麼麼雞 ( 麼ma 麼ma 雞kê )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (菩薩)Māmaki,又作忙莽雞,忙莽計,忙忙雞,摩莫枳。譯曰金剛母。金剛部之部母。金剛手院之一尊也。大日經疏十曰:「金剛母,所謂忙莽計。忙言母義,莽計亦是多義,即一切金剛之母,謂金剛智慧從此生也。」慧琳音義三十九曰:「麼麼雞,金剛部母者名也。」諸部要目曰:「金剛部忙莽雞菩薩以為部母。」菩提場經二曰:「摩莫枳菩薩,(中略)是一切菩薩之母。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 菩Bồ 薩Tát ) Māmaki , 又hựu 作tác 忙mang 莽mãng 雞kê , 忙mang 莽mãng 計kế , 忙mang 忙mang 雞kê , 摩ma 莫mạc 枳chỉ 。 譯dịch 曰viết 金kim 剛cang 母mẫu 。 金kim 剛cang 部bộ 之chi 部bộ 母mẫu 。 金Kim 剛Cang 手Thủ 院viện 之chi 一nhất 尊tôn 也dã 。 大đại 日nhật 經kinh 疏sớ 十thập 曰viết : 「 金kim 剛cang 母mẫu , 所sở 謂vị 忙mang 莽mãng 計kế 。 忙mang 言ngôn 母mẫu 義nghĩa , 莽mãng 計kế 亦diệc 是thị 多đa 義nghĩa , 即tức 一nhất 切thiết 金kim 剛cang 之chi 母mẫu , 謂vị 金kim 剛cang 智trí 慧tuệ 從tùng 此thử 生sanh 也dã 。 」 慧tuệ 琳 音âm 義nghĩa 三tam 十thập 九cửu 曰viết : 「 麼ma 麼ma 雞kê , 金kim 剛cang 部bộ 母mẫu 者giả 名danh 也dã 。 」 諸chư 部bộ 要yếu 目mục 曰viết : 「 金kim 剛cang 部bộ 忙mang 莽mãng 雞kê 菩Bồ 薩Tát 以dĩ 為vi 部bộ 母mẫu 。 菩Bồ 提Đề 場Tràng 。 經kinh 二nhị 曰viết : 「 摩ma 莫mạc 枳chỉ 菩Bồ 薩Tát ( 中trung 略lược ) 是thị 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 之chi 母mẫu 。 」 。