Một nắng hai sương

Thích Tánh Tuệ

…Sáng mai mẹ đi gánh nước
Mẹ gánh hai thùng sương đầy
Khi mặt trời còn yên giấc
Bờ lau sậy còn ngủ say…

Buổi trưa mẹ đi gánh nước
Mẹ gánh hai thùng nắng vàng
Nghiêng nghiêng con nhìn trong ấy
Thấy cả mây trờI mênh mang

Buổi chiều mẹ đi gánh nước
Mẹ gánh hai thùng mưa đầy
Mưa lên nhạc mềm nón lá
Mẹ về ướt áo không hay…

Rồi đêm…lại đi gánh nước
Mẹ gánh hai thùng sao trời
Có hôm con nhìn rất lạ
Trong thùng có cả trăng trôi

Một chiều mẹ lìa đôi gánh
Bốn mùa thương nhớ gọi tên
Con nhìn hai thùng nước nhỏ
Chờ trông bóng mẹ hiện lên

Chiều ơi ! mái nhà quạnh quẽ
Còn nghe kĩu kịt trong hồn
Tay ôm cây đòn gánh mẹ
Mắt buồn dõi bóng hoàng hôn…