NÉT TRANG ĐÀI

Thân tặng Thi Sĩ Lisa Huyền Vân

Mây huyền lợp mái đài trang
Thiêng hương xông ướp mộng vàng giăng tơ
Đầu xanh cài ánh trăng mơ
Gót hài in dấu vần thơ đượm tình.