御Ngự 錄Lục 經Kinh 海Hải 一Nhất 滴Tích
Quyển 0019
清Thanh 胤Dận 禎 錄Lục

御ngự 錄lục 經kinh 海hải 一nhất 滴tích 卷quyển 之chi 十thập 九cửu 。 機cơ 九cửu 。

大Đại 般Bát 涅Niết 槃Bàn 經Kinh 之Chi 七Thất

迦Ca 葉Diếp 菩Bồ 薩Tát 復phục 白bạch 佛Phật 言ngôn 。 世Thế 尊Tôn 如như 佛Phật 所sở 說thuyết 。 眾chúng 生sanh 佛Phật 性tánh 。 猶do 如như 虛hư 空không 。 云vân 何hà 名danh 為vi 。 如như 虛hư 空không 耶da 佛Phật 言ngôn 善thiện 男nam 子tử 虛hư 空không 之chi 性tánh 。 非phi 過quá 去khứ 非phi 未vị 來lai 非phi 現hiện 在tại 佛Phật 性tánh 亦diệc 爾nhĩ 善thiện 男nam 子tử 虛hư 空không 非phi 過quá 去khứ 何hà 以dĩ 故cố 無vô 現hiện 在tại 故cố 法pháp 若nhược 現hiện 在tại 可khả 說thuyết 過quá 去khứ 以dĩ 無vô 現hiện 在tại 故cố 無vô 過quá 去khứ 亦diệc 無vô 現hiện 在tại 何hà 以dĩ 故cố 無vô 未vị 來lai 故cố 法pháp 若nhược 未vị 來lai 可khả 說thuyết 現hiện 在tại 以dĩ 無vô 未vị 來lai 故cố 無vô 現hiện 在tại 亦diệc 無vô 未vị 來lai 何hà 以dĩ 故cố 無vô 現hiện 在tại 過quá 去khứ 故cố 若nhược 有hữu 現hiện 在tại 。 過quá 去khứ 則tắc 有hữu 未vị 來lai 以dĩ 無vô 過quá 去khứ 現hiện 在tại 。 故cố 則tắc 無vô 未vị 來lai 以dĩ 是thị 義nghĩa 故cố 。 虛hư 空không 之chi 性tánh 。 非phi 三tam 世thế 攝nhiếp 善thiện 男nam 子tử 以dĩ 虛hư 空không 無vô 故cố 無vô 有hữu 三tam 世thế 不bất 以dĩ 有hữu 故cố 無vô 三tam 世thế 也dã 如như 虛hư 空không 華hoa 。 非phi 是thị 有hữu 故cố 無vô 有hữu 三tam 世thế 虛hư 空không 亦diệc 爾nhĩ 非phi 是thị 有hữu 故cố 無vô 有hữu 三tam 世thế 善thiện 男nam 子tử 無vô 物vật 者giả 即tức 是thị 虛hư 空không 。 佛Phật 性tánh 亦diệc 爾nhĩ 善thiện 男nam 子tử 虛hư 空không 無vô 故cố 非phi 三tam 世thế 攝nhiếp 佛Phật 性tánh 常thường 故cố 非phi 三tam 世thế 攝nhiếp 善thiện 男nam 子tử 如Như 來Lai 已dĩ 得đắc 。 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 所sở 有hữu 佛Phật 性tánh 一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp 。 常thường 無vô 變biến 易dị 以dĩ 是thị 義nghĩa 故cố 。 無vô 有hữu 三tam 世thế 猶do 如như 虛hư 空không 。 善thiện 男nam 子tử 如như 世thế 間gian 中trung 無vô 罣quái 礙ngại 處xứ 名danh 為vi 虛Hư 空Không 。 如Như 來Lai 得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 已dĩ 於ư 一nhất 切thiết 佛Phật 法pháp 。 無vô 有hữu 罣quái 礙ngại 。 故cố 言ngôn 佛Phật 性tánh 猶do 如như 虛hư 空không 。 世Thế 尊Tôn 如Như 來Lai 佛Phật 性tánh 涅Niết 槃Bàn 非phi 三tam 世thế 攝nhiếp 而nhi 名danh 為vi 有hữu 虛hư 空không 亦diệc 非phi 三tam 世thế 所sở 攝nhiếp 何hà 故cố 不bất 得đắc 。 名danh 為vi 有hữu 耶da 佛Phật 言ngôn 善thiện 男nam 子tử 為vi 非phi 涅Niết 槃Bàn 名danh 為vi 涅Niết 槃Bàn 。 為vi 非phi 如Như 來Lai 名danh 為vi 如Như 來Lai 。 為vi 非phi 佛Phật 性tánh 名danh 為vi 佛Phật 性tánh 云vân 何hà 名danh 為vi 。 非phi 涅Niết 槃Bàn 耶da 所sở 謂vị 一nhất 切thiết 。 煩phiền 惱não 有hữu 為vi 之chi 法pháp 。 為vi 破phá 如như 是thị 有hữu 為vi 煩phiền 惱não 是thị 名danh 涅Niết 槃Bàn 。 非phi 如Như 來Lai 者giả 謂vị 一nhất 闡xiển 提đề 至chí 辟Bích 支Chi 佛Phật 。 為vi 破phá 如như 是thị 一nhất 闡xiển 提đề 。 等đẳng 至chí 辟Bích 支Chi 佛Phật 。 是thị 名danh 如Như 來Lai 。 非phi 佛Phật 性tánh 者giả 所sở 謂vị 一nhất 切thiết 。 牆tường 壁bích 瓦ngõa 石thạch 。 無vô 情tình 之chi 物vật 離ly 如như 是thị 等đẳng 。 無vô 情tình 之chi 物vật 是thị 名danh 佛Phật 性tánh 善thiện 男nam 子tử 一nhất 切thiết 世thế 間gian 。 無vô 非phi 虛hư 空không 對đối 於ư 虛hư 空không 世Thế 尊Tôn 世thế 間gian 亦diệc 無vô 非phi 四tứ 大đại 對đối 而nhi 猶do 得đắc 名danh 四tứ 大đại 是thị 有hữu 虛hư 空không 無vô 對đối 何hà 故cố 不bất 得đắc 。 名danh 之chi 為vi 有hữu 。 佛Phật 言ngôn 善thiện 男nam 子tử 若nhược 言ngôn 涅Niết 槃Bàn 非phi 三tam 世thế 攝nhiếp 虛hư 空không 亦diệc 爾nhĩ 者giả 是thị 義nghĩa 不bất 然nhiên 。 何hà 以dĩ 故cố 涅Niết 槃Bàn 是thị 有hữu 可khả 見kiến 可khả 證chứng 是thị 色sắc 足túc 跡tích 章chương 句cú 是thị 有hữu 是thị 相tương/tướng 是thị 緣duyên 是thị 歸quy 依y 處xứ 寂tịch 靜tĩnh 光quang 明minh 安an 隱ẩn 彼bỉ 岸ngạn 是thị 故cố 得đắc 名danh 。 非phi 三tam 世thế 攝nhiếp 虛hư 空không 之chi 性tánh 。 無vô 如như 是thị 法pháp 。 是thị 故cố 名danh 無vô 若nhược 有hữu 離ly 於ư 如như 是thị 等đẳng 。 法pháp 更cánh 有hữu 法pháp 者giả 應ưng 三tam 世thế 攝nhiếp 虛hư 空không 若nhược 同đồng 是thị 有hữu 法pháp 者giả 不bất 得đắc 非phi 是thị 三tam 世thế 所sở 攝nhiếp 善thiện 男nam 子tử 如như 世thế 人nhân 說thuyết 虛hư 空không 名danh 為vi 無vô 色sắc 無vô 對đối 不bất 可khả 覩đổ 見kiến 。 若nhược 無vô 色sắc 無vô 對đối 不bất 可khả 見kiến 者giả 。 即tức 心tâm 數số 法pháp 虛hư 空không 若nhược 同đồng 心tâm 數số 法pháp 者giả 。 不bất 得đắc 不bất 是thị 三tam 世thế 所sở 攝nhiếp 若nhược 三tam 世thế 攝nhiếp 即tức 是thị 四tứ 陰ấm 是thị 故cố 離ly 四tứ 陰ấm 已dĩ 無vô 有hữu 虛hư 空không 復phục 次thứ 善thiện 男nam 子tử 。 諸chư 外ngoại 道đạo 言ngôn 夫phu 虛hư 空không 者giả 即tức 是thị 光quang 明minh 若nhược 是thị 光quang 明minh 。 即tức 是thị 色sắc 法pháp 虛hư 空không 若nhược 爾nhĩ 是thị 色sắc 法pháp 者giả 即tức 是thị 無vô 常thường 。 是thị 無vô 常thường 故cố 三tam 世thế 所sở 攝nhiếp 云vân 何hà 外ngoại 道đạo 說thuyết 非phi 三tam 世thế 若nhược 三tam 世thế 攝nhiếp 則tắc 非phi 虛hư 空không 若nhược 三tam 世thế 攝nhiếp 云vân 何hà 言ngôn 常thường 善thiện 男nam 子tử 若nhược 復phục 說thuyết 言ngôn 。 夫phu 虛hư 空không 者giả 不bất 離ly 三tam 法pháp 一nhất 者giả 空không 二nhị 者giả 實thật 三tam 者giả 空không 實thật 若nhược 言ngôn 空không 是thị 當đương 知tri 虛hư 空không 。 是thị 無vô 常thường 法pháp 。 何hà 以dĩ 故cố 實thật 處xứ 無vô 故cố 若nhược 言ngôn 實thật 是thị 當đương 知tri 虛hư 空không 。 亦diệc 是thị 無vô 常thường 。 何hà 以dĩ 故cố 空không 處xứ 無vô 故cố 若nhược 空không 實thật 是thị 當đương 知tri 虛hư 空không 。 亦diệc 是thị 無vô 常thường 。 何hà 以dĩ 故cố 二nhị 處xứ 無vô 故cố 是thị 故cố 虛hư 空không 名danh 之chi 為vi 無vô 。 善thiện 男nam 子tử 如như 說thuyết 虛hư 空không 是thị 可khả 作tác 法pháp 如như 說thuyết 去khứ 樹thụ 去khứ 舍xá 而nhi 作tác 虛hư 空không 平bình 作tác 虛hư 空không 覆phú 於ư 虛hư 空không 。 上thượng 於ư 虛hư 空không 。 畫họa 虛hư 空không 色sắc 如như 大đại 海hải 水thủy 。 是thị 故cố 虛hư 空không 是thị 可khả 作tác 法pháp 一nhất 切thiết 作tác 法pháp 皆giai 是thị 無vô 常thường 。 猶do 如như 瓦ngõa 瓶bình 虛hư 空không 若nhược 爾nhĩ 應ưng 是thị 無vô 常thường 善thiện 男nam 子tử 世thế 間gian 人nhân 說thuyết 一nhất 切thiết 法pháp 。 中trung 無vô 罣quái 礙ngại 處xứ 名danh 虛hư 空không 者giả 是thị 無vô 礙ngại 處xử 於ư 一nhất 切thiết 。 法pháp 為vi 具cụ 足túc 有hữu 為vi 分phần/phân 有hữu 耶da 若nhược 具cụ 足túc 有hữu 當đương 。 知tri 餘dư 處xứ 則tắc 無vô 虛hư 空không 若nhược 分phần/phân 有hữu 者giả 則tắc 是thị 彼bỉ 此thử 可khả 數số 之chi 法pháp 若nhược 是thị 可khả 數số 當đương 知tri 無vô 常thường 。 善thiện 男nam 子tử 若nhược 有hữu 人nhân 說thuyết 。 虛hư 空không 無vô 礙ngại 與dữ 有hữu 並tịnh 合hợp 又hựu 復phục 說thuyết 言ngôn 虛hư 空không 在tại 物vật 如như 器khí 中trung 果quả 二nhị 俱câu 不bất 然nhiên 何hà 以dĩ 故cố 若nhược 言ngôn 並tịnh 合hợp 則tắc 有hữu 三tam 種chủng 一nhất 異dị 業nghiệp 共cộng 合hợp 如như 飛phi 鳥điểu 集tập 樹thụ 二nhị 共cộng 業nghiệp 合hợp 如như 兩lưỡng 羊dương 相tương 觸xúc 三tam 已dĩ 合hợp 共cộng 合hợp 如như 二nhị 雙song 指chỉ 合hợp 在tại 一nhất 處xứ 若nhược 言ngôn 異dị 業nghiệp 共cộng 合hợp 異dị 則tắc 有hữu 二nhị 一nhất 是thị 物vật 業nghiệp 二nhị 虛hư 空không 業nghiệp 若nhược 空không 業nghiệp 合hợp 物vật 空không 則tắc 無vô 常thường 若nhược 物vật 業nghiệp 合hợp 空không 物vật 則tắc 不bất 徧biến 如như 其kỳ 不bất 徧biến 是thị 亦diệc 無vô 常thường 若nhược 言ngôn 虛hư 空không 是thị 常thường 其kỳ 性tánh 不bất 動động 與dữ 動động 物vật 合hợp 者giả 是thị 義nghĩa 不bất 然nhiên 。 何hà 以dĩ 故cố 虛hư 空không 若nhược 常thường 物vật 不bất 應ưng 常thường 物vật 若nhược 無vô 常thường 空không 亦diệc 無vô 常thường 若nhược 言ngôn 虛hư 空không 亦diệc 常thường 無vô 常thường 。 無vô 有hữu 是thị 處xứ 。 若nhược 共cộng 業nghiệp 合hợp 是thị 義nghĩa 不bất 然nhiên 。 何hà 以dĩ 故cố 虛hư 空không 名danh 徧biến 若nhược 與dữ 業nghiệp 合hợp 業nghiệp 亦diệc 應ưng 徧biến 若nhược 有hữu 徧biến 者giả 應ưng 一nhất 切thiết 徧biến 若nhược 一nhất 切thiết 徧biến 應ưng 一nhất 切thiết 合hợp 不bất 應ưng 說thuyết 有hữu 合hợp 與dữ 不bất 合hợp 。 若nhược 言ngôn 已dĩ 合hợp 共cộng 合hợp 如như 二nhị 雙song 指chỉ 合hợp 是thị 義nghĩa 不bất 然nhiên 。 何hà 以dĩ 故cố 先tiên 無vô 有hữu 合hợp 後hậu 方phương 合hợp 故cố 先tiên 無vô 後hậu 有hữu 是thị 無vô 常thường 法pháp 。 是thị 故cố 不bất 得đắc 。 說thuyết 言ngôn 虛hư 空không 已dĩ 合hợp 共cộng 合hợp 如như 世thế 間gian 法pháp 先tiên 無vô 後hậu 有hữu 是thị 物vật 無vô 常thường 虛hư 空không 若nhược 爾nhĩ 亦diệc 應ưng 無vô 常thường 若nhược 言ngôn 虛hư 空không 在tại 物vật 如như 器khí 中trung 果quả 是thị 義nghĩa 不bất 然nhiên 。 何hà 以dĩ 故cố 如như 是thị 。 虛hư 空không 先tiên 無vô 器khí 時thời 在tại 何hà 處xứ 住trụ 若nhược 有hữu 住trú 處xứ 虛hư 空không 則tắc 多đa 如như 其kỳ 多đa 者giả 云vân 何hà 言ngôn 常thường 言ngôn 一nhất 言ngôn 徧biến 若nhược 使sử 虛hư 空không 離ly 空không 有hữu 住trụ 有hữu 物vật 亦diệc 應ưng 離ly 虛hư 空không 住trụ 是thị 故cố 當đương 知tri 。 無vô 有hữu 虛hư 空không 善thiện 男nam 子tử 若nhược 有hữu 說thuyết 言ngôn 。 指chỉ 住trụ 之chi 處xứ 名danh 為vi 虛Hư 空Không 。 當đương 知tri 虛hư 空không 。 是thị 無vô 常thường 法pháp 。 何hà 以dĩ 故cố 指chỉ 有hữu 四tứ 方phương 若nhược 有hữu 四tứ 方phương 當đương 知tri 虛hư 空không 。 亦diệc 有hữu 四tứ 方phương 一nhất 切thiết 常thường 法pháp 都đô 無vô 方phương 所sở 以dĩ 有hữu 方phương 故cố 虛hư 空không 無vô 常thường 若nhược 是thị 無vô 常thường 。 不bất 離ly 五ngũ 陰ấm 。 要yếu 離ly 五ngũ 陰ấm 是thị 無vô 所sở 有hữu 。 善thiện 男nam 子tử 有hữu 法pháp 若nhược 從tùng 因nhân 緣duyên 。 住trụ 者giả 當đương 知tri 是thị 法Pháp 。 名danh 為vi 無vô 常thường 善thiện 男nam 子tử 譬thí 如như 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 樹thụ 木mộc 因Nhân 地Địa 而nhi 住trụ 地địa 無vô 常thường 故cố 因Nhân 地Địa 之chi 物vật 次thứ 第đệ 無vô 常thường 善thiện 男nam 子tử 如như 地địa 因nhân 水thủy 水thủy 無vô 常thường 故cố 地địa 亦diệc 無vô 常thường 如như 水thủy 因nhân 風phong 風phong 無vô 常thường 故cố 水thủy 亦diệc 無vô 常thường 風phong 依y 虛hư 空không 。 空không 無vô 常thường 故cố 風phong 亦diệc 無vô 常thường 若nhược 無vô 常thường 者giả 。 云vân 何hà 說thuyết 言ngôn 。 虛hư 空không 是thị 常thường 徧biến 一nhất 切thiết 處xứ 。 虛hư 空không 無vô 故cố 非phi 是thị 過quá 去khứ 未vị 來lai 。 現hiện 在tại 亦diệc 如như 兔thố 角giác 是thị 無vô 物vật 故cố 非phi 是thị 過quá 去khứ 未vị 來lai 。 現hiện 在tại 是thị 故cố 我ngã 說thuyết 。 佛Phật 性tánh 常thường 故cố 非phi 三tam 世thế 攝nhiếp 虛hư 空không 無vô 故cố 非phi 三tam 世thế 攝nhiếp 善thiện 男nam 子tử 我ngã 終chung 不bất 與dữ 世thế 間gian 共cộng 諍tranh 何hà 以dĩ 故cố 智trí 者giả 說thuyết 有hữu 我ngã 亦diệc 說thuyết 有hữu 智trí 者giả 說thuyết 無vô 我ngã 亦diệc 說thuyết 無vô 世Thế 尊Tôn 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 具cụ 足túc 幾kỷ 法pháp 不bất 與dữ 世thế 諍tranh 不bất 為vị 世thế 法pháp 。 之chi 所sở 沾triêm 汙ô 佛Phật 言ngôn 善thiện 男nam 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 具cụ 足túc 十thập 法Pháp 。 不bất 與dữ 世thế 諍tranh 不bất 為vị 世thế 法pháp 。 之chi 所sở 沾triêm 汙ô 何hà 等đẳng 為vi 十thập 一nhất 。 者giả 信tín 心tâm 二nhị 者giả 有hữu 戒giới 三tam 者giả 親thân 近cận 善thiện 友hữu 。 四tứ 者giả 內nội 善thiện 思tư 惟duy 五ngũ 者giả 具cụ 足túc 精tinh 進tấn 六lục 者giả 具cụ 足túc 正chánh 念niệm 七thất 者giả 具cụ 足túc 智trí 慧tuệ 。 八bát 者giả 具cụ 足túc 正chánh 語ngữ 九cửu 者giả 樂nhạo/nhạc/lạc 於ư 正Chánh 法Pháp 十thập 者giả 憐lân 愍mẫn 眾chúng 生sanh 。 善thiện 男nam 子tử 菩Bồ 薩Tát 。 具cụ 足túc 如như 是thị 。 十thập 法pháp 不bất 與dữ 世thế 諍tranh 不bất 為vị 世thế 法pháp 。 之chi 所sở 沾triêm 汙ô 如như 優ưu 鉢bát 羅la 華hoa 。 善thiện 男nam 子tử 凡phàm 夫phu 之chi 色sắc 從tùng 煩phiền 惱não 生sanh 。 是thị 故cố 智trí 說thuyết 色sắc 是thị 無vô 常thường 。 苦khổ 空không 無vô 我ngã 。 如Như 來Lai 色sắc 者giả 遠viễn 離ly 煩phiền 惱não 。 是thị 故cố 說thuyết 是thị 。 常thường 恆hằng 無vô 變biến 。

善thiện 男nam 子tử 煩phiền 惱não 三tam 種chủng 所sở 謂vị 欲dục 漏lậu 有hữu 漏lậu 無vô 明minh 漏lậu 智trí 者giả 應ưng 當đương 。 觀quán 是thị 三tam 漏lậu 所sở 有hữu 罪tội 過quá 所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 知tri 罪tội 過quá 已dĩ 則tắc 能năng 遠viễn 離ly 善thiện 男nam 子tử 有hữu 智trí 之chi 人nhân 。 又hựu 復phục 當đương 觀quán 一nhất 切thiết 。 漏lậu 因nhân 何hà 以dĩ 故cố 若nhược 但đãn 觀quán 漏lậu 不bất 觀quán 漏lậu 因nhân 則tắc 不bất 能năng 斷đoạn 。 諸chư 煩phiền 惱não 何hà 以dĩ 故cố 智trí 者giả 觀quán 漏lậu 從tùng 是thị 因nhân 生sanh 我ngã 今kim 斷đoạn 因nhân 漏lậu 則tắc 不bất 生sanh 如như 彼bỉ 醫y 師sư 。 先tiên 斷đoạn 病bệnh 因nhân 病bệnh 則tắc 不bất 生sanh 智trí 者giả 先tiên 斷đoạn 煩phiền 惱não 因nhân 者giả 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 有hữu 智trí 之chi 人nhân 。 次thứ 觀quán 果quả 報báo 知tri 從tùng 善thiện 因nhân 生sanh 於ư 善thiện 果quả 知tri 從tùng 惡ác 因nhân 生sanh 於ư 惡ác 果quả 觀quán 果quả 報báo 已dĩ 遠viễn 離ly 惡ác 因nhân 次thứ 復phục 應ưng 觀quán 煩phiền 惱não 輕khinh 重trọng 先tiên 離ly 重trọng 者giả 輕khinh 者giả 。 自tự 去khứ 善thiện 男nam 子tử 知tri 煩phiền 惱não 煩phiền 惱não 因nhân 煩phiền 惱não 果quả 報báo 煩phiền 惱não 輕khinh 重trọng 為vi 斷đoạn 煩phiền 惱não 修tu 行hành 道Đạo 者giả 。 即tức 是thị 如Như 來Lai 。 以dĩ 是thị 因nhân 緣duyên 。 如Như 來Lai 色sắc 常thường 乃nãi 至chí 識thức 常thường 善thiện 男nam 子tử 不bất 知tri 煩phiền 惱não 煩phiền 惱não 因nhân 煩phiền 惱não 果quả 報báo 煩phiền 惱não 輕khinh 重trọng 不bất 能năng 修tu 道Đạo 即tức 是thị 凡phàm 夫phu 是thị 故cố 凡phàm 夫phu 色sắc 是thị 無vô 常thường 。 受thọ 想tưởng 行hành 識thức 。 悉tất 是thị 無vô 常thường 。 善thiện 男nam 子tử 世thế 間gian 智trí 者giả 一nhất 切thiết 聖thánh 人nhân 。 菩Bồ 薩Tát 諸chư 佛Phật 。 說thuyết 是thị 二nhị 義nghĩa 我ngã 亦diệc 如như 是thị 說thuyết 。 是thị 二nhị 義nghĩa 是thị 故cố 我ngã 說thuyết 。 不bất 與dữ 世thế 間gian 智trí 者giả 共cộng 諍tranh 不bất 為vị 世thế 法pháp 。 之chi 所sở 沾triêm 汙ô 迦Ca 葉Diếp 菩Bồ 薩Tát 白bạch 佛Phật 言ngôn 。 世Thế 尊Tôn 眾chúng 生sanh 一nhất 身thân 云vân 何hà 能năng 起khởi 。 種chủng 種chủng 煩phiền 惱não 。 佛Phật 言ngôn 善thiện 男nam 子tử 如như 一nhất 器khí 中trung 。 有hữu 種chủng 種chủng 子tử 得đắc 水thủy 雨vũ 已dĩ 各các 各các 自tự 生sanh 。 眾chúng 生sanh 亦diệc 爾nhĩ 。 身thân 雖tuy 是thị 一nhất 愛ái 因nhân 緣duyên 故cố 而nhi 能năng 生sanh 長trưởng 種chủng 種chủng 煩phiền 惱não 。 世Thế 尊Tôn 智trí 者giả 云vân 何hà 觀quán 於ư 果quả 報báo 。 善thiện 男nam 子tử 智trí 者giả 當đương 觀quán 諸chư 漏lậu 因nhân 緣duyên 能năng 生sanh 地địa 獄ngục 餓ngạ 鬼quỷ 。 畜súc 生sanh 是thị 漏lậu 因nhân 緣duyên 亦diệc 得đắc 人nhân 天thiên 。 身thân 皆giai 是thị 無vô 常thường 。 苦khổ 空không 無vô 我ngã 。 是thị 身thân 器khí 中trung 得đắc 三tam 種chủng 苦khổ 三tam 種chủng 無vô 常thường 是thị 漏lậu 因nhân 緣duyên 智trí 者giả 當đương 觀quán 我ngã 既ký 受thọ 得đắc 如như 是thị 之chi 身thân 不bất 應ưng 生sanh 起khởi 如như 是thị 。 煩phiền 惱não 受thọ 諸chư 惡ác 果quả 迦Ca 葉Diếp 菩Bồ 薩Tát 言ngôn 世Thế 尊Tôn 有hữu 無vô 漏lậu 果quả 若nhược 言ngôn 智trí 者giả 斷đoạn 諸chư 果quả 報báo 無vô 漏lậu 果quả 報báo 。 在tại 斷đoạn 中trung 不bất 諸chư 得đắc 道Đạo 人nhân 有hữu 無vô 漏lậu 果quả 如như 其kỳ 智trí 者giả 求cầu 無vô 漏lậu 果quả 云vân 何hà 佛Phật 說thuyết 一nhất 切thiết 。 智trí 者giả 應ưng 斷đoạn 果quả 報báo 如như 其kỳ 斷đoạn 者giả 今kim 諸chư 聖thánh 人nhân 云vân 何hà 得đắc 有hữu 。 善thiện 男nam 子tử 如Như 來Lai 或hoặc 時thời 因nhân 中trung 說thuyết 果quả 果quả 中trung 說thuyết 因nhân 如như 世thế 間gian 人nhân 。 說thuyết 泥nê 即tức 是thị 瓶bình 縷lũ 即tức 是thị 衣y 是thị 名danh 因nhân 中trung 說thuyết 果quả 果quả 中trung 說thuyết 因nhân 者giả 牛ngưu 即tức 是thị 水thủy 草thảo 人nhân 即tức 是thị 食thực 我ngã 亦diệc 如như 是thị 。 因nhân 中trung 說thuyết 果quả 先tiên 於ư 經kinh 中trung 作tác 是thị 說thuyết 言ngôn 。 我ngã 從tùng 心tâm 身thân 至chí 梵Phạm 天Thiên 。 邊biên 是thị 名danh 因nhân 中trung 說thuyết 果quả 果quả 中trung 說thuyết 因nhân 此thử 六lục 入nhập 者giả 名danh 過quá 去khứ 業nghiệp 是thị 名danh 果quả 中trung 說thuyết 因nhân 善thiện 男nam 子tử 一nhất 切thiết 聖thánh 人nhân 。 真chân 實thật 無vô 有hữu 無vô 漏lậu 果quả 報báo 。 一nhất 切thiết 聖thánh 人nhân 。 修tu 道Đạo 果quả 報báo 更cánh 不bất 生sanh 漏lậu 是thị 故cố 名danh 為vi 。 無vô 漏lậu 果quả 報báo 。 善thiện 男nam 子tử 有hữu 智trí 之chi 人nhân 。 如như 是thị 觀quan 時thời 。 則tắc 得đắc 永vĩnh 滅diệt 煩phiền 惱não 。 果quả 報báo 善thiện 男nam 子tử 智trí 者giả 觀quán 已dĩ 為vì 斷đoạn 如như 是thị 。 煩phiền 惱não 果quả 報báo 修tu 習tập 聖thánh 道Đạo 。 聖thánh 道Đạo 者giả 即tức 空không 無vô 相tướng 願nguyện 。 修tu 是thị 道đạo 已dĩ 能năng 滅diệt 一nhất 切thiết 煩phiền 惱não 。 果quả 報báo 善thiện 男nam 子tử 猶do 如như 世thế 間gian 。 從tùng 子tử 生sanh 果quả 是thị 果quả 有hữu 能năng 與dữ 子tử 作tác 因nhân 有hữu 不bất 能năng 者giả 有hữu 能năng 作tác 者giả 是thị 名danh 果quả 子tử 若nhược 不bất 能năng 作tác 唯duy 得đắc 名danh 果quả 不bất 得đắc 名danh 子tử 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 皆giai 有hữu 二nhị 種chủng 一nhất 者giả 有hữu 煩phiền 惱não 果quả 是thị 煩phiền 惱não 因nhân 二nhị 者giả 有hữu 煩phiền 惱não 果quả 非phi 煩phiền 惱não 因nhân 是thị 煩phiền 惱não 果quả 非phi 煩phiền 惱não 因nhân 是thị 則tắc 名danh 為vi 。 清thanh 淨tịnh 梵Phạm 行hạnh 。 善thiện 男nam 子tử 眾chúng 生sanh 觀quán 受thọ 知tri 是thị 一nhất 切thiết 漏lậu 之chi 近cận 因nhân 所sở 謂vị 內nội 外ngoại 漏lậu 受thọ 因nhân 緣duyên 故cố 不bất 能năng 斷đoạn 絕tuyệt 。 一nhất 切thiết 諸chư 漏lậu 。 亦diệc 不bất 能năng 出xuất 。 三tam 界giới 牢lao 獄ngục 眾chúng 生sanh 因nhân 受thọ 著trước 我ngã 我ngã 所sở 生sanh 於ư 心tâm 倒đảo 想tưởng 倒đảo 見kiến 倒đảo 是thị 故cố 眾chúng 生sanh 。 先tiên 當đương 觀quán 受thọ 如như 是thị 受thọ 者giả 。 為vi 一nhất 切thiết 愛ái 而nhi 作tác 近cận 因nhân 是thị 故cố 智trí 者giả 。 欲dục 斷đoạn 愛ái 者giả 當đương 先tiên 觀quán 受thọ 既ký 觀quán 受thọ 已dĩ 復phục 當đương 更cánh 觀quán 如như 是thị 受thọ 者giả 。 何hà 因nhân 緣duyên 生sanh 若nhược 因nhân 緣duyên 生sanh 如như 是thị 因nhân 緣duyên 。 復phục 從tùng 何hà 生sanh 若nhược 無vô 因nhân 生sanh 無vô 因nhân 何hà 故cố 不bất 生sanh 無vô 受thọ 復phục 觀quán 是thị 受thọ 皆giai 從tùng 緣duyên 合hợp 而nhi 生sanh 因nhân 緣duyên 者giả 即tức 是thị 愛ái 也dã 分phân 別biệt 何hà 等đẳng 受thọ 能năng 作tác 愛ái 因nhân 何hà 等đẳng 愛ái 能năng 作tác 受thọ 因nhân 善thiện 男nam 子tử 眾chúng 生sanh 若nhược 能năng 如như 是thị 。 深thâm 觀quán 愛ái 因nhân 受thọ 因nhân 則tắc 便tiện 能năng 斷đoạn 我ngã 及cập 我ngã 所sở 。 善thiện 男nam 子tử 若nhược 人nhân 能năng 作tác 。 如như 是thị 等đẳng 觀quán 。 則tắc 應ưng 分phân 別biệt 愛ái 之chi 與dữ 受thọ 在tại 何hà 處xứ 滅diệt 即tức 見kiến 愛ái 受thọ 有hữu 少thiểu 滅diệt 處xứ 當đương 知tri 亦diệc 應ưng 有hữu 畢tất 竟cánh 滅diệt 爾nhĩ 時thời 即tức 於ư 解giải 脫thoát 生sanh 信tín 心tâm 生sanh 信tín 心tâm 已dĩ 是thị 解giải 脫thoát 處xứ 何hà 由do 而nhi 得đắc 知tri 從tùng 八bát 正Chánh 道Đạo 即tức 便tiện 修tu 習tập 善thiện 男nam 子tử 若nhược 有hữu 眾chúng 生sanh 。 能năng 如như 是thị 觀quán 。 雖tuy 從tùng 煩phiền 惱não 而nhi 得đắc 果quả 報báo 。 而nhi 是thị 果quả 報báo 更cánh 不bất 復phục 為vi 煩phiền 惱não 作tác 因nhân 是thị 則tắc 名danh 為vi 。 清thanh 淨tịnh 梵Phạm 行hạnh 。 世Thế 尊Tôn 若nhược 以dĩ 因nhân 此thử 煩phiền 惱não 之chi 想tưởng 生sanh 於ư 倒đảo 想tưởng 一nhất 切thiết 聖thánh 人nhân 。 實thật 有hữu 倒đảo 想tưởng 而nhi 無vô 煩phiền 惱não 。 是thị 義nghĩa 云vân 何hà 。 佛Phật 言ngôn 善thiện 男nam 子tử 云vân 何hà 聖thánh 人nhân 而nhi 有hữu 倒đảo 想tưởng 世Thế 尊Tôn 一nhất 切thiết 聖thánh 人nhân 。 牛ngưu 作tác 牛ngưu 想tưởng 亦diệc 說thuyết 是thị 牛ngưu 馬mã 作tác 馬mã 想tưởng 亦diệc 說thuyết 是thị 馬mã 男nam 女nữ 大đại 小tiểu 。 舍xá 宅trạch 車xa 乘thừa 去khứ 來lai 亦diệc 爾nhĩ 是thị 名danh 倒đảo 想tưởng 善thiện 男nam 子tử 一nhất 切thiết 凡phàm 夫phu 。 有hữu 二nhị 種chủng 想tưởng 一nhất 者giả 世thế 流lưu 布bố 想tưởng 二nhị 者giả 著trước 想tưởng 一nhất 切thiết 聖thánh 人nhân 。 唯duy 有hữu 世thế 流lưu 布bố 想tưởng 無vô 有hữu 著trước 想tưởng 一nhất 切thiết 凡phàm 夫phu 。 惡ác 覺giác 觀quán 故cố 。 於ư 世thế 流lưu 布bố 生sanh 於ư 著trước 想tưởng 一nhất 切thiết 聖thánh 人nhân 。 善thiện 覺giác 觀quán 故cố 於ư 世thế 流lưu 布bố 不bất 生sanh 著trước 想tưởng 是thị 故cố 凡phàm 夫phu 名danh 為vi 倒đảo 想tưởng 聖thánh 人nhân 雖tuy 知tri 不bất 名danh 倒đảo 想tưởng 。

迦Ca 葉Diếp 菩Bồ 薩Tát 白bạch 佛Phật 言ngôn 。 世Thế 尊Tôn 云vân 何hà 。 名danh 為vi 清Thanh 淨Tịnh 。 梵Phạm 行hạnh 佛Phật 言ngôn 善thiện 男nam 子tử 一nhất 切thiết 法pháp 是thị 世Thế 尊Tôn 如Như 來Lai 說thuyết 一nhất 切thiết 法pháp 。 為vi 清thanh 淨tịnh 梵Phạm 行hạnh 。 悉tất 是thị 何hà 等đẳng 一nhất 切thiết 法pháp 。 耶da 佛Phật 言ngôn 善thiện 哉tai 善thiện 哉tai 。 善thiện 男nam 子tử 如như 是thị 微vi 妙diệu 。 大đại 涅Niết 槃Bàn 經kinh 乃nãi 是thị 一nhất 切thiết 。 善thiện 法Pháp 寶bảo 藏tạng 譬thí 如như 大đại 海hải 。 是thị 眾chúng 寶bảo 藏tạng 是thị 涅Niết 槃Bàn 經kinh 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 即tức 是thị 一nhất 切thiết 。 字tự 義nghĩa 祕bí 藏tạng 善thiện 男nam 子tử 如như 須Tu 彌Di 山Sơn 。 眾chúng 藥dược 根căn 本bổn 是thị 經Kinh 亦diệc 爾nhĩ 即tức 是thị 菩Bồ 薩Tát 。 戒giới 之chi 根căn 本bổn 善thiện 男nam 子tử 譬thí 如như 虛hư 空không 。 是thị 一nhất 切thiết 物vật 。 之chi 所sở 住trú 處xứ 。 是thị 經Kinh 亦diệc 爾nhĩ 即tức 是thị 一nhất 切thiết 。 善thiện 法Pháp 住trú 處xứ 。 善thiện 男nam 子tử 譬thí 如như 猛mãnh 風phong 無vô 能năng 繫hệ 縛phược 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 是thị 經Kinh 者giả 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 不bất 為vị 一nhất 切thiết 。 煩phiền 惱não 惡ác 法pháp 。 之chi 所sở 繫hệ 縛phược 。 善thiện 男nam 子tử 譬thí 如như 金kim 剛cang 。 無vô 能năng 壞hoại 者giả 。 是thị 經Kinh 亦diệc 爾nhĩ 雖tuy 有hữu 外ngoại 道đạo 惡ác 邪tà 之chi 人nhân 不bất 能năng 破phá 壞hoại 。 善thiện 男nam 子tử 是thị 經Kinh 能năng 為vì 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 等đẳng 作tác 法Pháp 光quang 明minh 。 如như 世thế 日nhật 月nguyệt 能năng 破phá 諸chư 闇ám 善thiện 男nam 子tử 是thị 經Kinh 能năng 為vi 病bệnh 苦khổ 眾chúng 生sanh 。 作tác 大đại 良lương 藥dược 。 如như 雪Tuyết 山Sơn 藥dược 王vương 能năng 治trị 眾chúng 病bệnh 。 善thiện 男nam 子tử 是thị 經Kinh 即tức 是thị 大đại 無vô 畏úy 王vương 能năng 壞hoại 一nhất 切thiết 煩phiền 惱não 。 惡ác 魔ma 如như 師sư 子tử 王vương 。 降hàng 伏phục 眾chúng 獸thú 。 善thiện 男nam 子tử 是thị 經Kinh 能năng 住trụ 一nhất 切thiết 善thiện 法Pháp 。 如như 世thế 間gian 地địa 能năng 住trụ 眾chúng 物vật 善thiện 男nam 子tử 是thị 經Kinh 即tức 是thị 剛cang 利lợi 智trí 斧phủ 能năng 伐phạt 一nhất 切thiết 煩phiền 惱não 。 大đại 樹thụ 即tức 是thị 一nhất 切thiết 。 諸chư 天thiên 之chi 眼nhãn 即tức 是thị 一nhất 切thiết 。 人nhân 之chi 正Chánh 道Đạo 。 善thiện 男nam 子tử 是thị 故cố 此thử 經Kinh 。 攝nhiếp 一nhất 切thiết 法pháp 。 此thử 經Kinh 雖tuy 攝nhiếp 一nhất 切thiết 諸chư 法pháp 。 我ngã 說thuyết 梵Phạm 行hạnh 即tức 是thị 三Tam 十Thập 七Thất 助Trợ 道Đạo 。 之chi 法pháp 善thiện 男nam 子tử 若nhược 離ly 如như 是thị 三Tam 十Thập 七Thất 品Phẩm 。 終chung 不bất 能năng 得đắc 。 聲Thanh 聞Văn 正chánh 果quả 乃nãi 至chí 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 果quả 不bất 見kiến 佛Phật 性tánh 及cập 佛Phật 性tánh 果quả 以dĩ 是thị 因nhân 緣duyên 。 梵Phạm 行hạnh 即tức 是thị 三Tam 十Thập 七Thất 品Phẩm 。 善thiện 男nam 子tử 三Tam 十Thập 七Thất 品Phẩm 。 根căn 本bổn 是thị 欲dục 善thiện 欲dục 即tức 是thị 初sơ 發phát 道Đạo 心tâm 。 乃nãi 至chí 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 之chi 根căn 本bổn 也dã 。 是thị 故cố 我ngã 說thuyết 。 欲dục 為vi 根căn 本bổn 世Thế 尊Tôn 如Như 來Lai 先tiên 於ư 此thử 經Kinh 中trung 說thuyết 。 一nhất 切thiết 善thiện 法Pháp 。 不bất 放phóng 逸dật 為vi 本bổn 今kim 乃nãi 說thuyết 欲dục 是thị 義nghĩa 云vân 何hà 。 佛Phật 言ngôn 善thiện 男nam 子tử 若nhược 言ngôn 生sanh 因nhân 善thiện 欲dục 是thị 也dã 若nhược 言ngôn 了liễu 因nhân 不bất 放phóng 逸dật 是thị 如như 世thế 間gian 說thuyết 一nhất 切thiết 。 果quả 者giả 子tử 為vi 其kỳ 因nhân 或hoặc 復phục 有hữu 說thuyết 子tử 為vi 生sanh 因Nhân 地Địa 為vi 了liễu 因nhân 是thị 義nghĩa 亦diệc 爾nhĩ 世Thế 尊Tôn 如Như 來Lai 先tiên 於ư 餘dư 經kinh 中trung 說thuyết 三Tam 十Thập 七Thất 品Phẩm 。 佛Phật 是thị 根căn 本bổn 是thị 義nghĩa 云vân 何hà 。 善thiện 男nam 子tử 如Như 來Lai 先tiên 說thuyết 。 眾chúng 生sanh 初sơ 知tri 三Tam 十Thập 七Thất 品Phẩm 。 佛Phật 是thị 根căn 本bổn 若nhược 自tự 證chứng 得đắc 欲dục 為vi 根căn 本bổn 。

善thiện 男nam 子tử 雖tuy 因nhân 修tu 習tập 三Tam 十Thập 七Thất 品Phẩm 。 獲hoạch 得đắc 四tứ 禪thiền 。 神thần 通thông 安an 樂lạc 不bất 名danh 為vi 實thật 若nhược 壞hoại 煩phiền 惱não 證chứng 解giải 脫thoát 時thời 乃nãi 名danh 為vi 實thật 是thị 三Tam 十Thập 七Thất 品Phẩm 。 發phát 心tâm 修tu 道Đạo 雖tuy 得đắc 世thế 樂lạc 及cập 出xuất 世thế 樂lạc 四tứ 沙Sa 門Môn 果Quả 。 及cập 以dĩ 解giải 脫thoát 。 不bất 名danh 畢tất 竟cánh 若nhược 能năng 斷đoạn 除trừ 三Tam 十Thập 七Thất 品Phẩm 。 所sở 行hành 之chi 事sự 。 是thị 名danh 畢tất 竟cánh 。 畢tất 竟cánh 者giả 即tức 大đại 涅Niết 槃Bàn 。 復phục 次thứ 善thiện 男nam 子tử 。 善thiện 愛ái 念niệm 心tâm 即tức 是thị 欲dục 也dã 因nhân 善thiện 愛ái 念niệm 親thân 近cận 善thiện 友hữu 。 因nhân 近cận 善thiện 友hữu 能năng 善thiện 思tư 惟duy 。 因nhân 善thiện 思tư 惟duy 能năng 生sanh 長trưởng 道đạo 因nhân 生sanh 長trưởng 道đạo 得đắc 二nhị 解giải 脫thoát 除trừ 斷đoạn 愛ái 故cố 心tâm 得đắc 解giải 脫thoát 。 斷đoạn 無vô 明minh 故cố 。 慧tuệ 得đắc 解giải 脫thoát 。 是thị 名danh 為vi 實thật 畢tất 竟cánh 者giả 即tức 是thị 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 果quả 。

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn 。 告cáo 憍kiêu 陳trần 如như 色sắc 是thị 無vô 常thường 。 因nhân 滅diệt 是thị 色sắc 獲hoạch 得đắc 解giải 脫thoát 。 常thường 住trụ 之chi 色sắc 受thọ 想tưởng 行hành 識thức 。 亦diệc 是thị 無vô 常thường 。 因nhân 滅diệt 是thị 識thức 獲hoạch 得đắc 解giải 脫thoát 。 常thường 住trụ 之chi 識thức 憍kiêu 陳trần 如như 色sắc 即tức 是thị 苦khổ 因nhân 滅diệt 是thị 色sắc 獲hoạch 得đắc 解giải 脫thoát 。 安an 樂lạc 之chi 色sắc 受thọ 想tưởng 行hành 識thức 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 憍kiêu 陳trần 如như 色sắc 即tức 是thị 空không 。 因nhân 滅diệt 空không 色sắc 獲hoạch 得đắc 解giải 脫thoát 。 非phi 空không 之chi 色sắc 受thọ 想tưởng 行hành 識thức 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 憍kiêu 陳trần 如như 色sắc 是thị 無vô 我ngã 因nhân 滅diệt 是thị 色sắc 獲hoạch 得đắc 解giải 脫thoát 。 真chân 我ngã 之chi 色sắc 受thọ 想tưởng 行hành 識thức 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 憍kiêu 陳trần 如như 色sắc 非phi 寂tịch 靜tĩnh 因nhân 滅diệt 是thị 色sắc 獲hoạch 得đắc 涅Niết 槃Bàn 寂tịch 靜tĩnh 。 之chi 色sắc 受thọ 想tưởng 行hành 識thức 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 若nhược 有hữu 人nhân 能năng 。 如như 是thị 知tri 者giả 。 是thị 名danh 沙Sa 門Môn 名danh 婆Bà 羅La 門Môn 。 具cụ 足túc 沙Sa 門Môn 婆Bà 羅La 門Môn 法pháp 。 若nhược 離ly 佛Phật 法Pháp 無vô 有hữu 沙Sa 門Môn 。 及cập 婆Bà 羅La 門Môn 。 亦diệc 無vô 沙Sa 門Môn 。 婆Bà 羅La 門Môn 法pháp 。 一nhất 切thiết 外ngoại 道đạo 。 虛hư 假giả 詐trá 稱xưng 都đô 無vô 實thật 行hạnh 雖tuy 復phục 作tác 想tưởng 言ngôn 有hữu 是thị 二nhị 實thật 無vô 是thị 處xứ 何hà 以dĩ 故cố 若nhược 無vô 沙Sa 門Môn 婆Bà 羅La 門Môn 法pháp 。 云vân 何hà 而nhi 言ngôn 。 有hữu 沙Sa 門Môn 婆Bà 羅La 門Môn 。 我ngã 常thường 於ư 此thử 大đại 眾chúng 。 之chi 中trung 作tác 師sư 子tử 吼hống 。 汝nhữ 等đẳng 亦diệc 當đương 。 在tại 大đại 眾chúng 中trung 。 作tác 師sư 子tử 吼hống 。 爾nhĩ 時thời 外ngoại 道đạo 。 有hữu 無vô 量lượng 人nhân 。 聞văn 是thị 語ngữ 已dĩ 。 心tâm 生sanh 瞋sân 恚khuể 。

外ngoại 道đạo 眾chúng 中trung 。 有hữu 婆Bà 羅La 門Môn 。 名danh 闍xà 提đề 首thủ 那na 作tác 如như 是thị 言ngôn 。 瞿Cù 曇Đàm 汝nhữ 說thuyết 涅Niết 槃Bàn 是thị 常thường 法pháp 耶da 如như 是thị 如như 是thị 。 大đại 婆Bà 羅La 門Môn 。 婆Bà 羅La 門Môn 言ngôn 。 瞿Cù 曇Đàm 若nhược 說thuyết 涅Niết 槃Bàn 常thường 者giả 是thị 義nghĩa 不bất 然nhiên 。 何hà 以dĩ 故cố 世thế 間gian 之chi 法pháp 。 從tùng 子tử 生sanh 果quả 相tương 續tục 不bất 斷đoạn 。 如như 從tùng 泥nê 出xuất 瓶bình 從tùng 縷lũ 得đắc 衣y 瞿Cù 曇Đàm 常thường 說thuyết 修tu 無vô 常thường 想tưởng 。 獲hoạch 得đắc 涅Niết 槃Bàn 因nhân 是thị 無vô 常thường 果quả 云vân 何hà 常thường 瞿Cù 曇Đàm 又hựu 說thuyết 解giải 脫thoát 欲dục 貪tham 即tức 是thị 涅Niết 槃Bàn 。 解giải 脫thoát 色sắc 貪tham 及cập 無vô 色sắc 貪tham 即tức 是thị 涅Niết 槃Bàn 。 滅diệt 無vô 明minh 等đẳng 一nhất 切thiết 煩phiền 惱não 。 即tức 是thị 涅Niết 槃Bàn 。 從tùng 欲dục 乃nãi 至chí 無vô 明minh 煩phiền 惱não 。 皆giai 是thị 無vô 常thường 。 因nhân 是thị 無vô 常thường 所sở 得đắc 涅Niết 槃Bàn 。 亦diệc 應ưng 無vô 常thường 瞿Cù 曇Đàm 又hựu 說thuyết 從tùng 因nhân 故cố 生sanh 天thiên 從tùng 因nhân 故cố 地địa 獄ngục 從tùng 因nhân 得đắc 解giải 脫thoát 是thị 故cố 諸chư 法pháp 。 皆giai 從tùng 因nhân 生sanh 若nhược 從tùng 因nhân 生sanh 。 故cố 得đắc 解giải 脫thoát 者giả 。 云vân 何hà 言ngôn 常thường 瞿Cù 曇Đàm 亦diệc 說thuyết 色sắc 從tùng 緣duyên 生sanh 故cố 。 名danh 無vô 常thường 受thọ 想tưởng 行hành 識thức 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 如như 是thị 解giải 脫thoát 。 若nhược 是thị 色sắc 者giả 當đương 知tri 無vô 常thường 。 受thọ 想tưởng 行hành 識thức 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 若nhược 離ly 五ngũ 陰ấm 有hữu 解giải 脫thoát 者giả 當đương 知tri 解giải 脫thoát 即tức 是thị 虛hư 空không 。 若nhược 是thị 虛hư 空không 不bất 得đắc 說thuyết 言ngôn 。 從tùng 因nhân 緣duyên 生sanh 。 何hà 以dĩ 故cố 是thị 常thường 是thị 一nhất 徧biến 一nhất 切thiết 處xứ 。 瞿Cù 曇Đàm 亦diệc 說thuyết 從tùng 因nhân 生sanh 者giả 即tức 是thị 苦khổ 也dã 若nhược 是thị 苦khổ 者giả 云vân 何hà 復phục 說thuyết 。 解giải 脫thoát 是thị 樂nhạo/nhạc/lạc 瞿Cù 曇Đàm 又hựu 說thuyết 無vô 常thường 即tức 苦khổ 苦khổ 即tức 無vô 我ngã 若nhược 是thị 無vô 常thường 。 苦khổ 無vô 我ngã 者giả 即tức 是thị 不bất 淨tịnh 一nhất 切thiết 從tùng 因nhân 所sở 生sanh 。 諸chư 法pháp 皆giai 無vô 常thường 苦khổ 無vô 我ngã 不bất 淨tịnh 。 云vân 何hà 復phục 說thuyết 。 涅Niết 槃Bàn 即tức 是thị 常thường 樂lạc 。 我ngã 淨tịnh 若nhược 瞿Cù 曇Đàm 說thuyết 亦diệc 常thường 無vô 常thường 。 亦diệc 苦khổ 亦diệc 樂nhạo/nhạc/lạc 亦diệc 我ngã 無vô 我ngã 亦diệc 淨tịnh 不bất 淨tịnh 如như 是thị 豈khởi 非phi 是thị 二nhị 語ngữ 耶da 我ngã 亦diệc 曾tằng 從tùng 先tiên 舊cựu 智trí 人nhân 聞văn 說thuyết 是thị 語ngữ 。 佛Phật 若nhược 出xuất 世thế 言ngôn 則tắc 無vô 二nhị 瞿Cù 曇Đàm 今kim 者giả 說thuyết 於ư 二nhị 語ngữ 復phục 言ngôn 佛Phật 即tức 我ngã 身thân 是thị 。 也dã 是thị 義nghĩa 云vân 何hà 。 佛Phật 言ngôn 婆Bà 羅La 門Môn 如như 汝nhữ 所sở 說thuyết 。 我ngã 今kim 問vấn 汝nhữ 。 隨tùy 汝nhữ 意ý 答đáp 。 婆Bà 羅La 門Môn 言ngôn 。 善thiện 哉tai 瞿Cù 曇Đàm 。 佛Phật 言ngôn 婆Bà 羅La 門Môn 汝nhữ 性tánh 常thường 耶da 是thị 無vô 常thường 乎hồ 婆Bà 羅La 門Môn 言ngôn 。 我ngã 性tánh 是thị 常thường 婆Bà 羅La 門Môn 是thị 性tánh 能năng 作tác 一nhất 切thiết 。 內nội 外ngoại 法pháp 之chi 因nhân 也dã 如như 是thị 瞿Cù 曇Đàm 佛Phật 言ngôn 婆Bà 羅La 門Môn 云vân 何hà 作tác 因nhân 瞿Cù 曇Đàm 從tùng 性tánh 生sanh 大đại 從tùng 大đại 生sanh 慢mạn 從tùng 慢mạn 生sanh 十thập 六lục 法pháp 所sở 謂vị 地địa 水thủy 火hỏa 風phong 。 空không 五ngũ 知tri 根căn 眼nhãn 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 。 五ngũ 業nghiệp 根căn 手thủ 脚cước 口khẩu 聲thanh 男nam 女nữ 二nhị 根căn 。 心tâm 平bình 等đẳng 根căn 是thị 十thập 六lục 法pháp 從tùng 五ngũ 法pháp 生sanh 色sắc 聲thanh 香hương 味vị 觸xúc 。 是thị 二nhị 十thập 一nhất 法pháp 根căn 本bổn 有hữu 三tam 一nhất 者giả 染nhiễm 二nhị 者giả 麤thô 三tam 者giả 黑hắc 染nhiễm 者giả 名danh 愛ái 麤thô 者giả 名danh 瞋sân 黑hắc 名danh 無vô 明minh 瞿Cù 曇Đàm 是thị 二nhị 十thập 五ngũ 法pháp 。 皆giai 因nhân 性tánh 生sanh 婆Bà 羅La 門Môn 是thị 大đại 等đẳng 法pháp 常thường 無vô 常thường 耶da 瞿Cù 曇Đàm 我ngã 法pháp 性tánh 常thường 大đại 等đẳng 諸chư 法pháp 悉tất 是thị 無vô 常thường 。 婆Bà 羅La 門Môn 如như 汝nhữ 法pháp 中trung 因nhân 常thường 果quả 無vô 常thường 然nhiên 我ngã 法Pháp 中trung 。 因nhân 雖tuy 無vô 常thường 果quả 是thị 常thường 者giả 有hữu 何hà 等đẳng 過quá 。 婆Bà 羅La 門Môn 汝nhữ 等đẳng 法pháp 中trung 有hữu 二nhị 因nhân 不bất 答đáp 言ngôn 有hữu 佛Phật 言ngôn 云vân 何hà 有hữu 二nhị 婆Bà 羅La 門Môn 。 言ngôn 一nhất 者giả 生sanh 因nhân 二nhị 者giả 了liễu 因nhân 佛Phật 言ngôn 云vân 何hà 生sanh 因nhân 云vân 何hà 了liễu 因nhân 婆Bà 羅La 門Môn 言ngôn 。 生sanh 因nhân 者giả 如như 泥nê 出xuất 瓶bình 了liễu 因nhân 者giả 如như 燈đăng 照chiếu 物vật 佛Phật 言ngôn 是thị 二nhị 種chủng 因nhân 因nhân 性tánh 是thị 一nhất 若nhược 是thị 一nhất 者giả 可khả 令linh 生sanh 因nhân 作tác 於ư 了liễu 因nhân 可khả 令linh 了liễu 因nhân 作tác 生sanh 因nhân 不bất 不phủ 也dã 瞿Cù 曇Đàm 佛Phật 言ngôn 若nhược 使sử 生sanh 因nhân 不bất 作tác 了liễu 因nhân 了liễu 因nhân 不bất 作tác 生sanh 因nhân 可khả 得đắc 說thuyết 言ngôn 。 是thị 因nhân 相tương/tướng 不bất 婆Bà 羅La 門Môn 言ngôn 。 雖tuy 有hữu 相tương/tướng 作tác 故cố 不bất 因nhân 相tương/tướng 婆Bà 羅La 門Môn 了liễu 因nhân 所sở 了liễu 即tức 同đồng 了liễu 不bất 不phủ 也dã 瞿Cù 曇Đàm 佛Phật 言ngôn 我ngã 法pháp 雖tuy 從tùng 無vô 常thường 獲hoạch 得đắc 涅Niết 槃Bàn 而nhi 非phi 無vô 常thường 婆Bà 羅La 門Môn 從tùng 了liễu 因nhân 得đắc 故cố 常thường 樂lạc 我ngã 淨tịnh 。 從tùng 生sanh 因nhân 得đắc 故cố 無vô 常thường 無vô 樂nhạo/nhạc/lạc 無vô 我ngã 無vô 淨tịnh 是thị 故cố 如Như 來Lai 。 所sở 說thuyết 有hữu 二nhị 如như 是thị 二nhị 語ngữ 。 無vô 有hữu 二nhị 也dã 。 是thị 故cố 如Như 來Lai 。 名danh 無vô 二nhị 語ngữ 如như 汝nhữ 所sở 說thuyết 。 曾tằng 從tùng 先tiên 舊cựu 智trí 人nhân 邊biên 聞văn 佛Phật 出xuất 於ư 世thế 。 無vô 有hữu 二nhị 語ngữ 是thị 言ngôn 善thiện 哉tai 一nhất 切thiết 十thập 方phương 。 三tam 世thế 諸chư 佛Phật 。 所sở 說thuyết 無vô 差sai 是thị 故cố 說thuyết 言ngôn 。 佛Phật 無vô 二nhị 語ngữ 云vân 何hà 無vô 差sai 有hữu 同đồng 說thuyết 有hữu 無vô 同đồng 說thuyết 無vô 故cố 名danh 一nhất 義nghĩa 婆Bà 羅La 門Môn 如Như 來Lai 世Thế 尊Tôn 。 雖tuy 名danh 二nhị 語ngữ 為vi 了liễu 一nhất 語ngữ 故cố 云vân 何hà 二nhị 語ngữ 了liễu 於ư 一nhất 語ngữ 如như 眼nhãn 色sắc 二nhị 語ngữ 生sanh 識thức 一nhất 語ngữ 乃nãi 至chí 意ý 法pháp 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 婆Bà 羅La 門Môn 言ngôn 。 瞿Cù 曇Đàm 善thiện 能năng 分phân 別biệt 。 如như 是thị 語ngữ 義nghĩa 。 我ngã 今kim 未vị 解giải 所sở 出xuất 二nhị 語ngữ 了liễu 於ư 一nhất 語ngữ 爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn 。 即tức 為vi 宣tuyên 說thuyết 。 四tứ 真Chân 諦Đế 法pháp 婆Bà 羅La 門Môn 言ngôn 。 苦Khổ 諦Đế 者giả 亦diệc 二nhị 亦diệc 一nhất 乃nãi 至chí 道Đạo 諦Đế 亦diệc 二nhị 亦diệc 一nhất 婆Bà 羅La 門Môn 。 言ngôn 世Thế 尊Tôn 我ngã 已dĩ 知tri 已dĩ 佛Phật 言ngôn 善thiện 男nam 子tử 云vân 何hà 知tri 已dĩ 婆Bà 羅La 門Môn 言ngôn 。 世Thế 尊Tôn 苦Khổ 諦Đế 一nhất 切thiết 凡phàm 夫phu 。 二nhị 是thị 聖thánh 人nhân 一nhất 乃nãi 至chí 道Đạo 諦Đế 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 佛Phật 言ngôn 善thiện 哉tai 已dĩ 解giải 婆Bà 羅La 門Môn 言ngôn 。 世Thế 尊Tôn 我ngã 今kim 。 聞văn 法Pháp 已dĩ 得đắc 正chánh 見kiến 今kim 當đương 歸quy 依y 佛Phật 法Pháp 僧Tăng 。 寶bảo 唯duy 願nguyện 大đại 慈từ 。 聽thính 我ngã 出xuất 家gia 。 時thời 憍kiêu 陳trần 如như 受thọ 佛Phật 勅sắc 旨chỉ 為vi 其kỳ 剃thế 髮phát 闍xà 提đề 首thủ 那na 有hữu 二nhị 種chủng 落lạc 一nhất 者giả 鬚tu 髮phát 二nhị 者giả 煩phiền 惱não 即tức 於ư 坐tọa 處xứ 。 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。

復phục 有hữu 梵Phạm 志Chí 姓tánh 婆bà 私tư 吒tra 復phục 作tác 是thị 言ngôn 。 瞿Cù 曇Đàm 所sở 說thuyết 。 涅Niết 槃Bàn 常thường 耶da 如như 是thị 梵Phạm 志Chí 。 婆bà 私tư 吒tra 言ngôn 瞿Cù 曇Đàm 將tương 不bất 說thuyết 無vô 煩phiền 惱não 為vi 涅Niết 槃Bàn 耶da 如như 是thị 梵Phạm 志Chí 。 婆bà 私tư 吒tra 言ngôn 瞿Cù 曇Đàm 世thế 間gian 四tứ 種chủng 名danh 之chi 為vi 無vô 。 一nhất 者giả 未vị 出xuất 之chi 法pháp 名danh 之chi 為vi 無vô 。 如như 瓶bình 未vị 出xuất 泥nê 時thời 名danh 為vi 無vô 瓶bình 二nhị 者giả 已dĩ 滅diệt 之chi 法pháp 名danh 之chi 為vi 無vô 。 如như 瓶bình 壞hoại 已dĩ 名danh 為vi 無vô 瓶bình 三tam 者giả 異dị 相tướng 互hỗ 無vô 名danh 之chi 為vi 無vô 。 如như 牛ngưu 中trung 無vô 馬mã 馬mã 中trung 無vô 牛ngưu 四tứ 者giả 畢tất 竟cánh 無vô 故cố 。 名danh 之chi 為vi 無vô 。 如như 龜quy 毛mao 兔thố 角giác 。 瞿Cù 曇Đàm 若nhược 以dĩ 除trừ 煩phiền 惱não 已dĩ 名danh 涅Niết 槃Bàn 者giả 涅Niết 槃Bàn 即tức 無vô 若nhược 是thị 無vô 者giả 云vân 何hà 言ngôn 有hữu 常thường 。 樂nhạo/nhạc/lạc 我ngã 淨tịnh 佛Phật 言ngôn 善thiện 男nam 子tử 如như 是thị 涅Niết 槃Bàn 。 非phi 是thị 先tiên 無vô 同đồng 泥nê 時thời 瓶bình 亦diệc 非phi 滅diệt 無vô 同đồng 瓶bình 壞hoại 已dĩ 亦diệc 非phi 畢tất 竟cánh 無vô 如như 龜quy 毛mao 兔thố 角giác 。 同đồng 於ư 異dị 無vô 善thiện 男nam 子tử 如như 汝nhữ 所sở 言ngôn 。 雖tuy 牛ngưu 中trung 無vô 馬mã 不bất 可khả 說thuyết 言ngôn 。 牛ngưu 亦diệc 是thị 無vô 雖tuy 馬mã 中trung 無vô 牛ngưu 亦diệc 不bất 可khả 說thuyết 。 馬mã 亦diệc 是thị 無vô 涅Niết 槃Bàn 亦diệc 爾nhĩ 煩phiền 惱não 中trung 無vô 涅Niết 槃Bàn 涅Niết 槃Bàn 中trung 無vô 煩phiền 惱não 是thị 故cố 名danh 為vi 。 異dị 相tướng 互hỗ 無vô 婆bà 私tư 吒tra 言ngôn 瞿Cù 曇Đàm 若nhược 以dĩ 異dị 無vô 為vi 涅Niết 槃Bàn 。 者giả 夫phu 異dị 無vô 者giả 無vô 常thường 樂lạc 我ngã 淨tịnh 。 瞿Cù 曇Đàm 云vân 何hà 說thuyết 言ngôn 。 涅Niết 槃Bàn 常thường 樂lạc 我ngã 淨tịnh 。 佛Phật 言ngôn 善thiện 男nam 子tử 如như 汝nhữ 所sở 說thuyết 。 是thị 異dị 無vô 者giả 有hữu 三tam 種chủng 無vô 牛ngưu 馬mã 悉tất 是thị 先tiên 無vô 後hậu 有hữu 是thị 名danh 先tiên 無vô 已dĩ 有hữu 還hoàn 無vô 是thị 名danh 壞hoại 無vô 異dị 相tướng 無vô 者giả 如như 汝nhữ 所sở 說thuyết 。 善thiện 男nam 子tử 是thị 三tam 種chủng 無vô 涅Niết 槃Bàn 中trung 無vô 是thị 故cố 涅Niết 槃Bàn 。 常thường 樂lạc 我ngã 淨tịnh 。 如như 世thế 病bệnh 人nhân 一nhất 者giả 熱nhiệt 病bệnh 二nhị 者giả 風phong 病bệnh 三tam 者giả 冷lãnh 病bệnh 是thị 三tam 種chủng 病bệnh 三tam 藥dược 能năng 治trị 酥tô 能năng 治trị 熱nhiệt 油du 能năng 治trị 風phong 蜜mật 能năng 治trị 冷lãnh 是thị 三tam 種chủng 藥dược 能năng 治trị 如như 是thị 三tam 種chủng 。 惡ác 病bệnh 善thiện 男nam 子tử 風phong 中trung 無vô 油du 油du 中trung 無vô 風phong 酥tô 蜜mật 亦diệc 然nhiên 是thị 故cố 能năng 治trị 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 有hữu 三tam 種chủng 病bệnh 一nhất 者giả 貪tham 二nhị 者giả 瞋sân 三tam 者giả 癡si 如như 是thị 三tam 病bệnh 有hữu 三tam 種chủng 藥dược 不bất 淨tịnh 觀quán 者giả 。 能năng 為vi 貪tham 藥dược 慈từ 心tâm 觀quán 者giả 能năng 為vi 瞋sân 藥dược 觀quán 因nhân 緣duyên 智trí 能năng 為vi 癡si 藥dược 善thiện 男nam 子tử 為vi 除trừ 貪tham 故cố 作tác 非phi 貪tham 觀quán 為vi 除trừ 瞋sân 故cố 作tác 非phi 瞋sân 觀quán 為vi 除trừ 癡si 故cố 作tác 非phi 癡si 觀quán 三tam 種chủng 病bệnh 中trung 無vô 三tam 種chủng 藥dược 三tam 種chủng 藥dược 中trung 無vô 三tam 種chủng 病bệnh 善thiện 男nam 子tử 三tam 種chủng 病bệnh 中trung 無vô 三tam 藥dược 故cố 無vô 常thường 無vô 我ngã 。 無vô 樂nhạo/nhạc/lạc 無vô 淨tịnh 三tam 種chủng 藥dược 中trung 無vô 三tam 種chủng 病bệnh 是thị 故cố 得đắc 稱xưng 常thường 樂lạc 我ngã 淨tịnh 。 婆bà 私tư 吒tra 言ngôn 世Thế 尊Tôn 如Như 來Lai 為vì 我ngã 。 說thuyết 常thường 無vô 常thường 云vân 何hà 為vi 常thường 。 云vân 何hà 無vô 常thường 。 佛Phật 言ngôn 善thiện 男nam 子tử 色sắc 是thị 無vô 常thường 。 解giải 脫thoát 色sắc 常thường 乃nãi 至chí 識thức 是thị 無vô 常thường 解giải 脫thoát 識thức 常thường 善thiện 男nam 子tử 若nhược 有hữu 善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân 。 能năng 觀quán 色sắc 乃nãi 至chí 識thức 是thị 無vô 常thường 者giả 當đương 知tri 是thị 人nhân 。 獲hoạch 得đắc 常thường 法pháp 婆bà 私tư 吒tra 言ngôn 世Thế 尊Tôn 我ngã 今kim 。 已dĩ 知tri 常thường 無vô 常thường 法pháp 佛Phật 言ngôn 善thiện 男nam 子tử 汝nhữ 云vân 何hà 知tri 。 常thường 無vô 常thường 法pháp 婆bà 私tư 吒tra 言ngôn 世Thế 尊Tôn 我ngã 今kim 。 知tri 我ngã 色sắc 是thị 無vô 常thường 。 得đắc 解giải 脫thoát 常thường 乃nãi 至chí 識thức 亦diệc 如như 是thị 。 佛Phật 言ngôn 善thiện 男nam 子tử 汝nhữ 今kim 善thiện 哉tai 已dĩ 報báo 是thị 身thân 告cáo 憍kiêu 陳trần 如như 是thị 婆bà 私tư 吒tra 已dĩ 證chứng 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 汝nhữ 可khả 施thí 其kỳ 三tam 衣y 鉢bát 器khí 時thời 憍kiêu 陳trần 如như 如như 佛Phật 所sở 勅sắc 施thí 其kỳ 衣y 鉢bát 時thời 婆bà 私tư 吒tra 受thọ 衣y 鉢bát 已dĩ 作tác 如như 是thị 言ngôn 。 大đại 德đức 憍kiêu 陳trần 如như 我ngã 今kim 因nhân 是thị 弊tệ 惡ác 之chi 身thân 得đắc 善thiện 果quả 報báo 惟duy 願nguyện 大đại 德đức 為vi 我ngã 屈khuất 意ý 至chí 世Thế 尊Tôn 所sở 。 具cụ 宣tuyên 我ngã 心tâm 我ngã 既ký 惡ác 人nhân 觸xúc 犯phạm 如Như 來Lai 稱xưng 瞿Cù 曇Đàm 姓tánh 惟duy 願nguyện 為vì 我ngã 。 懺sám 悔hối 此thử 罪tội 我ngã 亦diệc 不bất 能năng 。 久cửu 住trụ 毒độc 身thân 今kim 入nhập 涅Niết 槃Bàn 。 時thời 憍kiêu 陳trần 如như 即tức 往vãng 佛Phật 所sở 。 白bạch 婆bà 私tư 吒tra 說thuyết 佛Phật 言ngôn 憍kiêu 陳trần 如như 婆bà 私tư 吒tra 比Bỉ 丘Khâu 已dĩ 於ư 過quá 去khứ 。 無vô 量lượng 佛Phật 所sở 。 成thành 就tựu 善thiện 根căn 。 今kim 受thọ 我ngã 語ngữ 如như 法Pháp 而nhi 住trụ 。 如như 法Pháp 住trụ 故cố 獲hoạch 得đắc 正chánh 果quả 汝nhữ 等đẳng 應ưng 當đương 。 供cúng 養dường 其kỳ 身thân 。 爾nhĩ 時thời 憍kiêu 陳trần 如như 從tùng 佛Phật 聞văn 已dĩ 還hoàn 其kỳ 身thân 所sở 而nhi 設thiết 供cúng 養dường 。 時thời 婆bà 私tư 吒tra 於ư 焚phần 身thân 時thời 。 作tác 種chủng 種chủng 神thần 足túc 。

諸chư 外ngoại 道đạo 輩bối 。 見kiến 是thị 事sự 已dĩ 。 高cao 聲thanh 唱xướng 言ngôn 。 是thị 婆bà 私tư 吒tra 已dĩ 得đắc 瞿Cù 曇Đàm 沙Sa 門Môn 。 咒chú 術thuật 是thị 人nhân 不bất 久cửu 。 復phục 當đương 勝thắng 彼bỉ 瞿Cù 曇Đàm 。 沙Sa 門Môn 爾nhĩ 時thời 眾chúng 中trung 。 復phục 有hữu 梵Phạm 志Chí 名danh 曰viết 先tiên 尼ni 復phục 作tác 是thị 言ngôn 。 瞿Cù 曇Đàm 有hữu 我ngã 耶da 如Như 來Lai 默mặc 然nhiên 。 瞿Cù 曇Đàm 無vô 我ngã 耶da 如Như 來Lai 默mặc 然nhiên 。 第đệ 二nhị 第đệ 三tam 。 亦diệc 如như 是thị 問vấn 佛Phật 皆giai 默mặc 然nhiên 先tiên 尼ni 言ngôn 瞿Cù 曇Đàm 若nhược 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 有hữu 我ngã 徧biến 一nhất 切thiết 處xứ 。 是thị 一nhất 作tác 者giả 瞿Cù 曇Đàm 何hà 故cố 。 默mặc 然nhiên 不bất 答đáp 。 佛Phật 言ngôn 先tiên 尼ni 汝nhữ 說thuyết 是thị 我ngã 徧biến 一nhất 切thiết 處xứ 。 耶da 先tiên 尼ni 答đáp 言ngôn 瞿Cù 曇Đàm 不bất 但đãn 我ngã 說thuyết 一nhất 切thiết 。 智trí 人nhân 亦diệc 如như 是thị 。 說thuyết 佛Phật 言ngôn 善thiện 男nam 子tử 若nhược 我ngã 周chu 徧biến 一nhất 切thiết 處xứ 。 者giả 應ưng 當đương 五ngũ 道đạo 一nhất 時thời 受thọ 報báo 若nhược 有hữu 五ngũ 道đạo 一nhất 時thời 受thọ 報báo 汝nhữ 等đẳng 梵Phạm 志Chí 何hà 因nhân 緣duyên 故cố 。 不bất 造tạo 眾chúng 惡ác 。 為vi 遮già 地địa 獄ngục 修tu 諸chư 善thiện 法Pháp 。 為vi 受thọ 天thiên 身thân 先tiên 尼ni 言ngôn 瞿Cù 曇Đàm 我ngã 法pháp 中trung 我ngã 則tắc 有hữu 二nhị 種chủng 一nhất 作tác 身thân 我ngã 二nhị 者giả 常thường 身thân 我ngã 為vi 作tác 身thân 我ngã 修tu 離ly 惡ác 法pháp 不bất 入nhập 地địa 獄ngục 。 修tu 諸chư 善thiện 法Pháp 。 生sanh 於ư 天thiên 上thượng 。 佛Phật 言ngôn 善thiện 男nam 子tử 如như 汝nhữ 所sở 說thuyết 。 我ngã 徧biến 一nhất 切thiết 處xứ 。 如như 是thị 我ngã 者giả 。 若nhược 作tác 身thân 中trung 當đương 知tri 無vô 常thường 。 若nhược 作tác 身thân 無vô 云vân 何hà 言ngôn 徧biến 瞿Cù 曇Đàm 我ngã 所sở 立lập 我ngã 亦diệc 在tại 作tác 中trung 亦diệc 是thị 常thường 法pháp 瞿Cù 曇Đàm 如như 人nhân 失thất 火hỏa 燒thiêu 舍xá 。 宅trạch 時thời 其kỳ 主chủ 出xuất 去khứ 不bất 可khả 說thuyết 言ngôn 。 舍xá 宅trạch 被bị 燒thiêu 主chủ 亦diệc 被bị 燒thiêu 我ngã 法pháp 亦diệc 爾nhĩ 而nhi 此thử 作tác 身thân 雖tuy 是thị 無vô 常thường 當đương 無vô 常thường 時thời 我ngã 則tắc 出xuất 去khứ 是thị 故cố 我ngã 我ngã 亦diệc 徧biến 亦diệc 常thường 佛Phật 言ngôn 善thiện 男nam 子tử 如như 汝nhữ 說thuyết 我ngã 亦diệc 徧biến 亦diệc 常thường 是thị 義nghĩa 不bất 然nhiên 。 何hà 以dĩ 故cố 徧biến 有hữu 二nhị 種chủng 一nhất 者giả 常thường 二nhị 者giả 無vô 常thường 。 復phục 有hữu 二nhị 種chủng 。 一nhất 色sắc 二nhị 無vô 色sắc 是thị 故cố 若nhược 言ngôn 一nhất 切thiết 有hữu 者giả 亦diệc 常thường 亦diệc 無vô 常thường 。 亦diệc 色sắc 亦diệc 無vô 色sắc 。 若nhược 言ngôn 舍xá 主chủ 得đắc 出xuất 不bất 名danh 無vô 常thường 是thị 義nghĩa 不bất 然nhiên 。 何hà 以dĩ 故cố 舍xá 不bất 名danh 主chủ 主chủ 不bất 名danh 舍xá 異dị 燒thiêu 異dị 出xuất 故cố 得đắc 如như 是thị 。 我ngã 則tắc 不bất 爾nhĩ 何hà 以dĩ 故cố 我ngã 即tức 是thị 色sắc 色sắc 即tức 是thị 我ngã 。 無vô 色sắc 即tức 我ngã 我ngã 即tức 無vô 色sắc 云vân 何hà 而nhi 言ngôn 。 色sắc 無vô 常thường 時thời 我ngã 則tắc 得đắc 出xuất 善thiện 男nam 子tử 汝nhữ 意ý 若nhược 謂vị 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 同đồng 一nhất 我ngã 者giả 如như 是thị 則tắc 違vi 世thế 出xuất 世thế 法Pháp 。 何hà 以dĩ 故cố 世thế 間gian 法pháp 名danh 父phụ 子tử 母mẫu 女nữ 若nhược 我ngã 是thị 一nhất 父phụ 即tức 是thị 子tử 子tử 即tức 是thị 父phụ 母mẫu 即tức 是thị 女nữ 女nữ 即tức 是thị 母mẫu 怨oán 即tức 是thị 親thân 親thân 即tức 是thị 怨oán 此thử 即tức 是thị 彼bỉ 彼bỉ 即tức 是thị 此thử 是thị 故cố 若nhược 說thuyết 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 同đồng 一nhất 我ngã 者giả 是thị 即tức 違vi 背bội 世thế 出xuất 世thế 法Pháp 。 先tiên 尼ni 言ngôn 我ngã 亦diệc 不bất 說thuyết 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 同đồng 於ư 一nhất 我ngã 乃nãi 說thuyết 一nhất 人nhân 各các 有hữu 一nhất 我ngã 佛Phật 言ngôn 善thiện 男nam 子tử 若nhược 言ngôn 一nhất 人nhân 各các 有hữu 一nhất 我ngã 是thị 為vi 多đa 我ngã 是thị 義nghĩa 不bất 然nhiên 。 何hà 以dĩ 故cố 如như 汝nhữ 先tiên 說thuyết 我ngã 徧biến 一nhất 切thiết 若nhược 徧biến 一nhất 切thiết 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 業nghiệp 根căn 應ưng 同đồng 天thiên 得đắc 見kiến 時thời 佛Phật 亦diệc 得đắc 見kiến 若nhược 天thiên 得đắc 見kiến 非phi 佛Phật 得đắc 見kiến 者giả 不bất 應ưng 說thuyết 我ngã 徧biến 一nhất 切thiết 處xứ 。 若nhược 不bất 徧biến 者giả 是thị 則tắc 無vô 常thường 先tiên 尼ni 言ngôn 瞿Cù 曇Đàm 譬thí 如như 一nhất 室thất 有hữu 百bách 千thiên 燈đăng 炷chú 雖tuy 有hữu 異dị 明minh 則tắc 無vô 差sai 燈đăng 炷chú 別biệt 異dị 喻dụ 法pháp 非phi 法pháp 其kỳ 明minh 無vô 差sai 喻dụ 眾chúng 生sanh 我ngã 佛Phật 言ngôn 善thiện 男nam 子tử 汝nhữ 說thuyết 燈đăng 明minh 以dĩ 喻dụ 我ngã 者giả 是thị 義nghĩa 不bất 然nhiên 。 何hà 以dĩ 故cố 室thất 異dị 燈đăng 異dị 是thị 燈đăng 光quang 明minh 亦diệc 在tại 炷chú 邊biên 亦diệc 徧biến 室thất 中trung 汝nhữ 所sở 言ngôn 我ngã 若nhược 如như 是thị 。 者giả 法pháp 非phi 法pháp 邊biên 俱câu 應ưng 有hữu 我ngã 若nhược 法pháp 非phi 法pháp 。 無vô 有hữu 我ngã 者giả 不bất 得đắc 說thuyết 言ngôn 。 徧biến 一nhất 切thiết 處xứ 。 若nhược 俱câu 有hữu 者giả 何hà 得đắc 復phục 以dĩ 炷chú 明minh 為ví 喻dụ 善thiện 男nam 子tử 汝nhữ 意ý 若nhược 謂vị 炷chú 之chi 與dữ 明minh 真chân 實thật 別biệt 異dị 何hà 因nhân 緣duyên 故cố 。 炷chú 增tăng 明minh 盛thịnh 炷chú 枯khô 明minh 滅diệt 是thị 故cố 不bất 應ưng 。 以dĩ 法pháp 非phi 法pháp 喻dụ 於ư 燈đăng 炷chú 光quang 明minh 無vô 差sai 喻dụ 於ư 我ngã 也dã 何hà 以dĩ 故cố 法pháp 非phi 法pháp 我ngã 三tam 事sự 即tức 一nhất 善thiện 男nam 子tử 汝nhữ 意ý 若nhược 謂vị 我ngã 是thị 作tác 者giả 是thị 義nghĩa 不bất 然nhiên 。 何hà 以dĩ 故cố 若nhược 我ngã 作tác 者giả 何hà 因nhân 緣duyên 故cố 。 自tự 作tác 苦khổ 事sự 然nhiên 今kim 眾chúng 生sanh 實thật 有hữu 受thọ 苦khổ 是thị 故cố 當đương 知tri 。 我ngã 非phi 作tác 者giả 若nhược 言ngôn 是thị 苦khổ 非phi 我ngã 所sở 作tác 不bất 從tùng 因nhân 生sanh 。 一nhất 切thiết 諸chư 法pháp 。 亦diệc 當đương 如như 是thị 。 不bất 從tùng 因nhân 生sanh 。 何hà 因nhân 緣duyên 故cố 。 說thuyết 我ngã 作tác 耶da 善thiện 男nam 子tử 眾chúng 生sanh 苦khổ 樂lạc 。 實thật 從tùng 因nhân 緣duyên 如như 是thị 苦khổ 樂lạc 。 能năng 作tác 憂ưu 喜hỷ 憂ưu 時thời 無vô 喜hỷ 喜hỷ 時thời 無vô 憂ưu 或hoặc 喜hỷ 或hoặc 憂ưu 智trí 人nhân 云vân 何hà 說thuyết 是thị 常thường 耶da 善thiện 男nam 子tử 汝nhữ 說thuyết 我ngã 常thường 若nhược 是thị 常thường 者giả 。 云vân 何hà 說thuyết 有hữu 十thập 時thời 別biệt 異dị 善thiện 男nam 子tử 若nhược 我ngã 作tác 者giả 是thị 我ngã 亦diệc 有hữu 盛thịnh 時thời 衰suy 時thời 眾chúng 生sanh 亦diệc 有hữu 盛thịnh 時thời 衰suy 時thời 若nhược 我ngã 爾nhĩ 者giả 云vân 何hà 是thị 常thường 善thiện 男nam 子tử 汝nhữ 意ý 若nhược 謂vị 離ly 眼nhãn 有hữu 見kiến 是thị 義nghĩa 不bất 然nhiên 。 何hà 以dĩ 故cố 若nhược 離ly 眼nhãn 已dĩ 別biệt 有hữu 見kiến 者giả 何hà 須tu 此thử 眼nhãn 乃nãi 至chí 身thân 根căn 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 汝nhữ 意ý 若nhược 謂vị 我ngã 雖tuy 能năng 見kiến 要yếu 因nhân 眼nhãn 見kiến 是thị 亦diệc 不bất 然nhiên 何hà 以dĩ 故cố 如như 有hữu 人nhân 言ngôn 須tu 曼mạn 那na 華hoa 。 能năng 燒thiêu 大đại 村thôn 云vân 何hà 能năng 燒thiêu 因nhân 火hỏa 能năng 燒thiêu 汝nhữ 立lập 我ngã 見kiến 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 先tiên 尼ni 言ngôn 瞿Cù 曇Đàm 如như 人nhân 執chấp 鎌# 則tắc 能năng 刈ngải 草thảo 我ngã 因nhân 五ngũ 根căn 見kiến 聞văn 至chí 觸xúc 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 善thiện 男nam 子tử 鎌# 人nhân 各các 異dị 是thị 故cố 執chấp 鎌# 能năng 有hữu 所sở 作tác 。 離ly 根căn 之chi 外ngoại 更cánh 無vô 別biệt 我ngã 。 云vân 何hà 說thuyết 言ngôn 。 我ngã 因nhân 諸chư 根căn 能năng 有hữu 所sở 作tác 。 善thiện 男nam 子tử 汝nhữ 意ý 若nhược 謂vị 執chấp 鎌# 能năng 刈ngải 我ngã 亦diệc 如như 是thị 。 我ngã 有hữu 手thủ 耶da 為vi 無vô 手thủ 乎hồ 若nhược 有hữu 手thủ 者giả 何hà 不bất 自tự 執chấp 若nhược 無vô 手thủ 者giả 云vân 何hà 說thuyết 言ngôn 。 我ngã 是thị 作tác 者giả 善thiện 男nam 子tử 能năng 刈ngải 草thảo 者giả 即tức 是thị 鎌# 也dã 非phi 我ngã 非phi 人nhân 若nhược 我ngã 人nhân 能năng 何hà 故cố 因nhân 鎌# 善thiện 男nam 子tử 人nhân 有hữu 二nhị 業nghiệp 一nhất 則tắc 執chấp 草thảo 二nhị 則tắc 執chấp 鎌# 是thị 鎌# 唯duy 有hữu 能năng 斷đoạn 之chi 功công 眾chúng 生sanh 見kiến 法pháp 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 眼nhãn 能năng 見kiến 色sắc 從tùng 和hòa 合hợp 生sanh 若nhược 從tùng 因nhân 緣duyên 。 和hòa 合hợp 見kiến 者giả 智trí 人nhân 云vân 何hà 說thuyết 言ngôn 。 有hữu 我ngã 善thiện 男nam 子tử 汝nhữ 意ý 若nhược 謂vị 身thân 作tác 我ngã 受thọ 是thị 義nghĩa 不bất 然nhiên 。 何hà 以dĩ 故cố 世thế 間gian 不bất 見kiến 天thiên 得đắc 作tác 業nghiệp 佛Phật 得đắc 受thọ 果quả 若nhược 言ngôn 不bất 是thị 身thân 作tác 我ngã 非phi 因nhân 受thọ 汝nhữ 等đẳng 何hà 故cố 。 從tùng 於ư 因nhân 緣duyên 。 求cầu 解giải 脫thoát 耶da 汝nhữ 先tiên 是thị 身thân 非phi 因nhân 緣duyên 生sanh 得đắc 解giải 脫thoát 已dĩ 。 亦diệc 應ưng 非phi 因nhân 而nhi 更cánh 生sanh 身thân 如như 身thân 一nhất 切thiết 煩phiền 惱não 。 亦diệc 應ưng 如như 是thị 。 先tiên 尼ni 言ngôn 瞿Cù 曇Đàm 我ngã 有hữu 二nhị 種chủng 一nhất 者giả 有hữu 知tri 二nhị 者giả 無vô 知tri 無vô 知tri 之chi 我ngã 能năng 得đắc 於ư 身thân 有hữu 知tri 之chi 我ngã 能năng 捨xả 離ly 身thân 猶do 如như 坏phôi 瓶bình 既ký 被bị 燒thiêu 已dĩ 。 失thất 於ư 本bổn 色sắc 更cánh 不bất 復phục 生sanh 。 智trí 者giả 煩phiền 惱não 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 既ký 滅diệt 壞hoại 已dĩ 終chung 不bất 更cánh 生sanh 佛Phật 言ngôn 善thiện 男nam 子tử 所sở 言ngôn 知tri 者giả 智trí 能năng 知tri 耶da 我ngã 能năng 知tri 乎hồ 若nhược 智trí 能năng 知tri 何hà 故cố 說thuyết 言ngôn 。 我ngã 是thị 知tri 耶da 若nhược 我ngã 知tri 者giả 何hà 故cố 方phương 便tiện 更cánh 求cầu 於ư 智trí 汝nhữ 意ý 若nhược 謂vị 我ngã 因nhân 智trí 知tri 同đồng 華hoa 喻dụ 壞hoại 善thiện 男nam 子tử 譬thí 如như 刺thứ 樹thụ 性tánh 自tự 能năng 刺thứ 不bất 得đắc 說thuyết 言ngôn 。 樹thụ 執chấp 刺thứ 刺thứ 智trí 亦diệc 如như 是thị 智trí 自tự 能năng 知tri 云vân 何hà 說thuyết 言ngôn 。 我ngã 執chấp 智trí 知tri 善thiện 男nam 子tử 如như 汝nhữ 法pháp 中trung 我ngã 得đắc 解giải 脫thoát 。 無vô 知tri 我ngã 得đắc 知tri 我ngã 得đắc 耶da 若nhược 無vô 知tri 得đắc 當đương 知tri 猶do 故cố 具cụ 足túc 煩phiền 惱não 。 若nhược 知tri 得đắc 者giả 當đương 知tri 已dĩ 有hữu 五ngũ 情tình 諸chư 根căn 何hà 以dĩ 故cố 離ly 根căn 之chi 外ngoại 別biệt 更cánh 無vô 知tri 若nhược 具cụ 諸chư 根căn 云vân 何hà 復phục 名danh 。 得đắc 解giải 脫thoát 耶da 。 若nhược 言ngôn 是thị 我ngã 其kỳ 性tánh 清thanh 淨tịnh 。 離ly 於ư 五ngũ 根căn 。 云vân 何hà 說thuyết 言ngôn 。 徧biến 五ngũ 道đạo 有hữu 以dĩ 何hà 因nhân 緣duyên 。 為vì 解giải 脫thoát 故cố 。 修tu 諸chư 善thiện 法Pháp 。 譬thí 如như 有hữu 人nhân 。 拔bạt 虛hư 空không 刺thứ 汝nhữ 亦diệc 如như 是thị 。 我ngã 若nhược 清thanh 淨tịnh 云vân 何hà 復phục 言ngôn 斷đoạn 諸chư 煩phiền 惱não 。 汝nhữ 意ý 若nhược 謂vị 不bất 從tùng 因nhân 緣duyên 。 獲hoạch 得đắc 解giải 脫thoát 。 一nhất 切thiết 畜súc 生sanh 。 何hà 故cố 不bất 得đắc 。 先tiên 尼ni 言ngôn 瞿Cù 曇Đàm 若nhược 無vô 我ngã 者giả 。 誰thùy 能năng 憶ức 念niệm 佛Phật 告cáo 先tiên 尼ni 若nhược 有hữu 我ngã 者giả 。 何hà 緣duyên 復phục 忘vong 善thiện 男nam 子tử 若nhược 念niệm 是thị 我ngã 者giả 何hà 因nhân 緣duyên 故cố 。 念niệm 於ư 惡ác 念niệm 念niệm 所sở 不bất 念niệm 不bất 念niệm 所sở 念niệm 先tiên 尼ni 復phục 言ngôn 瞿Cù 曇Đàm 若nhược 無vô 我ngã 者giả 。 誰thùy 見kiến 誰thùy 聞văn 佛Phật 言ngôn 善thiện 男nam 子tử 內nội 有hữu 六lục 入nhập 外ngoại 有hữu 六lục 塵trần 內nội 外ngoại 和hòa 合hợp 生sanh 六lục 種chủng 識thức 是thị 六lục 種chủng 識thức 因nhân 緣duyên 得đắc 名danh 譬thí 如như 一nhất 火hỏa 因nhân 木mộc 得đắc 故cố 名danh 為vi 木mộc 火hỏa 因nhân 草thảo 得đắc 故cố 名danh 為vi 草thảo 火hỏa 眾chúng 生sanh 意ý 識thức 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 因nhân 眼nhãn 因nhân 色sắc 因nhân 明minh 因nhân 欲dục 名danh 為vi 眼nhãn 識thức 若nhược 是thị 因nhân 緣duyên 和hòa 合hợp 。 故cố 生sanh 智trí 不bất 應ưng 說thuyết 見kiến 即tức 是thị 我ngã 乃nãi 至chí 觸xúc 即tức 是thị 我ngã 善thiện 男nam 子tử 是thị 故cố 我ngã 說thuyết 。 眼nhãn 識thức 乃nãi 至chí 意ý 識thức 。 一nhất 切thiết 諸chư 法pháp 。 即tức 是thị 幻huyễn 也dã 云vân 何hà 如như 幻huyễn 。 本bổn 無vô 今kim 有hữu 。 已dĩ 有hữu 還hoàn 無vô 凡phàm 夫phu 不bất 能năng 思tư 惟duy 。 分phân 別biệt 如như 是thị 。 事sự 故cố 說thuyết 言ngôn 有hữu 我ngã 及cập 有hữu 我ngã 所sở 我ngã 作tác 我ngã 受thọ 先tiên 尼ni 言ngôn 如như 瞿Cù 曇Đàm 說thuyết 無vô 我ngã 我ngã 所sở 。 何hà 緣duyên 復phục 說thuyết 常thường 樂lạc 我ngã 淨tịnh 。 佛Phật 言ngôn 善thiện 男nam 子tử 我ngã 亦diệc 不bất 說thuyết 。 內nội 外ngoại 六lục 入nhập 及cập 六lục 意ý 識thức 常thường 樂lạc 我ngã 淨tịnh 。 我ngã 乃nãi 宣tuyên 說thuyết 滅diệt 內nội 外ngoại 入nhập 所sở 生sanh 六lục 識thức 名danh 之chi 為vi 常thường 。 以dĩ 是thị 常thường 故cố 名danh 之chi 為vi 我ngã 有hữu 常thường 我ngã 故cố 名danh 之chi 為vi 樂nhạo/nhạc/lạc 常thường 我ngã 樂nhạo/nhạc/lạc 故cố 名danh 之chi 為vi 淨tịnh 。 先tiên 尼ni 言ngôn 世Thế 尊Tôn 唯duy 願nguyện 。 大đại 慈từ 為vì 我ngã 宣tuyên 說thuyết 。 我ngã 當đương 云vân 何hà 。 獲hoạch 得đắc 如như 是thị 。 常thường 樂lạc 我ngã 淨tịnh 。 佛Phật 言ngôn 善thiện 男nam 子tử 一nhất 切thiết 世thế 間gian 。 從tùng 本bổn 已dĩ 來lai 。 具cụ 足túc 大đại 慢mạn 能năng 增tăng 長trưởng 慢mạn 亦diệc 復phục 造tạo 作tác 慢mạn 因nhân 慢mạn 業nghiệp 是thị 故cố 今kim 者giả 。 受thọ 慢mạn 果quả 報báo 不bất 能năng 遠viễn 離ly 。 一nhất 切thiết 煩phiền 惱não 。 得đắc 常thường 樂lạc 我ngã 淨tịnh 。 若nhược 諸chư 眾chúng 生sanh 。 欲dục 得đắc 遠viễn 離ly 。 一nhất 切thiết 煩phiền 惱não 。 先tiên 當đương 離ly 慢mạn 先tiên 尼ni 言ngôn 世Thế 尊Tôn 如như 是thị 。 如như 是thị 誠thành 如như 聖thánh 教giáo 。 我ngã 今kim 已dĩ 離ly 如như 是thị 大đại 慢mạn 是thị 故cố 誠thành 心tâm 啟khải 請thỉnh 求cầu 法Pháp 云vân 何hà 當đương 得đắc 。 常thường 樂lạc 我ngã 淨tịnh 。 佛Phật 言ngôn 善thiện 男nam 子tử 諦đế 聽thính 。 諦đế 聽thính 吾ngô 當đương 為vì 汝nhữ 。 分phân 別biệt 解giải 說thuyết 。 善thiện 男nam 子tử 若nhược 能năng 非phi 自tự 非phi 他tha 。 非phi 眾chúng 生sanh 者giả 。 遠viễn 離ly 慢mạn 法pháp 先tiên 尼ni 言ngôn 世Thế 尊Tôn 我ngã 已dĩ 知tri 解giải 得đắc 正Chánh 法Pháp 眼nhãn 佛Phật 言ngôn 善thiện 男nam 子tử 汝nhữ 云vân 何hà 言ngôn 。 知tri 已dĩ 解giải 已dĩ 得đắc 正Chánh 法Pháp 眼nhãn 世Thế 尊Tôn 所sở 言ngôn 色sắc 者giả 非phi 自tự 非phi 他tha 。 非phi 諸chư 眾chúng 生sanh 。 乃nãi 至chí 識thức 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 我ngã 如như 是thị 觀quán 得đắc 正Chánh 法Pháp 眼nhãn 世Thế 尊Tôn 我ngã 今kim 。 甚thậm 樂lạc 出xuất 家gia 修tu 道Đạo 。 願nguyện 見kiến 聽thính 許hứa 。 佛Phật 言ngôn 善thiện 來lai 比Bỉ 丘Khâu 。 即tức 時thời 具cụ 足túc 清thanh 淨tịnh 。 梵Phạm 行hạnh 證chứng 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。

外ngoại 道đạo 眾chúng 中trung 。 復phục 有hữu 梵Phạm 志Chí 姓tánh 迦Ca 葉Diếp 氏thị 。 復phục 作tác 是thị 言ngôn 。 瞿Cù 曇Đàm 身thân 即tức 是thị 命mạng 身thân 異dị 命mạng 異dị 如Như 來Lai 默mặc 然nhiên 。 第đệ 二nhị 第đệ 三tam 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 梵Phạm 志Chí 復phục 言ngôn 瞿Cù 曇Đàm 若nhược 人nhân 捨xả 身thân 未vị 得đắc 後hậu 身thân 於ư 其kỳ 中trung 間gian 。 豈khởi 可khả 不bất 名danh 身thân 異dị 命mạng 異dị 若nhược 是thị 異dị 者giả 瞿Cù 曇Đàm 何hà 故cố 。 默mặc 然nhiên 不bất 答đáp 。 佛Phật 言ngôn 善thiện 男nam 子tử 我ngã 說thuyết 身thân 命mạng 皆giai 從tùng 因nhân 緣duyên 。 非phi 不bất 因nhân 緣duyên 如như 身thân 命mạng 一nhất 切thiết 法Pháp 亦diệc 如như 是thị 。 瞿Cù 曇Đàm 我ngã 見kiến 世thế 間gian 。 有hữu 法pháp 不bất 從tùng 因nhân 緣duyên 。 如như 大đại 火hỏa 焚phần 燒thiêu 榛# 木mộc 風phong 吹xuy 絕tuyệt 焰diễm 墮đọa 在tại 餘dư 處xứ 是thị 豈khởi 不bất 名danh 無vô 因nhân 緣duyên 耶da 佛Phật 言ngôn 善thiện 男nam 子tử 我ngã 說thuyết 是thị 火hỏa 亦diệc 從tùng 因nhân 生sanh 非phi 不bất 從tùng 因nhân 瞿Cù 曇Đàm 絕tuyệt 焰diễm 去khứ 時thời 不bất 因nhân 薪tân 炭thán 云vân 何hà 而nhi 言ngôn 。 因nhân 於ư 因nhân 緣duyên 佛Phật 言ngôn 善thiện 男nam 子tử 雖tuy 無vô 薪tân 炭thán 因nhân 風phong 而nhi 去khứ 風phong 因nhân 緣duyên 故cố 其kỳ 焰diễm 不bất 滅diệt 瞿Cù 曇Đàm 若nhược 人nhân 捨xả 身thân 未vị 得đắc 後hậu 身thân 中trung 間gian 壽thọ 命mạng 誰thùy 為vi 因nhân 緣duyên 佛Phật 言ngôn 梵Phạm 志Chí 無vô 明minh 與dữ 愛ái 而nhi 為vi 因nhân 緣duyên 是thị 無vô 明minh 愛ái 二nhị 因nhân 緣duyên 故cố 。 壽thọ 命mạng 得đắc 住trụ 善thiện 男nam 子tử 有hữu 因nhân 緣duyên 故cố 。 身thân 即tức 是thị 命mạng 命mạng 即tức 是thị 身thân 。 有hữu 因nhân 緣duyên 故cố 。 身thân 異dị 命mạng 異dị 智trí 者giả 不bất 應ưng 一nhất 向hướng 。 而nhi 說thuyết 身thân 異dị 命mạng 異dị 梵Phạm 志Chí 言ngôn 世Thế 尊Tôn 唯duy 願nguyện 。 為vì 我ngã 分phân 別biệt 。 解giải 說thuyết 令linh 我ngã 了liễu 了liễu 得đắc 知tri 因nhân 果quả 佛Phật 言ngôn 梵Phạm 志Chí 因nhân 即tức 五ngũ 陰ấm 果quả 亦diệc 五ngũ 陰ấm 善thiện 男nam 子tử 若nhược 有hữu 眾chúng 生sanh 。 不bất 然nhiên 火hỏa 者giả 是thị 則tắc 無vô 烟yên 梵Phạm 志Chí 言ngôn 世Thế 尊Tôn 我ngã 已dĩ 知tri 已dĩ 我ngã 已dĩ 解giải 已dĩ 佛Phật 言ngôn 善thiện 男nam 子tử 汝nhữ 云vân 何hà 知tri 。 汝nhữ 云vân 何hà 解giải 世Thế 尊Tôn 火hỏa 即tức 煩phiền 惱não 若nhược 有hữu 眾chúng 生sanh 。 不bất 作tác 煩phiền 惱não 是thị 人nhân 則tắc 無vô 煩phiền 惱não 果quả 報báo 世Thế 尊Tôn 我ngã 已dĩ 正chánh 見kiến 唯duy 願nguyện 慈từ 矜căng 聽thính 我ngã 出xuất 家gia 。 爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn 。 告cáo 憍kiêu 陳trần 如như 聽thính 是thị 梵Phạm 志Chí 出xuất 家gia 受thọ 戒giới 。 經kinh 五ngũ 日nhật 已dĩ 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。

外ngoại 道đạo 眾chúng 中trung 。 復phục 有hữu 梵Phạm 志Chí 名danh 曰viết 富phú 那na 復phục 作tác 是thị 言ngôn 。 瞿Cù 曇Đàm 汝nhữ 見kiến 世thế 間gian 。 是thị 常thường 法pháp 已dĩ 說thuyết 言ngôn 常thường 耶da 如như 是thị 義nghĩa 者giả 。 實thật 耶da 虛hư 耶da 常thường 無vô 常thường 亦diệc 常thường 無vô 常thường 。 非phi 常thường 非phi 無vô 常thường 。 有hữu 邊biên 無vô 邊biên 。 亦diệc 有hữu 邊biên 無vô 邊biên 。 非phi 有hữu 邊biên 非phi 無vô 邊biên 。 是thị 身thân 是thị 命mạng 身thân 異dị 命mạng 異dị 如Như 來Lai 滅diệt 後hậu 。 如như 去khứ 不bất 如như 去khứ 亦diệc 如như 去khứ 不bất 如như 去khứ 非phi 如như 去khứ 非phi 不bất 如như 去khứ 佛Phật 言ngôn 富phú 那na 我ngã 不bất 說thuyết 世thế 間gian 常thường 虛hư 實thật 無vô 常thường 亦diệc 常thường 無vô 常thường 。 非phi 常thường 非phi 無vô 常thường 。 有hữu 邊biên 無vô 邊biên 。 亦diệc 有hữu 邊biên 無vô 邊biên 。 非phi 有hữu 邊biên 非phi 無vô 邊biên 。 是thị 身thân 是thị 命mạng 身thân 異dị 命mạng 異dị 如Như 來Lai 滅diệt 後hậu 。 如như 去khứ 不bất 如như 去khứ 非phi 如như 去khứ 非phi 不bất 如như 去khứ 富phú 那na 復phục 言ngôn 瞿Cù 曇Đàm 今kim 者giả 見kiến 何hà 罪tội 過quá 不bất 作tác 是thị 說thuyết 佛Phật 言ngôn 富phú 那na 若nhược 有hữu 人nhân 說thuyết 。 世thế 間gian 是thị 常thường 唯duy 此thử 為vi 實thật 餘dư 妄vọng 語ngữ 者giả 是thị 名danh 為vi 見kiến 。 見kiến 所sở 見kiến 處xứ 。 是thị 名danh 見kiến 行hành 是thị 名danh 見kiến 業nghiệp 是thị 名danh 見kiến 著trước 是thị 名danh 見kiến 縛phược 是thị 名danh 見kiến 苦khổ 是thị 名danh 見kiến 取thủ 是thị 名danh 見kiến 怖bố 是thị 名danh 見kiến 熱nhiệt 是thị 名danh 見kiến 纏triền 富phú 那na 凡phàm 夫phu 之chi 人nhân 。 為vi 見kiến 所sở 纏triền 不bất 能năng 遠viễn 離ly 。 生sanh 老lão 病bệnh 死tử 。 迴hồi 流lưu 六lục 趣thú 受thọ 無vô 量lượng 苦khổ 。 乃nãi 至chí 非phi 如như 去khứ 非phi 不bất 如như 去khứ 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 富phú 那na 我ngã 見kiến 是thị 見kiến 有hữu 如như 是thị 。 過quá 是thị 故cố 不bất 著trước 不bất 為vì 人nhân 說thuyết 。 瞿Cù 曇Đàm 若nhược 見kiến 如như 是thị 。 罪tội 過quá 不bất 著trước 不bất 說thuyết 瞿Cù 曇Đàm 今kim 者giả 何hà 見kiến 何hà 著trước 何hà 所sở 宣tuyên 說thuyết 佛Phật 言ngôn 善thiện 男nam 子tử 夫phu 見kiến 著trước 者giả 名danh 生sanh 死tử 法pháp 如Như 來Lai 已dĩ 離ly 。 生sanh 死tử 法pháp 故cố 是thị 故cố 不bất 著trước 善thiện 男nam 子tử 如Như 來Lai 名danh 為vi 能năng 見kiến 能năng 說thuyết 不bất 名danh 為vi 著trước 瞿Cù 曇Đàm 云vân 何hà 能năng 見kiến 。 云vân 何hà 能năng 說thuyết 。 佛Phật 言ngôn 善thiện 男nam 子tử 我ngã 能năng 明minh 見kiến 苦Khổ 集Tập 滅Diệt 道Đạo 。 分phân 別biệt 宣tuyên 說thuyết 。 如như 是thị 四Tứ 諦Đế 。 我ngã 見kiến 如như 是thị 。 故cố 能năng 遠viễn 離ly 一nhất 切thiết 。 見kiến 一nhất 切thiết 愛ái 一nhất 切thiết 流lưu 一nhất 切thiết 慢mạn 是thị 故cố 我ngã 具cụ 清thanh 淨tịnh 梵Phạm 行hạnh 。 無vô 上thượng 寂tịch 靜tĩnh 獲hoạch 得đắc 常thường 身thân 是thị 身thân 亦diệc 非phi 東đông 西tây 南nam 北bắc 。 富phú 那na 言ngôn 瞿Cù 曇Đàm 何hà 因nhân 緣duyên 故cố 。 常thường 身thân 非phi 是thị 東đông 西tây 南nam 北bắc 。 佛Phật 言ngôn 善thiện 男nam 子tử 我ngã 今kim 問vấn 汝nhữ 。 隨tùy 汝nhữ 意ý 答đáp 。 善thiện 男nam 子tử 如như 於ư 汝nhữ 前tiền 然nhiên 大đại 火hỏa 聚tụ 。 當đương 其kỳ 然nhiên 時thời 汝nhữ 知tri 然nhiên 不bất 如như 是thị 瞿Cù 曇Đàm 是thị 火hỏa 滅diệt 時thời 汝nhữ 知tri 滅diệt 不bất 如như 是thị 瞿Cù 曇Đàm 當đương 那na 若nhược 有hữu 人nhân 問vấn 汝nhữ 。 前tiền 火hỏa 聚tụ 然nhiên 從tùng 何hà 來lai 滅diệt 何hà 所sở 至chí 當đương 云vân 何hà 答đáp 。 瞿Cù 曇Đàm 若nhược 有hữu 問vấn 者giả 。 我ngã 當đương 答đáp 言ngôn 。 是thị 火hỏa 生sanh 時thời 賴lại 於ư 眾chúng 緣duyên 本bổn 緣duyên 已dĩ 盡tận 新tân 緣duyên 未vị 至chí 是thị 火hỏa 則tắc 滅diệt 若nhược 復phục 有hữu 問vấn 是thị 火hỏa 滅diệt 已dĩ 至chí 何hà 方phương 面diện 復phục 云vân 何hà 答đáp 瞿Cù 曇Đàm 我ngã 當đương 答đáp 言ngôn 。 緣duyên 盡tận 故cố 滅diệt 不bất 至chí 方phương 所sở 。 善thiện 男nam 子tử 如Như 來Lai 亦diệc 爾nhĩ 。 若nhược 有hữu 無vô 常thường 色sắc 乃nãi 至chí 無vô 常thường 識thức 因nhân 愛ái 故cố 然nhiên 然nhiên 者giả 即tức 受thọ 二nhị 十thập 五ngũ 有hữu 。 是thị 故cố 然nhiên 時thời 可khả 說thuyết 是thị 火hỏa 東đông 西tây 南nam 北bắc 。 現hiện 在tại 愛ái 滅diệt 二nhị 十thập 五ngũ 有hữu 。 果quả 報báo 不bất 然nhiên 以dĩ 不bất 然nhiên 故cố 不bất 可khả 說thuyết 有hữu 東đông 西tây 南nam 北bắc 。 善thiện 男nam 子tử 如Như 來Lai 已dĩ 滅diệt 無vô 常thường 之chi 色sắc 至chí 無vô 常thường 識thức 是thị 故cố 身thân 常thường 身thân 若nhược 是thị 常thường 不bất 得đắc 說thuyết 有hữu 東đông 西tây 南nam 北bắc 。 富phú 那na 言ngôn 請thỉnh 說thuyết 一nhất 喻dụ 唯duy 願nguyện 聽thính 採thải 佛Phật 言ngôn 善thiện 哉tai 善thiện 哉tai 。 隨tùy 意ý 說thuyết 之chi 世Thế 尊Tôn 如như 大đại 村thôn 外ngoại 有hữu 娑sa 羅la 林lâm 中trung 。 有hữu 一nhất 樹thụ 先tiên 林lâm 而nhi 生sanh 足túc 一nhất 百bách 年niên 是thị 時thời 林lâm 主chủ 灌quán 之chi 以dĩ 水thủy 。 隨tùy 時thời 修tu 治trị 其kỳ 樹thụ 陳trần 朽hủ 皮bì 膚phu 枝chi 葉diệp 悉tất 皆giai 脫thoát 落lạc 唯duy 真chân 實thật 在tại 如Như 來Lai 亦diệc 爾nhĩ 。 所sở 有hữu 陳trần 故cố 悉tất 已dĩ 除trừ 盡tận 唯duy 有hữu 一nhất 切thiết 真chân 實thật 。 法pháp 在tại 世Thế 尊Tôn 我ngã 今kim 。 甚thậm 樂lạc 出xuất 家gia 修tu 道Đạo 。 佛Phật 言ngôn 善thiện 來lai 比Bỉ 丘Khâu 。 說thuyết 是thị 語ngữ 已dĩ 。 即tức 時thời 出xuất 家gia 。 漏lậu 盡tận 證chứng 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。

御Ngự 錄Lục 經Kinh 海Hải 一Nhất 滴Tích 卷Quyển 之Chi 十Thập 九Cửu

音âm 釋thích

榛#

(# 責trách 辛tân 切thiết 音âm 臻trăn 樹thụ 高cao 丈trượng 許hứa 子tử 如như 小tiểu 栗lật )# 。

鎌#

(# 方phương 鹽diêm 切thiết 音âm 廉liêm 鍥# 也dã )# 。