Nguyên Thuận

Nguyên Thuận
Tác Giả

Cư sĩ
NGUYÊN THUẬN

[it_heading text=”Dịch Thuật:” tag:div|font_size:24 extrabold=”bolder” upper=”1″]


 
[it_heading text=”Kinh Sách Ghi Âm:” tag:div|font_size:24 extrabold=”bolder” upper=”1″]

Bài Viết Liên Quan

Tác Giả

Quách Ngưng Chi

Quách Ngưng Chi   Đàm Châu Quy Sơn Linh Hựu thiền Sư Ngữ Lục
Tác Giả

Thích Hạnh Tuệ

THÍCH HẠNH TUỆ   Kinh A Xà Thế Vấn Ngũ Nghịch
Tác Giả

Hàm Quang

HÀM QUANG   Tỳ Na Da Ca Nga Na Bát Để Du Già Tất Địa Phẩm Bí Yếu
Tác Giả

Hiển Mật

Cư sĩ Hiển Mật, Đỗ Hữu Trạch   Bốn Điều Phật Không Thể Làm   Tiểu sử: Đạo hữu Đỗ Hữu Trạch sinh ngày 02-07-1942 tại Ninh Bình, Bắc Việt. Năm 1954, theo gia đình vào Saigon, học Trung học tại các trường Nguyễn Trãi, Chu...
Hoa Vô Ưu (ttt)

24. Tu Là Dừng, Chuyển Và Sạch Nghiệp

HOA VÔ ƯU Tập 3 Hòa Thượng Thích Thanh Từ   TU LÀ DỪNG, CHUYỂN VÀ SẠCH NGHIỆP Giảng tại chùa Phong Hòa Sa Đéc - 2000. Đề tài tôi giảng hôm nay: Tu là dừng nghiệp, chuyển nghiệp, và sạch nghiệp. Trước khi đi vào...
Tác Giả

Hộ Pháp

Hộ Pháp   Luận Thành Duy Thức Bảo Sanh (1591)