閑Nhàn 居Cư 編Biên
Quyển 0017
宋Tống 智Trí 圓Viên 著Trước

閑nhàn 居cư 編biên 第đệ 十thập 七thất

宋tống 孤cô 山sơn 沙Sa 門Môn 。 智trí 圓viên 。 著trước 。

祭tế 祖tổ 師sư 文văn

維duy 大đại 中trung 祥tường 符phù 九cửu 年niên 歲tuế 次thứ 丙bính 辰thần 月nguyệt 建kiến 己kỷ 亥hợi 朔sóc 臨lâm 壬nhâm 申thân 日nhật 在tại 庚canh 寅# 法pháp 孫tôn 某mỗ 謹cẩn 以dĩ 茶trà 藥dược 之chi 奠# 跪quỵ 祭tế 于vu 祖tổ 師sư 慈từ 光quang 闍xà 梨lê 之chi 靈linh 古cổ 之chi 傳truyền 高cao 僧Tăng 者giả 有hữu 言ngôn 曰viết 實thật 行hạnh 潛tiềm 光quang 則tắc 高cao 而nhi 不bất 名danh 寡quả 德đức 適thích 時thời 則tắc 名danh 而nhi 不bất 高cao 名danh 而nhi 不bất 高cao 則tắc 非phi 所sở 紀kỷ 高cao 而nhi 不bất 名danh 則tắc 備bị 今kim 錄lục 古cổ 今kim 賢hiền 達đạt 皆giai 以dĩ 為vi 知tri 言ngôn 也dã 而nhi 百bách 世thế 不bất 刊# 嗚ô 呼hô 吾ngô 祖tổ 識thức 見kiến 貞trinh 亮lượng 道Đạo 行hạnh 淳thuần 正chánh 不bất 阿a 有hữu 位vị 不bất 交giao 時thời 俗tục 不bất 設thiết 奇kỳ 以dĩ 延diên 譽dự 不bất 用dụng 利lợi 以dĩ 進tiến 物vật 屏bính 弃khí 浮phù 偽ngụy 介giới 然nhiên 自tự 得đắc 故cố 世thế 莫mạc 我ngã 知tri 而nhi 其kỳ 徒đồ 實thật 寡quả 所sở 以dĩ 盛thịnh 業nghiệp 高cao 行hành 布bố 于vu 大đại 宋tống 僧Tăng 傳truyền 者giả 蓋cái 以dĩ 高cao 而nhi 不bất 名danh 取thủ 之chi 耳nhĩ 伊y 昔tích 龍long 樹thụ 傳truyền 文Văn 殊Thù 之chi 道đạo 辭từ 而nhi 闢tịch 之chi 故cố 一nhất 性tánh 之chi 宗tông 盛thịnh 乎hồ 天Thiên 竺Trúc 智trí 者giả 傳truyền 龍long 樹thụ 之chi 學học 引dẫn 而nhi 伸thân 之chi 故cố 三tam 觀quán 之chi 義nghĩa 盛thịnh 乎hồ 震chấn 旦đán 智trí 者giả 滅diệt 後hậu 章chương 安an 嗣tự 之chi 二nhị 威uy 繼kế 之chi 左tả 溪khê 說thuyết 釋thích 之chi 荊kinh 溪khê 記ký 述thuật 之chi 而nhi 其kỳ 道đạo 益ích 大đại 故cố 後hậu 世thế 得đắc 其kỳ 門môn 而nhi 入nhập 者giả 或hoặc 寡quả 矣hĩ 惟duy 吾ngô 祖tổ 蘊uẩn 逸dật 群quần 之chi 才tài 彰chương 獨độc 斷đoạn 之chi 明minh 訓huấn 乎hồ 來lai 學học 必tất 造tạo 淵uyên 極cực 滯trệ 文văn 異dị 論luận 由do 是thị 退thoái 息tức 天thiên 台thai 之chi 學học 由do 是thị 光quang 大đại 其kỳ 潛tiềm 利lợi 密mật 益ích 可khả 量lượng 也dã 哉tai 又hựu 世thế 之chi 學học 佛Phật 者giả 或hoặc 尚thượng 理lý 則tắc 蔑miệt 事sự 或hoặc 尚thượng 事sự 則tắc 蔑miệt 理lý 形hình 服phục 雖tuy 同đồng 而nhi 所sở 據cứ 大đại 異dị 吾ngô 祖tổ 繩thằng 之chi 以dĩ 戒giới 律luật 照chiếu 之chi 以dĩ 理lý 觀quán 於ư 事sự 而nhi 不bất 泥nê 於ư 理lý 而nhi 不bất 蕩đãng 故cố 高cao 僧Tăng 傳truyền 敘tự 吾ngô 祖tổ 云vân 每mỗi 一nhất 布bố 薩tát 則tắc 潛tiềm 灑sái 不bất 止chỉ 又hựu 云vân 不bất 問vấn 賢hiền 與dữ 不bất 肖tiếu 必tất 示thị 以dĩ 一Nhất 乘Thừa 圓viên 意ý 蓋cái 謂vị 此thử 也dã 非phi 發phát 明minh 佛Phật 旨chỉ 通thông 入nhập 實thật 際tế 者giả 其kỳ 孰thục 能năng 至chí 於ư 是thị 乎hồ 及cập 其kỳ 終chung 也dã 神thần 光quang 井tỉnh 出xuất 天thiên 樂nhạo/nhạc/lạc 宵tiêu 響hưởng 章chương 安an 通thông 夢mộng 異dị 香hương 盈doanh 室thất 其kỳ 靈linh 異dị 徵trưng 感cảm 有hữu 如như 此thử 者giả 非phi 淳thuần 誠thành 傳truyền 法pháp 至chí 慈từ 利lợi 物vật 者giả 豈khởi 至chí 此thử 耶da 吾ngô 祖tổ 自tự 雍ung 熈# 三tam 年niên 示thị 滅diệt 于vu 慈từ 光quang 院viện 既ký 闍xà 維duy 之chi 弟đệ 子tử 遷thiên 于vu 他tha 郡quận 靈linh 骨cốt 寄ký 于vu 民dân 舍xá 凡phàm 二nhị 十thập 餘dư 載tái 有hữu 沙Sa 門Môn 廣quảng 鈞quân 保bảo 隆long 者giả 訪phỏng 而nhi 得đắc 之chi 留lưu 于vu 淨tịnh 住trụ 院viện 者giả 又hựu 將tương 十thập 年niên 某mỗ 誠thành 鄙bỉ 薄bạc 但đãn 念niệm 昔tích 稟bẩm 法pháp 於ư 奉phụng 先tiên 奉phụng 先tiên 傳truyền 道đạo 於ư 慈từ 光quang 則tắc 我ngã 謂vị 慈từ 光quang 為vi 祖tổ 慈từ 光quang 謂vị 我ngã 為vi 孫tôn 於ư 是thị 收thu 靈linh 骨cốt 葬táng 于vu 孤cô 山sơn 之chi 瑪mã 瑙não 坡# 累lũy/lụy/luy 石thạch 為vi 塔tháp 而nhi 識thức 之chi 不bất 雕điêu 不bất 飾sức 昭chiêu 其kỳ 儉kiệm 也dã 不bất 輪luân 不bất 級cấp 恐khủng 僭# 聖thánh 也dã 方phương 其kỳ 形hình 表biểu 方Phương 廣Quảng 之chi 性tánh 也dã 圓viên 其kỳ 基cơ 表biểu 圓viên 極cực 之chi 理lý 也dã 刻khắc 之chi 以dĩ 涅Niết 槃Bàn 八bát 德đức 昭chiêu 其kỳ 用dụng 也dã 勒lặc 之chi 以dĩ 雪Tuyết 山Sơn 四tứ 句cú 昭chiêu 其kỳ 體thể 也dã 庶thứ 觀quán 者giả 因nhân 事sự 以dĩ 達đạt 理lý 希hy 風phong 而nhi 稟bẩm 化hóa 則tắc 吾ngô 祖tổ 之chi 教giáo 其kỳ 未vị 墜trụy 乎hồ 嗚ô 呼hô 吾ngô 祖tổ 殂tồ 落lạc 洎kịp 今kim 三tam 十thập 二nhị 年niên 矣hĩ 。 為vi 澆kiêu 世thế 簡giản 賢hiền 咈# 義nghĩa 而nhi 至chí 是thị 乎hồ 為vi 吾ngô 祖tổ 之chi 靈linh 於ư 我ngã 有hữu 緣duyên 待đãi 我ngã 而nhi 葬táng 乎hồ 不bất 可khả 得đắc 而nhi 知tri 也dã 禮lễ 云vân 其kỳ 先tiên 祖tổ 無vô 美mỹ 而nhi 稱xưng 之chi 是thị 誣vu 也dã 有hữu 善thiện 而nhi 弗phất 知tri 不bất 明minh 也dã 知tri 而nhi 弗phất 傳truyền 不bất 仁nhân 也dã 此thử 三tam 者giả 君quân 子tử 所sở 恥sỉ 也dã 今kim 墳phần 塔tháp 已dĩ 成thành 敢cảm 伸thân 薄bạc 祭tế 既ký 獲hoạch 知tri 德đức 善thiện 是thị 以dĩ 稱xưng 而nhi 傳truyền 之chi 實thật 無vô 恥sỉ 焉yên 伏phục 惟duy 尚thượng 饗# 。

祭tế 孤cô 山sơn 神thần 文văn

維duy 大đại 中trung 祥tường 符phù 九cửu 年niên 歲tuế 旅lữ 丙bính 辰thần 月nguyệt 建kiến 戊# 戌tuất 朔sóc 臨lâm 壬nhâm 寅# 日nhật 在tại 己kỷ 巳tị 沙Sa 門Môn 釋thích 某mỗ 謹cẩn 以dĩ 茶trà [荈-夕+歹]# 之chi 奠# 致trí 祭tế 于vu 孤cô 山sơn 神thần 之chi 靈linh 惟duy 神thần 受thọ 天thiên 之chi 命mạng 職chức 茲tư 山sơn 林lâm 福phước 善thiện 禍họa 淫dâm 害hại 盈doanh 福phước 謙khiêm 神thần 之chi 德đức 也dã 享hưởng 于vu 克khắc 誠thành 馨hinh 于vu 明minh 德đức 神thần 之chi 應ưng 也dã 代đại 有hữu 善thiện 人nhân 修tu 身thân 以dĩ 謙khiêm 神thần 其kỳ 福phước 之chi 乎hồ 或hoặc 務vụ 克khắc 誠thành 而nhi 庶thứ 明minh 德đức 神thần 其kỳ 享hưởng 之chi 乎hồ 苟cẩu 不bất 福phước 不bất 享hưởng 則tắc 胡hồ 以dĩ 昭chiêu 神thần 之chi 德đức 彰chương 神thần 之chi 應ưng 耶da 有hữu 聖thánh 宋tống 高cao 僧Tăng 慈từ 光quang 闍xà 梨lê 者giả 生sanh 有hữu 景cảnh 行hành 死tử 埀thùy 令linh 名danh 實thật 釋Thích 迦Ca 徒đồ 中trung 有hữu 道đạo 者giả 也dã 儒nho 所sở 謂vị 善thiện 人nhân 所sở 謂vị 履lý 謙khiêm 者giả 斯tư 有hữu 之chi 矣hĩ 自tự 捐quyên 代đại 洎kịp 今kim 三tam 十thập 二nhị 年niên 靈linh 骨cốt 墜trụy 于vu 民dân 間gian 而nhi 未vị 及cập 葬táng 貧bần 道đạo 哀ai 賢hiền 人nhân 之chi 失thất 所sở 痛thống 澆kiêu 世thế 之chi 寡quả 義nghĩa 是thị 以dĩ 輒triếp 於ư 斯tư 山sơn 之chi 岡# 累lũy/lụy/luy 甓# 為vi 基cơ 刻khắc 石thạch 為vi 塔tháp 以dĩ 瘞ế 之chi 遵tuân 佛Phật 氏thị 之chi 禮lễ 也dã 俾tỉ 塔tháp 因nhân 山sơn 而nhi 有hữu 託thác 山sơn 因nhân 塔tháp 而nhi 增tăng 價giá 豈khởi 比tỉ 夫phu 埋mai 凡phàm 庸dong 之chi 骨cốt 客khách 無vô 知tri 之chi 鬼quỷ 乎hồ 使sử 斯tư 塔tháp 安an 而nhi 且thả 固cố 百bách 世thế 之chi 下hạ 人nhân 有hữu 覩đổ 者giả 知tri 高cao 僧Tăng 之chi 在tại 焉yên 聞văn 其kỳ 風phong 必tất 有hữu 思tư 齊tề 者giả 為vi 教giáo 亦diệc 大đại 矣hĩ 則tắc 神thần 之chi 福phước 善thiện 福phước 謙khiêm 之chi 德đức 豈khởi 不bất 由do 是thị 愈dũ 彰chương 乎hồ 貧bần 道đạo 明minh 德đức 則tắc 無vô 也dã 克khắc 誠thành 則tắc 有hữu 之chi 矣hĩ 今kim 有hữu 事sự 於ư 山sơn 敢cảm 以dĩ 茶trà [荈-夕+歹]# 告cáo 祭tế 神thần 乎hồ 來lai 格cách 尚thượng 饗# 。

又hựu 祭tế 孤cô 山sơn 神thần 文văn

維duy 天thiên 禧# 元nguyên 年niên 歲tuế 次thứ 丁đinh 巳tị 十thập 二nhị 月nguyệt 癸quý 丑sửu 朔sóc 十thập 三tam 日nhật 丁đinh 丑sửu 沙Sa 門Môn 釋thích 智trí 圓viên 謹cẩn 以dĩ 茶trà [荈-夕+歹]# 之chi 奠# 致trí 祭tế 孤cô 山sơn 神thần 之chi 靈linh 貧bần 道đạo 讀đọc 周chu 孔khổng 書thư 聞văn 齊tề 大đại 夫phu 成thành 子tử 高cao 者giả 謂vị 慶khánh 遺di 曰viết 吾ngô 聞văn 之chi 也dã 生sanh 有hữu 益ích 於ư 人nhân 死tử 不bất 害hại 於ư 人nhân 吾ngô 縱túng/tung 無vô 益ích 於ư 人nhân 。 吾ngô 可khả 以dĩ 死tử 害hại 於ư 人nhân 哉tai 我ngã 死tử 則tắc 擇trạch 不bất 食thực 之chi 地địa 而nhi 葬táng 焉yên 此thử 恐khủng 妨phương 人nhân 之chi 墾khẩn 耕canh 也dã 矧# 吾ngô 佛Phật 以dĩ 真chân 寂tịch 為vi 風phong 以dĩ 清thanh 儉kiệm 為vi 訓huấn 三tam 界giới 如như 幻huyễn 。 萬vạn 緣duyên 一nhất 空không 率suất 此thử 教giáo 者giả 豈khởi 宜nghi 厚hậu 葬táng 貧bần 道đạo 學học 道Đạo 寡quả 效hiệu 而nhi 心tâm 好hảo/hiếu 正chánh 淳thuần 竊thiết 慮lự 沒một 後hậu 有hữu 不bất 知tri 我ngã 者giả 混hỗn 乎hồ 流lưu 俗tục 務vụ 其kỳ 華hoa 靡mĩ 崇sùng 其kỳ 瑩oánh 壟# 而nhi 傷thương 財tài 害hại 人nhân 於ư 是thị 得đắc 此thử 山sơn 之chi 岡# 間gian 僻tích 無vô 用dụng 之chi 地địa 預dự 鑿tạc 窟quật 以dĩ 埋mai 陶đào 器khí 用dụng 為vi 將tương 來lai 掩yểm 藏tạng 形hình 惡ác 之chi 所sở 囑chúc 門môn 人nhân 以dĩ 後hậu 事sự 山sơn 林lâm 之chi 間gian 神thần 有hữu 主chủ 者giả 肆tứ 以dĩ 茶trà [荈-夕+歹]# 告cáo 祭tế 伏phục 惟duy 尚thượng 饗# 。

撤triệt 土thổ/độ 偶ngẫu 文văn

民dân 好hảo/hiếu 淫dâm 祀tự 者giả 久cửu 矣hĩ 故cố 仲trọng 尼ni 曰viết 淫dâm 祀tự 無vô 福phước 又hựu 云vân 非phi 其kỳ 鬼quỷ 祭tế 之chi 諂siểm 也dã 古cổ 之chi 民dân 果quả 無vô 斯tư 弊tệ 則tắc 聖thánh 師sư 孔khổng 子tử 豈khởi 有hữu 是thị 誡giới 哉tai 今kim 之chi 風phong 俗tục 甚thậm 於ư 古cổ 萬vạn 萬vạn 焉yên 閭lư 巷hạng 室thất 家gia 悉tất 立lập 其kỳ 土thổ/độ 偶ngẫu 曰viết 土thổ/độ 地địa 者giả 曰viết 五ngũ 通thông 者giả 佛Phật 寺tự 亦diệc 如như 之chi 吾ngô 買mãi 山sơn 得đắc 瑪mã 瑙não 坡# 之chi 地địa 而nhi 院viện 亦diệc 以dĩ 瑪mã 瑙não 為vi 名danh 院viện 之chi 東đông 廡vũ 下hạ 有hữu 斯tư 三tam 土thổ/độ 偶ngẫu 因nhân 命mạng 撤triệt 其kỳ 二nhị 存tồn 其kỳ 號hiệu 土thổ/độ 地địa 者giả 易dị 其kỳ 名danh 曰viết 護hộ 伽già 藍lam 神thần 遂toại 為vi 文văn 以dĩ 告cáo 之chi 吾ngô 聞văn 聖thánh 王vương 之chi 制chế 祭tế 祀tự 也dã 法Pháp 施thí 於ư 民dân 則tắc 祀tự 之chi 以dĩ 死tử 勤cần 事sự 則tắc 祀tự 之chi 以dĩ 勞lao 定định 國quốc 則tắc 祀tự 之chi 能năng 禦ngữ 大đại 菑# 則tắc 祀tự 之chi 能năng 捍hãn 大đại 患hoạn 則tắc 祀tự 之chi 及cập 夫phu 日nhật 月nguyệt 星tinh 辰thần 。 民dân 所sở 瞻chiêm 仰ngưỡng 也dã 山sơn 林lâm 川xuyên 谷cốc 丘khâu 陵lăng 民dân 所sở 取thủ 財tài 用dụng 也dã 非phi 此thử 族tộc 不bất 在tại 祀tự 典điển 嗟ta 爾nhĩ 土thổ/độ 偶ngẫu 法pháp 不bất 聞văn 施thí 於ư 人nhân 死tử 不bất 聞văn 勤cần 於ư 事sự 勞lao 不bất 聞văn 定định 於ư 國quốc 禦ngữ 菑# 捍hãn 患hoạn 又hựu 非phi 所sở 聞văn 既ký 不bất 在tại 於ư 瞻chiêm 仰ngưỡng 之chi 列liệt 復phục 無vô 財tài 用dụng 以dĩ 資tư 於ư 人nhân 豈khởi 得đắc 亂loạn 其kỳ 禮lễ 而nhi 竊thiết 愚ngu 民dân 之chi 祀tự 乎hồ 昔tích 李# 唐đường 狄địch 梁lương 公công 廢phế 江giang 淮hoài 淫dâm 祀tự 一nhất 千thiên 七thất 百bách 而nhi 所sở 留lưu 者giả 唯duy 會hội 稽khể 大đại 禹vũ 錢tiền 唐đường 子tử 胥# 姑cô 蘇tô 大đại 伯bá 毗tỳ 陵lăng 季quý 札# 四tứ 廟miếu 而nhi 已dĩ 吾ngô 知tri 梁lương 公công 實thật 率suất 此thử 道đạo 而nhi 行hành 也dã 抑ức 又hựu 五ngũ 通thông 之chi 名danh 出xuất 吾ngô 釋Thích 氏thị 謂vị 天thiên 眼nhãn 天thiên 耳nhĩ 他tha 心tâm 宿túc 命mạng 身thân 如như 意ý 神thần 仙tiên 之chi 人nhân 。 咸hàm 備bị 是thị 五ngũ 以dĩ 煩phiền 惱não 之chi 未vị 除trừ 故cố 無vô 漏lậu 之chi 通thông 則tắc 無vô 有hữu 也dã 代đại 俗tục 竊thiết 其kỳ 名danh 以dĩ 號hiệu 其kỳ 魍vọng 魎lượng 妖yêu 孽nghiệt 不bất 亦diệc 謬mậu 乎hồ 。 則tắc 名danh 既ký 無vô 實thật 復phục 非phi 祀tự 典điển 之chi 族tộc 則tắc 爾nhĩ 土thổ/độ 偶ngẫu 又hựu 安an 得đắc 僥kiểu 倖hãnh 而nhi 於ư 此thử 乎hồ 吾ngô 又hựu 聞văn 王vương 為vi 群quần 姓tánh 立lập 七thất 祀tự 曰viết 司ty 命mạng 曰viết 中trung 霤lựu 曰viết 國quốc 門môn 曰viết 國quốc 行hành 曰viết 泰thái 鴈nhạn 曰viết 戶hộ 曰viết 竈táo 王vương 自tự 立lập 七thất 祀tự 諸chư 侯hầu 為vi 國quốc 立lập 五ngũ 祀tự 曰viết 司ty 命mạng 曰viết 中trung 霤lựu 曰viết 國quốc 門môn 曰viết 國quốc 行hành 曰viết 公công 厲lệ 諸chư 侯hầu 自tự 立lập 五ngũ 祀tự 大đại 夫phu 立lập 三tam 祀tự 曰viết 族tộc 厲lệ 曰viết 門môn 曰viết 行hành 適thích 士sĩ 立lập 二nhị 祀tự 曰viết 門môn 曰viết 行hành 庶thứ 士sĩ 庶thứ 人nhân 立lập 一nhất 祀tự 或hoặc 立lập 戶hộ 或hoặc 立lập 竈táo 今kim 爾nhĩ 土thổ/độ 偶ngẫu 又hựu 非phi 斯tư 所sở 以dĩ 祀tự 者giả 然nhiên 則tắc 土thổ/độ 地địa 之chi 說thuyết 非phi 中trung 霤lựu 邪tà 曰viết 中trung 霤lựu 主chủ 堂đường 室thất 居cư 處xứ 則tắc 或hoặc 似tự 之chi 且thả 不bất 及cập 庶thứ 人nhân 之chi 祀tự 今kim 民dân 悉tất 祀tự 其kỳ 土thổ/độ 地địa 又hựu 非phi 禮lễ 也dã 吾ngô 又hựu 聞văn 婦phụ 人nhân 教giáo 令linh 不bất 出xuất 于vu 閨# 門môn 晝trú 不bất 遊du 庭đình 夜dạ 行hành 以dĩ 火hỏa 則tắc 婦phụ 人nhân 之chi 像tượng 與dữ 神thần 竝tịnh 坐tọa 視thị 事sự 非phi 牝tẫn 雞kê 司ty 晨thần 乎hồ 此thử 又hựu 傷thương 教giáo 害hại 義nghĩa 之chi 甚thậm 不bất 可khả 為vi 訓huấn 以dĩ 是thị 觀quán 之chi 。 婦phụ 人nhân 之chi 像tượng 又hựu 不bất 宜nghi 留lưu 也dã 明minh 矣hĩ 吾ngô 也dã 釋Thích 迦Ca 之chi 徒đồ 歟# 吾ngô 佛Phật 有hữu 制chế 伽già 藍lam 之chi 地địa 則tắc 立lập 其kỳ 廟miếu 而nhi 日nhật 祀tự 之chi 曰viết 護hộ 伽già 藍lam 神thần 若nhược 然nhiên 則tắc 易dị 土thổ/độ 地địa 之chi 名danh 為vi 護hộ 伽già 藍lam 神thần 者giả 不bất 亦diệc 宜nghi 乎hồ 。 嘻# 吾ngô 學học 佛Phật 以dĩ 修tu 心tâm 學học 儒nho 以dĩ 治trị 身thân 豈khởi 敢cảm 遵tuân 非phi 禮lễ 用dụng 訛ngoa 名danh 邪tà 神thần 如như 有hữu 靈linh 其kỳ 知tri 我ngã 也dã 必tất 矣hĩ 撤triệt 像tượng 踰du 月nguyệt 門môn 人nhân 見kiến 曰viết 某mỗ 也dã 雖tuy 奉phụng 命mệnh 而nhi 毀hủy 之chi 竊thiết 憂ưu 其kỳ 能năng 為vi 禍họa 害hại 也dã 今kim 踰du 月nguyệt 矣hĩ 而nhi 無vô 能năng 為vi 子tử 之chi 明minh 也dã 某mỗ 敢cảm 復phục 去khứ 其kỳ 曰viết 護hộ 伽già 藍lam 者giả 之chi 像tượng 以dĩ 寬khoan 僧Tăng 居cư 如như 何hà 曰viết 不bất 可khả 也dã 吾ngô 之chi 去khứ 彼bỉ 二nhị 者giả 黜truất 非phi 禮lễ 冐mạo 名danh 也dã 留lưu 此thử 一nhất 者giả 遵tuân 佛Phật 制chế 度độ 以dĩ 報báo 德đức 也dã 彼bỉ 也dã 萬vạn 萬vạn 能năng 為vi 禍họa 害hại 吾ngô 亦diệc 當đương 去khứ 之chi 也dã 此thử 也dã 萬vạn 萬vạn 不bất 能năng 為vi 害hại 。 吾ngô 亦diệc 固cố 留lưu 之chi 也dã 且thả 吾ngô 與dữ 爾nhĩ 群quần 居cư 于vu 是thị 晏# 息tức 乎hồ 是thị 講giảng 道đạo 于vu 是thị 立lập 身thân 于vu 是thị 地địa 之chi 於ư 吾ngô 恩ân 不bất 小tiểu 矣hĩ 故cố 留lưu 方phương 丈trượng 之chi 地địa 日nhật 崇sùng 其kỳ 祀tự 以dĩ 報báo 德đức 也dã 豈khởi 懼cụ 禍họa 求cầu 福phước 之chi 謂vị 乎hồ 苟cẩu 佛Phật 之chi 無vô 制chế 吾ngô 亦diệc 當đương 祀tự 之chi 況huống 有hữu 制chế 乎hồ 吾ngô 豈khởi 以dĩ 其kỳ 不bất 能năng 禍họa 而nhi 欺khi 之chi 乎hồ 方phương 丈trượng 之chi 地địa 豈khởi 忍nhẫn 奪đoạt 之chi 也dã 加gia 其kỳ 完hoàn 葺# 則tắc 可khả 矣hĩ 噫# 豈khởi 唯duy 事sự 鬼quỷ 神thần 如như 是thị 乎hồ 事sự 人nhân 亦diệc 然nhiên 小tiểu 子tử 識thức 之chi 門môn 人nhân 退thoái 而nhi 加gia 完hoàn 葺# 飲ẩm 食thực 香hương 火hỏa 日nhật 加gia 恭cung 敬kính 。

中trung 庸dong 子tử 自tự 祭tế 文văn (# 二nhị 月nguyệt 十thập 七thất 日nhật 述thuật 十thập 九cửu 日nhật 寂tịch 滅diệt )#

維duy 某mỗ 年niên 某mỗ 月nguyệt 謹cẩn 以dĩ 雲vân 山sơn 風phong 月nguyệt 為vi 奠# 祭tế 于vu 中trung 庸dong 子tử 之chi 靈linh 惟duy 靈linh 汝nhữ 本bổn 法Pháp 界Giới 之chi 元nguyên 常thường 兮hề 寶bảo 圓viên 之chi 妙diệu 性tánh 兮hề 尚thượng 無vô 動động 靜tĩnh 之chi 眹# 兮hề 豈khởi 有hữu 去khứ 來lai 之chi 跡tích 兮hề 洎kịp 乎hồ 七thất 竅khiếu 鑿tạc 而nhi 混hỗn 沌# 死tử 兮hề 六lục 根căn 分phần/phân 而nhi 精tinh 明minh 散tán 兮hề 遂toại 使sử 汝nhữ 見kiến 自tự 心tâm 而nhi 與dữ 外ngoại 境cảnh 異dị 兮hề 執chấp 生sanh 存tồn 與dữ 死tử 滅diệt 兩lưỡng 兮hề 擾nhiễu 擾nhiễu 乎hồ 不bất 可khả 止chỉ 也dã 昏hôn 昏hôn 乎hồ 不bất 可khả 照chiếu 也dã 吾ngô 嘗thường 欲dục 使sử 汝nhữ 復phục 混hỗn 沌# (# 混hỗn 沌# 之chi 語ngữ 出xuất 於ư 莊trang 子tử 但đãn 用dụng 彼bỉ 語ngữ 不bất 用dụng 彼bỉ 意ý 言ngôn 近cận 理lý 遠viễn 不bất 可khả 均quân 也dã )# 歸quy 精tinh 明minh 兮hề 乃nãi 於ư 非phi 幻huyễn 法pháp 中trung 假giả 作tác 幻huyễn 說thuyết 且thả 非phi 幻huyễn 尚thượng 無vô 而nhi 幻huyễn 法pháp 豈khởi 有hữu 哉tai 汝nhữ 中trung 庸dong 子tử 亦diệc 以dĩ 微vi 領lãnh 其kỳ 旨chỉ 汝nhữ 既ký 受thọ 乎hồ 幻huyễn 生sanh 必tất 當đương 受thọ 於ư 幻huyễn 死tử 故cố 吾ngô 託thác 幻huyễn 軀khu 有hữu 幻huyễn 病bệnh 口khẩu 占chiêm 幻huyễn 辭từ 使sử 幻huyễn 弟đệ 子tử 執chấp 幻huyễn 筆bút 成thành 幻huyễn 文văn 以dĩ 預dự 祭tế 汝nhữ 幻huyễn 中trung 庸dong 子tử 且thả 欲dục 令linh 無vô 窮cùng 人nhân 知tri 諸chư 法pháp 如như 幻huyễn 。 也dã 夫phu 如như 是thị 則tắc 如Như 幻Huyễn 三Tam 昧Muội 。 在tại 焉yên 嗚ô 呼hô 三tam 昧muội 亦diệc 如như 幻huyễn 也dã 尚thượng 饗# 。

閑nhàn 居cư 編biên 第đệ 十thập 七thất