Nhất Tâm Niệm Phật Quyết Định Vãng Sinh (Audio)

Đọc Sách, Pháp âm, Tịnh Độ Audio

Nhất Tâm Niệm Phật Quyết Định Vãng Sinh
Thích Thiện Phụng
Diễn đọc: Huy Hồ, Kiều Hạnh, Tuấn Anh, Trần Vũ, Kim Phượng

 

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Ngắn

Kẻ Bỏn Sẻn Bị Phạt

Kẻ Bỏn Sẻn Bị Phạt Thực hiện: Nhân Duyên Tâm Diễn đọc: Linh Trang Tần, Phương Nguyên, Thái Nguyên, Thái Khang, Hồ Mạnh Thắng   Máy Bạn Không Có Phần Mềm Hộ Trợ.
Những Lá Thư Tịnh Độ

124- Thư Trả Lời Đại Sư Minh Tánh

NHỮNG LÁ THƯ TỊNH ĐỘ (Trích đọc những Lá Thư của Đại Sư Ấn Quang) Thư Trả Lời Đại Sư Minh Tánh Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học    Thư trả lời đại sư Minh Tánh Nhận được thư đầy đủ cả. Ông khen ngợi tôi quá...
Pháp âm, Pháp Thoại, Thích Nữ Trí Hải PT

Công Hạnh Bồ Tát Quán Thế Âm

CÔNG HẠNH BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM Ni Trưởng Thích Nữ Trí Hải   
Đọc Kinh, Pháp âm

Kinh Vu Lan Bồn (Audio)

PHẬT THUYẾT KINH VU LAN BỒN Hán dịch: Nguyệt Thị Tam Tạng Trúc Pháp Hộ đời Tây Tấn Việt dịch: Tại Gia Bồ Tát Giới Ưu Bà Tắc Nguyên Thuận  Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học  
Bài Viết Ngắn, Pháp âm

Phật Dạy Trách Nhiệm Cha Mẹ Đối Với Con Cái (Audio)

Phật Dạy Trách Nhiệm Cha Mẹ Đối Với Con Cái Thích Đạt Ma Phổ Giác Thực hiện: Tạng Thư Phật Học Diễn đọc: Huệ Tâm   
Đọc Sách, Đọc Truyện, Pháp âm, Tịnh Độ Audio

Hồi Ký Niệm Phật Tăng Sa môn Thích Hải Quang (Giọng Bắc)

HỒI KÝ NIỆM PHẬT TĂNG SA MÔN THÍCH HẢI QUANG Biên soạn: Bồ tát giới BẢO ĐĂNG Giọng đọc: QUANG CẢNH   Đêm qua mơ thấy về Tây Cảnh Thánh chúng cười vui rước vãng sanh Di Đà tay báu trao tòa Ngọc Đài sen phẩm thượng...