馬鳴菩薩 ( 馬mã 鳴minh 菩Bồ 薩Tát )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (菩薩)天竺相傳此菩薩為化作蠶蟲之人。養蠶之神也。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 菩Bồ 薩Tát ) 天Thiên 竺Trúc 相tướng 傳truyền 此thử 菩Bồ 薩Tát 為vi 化hóa 作tác 蠶tằm 蟲trùng 之chi 人nhân 。 養dưỡng 蠶tằm 之chi 神thần 也dã 。