mặc trí ký

mặc trí ký

默置記 ( 默mặc 置trí 記ký )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)四記之一。對於非理之問,默而不答也。佛地論六曰:「默置記者,如有問言實有性我為善為惡,石女兒色為黑為白,如是等問。應默置記,不應記故,長戲論故。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 四tứ 記ký 之chi 一nhất 。 對đối 於ư 非phi 理lý 之chi 問vấn 默mặc 而nhi 不bất 答đáp 也dã 。 佛Phật 地địa 論luận 六lục 曰viết : 「 默mặc 置trí 記ký 者giả , 如như 有hữu 問vấn 言ngôn 實thật 有hữu 性tánh 我ngã 為vi 善thiện 為vi 惡ác 。 石thạch 女nữ 兒nhi 色sắc 為vi 黑hắc 為vi 白bạch 如như 是thị 等đẳng 問vấn 。 應ưng/ứng 默mặc 置trí 記ký , 不bất 應ưng/ứng 記ký 故cố , 長trường/trưởng 戲hí 論luận 故cố 。 」 。

Nam mô A Di Đà Phật

Chốn cũ chân-như lắm nẻo về,
Đường tuy khác lối vẫn đồng quê.
Trong Thiền có Tịnh trời Lư-lảnh,
Nơi Tịnh gồm Thiền nước Động-Khê
Tiến bước nguồn-tâm ngời tuyệt sáng,
Quay nhìn bể-tục ngát hương thề.
Bao giờ học kẻ cười hoa được,
Đem ý sen lành rải bến mê.

(HT Thích Thiền Tâm)

Phật Lịch 2563

Chân không pháp tánh như hư không,
Pháp bảo thường trụ khó nghĩ bàn,
Thân con hiện bóng trước pháp bảo,
Nhất tâm như pháp quy mạng lễ.


 
NHẮN THẾ NHÂN

Sanh, già, bệnh, chết khổ vì thân,
Thân có rồi không biết mấy lần!
Hởi khách hồng-trần ai hiểu thấu ‌
Xin vì ta tỏ ít lời phân.
Thế-sự muôn duyên đều giả-dối,
“Nhất-thiết hoàn không” nhắn thế-nhân.
Xưa nay vạn hữu sanh rồi diệt,
SANH DIỆT diệt rồi mới chứng chân.

(HT Thích Hải Quang)

Nông Lịch Kỷ Hợi

LẠC DIỆP THU PHONG

Thu phong thổi rụng lá khô vàng,
Xót cảnh duyên đời mãi hợp tan.
Xanh tươi qua mất thay màu úa,
Xuân-sắc còn đâu lắm ngỡ-ngàng!
Phù-sinh một kiếp mau như thoáng,
Luân-hồi sáu nẻo nghiệp mênh-mang.
A-Di như biết gìn tâm niệm,
Bờ kia giải-thoát quyết sang-ngang.

(HT Thích Hải Quang)

Liên kết mạng xã hội:

Việt Lịch 4898

Nguyện đem công đức này,
Tiêu trừ các túc nghiệp.
Thêm lớn phần phước huệ.
Tròn nên thắng thiện căn.
Bao nhiêu kiếp đao binh,
Nạn tật dịch đói khát.
Tất cả đều tiêu trừ,
Người đều tập lễ nhượng.
Kẻ cúng tiền in bản,
Người đọc tụng lưu thông.
Quyến thuộc đều an lạc,
Tiên vong được siêu thăng.
Gió mưa thường điều thuận,
Nhơn dân hưởng khương ninh.
Pháp giới các hàm thức,
Ðồng chứng đạo vô thượng.

error: