MẶT THẬT CUỘC ĐỜI

Ngồi trên tột đỉnh Thiền Na
Điểm cao trí tuệ chan hoà am mây
Nhìn xem thế giới trần ai
Chìm trong bể khổ vơi đầy trầm luân
Phù sinh nào có mùa xuân
Vành môi héo hắt, mắt rưng lệ sầu
Bến mê sao bắt nhịp cầu
Xe tơ hoa mộng, gối đầu tử sinh
Đua chen đi bắt bóng hình
Xỏ xâu hạt nước cho mình điểm trang
Cuộc đời giăng mắc trái ngang
Ai qua nhiều ít cưu mang não phiền
Sao không tìm lại bình yên
Phút giây tĩnh lặng cửa Thiền an tâm
Dù cho sống giữa thăng trầm
Nguồn vui cảm thấy ngàn năm rạt rào.