Mãn tự

Mãn tự

Mãn tự

Từ điển Đạo Uyển


滿字; C: măn zì; J: manji; 1. Giáo lí viên mãn của Đức Phật; 2. Trong tiếng Phạn, chỉ cho sự kết hợp của một nguyên âm và phụ âm để tạo thành một chữ hoàn chỉnh.

Related posts

error: