NGHĨA AN LẠC HẠNH TRONG KINH PHÁP HOA
Thiền sư Tư Đại ở núi Nam Nhạc Đời Trần, giảng
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Thực hiện cúng dường: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm
Diễn đọc: Huệ Tâm

 

Tải MP3