Mười Ba Vị Tổ Của Tịnh Độ Tông (Audio)

Mười Ba Vị Tổ Của Tịnh Độ Tông (Audio)
Đọc Sách, Pháp âm, Tịnh Độ Audio

MƯỜI BA VỊ TỔ CỦA TỊNH ĐỘ TÔNG
Hòa thượng Thích Thiền Tâm
Diễn đọc: Phật tử Thiện Quang

 

Bài Viết Liên Quan

Pháp âm, Pháp Thoại, Thích Pháp Hòa

Ngũ Phúc Lâm Môn (PH178)

Ngũ Phúc Lâm MônThuyết giảng: Tỳ Kheo Thích Pháp Hòa   https://youtu.be/aTDhBWxYXio  
Thích Nữ Như Thủy (pt)

Báo Ân Trong Đạo Phật

Báo Ân Trong Đạo Phật Thuyết giảng: Ni Trưởng Thích Nữ Như Thủy  
Thích Nữ Như Thủy (pt)

Ý Nghĩa Của Sư Ăn Chay

Ý Nghĩa Của Sư Ăn Chay Thuyết giảng: Ni Trưởng Thích Nữ Như Thủy   
Đọc Sách, Pháp âm, Tịnh Độ Audio

Niệm Phật Thập Yếu (Audio)

NIỆM PHẬT THẬP YẾU Hòa Thượng Thích Thiền Tâm Diễn đọc: Tâm Kiến Chánh  
Đọc Sách, Pháp âm, Tịnh Độ Audio

Niệm Phật Sám Pháp (Audio)

Niệm Phật Sám Pháp Hòa Thượng Thích Thiền Tâm Diễn đọc: Huy Hồ   
Đọc Sách, Pháp âm, Tịnh Độ Audio

Lời Vàng

Ấn Quang Đại Sư LỜI VÀNG Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm Phiên dịch & Thi Kệ Toát Yếu Diễn đọc: Trường Tân   Thay Lời TựaLời Tựa của Ấn Quang Đại SưChương 01: Tịnh Độ Thù ThắngChương 02: Chỉ Dạy Phương Pháp Tu TrìChương 03:...