NHẬP BỒ TÁT HẠNH
Nguyên tác Phạn ngữ  Bodhisattvacharyavatara

Nguyên tác: Tịch Thiên (Shantideva)
 Hoa dịch: Trần Ngọc Giao
Việt dịch: Thích Nữ Trí Hải

Thành kính dâng lên Giác linh
Ni Trưởng (thượng) DIỆU (hạ) KHÔNG,
người trọn đời thể hiện tâm BỒ ĐỀ tôn quý.

MỤC LỤC