難思光佛 ( 難Nan 思Tư 光Quang 佛Phật )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)十二光佛之一。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 十thập 二nhị 光quang 佛Phật 之chi 一nhất 。