MÙA XUÂN VIỄN XỨ

Xuân về cập bến sông mơ
Đến trong tha thiết vườn thơ đượm tình
Xuân về trên cánh đào xinh
Hương xuân phảng phất bóng hình thước tha
Thấy xuân người, nhớ xuân nhà
Mùa xuân viễn xứ thiếu hoa mai vàng
Thiếu duyên ấm cúng họ hàng
Thiếu tình thân thuộc chứa chan mặn nồng
Thiếu nhân nghĩa, thiếu tâm đồng
Thiếu đi tất cả thỉ chung giống nòi.
Xuân chiều lẩn thẩn mây trôi
Bơ vơ vô định, ngậm ngùi cô đơn
Phũ phàng cho kiếp trầm luân
Bẽ bàng số phận gởi thân xứ người
Niềm riêng thơ dệt mấy lời
Thả dòng sông nhớ bên trời quê hương.

Xuân Bính Tý 1996
Thắng Hoan