nga vương

鵝王 ( 鵝nga 王vương )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (譬喻)譬佛也。佛三十二相中手足為縵網相。以手指足指之中間有縵網交合似鵝鳥之足也。涅槃經二十八曰:「若菩薩摩訶薩,修四攝法,攝取眾生,以是業緣,得網縵指,如白鵝王。」金光明經二曰:「足指網縵猶如鵝王。」又佛之行步如鵝鳥,故云。求那跋陀羅譯之央堀摩羅經一曰:「住住大沙門,儀雅鵝王趍。」同卷曰:「爾時世尊,猶如鵝王,庠行七步。」Haṁsarāja。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 譬thí 喻dụ ) 譬thí 佛Phật 也dã 。 佛Phật 三tam 十thập 二nhị 相tướng 。 中trung 手thủ 足túc 為vi 縵man 網võng 相tướng 。 以dĩ 手thủ 指chỉ 足túc 指chỉ 之chi 中trung 間gian 有hữu 縵man 網võng 交giao 合hợp 似tự 鵝nga 鳥điểu 之chi 足túc 也dã 。 涅Niết 槃Bàn 經Kinh 二nhị 十thập 八bát 曰viết 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 修tu 四Tứ 攝Nhiếp 法Pháp 。 攝nhiếp 取thủ 眾chúng 生sanh 。 以dĩ 是thị 業nghiệp 緣duyên 。 得đắc 網võng 縵man 指chỉ , 如như 白bạch 鵝nga 王vương 。 金Kim 光Quang 明Minh 經Kinh 。 二nhị 曰viết 足túc 指chỉ 網võng 縵man 。 猶do 如như 鵝nga 王vương 。 」 又hựu 佛Phật 之chi 行hành 步bộ 如như 鵝nga 鳥điểu , 故cố 云vân 。 求cầu 那na 跋bạt 陀đà 羅la 譯dịch 之chi 央ương 堀 摩ma 羅la 經kinh 一nhất 曰viết 住trụ 住trụ 大đại 沙Sa 門Môn 。 儀nghi 雅nhã 鵝nga 王vương 趍# 。 」 同đồng 卷quyển 曰viết 爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn 。 猶do 如như 鵝nga 王vương 。 庠tường 行hành 七thất 步bộ 。 」 Ha ṁ sarāja 。

About The Author

tangthuphathoc
error: