馬鳴本地 ( 馬mã 鳴minh 本bổn 地địa )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (本生)三寶感應錄中曰:「金剛正智經中,馬鳴過去成佛號大光明佛,龍樹名妙雲相佛。大莊嚴三昧經中馬鳴過去成佛號日月星明佛,龍樹名妙雲自在王如來。」(金剛正智經並大莊嚴三昧經今不傳)。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 本bổn 生sanh ) 三Tam 寶Bảo 感cảm 應ứng 錄lục 中trung 曰viết : 「 金kim 剛cang 正chánh 智trí 經kinh 中trung , 馬mã 鳴minh 過quá 去khứ 成thành 佛Phật 號hiệu 大Đại 光Quang 明Minh 佛Phật 。 龍long 樹thụ 名danh 妙diệu 雲vân 相tướng 佛Phật 。 大đại 莊trang 嚴nghiêm 三tam 昧muội 經kinh 中trung 馬mã 鳴minh 過quá 去khứ 成thành 佛Phật 號hiệu 日nhật 月nguyệt 星tinh 明minh 佛Phật , 龍long 樹thụ 名danh 妙diệu 雲vân 自tự 在tại 王vương 如Như 來Lai 。 」 ( 金kim 剛cang 正chánh 智trí 經kinh 並tịnh 大đại 莊trang 嚴nghiêm 三tam 昧muội 經kinh 今kim 不bất 傳truyền ) 。