NGƯỜI MẸ MUÔN THUỞ
Thắng Hoan tưởng niệm Linh Hồn của mẹ qua bài thơ này.

Mẹ hiền sánh tợ suối thơ
Nguồn thương tuôn chảy vô bờ thời gian
Mẹ hiền chín tháng cưu mang
Ươm mầm xuân thắm truyền sang con mình
Mẹ hiền bao quản tử sanh
Cho con núm ruột bình minh chào đời
Ước mơ mẹ dệt thành nôi
Ru con mẹ hát đẹp lời chứa chan
Mong con khôn lớn huy hoàng
Hiển vinh rộn nở hoa vàng lối đi
Mắt huyền mẹ sáng bờ mi
Niềm tin mẹ đuổi biên thùy khổ đau
Nụ cười mẹ rót nhiệm mầu
Cho con ý sống trăng sao tuổi hồng
Mẹ về bên cõi xa xăm
Đứa con mất mẹ đêm nằm cô đơn
Đời con thăm thẳm đoạn trường
Hình dung dáng mẹ tấm gương sáng ngời
Hướng về bên mẹ mù khơi
Dệt thơ kỷ niệm ghi lời nhớ thương.