摩Ma 利Lợi 支Chi 菩Bồ 薩Tát 略Lược 念Niệm 誦Tụng 法Pháp

唐Đường 不Bất 空Không 譯Dịch

摩ma 利lợi 支chi 菩Bồ 薩Tát 略lược 念niệm 誦tụng 法pháp

大Đại 興Hưng 善Thiện 寺Tự 。 三tam 藏tạng 沙Sa 門Môn 大đại 廣quảng 智trí 不bất 空không 奉phụng 。 詔chiếu 譯dịch 。

先tiên 應ưng 結kết 毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 佛Phật 印ấn 。

次thứ 印ấn 相tương/tướng 者giả 。 二nhị 手thủ 內nội 相tương/tướng 叉xoa 。 並tịnh 竪thụ 二nhị 大đại 指chỉ 即tức 成thành 。 誦tụng 真chân 言ngôn 七thất 遍biến 頂đảnh 上thượng 散tán 。 真chân 言ngôn 曰viết 。

曩nẵng 莫mạc 三tam 滿mãn 多đa 沒một 馱đà 南nam 阿a 尾vĩ 羅la 吽hồng 欠khiếm

次thứ 結kết 摩ma 利lợi 支chi 菩Bồ 薩Tát 根căn 本bổn 真chân 言ngôn 印ấn 。

次thứ 印ấn 相tương/tướng 者giả 。 以dĩ 二nhị 手thủ 內nội 相tương/tướng 叉xoa 。 竪thụ 合hợp 二nhị 頭đầu 指chỉ 。 二nhị 中trung 指chỉ 各các 糺củ 持trì 二nhị 頭đầu 指chỉ 令linh 相tương/tướng 捻nẫm 。 二nhị 大đại 指chỉ 並tịnh 竪thụ 合hợp 即tức 成thành 。 誦tụng 真chân 言ngôn 加gia 持trì 身thân 五ngũ 處xứ 。 印ấn 額ngạch 次thứ 右hữu 肩kiên 次thứ 左tả 肩kiên 。

次thứ 心tâm 次thứ 喉hầu 上thượng 。 以dĩ 各các 誦tụng 一nhất 遍biến 。 真chân 言ngôn 曰viết 。

曩nẵng 謨mô (# 引dẫn )# 囉ra 怛đát 曩nẵng (# 二nhị 合hợp )# 怛đát 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 夜dạ 耶da (# 一nhất )# 怛đát 儞nễ 也dã (# 二nhị 合hợp )# 他tha (# 引dẫn 二nhị )# 遏át 迦ca 沫mạt 思tư (# 三tam )# 沫mạt 迦ca 沫mạt 思tư 遏át 度độ (# 引dẫn )# 沫mạt 思tư (# 四tứ )# 旨chỉ 跛bả 囉ra 沫mạt 思tư (# 五ngũ )# 摩ma 賀hạ (# 引dẫn )# 旨chỉ 跛bả 囉ra 沫mạt 思tư (# 六lục )# 按án 怛đát 馱đà 娜na 沫mạt 思tư (# 七thất )# 摩ma 哩rị 制chế 野dã 沫mạt 思tư (# 八bát )# 曩nẵng 謨mô 薩tát 都đô (# 二nhị 合hợp )# 帝đế (# 九cửu )# [口*落]# 乞khất 叉xoa (# 二nhị 合hợp )# [口*落]# 乞khất 叉xoa (# 二nhị 合hợp )# mâm (# 引dẫn 十thập )# 薩tát 嚩phạ 薩tát 怛đát 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 難nạn/nan (# 引dẫn )# 者giả (# 十thập 一nhất )# 薩tát 嚩phạ 怛đát 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 薩tát 嚩phạ 波ba 庾dữu (# 引dẫn 十thập 二nhị )# 跛bả 捺nại 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 吠phệ 毘tỳ 藥dược (# 二nhị 合hợp )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 訶ha (# 引dẫn 十thập 三tam )#

次thứ 結kết 摩ma 利lợi 支chi 菩Bồ 薩Tát 心tâm 印ấn 。 真chân 言ngôn 曰viết 。

曩nẵng 莫mạc 三tam 滿mãn 多đa 沒một 馱đà (# 引dẫn )# 南nam (# 引dẫn )# 唵án 摩ma (# 引dẫn )# 利lợi 哩rị 制chế 曳duệ 沙sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 訶ha

次thứ 結kết 心tâm 真chân 言ngôn 印ấn 相tương/tướng 者giả 。 以dĩ 左tả 手thủ 虛hư 作tác 拳quyền 。 頭đầu 指chỉ 大đại 母mẫu 指chỉ 相tương/tướng 捻nẫm 如như 環hoàn 。 想tưởng 自tự 身thân 入nhập 左tả 手thủ 拳quyền 中trung 。 以dĩ 右hữu 手thủ 覆phú 左tả 拳quyền 上thượng 。 即tức 想tưởng 此thử 印ấn 為vi 摩ma 利lợi 支chi 菩Bồ 薩Tát 形hình 。 想tưởng 自tự 身thân 在tại 摩ma 利lợi 支chi 菩Bồ 薩Tát 心tâm 中trung 不bất 斷đoạn 絕tuyệt 。 誦tụng 身thân 真chân 言ngôn 應ứng 時thời 獲hoạch 得đắc 殊thù 勝thắng 加gia 持trì 。 不bất 被bị 一nhất 切thiết 惡ác 人nhân 。 為vi 障chướng 礙ngại 者giả 所sở 見kiến 。 一nhất 切thiết 災tai 禍họa 。 皆giai 不bất 著trước 身thân 。 一nhất 切thiết 口khẩu 舌thiệt 。 皆giai 得đắc 除trừ 滅diệt 。 蟲trùng 狼lang 虎hổ 豹báo 水thủy 火hỏa 盜đạo 則tắc 賊tặc 皆giai 不bất 能năng 侵xâm 害hại 。 所sở 求cầu 世thế 間gian 果quả 報báo 。 皆giai 得đắc 諧hài 偶ngẫu 。 若nhược 修tu 出xuất 世thế 間gian 法Pháp 。 即tức 得đắc 禪thiền 定định 現hiện 前tiền 。 智trí 慧tuệ 增tăng 盛thịnh 獲hoạch 得đắc 聞văn 持trì 。 不bất 忘vong 失thất 菩Bồ 提Đề 心tâm 法pháp 。 誦tụng 真chân 言ngôn 時thời 深thâm 起khởi 悲bi 愍mẫn 。 為vì 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 拔bạt 除trừ 苦khổ 惱não 。 皆giai 獲hoạch 無vô 障chướng 解giải 脫thoát 。 速tốc 證chứng 無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề 道Đạo 。 應ưng 須tu 祕bí 密mật 勿vật 妄vọng 傳truyền 授thọ 。

摩ma 利lợi 支chi 菩Bồ 薩Tát 略lược 念niệm 誦tụng 法pháp

Print Friendly, PDF & Email