Ngũ Phật Quan Ấn

Hai tay tác Kim Cương Phộc, dựng hai ngón giữa rồi co lóng trên cùng trụ đầu ngón, hai ngón trỏ đều vịn lóng trên của ngón giữa.

Dùng Ấn ấn ở trên đỉnh đầu tụng Chân Ngôn một biến, tiếp để ở chân tóc trên trán tụng một biến. Tiếp dời đến bên phải đỉnh đầu, phía sau đỉnh đầu, bên trái đỉnh đầu đều tụng một biến. Chân Ngôn là:

“Án, tát phộc đát tha nghiệt đa, la đát-nẵng, tỳ sái ca- ác”