Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

MƯỜI HAI ĐẠI NGUYỆN CỦA ĐỨC
QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT

NGUYỆN THỨ NHỨT – khi thành Bồ Tát
Danh hiệu tôi: Tự Tại Quán Âm
Mười hai lời nguyện cao thâm
“Nghe tiếng cứu khổ” Quán Âm thề nguyền.

NGUYỆN THỨ HAI – không nài gian khổ
Quyết một lòng cứu độ chúng sanh
Luôn luôn thị hiện biển Đông
Vớt người chìm đắm khi giông gió nhiều.

NGUYỆN THỨ BA – Ta Bà ứng hiện
Chốn U Minh nhiều chuyện khổ đau
Oan oan tương báo hại nhau
Nghe tiếng than thở mau mau cứu liền.

NGUYỆN THỨ TƯ – hay trừ yêu quái
Bao nhiêu loài ma quỉ gớm ghê
Độ cho chúng hết u mê
Dứt trừ nguy hiểm, không hề nhiễu nhương.

NGUYỆN THỨ NĂM – tay cầm Dương Liễu
Nước cam lồ rưới mát nhân thiên
Chúng sanh điên đảo, đảo điên
An vui mát mẻ, ưu phiền tiêu tan.

NGUYỆN THỨ SÁU – thường hành bình đẳng
Lòng từ bi thương xót chúng sanh
Hỷ xả tất cả lỗi lầm
Thường hành bình đẳng, chúng sanh mọi loài.

NGUYỆN THỨ BẢY – dứt ba đường dữ
Chốn ngục hình, ngạ quỉ, súc sanh
Cọp beo… thú dữ vây quanh
Quán Âm thị hiện, chúng sanh thoát nàn.

NGUYỆN THỨ TÁM – giải thoát còng la
Nếu tội nhân sắp bị khảo tra
Thành tâm lễ bái thiết tha
Quán Âm phò hộ thoát ra nhẹ nhàng.

NGUYỆN THỨ CHÍN – cứu vớt hàm linh
Trên con thuyền Bát Nhã lênh đênh
Bốn bề biển khổ chông chênh
Quán Âm độ hết đưa lên Niết Bàn.

NGUYỆN THỨ MƯỜI – Tây Phương tiếp dẫn
Tràng hoa thơm, kỹ nhạc, lộng tàn
Tràng phang, bảo cái trang hoàng
Quán Âm tiếp dẫn đưa đàng về Tây.

NGUYỆN THỨ MƯỜI MỘT – Di Đà thọ ký
Cảnh Tây Phương tuổi thọ khôn lường
Chúng sanh muốn sống miên trường
Quán Âm nhớ niệm Tây Phương mau về.

NGUYỆN THỨ MƯỜI HAI – tu hành tinh tấn
Dù thân này tan nát cũng đành
Thành tâm nghiêm chỉnh thực hành
Mười hai câu nguyện độ sanh đời đời.

Print Friendly, PDF & Email
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.