Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nguyện Ba La Mật Bồ Tát Ấn

Tay trái dựng thẳng năm ngón, đưa lòng bàn tay hướng ra ngoài làm thế Thí Vô Úy.

Liền tụng Chân Ngôn là:

“Án, ca lỗ nê, hạ hạ hạ”

Do kết Ấn này, tụng Chân Ngôn ba biến, liền diệt hạt giống nghiệp Nguyện ác trong vô lượng Kiếp, đắc được hai loại Thắng Nguyện là: Cầu Vô Thượng Bồ Đề Nguyện, Lợi Lạc Hữu Tình Nguyện, tức viên mãn Nguyện Ba La Mật (Praṇidhānapāramitā) từ lúc bắt đầu phát Tâm cho đến khi thành Phật, ở trong khoảng giữa này, mọi mong cầu về Thế Gian, Thượng Nguyện thù thắng đều được viên mãn.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.