Nguyên Văn Tài

Nguyên Văn Tài
Tác Giả

Nguyên Văn Tài

 

Bài Viết Liên Quan

Thích Thanh Từ (cm)

Thơ Văn Và Cảm Tác Của Thiền Sư Thích Thanh Từ

Thơ Văn Và Cảm Tác Của Thiền Sư Thích Thanh Từ   Mộng Gá thân mộng, Dạo cảnh mộng. Mộng tan rồi, Cười vỡ mộng. Ghi lời mộng, Nhắn khách mộng. Biết được mộng, Tỉnh cơn mộng. (Thiền viện Chân Không, tháng 7. 1980) Phá...
Kinh Viên Giác Giảng Giải

02. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Thưa Hỏi

Kinh Viên Giác Giảng giải Hòa Thượng Thích Thanh Từ   Chương 1: BỒ-TÁT VĂN THÙ SƯ LỢI Thưa Hỏi ÂM: Như thị ngã văn: Nhất thời Bà-già-bà nhập ư Thần thông Đại quang minh tạng Tam-muội Chánh thọ, nhất thiết Như Lai quang nghiêm...
Tác Giả

Tỳ Ni Đa Lưu Chi

Tỳ Ni Đa Lưu Chi   Kinh Đại Thừa Phương Quảng Tổng Trì
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải

24. Phẩm Diệu Âm Bồ-Tát

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải Hòa Thượng Thích Thanh Từ   Phẩm Diệu Âm Bồ-Tát Diệu Âm là tiếng nói hay đẹp nhiệm mầu. Tiếng nói như thế nào là nhiệm mầu? Căn cứ trên nhân tu để được cái quả của một...
Tác Giả

Bùi Đức Huề

BÙI ĐỨC HUỀ   0009. Kinh Nhân Tiên   Cư Sĩ Phật Tử Cần Biết
Tác Giả

Thích Chính Tiến

Thích Chính Tiến   Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân