấn 契khế 皆giai 成thành 就tựu 。

四tứ 種chủng 明minh 妃phi 普phổ 相tương 應ứng 。 嬉hi 戲hí 行hành 住trụ 而nhi 無vô 礙ngại 。

那na 哩rị 所sở 紡# 新tân 妙diệu 線tuyến 。 依y 其kỳ 分phần/phân 量lượng 善thiện 秤xứng 界giới 。

當đương 住trụ 身thân 語ngữ 心tâm 觀quán 想tưởng 。 而nhi 以dĩ 智trí 線tuyến 作tác 界giới 道đạo 。

依y 法pháp 安an 布bố 曼mạn 拏noa 羅la 。 四tứ 方phương 四tứ 門môn 四tứ 樓lâu 閣các 。

四tứ 線tuyến 等đẳng 量lượng 分phần/phân 壇đàn 隅ngung 。 禰nể 踰du 賀hạ 及cập 尾vĩ 提đề 相tương/tướng 。

半bán 全toàn 瓔anh 珞lạc 并tinh 寶bảo 拂phất 。 七thất 寶bảo 華hoa 鬘man 等đẳng 嚴nghiêm 飾sức 。

壇đàn 中trung 安an 布bố 妙diệu 蓮liên 華hoa 。 心tâm 曼mạn 拏noa 羅la 為vi 最tối 上thượng 。

樓lâu 閣các 即tức 是thị 真chân 實thật 智trí 。 智trí 峯phong 高cao 顯hiển 而nhi 起khởi 立lập 。

觀quán 彼bỉ 壇đàn 相tương/tướng 外ngoại 四tứ 方phương 。 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 周chu 遍biến 出xuất 。

慈từ 悲bi 喜hỷ 捨xả 四tứ 種chủng 心tâm 。 此thử 即tức 表biểu 示thị 四tứ 種chủng 線tuyến 。

所sở 說thuyết 四tứ 線tuyến 若nhược 平bình 等đẳng 。 於ư 法pháp 正chánh 念niệm 即tức 相tương 應ứng 。

若nhược 一nhất 切thiết 見kiến 不bất 解giải 脫thoát 。 由do 智trí 線tuyến 故cố 而nhi 得đắc 脫thoát 。

壇đàn 中trung 蓮liên 華hoa 所sở 莊trang 嚴nghiêm 。 即tức 表biểu 最tối 上thượng 淨tịnh 戒giới 行hạnh 。

四tứ 方phương 中trung 心tâm 五ngũ 牆tường 界giới 。 即tức 表biểu 信tín 等đẳng 五ngũ 勝thắng 根căn 。

曼mạn 拏noa 羅la 門môn 周chu 遍biến 說thuyết 。 即tức 表biểu 八Bát 解Giải 脫Thoát 法Pháp 門môn 。

四tứ 門môn 所sở 有hữu 四tứ 樓lâu 閣các 。 是thị 即tức 表biểu 於ư 四tứ 正Chánh 斷Đoạn 。

其kỳ 壇đàn 所sở 有hữu 四tứ 尾vĩ 提đề 。 是thị 即tức 表biểu 於ư 四Tứ 念Niệm 處Xứ 。

而nhi 彼bỉ 四tứ 種chủng 禰nể 踰du 賀hạ 。 是thị 即tức 表biểu 於ư 四Tứ 神Thần 足Túc 。

七thất 寶bảo 華hoa 鬘man 妙diệu 莊trang 嚴nghiêm 。 是thị 即tức 表biểu 於ư 七thất 覺giác 支chi 。

四tứ 門môn 八bát 柱trụ 所sở 應ưng 知tri 。 是thị 即tức 表biểu 於ư 八bát 聖thánh 道Đạo 。

由do 彼bỉ 三tam 摩ma 地địa 智trí 故cố 。 能năng 令linh 二nhị 障chướng 得đắc 解giải 脫thoát 。

壇đàn 中trung 所sở 有hữu 妙diệu 寶bảo 拂phất 。 是thị 即tức 表biểu 於ư 勝thắng 道đạo 智trí 。

壇đàn 中trung 全toàn 分phần/phân 瓔anh 珞lạc 者giả 。 即tức 表biểu 全toàn 斷đoạn 諸chư 煩phiền 惱não 。

瓔anh 珞lạc 體thể 即tức 是thị 勝thắng 智trí 。 故cố 諸chư 煩phiền 惱não 能năng 除trừ 斷đoạn 。

所sở 有hữu 半bán 分phần/phân 瓔anh 珞lạc 者giả 。 即tức 表biểu 半bán 斷đoạn 諸chư 煩phiền 惱não 。

自tự 他tha 二nhị 行hành 相tương 應ứng 故cố 。 蓋cái 纏triền 煩phiền 惱não 半bán 分phần/phân 斷đoạn 。

無vô 我ngã 平bình 等đẳng 如như 虛hư 空không 。 無vô 貪tham 妙diệu 智trí 復phục 最tối 上thượng 。

貪tham 心tâm 淨tịnh 故cố 亦diệc 無vô 二nhị 。 此thử 即tức 名danh 為vi 智trí 莊trang 嚴nghiêm 。

若nhược 以dĩ 無vô 貪tham 得đắc 菩Bồ 提Đề 。 菩Bồ 提Đề 即tức 與dữ 貪tham 心tâm 異dị 。

菩Bồ 提Đề 心tâm 體thể 既ký 無vô 差sai 。 是thị 故cố 貪tham 無vô 貪tham 不bất 二nhị 。

世thế 間gian 貪tham 無vô 貪tham 二nhị 種chủng 。 應ưng 以dĩ 方phương 便tiện 善thiện 觀quán 想tưởng 。

印ấn 成thành 就tựu 法pháp 從tùng 貪tham 生sanh 。 及cập 餘dư 一nhất 切thiết 皆giai 成thành 就tựu 。

若nhược 住trụ 世thế 間gian 調điều 伏phục 心tâm 。 乃nãi 起khởi 相tương 應ứng 平bình 等đẳng 行hành 。

不bất 調điều 伏phục 心tâm 既ký 清thanh 淨tịnh 。 此thử 即tức 貪tham 亦diệc 是thị 供cúng 養dường 。

所sở 有hữu 廣quảng 說thuyết 諸chư 行hành 相tương/tướng 。 是thị 即tức 分phân 別biệt 境cảnh 界giới 相tương/tướng 。

若nhược 住trụ 身thân 語ngữ 心tâm 印ấn 門môn 。 所sở 印ấn 即tức 是thị 真chân 實thật 智trí 。

觀quán 想tưởng 此thử 印ấn 若nhược 相tương 應ứng 。 於ư 諸chư 印ấn 中trung 常thường 自tự 在tại 。

而nhi 此thử 印ấn 法pháp 若nhược 了liễu 知tri 。 觀quán 想tưởng 諸chư 印ấn 皆giai 成thành 就tựu 。

於ư 諸chư 境cảnh 界giới 相tương 和hòa 合hợp 。 知tri 已dĩ 相tương 應ứng 平bình 等đẳng 行hành 。

如như 其kỳ 諸chư 相tướng 若nhược 相tương 應ứng 。 一nhất 切thiết 悉tất 地địa 皆giai 圓viên 滿mãn 。

一nhất 切thiết 祕bí 密mật 中trung 幖tiêu 幟xí 。 右hữu 即tức 表biểu 示thị 於ư 慧tuệ 門môn 。

左tả 為vi 悲bi 門môn 義nghĩa 亦diệc 然nhiên 。 如như 其kỳ 所sở 表biểu 常thường 觀quán 想tưởng 。

二nhị 手thủ 相tương/tướng 合hợp 結kết 印ấn 時thời 。 即tức 表biểu 二nhị 種chủng 三tam 摩ma 地địa 。

二nhị 足túc 所sở 有hữu 幖tiêu 幟xí 相tương/tướng 。 即tức 表biểu 自tự 他tha 二nhị 利lợi 行hành 。

五ngũ 指chỉ 平bình 等đẳng 若nhược 相tương 應ứng 。 表biểu 莊trang 嚴nghiêm 五ngũ 曼mạn 拏noa 羅la 。

五ngũ 佛Phật 現hiện 成thành 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 。 其kỳ 所sở 表biểu 示thị 如như 次thứ 第đệ 。

中trung 指chỉ 即tức 表biểu 虛hư 空không 生sanh 。 頭đầu 指chỉ 表biểu 示thị 地địa 天thiên 壇đàn 。

無vô 名danh 指chỉ 及cập 大đại 小tiểu 指chỉ 。 水thủy 大đại 風phong 天thiên 壇đàn 如như 次thứ 。

於ư 臍tề 輪luân 處xứ 觀quán 想tưởng 時thời 。 表biểu 示thị 金kim 剛cang 界giới 佛Phật 母mẫu 。

若nhược 復phục 於ư 心tâm 作tác 觀quán 想tưởng 。 即tức 表biểu 薩tát 埵đóa 金kim 剛cang 尊tôn 。

眉mi 間gian 表biểu 示thị 寶bảo 金kim 剛cang 。 頸cảnh 上thượng 表biểu 示thị 法pháp 金kim 剛cang 。

頂đảnh 表biểu 羯yết 摩ma 金kim 剛cang 尊tôn 。 如như 其kỳ 所sở 表biểu 善thiện 觀quán 想tưởng 。

五ngũ 佛Phật 現hiện 成thành 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 。 五ngũ 智trí 圓viên 滿mãn 皆giai 成thành 就tựu 。

五ngũ 種chủng 色sắc 相tướng 若nhược 相tương 應ứng 。 五ngũ 曼mạn 拏noa 羅la 而nhi 出xuất 現hiện 。

若nhược 於ư 前tiền 聲thanh 有hữu 所sở 聞văn 。 是thị 即tức 表biểu 於ư 前tiền 名danh 句cú 。

如như 其kỳ 後hậu 聲thanh 有hữu 所sở 聞văn 。 此thử 即tức 表biểu 示thị 於ư 後hậu 義nghĩa 。

又hựu 於ư 前tiền 聲thanh 有hữu 所sở 聞văn 。 此thử 即tức 表biểu 示thị 於ư 因nhân 義nghĩa 。

如như 其kỳ 後hậu 聲thanh 有hữu 所sở 聞văn 。 此thử 即tức 表biểu 示thị 於ư 果quả 義nghĩa 。

諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn 無vô 二nhị 法pháp 。 是thị 中trung 因nhân 果quả 不bất 可khả 得đắc 。

根căn 本bổn 無vô 性tánh 法Pháp 門môn 中trung 。 是thị 故cố 諸chư 法pháp 皆giai 常thường 住trụ 。

自tự 心tâm 覺giác 了liễu 即tức 是thị 佛Phật 。 能năng 覺giác 所sở 覺giác 心tâm 亦diệc 忘vong 。

諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 境cảnh 界giới 中trung 。 而nhi 菩Bồ 提Đề 心tâm 無vô 有hữu 異dị 。

一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 光quang 明minh 性tánh 。 於ư 一nhất 切thiết 處xứ 相tương/tướng 平bình 等đẳng 。

而nhi 眾chúng 生sanh 性tánh 本bổn 清thanh 淨tịnh 。 菩Bồ 提Đề 由do 斯tư 而nhi 建kiến 立lập 。

於ư 心tâm 無vô 動động 善thiện 關quan 鎖tỏa 。 而nhi 堅kiên 固cố 性tánh 自tự 成thành 就tựu 。

髻kế 中trung 想tưởng 住trụ 等Đẳng 引Dẫn 心tâm 。 被bị 甲giáp 護hộ 身thân 常thường 勇dũng 健kiện 。

所sở 有hữu 諸chư 佛Phật 正chánh 了liễu 知tri 。 金kim 剛cang 語ngữ 即tức 是thị 如Như 來Lai 。

二nhị 處xứ 三Tam 摩Ma 鉢Bát 底Để 門môn 。 毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 佛Phật 無vô 異dị 。

法pháp 中trung 十thập 二nhị 歲tuế 那na 哩rị 。 所sở 說thuyết 即tức 是thị 佛Phật 如Như 來Lai 。

十thập 六lục 歲tuế 者giả 即tức 表biểu 示thị 。 金Kim 剛Cang 手Thủ 等đẳng 十thập 六lục 尊tôn 。

二nhị 十thập 歲tuế 者giả 諸chư 禰nể 尾vĩ 。 即tức 是thị 祕bí 密mật 二nhị 十thập 天thiên 。

作tác 二nhị 十thập 種chủng 供cúng 養dường 事sự 。 彼bỉ 二nhị 十thập 眾chúng 應ưng 如như 次thứ 。

自tự 那na 囉ra 者giả 本bổn 部bộ 生sanh 。 即tức 是thị 所sở 說thuyết 自tự 大đại 明minh 。

他tha 那na 囉ra 者giả 別biệt 部bộ 生sanh 。 即tức 是thị 所sở 說thuyết 他tha 大đại 明minh 。

真chân 實thật 了liễu 知tri 諸chư 所sở 作tác 。 心tâm 曼mạn 拏noa 羅la 為vi 最tối 上thượng 。

作tác 諸chư 供cúng 養dường 要yếu 專chuyên 精tinh 。 當đương 以dĩ 身thân 語ngữ 心tâm 供cúng 養dường 。

自tự 金kim 剛cang 杵xử 蓮liên 華hoa 合hợp 。 二nhị 處xứ 平bình 等đẳng 而nhi 出xuất 生sanh 。

觀quán 自tự 種chủng 相tương/tướng 即tức 佛Phật 相tương/tướng 。 金kim 剛cang 薩tát 埵đóa 真chân 供cúng 養dường 。

半bán 全toàn 瓔anh 珞lạc 寶bảo 拂phất 等đẳng 。 諸chư 莊trang 嚴nghiêm 相tương/tướng 如như 前tiền 說thuyết 。

此thử 中trung 曼mạn 拏noa 羅la 分phần/phân 量lượng 。 應ưng 十thập 二nhị 或hoặc 十thập 六lục 肘trửu 。

次thứ 復phục 漸tiệm 增tăng 二nhị 十thập 肘trửu 。 曼mạn 拏noa 羅la 相tương 當đương 周chu 遍biến 。

合hợp 用dụng 二nhị 十thập 五ngũ 肘trửu 時thời 。 即tức 作tác 二nhị 十thập 五ngũ 肘trửu 量lượng 。

於ư 曼mạn 拏noa 羅la 門môn 中trung 分phần/phân 。 九cửu 分phần 分phần 布bố 如như 儀nghi 軌quỹ 。

隨tùy 應ứng 分phân 布bố 禰nể 踰du 賀hạ 。 曼mạn 拏noa 羅la 門môn 善thiện 思tư 察sát 。

內nội 曼mạn 拏noa 羅la 平bình 等đẳng 作tác 。 曼mạn 拏noa 羅la 半bán 禰nể 踰du 賀hạ 。

如như 是thị 不bất 離ly 九cửu 分phần/phân 中trung 。 曼mạn 拏noa 羅la 隅ngung 善thiện 安an 布bố 。

壇đàn 中trung 四tứ 方phương 所sở 應ứng 用dụng 。 四tứ 尾vĩ 提đề 相tương 當đương 安an 布bố 。

五ngũ 色sắc 和hòa 合hợp 若nhược 相tương 應ứng 。 五ngũ 曼mạn 拏noa 羅la 為vi 嚴nghiêm 飾sức 。

五ngũ 眼nhãn 觀quan 視thị 淨tịnh 諸chư 惡ác 。 五ngũ 色sắc 即tức 是thị 五ngũ 如Như 來Lai 。

五ngũ 佛Phật 平bình 等đẳng 法pháp 相tướng 應ưng 。 地địa 分phần/phân 五ngũ 色sắc 莊trang 嚴nghiêm 相tương/tướng 。

當đương 於ư 五ngũ 曼mạn 拏noa 羅la 中trung 。 想tưởng 安an 五ngũ 佛Phật 依y 方phương 位vị 。

五ngũ 種chủng 功công 德đức 悉tất 周chu 圓viên 。 五ngũ 色sắc 即tức 五ngũ 三tam 摩ma 地địa 。

其kỳ 壇đàn 中trung 心tâm 地địa 清thanh 淨tịnh 。 月nguyệt 愛ái 摩ma 尼ni 光quang 妙diệu 色sắc 。

東đông 方phương 地địa 相tương/tướng 大đại 青thanh 色sắc 。 南nam 方phương 黃hoàng 色sắc 如như 儀nghi 軌quỹ 。

西tây 方phương 赤xích 色sắc 隨tùy 所sở 應ưng 。 北bắc 方phương 曼mạn # 瑟sắt 吒tra 色sắc 。

諸chư 處xứ 皆giai 用dụng 尾vĩ 提đề 相tương/tướng 。 唯duy 門môn 中trung 道đạo 勿vật 應ứng 用dụng 。

壇đàn 中trung 毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 佛Phật 。 想tưởng 現hiện 水thủy 精tinh 月nguyệt 光quang 相tướng 。

彼bỉ 一nhất 切thiết 佛Phật 同đồng 一nhất 攝nhiếp 。 此thử 即tức 無vô 畏úy 眼nhãn 如Như 來Lai 。

東đông 方phương 觀quán 想tưởng 阿a 閦súc 佛Phật 。 出xuất 現hiện 帝đế 青thanh 光quang 明minh 相tướng 。

一nhất 切thiết 金kim 剛cang 同đồng 一nhất 攝nhiếp 。 此thử 即tức 金kim 剛cang 眼nhãn 如Như 來Lai 。

南nam 方phương 觀quán 想tưởng 寶bảo 生sanh 佛Phật 。 出xuất 現hiện 閻Diêm 浮Phù 金Kim 光Quang 相tương/tướng 。

諸chư 佛Phật 普phổ 攝nhiếp 利lợi 眾chúng 生sanh 。 此thử 即tức 光quang 明minh 眼nhãn 如Như 來Lai 。

西tây 方phương 觀quán 想tưởng 無vô 量lượng 壽thọ 。 出xuất 現hiện 蓮liên 華hoa 色sắc 大đại 光quang 。

從tùng 法pháp 智trí 生sanh 大đại 無vô 畏úy 。 此thử 即tức 蓮liên 華hoa 眼nhãn 如Như 來Lai 。

北bắc 方phương 不bất 空không 成thành 就tựu 佛Phật 。 出xuất 現hiện 摩ma 竭kiệt 色sắc 光quang 相tướng 。

普phổ 攝nhiếp 眾chúng 生sanh 亦diệc 同đồng 生sanh 。 此thử 即tức 慈từ 愛ái 眼nhãn 如Như 來Lai 。

復phục 次thứ 曼mạn 拏noa 羅la 中trung 想tưởng 。 諸chư 佛Phật 勝thắng 妙diệu 無vô 上thượng 智trí 。

從tùng 虛hư 空không 界giới 所sở 出xuất 生sanh 。 最tối 上thượng 妙diệu 月nguyệt 曼mạn 拏noa 羅la 。

中trung 想tưởng 諸chư 佛Phật 影ảnh 像tượng 已dĩ 。 次thứ 想tưởng 佛Phật 眼nhãn 菩Bồ 薩Tát 尊tôn 。

淨tịnh 目mục 修tu 廣quảng 面diện 端đoan 嚴nghiêm 。 月nguyệt 愛ái 摩ma 尼ni 光quang 妙diệu 色sắc 。

身thân 諸chư 相tướng 分phần 皆giai 圓viên 滿mãn 。 一nhất 切thiết 明minh 妃phi 中trung 最tối 上thượng 。

觀quán 想tưởng 手thủ 持trì 於ư 大đại 輪luân 。 普phổ 令linh 三tam 界giới 悉tất 敬kính 愛ái 。

次thứ 想tưởng 成thành 就tựu 事sự 業nghiệp 智trí 。 是thị 智trí 等đẳng 於ư 虛hư 空không 界giới 。

虛hư 空không 金kim 剛cang 中trung 出xuất 現hiện 。 最tối 上thượng 妙diệu 月nguyệt 曼mạn 拏noa 羅la 。

中trung 想tưởng 諸chư 佛Phật 影ảnh 像tượng 已dĩ 。 次thứ 想tưởng 摩ma 摩ma 枳chỉ 聖thánh 尊tôn 。

淨tịnh 目mục 修tu 廣quảng 面diện 端đoan 嚴nghiêm 。 青thanh 優ưu 鉢bát 羅la 華hoa 色sắc 相tướng 。

身thân 諸chư 相tướng 分phần 皆giai 圓viên 滿mãn 。 虛hư 空không 幻huyễn 化hóa 最tối 上thượng 尊tôn 。

手thủ 持trì 青thanh 優ưu 鉢bát 羅la 華hoa 。 普phổ 令linh 三tam 界giới 悉tất 歸quy 命mạng 。

次thứ 想tưởng 菩Bồ 提Đề 清thanh 淨tịnh 智trí 。 是thị 智trí 等đẳng 於ư 虛hư 空không 界giới 。

虛hư 空không 金kim 剛cang 中trung 出xuất 現hiện 。 最tối 上thượng 妙diệu 月nguyệt 曼mạn 拏noa 羅la 。

中trung 想tưởng 諸chư 佛Phật 影ảnh 像tượng 已dĩ 。 次thứ 想tưởng 白bạch 衣y 菩Bồ 薩Tát 尊tôn 。

淨tịnh 目mục 修tu 廣quảng 面diện 端đoan 嚴nghiêm 。 蓮liên 華hoa 摩ma 尼ni 光quang 妙diệu 色sắc 。

身thân 諸chư 相tướng 分phần 皆giai 圓viên 滿mãn 。 祕bí 密mật 金kim 剛cang 法pháp 智trí 尊tôn 。

手thủ 持trì 赤xích 優ưu 鉢bát 羅la 華hoa 。 得đắc 一nhất 切thiết 佛Phật 常thường 觀quán 照chiếu 。

次thứ 想tưởng 金kim 剛cang 禪thiền 定định 智trí 。 是thị 智trí 等đẳng 於ư 虛hư 空không 界giới 。

從tùng 是thị 虛hư 空không 所sở 出xuất 生sanh 。 最tối 上thượng 妙diệu 月nguyệt 曼mạn 拏noa 羅la 。

中trung 想tưởng 諸chư 佛Phật 影ảnh 像tượng 已dĩ 。 次thứ 想tưởng 多đa 羅la 菩Bồ 提Đề 尊tôn 。

淨tịnh 目mục 修tu 廣quảng 面diện 端đoan 嚴nghiêm 。 最tối 上thượng 黃hoàng 金kim 光quang 妙diệu 色sắc 。

身thân 諸chư 相tướng 分phần 皆giai 圓viên 滿mãn 。 明minh 妃phi 自tự 在tại 嬉hi 戲hí 尊tôn 。

手thủ 持trì 黃hoàng 優ưu 鉢bát 羅la 華hoa 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 悉tất 歸quy 命mạng 。

如như 是thị 四tứ 菩Bồ 薩Tát 。 彼bỉ 彼bỉ 心tâm 大đại 明minh 。

佛Phật 眼nhãn 菩Bồ 薩Tát 大đại 明minh 曰viết 。

唵án (# 引dẫn )# 嚕rô 嚕rô 塞tắc 普phổ (# 二nhị 合hợp )# 嚕rô (# 一nhất 句cú )# 入nhập 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 羅la (# 二nhị )# 底để 瑟sắt 吒tra (# 三tam 二nhị 合hợp )# 悉tất 馱đà 路lộ (# 引dẫn )# 左tả 儞nễ (# 四tứ )# 薩tát 哩rị 嚩phạ (# 二nhị 合hợp 引dẫn )# 囉ra 他tha (# 二nhị 合hợp )# 娑sa (# 引dẫn )# 達đạt 儞nễ 莎sa (# 引dẫn )# 賀hạ (# 引dẫn )(# 五ngũ )#

摩ma 摩ma 枳chỉ 菩Bồ 薩Tát 大đại 明minh 曰viết 。

唵án (# 引dẫn )# 商thương 葛cát 黎lê (# 引dẫn 一nhất 句cú )# 扇thiên/phiến (# 引dẫn )# 底để 葛cát 黎lê (# 引dẫn )(# 二nhị )# 瞿cù 吒tra 瞿cù 吒tra (# 三tam )# 瞿cù 吒tra 儞nễ (# 四tứ )# 伽già (# 引dẫn )# 多đa 野dã 伽già (# 引dẫn )# 多đa 野dã (# 五ngũ )# 瞿cù 致trí 儞nễ 莎sa (# 引dẫn )# 賀hạ (# 引dẫn )(# 六lục )#

白bạch 衣y 菩Bồ 薩Tát 大đại 明minh 曰viết 。

唵án (# 引dẫn )# 葛cát 致trí (# 引dẫn )(# 一nhất )# 尾vĩ 葛cát 致trí (# 引dẫn )(# 二nhị )# 儞nễ 葛cát 致trí (# 引dẫn )(# 三tam )# 葛cát 啗đạm 葛cát 致trí (# 引dẫn )(# 四tứ )# 葛cát 嚕rô (# 引dẫn )# 吒tra 尾vĩ 哩rị 曳duệ (# 二nhị 合hợp 引dẫn )# 莎sa (# 引dẫn )# 賀hạ (# 引dẫn )(# 五ngũ )#

多đa 羅la 菩Bồ 薩Tát 大đại 明minh 曰viết 。

唵án (# 引dẫn )# 多đa (# 引dẫn )# 黎lê (# 引dẫn 一nhất 句cú )# 覩đổ 多đa (# 引dẫn )# 黎lê (# 引dẫn )(# 二nhị )# 覩đổ 黎lê (# 引dẫn )# 莎sa (# 引dẫn )# 賀hạ (# 引dẫn )(# 三tam )#

如như 是thị 四tứ 菩Bồ 薩Tát 。 四tứ 種chủng 大đại 明minh 。 總tổng 攝nhiếp 祕bí 密mật 身thân 語ngữ 心tâm 業nghiệp 。 諸chư 供cúng 養dường 中trung 。 是thị 真chân 供cúng 養dường 。 金kim 剛cang 三tam 密mật 。 普phổ 護hộ 一nhất 切thiết 。 於ư 一nhất 切thiết 處xứ 。 常thường 所sở 出xuất 生sanh 。 一nhất 切thiết 所sở 作tác 。 無vô 不bất 成thành 就tựu 。 此thử 相tương 應ứng 法pháp 自tự 性tánh 清thanh 淨tịnh 。 諸chư 修tu 相tương 應ứng 行hành 者giả 。 當đương 如như 實thật 知tri 如như 實thật 所sở 作tác 。 即tức 得đắc 真chân 實thật 成thành 就tựu 。 何hà 以dĩ 故cố 此thử 相tương 應ứng 行hành 。 從tùng 祕bí 密mật 智trí 所sở 出xuất 生sanh 故cố 。 是thị 即tức 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 方phương 便tiện 三tam 摩ma 地địa 智trí 。 由do 是thị 一nhất 切thiết 事sự 業nghiệp 。 悉tất 能năng 成thành 辦biện 。 一nhất 切thiết 輪luân 迴hồi 。 悉tất 得đắc 清thanh 淨tịnh 。 如như 最tối 上thượng 寶bảo 自tự 體thể 光quang 明minh 常thường 所sở 照chiếu 耀diệu 。 輪luân 迴hồi 清thanh 淨tịnh 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 又hựu 若nhược 相tương 應ứng 行hành 者giả 。 於ư 此thử 相tương 應ứng 法Pháp 門môn 。 能năng 善thiện 修tu 習tập 。 即tức 是thị 金kim 剛cang 。 界giới 中trung 大đại 愛ái 樂nhạo 者giả 。 復phục 能năng 圓viên 滿mãn 解giải 脫thoát 大đại 智trí 。 四tứ 祕bí 密mật 法pháp 亦diệc 得đắc 成thành 就tựu 。 如như 諸chư 佛Phật 所sở 說thuyết 。 此thử 名danh 大đại 智trí 者giả 。

一Nhất 切Thiết 祕Bí 密Mật 。 最Tối 上Thượng 名Danh 義Nghĩa 儀Nghi 軌Quỹ 卷quyển 下hạ