儀Nghi 註Chú 備Bị 簡Giản
Quyển 10
明Minh 釋Thích 大Đại 惠Huệ 撰Soạn

第đệ 十thập 卷quyển

入nhập 體thể 之chi 門môn 四tứ 教giáo 四tứ 門môn

玅# 玄huyền 云vân 。 明minh 入nhập 實thật 門môn 者giả 夫phu 實thật 相tướng 幽u 微vi 。 其kỳ 理lý 淵uyên 奥# 。 如như 登đăng 絕tuyệt 壑hác 。 必tất 假giả 飛phi 梯thê 。 欲dục 契khế 真chân 源nguyên 。 要yếu 因nhân 教giáo 行hành 。 故cố 以dĩ 教giáo 行hành 為vi 門môn 。 門môn 名danh 能năng 通thông 。 此thử 之chi 謂vị 也dã 。 而nhi 門môn 有hữu 得đắc 失thất 。 若nhược 於ư 門môn 生sanh 着trước 。 則tắc 成thành 邪tà 見kiến 。 般Bát 若Nhã 如như 大đại 火hỏa 燄diệm 。 四tứ 邊biên 不bất 可khả 取thủ 。 邪tà 見kiến 火hỏa 燒thiêu 故cố 。 若nhược 不bất 觸xúc 火hỏa 。 門môn 則tắc 能năng 通thông 也dã 。 若nhược 以dĩ 佛Phật 教giáo 為vi 門môn 者giả 。 教giáo 畧lược 為vi 四tứ 。 藏tạng 通thông 別biệt 圓viên 。 若nhược 於ư 一nhất 教giáo 四tứ 句cú 詮thuyên 理lý 。 即tức 是thị 四tứ 門môn 。 有hữu 空không 雙song 亦diệc 雙song 非phi 。 四tứ 四tứ 合hợp 為vi 十thập 六lục 門môn 。

門môn 門môn 十thập 乗#

妙diệu 玄huyền 云vân 。 一nhất 入nhập 實thật 觀quán 者giả 。 上thượng 已dĩ 知tri 圓viên 四tứ 門môn 。 今kim 依y 有hữu 門môn 修tu 觀quán 。 觀quán 則tắc 為vi 十thập 。 一nhất 明minh 不bất 思tư 議nghị 境cảnh 。 對đối 前tiền 十thập 二nhị 思tư 議nghị 之chi 門môn 。 名danh 不bất 思tư 議nghị 境cảnh 。 不bất 思tư 議nghị 境cảnh 即tức 是thị 一nhất 實thật 四Tứ 諦Đế 。 先tiên 苦khổ 滅diệt 相tương 對đối 。 謂vị 生sanh 死tử 苦Khổ 諦Đế 。 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 即tức 空không 即tức 假giả 即tức 中trung 。 即tức 空không 故cố 方phương 便tiện 淨tịnh 。 即tức 假giả 故cố 圓viên 淨tịnh 。 即tức 中trung 故cố 性tánh 淨tịnh 。 三tam 淨tịnh 一nhất 心tâm 中trung 得đắc 。 名danh 大đại 涅Niết 槃Bàn 。 亦diệc 是thị 集tập 道đạo 。 次thứ 集tập 道đạo 相tương 對đối 。 謂vị 煩phiền 惱não 集Tập 諦Đế 。 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 即tức 空không 即tức 假giả 即tức 中trung 。 即tức 空không 故cố 名danh 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 即tức 假giả 故cố 名danh 道đạo 種chủng 智trí 。 即tức 中trung 故cố 名danh 。 一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí 。 三tam 智trí 一nhất 心tâm 中trung 得đắc 。 名danh 大đại 般Bát 若Nhã 。 亦diệc 是thị 苦khổ 滅diệt 。 故cố 名danh 不bất 思tư 議nghị 。 一nhất 實thật 四Tứ 諦Đế 也dã 。 二nhị 發phát 真chân 正chánh 心tâm 者giả 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 即tức 大đại 涅Niết 槃Bàn 。 云vân 何hà 顛điên 倒đảo 。 以dĩ 樂nhạo/nhạc/lạc 為vi 苦khổ 。 即tức 起khởi 大đại 悲bi 興hưng 兩lưỡng 誓thệ 願nguyện 。 令linh 未vị 度độ 者giả 度độ 。 令linh 未vị 斷đoạn 者giả 斷đoạn 。 一nhất 切thiết 煩phiền 惱não 。 即tức 是thị 菩Bồ 提Đề 。 云vân 何hà 愚ngu 癡si 以dĩ 道đạo 為vi 非phi 道đạo 。 即tức 起khởi 大đại 慈từ 興hưng 兩lưỡng 誓thệ 願nguyện 。 令linh 未vị 知tri 者giả 知tri 。 令linh 未vị 得đắc 者giả 得đắc 。 無vô 緣duyên 慈từ 悲bi 。 清thanh 淨tịnh 誓thệ 願nguyện 。 慈từ 善thiện 根căn 力lực 。 任nhậm 運vận 吸hấp 取thủ 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 也dã 。 三tam 安an 心tâm 者giả 。 修tu 行hành 之chi 要yếu 不bất 出xuất 定định 慧tuệ 。 體thể 生sanh 死tử 即tức 涅Niết 槃Bàn 名danh 為vi 定định 。 達đạt 煩phiền 惱não 即tức 菩Bồ 提Đề 名danh 為vi 慧tuệ 。 於ư 一nhất 心tâm 中trung 。 巧xảo 修tu 定định 慧tuệ 。 具cụ 足túc 一nhất 切thiết 行hành 也dã 。 四tứ 破phá 法pháp 徧biến 。 若nhược 生sanh 死tử 即tức 涅Niết 槃Bàn 者giả 。 分phần/phân 叚giả 變biến 易dị 苦Khổ 諦Đế 皆giai 破phá 。 若nhược 煩phiền 惱não 即tức 菩Bồ 提Đề 者giả 。 四tứ 住trụ 五ngũ 住trụ 集Tập 諦Đế 皆giai 破phá 。 雖tuy 無vô 能năng 破phá 。 亦diệc 不bất 有hữu 所sở 破phá 。 何hà 者giả 。 生sanh 死tử 即tức 涅Niết 槃Bàn 等đẳng 。 故cố 無vô 所sở 破phá 也dã 。 五ngũ 識thức 通thông 塞tắc 者giả 。 知tri 生sanh 死tử 過quá 。 患hoạn 名danh 為vi 塞tắc 。 即tức 涅Niết 槃Bàn 名danh 為vi 通thông 。 煩phiền 惱não 惱não 亂loạn 名danh 為vi 塞tắc 。 即tức 是thị 菩Bồ 提Đề 名danh 為vi 通thông 。 始thỉ 從tùng 外ngoại 道đạo 四tứ 見kiến 。 乃nãi 至chí 圓viên 教giáo 四tứ 門môn 。 皆giai 識thức 通thông 塞tắc 。 節tiết 節tiết 執chấp 着trước 。 即tức 是thị 塞tắc 。 節tiết 節tiết 亡vong 妙diệu 名danh 為vi 通thông 。 六lục 善thiện 識thức 道Đạo 品Phẩm 者giả 。 觀quán 生sanh 死tử 即tức 涅Niết 槃Bàn 。 十thập 界giới 生sanh 死tử 色sắc 隂# 皆giai 。 非phi 淨tịnh 非phi 不bất 淨tịnh 。 乃nãi 至chí 識thức 隂# 非phi 常thường 非phi 不bất 常thường 。 能năng 破phá 八bát 倒đảo 。 即tức 法pháp 性tánh 四tứ 念niệm 處xứ 。 念niệm 處xứ 具cụ 道Đạo 品Phẩm 三tam 解giải 脫thoát 。 及cập 一nhất 切thiết 法pháp 。 即tức 非phi 枯khô 非phi 榮vinh 住trụ 大đại 涅Niết 槃Bàn 也dã 。 七thất 善thiện 修tu 對đối 治trị 。 若nhược 正Chánh 道Đạo 多đa 障chướng 。 應ưng 須tu 助trợ 道đạo 。 觀quán 生sanh 死tử 即tức 涅Niết 槃Bàn 。 治trị 報báo 障chướng 也dã 。 觀quán 煩phiền 惱não 即tức 菩Bồ 提Đề 。 治trị 煩phiền 惱não 障chướng 業nghiệp 障chướng 也dã 。 八bát 善thiện 知tri 位vị 次thứ 者giả 。 生sanh 死tử 本bổn 即tức 涅Niết 槃Bàn 。 理lý 涅Niết 槃Bàn 也dã 。 解giải 知tri 生sanh 死tử 即tức 涅Niết 槃Bàn 。 名danh 字tự 涅Niết 槃Bàn 也dã 。 乃nãi 至chí 盡tận 生sanh 死tử 底để 。 即tức 究Cứu 竟Cánh 涅Niết 槃Bàn 也dã 。 觀quán 煩phiền 惱não 即tức 菩Bồ 提Đề 。 亦diệc 如như 是thị 。 九cửu 善thiện 安an 忍nhẫn 者giả 。 若nhược 觀quán 生sanh 死tử 即tức 涅Niết 槃Bàn 。 不bất 為vi 隂# 入nhập 境cảnh 病bệnh 業nghiệp 魔ma 禪thiền 二nhị 乗# 菩Bồ 薩Tát 境cảnh 所sở 動động 壞hoại 也dã 。 若nhược 觀quán 煩phiền 惱não 即tức 菩Bồ 提Đề 。 不bất 為vi 諸chư 見kiến 慢mạn 境cảnh 所sở 動động 壞hoại 也dã 。 十thập 無vô 法pháp 愛ái 者giả 。 既ký 過quá 障chướng 難nạn 。 諸chư 功công 德đức 生sanh 。 相tương 似tự 三tam 德đức 順thuận 理lý 而nhi 生sanh 喜hỷ 。 起khởi 順thuận 道Đạo 法Pháp 愛ái 。 生sanh 名danh 法pháp 愛ái 。 不bất 上thượng 不bất 退thoái 。 名danh 為vi 頂đảnh 墮đọa 。 此thử 愛ái 若nhược 起khởi 。 即tức 當đương 速tốc 滅diệt 。 愛ái 若nhược 滅diệt 已dĩ 。 破phá 無vô 明minh 開khai 佛Phật 知tri 見kiến 。 證chứng 實thật 相tướng 體thể 。 無vô 上thượng 寶bảo 聚tụ 。 如như 意ý 圓viên 珠châu 。 眾chúng 法pháp 具cụ 足túc 是thị 名danh 有hữu 門môn 入nhập 實thật 證chứng 得đắc 經kinh 體thể 。 餘dư 三tam 門môn 亦diệc 如như 是thị 。

方phương 便tiện 名danh 善thiện 巧xảo

輔phụ 行hành 云vân 。 回hồi 向hướng 令linh 成thành 妙diệu 因nhân 。 故cố 名danh 善thiện 巧xảo 。 言ngôn 善thiện 巧xảo 者giả 。 從tùng 初sơ 發phát 心tâm 。 權quyền 實thật 不bất 二nhị 。 以dĩ 不bất 二nhị 解giải 調điều 停đình 事sự 儀nghi 。 能năng 使sử 一nhất 行hành 一nhất 切thiết 行hành 。 成thành 三tam [車*丸]# 真chân 解giải 。 一nhất 發phát 一nhất 切thiết 發phát 。 入nhập 圓viên 初sơ 住trụ 。 功công 由do 善thiện 巧xảo 。 大đại 論luận 云vân 。 小tiểu 善thiện 能năng 作tác 大đại 果quả 者giả 。 如như 求cầu 佛Phật 果Quả 。 讚tán 嘆thán 一nhất 偈kệ 。 稱xưng 一nhất 南nam 謨mô 燒thiêu 一nhất 捻nẫm 香hương 。 奉phụng 獻hiến 一nhất 華hoa 。 如như 是thị 小tiểu 行hành 。 必tất 得đắc 作tác 佛Phật 。 問vấn 云vân 。 菩Bồ 薩Tát 云vân 何hà 少thiểu 施thí 。 答đáp 。 夫phu 施thí 在tại 心tâm 不bất 在tại 物vật 。 菩Bồ 薩Tát 或hoặc 貧bần 。 或hoặc 聞văn 他tha 說thuyết 。 施thí 無vô 多đa 少thiểu 。 或hoặc 畏úy 多đa 集tập 財tài 物vật 。 損tổn 他tha 財tài 失thất 善thiện 心tâm 。 或hoặc 惱não 眾chúng 生sanh 。 惱não 眾chúng 生sanh 故cố 。 而nhi 供cúng 養dường 佛Phật 。 佛Phật 所sở 不bất 許hứa 。 是thị 故cố 少thiểu 施thí 回hồi 向hướng 菩Bồ 提Đề 。 故cố 知tri 善thiện 巧xảo 名danh 方phương 便tiện 者giả 。 由do 回hồi 向hướng 故cố 。 由do 智trí 導đạo 力lực 。

遠viễn 近cận 方phương 便tiện

輔phụ 行hành 云vân 。 次thứ 明minh 今kim 文văn 。 二nhị 十thập 五ngũ 法pháp 。 於ư 向hướng 所sở 列liệt 圓viên 教giáo 遠viễn 近cận 之chi 前tiền 更cánh 論luận 方phương 便tiện 者giả 。 以dĩ 為vi 五ngũ 品phẩm 作tác 方phương 便tiện 故cố 。 於ư 六lục 即tức 中trung 是thị 名danh 字tự 即tức 。 故cố 云vân 假giả 名danh 。 故cố 知tri 今kim 意ý 並tịnh 在tại 四tứ 教giáo 內nội 外ngoại 凡phàm 前tiền 。 通thông 為vi 四tứ 教giáo 遠viễn 方phương 便tiện 也dã 。 言ngôn 十thập 種chủng 者giả 。 即tức 十thập 境cảnh 也dã 。 若nhược 觀quán 若nhược 發phát 。 入nhập 品phẩm 非phi 遙diêu 。 故cố 名danh 為vi 近cận 。 二nhị 十thập 五ngũ 法pháp 。 去khứ 真chân 遙diêu 故cố 。 故cố 名danh 為vi 遠viễn 。 問vấn 。 隂# 是thị 正chánh 修tu 。 餘dư 九cửu 待đãi 發phát 。 如như 何hà 以dĩ 此thử 而nhi 名danh 方phương 便tiện 。 答đáp 。 今kim 論luận 十thập 境cảnh 皆giai 是thị 方phương 便tiện 者giả 。 咸hàm 是thị 所sở 觀quán 。 若nhược 能năng 觀quán 之chi 。 方phương 屬thuộc 正chánh 行hạnh 。 是thị 故cố 前tiền 八bát 但đãn 在tại 凡phàm 夫phu 。 後hậu 二nhị 名danh 為vi 聖thánh 人nhân 方phương 便tiện 。 故cố 知tri 十thập 境cảnh 並tịnh 是thị 圓viên 行hành 近cận 方phương 便tiện 也dã 。 若nhược 前tiền 三tam 教giáo 差sai 降giáng/hàng 不bất 同đồng 。 別biệt 於ư 菩Bồ 薩Tát 但đãn 觀quán 二nhị 教giáo 。 通thông 但đãn 觀quán 一nhất 。 三tam 藏tạng 全toàn 無vô 。 但đãn 觀quán 九cửu 境cảnh 。 通thông 二nhị 乗# 觀quán 八bát 境cảnh 半bán 。 三tam 藏tạng 三tam 乗# 觀quán 八bát 境cảnh 全toàn 。 通thông 論luận 雖tuy 爾nhĩ 。 今kim 意ý 在tại 圓viên 。

橫hoạnh/hoành 豎thụ 該cai 羅la

輔phụ 行hành 云vân 。 橫hoạnh/hoành 豎thụ 下hạ 。 明minh 觀quán 境cảnh 功công 能năng 。 十thập 境cảnh 橫hoạnh/hoành 豎thụ 。 如như 第đệ 五ngũ 初sơ 十thập 雙song 互hỗ 發phát 。 由do 境cảnh 發phát 故cố 。 觀quán 發phát 縱tung 橫hoành 。 復phục 名danh 橫hoạnh/hoành 豎thụ 。 至chí 第đệ 五ngũ 卷quyển 當đương 更cánh 委ủy 明minh 橫hoạnh/hoành 豎thụ 相tương/tướng 。 止Chỉ 觀Quán 云vân 互hỗ 發phát 有hữu 十thập 。 謂vị 次thứ 第đệ 不bất 次thứ 第đệ 。 雜tạp 不bất 雜tạp 。 具cụ 不bất 具cụ 。 作tác 意ý 不bất 作tác 意ý 。 成thành 不bất 成thành 。 益ích 不bất 益ích 。 久cửu 不bất 久cửu 。 難nạn/nan 不bất 難nan 。 更cánh 不bất 更cánh 。 三tam 障chướng 四tứ 魔ma 。 九cửu 雙song 七thất 隻chỉ 。 又hựu 橫hoạnh/hoành 具cụ 橫hoạnh/hoành 不bất 具cụ 。 豎thụ 具cụ 豎thụ 不bất 具cụ 。 例lệ 如như 發phát 四tứ 禪thiền 至chí 非phi 想tưởng 是thị 豎thụ 具cụ 。 至chí 不bất 用dụng 處xứ 是thị 豎thụ 不bất 具cụ 。 發phát 通thông 明minh 背bối/bội 捨xả 等đẳng 是thị 橫hoạnh/hoành 具cụ 。 止chỉ 發phát 七thất 背bối/bội 捨xả 是thị 橫hoạnh/hoành 不bất 具cụ 。 又hựu 發phát 初sơ 禪thiền 至chí 四tứ 禪thiền 是thị 豎thụ 具cụ 。 三tam 禪thiền 來lai 是thị 豎thụ 不bất 具cụ 。 又hựu 初sơ 禪thiền 九cửu 品phẩm 是thị 豎thụ 具cụ 。 八bát 品phẩm 來lai 是thị 豎thụ 不bất 具cụ 。 又hựu 一nhất 品phẩm 五ngũ 支chi 足túc 是thị 橫hoạnh/hoành 具cụ 。 四tứ 支chi 已dĩ 來lai 是thị 橫hoạnh/hoành 不bất 具cụ 。 其kỳ 餘dư 例lệ 此thử 可khả 知tri 。

方Phương 等Đẳng 夢mộng 王vương

輔phụ 行hành 云vân 。 方Phương 等Đẳng 至chí 尊tôn 。 不bất 可khả 聊liêu 爾nhĩ 。 若nhược 欲dục 修tu 習tập 。 神thần 明minh 為vi 證chứng 。 先tiên 求cầu 夢mộng 王vương 。 若nhược 得đắc 見kiến 一nhất 。 是thị 許hứa 懺sám 悔hối 。 經Kinh 云vân 佛Phật 告cáo 文Văn 殊Thù 。 為vi 信tín 男nam 女nữ 廣quảng 說thuyết 九cửu 十thập 二nhị 億ức 。 諸chư 陀đà 羅la 尼ni 。 一nhất 一nhất 陀đà 羅la 尼ni 。 復phục 九cửu 十thập 二nhị 億ức 。 陀đà 羅la 尼ni 門môn 。

佛Phật 告cáo 華hoa 聚tụ 。

勿vật 妄vọng 宣tuyên 傳truyền 。 當đương 以dĩ 神thần 明minh 為vi 證chứng 。 何hà 者giả 。 神thần 明minh 有hữu 十thập 二nhị 夢mộng 王vương 。 見kiến 一nhất 王vương 者giả 。 乃nãi 可khả 為vi 說thuyết 。 此thử 陀đà 羅la 尼ni 。 云vân 何hà 名danh 為vi 十thập 二nhị 夢mộng 王vương 。 昔tích 雷lôi 音âm 比Bỉ 丘Khâu 為vi 九cửu 十thập 二nhị 億ức 。 魔ma 之chi 揜# 蔽tế 。 生sanh 大đại 苦khổ 惱não 。 即tức 發phát 大đại 聲thanh 。 稱xưng 於ư 十thập 方phương 三tam 世thế 三tam 寳# 。 十thập 方phương 諸chư 佛Phật 。 同đồng 發phát 聲thanh 言ngôn 。 誰thùy 能năng 救cứu 此thử 菩Bồ 薩Tát 苦khổ 惱não 者giả 。 有hữu 寳# 王vương 如Như 來Lai 重trọng/trùng 舉cử 聲thanh 問vấn 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 有hữu 華hoa 聚tụ 菩Bồ 薩Tát 白bạch 佛Phật 言ngôn 。 當đương 以dĩ 何hà 法pháp 。 而nhi 徃# 救cứu 之chi 。 佛Phật 言ngôn 當đương 以dĩ 摩ma 訶ha 袒đản 持trì 陀đà 羅la 尼ni 章chương 句cú 。 伏phục 彼bỉ 魔ma 王vương 。 華hoa 聚tụ 徃# 彼bỉ 調điều 伏phục 魔ma 已dĩ 。 令linh 諸chư 魔ma 受thọ 持trì 此thử 陀đà 羅la 尼ni 。 諸chư 魔ma 各các 各các 脫thoát 衣y 供cúng 養dường 已dĩ 。 至chí 佛Phật 所sở 白bạch 言ngôn 。 我ngã 等đẳng 十thập 二nhị 大đại 王vương 。 當đương 受thọ 持trì 之chi 。 華hoa 聚tụ 問vấn 。 何hà 名danh 十thập 二nhị 。 乃nãi 說thuyết 十thập 二nhị 王vương 名danh 。 至chí 夢mộng 行hành 品phẩm 中trung 名danh 十thập 二nhị 夢mộng 相tương/tướng 。

佛Phật 告cáo 文Văn 殊Thù 。

若nhược 求cầu 此thử 法pháp 。 教giáo 求cầu 十thập 二nhị 夢mộng 王vương 。 若nhược 得đắc 見kiến 一nhất 。 授thọ 七thất 日nhật 法pháp 。 一nhất 名danh 袒đản 茶trà 羅la 。 二nhị 名danh 斤cân 提đề 羅la 。 三tam 名danh 茂mậu 持trì 羅la 。 四tứ 名danh 乾can/kiền/càn 基cơ 羅la 。 五ngũ 名danh 多đa 林lâm 羅la 。 六lục 名danh 波ba 林lâm 羅la 。 七thất 名danh 檀đàn 林lâm 羅la 。 八bát 名danh 禪thiền 林lâm 羅la 。 九cửu 名danh 窮cùng 林lâm 羅la 。 十thập 名danh 迦ca 林lâm 羅la 。 十thập 一nhất 名danh 伽già 林lâm 羅la 。 十thập 二nhị 名danh 婆bà 林lâm 羅la 。 如như 犯phạm 刑hình 者giả 從tùng 他tha 求cầu 脫thoát 。 如như 是thị 念niệm 念niệm 。 歸quy 求cầu 夢mộng 王vương 。 若nhược 不bất 感cảm 者giả 。 雖tuy 行hành 無vô 益ích 。 應ưng 竭kiệt 力lực 破phá 慳san 而nhi 修tu 供cúng 養dường 。 世thế 多đa 直trực 行hành 終chung 成thành 無vô 益ích 。

五ngũ 科khoa 陶đào 師sư 譬thí

止Chỉ 觀Quán 云vân 。 譬thí 如như 陶đào 師sư 。 若nhược 欲dục 得đắc 器khí 。 先tiên 擇trạch 良lương 處xứ 。 無vô 砂sa 無vô 鹵lỗ 。 草thảo 水thủy 豐phong 便tiện 。 可khả 立lập 作tác 所sở 。 次thứ 息tức 餘dư 緣duyên 務vụ 。 務vụ 際tế 不bất 靜tĩnh 。 安an 得đắc 就tựu 功công 。 雖tuy 息tức 外ngoại 緣duyên 。 身thân 內nội 有hữu 疾tật 。 云vân 何hà 執chấp 作tác 。 身thân 雖tuy 康khang 壯tráng 。 泥nê 輪luân 不bất 調điều 。 不bất 成thành 噐# 物vật 。 上thượng 緣duyên 雖tuy 整chỉnh 。 不bất 專chuyên 於ư 業nghiệp 。 廢phế 不bất 相tương 續tục 。 永vĩnh 無vô 辦biện 理lý 。 止Chỉ 觀Quán 五ngũ 緣duyên 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 有hữu 待đãi 之chi 身thân 。 必tất 假giả 資tư 藉tạ 。 如như 彼bỉ 好hảo/hiếu 處xứ 呵ha 厭yếm 塵trần 欲dục 。 如như 斷đoạn 外ngoại 緣duyên 。 棄khí 絕tuyệt 五ngũ 葢# 。 如như 治trị 內nội 疾tật 。 調điều 適thích 五ngũ 事sự 。 如như 學học 輪luân 繩thằng 。 行hành 於ư 五ngũ 法pháp 。 如như 作tác 不bất 廢phế 。 世thế 間gian 淺thiển 事sự 非phi 緣duyên 不bất 合hợp 。 何hà 况# 出xuất 世thế 之chi 道đạo 。 若nhược 無vô 弄lộng 引dẫn 。 何hà 易dị 可khả 階giai 。 故cố 歷lịch 二nhị 十thập 五ngũ 法pháp 。 約ước 事sự 為vi 觀quán 。 調điều 麤thô 入nhập 細tế 。 檢kiểm 散tán 令linh 靜tĩnh 。 故cố 為vi 止Chỉ 觀Quán 遠viễn 方phương 便tiện 也dã 。

引dẫn 證chứng 道đạo 定định 復phục 以dĩ 律luật 儀nghi 為vi 根căn 本bổn

止Chỉ 觀Quán 云vân 。 定định 共cộng 戒giới 無vô 作tác 者giả 。 與dữ 定định 俱câu 發phát 。 有hữu 人nhân 言ngôn 。 入nhập 定định 時thời 有hữu 。 出xuất 定định 時thời 無vô 。 有hữu 人nhân 言ngôn 。 無vô 作tác 依y 定định 。 定định 在tại 不bất 失thất 。 定định 退thoái 即tức 謝tạ 也dã 。 道đạo 共cộng 戒giới 無vô 作tác 者giả 。 此thử 無vô 作tác 依y 道đạo 。 道đạo 無vô 失thất 故cố 。 此thử 戒giới 亦diệc 無vô 失thất 。 戒giới 定định 道đạo 共cộng 。 通thông 是thị 戒giới 名danh 說thuyết 。 通thông 以dĩ 性tánh 戒giới 為vi 本bổn 。 故cố 經Kinh 云vân 。 依y 因nhân 此thử 戒giới 能năng 生sanh 禪thiền 及cập 滅diệt 若nhược 智trí 慧tuệ 。 即tức 此thử 意ý 也dã 。 輔phụ 行hành 云vân 。 引dẫn 證chứng 道đạo 定định 。 復phục 以dĩ 律luật 儀nghi 。 而nhi 為vi 根căn 本bổn 。

十thập 戒giới 五ngũ 支chi 戒giới 通thông 大đại 小tiểu 乗#

止Chỉ 觀Quán 云vân 。 列liệt 戒giới 名danh 者giả 。 經kinh 論luận 出xuất 處xứ 甚thậm 多đa 。 且thả 依y 釋thích 論luận 。 有hữu 十thập 種chủng 戒giới 。 所sở 謂vị 不bất 缺khuyết 。 不bất 破phá 。 不bất 穿xuyên 。 不bất 雜tạp 。 隨tùy 順thuận 。 無vô 着trước 。 智trí 所sở 讚tán 。 自tự 在tại 。 隨tùy 定định 。 具cụ 足túc 。

戒giới 聖thánh 行hành 既ký 從tùng 始thỉ 淺thiển 以dĩ 至chí 於ư 深thâm 。 今kim 仍nhưng 判phán 其kỳ 麤thô 妙diệu 。 禁cấm 淨tịnh 善thiện 三tam 戒giới 屬thuộc 律luật 儀nghi 。 律luật 儀nghi 通thông 攝nhiếp 眾chúng 故cố 。 定định 尊tôn 卑ty 。 位vị 次thứ 緒tự 。 雖tuy 有hữu 菩Bồ 薩Tát 佛Phật 等đẳng 。 不bất 別biệt 立lập 眾chúng 。 故cố 戒giới 法pháp 是thị 同đồng 。 但đãn 以dĩ 佛Phật 菩Bồ 提Đề 。 心tâm 為vi 異dị 耳nhĩ 。 故cố 知tri 律luật 儀nghi 等đẳng 三tam 戒giới 。 三tam 藏tạng 攝nhiếp 。 不bất 缺khuyết 是thị 定định 共cộng 。 根căn 本bổn 禪thiền 是thị 事sự 。 亦diệc 屬thuộc 三tam 藏tạng 攝nhiếp 。 是thị 故cố 為vi 麤thô 。 不bất 析tích 戒giới 是thị 體thể 法pháp 道đạo 共cộng 。 即tức 通thông 教giáo 攝nhiếp 。 大đại 乗# 不bất 退thoái 等đẳng 。 別biệt 教giáo 攝nhiếp 亦diệc 兼kiêm 於ư 通thông 。 通thông 有hữu 出xuất 假giả 隨tùy 機cơ 順thuận 理lý 。 於ư 道đạo 不bất 退thoái 。 然nhiên 依y 真Chân 諦Đế 。 不bất 及cập 別biệt 人nhân 。 別biệt 人nhân 為vi 妙diệu 也dã 。 隨tùy 順thuận 畢tất 竟cánh 具cụ 足túc 等đẳng 。 圓viên 教giáo 攝nhiếp 。 不bất 起khởi 滅diệt 定định 。 現hiện 諸chư 威uy 儀nghi 。 不bất 捨xả 道Đạo 法Pháp 。 現hiện 凡phàm 夫phu 事sự 。 故cố 名danh 隨tùy 順thuận 。 唯duy 佛Phật 一nhất 人nhân 具cụ 淨tịnh 戒giới 。 餘dư 人nhân 皆giai 名danh 汙ô 戒giới 者giả 。 故cố 名danh 畢tất 竟cánh 戒giới 。 戒giới 是thị 法Pháp 界Giới 。 具cụ 一nhất 切thiết 佛Phật 。 法pháp 眾chúng 生sanh 法pháp 。 到đáo 尸thi 彼bỉ 岸ngạn 。 故cố 名danh 具cụ 足túc 波ba 羅la 密mật 戒giới 。 (# 玄huyền 義nghĩa )# 。

釋thích 籤# 云vân 。 大đại 經kinh 十thập 戒giới 對đối 大đại 論luận 十thập 戒giới 。 文văn 稍sảo 參tham 互hỗ 。 今kim 具cụ 對đối 錄lục 。 論luận 不bất 缺khuyết 。 即tức 經kinh 禁cấm 戒giới 。 屬thuộc 根căn 本bổn 業nghiệp 支chi 。 論luận 不bất 破phá 不bất 穿xuyên 。 即tức 經kinh 清thanh 淨tịnh 戒giới 。 善thiện 戒giới 。 屬thuộc 前tiền 後hậu 眷quyến 屬thuộc 支chi 。 故cố 文văn 中trung 云vân 。 從tùng 根căn 本bổn 眷quyến 屬thuộc 等đẳng 兩lưỡng 支chi 中trung 出xuất 禁cấm 等đẳng 三tam 。 論luận 不bất 雜tạp 戒giới 。 即tức 經kinh 不bất 缺khuyết 戒giới 。 屬thuộc 非phi 諸chư 惡ác 覺giác 清thanh 淨tịnh 支chi 。 論luận 隨tùy 道đạo 戒giới 。 無vô 着trước 戒giới 。 即tức 經kinh 不bất 析tích 戒giới 。 屬thuộc 護hộ 持trì 正chánh 念niệm 支chi 。 論luận 自tự 在tại 戒giới 。 智trí 所sở 讚tán 戒giới 。 隨tùy 定định 戒giới 。 具cụ 足túc 戒giới 。 即tức 經kinh 大đại 乗# 戒giới 。 不bất 退thoái 戒giới 。 隨tùy 順thuận 戒giới 。 畢tất 竟cánh 戒giới 。 具cụ 足túc 諸chư 波ba 羅la 密mật 戒giới 。 屬thuộc 回hồi 向hướng 無vô 上thượng 道Đạo 支chi 。 從tùng 五ngũ 支chi 出xuất 。 文văn 雖tuy 如như 前tiền 。 若nhược 但đãn 以dĩ 論luận 十thập 對đối 經kinh 十thập 者giả 。 論luận 不bất 缺khuyết 戒giới 。 即tức 經kinh 禁cấm 戒giới 。 論luận 不bất 破phá 戒giới 。 即tức 經kinh 清thanh 淨tịnh 戒giới 。 論luận 不bất 穿xuyên 戒giới 。 即tức 經kinh 善thiện 戒giới 。 論luận 不bất 雜tạp 戒giới 。 即tức 經kinh 不bất 缺khuyết 戒giới 。 與dữ 論luận 不bất 缺khuyết 名danh 同đồng 意ý 別biệt 。 論luận 取thủ 缺khuyết 壞hoại 不bất 任nhậm 。 故cố 對đối 根căn 本bổn 。 經kinh 取thủ 微vi 有hữu 缺khuyết 壞hoại 。 故cố 對đối 不bất 雜tạp 。 論luận 隨tùy 道đạo 戒giới 。 無vô 着trước 戒giới 。 即tức 經kinh 不bất 析tích 戒giới 。 論luận 所sở 讚tán 戒giới 。 即tức 經kinh 大đại 乗# 戒giới 。 論luận 自tự 在tại 戒giới 。 即tức 經kinh 不bất 退thoái 戒giới 。 隨tùy 順thuận 戒giới 。 論luận 隨tùy 定định 戒giới 。 即tức 經kinh 畢tất 竟cánh 戒giới 。 論luận 具cụ 足túc 。 即tức 經kinh 具cụ 足túc 波ba 羅la 密mật 戒giới 。 但đãn 依y 此thử 對đối 。 即tức 見kiến 悞ngộ 文văn 。 亦diệc 不bất 須tu 改cải 。

此thử 十thập 種chủng 戒giới 攝nhiếp 一nhất 切thiết 戒giới 。 不bất 缺khuyết 戒giới 者giả 。 即tức 是thị 持trì 於ư 性tánh 戒giới 。 乃nãi 至chí 四tứ 重trọng/trùng 。 清thanh 淨tịnh 守thủ 護hộ 。 如như 愛ái 明minh 珠châu 。 若nhược 毀hủy 犯phạm 者giả 。 如như 器khí 已dĩ 缺khuyết 。 無vô 所sở 堪kham 用dụng 。 佛Phật 法Pháp 邊biên 人nhân 。 非phi 沙Sa 門Môn 釋Thích 子tử 。 失thất 比Bỉ 丘Khâu 法pháp 。 故cố 稱xưng 為vi 缺khuyết 。 不bất 破phá 者giả 。 即tức 是thị 持trì 於ư 十thập 三tam 。 無vô 有hữu 破phá 損tổn 。 故cố 名danh 不bất 破phá 。 若nhược 毀hủy 犯phạm 者giả 。 如như 器khí 破phá 裂liệt 也dã 。 不bất 穿xuyên 者giả 。 是thị 持trì 波ba 夜dạ 提đề 等đẳng 也dã 。 若nhược 有hữu 毀hủy 犯phạm 。 如như 器khí 穿xuyên 漏lậu 。 不bất 能năng 受thọ 道đạo 。 故cố 名danh 為vi 穿xuyên 。 不bất 雜tạp 者giả 。 持trì 定định 共cộng 戒giới 也dã 。 雖tuy 持trì 律luật 儀nghi 。 念niệm 破phá 戒giới 事sự 。 名danh 之chi 為vi 雜tạp 。 定định 共cộng 持trì 心tâm 。 欲dục 念niệm 不bất 起khởi 。 故cố 名danh 不bất 雜tạp 。 如như 大đại 經Kinh 云vân 。 雖tuy 不bất 與dữ 彼bỉ 女nữ 人nhân 身thân 合hợp 。 而nhi 共cộng 言ngôn 語ngữ 嘲# 調điều 。 壁bích 外ngoại 釧xuyến 聲thanh 。 見kiến 男nam 女nữ 相tương 追truy 。 皆giai 汙ô 淨tịnh 戒giới 。 十thập 住trụ 婆bà 沙sa 云vân 。 雖tuy 制chế 其kỳ 事sự 。 而nhi 令linh 女nữ 人nhân 洗tẩy 拭thức 按án 摩ma 。 染nhiễm 心tâm 共cộng 語ngữ 相tương 視thị 。 或hoặc 限hạn 爾nhĩ 許hứa 日nhật 持trì 戒giới 。 或hoặc 期kỳ 後hậu 世thế 富phú 樂lạc 。 天thiên 上thượng 自tự 恣tứ 。 皆giai 名danh 不bất 淨tịnh 。 若nhược 持trì 不bất 雜tạp 戒giới 。 悉tất 無vô 此thử 等đẳng 念niệm 也dã 。 隨tùy 道đạo 者giả 。 隨tùy 順thuận 諦đế 理lý 。 能năng 破phá 見kiến 惑hoặc 。 無vô 著trước 戒giới 者giả 。 即tức 是thị 見kiến 真chân 成thành 聖thánh 。 於ư 思tư 惟duy 惑hoặc 無vô 所sở 染nhiễm 著trước 。 也dã 以dĩ 此thử 兩lưỡng 戒giới 。 約ước 真Chân 諦Đế 持trì 戒giới 也dã 。 智trí 所sở 讚tán 戒giới 自tự 在tại 戒giới 。 則tắc 約ước 菩Bồ 薩Tát 化hóa 他tha 。 為vi 佛Phật 所sở 讚tán 。 於ư 世thế 間gian 中trung 。 而nhi 得đắc 自tự 在tại 。 是thị 約ước 俗tục 諦đế 論luận 持trì 戒giới 也dã 。 隨tùy 定định 具cụ 足túc 兩lưỡng 戒giới 。 即tức 是thị 隨tùy 首Thủ 楞Lăng 嚴Nghiêm 定Định 。 不bất 起khởi 滅diệt 定định 。 現hiện 諸chư 威uy 儀nghi 。 示thị 十thập 法Pháp 界Giới 像tượng 。 導đạo 利lợi 眾chúng 生sanh 。 雖tuy 威uy 儀nghi 起khởi 動động 。 而nhi 任nhậm 運vận 常thường 靜tĩnh 。 故cố 名danh 隨tùy 定định 戒giới 。 前tiền 來lai 諸chư 戒giới 。 律luật 儀nghi 防phòng 止chỉ 。 故cố 名danh 不bất 具cụ 足túc 。 中trung 道đạo 之chi 戒giới 。 無vô 戒giới 不bất 僃# 。 故cố 名danh 具cụ 足túc 。 此thử 是thị 持trì 中trung 道đạo 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa 諦Đế 戒giới 也dã 。 用dụng 中trung 道đạo 慧tuệ 徧biến 入nhập 諸chư 法pháp 。 故cố 經Kinh 云vân 。 式thức 叉xoa 。 式thức 叉xoa 名danh 大đại 乗# 戒giới 也dã 。 涅Niết 槃Bàn 明minh 五ngũ 支chi 戒giới 及cập 十thập 種chủng 戒giới 。 義nghĩa 勢thế 畧lược 同đồng 。 設thiết 諸chư 經kinh 論luận 更cánh 明minh 戒giới 相tương/tướng 。 終chung 不bất 出xuất 此thử 十thập 科khoa 。 束thúc 前tiền 三tam 種chủng 戒giới 名danh 律luật 儀nghi 戒giới 。 秉bỉnh 善thiện 防phòng 惡ác 。 從tùng 初sơ 根căn 本bổn 乃nãi 至chí 不bất 穿xuyên 。 纖tiêm 毫hào 清thanh 淨tịnh 。 束thúc 名danh 律luật 儀nghi 戒giới 。 凡phàm 夫phu 散tán 心tâm 悉tất 能năng 持trì 得đắc 此thử 戒giới 也dã 。 次thứ 不bất 雜tạp 一nhất 戒giới 。 定định 法pháp 持trì 心tâm 。 心tâm 不bất 妄vọng 動động 。 身thân 口khẩu 亦diệc 寂tịch 。 三tam 業nghiệp 皎hiệu 鏡kính 。 此thử 是thị 定định 共cộng 戒giới 。 入nhập 定định 時thời 任nhậm 運vận 無vô 雜tạp 。 出xuất 定định 身thân 口khẩu 柔nhu 輭nhuyễn 。 亦diệc 不bất 雜tạp 。 凡phàm 夫phu 入nhập 定định 。 則tắc 能năng 持trì 得đắc 也dã 。 隨tùy 道đạo 戒giới 。 初sơ 果quả 見kiến 諦Đế 發phát 真chân 成thành 聖thánh 。 聖thánh 人nhân 所sở 持trì 。 非phi 凡phàm 夫phu 能năng 持trì 也dã 。 無vô 著trước 戒giới 則tắc 三tam 果quả 人nhân 所sở 持trì 。 亦diệc 非phi 初sơ 果quả 所sở 持trì 也dã 智trí 讚tán 自tự 在tại 。 此thử 乃nãi 菩Bồ 薩Tát 利lợi 他tha 須tu 持trì 此thử 戒giới 。 則tắc 非phi 二nhị 乗# 所sở 持trì 也dã 。 隨tùy 定định 具cụ 足túc 。 此thử 是thị 大đại 根căn 性tánh 所sở 持trì 。 則tắc 非phi 六Lục 度Độ 通thông 教giáo 菩Bồ 薩Tát 所sở 能năng 持trì 也dã 。 况# 復phục 凡phàm 夫phu 二nhị 乗# 耶da 。 向hướng 判phán 位vị 高cao 下hạ 。 事sự 義nghĩa 不bất 同đồng 。 理lý 觀quán 觀quán 心tâm 論luận 持trì 戒giới 者giả 。 具cụ 能năng 持trì 得đắc 上thượng 十thập 戒giới 也dã 。 先tiên 束thúc 十thập 戒giới 為vi 四tứ 意ý 。 前tiền 四tứ 戒giới 但đãn 是thị 。 因nhân 緣duyên 所sở 生sanh 法pháp 。 通thông 為vi 觀quán 境cảnh 。 次thứ 二nhị 戒giới 即tức 是thị 觀quán 因nhân 緣duyên 生sanh 法pháp 即tức 空không 。 空không 觀quán 持trì 戒giới 也dã 。 次thứ 兩lưỡng 戒giới 觀quán 因nhân 緣duyên 即tức 是thị 假giả 。 假giả 觀quán 持trì 戒giới 也dã 。 次thứ 兩lưỡng 戒giới 觀quán 因nhân 緣duyên 生sanh 法pháp 即tức 是thị 中trung 。 中trung 觀quán 持trì 戒giới 也dã (# 止Chỉ 觀Quán )# 。

輔phụ 行hành 云vân 。 列liệt 戒giới 名danh 者giả 。 具cụ 如như 大đại 品phẩm 念niệm 戒giới 中trung 。 及cập 大đại 論luận 二nhị 十thập 一nhất 。 與dữ 賢Hiền 護Hộ 經kinh 同đồng 。 大đại 經kinh 數số 等đẳng 名danh 異dị 義nghĩa 同đồng 。 華hoa 嚴nghiêm 十thập 無vô 盡tận 藏tạng 品phẩm 亦diệc 列liệt 十thập 戒giới 。 望vọng 此thử 仍nhưng 闕khuyết 。 彼bỉ 云vân 。 一nhất 利lợi 眾chúng 生sanh 戒giới 。 二nhị 不bất 受thọ 外ngoại 道đạo 戒giới 。 唯duy 受thọ 三tam 世thế 佛Phật 淨tịnh 戒giới 。 三tam 無vô 着trước 戒giới 。 不bất 回hồi 向hướng 三tam 有hữu 故cố 。 四tứ 安an 住trụ 戒giới 。 不bất 犯phạm 一nhất 切thiết 戒giới 故cố 。 五ngũ 不bất 諍tranh 戒giới 。 不bất 非phi 先tiên 制chế 。 不bất 更cánh 造tạo 立lập 。 不bất 因nhân 此thử 戒giới 。 惱não 亂loạn 眾chúng 生sanh 。 六lục 不bất 惱não 害hại 戒giới 。 不bất 以dĩ 咒chú 術thuật 惱não 眾chúng 生sanh 故cố 。 七thất 不bất 雜tạp 戒giới 。 離ly 六lục 十thập 二nhị 見kiến 。 但đãn 觀quán 緣duyên 起khởi 故cố 。 八bát 離ly 邪tà 戒giới 。 不bất 作tác 持trì 相tương/tướng 欲dục 使sử 他tha 知tri 。 內nội 無vô 實thật 德đức 現hiện 有hữu 德đức 相tương/tướng 。 九cửu 不bất 惡ác 戒giới 。 見kiến 破phá 戒giới 人nhân 不bất 輕khinh 篾miệt 故cố 。 十thập 清thanh 淨tịnh 戒giới 。 捨xả 十thập 惡ác 持trì 十Thập 善Thiện 。 此thử 十thập 種chủng 中trung 二nhị 四tứ 六lục 八bát 十thập 。 此thử 屬thuộc 律luật 儀nghi 。 三tam 七thất 屬thuộc 隨tùy 道đạo 無vô 着trước 。 五ngũ 九cửu 屬thuộc 出xuất 假giả 之chi 由do 第đệ 一nhất 正chánh 當đương 利lợi 他tha 。 菩Bồ 薩Tát 元nguyên 以dĩ 饒nhiêu 益ích 為vi 本bổn 。 是thị 故cố 此thử 十thập 利lợi 生sanh 居cư 初sơ 。 彼bỉ 經kinh 有hữu 事sự 及cập 以dĩ 空không 假giả 。 仍nhưng 闕khuyết 自tự 在tại 。 八bát 中trung 全toàn 無vô 。 諸chư 經kinh 列liệt 戒giới 。 論luận 十thập 攝nhiếp 盡tận 。

六lục 物vật 圖đồ

法pháp 數số 云vân 。 僧Tăng 伽già 胝chi 。 此thử 云vân 複phức 衣y 。 嗢ốt 呾đát 囉ra 僧Tăng 伽già 。 此thử 云vân 上thượng 衣y 。 安an 呾đát 婆bà 娑sa 。 此thử 云vân 內nội 衣y 。 波ba 嗢ốt 囉ra 。 此thử 云vân 鉢bát 。 尼ni 師sư 壇đàn 那na 。 此thử 云vân 坐tọa 臥ngọa 具cụ 。 鉢bát 哩rị 薩tát 囉ra 伐phạt 挐# 此thử 云vân 濾lự 水thủy 纙# 。 又hựu 云vân 九cửu 條điều 。 七thất 條điều 。 五ngũ 條điều 。 濾lự 水thủy 囊nang 。 應ưng 量lượng 器khí 。 隨tùy 坐tọa 具cụ 。

頭đầu 陀đà 抖đẩu 擻tẩu 分phân 衛vệ 自tự 資tư

輔phụ 行hành 云vân 。 頭đầu 陀đà 中trung 五ngũ 種chủng 食thực 法pháp 。 謂vị 常thường 乞khất 。 一nhất 坐tọa 。 節tiết 量lượng 。 中trung 後hậu 不bất 飲ẩm 漿tương 。 次thứ 第đệ 乞khất 。 今kim 此thử 且thả 舉cử 五ngũ 中trung 之chi 一nhất 。 居cư 阿a 蘭lan 若nhã 必tất 須tu 乞khất 食thực 。 墾khẩn 植thực 耕canh 種chúng 。 舂thung 礱# 碓đối 磑ngại 。 不bất 受thọ 壞hoại 生sanh 。 貯trữ 宿túc 殘tàn 煑chử 。 畜súc 八bát 不bất 淨tịnh 。 事sự 涉thiệp 四tứ 邪tà 。 汙ô 染nhiễm 檀đàn 越việt 。 非phi 蘭lan 若nhã 行hành 。 近cận 代đại 所sở 置trí 。 彌di 隔cách 聖thánh 言ngôn 。 男nam 女nữ 徃# 來lai 。 兼kiêm 招chiêu 譏cơ 醜xú 。 倘thảng 依y 佛Phật 教giáo 。 利lợi 益ích 不bất 輕khinh 。

乞khất 食thực 十thập 利lợi

十thập 住trụ 婆bà 沙sa 云vân 。 乞khất 食thực 有hữu 十thập 利lợi 。 一nhất 自tự 用dụng 活hoạt 命mạng 。 自tự 屬thuộc 不bất 他tha 屬thuộc 。 二nhị 施thí 我ngã 者giả 令linh 住trụ 三tam 寳# 。 然nhiên 後hậu 當đương 食thực 。 三tam 常thường 生sanh 悲bi 心tâm 。 四tứ 隨tùy 順thuận 佛Phật 教giáo 。 五ngũ 易dị 滿mãn 易dị 養dưỡng 。 六lục 破phá 憍kiêu 慢mạn 法pháp 。 七thất 無vô 見kiến 頂đảnh 善thiện 根căn 。 八bát 見kiến 我ngã 乞khất 食thực 餘dư 者giả 効hiệu 我ngã 。 九cửu 不bất 與dữ 男nam 女nữ 。 大đại 小tiểu 有hữu 諸chư 事sự 故cố 。 十thập 次thứ 第đệ 乞khất 生sanh 平bình 等đẳng 心tâm 。

蘭lan 若nhã 十thập 利lợi

輔phụ 行hành 云vân 。 雪Tuyết 山Sơn 為vi 上thượng 。 即tức 如như 前tiền 說thuyết 。 頭đầu 陀đà 為vi 中trung 。 即tức 十thập 二nhị 頭đầu 陀đà 。 中trung 處xứ 有hữu 四tứ 也dã 。 謂vị 蘭lan 若nhã 。 塜trủng 間gian 。 樹thụ 下hạ 。 露lộ 坐tọa 。 依y 此thử 四tứ 處xứ 。 必tất 須tu 常thường 坐tọa 。 蘭lan 若nhã 有hữu 十thập 利lợi 。 一nhất 自tự 在tại 去khứ 來lai 。 二nhị 無vô 我ngã 所sở 。 三tam 隨tùy 喜hỷ 無vô 障chướng 。 四tứ 心tâm 樂nhạo/nhạc/lạc 蘭lan 若nhã 處xứ 。 五ngũ 少thiểu 欲dục 少thiểu 事sự 。 六lục 不bất 惜tích 身thân 命mạng 。 具cụ 足túc 功công 德đức 。 七thất 離ly 眾chúng 閙náo 語ngữ 。 八bát 雖tuy 行hành 功công 德đức 不bất 求cầu 恩ân 報báo 。 九cửu 易dị 得đắc 一nhất 心tâm 。 十thập 易dị 生sanh 無vô 障chướng 礙ngại 想tưởng 。

慶khánh 弔điếu 俯phủ 仰ngưỡng 等đẳng

輔phụ 行hành 云vân 。 弔điếu 凶hung 慶khánh 吉cát 。 俯phủ 下hạ 仰ngưỡng 上thượng 。 低đê 曲khúc 昂ngang 申thân 。 造tạo 徃# 聘sính 迎nghênh 。 亦diệc 就tựu 也dã 。 問vấn 也dã 。 一nhất 弔điếu 一nhất 慶khánh 。 已dĩ 損tổn 高cao 風phong 。 終chung 日nhật 追truy 尋tầm 。 何hà 道Đạo 之chi 有hữu 。

外ngoại 護hộ 善Thiện 知Tri 識Thức

輔phụ 行hành 云vân 。 母mẫu 雖tuy 慈từ 養dưỡng 子tử 必tất 策sách 。 虎hổ 雖tuy 猛mãnh 。 銜hàm 子tử 必tất 寛# 。 外ngoại 護hộ 知tri 識thức 。 如như 母mẫu 如như 虎hổ 。 將tương 護hộ 行hành 者giả 。 如như 勿vật 舉cử 勿vật 惱não 。 舊cựu 行hành 道Đạo 人nhân 等đẳng 者giả 。 若nhược 未vị 親thân 行hành 。 暗ám 於ư 可khả 否phủ/bĩ 。 一nhất 向hướng 混hỗn 俗tục 。 不bất 了liễu 開khai 遮già 。 又hựu 何hà 但đãn 專chuyên 令linh 外ngoại 護hộ 護hộ 已dĩ 。 亦diệc 應ưng 善thiện 須tu 將tương 護hộ 外ngoại 護hộ 。

同đồng 行hành 善Thiện 知Tri 識Thức

輔phụ 行hành 云vân 。 同đồng 行hành 者giả 。

佛Phật 言ngôn 。

人nhân 根căn 不bất 同đồng 。 善thiện 與dữ 善thiện 共cộng 。 惡ác 與dữ 惡ác 共cộng 。 智trí 與dữ 智trí 共cộng 等đẳng 。 日nhật 新tân 者giả 。 若nhược 二nhị 日nhật 功công 齊tề 。 則tắc 一nhất 朝triêu 空không 過quá 故cố 。 今kim 修tu 昨tạc 行hành 。 名danh 之chi 為vi 故cố 。 加gia 行hành 勝thắng 昨tạc 。 乃nãi 名danh 日nhật 新tân 。 如như 切thiết 如như 磋# 。 道đạo 學học 也dã 。 如như 琢trác 如như 磨ma 。 自tự 修tu 也dã 。

教giáo 授thọ 善Thiện 知Tri 識Thức

輔phụ 行hành 云vân 。 夫phu 為vi 導đạo 者giả 。 必tất 具cụ 目mục 足túc 。 若nhược 解giải 行hành 不bất 均quân 。 安an 能năng 利lợi 他tha 。 又hựu 行hành 解giải 具cụ 足túc 。 德đức 在tại 於ư 彼bỉ 。 謂vị 我ngã 但đãn 在tại 於ư 解giải 。 道đạo 前tiền 方phương 便tiện 。

復phục 有hữu 內nội 外ngoại 。 二nhị 十thập 五ngũ 法pháp 為vi 外ngoại 。 十thập 境cảnh 為vi 內nội 。 又hựu 於ư 二nhị 十thập 五ngũ 中trung 而nhi 分phần/phân 內nội 外ngoại 。 具cụ 緣duyên 一nhất 向hướng 在tại 外ngoại 。 呵ha 欲dục 棄khí 葢# 義nghĩa 兼kiêm 內nội 外ngoại 。 調điều 五ngũ 事sự 亦diệc 內nội 亦diệc 外ngoại 。 眠miên 食thực 在tại 外ngoại 。 餘dư 三tam 屬thuộc 內nội 。 五ngũ 法pháp 一nhất 向hướng 在tại 內nội 。 方phương 便tiện 得đắc 所sở 。 為vi 通thông 。 方phương 便tiện 背bối/bội 行hành 。 為vi 塞tắc 。 說thuyết 法Pháp 轉chuyển 心tâm 。 此thử 取thủ 解giải 也dã 。

五ngũ 欲dục 過quá 患hoạn

止Chỉ 觀Quán 云vân 。 呵ha 五ngũ 欲dục 者giả 。 謂vị 色sắc 聲thanh 香hương 味vị 觸xúc 。 十thập 住trụ 婆bà 沙sa 云vân 。 禁cấm 六lục 情tình 。 如như 縶# 狗cẩu 鹿lộc 魚ngư 蛇xà 猿viên 鳥điểu 。 狗cẩu 樂nhạo/nhạc/lạc 聚tụ 落lạc 。 鹿lộc 樂nhạo/nhạc/lạc 山sơn 澤trạch 。 魚ngư 樂nhạo/nhạc/lạc 池trì 沼chiểu 。 蛇xà 樂nhạo/nhạc/lạc 穴huyệt 居cư 。 猿viên 樂nhạo/nhạc/lạc 深thâm 林lâm 。 鳥điểu 樂nhạo/nhạc/lạc 依y 空không 。 六lục 根căn 樂nhạo/nhạc/lạc 六lục 塵trần 。 非phi 是thị 凡phàm 夫phu 。 淺thiển 智trí 弱nhược 志chí 所sở 能năng 降hàng 伏phục 。 唯duy 有hữu 智trí 慧tuệ 。 堅kiên 心tâm 正chánh 念niệm 。 乃nãi 能năng 降hàng 伏phục 。 總tổng 喻dụ 六lục 根căn 。 今kim 私tư 對đối 之chi 。 眼nhãn 貪tham 色sắc 。 色sắc 有hữu 質chất 像tượng 如như 聚tụ 落lạc 。 眼nhãn 如như 狗cẩu 也dã 。 耳nhĩ 貪tham 聲thanh 。 聲thanh 無vô 質chất 像tượng 如như 空không 澤trạch 。 耳nhĩ 如như 鹿lộc 也dã 。 鼻tị 貪tham 香hương 。 如như 魚ngư 也dã 。 舌thiệt 引dẫn 味vị 。 如như 蛇xà 也dã 。 身thân 着trước 觸xúc 。 如như 猨viên 也dã 。 心tâm 緣duyên 法pháp 。 如như 鳥điểu 也dã 。 今kim 除trừ 意ý 。 但đãn 明minh 五ngũ 塵trần 。 五ngũ 塵trần 非phi 欲dục 。 而nhi 其kỳ 中trung 有hữu 味vị 。 能năng 生sanh 行hành 人nhân 須tu 欲dục 之chi 心tâm 。 故cố 言ngôn 五ngũ 欲dục 。 譬thí 如như 陶đào 師sư 。 人nhân 客khách 延diên 請thỉnh 不bất 得đắc 就tựu 功công 。 五ngũ 欲dục 亦diệc 爾nhĩ 。 常thường 能năng 牽khiên 人nhân 入nhập 諸chư 魔ma 境cảnh 。 雖tuy 具cụ 前tiền 緣duyên 。 攝nhiếp 心tâm 難nạn/nan 立lập 。 是thị 故cố 須tu 訶ha 。 色sắc 欲dục 者giả 。 所sở 謂vị 赤xích 白bạch 長trường 短đoản 。 明minh 眸mâu 善thiện [耳*來]# 。 素tố 頸cảnh 翠thúy 眉mi 。 皓hạo 齒xỉ 丹đan 脣thần 。 乃nãi 至chí 依y 報báo 紅hồng 黃hoàng 朱chu 紫tử 。 諸chư 珍trân 寳# 物vật 。 惑hoặc 動động 人nhân 心tâm 。 如như 禪thiền 門môn 中trung 所sở 說thuyết 。 色sắc 害hại 尤vưu 深thâm 。 令linh 人nhân 狂cuồng 醉túy 。 生sanh 死tử 根căn 本bổn 。 良lương 由do 此thử 也dã 。 如như 難Nan 陀Đà 為vi 欲dục 持trì 戒giới 。 雖tuy 得đắc 羅La 漢Hán 。 習tập 氣khí 尚thượng 多đa 。 况# 復phục 具cụ 縳truyện 者giả 乎hồ 。 國quốc 王vương 耽đam 荒hoang 無vô 度độ 。 不bất 顧cố 宗tông 廟miếu 社xã 稷tắc 之chi 重trọng/trùng 。 為vì 欲dục 樂lạc 故cố 。 身thân 入nhập 怨oán 國quốc 。 此thử 間gian 上thượng 代đại 亾# 國quốc 敗bại 家gia 。 多đa 從tùng 欲dục 起khởi 。 赫hách 赫hách 宗tông 廟miếu 。 褒bao 姒# 滅diệt 之chi 。 即tức 其kỳ 事sự 也dã 。 經Kinh 云vân 。 眾chúng 生sanh 貪tham 狼lang 於ư 財tài 色sắc 。 坐tọa 之chi 不bất 得đắc 道Đạo 。 觀quán 經Kinh 云vân 。 色sắc 使sử 。 所sở 使sử 。 為vi 恩ân 愛ái 奴nô 。 不bất 得đắc 自tự 在tại 。 若nhược 能năng 知tri 色sắc 過quá 患hoạn 。 則tắc 不bất 為vi 所sở 欺khi 。 如như 是thị 呵ha 已dĩ 。 色sắc 欲dục 即tức 息tức 。 緣duyên 想tưởng 不bất 生sanh 。 專chuyên 心tâm 入nhập 定định 。 聲thanh 欲dục 者giả 。 即tức 嬌kiều 媚mị 妖yêu 詞từ 。 婬dâm 聲thanh 染nhiễm 語ngữ 。 [糸*系]# 竹trúc 絃huyền 管quản 。 釵thoa 釧xuyến 鈴linh 珮bội 等đẳng 聲thanh 也dã 。 香hương 欲dục 者giả 。 即tức 是thị 鬱uất 茀# 氛phân 氳uân 。 蘭lan 馨hinh 麝xạ 氣khí 。 芬phân 芳phương 酷khốc 烈liệt 。 郁uất 毓# 之chi 物vật 。 及cập 男nam 女nữ 身thân 分phần/phân 等đẳng 香hương 。 味vị 欲dục 者giả 。 即tức 是thị 酒tửu 肉nhục 珍trân 肴hào 。 肥phì 腴# 津tân 膩nị 。 甘cam 甜điềm 酸toan 辣lạt 。 酥tô 油du 鮮tiên 血huyết 等đẳng 也dã 。 觸xúc 欲dục 者giả 。 即tức 是thị 冷lãnh 煖noãn 細tế 滑hoạt 輕khinh 重trọng 強cường/cưỡng 輭nhuyễn 。 名danh 衣y 上thượng 服phục 。 男nam 女nữ 身thân 分phần/phân 等đẳng 。 此thử 五ngũ 過quá 患hoạn 。 (# 云vân 云vân )# 。

金kim 石thạch [糸*系]# 竹trúc 等đẳng

輔phụ 行hành 云vân 。 自tự 古cổ 有hữu 樂nhạo/nhạc/lạc 。 不bất 出xuất 八bát 音âm 。 土thổ/độ 曰viết 塤# 。 今kim 童đồng 子tử 猶do 吹xuy 之chi 。 匏# 曰viết 笙sanh 。 皮bì 曰viết 鼓cổ 。 竹trúc 曰viết 管quản 。 [糸*系]# 曰viết 絃huyền 。 石thạch 曰viết 磬khánh 。 金kim 曰viết 鐘chung 。 木mộc 曰viết 柷# 。 所sở 以dĩ 作tác 樂nhạc 調điều 八bát 音âm 。 改cải 人nhân 邪tà 志chí 。 全toàn 其kỳ 正chánh 性tánh 。 移di 風phong 易dị 俗tục 。 今kim 之chi 樂lạc 者giả 。 鄭trịnh 衛vệ 之chi 聲thanh 。 增tăng 狂cuồng 逸dật 。 壞hoại 正chánh 性tánh 。 是thị 故cố 須tu 呵ha 。

仙tiên 人nhân 聞văn 舍xá 脂chi 語ngữ 失thất 通thông

輔phụ 行hành 云vân 。 佛Phật 未vị 出xuất 時thời 。 帝Đế 釋Thích 常thường 詣nghệ 提đề 波ba 延diên 那na 仙tiên 人nhân 所sở 聽thính 法Pháp 。 舍xá 脂chi 念niệm 云vân 。 帝Đế 釋Thích 捨xả 我ngã 欲dục 詣nghệ 餘dư 女nữ 。 隱ẩn 形hình 上thượng 車xa 。 到đáo 仙tiên 人nhân 所sở 。 帝Đế 釋Thích 見kiến 。 乃nãi 語ngữ 言ngôn 。 仙tiên 人nhân 不bất 欲dục 見kiến 女nữ 。 汝nhữ 可khả 還hoàn 去khứ 。 苦khổ 不bất 肯khẳng 去khứ 。 帝Đế 釋Thích 以dĩ 荷hà 莖hành 打đả 之chi 。 舍xá 脂chi 乃nãi 以dĩ 輭nhuyễn 語ngữ 謝tạ 帝Đế 釋Thích 。 諸chư 仙tiên 聞văn 聲thanh 起khởi 欲dục 。 螺loa 髻kế 落lạc 地địa 。 失thất 通thông 。

因nhân 五ngũ 欲dục 招chiêu 過quá

輔phụ 行hành 云vân 。 如như 頻Tần 婆Bà 娑Sa 羅La 王Vương 。 以dĩ 色sắc 欲dục 故cố 身thân 入nhập 敵địch 國quốc 。 獨độc 在tại 婬dâm 女nữ 阿a 梵Phạm 婆bà 羅la 房phòng 中trung 。 優ưu 填điền 王vương 以dĩ 色sắc 染nhiễm 故cố 。 截tiệt 五ngũ 百bách 仙tiên 人nhân 手thủ 足túc 。 聲thanh 欲dục 。 如như 五ngũ 百bách 仙tiên 人nhân 。 雪Tuyết 山Sơn 中trung 住trụ 。 聞văn 甄chân 迦ca 羅la 女nữ 於ư 雪Tuyết 山Sơn 浴dục 而nhi 歌ca 。 聞văn 其kỳ 歌ca 聲thanh 。 即tức 失thất 禪thiền 定định 。 心tâm 醉túy 狂cuồng 逸dật 。 香hương 欲dục 。 如như 一nhất 比Bỉ 丘Khâu 。 在tại 蓮liên 華hoa 池trì 邊biên 聞văn 華hoa 香hương 氣khí 。 心tâm 生sanh 愛ái 樂nhạo 。 池trì 神thần 即tức 大đại 訶ha 責trách 。 何hà 故cố 偷thâu 我ngã 香hương 氣khí 。 以dĩ 着trước 香hương 故cố 。 令linh 諸chư 結kết 使sử 臥ngọa 者giả 皆giai 起khởi 。 味vị 欲dục 。 如như 一nhất 沙Sa 彌Di 。 染nhiễm 着trước 酪lạc 味vị 。 命mạng 終chung 後hậu 。 即tức 生sanh 酪lạc 中trung 受thọ 於ư 蟲trùng 身thân 。 師sư 得đắc 羅La 漢Hán 。 僧Tăng 分phần/phân 酪lạc 時thời 。 云vân 徐từ 徐từ 。 莫mạc 傷thương 愛ái 酪lạc 沙Sa 彌Di 。 人nhân 問vấn 其kỳ 故cố 。

答đáp 言ngôn 。

此thử 蟲trùng 本bổn 是thị 我ngã 沙Sa 彌Di 。 以dĩ 愛ái 酪lạc 故cố 生sanh 此thử 酪lạc 中trung 。 觸xúc 欲dục 。 如như 劫kiếp 撥bát 仙tiên 人nhân 。 得đắc 五ngũ 神thần 通thông 。 王vương 所sở 敬kính 重trọng 。 飛phi 行hành 徃# 反phản 。 王vương 自tự 捧phủng 足túc 。 布bố 髮phát 與dữ 行hành 。 積tích 有hữu 歲tuế 年niên 。 王vương 有hữu 務vụ 遠viễn 行hành 。 有hữu 女nữ 端đoan 正chánh 無vô 比tỉ 。 王vương 告cáo 女nữ 言ngôn 。 吾ngô 今kim 遠viễn 行hành 。 汝nhữ 供cung 如như 我ngã 。 彼bỉ 仙tiên 飛phi 至chí 王vương 宮cung 。 王vương 女nữ 以dĩ 手thủ 擎kình 坐tọa 着trước 案án 上thượng 。 觸xúc 女nữ 柔nhu 輭nhuyễn 。 即tức 起khởi 欲dục 意ý 。 因nhân 觸xúc 欲dục 故cố 。 退thoái 失thất 神thần 通thông 。 步bộ 行hành 出xuất 宮cung 。 為vì 王vương 說thuyết 偈kệ 訶ha 之chi 。

三tam 世thế 九cửu 惱não

輔phụ 行hành 云vân 。 文văn 通thông 列liệt 三tam 。 謂vị 一nhất 惱não 我ngã 。 二nhị 惱não 我ngã 親thân 。 三tam 讚tán 我ngã 怨oán 。 三tam 世thế 各các 爾nhĩ 。 故cố 合hợp 為vi 九cửu 。 問vấn 。 過quá 去khứ 已dĩ 去khứ 。 未vị 來lai 未vị 至chí 。 云vân 何hà 名danh 惱não 。 答đáp 。 惱não 雖tuy 過quá 未vị 。 境cảnh 實thật 現hiện 在tại 。 與dữ 時thời 相tương 值trị 則tắc 生sanh 於ư 惱não 。 及cập 以dĩ 過quá 去khứ 曾tằng 惱não 於ư 我ngã 。 若nhược 離ly 嗔sân 者giả 。 雖tuy 有hữu 惱não 。 境cảnh 惱não 心tâm 不bất 生sanh 。

眠miên 名danh 增tăng 心tâm 數số 法pháp

輔phụ 行hành 云vân 。 此thử 中trung 總tổng 說thuyết 睡thụy 眠miên 之chi 法pháp 。 能năng 令linh 心tâm 數số 增tăng 長trưởng 不bất 息tức 。 彼bỉ 俱câu 舍xá 頌tụng 中trung 約ước 法pháp 相tướng 者giả 云vân 。 睡thụy 眠miên 遍biến 不bất 違vi 。 若nhược 有hữu 皆giai 增tăng 一nhất 。 以dĩ 通thông 三tam 性tánh 故cố 也dã 。 善thiện 心tâm 所sở 有hữu 二nhị 十thập 二nhị 法pháp 俱câu 起khởi 。 十thập 大đại 地địa 。 十thập 大đại 善thiện 地địa 。 及cập 尋tầm 伺tứ 。 有hữu 時thời 增tăng 惡ác 作tác 。 不bất 善thiện 心tâm 應ưng 有hữu 二nhị 十thập 。 謂vị 大đại 地địa 十thập 。 大đại 煩phiền 惱não 地địa 六lục 。 大đại 不bất 善thiện 二nhị 。 尋tầm 伺tứ 二nhị 。 四tứ 煩phiền 惱não 忿phẫn 等đẳng 惡ác 作tác 二nhị 十thập 一nhất 。 有hữu 覆phú 有hữu 十thập 八bát 。 無vô 覆phú 許hứa 十thập 二nhị 。 如như 前tiền 心tâm 品phẩm 中trung 。 若nhược 有hữu 皆giai 增tăng 一nhất 。

掉trạo 悔hối 葢#

輔phụ 行hành 云vân 。 掉trạo 。 動động 也dã 。 掉trạo 之chi 為vi 法pháp 。 破phá 出xuất 家gia 心tâm 。 攝nhiếp 猶do 不bất 定định 。 況huống 更cánh 掉trạo 散tán 。 大đại 論luận 云vân 。 汝nhữ 已dĩ 剃thế 髮phát 着trước 袈ca 裟sa 。 執chấp 持trì 瓦ngõa 鉢bát 行hành 乞khất 食thực 。 云vân 何hà 樂nhạo/nhạc/lạc 着trước 戲hí 論luận 法pháp 。 放phóng 逸dật 縱túng 恣tứ 失thất 法pháp 利lợi 。 所sở 言ngôn 悔hối 者giả 二nhị 種chủng 。 一nhất 掉trạo 後hậu 生sanh 悔hối 。 二nhị 如như 重trọng 罪tội 人nhân 。 常thường 懷hoài 怖bố 畏úy 。 悔hối 箭tiễn 入nhập 心tâm 。 堅kiên 不bất 可khả 拔bạt 。 今kim 亦diệc 具cụ 二nhị 。

猶do 豫dự

輔phụ 行hành 云vân 。 猶do 豫dự 者giả 。 不bất 决# 之chi 總tổng 名danh 。 猶do 者giả 。 爾nhĩ 雅nhã 云vân 。 如như 麂# 。 善thiện 登đăng 木mộc 。 尸thi 子tử 言ngôn 。 五ngũ 尺xích 大đại 犬khuyển 曰viết 猶do 。 說thuyết 文văn 云vân 。 隴# 右hữu 謂vị 犬khuyển 子tử 為vi 猶do 。 亦diệc 貜# 屬thuộc 。 言ngôn 此thử 犬khuyển 子tử 或hoặc 隨tùy 人nhân 行hành 時thời 。 前tiền 後hậu 不bất 定định 。 故cố 名danh 猶do 豫dự 。 疑nghi 雖tuy 有hữu 過quá 。 善thiện 須tu 思tư 擇trạch 。 於ư 自tự 身thân 心tâm 。 决# 不bất 應ưng 疑nghi 。 師sư 法pháp 二nhị 疑nghi 。 須tu 曉hiểu 其kỳ 時thời 。 若nhược 未vị 入nhập 三tam 昧muội 來lai 。 於ư 此thử 二nhị 法pháp 若nhược 不bất 疑nghi 者giả 。 或hoặc 當đương 復phục 着trước 邪tà 師sư 邪tà 法pháp 。 故cố 應ưng 熟thục 疑nghi 。 善thiện 思tư 擇trạch 之chi 。 疑nghi 為vi 解giải 津tân 。 此thử 之chi 謂vị 也dã 。 師sư 法pháp 已dĩ 正chánh 。 依y 法Pháp 修tu 行hành 。

爾nhĩ 時thời 三tam 疑nghi 永vĩnh 須tu 棄khí 捨xả 。

五ngũ 葢# 棄khí 法pháp

輔phụ 行hành 云vân 。 此thử 五ngũ 葢# 中trung 三tam 事sự 各các 立lập 。 謂vị 貪tham 嗔sân 疑nghi 。 二nhị 事sự 共cộng 立lập 。 謂vị 睡thụy 眠miên 掉trạo 悔hối 。 俱câu 舍xá 云vân 。 食thực 治trị 用dụng 同đồng 故cố 。 貪tham 欲dục 以dĩ 妙diệu 欲dục 為vi 食thực 。 不bất 淨tịnh 觀quán 為vi 治trị 。 嗔sân 恚khuể 以dĩ 可khả 憎tăng 相tương/tướng 為vi 食thực 。 慈từ 心tâm 觀quán 為vi 治trị 。 疑nghi 以dĩ 三tam 世thế 相tương/tướng 為vi 食thực 。 緣duyên 起khởi 觀quán 為vi 治trị 。 故cố 各các 立lập 一nhất 。 昬# 沉trầm 睡thụy 眠miên 以dĩ 五ngũ 法pháp 為vi 食thực 。 一nhất 懵mộng 憒hội 。 二nhị 不bất 樂lạc 。 三tam 嚬tần 欠khiếm 。 四tứ 食thực 不bất 平bình 等đẳng 性tánh 。 五ngũ 心tâm 羸luy 劣liệt 性tánh 。 以dĩ 毘Tỳ 鉢Bát 舍Xá 那Na 治trị 。 掉trạo 舉cử 惡ác 作tác 。 以dĩ 四tứ 法pháp 為vi 食thực 。 一nhất 親thân 里lý 尋tầm 。 二nhị 國quốc 土độ 尋tầm 。 三tam 不bất 死tử 尋tầm 。 四tứ 念niệm 音âm 事sự 尋tầm 。 以dĩ 奢xa 摩ma 他tha 治trị 。

調điều 食thực

輔phụ 行hành 云vân 。 波Ba 斯Tư 匿Nặc 王Vương 。 食thực 噉đạm 太thái 過quá 。 身thân 重trọng/trùng 懈giải 怠đãi 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 。 於ư 身thân 失thất 利lợi 。 又hựu 養dưỡng 生sanh 法pháp 云vân 。 人nhân 欲dục 常thường 勞lao 。 食thực 欲dục 常thường 少thiểu 。 勞lao 無vô 過quá 極cực 。 少thiểu 不bất 至chí 虛hư 。 去khứ 肥phì 膩nị 。 節tiết 醎hàm 酸toan 。 俗tục 養dưỡng 生sanh 法pháp 尚thượng 令linh 自tự 勞lao 。 豈khởi 志chí 道đạo 者giả 過quá 食thực 懈giải 怠đãi 。 非phi 唯duy 失thất 利lợi 而nhi 已dĩ 。 亦diệc 乃nãi 增tăng 病bệnh 損tổn 生sanh 。

眠miên 是thị 眼nhãn 食thực

輔phụ 行hành 云vân 。 佛Phật 說thuyết 法pháp 時thời 。 阿a 那na 律luật 眼nhãn 睡thụy 。 佛Phật 說thuyết 偈kệ 言ngôn 。 咄đốt 咄đốt 何hà 為vi 睡thụy 。 螺loa 螄# 蚌# 蛤# 類loại 。 那na 律luật 誓thệ 曰viết 。 自tự 今kim 已dĩ 後hậu 。 形hình 融dung 體thể 爛lạn 。 終chung 不bất 眼nhãn 睡thụy 。 因nhân 達đạt 曉hiểu 不bất 眠miên 。 眼nhãn 根căn 便tiện 失thất 。 佛Phật 令lệnh 耆Kỳ 域Vực 治trị 之chi 。 耆Kỳ 域Vực 曰viết 若nhược 少thiểu 不bất 眠miên 。 治trị 之chi 可khả 差sai 。 此thử 不bất 可khả 治trị 也dã 。

佛Phật 告cáo 那na 律luật 。

汝nhữ 當đương 寢tẩm 息tức 。 一nhất 切thiết 由do 食thực 存tồn 。 眼nhãn 以dĩ 眠miên 為vi 食thực 。 乃nãi 至chí 意ý 以dĩ 法pháp 為vi 食thực 。 涅Niết 槃Bàn 以dĩ 不bất 放phóng 逸dật 為vi 食thực 。 我ngã 無vô 放phóng 逸dật 。 得đắc 至chí 涅Niết 槃Bàn 。 那na 律luật 云vân 。 我ngã 不bất 敢cảm 違vi 。 後hậu 因nhân 得đắc 天thiên 眼nhãn 。 眠miên 是thị 欲dục 界giới 報báo 法pháp 。 既ký 未vị 得đắc 禪thiền 。 但đãn 可khả 調điều 停đình 而nhi 已dĩ 。

三tam 事sự 合hợp 調điều

止Chỉ 觀Quán 云vân 。 調điều 身thân 調điều 息tức 調điều 心tâm 此thử 應ưng 合hợp 用dụng 。 不bất 應ưng 別biệt 說thuyết 。 但đãn 有hữu 初sơ 中trung 後hậu 方phương 法pháp 不bất 同đồng 。 是thị 則tắc 入nhập 住trụ 出xuất 相tương/tướng 有hữu 異dị 調điều 三tam 事sự 者giả 。 行hành 人nhân 欲dục 入nhập 三tam 昧muội 。 調điều 身thân 之chi 宜nghi 。 若nhược 在tại 定định 外ngoại 。 行hành 住trụ 進tiến 止chỉ 。 動động 靜tĩnh 運vận 為vi 詳tường 審thẩm 。 若nhược 所sở 作tác 麤thô 獷quánh 。 則tắc 氣khí 隨tùy 麤thô 。 以dĩ 氣khí 麤thô 故cố 。 則tắc 心tâm 散tán 難nạn/nan 錄lục 。 兼kiêm 復phục 坐tọa 時thời 煩phiền 憒hội 。 心tâm 不bất 恬điềm 怡di 。 是thị 以dĩ 雖tuy 在tại 定định 外ngoại 。 亦diệc 須tu 用dụng 心tâm 逆nghịch 作tác 方phương 便tiện 。 坐tọa 法pháp 。 如như 文văn 。 舉cử 要yếu 言ngôn 之chi 。 不bất 寛# 不bất 急cấp 是thị 身thân 調điều 相tương/tướng 。 第đệ 二nhị 調điều 息tức 。 息tức 凡phàm 有hữu 四tứ 。 一nhất 風phong 。 二nhị 喘suyễn 。 三tam 氣khí 。 四tứ 息tức 。 前tiền 三tam 不bất 為vi 調điều 相tương/tướng 。 後hậu 一nhất 為vi 調điều 相tương/tướng 。 守thủ 風phong 則tắc 散tán 。 守thủ 喘suyễn 則tắc 結kết 。 守thủ 氣khí 則tắc 勞lao 。 守thủ 息tức 則tắc 定định 。 前tiền 三tam 不bất 調điều 。 心tâm 亦diệc 難nạn/nan 定định 。 若nhược 欲dục 調điều 之chi 。 當đương 依y 三tam 法pháp 。 一nhất 者giả 下hạ 着trước 安an 心tâm 。 二nhị 者giả 寛# 身thân 體thể 。 三tam 者giả 想tưởng 氣khí 徧biến 毛mao 孔khổng 出xuất 入nhập 通thông 同đồng 無vô 障chướng 。 若nhược 細tế 其kỳ 心tâm 。 令linh 息tức 微vi 微vi 。 然nhiên 息tức 調điều 則tắc 眾chúng 患hoạn 不bất 生sanh 。 其kỳ 心tâm 易dị 定định 。 舉cử 要yếu 言ngôn 之chi 。 不bất 澁sáp 不bất 滑hoạt 。 是thị 息tức 調điều 相tương/tướng 。 第đệ 三tam 調điều 心tâm 。 有hữu 二nhị 義nghĩa 。 一nhất 者giả 調điều 伏phục 亂loạn 念niệm 。 不bất 令linh 越việt 逸dật 。 二nhị 者giả 當đương 令linh 沉trầm 浮phù 。 寬khoan 急cấp 得đắc 所sở 。 何hà 等đẳng 為vi 沉trầm 相tương/tướng 。

若nhược 坐tọa 時thời 心tâm 中trung 昬# 暗ám 無vô 所sở 記ký 錄lục 。 頭đầu 好hảo/hiếu 低đê 垂thùy 。 是thị 為vi 沉trầm 相tương/tướng 爾nhĩ 時thời 當đương 繫hệ 念niệm 鼻tị 端đoan 。 令linh 心tâm 住trụ 在tại 緣duyên 中trung 。 何hà 等đẳng 為vi 浮phù 相tương/tướng 。

若nhược 坐tọa 時thời 心tâm 神thần 飄phiêu 動động 。 身thân 亦diệc 不bất 安an 。 念niệm 在tại 異dị 緣duyên 。 此thử 是thị 浮phù 相tương/tướng 。

爾nhĩ 時thời 宐# 安an 心tâm 向hướng 下hạ 係hệ 緣duyên 。 制chế 諸chư 亂loạn 念niệm 。 心tâm 則tắc 定định 住trụ 。 此thử 則tắc 心tâm 易dị 安an 靜tĩnh 。 舉cử 要yếu 言ngôn 之chi 。 不bất 沉trầm 不bất 浮phù 是thị 心tâm 調điều 相tương/tướng 。 欲dục 入nhập 定định 時thời 。 從tùng 麤thô 入nhập 細tế 。 身thân 為vi 麤thô 。 息tức 居cư 中trung 。 心tâm 最tối 細tế 。 此thử 則tắc 入nhập 定định 初sơ 方phương 便tiện 也dã 。 欲dục 出xuất 定định 時thời 。 應ưng 先tiên 放phóng 心tâm 異dị 緣duyên 。 開khai 口khẩu 放phóng 氣khí 。 想tưởng 息tức 從tùng 百bách 脈mạch 隨tùy 意ý 而nhi 散tán 。 然nhiên 後hậu 微vi 微vi 動động 身thân 。 (# 云vân 云vân )# 。 此thử 為vi 出xuất 定định 調điều 身thân 息tức 心tâm 方phương 便tiện 。 以dĩ 從tùng 細tế 出xuất 麤thô 故cố 。 是thị 名danh 善thiện 入nhập 出xuất 住trụ 。 偈kệ 云vân 。 進tiến 止chỉ 有hữu 次thứ 第đệ 。 麤thô 細tế 不bất 相tương 違vi 。 譬thí 如như 善thiện 調điều 馬mã 。 欲dục 去khứ 而nhi 欲dục 住trụ 。

行hành 五ngũ 法pháp 合hợp 譬thí

輔phụ 行hành 云vân 。 行hành 五ngũ 法pháp 者giả 。 謂vị 欲dục 進tiến 念niệm 巧xảo 慧tuệ 一nhất 心tâm 。 前tiền 喻dụ 陶đào 師sư 。 眾chúng 事sự 悉tất 整chỉnh 。 而nhi 不bất 肯khẳng 作tác 。 作tác 不bất 殷ân 勤cần 。 不bất 存tồn 作tác 法pháp 。 作tác 不bất 巧xảo 便tiện 。 作tác 不bất 專chuyên 一nhất 。 則tắc 事sự 無vô 成thành 。 初sơ 文văn 先tiên 反phản 合hợp 。 無vô 五ngũ 法pháp 。 則tắc 所sở 作tác 不bất 成thành 。 初sơ 不bất 肯khẳng 作tác 。 譬thí 無vô 樂nhạo 欲dục 。 作tác 不bất 殷ân 勤cần 。 譬thí 無vô 精tinh 進tấn 。 不bất 存tồn 作tác 法pháp 。 譬thí 無vô 念niệm 也dã 。 作tác 不bất 巧xảo 便tiện 。 譬thí 無vô 慧tuệ 也dã 。 作tác 不bất 專chuyên 一nhất 。 譬thí 無vô 一nhất 心tâm 。 則tắc 事sự 不bất 成thành 。 譬thí 正chánh 行hạnh 不bất 成thành 。 今kim 註chú 中trung 若nhược 無vô 兩lưỡng 字tự 。 總tổng 冠quan 於ư 下hạ 。 次thứ 第đệ 反phản 合hợp 無vô 五ngũ 法pháp 。 若nhược 能năng 兩lưỡng 字tự 。 [寇-(敲-高)+(利-禾)]# 下hạ 五ngũ 句cú 。 正chánh 合hợp 有hữu 五ngũ 法pháp 。

十thập 法pháp 通thông 名danh 乗#

輔phụ 行hành 云vân 。 法pháp 華hoa 大đại 車xa 以dĩ 譬thí 十thập 法pháp 。 且thả 順thuận 經kinh 文văn 次thứ 第đệ 。 不bất 復phục 依y 於ư 十thập 法pháp 次thứ 第đệ 。 大đại 車xa 高cao 廣quảng 。 不bất 思tư 議nghị 境cảnh 也dã 。 幰hiển 葢# 慈từ 悲bi 。 寳# 繩thằng 交giao 絡lạc 。 即tức 發phát 心tâm 也dã 。 安an 置trí 丹đan 枕chẩm 。 枕chẩm 有hữu 內nội 外ngoại 。 若nhược 車xa 內nội 枕chẩm 。 休hưu 息tức 眾chúng 行hành 。 即tức 安an 心tâm 也dã 。 若nhược 車xa 外ngoại 枕chẩm 。 或hoặc 動động 或hoặc 靜tĩnh 。 動động 靜tĩnh 秪# 是thị 通thông 塞tắc 義nghĩa 也dã 。 破phá 塞tắc 存tồn 通thông 。 即tức 塞tắc 而nhi 通thông 。 其kỳ 疾tật 如như 風phong 。 即tức 破phá 無vô 明minh 。 是thị 破phá 徧biến 義nghĩa 也dã 。 始thỉ 自tự 白bạch 牛ngưu 。 終chung 至chí 平bình 正chánh 。 道Đạo 品Phẩm 義nghĩa 也dã 。 又hựu 多đa 僕bộc 從tùng 。 即tức 正chánh 助trợ 也dã 。 遊du 於ư 四tứ 方phương 。 即tức 次thứ 位vị 也dã 。 安an 忍nhẫn 秪# 是thị 忍nhẫn 於ư 五ngũ 品phẩm 違vi 順thuận 二nhị 境cảnh 。 令linh 入nhập 六lục 根căn 。 離ly 愛ái 秪# 是thị 離ly 六lục 根căn 中trung 相tương 似tự 法pháp 愛ái 。 是thị 知tri 前tiền 七thất 正chánh 明minh 車xa 體thể 及cập 以dĩ 具cụ 度độ 。 後hậu 三tam 秪# 是thị 乗# 之chi 所sở 涉thiệp 。 若nhược 無vô 所sở 涉thiệp 。 運vận 義nghĩa 不bất 成thành 。 是thị 故cố 十thập 法pháp 通thông 名danh 乗# 也dã 。

現hiện 前tiền 隂# 妄vọng 。 一nhất 剎sát 那na 心tâm

讀đọc 教giáo 記ký 云vân 。 定định 境cảnh 用dụng 觀quán 。 一nhất 家gia 宗tông 要yếu 。 必tất 先tiên 詳tường 於ư 解giải 行hành 之chi 文văn 。 解giải 行hành 詳tường 。 境cảnh 觀quán 明minh 矣hĩ 。 (# 文văn )# 詳tường 解giải 云vân 。 止Chỉ 觀Quán 一nhất 部bộ 。 其kỳ 要yếu 在tại 乎hồ 解giải 之chi 與dữ 行hành 。 解giải 則tắc 解giải 於ư 諸chư 法pháp 本bổn 真chân 。 行hành 則tắc 立lập 行hành 。 定định 境cảnh 用dụng 觀quán 。 正chánh 用dụng 觀quán 時thời 。 的đích 觀quán 現hiện 前tiền 一nhất 念niệm 妄vọng 心tâm 具cụ 三tam 千thiên 法pháp 。 三tam 千thiên 即tức 一nhất 念niệm 。 一nhất 念niệm 即tức 三tam 千thiên 。 不bất 縱túng/tung 不bất 橫hoạnh/hoành 。 不bất 前tiền 不bất 後hậu 。 觀quán 之chi 不bất 已dĩ 。 則tắc 隂# 境cảnh 轉chuyển 成thành 不bất 思tư 議nghị 矣hĩ 。 不bất 思tư 議nghị 境cảnh 。 境cảnh 即tức 是thị 觀quán 。 兩lưỡng 重trọng/trùng 能năng 所sở 。 歷lịch 歷lịch 分phân 明minh 。 詳tường 夫phu 祖tổ 師sư 之chi 意ý 。 說thuyết 有hữu 次thứ 第đệ 。 用dụng 在tại 一nhất 心tâm 。 稱xưng 性tánh 而nhi 觀quán 。 絕tuyệt 待đãi 而nhi 照chiếu 。 焉yên 有hữu 初sơ 重trọng/trùng 次thứ 重trọng/trùng 之chi 分phần 。 因nhân 示thị 之chi 曰viết 。 不bất 思tư 議nghị 境cảnh 是thị 能năng 觀quán 觀quán 法pháp 。 即tức 是thị 所sở 顯hiển 法Pháp 門môn 。

揀giản 思tư 議nghị 心tâm 取thủ 不bất 思tư 議nghị 心tâm 。 亦diệc 性tánh 德đức 境cảnh

止Chỉ 觀Quán 云vân 。 一nhất 觀quán 心tâm 不bất 可khả 思tư 議nghị 境cảnh 者giả 。 此thử 境cảnh 難nạn/nan 說thuyết 。 先tiên 明minh 思tư 議nghị 境cảnh 。 令linh 不bất 思tư 議nghị 境cảnh 易dị 顯hiển 。 思tư 議nghị 者giả 。 小tiểu 乗# 亦diệc 說thuyết 心tâm 生sanh 一nhất 切thiết 法pháp 。 謂vị 六lục 道đạo 因nhân 果quả 。 三tam 界giới 輪luân 環hoàn 。 若nhược 去khứ 凡phàm 欣hân 聖thánh 。 則tắc 棄khí 下hạ 上thượng 出xuất 。 灰hôi 身thân 滅diệt 智trí 。 乃nãi 是thị 有hữu 作tác 四Tứ 諦Đế 。 葢# 思tư 議nghị 法pháp 也dã 。 大đại 乗# 亦diệc 明minh 心tâm 生sanh 一nhất 切thiết 法pháp 。 謂vị 十thập 法Pháp 界Giới 也dã 。 若nhược 觀quán 心tâm 是thị 有hữu 。 有hữu 善thiện 有hữu 惡ác 。 惡ác 則tắc 三tam 品phẩm 。 三tam 途đồ 因nhân 果quả 也dã 。 善thiện 則tắc 三tam 品phẩm 。 修tu 羅la 人nhân 天thiên 因nhân 果quả 。 觀quán 此thử 六lục 道đạo 無vô 常thường 生sanh 滅diệt 。 能năng 觀quán 之chi 心tâm 亦diệc 。 念niệm 念niệm 不bất 住trụ 。 又hựu 能năng 觀quán 所sở 觀quán 悉tất 是thị 緣duyên 生sanh 。 緣duyên 生sanh 即tức 空không 。 竝tịnh 是thị 二nhị 乗# 因nhân 果quả 法pháp 也dã 。 若nhược 觀quán 此thử 空không 有hữu 。 墮đọa 落lạc 二nhị 邊biên 。 沉trầm 空không 滯trệ 有hữu 。 而nhi 起khởi 大đại 慈từ 。 悲bi 入nhập 假giả 化hóa 物vật 。 實thật 無vô 身thân 。 假giả 作tác 身thân 。 實thật 無vô 空không 。 假giả 說thuyết 空không 。 而nhi 化hóa 導đạo 之chi 。 即tức 菩Bồ 薩Tát 因nhân 果quả 法pháp 也dã 。 觀quán 此thử 法Pháp 能năng 度độ 。 所sở 度độ 皆giai 是thị 中trung 道đạo 。 實thật 相tướng 之chi 法pháp 畢tất 竟cánh 清thanh 淨tịnh 。 誰thùy 善thiện 誰thùy 惡ác 。 誰thùy 有hữu 誰thùy 無vô 。 誰thùy 度độ 誰thùy 不bất 度độ 。 一nhất 切thiết 法pháp 悉tất 如như 是thị 。 是thị 佛Phật 因nhân 果quả 法pháp 也dã 。 此thử 之chi 十thập 法pháp 邐lệ 迤dĩ 淺thiển 深thâm 。 皆giai 從tùng 心tâm 出xuất 。 雖tuy 是thị 大đại 乗# 無vô 量lượng 四Tứ 諦Đế 所sở 攝nhiếp 。 猶do 是thị 思tư 議nghị 之chi 境cảnh 。 非phi 今kim 止Chỉ 觀Quán 所sở 觀quán 也dã 。 不bất 可khả 思tư 議nghị 境cảnh 者giả 。 如như 華hoa 嚴nghiêm 云vân 。 心tâm 如như 工công 畵họa 師sư 。 造tạo 種chủng 種chủng 五ngũ 隂# 。 一nhất 切thiết 世thế 間gian 中trung 。 無vô 不bất 從tùng 心tâm 造tạo 。 種chủng 種chủng 五ngũ 隂# 者giả 。 如như 前tiền 十thập 法Pháp 界Giới 五ngũ 隂# 也dã 。 法Pháp 界Giới 三tam 義nghĩa 。 十thập 數số 是thị 能năng 依y 。 法Pháp 界Giới 是thị 所sở 依y 。 能năng 所sở 合hợp 稱xưng 。 故cố 言ngôn 十thập 法Pháp 界Giới 。 又hựu 此thử 十thập 法pháp 各các 各các 因nhân 。 各các 各các 果quả 。 不bất 相tương 混hỗn 濫lạm 。 故cố 言ngôn 十thập 法Pháp 界Giới 。 又hựu 此thử 十thập 法pháp 一nhất 一nhất 當đương 體thể 皆giai 是thị 法Pháp 界Giới 。 故cố 言ngôn 十thập 法Pháp 界Giới 。 夫phu 一nhất 心tâm 具cụ 十thập 法Pháp 界Giới 。 一nhất 法Pháp 界Giới 又hựu 具cụ 十thập 法Pháp 界Giới 百bách 法Pháp 界Giới 。 一nhất 界giới 具cụ 三tam 。 十thập 種chủng 世thế 間gian 。 百bách 法Pháp 界Giới 具cụ 三tam 千thiên 種chủng 世thế 間gian 。 此thử 三tam 千thiên 在tại 一nhất 念niệm 心tâm 。 若nhược 無vô 心tâm 而nhi 已dĩ 。 介giới 爾nhĩ 有hữu 心tâm 。 即tức 具cụ 三tam 千thiên 。 亦diệc 不bất 言ngôn 一nhất 心tâm 在tại 前tiền 。 一nhất 切thiết 法pháp 在tại 後hậu 。 亦diệc 不bất 言ngôn 一nhất 切thiết 法pháp 在tại 前tiền 。 一nhất 心tâm 在tại 後hậu 。 例lệ 如như 八bát 相tương/tướng 遷thiên 物vật 。 物vật 在tại 相tương/tướng 前tiền 。 物vật 不bất 被bị 遷thiên 。 相tương/tướng 在tại 物vật 前tiền 。 相tương/tướng 不bất 被bị 遷thiên 。 前tiền 亦diệc 不bất 可khả 。 後hậu 亦diệc 不bất 可khả 。 袛# 物vật 論luận 相tương/tướng 遷thiên 。 祗chi 相tương/tướng 遷thiên 論luận 物vật 。 今kim 心tâm 亦diệc 如như 是thị 。 若nhược 從tùng 一nhất 心tâm 生sanh 。 一nhất 切thiết 法pháp 者giả 。 此thử 則tắc 是thị 縱túng/tung 。 若nhược 心tâm 一nhất 時thời 含hàm 。 一nhất 切thiết 法pháp 者giả 。 此thử 即tức 是thị 橫hoạnh/hoành 。 縱túng/tung 亦diệc 不bất 可khả 。 橫hoạnh/hoành 亦diệc 不bất 可khả 。 祗chi 心tâm 是thị 一nhất 切thiết 法pháp 。 一nhất 切thiết 法pháp 是thị 心tâm 。 故cố 非phi 縱túng/tung 非phi 橫hoạnh/hoành 。 非phi 一nhất 非phi 異dị 。 玄huyền 妙diệu 深thâm 絕tuyệt 。 非phi 識thức 所sở 識thức 。 非phi 言ngôn 所sở 言ngôn 。 所sở 以dĩ 稱xưng 為vi 不bất 思tư 議nghị 境cảnh 。 意ý 在tại 於ư 此thử 。

揀giản 境cảnh 及cập 心tâm

文văn 句cú 觀quán 心tâm 釋thích 山sơn 。 結kết 文văn 云vân 即tức 別biệt 圓viên 二nhị 觀quán 。 (# 云vân 云vân )# 。 妙diệu 樂lạc 釋thích 云vân 云vân 者giả 。 亦diệc 應ưng 於ư 此thử 以dĩ 辯biện 二nhị 觀quán 同đồng 異dị 之chi 相tướng 。 方phương 便tiện 正chánh 修tu 。 簡giản 境cảnh 及cập 心tâm 并tinh 對đối 前tiền 二nhị 以dĩ 辯biện 權quyền 實thật 等đẳng 。 乃nãi 至chí 四tứ 觀quán 亦diệc 須tu 開khai 顯hiển 。

去khứ 思tư 議nghị 取thủ 不bất 思tư 議nghị

光quang 記ký 中trung 僻tích 執chấp 云vân 。 唯duy 止Chỉ 觀Quán 中trung 從tùng 行hành 觀quán 法pháp 得đắc 揀giản 隂# 境cảnh 。 諸chư 事sự 觀quán 法pháp 不bất 得đắc 揀giản 隂# 。 斯tư 是thị 胷# 情tình 自tự 立lập 規quy 矩củ 。 諸chư 文văn 觀quán 法pháp 既ký 不bất 出xuất 隂# 。 揀giản 有hữu 何hà 妨phương 。 况# 妙diệu 樂lạc 中trung 觀quán 隂# 。 須tu 明minh 方phương 便tiện 正chánh 修tu 。 揀giản 境cảnh 及cập 心tâm 。 揀giản 境cảnh 豈khởi 非phi 去khứ 尺xích 就tựu 寸thốn 。 揀giản 心tâm 豈khởi 非phi 去khứ 思tư 議nghị 取thủ 不bất 思tư 議nghị 耶da 。 安an 得đắc 固cố 違vi 。 執chấp 不bất 揀giản 隂# 。

即tức 於ư 境cảnh 種chủng 而nhi 生sanh 於ư 果quả

輔phụ 行hành 云vân 。 且thả 如như 十thập 境cảnh 只chỉ 一nhất 念niệm 心tâm 。 行hành 之chi 地địa 也dã 。 二nhị 顯hiển 示thị 境cảnh 相tướng 不bất 同đồng 。 行hành 之chi 種chủng 也dã 。 一nhất 一nhất 起khởi 於ư 十thập 乗# 觀quán 法pháp 。 行hành 之chi 雨vũ 也dã 。 一nhất 一nhất 轉chuyển 成thành 不bất 思tư 議nghị 境cảnh 。 行hành 之chi 芽nha 也dã 。 一nhất 一nhất 發phát 心tâm 。 行hành 之chi 幹cán 也dã 。 一nhất 一nhất 安an 心tâm 。 行hành 之chi 葉diệp 也dã 。 一nhất 一nhất 破phá 徧biến 乃nãi 至chí 正chánh 助trợ 。 行hành 之chi 華hoa 也dã 。 一nhất 一nhất 次thứ 位vị 以dĩ 至chí 離ly 愛ái 。 行hành 之chi 果quả 也dã 。 若nhược 無vô 六lục 事sự 。 道đạo 樹thụ 不bất 端đoan 。 次thứ 第đệ 雖tuy 爾nhĩ 。 若nhược 從tùng 人nhân 說thuyết 。 上thượng 根căn 即tức 於ư 境cảnh 種chủng 而nhi 生sanh 於ư 果quả 。 故cố 文văn 云vân 。 直trực 聞văn 是thị 言ngôn 。 病bệnh 即tức 除trừ 愈dũ 。 為vi 中trung 下hạ 根căn 。 更cánh 須tu 後hậu 法pháp 。 是thị 故cố 文văn 云vân 。 至chí 長trưởng 者giả 所sở 。 為vi 合hợp 眾chúng 藥dược 。

修tu 德đức 境cảnh 推thôi 本bổn 具cụ 心tâm 離ly 四tứ 性tánh 計kế

輔phụ 行hành 云vân 。 問vấn 。 心tâm 起khởi 必tất 託thác 緣duyên 。 為vi 心tâm 具cụ 三tam 千thiên 。 為vi 緣duyên 具cụ 。 為vi 共cộng 具cụ 。 為vi 離ly 具cụ 。 若nhược 心tâm 具cụ 者giả 。 心tâm 起khởi 不bất 用dụng 緣duyên 。 若nhược 緣duyên 具cụ 者giả 。 緣duyên 具cụ 不bất 關quan 心tâm 。 若nhược 共cộng 具cụ 者giả 。 未vị 共cộng 各các 無vô 。 共cộng 時thời 安an 有hữu 。 若nhược 離ly 具cụ 者giả 。 既ký 離ly 心tâm 離ly 緣duyên 。 那na 忽hốt 心tâm 具cụ 。 四tứ 句cú 尚thượng 不bất 可khả 得đắc 。 云vân 何hà 具cụ 三tam 千thiên 耶da 。 答đáp 。 地địa 人nhân 云vân 。 一nhất 切thiết 解giải 惑hoặc 真chân 妄vọng 。 依y 持trì 法Pháp 性tánh 。 法pháp 性tánh 持trì 真chân 妄vọng 。 真chân 妄vọng 依y 法pháp 性tánh 也dã 。 攝nhiếp 大đại 乗# 云vân 。 法pháp 性tánh 不bất 為vi 惑hoặc 所sở 染nhiễm 。 不bất 為vi 真chân 所sở 淨tịnh 。 故cố 法pháp 性tánh 非phi 依y 持trì 。 言ngôn 依y 持trì 者giả 。 阿a 黎lê 耶da 是thị 也dã 。 無vô 沒một 無vô 明minh 盛thịnh 持trì 。 一nhất 切thiết 種chủng 子tử 。 若nhược 從tùng 地địa 師sư 。 則tắc 心tâm 具cụ 一nhất 切thiết 法pháp 。 若nhược 從tùng 攝nhiếp 師sư 。 則tắc 緣duyên 具cụ 一nhất 切thiết 法pháp 。 此thử 兩lưỡng 師sư 各các 據cứ 一nhất 邊biên 。 若nhược 法pháp 性tánh 生sanh 。 一nhất 切thiết 法pháp 者giả 。 法pháp 性tánh 非phi 心tâm 非phi 緣duyên 。 非phi 心tâm 故cố 而nhi 心tâm 生sanh 。 一nhất 切thiết 法pháp 者giả 。 非phi 緣duyên 故cố 亦diệc 應ưng 緣duyên 生sanh 一nhất 切thiết 法pháp 。 何hà 得đắc 獨độc 言ngôn 法pháp 性tánh 是thị 真chân 妄vọng 依y 持trì 耶da 。 若nhược 言ngôn 法pháp 性tánh 非phi 依y 持trì 。 黎lê 耶da 是thị 依y 持trì 。 離ly 法pháp 性tánh 外ngoại 別biệt 有hữu 依y 持trì 。 則tắc 不bất 關quan 法pháp 性tánh 。 若nhược 法pháp 性tánh 不bất 離ly 黎lê 耶da 。 黎lê 耶da 依y 持trì 。 即tức 是thị 法pháp 性tánh 依y 持trì 。 何hà 得đắc 獨độc 言ngôn 黎lê 耶da 是thị 依y 持trì 。 又hựu 違vi 龍long 樹thụ 。 龍long 樹thụ 云vân 。 諸chư 法pháp 不bất 自tự 生sanh 。 亦diệc 不bất 從tùng 他tha 生sanh 。 不bất 共cộng 不bất 無vô 因nhân 。 乃nãi 至chí 云vân 當đương 知tri 四tứ 句cú 求cầu 。 心tâm 不bất 可khả 得đắc 。 求cầu 三tam 千thiên 法pháp 亦diệc 不bất 可khả 得đắc 。 既ký 橫hoạnh/hoành 從tùng 四tứ 句cú 生sanh 三tam 千thiên 法pháp 不bất 可khả 得đắc 者giả 。 應ưng 從tùng 一nhất 念niệm 心tâm 滅diệt 生sanh 三tam 千thiên 法pháp 耶da 。 心tâm 滅diệt 尚thượng 不bất 能năng 生sanh 一nhất 法pháp 。 云vân 何hà 能năng 生sanh 三tam 千thiên 法pháp 耶da 。 亦diệc 滅diệt 亦diệc 不bất 滅diệt 。 其kỳ 性tánh 相tướng 違vi 。 非phi 滅diệt 非phi 不bất 滅diệt 。 非phi 能năng 非phi 所sở 。 云vân 何hà 能năng 生sanh 三tam 千thiên 法pháp 耶da 。 亦diệc 縱túng/tung 亦diệc 橫hoạnh/hoành 非phi 縱túng/tung 非phi 橫hoạnh/hoành 求cầu 三tam 千thiên 。 法pháp 亦diệc 不bất 可khả 得đắc 。 言ngôn 語ngữ 道đạo 斷đoạn 。 心tâm 行hành 處xứ 滅diệt 。 故cố 名danh 不bất 可khả 思tư 議nghị 境cảnh 。

化hóa 他tha 境cảnh 解giải 離ly 四tứ 性tánh 無vô 妨phương 四tứ 說thuyết

輔phụ 行hành 云vân 。 當đương 知tri 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa 中trung 。 一nhất 法pháp 不bất 可khả 得đắc 。 况# 三tam 千thiên 法pháp 。 世thế 諦đế 中trung 一nhất 心tâm 尚thượng 具cụ 無vô 量lượng 法pháp 况# 三tam 千thiên 耶da 。 龍long 樹thụ 云vân 。 不bất 自tự 不bất 他tha 。 不bất 共cộng 不bất 無vô 因nhân 生sanh 。 大đại 經kinh 生sanh 生sanh 不bất 可khả 說thuyết 。 乃nãi 至chí 不bất 生sanh 。 不bất 生sanh 不bất 可khả 說thuyết 。 有hữu 因nhân 緣duyên 故cố 。 亦diệc 可khả 得đắc 說thuyết 。 謂vị 四tứ 悉tất 檀đàn 因nhân 緣duyên 也dã 。

但đãn 推thôi 本bổn 具cụ 理lý 心tâm

輔phụ 行hành 云vân 。 次thứ 明minh 修tu 德đức 不bất 思tư 議nghị 境cảnh 。 即tức 是thị 自tự 行hành 。 須tu 明minh 行hành 相tương/tướng 。 故cố 以dĩ 問vấn 答đáp 推thôi 檢kiểm 而nhi 為vi 行hành 體thể 。 如như 前tiền 理lý 性tánh 本bổn 無vô 性tánh 過quá 。 約ước 修tu 門môn 說thuyết 。 須tu 明minh 離ly 計kế 。 故cố 約ước 四tứ 性tánh 以dĩ 為vi 徵trưng 問vấn 。 然nhiên 此thử 問vấn 中trung 。 且thả 約ước 所sở 起khởi 對đối 理lý 自tự 具cụ 而nhi 為vi 研nghiên 覈# 。 其kỳ 實thật 但đãn 推thôi 本bổn 具cụ 理lý 心tâm 。 恐khủng 生sanh 計kế 故cố 。 故cố 須tu 此thử 覈# 。 故cố 下hạ 答đáp 文văn 但đãn 離ly 縱tung 橫hoành 等đẳng 四tứ 句cú 執chấp 竟cánh 。 還hoàn 歸quy 本bổn 理lý 一nhất 念niệm 三tam 千thiên 。

初sơ 心tâm 依y 理lý 生sanh 解giải 與dữ 起khởi 教giáo 後hậu 心tâm 不bất 同đồng

輔phụ 行hành 云vân 。 若nhược 聖thánh 若nhược 凡phàm 。 凡phàm 欲dục 利lợi 他tha 。 皆giai 須tu 四tứ 句cú 橫hoạnh/hoành 豎thụ 破phá 執chấp 。 乃nãi 可khả 四tứ 句cú 慈từ 悲bi 為vi 他tha 。 然nhiên 此thử 為vi 他tha 與dữ 後hậu 起khởi 教giáo 其kỳ 義nghĩa 不bất 同đồng 。 彼bỉ 唯duy 實thật 報báo 八bát 相tương/tướng 被bị 物vật 。 發phát 起khởi 權quyền 實thật 施thí 開khai 廢phế 等đẳng 。 此thử 唯duy 初sơ 心tâm 依y 理lý 生sanh 解giải 。 無vô 性tánh 執chấp 已dĩ 。 為vi 他tha 四tứ 說thuyết 。 亦diệc 通thông 後hậu 心tâm 。 仍nhưng 在tại 習tập 果quả 無Vô 生Sanh 忍Nhẫn 位vị 。 四tứ 執chấp 實thật 破phá 。 赴phó 物vật 說thuyết 四tứ 。

不bất 得đắc 而nhi 得đắc 三tam 諦đế 宛uyển 然nhiên

輔phụ 行hành 云vân 。 問vấn 。 前tiền 理lý 性tánh 境cảnh 。 及cập 前tiền 章chương 安an 料liệu 揀giản 文văn 中trung 。 皆giai 云vân 一nhất 心tâm 任nhậm 運vận 具cụ 足túc 。 今kim 此thử 何hà 得đắc 對đối 緣duyên 推thôi 耶da 。 答đáp 。 今kim 此thử 正chánh 推thôi 一nhất 念niệm 起khởi 心tâm 已dĩ 具cụ 三tam 千thiên 。 故cố 推thôi 此thử 具cụ 。 為vi 心tâm 為vi 緣duyên 。 若nhược 推thôi 此thử 起khởi 。 起khởi 不bất 可khả 得đắc 。 念niệm 與dữ 三tam 千thiên 竝tịnh 不bất 可khả 得đắc 。 不bất 得đắc 而nhi 得đắc 。 三tam 諦đế 宛uyển 然nhiên 。

境cảnh 前tiền 發phát 心tâm

輔phụ 行hành 云vân 。 五ngũ 畧lược 中trung 初sơ 發phát 大đại 心tâm 。 次thứ 行hành 大đại 行hành 。 云vân 何hà 發phát 大đại 心tâm 。 眾chúng 生sanh 昬# 倒đảo 。 不bất 自tự 覺giác 知tri 。 勸khuyến 令linh 醒tỉnh 悟ngộ 。 上thượng 求cầu 下hạ 化hóa 。 又hựu 五ngũ 畧lược 秪# 是thị 十thập 廣quảng 。 初sơ 五ngũ 章chương 秪# 是thị 發phát 菩Bồ 提Đề 。 心tâm 一nhất 意ý 耳nhĩ 。 方phương 便tiện 正chánh 觀quán 。 秪# 是thị 四tứ 三tam 昧muội 耳nhĩ 。

重trọng/trùng 發phát 誓thệ 言ngôn

止Chỉ 觀Quán 云vân 。 誓thệ 言ngôn 。 眾chúng 生sanh 無vô 邊biên 誓thệ 願nguyện 度độ 。 生sanh 死tử 即tức 涅Niết 槃Bàn 故cố 。 煩phiền 惱não 無vô 數số 誓thệ 願nguyện 斷đoạn 。 煩phiền 惱não 即tức 菩Bồ 提Đề 故cố 。 法Pháp 門môn 無vô 量lượng 誓thệ 願nguyện 學học 。 即tức 惑hoặc 成thành 智trí 故cố 。 佛Phật 道Đạo 無vô 上thượng 誓thệ 願nguyện 。 成thành 即tức 生sanh 成thành 滅diệt 故cố 。

縱tung 橫hoành 俱câu 破phá

止Chỉ 觀Quán 云vân 。 破phá 法pháp 徧biến 為vi 三tam 。 一nhất 無vô 生sanh 門môn 。 從tùng 始thỉ 至chí 終chung 。 盡tận 其kỳ 源nguyên 底để 。 豎thụ 破phá 法pháp 徧biến 。 二nhị 歷lịch 諸chư 法Pháp 門môn 當đương 門môn 。 從tùng 始thỉ 至chí 終chung 。 盡tận 其kỳ 源nguyên 底để 。 橫hoạnh/hoành 破phá 法pháp 徧biến 。 三tam 橫hoạnh/hoành 豎thụ 不bất 二nhị 。 從tùng 始thỉ 至chí 終chung 。 盡tận 其kỳ 源nguyên 底để 。 非phi 橫hoạnh/hoành 非phi 豎thụ 破phá 法pháp 徧biến 。 豎thụ 則tắc 論luận 高cao 。 橫hoạnh/hoành 則tắc 論luận 廣quảng 。 豎thụ 來lai 入nhập 橫hoạnh/hoành 。 無vô 橫hoạnh/hoành 而nhi 不bất 高cao 。 橫hoạnh/hoành 來lai 入nhập 豎thụ 。 無vô 豎thụ 而nhi 不bất 廣quảng 。 一nhất 無vô 生sanh 門môn 破phá 法pháp 徧biến 又hựu 為vi 三tam 。 一nhất 從tùng 假giả 入nhập 空không 破phá 法pháp 徧biến 。 二nhị 從tùng 空không 入nhập 假giả 破phá 法pháp 徧biến 。 三tam 兩lưỡng 觀quán 為vi 方phương 便tiện 得đắc 入nhập 中trung 道đạo 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa 諦Đế 破phá 法pháp 徧biến 。 如như 此thử 三tam 觀quán 實thật 在tại 一nhất 心tâm 法pháp 玅# 難nan 解giải 。 寄ký 三tam 以dĩ 顯hiển 一nhất 耳nhĩ 。

橫hoạnh/hoành 豎thụ 通thông 塞tắc

輔phụ 行hành 云vân 。 通thông 相tương 通thông 塞tắc 。 是thị 即tức 空không 假giả 兩lưỡng 觀quán 。 能năng 破phá 見kiến 思tư 塵trần 沙sa 。 於ư 當đương 位vị 中trung 雖tuy 得đắc 為vi 通thông 。 望vọng 於ư 中trung 觀quán 仍nhưng 具cụ 無vô 明minh 。 故cố 名danh 為vi 塞tắc 。 若nhược 後hậu 中trung 觀quán 勝thắng 下hạ 二nhị 觀quán 。 雖tuy 得đắc 名danh 通thông 。 隔cách 於ư 空không 假giả 。 故cố 名danh 為vi 塞tắc 。 橫hoạnh/hoành 中trung 通thông 塞tắc 尋tầm 文văn 可khả 知tri 。 別biệt 相tướng 通thông 中trung 之chi 塞tắc 橫hoạnh/hoành 豎thụ 法pháp 相tướng 已dĩ 有hữu 通thông 塞tắc 。 况# 復phục 於ư 通thông 起khởi 着trước 成thành 塞tắc 。 當đương 知tri 橫hoạnh/hoành 豎thụ 通thông 別biệt 竝tịnh 塞tắc 。 故cố 云vân 皆giai 塞tắc 。 無vô 復phục 有hữu 通thông 。

一nhất 心tâm 具cụ 三tam 破phá

輔phụ 行hành 云vân 。 初sơ 破phá 橫hoạnh/hoành 豎thụ 中trung 破phá 豎thụ 者giả 。 豎thụ 通thông 漸tiệm 入nhập 雖tuy 屬thuộc 一nhất 人nhân 。 前tiền 後hậu 次thứ 第đệ 三tam 時thời 各các 異dị 故cố 。 故cố 非phi 一nhất 三tam 。 今kim 一nhất 心tâm 具cụ 三tam 破phá 等đẳng 。 (# 如như 本bổn 文văn 云vân 云vân )# 乃nãi 至chí 如như 此thử 。 橫hoạnh/hoành 豎thụ 一nhất 一nhất 諦đế 中trung 具cụ 諦đế 緣duyên 度độ 。 若nhược 通thông 若nhược 塞tắc 。 橫hoạnh/hoành 豎thụ 若nhược 破phá 。 諦đế 緣duyên 度độ 中trung 通thông 塞tắc 隨tùy 破phá 。 故cố 不bất 煩phiền 破phá 諦đế 等đẳng 通thông 塞tắc 。

通thông 塞tắc

止Chỉ 觀Quán 云vân 。 有hữu 橫hoạnh/hoành 通thông 塞tắc 。 有hữu 豎thụ 通thông 塞tắc 。 橫hoạnh/hoành 者giả 。 具cụ 約ước 三tam 法pháp 。 苦khổ 集tập 為vi 塞tắc 。 道đạo 滅diệt 為vi 通thông 。 無vô 明minh 十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 為vi 塞tắc 。 無vô 明minh 滅diệt 為vi 通thông 。 六lục 蔽tế 覆phú 心tâm 為vi 塞tắc 。 六Lục 度Độ 為vi 通thông 。 豎thụ 通thông 塞tắc 者giả 。 見kiến 思tư 分phần/phân 叚giả 生sanh 死tử 為vi 塞tắc 。 從tùng 假giả 入nhập 空không 觀quán 為vi 通thông 。 無vô 知tri 方phương 便tiện 生sanh 死tử 為vi 塞tắc 。 從tùng 空không 入nhập 假giả 觀quán 為vi 通thông 。 無vô 明minh 因nhân 緣duyên 。 生sanh 死tử 等đẳng 為vi 塞tắc 。 中trung 道đạo 正chánh 觀quán 為vi 通thông 。

於ư 通thông 起khởi 塞tắc 能năng 破phá 如như 所sở 破phá

止Chỉ 觀Quán 云vân 。 若nhược 同đồng 外ngoại 道đạo 愛ái 着trước 觀quán 空không 智trí 慧tuệ 。 宐# 以dĩ 四tứ 句cú 徧biến 破phá 。 能năng 破phá 如như 所sở 破phá 。 令linh 眾chúng 塞tắc 得đắc 通thông 。 若nhược 不bất 執chấp 着trước 觀quán 空không 智trí 慧tuệ 。 則tắc 能năng 破phá 不bất 如như 所sở 破phá 。 但đãn 破phá 塞tắc 存tồn 通thông 。 如như 除trừ 膜mô 養dưỡng 珠châu 。 破phá 賊tặc 護hộ 將tương 。 輔phụ 行hành 云vân 。 一nhất 者giả 通thông 途đồ 通thông 塞tắc 。 則tắc 以dĩ 所sở 破phá 為vi 塞tắc 。 能năng 破phá 為vi 通thông 。 二nhị 別biệt 相tướng 通thông 塞tắc 。 則tắc 以dĩ 於ư 能năng 起khởi 着trước 為vi 塞tắc 。 破phá 塞tắc 無vô 着trước 為vi 通thông 。 故cố 下hạ 文văn 云vân 。 法pháp 相tướng 淺thiển 深thâm 。 任nhậm 有hữu 通thông 塞tắc 。

節tiết 節tiết 檢kiểm 校giáo 通thông 塞tắc

輔phụ 行hành 云vân 。 一nhất 橫hoạnh/hoành 通thông 塞tắc 。 二nhị 豎thụ 通thông 塞tắc 。 三tam 橫hoạnh/hoành 別biệt 通thông 塞tắc 。 四tứ 一nhất 心tâm 通thông 塞tắc 。 一nhất 一nhất 皆giai 須tu 四tứ 句cú 檢kiểm 校giáo 。 若nhược 於ư 四tứ 通thông 而nhi 起khởi 塞tắc 着trước 。 皆giai 須tu 破phá 塞tắc 以dĩ 存tồn 於ư 通thông 。 如như 是thị 展triển 轉chuyển 。 以dĩ 破phá 為vi 期kỳ 。 故cố 於ư 一nhất 一nhất 能năng 。 一nhất 一nhất 所sở 。 皆giai 悉tất 檢kiểm 校giáo 。 復phục 須tu 四tứ 句cú 分phân 別biệt 。 一nhất 者giả 塞tắc 中trung 有hữu 通thông 。 二nhị 者giả 通thông 中trung 有hữu 塞tắc 。 三tam 者giả 塞tắc 是thị 自tự 塞tắc 。 四tứ 者giả 通thông 是thị 自tự 通thông 。 初sơ 二nhị 句cú 即tức 是thị 別biệt 相tướng 通thông 塞tắc 。 後hậu 二nhị 句cú 即tức 屬thuộc 破phá 徧biến 。

應ưng 須tu 七thất 科khoa 次thứ 第đệ 調điều 試thí

止Chỉ 觀Quán 云vân 。 上thượng 來lai 雖tuy 破phá 法pháp 徧biến 識thức 通thông 塞tắc 。 若nhược 不bất 調điều 停đình 道Đạo 品Phẩm 。 何hà 能năng 疾tật 與dữ 真chân 法pháp 相tướng 應ưng 。 真chân 法pháp 名danh 無vô 漏lậu 。 道Đạo 品Phẩm 是thị 有hữu 漏lậu 。 有hữu 漏lậu 能năng 作tác 無vô 漏lậu 方phương 便tiện 。 方phương 便tiện 失thất 所sở 。 真chân 理lý 難nan 會hội 。 大đại 論luận 云vân 。 三Tam 十Thập 七Thất 品Phẩm 。 是thị 行hành 道Đạo 法pháp 。 涅Niết 槃Bàn 城thành 有hữu 三tam 門môn 。 三tam 門môn 是thị 近cận 因nhân 。 道Đạo 品Phẩm 是thị 遠viễn 因nhân 。 為vi 是thị 義nghĩa 故cố 。 應ưng 須tu 道Đạo 品Phẩm 調điều 停đình 也dã 。

圓viên 理lý 不bất 開khai 須tu 修tu 事sự 助trợ

止Chỉ 觀Quán 云vân 。 根căn 利lợi 無vô 遮già 。 易dị 入nhập 清thanh 涼lương 池trì 。 不bất 須tu 對đối 治trị 。 根căn 利lợi 有hữu 遮già 但đãn 專chuyên 三tam 脫thoát 門môn 。 遮già 不bất 能năng 障chướng 。 亦diệc 不bất 須tu 助trợ 道đạo 。 根căn 鈍độn 無vô 遮già 。 但đãn 用dụng 道Đạo 品Phẩm 調điều 適thích 。 即tức 能năng 轉chuyển 鈍độn 為vi 利lợi 。 亦diệc 不bất 須tu 助trợ 道đạo 。 根căn 鈍độn 遮già 重trọng/trùng 者giả 。 以dĩ 根căn 鈍độn 故cố 。 不bất 能năng 即tức 開khai 。 三tam 解giải 脫thoát 門môn 。 以dĩ 遮già 重trọng/trùng 故cố 。 牽khiên 破phá 觀quán 心tâm 。 為vi 是thị 義nghĩa 故cố 。 應ưng 須tu 治trị 道đạo 對đối 破phá 遮già 障chướng 。 則tắc 得đắc 安an 隱ẩn 。 入nhập 三tam 解giải 脫thoát 門môn 。 大đại 論luận 稱xưng 諸chư 對đối 治trị 是thị 助trợ 開khai 門môn 法pháp 。 即tức 此thử 意ý 也dã 。

初sơ 入nhập 外ngoại 凡phàm 外ngoại 招chiêu 名danh 利lợi

止Chỉ 觀Quán 云vân 。 始thỉ 觀quán 隂# 入nhập 至chí 識thức 位vị 次thứ 障chướng 轉chuyển 慧tuệ 開khai 。 或hoặc 未vị 入nhập 品phẩm 。 或hoặc 入nhập 初sơ 品phẩm 。 神thần 智trí 爽sảng 利lợi 。 若nhược 鋒phong 刃nhận 飛phi 霜sương 。 觸xúc 物vật 斯tư 斷đoạn 。 初sơ 心tâm 聰thông 叡duệ 。 有hữu 逾du 於ư 此thử 。 但đãn 錐trùy 不bất 處xứ 囊nang 。 難nạn/nan 覆phú 易dị 露lộ 。 或hoặc 見kiến 講giảng 者giả 不bất 稱xưng 理lý 。 或hoặc 見kiến 行hành 道Đạo 不bất 當đương 輙triếp 。 慈từ 悲bi 示thị 語ngữ 。 即tức 被bị 圍vi 繞nhiễu 。 即tức 說thuyết 一nhất 兩lưỡng 句cú 法pháp 。 或hoặc 示thị 一nhất 兩lưỡng 節tiết 禪thiền 。 初sơ 對đối 一nhất 人nhân 。 馳trì 傳truyền 漸tiệm 廣quảng 。 初sơ 謂vị 有hữu 益ích 。 益ích 他tha 葢# 微vi 。 廢phế 損tổn 自tự 行hành 。 當đương 縮súc 德đức 露lộ 玼# 。 (# 云vân 云vân )# 。

三tam 術thuật

止Chỉ 觀Quán 云vân 。 若nhược 被bị 名danh 譽dự 羅la [(ㄇ@ㄙ)/月]# 。 利lợi 養dưỡng 毛mao 繩thằng 。 眷quyến 屬thuộc 集tập 樹thụ 。 妨phương 蠧đố 內nội 侵xâm 。 枝chi 葉diệp 外ngoại 盡tận 者giả 當đương 早tảo 推thôi 之chi 。 莫mạc 受thọ 莫mạc 着trước 。 推thôi 若nhược 不bất 去khứ 。 翻phiên 被bị 粘niêm 繫hệ 者giả 。 當đương 縮súc 德đức 揚dương 玼# 。 揚dương 狂cuồng 隱ẩn 實thật 。 密mật 覆phú 金kim 貝bối 。 莫mạc 令linh 盜đạo 見kiến 。 若nhược 遁độn 不bất 脫thoát 。 當đương 一nhất 舉cử 萬vạn 里lý 。 絕tuyệt 域vực 他tha 方phương 。 無vô 相tướng 諳am 練luyện 。 快khoái 學học 得đắc 道Đạo 。 若nhược 名danh 利lợi 眷quyến 屬thuộc 從tùng 外ngoại 來lai 破phá 。 憶ức 此thử 三tam 術thuật 。 齧niết 齒xỉ 忍nhẫn 耐nại 。 雖tuy 千thiên 萬vạn 請thỉnh 。 確xác 乎hồ 難nạn/nan 拔bạt 。 讓nhượng 哉tai 隱ẩn 哉tai 去khứ 哉tai 。

似tự 愛ái 頂đảnh 墮đọa

止Chỉ 觀Quán 云vân 。 行hành 上thượng 九cửu 事sự 。 過quá 內nội 外ngoại 障chướng 。 應ưng 入nhập 真chân 而nhi 不bất 入nhập 者giả 。 以dĩ 法pháp 愛ái 住trụ 着trước 。 而nhi 不bất 得đắc 前tiền 。 大đại 論luận 云vân 。 三tam 三tam 昧muội 是thị 似tự 道đạo 位vị 。 未vị 發phát 真chân 時thời 。 喜hỷ 有hữu 法pháp 愛ái 。 名danh 為vi 頂đảnh 墮đọa 。 譬thí 如như 同đồng 帆phàm 。 一nhất 去khứ 一nhất 停đình 。 停đình 即tức 住trụ 着trước 。 又hựu 雖tuy 不bất 着trước 沙sa 。 亦diệc 不bất 着trước 岸ngạn 。 風phong 息tức 故cố 住trụ 。 不bất 着trước 沙sa 喻dụ 無vô 內nội 障chướng 。 岸ngạn 喻dụ 外ngoại 障chướng 。 而nhi 生sanh 法pháp 愛ái 。 無vô 住trụ 風phong 息tức 。 不bất 進tiến 不bất 退thoái 。 名danh 為vi 頂đảnh 墮đọa 。

儀nghi 註chú 僃# 簡giản (# 終chung )#

Print Friendly, PDF & Email