五Ngũ 燈Đăng 全Toàn 書Thư 目Mục 錄Lục
Quyển 0002
清Thanh 超Siêu 永Vĩnh 編Biên 輯

五Ngũ 燈Đăng 全Toàn 書Thư 目Mục 錄Lục 卷quyển 第đệ 二nhị

卷quyển 七thất

南nam 嶽nhạc 下hạ 第đệ 三tam 世thế

百bách 丈trượng 海hải 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

黃hoàng 檗# 希hy 運vận 禪thiền 師sư 。 溈# 山sơn 靈linh 祐hựu 禪thiền 師sư (# 語ngữ 具cụ 別biệt 卷quyển )# 。

長trường/trưởng 慶khánh 大đại 安an 禪thiền 師sư 。 大đại 慈từ 寰# 中trung 禪thiền 師sư 。

平bình 田điền 普phổ 岸ngạn 禪thiền 師sư 。 五ngũ 峯phong 常thường 觀quán 禪thiền 師sư 。

石thạch 霜sương 性tánh 空không 禪thiền 師sư 。 古cổ 靈linh 神thần 贊tán 禪thiền 師sư 。

和hòa 菴am 通thông 禪thiền 師sư 。 龍long 雲vân 臺đài 禪thiền 師sư 。

衛vệ 國quốc 道đạo 禪thiền 師sư 。 鎮trấn 州châu 萬vạn 歲tuế 和hòa 尚thượng 。

東đông 山sơn 慧tuệ 禪thiền 師sư 。 清thanh 田điền 和hòa 尚thượng 。

百bách 丈trượng 涅Niết 槃Bàn 和hòa 尚thượng 。 高cao 安an 無vô 畏úy 禪thiền 師sư (# 以dĩ 下hạ 不bất 列liệt 章chương 次thứ )# 。

東đông 巖nham 道đạo 曠khoáng 禪thiền 師sư 。 邢# 州châu 素tố 禪thiền 師sư 。

大Đại 乘Thừa 吉cát 本bổn 禪thiền 師sư 。 小Tiểu 乘Thừa 慧tuệ 深thâm 禪thiền 師sư 。

慧tuệ 照chiếu 昭chiêu 一nhất 禪thiền 師sư 。 羅la 浮phù 鑒giám 深thâm 禪thiền 師sư 。

九cửu 僊tiên 梵Phạm 雲vân 禪thiền 師sư 。 廬lư 山sơn 操thao 禪thiền 師sư 。

禹vũ 賾trách 契khế 真chân 禪thiền 師sư 。 包bao 山sơn 天thiên 性tánh 禪thiền 師sư 。

大đại 梅mai 彼bỉ 岸ngạn 禪thiền 師sư 。 遼liêu 山sơn 藏tạng 術thuật 禪thiền 師sư 。

祇kỳ 闍xà 道đạo 方phương 禪thiền 師sư 。 大đại 于vu 禪thiền 師sư 。

南nam 泉tuyền 願nguyện 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

趙triệu 州châu 從tùng 諗# 禪thiền 師sư 。 景cảnh 岑sầm 招chiêu 賢hiền 禪thiền 師sư 。

郢# 州châu 茱# 萸# 和hòa 尚thượng 。 子tử 胡hồ 利lợi 蹤tung 禪thiền 師sư 。

白bạch 馬mã 曇đàm 照chiếu 禪thiền 師sư 。 終chung 南nam 雲vân 際tế 禪thiền 師sư 。

香hương 嚴nghiêm 義nghĩa 端đoan 禪thiền 師sư 。 靈linh 鷲thứu 閑nhàn 禪thiền 師sư 。

洛lạc 京kinh 嵩tung 山sơn 和hòa 尚thượng 。 日nhật 子tử 和hòa 尚thượng 。

蘇tô 州châu 西tây 禪thiền 和hòa 尚thượng 。 陸lục 亘tuyên 大đại 夫phu 。

甘cam 贄# 行hành 者giả 。 新tân 羅la 道đạo 均quân 禪thiền 師sư (# 以dĩ 下hạ 不bất 列liệt 章chương 次thứ )# 。

江giang 陵lăng 道đạo 弘hoằng 禪thiền 師sư 。 宣tuyên 州châu 玄huyền 極cực 禪thiền 師sư 。

資tư 山sơn 存tồn 制chế 禪thiền 師sư 。

西tây 堂đường 藏tạng 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

虔kiền 州châu 處xứ 微vi 禪thiền 師sư 。 新tân 羅la 洪hồng 直trực 禪thiền 師sư (# 以dĩ 下hạ 不bất 列liệt 章chương 次thứ )# 。

新tân 羅la 惠huệ 禪thiền 師sư 。 鷄kê 林lâm 道đạo 義nghĩa 禪thiền 師sư 。

卷quyển 八bát

南nam 嶽nhạc 下hạ 第đệ 三tam 世thế

齊tề 安an 國quốc 師sư 法pháp 嗣tự 。

關quan 南nam 道đạo 常thường 禪thiền 師sư 。 雙song 嶺lĩnh 玄huyền 真chân 禪thiền 師sư 。

徑kính 山sơn 鑒giám 宗tông 禪thiền 師sư 。 淥# 水thủy 文văn 峯phong 禪thiền 師sư (# 以dĩ 下hạ 不bất 列liệt 章chương 次thứ )# 。

新tân 羅la 品phẩm 日nhật 禪thiền 師sư 。 白bạch 雲vân 曇đàm 靖tĩnh 禪thiền 師sư 。

壽thọ 州châu 建kiến 宗tông 禪thiền 師sư 。 唐đường 宣tuyên 宗tông 皇hoàng 帝đế 。

歸quy 宗tông 常thường 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

芙phù 蓉dung 靈linh 訓huấn 禪thiền 師sư 。 漢hán 南nam 亭đình 和hòa 尚thượng 。

新tân 羅la 大đại 茅mao 和hòa 尚thượng 。 五ngũ 臺đài 智trí 通thông 禪thiền 師sư 。

高cao 安an 大đại 愚ngu 禪thiền 師sư (# 以dĩ 下hạ 不bất 列liệt 章chương 次thứ )# 。 刺thứ 史sử 李# 渤bột 。

大đại 梅mai 常thường 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

新tân 羅la 迦ca 智trí 禪thiền 師sư 。 杭# 州châu 天thiên 龍long 和hòa 尚thượng 。

新tân 羅la 忠trung 彥ngạn 禪thiền 師sư (# 不bất 列liệt 章chương 次thứ )# 。

佛Phật 光quang 滿mãn 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

侍thị 郎lang 白bạch 居cư 易dị 。

五ngũ 洩duệ 默mặc 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

龜quy 山sơn 正chánh 元nguyên 禪thiền 師sư 。 蘇tô 溪khê 和hòa 尚thượng 。

甘cam 泉tuyền 曉hiểu 方phương 禪thiền 師sư (# 以dĩ 下hạ 不bất 列liệt 章chương 次thứ )# 。 甘cam 泉tuyền 元nguyên 遂toại 禪thiền 師sư 。

棲tê 心tâm 藏tạng 奐# 禪thiền 師sư 。

盤bàn 山sơn 寶bảo 積tích 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

鎮trấn 州châu 普phổ 化hóa 和hòa 尚thượng 。 上thượng 方phương 禪thiền 師sư (# 不bất 列liệt 章chương 次thứ )# 。

麻ma 谷cốc 徹triệt 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

壽thọ 州châu 良lương 遂toại 禪thiền 師sư 。 新tân 羅la 無vô 染nhiễm 禪thiền 師sư (# 不bất 列liệt 章chương 次thứ )# 。

東đông 寺tự 會hội 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

薯# 山sơn 慧tuệ 超siêu 禪thiền 師sư 。 舒thư 州châu 景cảnh 諸chư 禪thiền 師sư (# 以dĩ 下hạ 不bất 列liệt 章chương 次thứ )# 。

莊trang 嚴nghiêm 光quang 肇triệu 禪thiền 師sư 。 幕mạc 輔phụ 昭chiêu 禪thiền 師sư 。

章chương 敬kính 惲# 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

薦tiến 福phước 弘hoằng 辯biện 禪thiền 師sư 。 龜quy 山sơn 智trí 真chân 禪thiền 師sư 。

金kim 州châu 操thao 禪thiền 師sư 。 朗lãng 州châu 古cổ 堤đê 和hòa 尚thượng 。

河hà 中trung 公công 畿# 和hòa 尚thượng 。 朗lãng 州châu 懷hoài 政chánh 禪thiền 師sư (# 以dĩ 下hạ 不bất 列liệt 章chương 次thứ )# 。

柏# 林lâm 閒gian/nhàn 雲vân 禪thiền 師sư 。 宣tuyên 州châu 玄huyền 哲triết 禪thiền 師sư 。

河hà 中trung 寶bảo 堅kiên 禪thiền 師sư 。 西tây 京kinh 道đạo 志chí 禪thiền 師sư 。

絳giáng 州châu 神thần 祐hựu 禪thiền 師sư 。 西tây 京kinh 智trí 藏tạng 禪thiền 師sư 。

許hứa 州châu 無vô 迹tích 禪thiền 師sư 。 壽thọ 州châu 惟duy 肅túc 禪thiền 師sư 。

新tân 羅la 玄huyền 昱dục 禪thiền 師sư 。 新tân 羅la 覺giác 體thể 禪thiền 師sư 。

永vĩnh 泰thái 湍thoan 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

上thượng 林lâm 戒giới 靈linh 禪thiền 師sư 。 五ngũ 臺đài 祕bí 魔ma 和hòa 尚thượng 。

湖hồ 南nam 祇kỳ 林lâm 和hòa 尚thượng 。 蘇tô 州châu 法pháp 河hà 禪thiền 師sư (# 以dĩ 下hạ 不bất 列liệt 章chương 次thứ )# 。

呂lữ 后hậu 文văn 質chất 禪thiền 師sư 。

華hoa 嚴nghiêm 藏tạng 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

黃hoàng 州châu 齊tề 安an 禪thiền 師sư 。

興hưng 善thiện 寬khoan 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

京kinh 兆triệu 法pháp 智trí 禪thiền 師sư (# 以dĩ 下hạ 不bất 列liệt 章chương 次thứ )# 。 京kinh 兆triệu 慧tuệ 建kiến 禪thiền 師sư 。

京kinh 兆triệu 無vô 表biểu 禪thiền 師sư 。 京kinh 兆triệu 元nguyên 淨tịnh 禪thiền 師sư 。

京kinh 兆triệu 義nghĩa 宗tông 禪thiền 師sư 。 京kinh 兆triệu 慧tuệ 光quang 禪thiền 師sư 。

雲vân 水thủy 宗tông 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

小tiểu 馬mã 神thần 照chiếu 禪thiền 師sư (# 以dĩ 下hạ 不bất 列liệt 章chương 次thứ )# 。 華hoa 州châu 道đạo 圓viên 禪thiền 師sư 。

龍long 牙nha 暢sướng 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

嘉gia 禾hòa 藏tạng [厂@異]# 禪thiền 師sư 。 羊dương 腸tràng 藏tạng 樞xu 禪thiền 師sư (# 不bất 列liệt 章chương 次thứ )# 。

無vô 業nghiệp 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

鎮trấn 州châu 常thường 真chân 禪thiền 師sư (# 以dĩ 下hạ 不bất 列liệt 章chương 次thứ )# 。 奉phụng 先tiên 義nghĩa 禪thiền 師sư 。

寶bảo 雲vân 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

雲vân 水thủy 禪thiền 師sư (# 不bất 列liệt 章chương 次thứ )# 。

紫tử 玉ngọc 通thông 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

于vu 頔# 節tiết 度độ 使sử 。

南nam 嶽nhạc 下hạ 第đệ 四tứ 世thế

黃hoàng 檗# 運vận 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

臨lâm 濟tế 義nghĩa 玄huyền 禪thiền 師sư (# 語ngữ 具cụ 別biệt 卷quyển )# 。 睦mục 州châu 陳trần 尊tôn 宿túc 。

千thiên 頃khoảnh 楚sở 南nam 禪thiền 師sư 。 烏ô 石thạch 靈linh 觀quán 禪thiền 師sư 。

羅La 漢Hán 宗tông 徹triệt 禪thiền 師sư 。 相tương/tướng 國quốc 裴# 休hưu 。

六lục 合hợp 德đức 元nguyên 禪thiền 師sư (# 以dĩ 下hạ 不bất 列liệt 章chương 次thứ )# 。 土thổ/độ 門môn 讚tán 禪thiền 師sư 。

襄tương 州châu 政chánh 禪thiền 師sư 。 吳ngô 門môn 弘hoằng 宣tuyên 禪thiền 師sư 。

幽u 州châu 超siêu 禪thiền 師sư 。 蘇tô 州châu 憲hiến 禪thiền 師sư 。

長trường/trưởng 慶khánh 安an 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

大đại 隨tùy 法pháp 真chân 禪thiền 師sư 。 靈linh 樹thụ 如như 敏mẫn 禪thiền 師sư 。

靈linh 雲vân 志chí 勤cần 禪thiền 師sư 。 壽thọ 山sơn 師sư 解giải 禪thiền 師sư 。

饒nhiêu 州châu 嶤# 山sơn 和hòa 尚thượng 。 崇sùng 福phước 慧tuệ 日nhật 禪thiền 師sư 。

台thai 州châu 浮phù 江giang 和hòa 尚thượng 。 潞# 州châu 淥# 水thủy 和hòa 尚thượng 。

文Văn 殊Thù 圓viên 明minh 禪thiền 師sư 。 溫ôn 州châu 靈linh 陽dương 禪thiền 師sư (# 以dĩ 下hạ 不bất 列liệt 章chương 次thứ )# 。

洪hồng 州châu 紙chỉ 衣y 道đạo 者giả 。

趙triệu 州châu 諗# 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

新tân 興hưng 嚴nghiêm 陽dương 尊tôn 者giả 。 光quang 孝hiếu 慧tuệ 覺giác 禪thiền 師sư 。

國quốc 清thanh 奉phụng 禪thiền 師sư 。 木mộc 陳trần 從tùng 朗lãng 禪thiền 師sư 。

婺# 州châu 新tân 建kiến 禪thiền 師sư 。 杭# 州châu 多đa 福phước 和hòa 尚thượng 。

益ích 州châu 西tây 睦mục 和hòa 尚thượng 。 潭đàm 州châu 麻ma 谷cốc 和hòa 尚thượng (# 以dĩ 下hạ 不bất 列liệt 章chương 次thứ )# 。

觀quán 音âm 定định 鄂# 禪thiền 師sư 。 宣tuyên 州châu 茗mính 萍bình 和hòa 尚thượng 。

太thái 原nguyên 免miễn 道đạo 者giả 。 文văn 遠viễn 侍thị 者giả 。

幽u 州châu 燕yên 王vương 。 鎮trấn 州châu 趙triệu 王vương 。

胡hồ 釘đinh/đính 鉸# 。

長trường/trưởng 沙sa 岑sầm 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

雪tuyết 竇đậu 長trường/trưởng 通thông 禪thiền 師sư 。 婺# 州châu 嚴nghiêm 靈linh 禪thiền 師sư (# 不bất 列liệt 章chương 次thứ )# 。

茱# 萸# 和hòa 尚thượng 法pháp 嗣tự 。

石thạch 梯thê 和hòa 尚thượng 。

子tử 湖hồ 蹤tung 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

台thai 州châu 勝thắng 光quang 和hòa 尚thượng 。 漳# 州châu 浮phù 石thạch 和hòa 尚thượng 。

紫tử 桐# 和hòa 尚thượng 。 日nhật 容dung 和hòa 尚thượng 。

關quan 南nam 常thường 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

關quan 南nam 道đạo 吾ngô 禪thiền 師sư 。 漳# 州châu 羅La 漢Hán 和hòa 尚thượng 。

高cao 安an 大đại 愚ngu 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

末mạt 山sơn 尼ni 了liễu 然nhiên 禪thiền 師sư 。

天thiên 龍long 和hòa 尚thượng 法pháp 嗣tự 。

金kim 華hoa 俱câu 胝chi 和hòa 尚thượng 。

孝hiếu 義nghĩa 性tánh 空không 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

壽thọ 興hưng 守thủ 閑nhàn 禪thiền 師sư (# 不bất 列liệt 章chương 次thứ )# 。

白bạch 馬mã 照chiếu 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

霍hoắc 山sơn 無vô 名danh 禪thiền 師sư (# 不bất 列liệt 章chương 次thứ )# 。

新tân 羅la 證chứng 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

文văn 聖thánh 大đại 王vương (# 以dĩ 下hạ 不bất 列liệt 章chương 次thứ )# 。 憲hiến 安an 大đại 王vương 。

新tân 羅la 直trực 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

興hưng 德đức 大đại 王vương (# 以dĩ 下hạ 不bất 列liệt 章chương 次thứ )# 。 宣tuyên 康khang 太thái 子tử 。

小tiểu 馬mã 照chiếu 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

縉# 雲vân 有hữu 緣duyên 禪thiền 師sư (# 不bất 列liệt 章chương 次thứ )# 。

無vô 跡tích 和hòa 尚thượng 法pháp 嗣tự 。

道đạo 遂toại 禪thiền 師sư (# 不bất 列liệt 章chương 次thứ )# 。

南nam 嶽nhạc 下hạ 第đệ 五ngũ 世thế

睦mục 州châu 陳trần 尊tôn 宿túc 法pháp 嗣tự 。

睦mục 州châu 陳trần 操thao 尚thượng 書thư 。 嚴nghiêm 陵lăng 釣điếu 臺đài 和hòa 尚thượng (# 不bất 列liệt 章chương 次thứ )# 。

光quang 孝hiếu 覺giác 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

長trường/trưởng 慶khánh 道đạo 獻hiến 禪thiền 師sư 。

南nam 嶽nhạc 下hạ 第đệ 六lục 世thế

長trường/trưởng 慶khánh 獻hiến 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

廣quảng 化hóa 處xứ 微vi 禪thiền 師sư (# 不bất 列liệt 章chương 次thứ )# 。

卷quyển 九cửu

六lục 祖tổ 大đại 鑒giám 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự

青thanh 原nguyên 行Hành 思Tư 禪Thiền 師Sư 。 (# 不bất 列liệt 章chương 次thứ )# 。

青thanh 原nguyên 思tư 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 第đệ 一nhất 世thế

石thạch 頭đầu 希hy 遷thiên 禪thiền 師sư 。

青thanh 原nguyên 下hạ 第đệ 二nhị 世thế

石thạch 頭đầu 遷thiên 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

藥dược 山sơn 惟duy 儼nghiễm 禪thiền 師sư 。 丹đan 霞hà 天thiên 然nhiên 禪thiền 師sư 。

潭đàm 州châu 大đại 川xuyên 禪thiền 師sư 。 潮triều 州châu 大đại 顛điên 禪thiền 師sư 。

長trường/trưởng 髭tì 曠khoáng 禪thiền 師sư 。 天thiên 皇hoàng 道đạo 悟ngộ 禪thiền 師sư 。

京kinh 兆triệu 尸thi 利lợi 禪thiền 師sư 。 招chiêu 提đề 慧tuệ 朗lãng 禪thiền 師sư 。

興hưng 國quốc 振chấn 朗lãng 禪thiền 師sư 。 汾# 州châu 石thạch 樓lâu 禪thiền 師sư 。

法Pháp 門môn 佛Phật 陀Đà 禪thiền 師sư 。 水thủy 空không 和hòa 尚thượng 。

大đại 同đồng 濟tế 禪thiền 師sư 。 潭đàm 州châu 華hoa 林lâm 禪thiền 師sư (# 以dĩ 下hạ 不bất 列liệt 章chương 次thứ )# 。

寶bảo 通thông 禪thiền 師sư 。 海hải 陵lăng 大đại 辯biện 禪thiền 師sư 。

渚chử 涇kính 禪thiền 師sư 。 衡hành 州châu 道đạo 詵sân 和hòa 尚thượng 。

漢hán 州châu 常thường 清thanh 禪thiền 師sư 。 福phước 州châu 碎toái 石thạch 和hòa 尚thượng 。

商thương 州châu 商thương 嶺lĩnh 和hòa 尚thượng 。 常thường 州châu 義nghĩa 興hưng 和hòa 尚thượng 。

青thanh 原nguyên 下hạ 第đệ 三tam 世thế

藥dược 山sơn 儼nghiễm 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

道đạo 吾ngô 宗tông 智trí 禪thiền 師sư 。 雲vân 巖nham 曇đàm 晟# 禪thiền 師sư 。

船thuyền 子tử 德đức 誠thành 禪thiền 師sư 。 椑# 樹thụ 慧tuệ 省tỉnh 禪thiền 師sư 。

鄂# 州châu 百bách 顏nhan 禪thiền 師sư 。 澧# 州châu 高cao 沙Sa 彌Di 。

鼎đỉnh 州châu 李# 翱cao 刺thứ 史sử 。 涇kính 原nguyên 光quang 宓# 禪thiền 師sư (# 以dĩ 下hạ 不bất 列liệt 章chương 次thứ )# 。

藥dược 山sơn 蘷# 禪thiền 師sư 。 宣tuyên 州châu 落lạc 霞hà 禪thiền 師sư 。

天thiên 皇hoàng 悟ngộ 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

慧tuệ 真chân 禪thiền 師sư (# 以dĩ 下hạ 不bất 列liệt 章chương 次thứ )# 。 幽u 閑nhàn 禪thiền 師sư 。

文văn 賁# 禪thiền 師sư 。

卷quyển 十thập

青thanh 原nguyên 下hạ 第đệ 三tam 世thế

丹đan 霞hà 然nhiên 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

翠thúy 微vi 無Vô 學Học 禪thiền 師sư 。 孝hiếu 義nghĩa 性tánh 空không 禪thiền 師sư 。

米mễ 倉thương 和hòa 尚thượng 。 丹đan 霞hà 義nghĩa 安an 禪thiền 師sư 。

本bổn 童đồng 禪thiền 師sư 。 六lục 合hợp 大đại 隱ẩn 禪thiền 師sư (# 以dĩ 下hạ 不bất 列liệt 章chương 次thứ )# 。

丹đan 霞hà 慧tuệ 勤cần 禪thiền 師sư 。

大đại 川xuyên 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

長trường/trưởng 沙sa 僊tiên 天thiên 禪thiền 師sư 。 福phước 州châu 普phổ 光quang 禪thiền 師sư 。

大đại 顛điên 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

三tam 平bình 義nghĩa 忠trung 禪thiền 師sư 。 馬mã 頰giáp 本bổn 空không 禪thiền 師sư 。

本bổn 生sanh 禪thiền 師sư 。 吉cát 州châu 薯# 山sơn 禪thiền 師sư (# 不bất 列liệt 章chương 次thứ )# 。

長trường/trưởng 髭tì 嚝# 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

石thạch 室thất 善thiện 道đạo 禪thiền 師sư 。

青thanh 原nguyên 下hạ 第đệ 四tứ 世thế

道đạo 吾ngô 智trí 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

石thạch 霜sương 慶khánh 諸chư 禪thiền 師sư 。 漸tiệm 源nguyên 仲trọng 興hưng 禪thiền 師sư 。

淥# 清thanh 禪thiền 師sư 。

雲vân 巖nham 晟# 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

洞đỗng 山sơn 良lương 价# 禪thiền 師sư (# 語ngữ 具cụ 別biệt 卷quyển )# 。 杏hạnh 山sơn 洪hồng 鑒giám 禪thiền 師sư 。

神thần 山sơn 僧Tăng 密mật 禪thiền 師sư 。 幽u 溪khê 禪thiền 師sư 。

船thuyền 子tử 誠thành 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

夾giáp 山sơn 善thiện 會hội 禪thiền 師sư 。

翠thúy 微vi 學học 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

清thanh 平bình 令linh 遵tuân 禪thiền 師sư 。 投đầu 子tử 大đại 同đồng 禪thiền 師sư 。

道Đạo 場Tràng 如như 訥nột 禪thiền 師sư 。 白bạch 雲vân 約ước 禪thiền 師sư 。

伏phục 牛ngưu 元nguyên 通thông 禪thiền 師sư (# 不bất 列liệt 章chương 次thứ )# 。

孝hiếu 義nghĩa 空không 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

歙# 州châu 茂mậu 源nguyên 禪thiền 師sư 。 棗táo 山sơn 光quang 仁nhân 禪thiền 師sư 。

卷quyển 十thập 一nhất

青thanh 原nguyên 下hạ 第đệ 五ngũ 世thế

石thạch 霜sương 諸chư 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

大đại 光quang 居cư 誨hối 禪thiền 師sư 。 九cửu 峯phong 道đạo 虔kiền 禪thiền 師sư 。

湧dũng 泉tuyền 景cảnh 欣hân 禪thiền 師sư 。 雲vân 蓋cái 圓viên 淨tịnh 禪thiền 師sư 。

谷cốc 山sơn 藏tạng 禪thiền 師sư 。 中trung 雲vân 蓋cái 禪thiền 師sư 。

際tế 山sơn 僧Tăng 一nhất 禪thiền 師sư 。 棲tê 賢hiền 懷hoài 祐hựu 禪thiền 師sư 。

覆phú 船thuyền 洪hồng 薦tiến 禪thiền 師sư 。 德đức 山sơn 慧tuệ 空không 禪thiền 師sư 。

石thạch 霜sương 暉huy 禪thiền 師sư 。 郢# 州châu 芭ba 蕉tiêu 禪thiền 師sư 。

肥phì 田điền 慧tuệ 覺giác 禪thiền 師sư 。 鹿lộc 苑uyển 暉huy 禪thiền 師sư 。

寶bảo 葢# 約ước 禪thiền 師sư 。 雲vân 門môn 海hải 晏# 禪thiền 師sư 。

湖hồ 南nam 文Văn 殊Thù 禪thiền 師sư 。 鳳phượng 翔tường 石thạch 柱trụ 禪thiền 師sư 。

大đại 通thông 存tồn 壽thọ 禪thiền 師sư 。 南nam 嶽nhạc 玄huyền 泰thái 禪thiền 師sư 。

後hậu 雲vân 葢# 禪thiền 師sư 。 龍long 湖hồ 普phổ 聞văn 禪thiền 師sư 。

吉cát 州châu 崇sùng 恩ân 禪thiền 師sư 。 張trương 拙chuyết 秀tú 才tài 。

龍long 泉tuyền 敬kính 禪thiền 師sư (# 以dĩ 下hạ 不bất 列liệt 章chương 次thứ )# 。 盤bàn 亭đình 宗tông 敏mẫn 禪thiền 師sư 。

新tân 羅la 欽khâm 宗tông 禪thiền 師sư 。 新tân 羅la 行hành 寂tịch 禪thiền 師sư 。

洪hồng 州châu 鹿lộc 源nguyên 和hòa 尚thượng 。 郢# 州châu 大đại 陽dương 和hòa 尚thượng 。

滑hoạt 州châu 觀quán 音âm 和hòa 尚thượng 。 鄆# 州châu 正chánh 覺giác 和hòa 尚thượng 。

商thương 州châu 高cao 明minh 和hòa 尚thượng 。 許hứa 州châu 慶khánh 壽thọ 和hòa 尚thượng 。

鎮trấn 州châu 萬vạn 歲tuế 和hòa 尚thượng 。 鎮trấn 州châu 靈linh 壽thọ 和hòa 尚thượng 。

鎮trấn 州châu 洪hồng 濟tế 禪thiền 師sư 。 吉cát 州châu 簡giản 之chi 禪thiền 師sư 。

大đại 梁lương 洪hồng 方phương 禪thiền 師sư 。 印ấn 州châu 守thủ 閑nhàn 禪thiền 師sư 。

新tân 羅la 朗lãng 禪thiền 師sư 。 新tân 羅la 清thanh 虗hư 禪thiền 師sư 。

汾# 州châu 爽sảng 禪thiền 師sư 。 餘dư 杭# 通thông 禪thiền 師sư 。

夾giáp 山sơn 會hội 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

洛lạc 浦# 元nguyên 安an 禪thiền 師sư 。 逍tiêu 遙diêu 懷hoài 忠trung 禪thiền 師sư 。

蟠bàn 龍long 可khả 文văn 禪thiền 師sư 。 黃hoàng 山sơn 月nguyệt 輪luân 禪thiền 師sư 。

韶thiều 山sơn 寰# 普phổ 禪thiền 師sư 。 上thượng 藍lam 令linh 超siêu 禪thiền 師sư 。

鄆# 州châu 四tứ 禪thiền 禪thiền 師sư 。 太thái 原nguyên 海hải 湖hồ 禪thiền 師sư 。

嘉gia 州châu 白bạch 水thủy 禪thiền 師sư 。 天thiên 葢# 山sơn 幽u 禪thiền 師sư 。

韶thiều 州châu 曇đàm 普phổ 禪thiền 師sư (# 以dĩ 下hạ 不bất 列liệt 章chương 次thứ )# 。 吉cát 州châu 僊tiên 居cư 禪thiền 師sư 。

資tư 福phước 端đoan 禪thiền 師sư 。 盧lô 僊tiên 延diên 陵lăng 禪thiền 師sư 。

越việt 州châu 越việt 峰phong 禪thiền 師sư 。 朗lãng 州châu 祇kỳ 闍xà 和hòa 尚thượng 。

益ích 州châu 棲tê 穆mục 和hòa 尚thượng 。 嵩tung 山sơn 全toàn 禪thiền 師sư 。

益ích 州châu 夾giáp 山sơn 和hòa 尚thượng 。 西tây 京kinh 雲vân 巖nham 禪thiền 師sư 。

安an 福phước 延diên 休hưu 和hòa 尚thượng 。

清thanh 平bình 遵tuân 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

三tam 角giác 令linh 珪# 禪thiền 師sư 。

投đầu 子tử 同đồng 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

投đầu 子tử 感cảm 溫ôn 禪thiền 師sư 。 牛ngưu 頭đầu 微vi 禪thiền 師sư 。

香hương 山sơn 澄trừng 照chiếu 禪thiền 師sư 。 陝# 州châu 天thiên 福phước 禪thiền 師sư 。

梁lương 山sơn 遵tuân 古cổ 禪thiền 師sư 。 襄tương 州châu 谷cốc 隱ẩn 禪thiền 師sư 。

安an 州châu 九cửu 嵕# 禪thiền 師sư 。 幽u 州châu 盤bàn 山sơn 禪thiền 師sư 。

九cửu 嵕# 敬kính 慧tuệ 禪thiền 師sư 。 觀quán 音âm 巖nham 俊# 禪thiền 師sư 。

濠# 州châu 思tư 明minh 禪thiền 師sư 。 鳳phượng 翔tường 招chiêu 福phước 禪thiền 師sư 。

龍long 福phước 真chân 禪thiền 師sư (# 不bất 列liệt 章chương 次thứ )# 。

卷quyển 第đệ 十thập 二nhị

青thanh 原nguyên 下hạ 第đệ 六lục 世thế

大đại 光quang 誨hối 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

谷cốc 山sơn 有hữu 緣duyên 禪thiền 師sư 。 潭đàm 州châu 龍long 興hưng 禪thiền 師sư 。

一nhất 代đại 伏phục 龍long 禪thiền 師sư 。 白bạch 雲vân 善thiện 藏tạng 禪thiền 師sư 。

二nhị 代đại 伏phục 龍long 禪thiền 師sư 。 陝# 府phủ 龍long 峻tuấn 禪thiền 師sư 。

三tam 代đại 伏phục 龍long 禪thiền 師sư 。 潭đàm 州châu 藤đằng 霞hà 禪thiền 師sư (# 以dĩ 下hạ 不bất 列liệt 章chương 次thứ )# 。

大đại 光quang 山sơn 玄huyền 禪thiền 師sư 。 宋tống 州châu 淨tịnh 覺giác 禪thiền 師sư 。

華hoa 州châu 崇sùng 勝thắng 證chứng 和hòa 尚thượng 。 鄂# 州châu 永vĩnh 壽thọ 和hòa 尚thượng 。

鄂# 州châu 靈linh 竹trúc 和hòa 尚thượng 。

九cửu 峯phong 虔kiền 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

新tân 羅la 國quốc 清thanh 禪thiền 師sư 。 泐# 潭đàm 神thần 黨đảng 禪thiền 師sư 。

南nam 源nguyên 觀quán 慧tuệ 禪thiền 師sư 。 泐# 潭đàm 明minh 禪thiền 師sư 。

禾hòa 山sơn 稽khể 禪thiền 師sư 。 泐# 潭đàm 延diên 茂mậu 禪thiền 師sư 。

同đồng 安an 常thường 察sát 禪thiền 師sư 。 泐# 潭đàm 匡khuông 悟ngộ 禪thiền 師sư 。

禾hòa 山sơn 無vô 殷ân 禪thiền 師sư 。 泐# 潭đàm 牟mâu 禪thiền 師sư 。

湧dũng 泉tuyền 欣hân 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

六Lục 通Thông 紹thiệu 禪thiền 師sư 。

雲vân 蓋cái 元nguyên 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

雲vân 蓋cái 智trí 罕# 禪thiền 師sư 。 新tân 羅la 臥ngọa 龍long 禪thiền 師sư 。

彭# 州châu 天thiên 台thai 燈đăng 禪thiền 師sư 。

谷cốc 山sơn 藏tạng 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

新tân 羅la 瑞thụy 巖nham 禪thiền 師sư 。 新tân 羅la 百bách 巖nham 禪thiền 師sư 。

新tân 羅la 大đại 嶺lĩnh 禪thiền 師sư 。

中trung 雲vân 葢# 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

雲vân 葢# 山sơn 景cảnh 禪thiền 師sư 。 吉cát 州châu 師sư 陰ấm 禪thiền 師sư 。

柘chá 溪khê 從tùng 實thật 禪thiền 師sư 。

洛lạc 浦# 安an 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

烏ô 牙nha 彥ngạn 賓tân 禪thiền 師sư 。 青thanh 峯phong 傳truyền 楚sở 禪thiền 師sư 。

永vĩnh 安an 善thiện 靜tĩnh 禪thiền 師sư 。 鄧đặng 州châu 中trung 度độ 禪thiền 師sư 。

洞đỗng 谿khê 戒giới 定định 禪thiền 師sư 。 京kinh 兆triệu 臥ngọa 龍long 禪thiền 師sư 。

黑hắc 水thủy 慧tuệ 通thông 禪thiền 師sư (# 以dĩ 下hạ 不bất 列liệt 章chương 次thứ )# 。 京kinh 兆triệu 蟠bàn 龍long 禪thiền 師sư 。

單đơn 州châu 東đông 禪thiền 禪thiền 師sư 。 鄜# 州châu 善thiện 雅nhã 禪thiền 師sư 。

逍tiêu 遙diêu 忠trung 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

福phước 清thanh 師sư 巍nguy 禪thiền 師sư 。 白bạch 雲vân 無vô 休hưu 禪thiền 師sư 。

蟠bàn 龍long 文văn 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

廬lư 山sơn 淨tịnh 悟ngộ 禪thiền 師sư 。 木mộc 平bình 善thiện 道đạo 禪thiền 師sư 。

崇sùng 福phước 志chí 通thông 禪thiền 師sư 。 陝# 府phủ 龍long 溪khê 禪thiền 師sư 。

壽thọ 昌xương 淨tịnh 寂tịch 禪thiền 師sư (# 不bất 列liệt 章chương 次thứ )# 。

黃hoàng 山sơn 輪luân 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

郢# 州châu 桐# 泉tuyền 禪thiền 師sư 。

韶thiều 山sơn 普phổ 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

潭đàm 州châu 文Văn 殊Thù 禪thiền 師sư 。 耀diệu 州châu 密mật 行hành 禪thiền 師sư 。

大đại 巖nham 白bạch 禪thiền 師sư (# 不bất 列liệt 章chương 次thứ )# 。

濠# 州châu 明minh 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

鷲thứu 嶺lĩnh 善thiện 本bổn 禪thiền 師sư 。

棲tê 巖nham 存tồn 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

道Đạo 德đức 禪thiền 師sư (# 不bất 列liệt 章chương 次thứ )# 。

上thượng 藍lam 超siêu 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

北bắc 院viện 簡giản 禪thiền 師sư 。 南nam 平bình 王vương 鍾chung 傳truyền 。

青thanh 原nguyên 下hạ 第đệ 七thất 世thế

藤đằng 霞hà 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

澧# 州châu 藥dược 山sơn 禪thiền 師sư 。 雲vân 葢# 禪thiền 師sư (# 不bất 列liệt 章chương 次thứ )# 。

雲vân 葢# 景cảnh 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

南nam 臺đài 藏tạng 禪thiền 。 雲vân 葢# 證chứng 覺giác 禪thiền 師sư 。

烏ô 牙nha 賓tân 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

大đại 安an 興hưng 古cổ 禪thiền 師sư 。 烏ô 牙nha 行hành 朗lãng 禪thiền 師sư 。

盧lô 氏thị 常thường 禪thiền 師sư (# 不bất 列liệt 章chương 次thứ )# 。

青thanh 峯phong 楚sở 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

西tây 川xuyên 靈linh 龕khám 禪thiền 師sư 。 紫tử 閣các 端đoan 己kỷ 禪thiền 師sư 。

開khai 山sơn 懷hoài 晝trú 禪thiền 師sư 。 幽u 州châu 傳truyền 法pháp 禪thiền 師sư 。

淨tịnh 眾chúng 歸quy 信tín 禪thiền 師sư 。 青thanh 峯phong 清thanh 勉miễn 禪thiền 師sư 。

長trường/trưởng 平bình 滿mãn 禪thiền 師sư (# 不bất 列liệt 章chương 次thứ )# 。

同đồng 安an 察sát 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

仰ngưỡng 山sơn 良lương 供cung 禪thiền 師sư (# 不bất 列liệt 章chương 次thứ )# 。

禾hòa 山sơn 殷ân 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

永vĩnh 安an 慧tuệ 度độ 禪thiền 師sư (# 以dĩ 下hạ 不bất 列liệt 章chương 次thứ )# 。 曹tào 山sơn 義nghĩa 崇sùng 禪thiền 師sư 。

禾hòa 山sơn 契khế 雲vân 禪thiền 師sư 。 漳# 州châu 保bảo 福phước 禪thiền 師sư 。

永vĩnh 安an 靜tĩnh 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

大đại 名danh 山sơn 禪thiền 師sư (# 不bất 列liệt 章chương 次thứ )# 。

大đại 巖nham 白bạch 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

卭# 州châu 碧bích 雲vân 禪thiền 師sư (# 不bất 列liệt 章chương 次thứ )# 。

卷quyển 十thập 三tam

南nam 嶽nhạc 下hạ 第đệ 二nhị 世thế

馬mã 祖tổ 一nhất 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

天thiên 王vương 道đạo 悟ngộ 禪thiền 師sư 。

南nam 嶽nhạc 下hạ 第đệ 三tam 世thế

天thiên 王vương 悟ngộ 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

龍long 潭đàm 崇sùng 信tín 禪thiền 師sư 。

南nam 嶽nhạc 下hạ 第đệ 四tứ 世thế

龍long 潭đàm 信tín 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

德đức 山sơn 宣tuyên 鑒giám 禪thiền 師sư 。 泐# 潭đàm 寶bảo 峯phong 禪thiền 師sư 。

南nam 嶽nhạc 下hạ 第đệ 五ngũ 世thế

德đức 山sơn 鑒giám 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

巖nham 頭đầu 全toàn 奯# 禪thiền 師sư 。 雪tuyết 峯phong 義nghĩa 存tồn 禪thiền 師sư 。

感cảm 潭đàm 資tư 國quốc 禪thiền 師sư 。 瑞thụy 龍long 慧tuệ 恭cung 禪thiền 師sư 。

泉tuyền 州châu 瓦ngõa 棺quan 和hòa 尚thượng 。 高cao 亭đình 簡giản 禪thiền 師sư 。

鳳phượng 翔tường 無vô 垢cấu 禪thiền 師sư (# 以dĩ 下hạ 不bất 列liệt 章chương 次thứ )# 。 雙song 流lưu 尉úy 遲trì 禪thiền 師sư 。

鵝nga 湖hồ 紹thiệu 奭# 禪thiền 師sư 。

南nam 嶽nhạc 下hạ 第đệ 六lục 世thế

嶺lĩnh 頭đầu 奯# 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

瑞thụy 巖nham 師sư 彥ngạn 禪thiền 師sư 。 懷hoài 州châu 玄huyền 泉tuyền 禪thiền 師sư 。

羅la 山sơn 道đạo 閑nhàn 禪thiền 師sư 。 香hương 谿khê 從tùng 範phạm 禪thiền 師sư 。

福phước 州châu 聖thánh 壽thọ 禪thiền 師sư 。 靈linh 巖nham 慧tuệ 宗tông 禪thiền 師sư 。

大đại 寧ninh 海hải 一nhất 禪thiền 師sư (# 以dĩ 下hạ 不bất 列liệt 章chương 次thứ )# 。 鵝nga 湖hồ 紹thiệu 禪thiền 師sư 。

大đại 寧ninh 訥nột 禪thiền 師sư 。

雪tuyết 峯phong 存tồn 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

雲vân 門môn 文văn 偃yển 禪thiền 師sư (# 語ngữ 具cụ 別biệt 卷quyển )# 。 玄huyền 沙sa 師sư 備bị 禪thiền 師sư 。

卷quyển 十thập 四tứ

南nam 嶽nhạc 下hạ 第đệ 六lục 世thế

雪tuyết 峰phong 存tồn 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

長trường/trưởng 慶khánh 慧tuệ 稜lăng 禪thiền 師sư 。 保bảo 福phước 從tùng 展triển 禪thiền 師sư 。

皷cổ 山sơn 神thần 晏# 禪thiền 師sư 。 龍long 華hoa 真chân 覺giác 禪thiền 師sư 。

翠thúy 巖nham 永vĩnh 明minh 禪thiền 師sư 。 鏡kính 清thanh 順thuận 德đức 禪thiền 師sư 。

報báo 恩ân 懷hoài 嶽nhạc 禪thiền 師sư 。 安an 國quốc 明minh 真chân 禪thiền 師sư 。

睡thụy 龍long 弘hoằng 教giáo 禪thiền 師sư 。 金kim 輪luân 可khả 觀quán 禪thiền 師sư 。

大đại 普phổ 玄huyền 通thông 禪thiền 師sư 。 長trường 生sanh 皎hiệu 然nhiên 禪thiền 師sư 。

鵝nga 湖hồ 智trí 孚phu 禪thiền 師sư 。 化hóa 度độ 悟ngộ 真chân 禪thiền 師sư 。

隆long 壽thọ 興hưng 法pháp 禪thiền 師sư 。 僊tiên 宗tông 仁nhân 慧tuệ 禪thiền 師sư 。

永vĩnh 福phước 超siêu 證chứng 禪thiền 師sư 。 雲vân 葢# 歸quy 本bổn 禪thiền 師sư 。

韶thiều 州châu 林lâm 泉tuyền 和hòa 尚thượng 。 洞đỗng 巖nham 可khả 休hưu 禪thiền 師sư 。

法pháp 海hải 行hành 周chu 禪thiền 師sư 。 龍long 井tỉnh 通thông 禪thiền 師sư 。

龍long 興hưng 宗tông 靖tĩnh 禪thiền 師sư 。 南nam 禪thiền 契khế 璠# 禪thiền 師sư 。

師sư 鼐# 鑒giám 真chân 禪thiền 師sư 。 福phước 清thanh 玄huyền 訥nột 禪thiền 師sư 。

南nam 臺đài 思tư 仁nhân 禪thiền 師sư 。 泉tuyền 州châu 東đông 禪thiền 和hòa 尚thượng 。

大đại 錢tiền 從tùng 襲tập 禪thiền 師sư 。 福phước 州châu 永vĩnh 泰thái 和hòa 尚thượng 。

壽thọ 昌xương 妙diệu 空không 禪thiền 師sư 。 建kiến 州châu 夢mộng 筆bút 和hòa 尚thượng 。

極cực 樂lạc 元nguyên 儼nghiễm 禪thiền 師sư 。 芙phù 蓉dung 如như 體thể 禪thiền 師sư 。

洛lạc 京kinh 憩khế 鶴hạc 禪thiền 師sư 。 溈# 山sơn 棲tê 和hòa 尚thượng 。

潮triều 山sơn 延diên 宗tông 禪thiền 師sư 。 普phổ 通thông 普phổ 明minh 禪thiền 師sư 。

雙song 泉tuyền 山sơn 永vĩnh 禪thiền 師sư 。 保bảo 福phước 超siêu 悟ngộ 禪thiền 師sư 。

太thái 原nguyên 孚phu 上thượng 座tòa 。 般Bát 若Nhã 寶bảo 聞văn 禪thiền 師sư 。

京kinh 洛lạc 南nam 院viện 禪thiền 師sư (# 以dĩ 下hạ 不bất 列liệt 章chương 次thứ )# 。 十thập 相tương/tướng 審thẩm 超siêu 禪thiền 師sư 。

廬lư 山sơn 訥nột 禪thiền 師sư 。 新tân 羅la 無vô 為vi 禪thiền 師sư 。

潞# 州châu 玄huyền 暉huy 禪thiền 師sư 。 湖hồ 州châu 清thanh 淨tịnh 和hòa 尚thượng 。

永vĩnh 安an 雪tuyết 峰phong 禪thiền 師sư 。 盧lô 僊tiên 德đức 明minh 禪thiền 師sư 。

明minh 水thủy 懷hoài 忠trung 禪thiền 師sư 。 益ích 州châu 懷hoài 果quả 禪thiền 師sư 。

耳nhĩ 相tương/tướng 行hành 修tu 禪thiền 師sư 。 嵩tung 山sơn 安an 德đức 禪thiền 師sư 。

感cảm 潭đàm 國quốc 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

白bạch 兆triệu 顯hiển 教giáo 禪thiền 師sư 。

卷quyển 十thập 五ngũ

南nam 嶽nhạc 下hạ 第đệ 七thất 世thế

瑞thụy 巖nham 彥ngạn 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

南nam 嶽nhạc 橫hoạnh/hoành 龍long 禪thiền 師sư 。 瑞thụy 峯phong 神thần 祿lộc 禪thiền 師sư 。

玄huyền 泉tuyền 彥ngạn 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

黃hoàng 龍long 晦hối 機cơ 禪thiền 師sư 。 京kinh 洛lạc 柏# 谷cốc 和hòa 尚thượng 。

玄huyền 泉tuyền 二nhị 世thế 和hòa 尚thượng 。 妙diệu 勝thắng 玄huyền 密mật 禪thiền 師sư 。

和hòa 龍long 禪thiền 師sư (# 不bất 列liệt 章chương 次thứ )# 。

羅la 山sơn 閑nhàn 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

明minh 招chiêu 德đức 謙khiêm 禪thiền 師sư 。 大đại 寧ninh 覺giác 寂tịch 禪thiền 師sư 。

華hoa 光quang 範phạm 禪thiền 師sư 。 羅la 山sơn 招chiêu 孜tư 禪thiền 師sư 。

西tây 川xuyên 定định 慧tuệ 禪thiền 師sư 。 白bạch 雲vân 令linh 弇# 禪thiền 師sư 。

天Thiên 竺Trúc 常thường 真chân 禪thiền 師sư 。 清thanh 平bình 真chân 寂tịch 禪thiền 師sư 。

金kim 柱trụ 義nghĩa 昭chiêu 禪thiền 師sư 。 潭đàm 州châu 谷cốc 山sơn 和hòa 尚thượng 。

道đạo 吾ngô 從tùng 盛thịnh 禪thiền 師sư 。 羅la 山sơn 義nghĩa 因nhân 禪thiền 師sư 。

灌quán 州châu 靈linh 巖nham 和hòa 尚thượng 。 吉cát 州châu 匡khuông 山sơn 和hòa 尚thượng 。

興hưng 聖thánh 重trọng/trùng 滿mãn 和hòa 尚thượng 。 寶bảo 應ưng 清thanh 進tiến 禪thiền 師sư 。

綿miên 竹trúc 定định 慧tuệ 禪thiền 師sư (# 以dĩ 下hạ 不bất 列liệt 章chương 次thứ )# 。 龍long 會hội 鑒giám 禪thiền 師sư 。

安an 州châu 穆mục 禪thiền 師sư 。

玄huyền 沙sa 備bị 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

羅La 漢Hán 桂quế 琛# 禪thiền 師sư 。 天thiên 龍long 明minh 真chân 禪thiền 師sư 。

僊tiên 宗tông 清thanh 法pháp 禪thiền 師sư 。 國quốc 泰thái 院viện 瑫# 禪thiền 師sư 。

白bạch 龍long 道đạo 希hy 禪thiền 師sư 。 安an 國quốc 寂tịch 照chiếu 禪thiền 師sư 。

南nam 臺đài 誠thành 禪thiền 師sư 。 螺loa 峯phong 明minh 法pháp 禪thiền 師sư 。

泉tuyền 州châu 睡thụy 龍long 禪thiền 師sư 。 雲vân 峯phong 至chí 德đức 禪thiền 師sư 。

大đại 章chương 契khế 如như 菴am 主chủ 。 蓮liên 華hoa 神thần 祿lộc 禪thiền 師sư 。

國quốc 清thanh 師sư 靜tĩnh 上thượng 座tòa 。

長trường/trưởng 慶khánh 稜lăng 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

招chiêu 慶khánh 道đạo 因nhân 禪thiền 師sư 。 報báo 恩ân 曉hiểu 悟ngộ 禪thiền 師sư 。

翠thúy 峯phong 從tùng 欣hân 禪thiền 師sư 。 鷲thứu 嶺lĩnh 明minh 遠viễn 禪thiền 師sư 。

龍long 華hoa 得đắc 一nhất 禪thiền 師sư 。 保bảo 安an 連liên 禪thiền 師sư 。

報báo 慈từ 慧tuệ 覺giác 禪thiền 師sư 。 開khai 先tiên 圓viên 智trí 禪thiền 師sư 。

傾khuynh 心tâm 宗tông 一nhất 禪thiền 師sư 。 水thủy 陸lục 洪hồng 儼nghiễm 禪thiền 師sư 。

靈linh 隱ẩn 咸hàm 澤trạch 禪thiền 師sư 。 報báo 慈từ 慧tuệ 朗lãng 禪thiền 師sư 。

長trường/trưởng 慶khánh 常thường 慧tuệ 禪thiền 師sư 。 石thạch 佛Phật 院viện 靜tĩnh 禪thiền 師sư 。

枕chẩm 峰phong 清thanh 換hoán 禪thiền 師sư 。 東đông 禪thiền 契khế 訥nột 禪thiền 師sư 。

長trường/trưởng 慶khánh 弘hoằng 辯biện 禪thiền 師sư 。 東đông 禪thiền 了liễu 空không 禪thiền 師sư 。

僊tiên 宗tông 守thủ 玼# 禪thiền 師sư 。 永vĩnh 安an 淨tịnh 悟ngộ 禪thiền 師sư 。

閩# 山sơn 令linh 含hàm 禪thiền 師sư 。 新tân 羅la 龜quy 山sơn 禪thiền 師sư 。

資tư 國quốc 道đạo 殷ân 禪thiền 師sư 。 祥tường 光quang 澄trừng 靜tĩnh 禪thiền 師sư 。

報báo 慈từ 從tùng 瓌khôi 禪thiền 師sư 。 龍long 華hoa 周chu 智trí 禪thiền 師sư 。

太thái 傅phó/phụ 王vương 延diên 彬# 。

保bảo 福phước 展triển 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。

延diên 壽thọ 慧tuệ 輪luân 禪thiền 師sư 。 保bảo 福phước 可khả 儔trù 禪thiền 師sư 。

海hải 會hội 如như 新tân 禪thiền 師sư 。 漳# 江giang 慧tuệ 廉liêm 禪thiền 師sư 。

報báo 慈từ 文văn 欽khâm 禪thiền 師sư 。 萬vạn 安an 資tư 化hóa 禪thiền 師sư 。

報báo 恩ân 道đạo 熈# 禪thiền 師sư 。 鳳phượng 凰hoàng 從tùng 琛# 禪thiền 師sư 。

永vĩnh 隆long 明minh 慧tuệ 禪thiền 師sư 。 清thanh 泉tuyền 守thủ 清thanh 禪thiền 師sư 。

報báo 恩ân 行hành 崇sùng 禪thiền 師sư 。 潭đàm 州châu 嶽nhạc 麓lộc 和hòa 尚thượng 。

德đức 山sơn 德đức 海hải 禪thiền 師sư 。 泉tuyền 州châu 招chiêu 慶khánh 和hòa 尚thượng 。

梁lương 山sơn 簡giản 禪thiền 師sư 。 建kiến 山sơn 澄trừng 禪thiền 師sư 。

招chiêu 慶khánh 淨tịnh 修tu 禪thiền 師sư 。 康khang 山sơn 法Pháp 寶bảo 禪thiền 師sư 。

西tây 明minh 院viện 琛# 禪thiền 師sư 。 昇thăng 山sơn 柔nhu 禪thiền 師sư (# 以dĩ 下hạ 不bất 列liệt 章chương 次thứ )# 。

福phước 州châu 枕chẩm 峰phong 禪thiền 師sư 。 明minh 州châu 法pháp 操thao 禪thiền 師sư 。

襄tương 州châu 鷲thứu 嶺lĩnh 禪thiền 師sư 。 睦mục 州châu 敬kính 連liên 禪thiền 師sư 。

潭đàm 州châu 谷cốc 山sơn 句cú 禪thiền 師sư 。

五Ngũ 燈Đăng 全Toàn 書Thư 目Mục 錄Lục 卷quyển 第đệ 二nhị