Nguyệt Thiên Ấn

 

Như Phạm Thiên An lúc trước, chỉ tác tướng mặt trăng có màu trắng tinh ở trong lòng bàn tay.

Chân Ngôn là :

“An, chiến nại la dã , sa phộc ha”

OM _ CANDRÀYA SVÀHÀ