NGHỊCH LÝ NHÂN TÂM
Như Nhiên – Thích Tánh Tuệ 

 

Nhiều khi nghĩ cũng lạ!

1. Tết nhứt ta thường chúc nhau sức khoẻ nhưng lại mời nhau những thứ độc hại. (rượu, bia, thuốc lá..)
2. Ta luôn mong muốn an nhàn nhưng lại thích lao vào những cuộc tranh đua.
3. Ta sự ghét giả dối nhưng lại thích nghe lời xu nịnh.
4. Ta cầu bình an nhưng luôn cuốn hút vào những nguyên nhân của sự bất an.
5. Ta yêu bản thân nhưng luôn ganh tỵ với người khác.
6. Ta tỏ ra tự tại nhưng lại chỉ biết hướng ngoại tìm cầu.
7. Ta tôn trọng sự thật nhưng lại khó nghe lời thẳng thắn.
8. Ta thích sống lâu nhưng lại chọn lối sống đối lập tự nhiên, xa rời Đạo lý vũ trụ.
9. Ta yêu thích tự do nhưng mọi điều vẫn tiếp tục bo bo, ôm giữ.
10. Ta thích đi chùa lễ Phật cầu bình an mà quên bẵng vị Phật Bình An trong nội tại chính mình.

Namo Buddhaya