NHẬP BỒ TÁT HẠNH
Nguyên tác Phạn ngữ  Bodhisattvacharyavatara

Nguyên tác: Tịch Thiên (Shantideva)
 Hoa dịch: Trần Ngọc Giao
Việt dịch: Thích Nữ Trí Hải

Thành kính dâng lên Giác linh
Ni Trưởng (thượng) DIỆU (hạ) KHÔNG,
người trọn đời thể hiện tâm BỒ ĐỀ tôn quý.

MỤC LỤC

Print Friendly, PDF & Email