PHÁP SƯ HUYỀN TRANG THỈNH KINH
(MỞ CỬA MẶT TRỜI)
Trường Ca Thánh Tăng Trần-huyền-trang Đường-tam -Tạng Thỉnh Kinh (Dựa Trên Sử Liệu
Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm
Diễn Ngâm: Đoàn Yên Linh & Hồng Vân