MÙA XUÂN VỚI KẺ LƯU VONG

Xuân về trên cánh hoa đào
Ngỡ ngàng cho kẻ dạt dào hoa mai
Lưu vong là kiếp trần ai
Cô đơn đất khách, lạc loài tấm thân
Xem người rộn rịp đón xuân
Nghe mình cảm thấy bâng khuâng cõi lòng
Tình quê ấp ủ tim nồng
Nước non cách biệt, xa trông gợi buồn
Âm thầm đi giữa mùa xuân !!!

Mùa xuân Ất Hợi 1995
Thắng Hoan