Người Khó Ước Lượng
Thuyết giảng: Tỳ Kheo Thích Pháp Hòa