Nhập Trí Ấn

dựa theo Kim Cương Phộc lúc trước, chỉ đưa 2 ngón cái co vào trong lòng bàn tay.

Quán trước mặt cách một khuỷu tay có Hoa Sen trắng, trên hoa có chữ Ác (AḤ) tỏa ánh sáng màu trắng chảy vào trong trái tim, trụ trên hoa sen trắng.

Chân Ngôn là:

“Án _ Phộc nhật-la vi xá, ác”