Mười Sáu Điều Chiêm Bao Của Vua Ba Tư Nặc I

Thuyết giảng: HT Thích Giác Hạnh

 

Mười Sáu Điều Chiêm Bao Của Vua Ba Tư Nặc II

Thuyết giảng: HT Thích Giác Hạnh