摩Ma 訶Ha 僧Tăng 祇Kỳ 律Luật
Quyển 26
東Đông 晉Tấn 佛Phật 陀Đà 跋Bạt 陀Đà 羅La 共Cộng 法Pháp 顯Hiển 譯Dịch

摩ma 訶ha 僧Tăng 祇kỳ 律luật 卷quyển 。 第đệ 二nhị 十thập 六lục

東đông 晉tấn 天Thiên 竺Trúc 三tam 藏tạng 佛Phật 陀Đà 跋bạt 陀đà 羅la 共cộng 法pháp 顯hiển 譯dịch 明minh 雜tạp 誦tụng 跋bạt 渠cừ 法pháp 之chi 四tứ

本bổn 罪tội 者giả 。 比Bỉ 丘Khâu 覆phú 藏tàng 罪tội 乞khất 別biệt 住trụ 已dĩ 。 復phục 語ngứ 比Bỉ 丘Khâu 言ngôn 。

長trưởng 老lão 。 我ngã 更cánh 有hữu 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 。

比Bỉ 丘Khâu 問vấn 言ngôn 。

是thị 本bổn 罪tội 。 中trung 間gian 罪tội 。

答đáp 言ngôn 。

是thị 本bổn 罪tội 。

復phục 問vấn 。

覆phú 不bất 覆phú 。

答đáp 言ngôn 。

覆phú 。

比Bỉ 丘Khâu 語ngữ 言ngôn 。

長trưởng 老lão 。 先tiên 別biệt 住trụ 者giả 已dĩ 如như 法Pháp 行hành 。 今kim 所sở 說thuyết 覆phú 者giả 。 當đương 更cánh 乞khất 別biệt 住trụ 已dĩ 。 是thị 兩lưỡng 罪tội 合hợp 行hành 波ba 利lợi 婆bà 沙sa 。 共cộng 行hành 摩ma 那na 埵đóa 。 共cộng 阿a 浮phù 呵ha 那na 。

是thị 名danh 別biệt 乞khất 共cộng 行hành 波ba 利lợi 婆bà 沙sa 。 共cộng 行hành 摩ma 那na 埵đóa 。 共cộng 阿a 浮phù 呵ha 那na 。

比Bỉ 丘Khâu 覆phú 藏tàng 罪tội 索sách 別biệt 住trụ 行hành 至chí 半bán 。 復phục 語ngứ 比Bỉ 丘Khâu 言ngôn 。

長trưởng 老lão 。 我ngã 更cánh 有hữu 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 。

比Bỉ 丘Khâu 問vấn 言ngôn 。

是thị 本bổn 罪tội 。 中trung 間gian 罪tội 。

答đáp 言ngôn 。

是thị 本bổn 罪tội 。

復phục 問vấn 。

覆phú 不bất 覆phú 。

答đáp 言ngôn 。

覆phú 。

比Bỉ 丘Khâu 應ưng 語ngữ 。

汝nhữ 先tiên 別biệt 住trụ 者giả 已dĩ 如như 法Pháp 行hành 。 今kim 所sở 覆phú 者giả 應ưng 更cánh 乞khất 別biệt 住trụ 已dĩ 。 是thị 兩lưỡng 罪tội 合hợp 行hành 波ba 利lợi 婆bà 沙sa 。 共cộng 行hành 摩ma 那na 埵đóa 。 共cộng 阿a 浮phù 呵ha 那na 。

是thị 名danh 別biệt 乞khất 共cộng 行hành 波ba 利lợi 婆bà 沙sa 。 共cộng 行hành 摩ma 那na 埵đóa 。 共cộng 阿a 浮phù 呵ha 那na 。

比Bỉ 丘Khâu 覆phú 藏tàng 罪tội 乞khất 別biệt 住trụ 行hành 竟cánh 。 復phục 語ngứ 比Bỉ 丘Khâu 言ngôn 。

長trưởng 老lão 。 我ngã 更cánh 有hữu 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 。

比Bỉ 丘Khâu 問vấn 言ngôn 。

本bổn 罪tội 。 中trung 間gian 罪tội 。

答đáp 言ngôn 。

本bổn 罪tội 。

復phục 問vấn 。

覆phú 不bất 覆phú 。

答đáp 言ngôn 。

覆phú 。

應ưng 語ngữ 言ngôn 。

先tiên 別biệt 住trụ 者giả 已dĩ 如như 法Pháp 行hành 。 今kim 所sở 覆phú 者giả 應ưng 更cánh 乞khất 別biệt 住trụ 行hành 已dĩ 。 是thị 二nhị 罪tội 合hợp 乞khất 摩ma 那na 埵đóa 。 共cộng 阿a 浮phù 呵ha 那na 。

是thị 名danh 別biệt 乞khất 別biệt 行hành 波ba 利lợi 婆bà 沙sa 。 共cộng 行hành 摩ma 那na 埵đóa 。 共cộng 阿a 浮phù 呵ha 那na 。

比Bỉ 丘Khâu 覆phú 藏tàng 罪tội 行hành 波ba 利lợi 婆bà 沙sa 竟cánh 。 乞khất 摩ma 那na 埵đóa 已dĩ 。 復phục 言ngôn 。

長trưởng 老lão 。 我ngã 更cánh 有hữu 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 。

應ưng 問vấn 。

是thị 本bổn 罪tội 。 中trung 間gian 罪tội 。

答đáp 言ngôn 。

是thị 本bổn 罪tội 。

問vấn 。

覆phú 不bất 覆phú 。

答đáp 言ngôn 。

覆phú 。

應ưng 語ngữ 。

先tiên 波ba 利lợi 婆bà 沙sa 摩ma 那na 埵đóa 已dĩ 如như 法Pháp 行hành 。 今kim 所sở 覆phú 者giả 。 應ưng 更cánh 乞khất 波ba 利lợi 婆bà 沙sa 行hành 竟cánh 。 更cánh 乞khất 摩ma 那na 埵đóa 。 是thị 二nhị 罪tội 合hợp 行hành 已dĩ 共cộng 阿a 浮phù 呵ha 那na 。

是thị 名danh 別biệt 乞khất 別biệt 行hành 波ba 利lợi 婆bà 沙sa 。 別biệt 乞khất 合hợp 行hành 摩ma 那na 埵đóa 。 共cộng 阿a 浮phù 呵ha 那na 。

比Bỉ 丘Khâu 覆phú 藏tàng 罪tội 行hành 波ba 利lợi 婆bà 沙sa 竟cánh 。 乞khất 摩ma 那na 埵đóa 行hành 至chí 半bán 。 復phục 語ngứ 比Bỉ 丘Khâu 言ngôn 。

長trưởng 老lão 。 我ngã 更cánh 有hữu 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 。

乃nãi 至chí 應ưng 語ngữ 。

先tiên 摩ma 那na 埵đóa 已dĩ 如như 法Pháp 行hành 。 今kim 所sở 覆phú 者giả 應ưng 更cánh 乞khất 波ba 利lợi 婆bà 沙sa 。 行hành 已dĩ 更cánh 乞khất 摩ma 那na 埵đóa 。 是thị 二nhị 罪tội 合hợp 行hành 摩ma 那na 埵đóa 共cộng 阿a 浮phù 呵ha 那na 。

是thị 名danh 別biệt 乞khất 別biệt 行hành 波ba 利lợi 婆bà 沙sa 。 別biệt 乞khất 共cộng 行hành 摩ma 那na 埵đóa 共cộng 阿a 浮phù 呵ha 那na 。

比Bỉ 丘Khâu 覆phú 藏tàng 罪tội 行hành 波ba 利lợi 婆bà 沙sa 摩ma 那na 埵đóa 竟cánh 。 復phục 語ngứ 比Bỉ 丘Khâu 言ngôn 。

長trưởng 老lão 。 我ngã 更cánh 有hữu 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 。

乃nãi 至chí 應ưng 語ngữ 。

先tiên 波ba 利lợi 婆bà 沙sa 摩ma 那na 埵đóa 已dĩ 如như 法Pháp 行hành 。 今kim 所sở 覆phú 者giả 應ưng 更cánh 乞khất 波ba 利lợi 婆bà 沙sa 摩ma 那na 埵đóa 行hành 已dĩ 。 是thị 二nhị 罪tội 合hợp 乞khất 阿a 浮phù 呵ha 那na 。

是thị 名danh 別biệt 乞khất 別biệt 行hành 波ba 利lợi 婆bà 沙sa 。 摩ma 那na 埵đóa 。 共cộng 阿a 浮phù 呵ha 那na 。

比Bỉ 丘Khâu 覆phú 藏tàng 罪tội 行hành 波ba 利lợi 婆bà 沙sa 摩ma 那na 埵đóa 阿a 浮phù 呵ha 那na 竟cánh 。 復phục 語ngứ 比Bỉ 丘Khâu 言ngôn 。

長trưởng 老lão 。 我ngã 更cánh 有hữu 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 。

乃nãi 至chí 應ưng 語ngữ 言ngôn 。

先tiên 波ba 利lợi 婆bà 沙sa 。 摩ma 那na 埵đóa 。 阿a 浮phù 呵ha 那na 已dĩ 如như 法Pháp 行hành 。 今kim 所sở 覆phú 者giả 應ưng 更cánh 乞khất 波ba 利lợi 婆bà 沙sa 。 摩ma 那na 埵đóa 。 阿a 浮phù 呵ha 那na 。

是thị 名danh 別biệt 乞khất 別biệt 行hành 波ba 利lợi 婆bà 沙sa 。 摩ma 那na 埵đóa 。 阿a 浮phù 呵ha 那na 。

比Bỉ 丘Khâu 覆phú 藏tàng 罪tội 與dữ 波ba 利lợi 婆bà 沙sa 已dĩ 。 語ngứ 比Bỉ 丘Khâu 言ngôn 。

長trưởng 老lão 。 我ngã 更cánh 有hữu 二nhị 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 。

應ưng 問vấn 。

是thị 本bổn 罪tội 。 中trung 間gian 罪tội 。

答đáp 言ngôn 。

是thị 本bổn 罪tội 。

問vấn 言ngôn 。

覆phú 不bất 覆phú 。

答đáp 言ngôn 。

一nhất 覆phú 。 一nhất 不bất 覆phú 。

應ưng 語ngữ 言ngôn 。

先tiên 波ba 利lợi 婆bà 沙sa 已dĩ 如như 法Pháp 行hành 。 今kim 不bất 覆phú 者giả 停đình 。 覆phú 者giả 更cánh 乞khất 波ba 利lợi 婆bà 沙sa 合hợp 行hành 已dĩ 。 共cộng 行hành 摩ma 那na 埵đóa 。 共cộng 阿a 浮phù 呵ha 那na 。

如như 是thị 別biệt 住trụ 中trung 別biệt 住trụ 竟cánh 。 摩ma 那na 埵đóa 初sơ 中trung 竟cánh 。 阿a 浮phù 呵ha 那na 竟cánh 。 亦diệc 如như 上thượng 說thuyết 。

比Bỉ 丘Khâu 覆phú 藏tàng 罪tội 與dữ 波ba 利lợi 婆bà 沙sa 已dĩ 。 復phục 語ngứ 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 言ngôn 。

長trưởng 老lão 。 我ngã 更cánh 有hữu 三tam 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 。

應ưng 問vấn 言ngôn 。

是thị 本bổn 罪tội 。 中trung 間gian 罪tội 。

答đáp 言ngôn 。

是thị 本bổn 罪tội 。

復phục 問vấn 。

覆phú 不bất 覆phú 。

答đáp 言ngôn 。

一nhất 覆phú 。 一nhất 不bất 覆phú 。 一nhất 疑nghi 。

應ưng 語ngữ 言ngôn 。

先tiên 波ba 利lợi 婆bà 沙sa 已dĩ 如như 法Pháp 行hành 。 今kim 不bất 覆phú 者giả 停đình 。 疑nghi 者giả 當đương 決quyết 定định 。 覆phú 者giả 當đương 乞khất 波ba 利lợi 婆bà 沙sa 。 共cộng 行hành 摩ma 那na 埵đóa 。 共cộng 阿a 浮phù 呵ha 那na 。

如như 是thị 別biệt 住trụ 中trung 別biệt 住trụ 竟cánh 。 摩ma 那na 埵đóa 初sơ 中trung 竟cánh 。 阿a 浮phù 呵ha 那na 竟cánh 。 亦diệc 如như 上thượng 說thuyết 。 是thị 名danh 本bổn 罪tội 。

中trung 間gian 罪tội 者giả 。 比Bỉ 丘Khâu 覆phú 藏tàng 罪tội 行hành 別biệt 住trụ 竟cánh 。 語ngứ 比Bỉ 丘Khâu 言ngôn 。

長trưởng 老lão 。 我ngã 更cánh 有hữu 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 。

應ưng 問vấn 言ngôn 。

是thị 本bổn 罪tội 。 中trung 間gian 罪tội 。

答đáp 言ngôn 。

是thị 中trung 間gian 罪tội 。

問vấn 言ngôn 。

何hà 時thời 犯phạm 。

答đáp 言ngôn 。

別biệt 住trụ 中trung 犯phạm 。

問vấn 言ngôn 。

覆phú 不bất 覆phú 。

答đáp 言ngôn 。

覆phú 。

應ưng 語ngữ 言ngôn 。

長trưởng 老lão 。 先tiên 別biệt 住trụ 者giả 已dĩ 如như 法Pháp 行hành 。 但đãn 少thiểu 一nhất 夜dạ 。 今kim 覆phú 者giả 應ưng 更cánh 乞khất 別biệt 住trụ 。 合hợp 行hành 共cộng 行hành 摩ma 那na 埵đóa 。 共cộng 阿a 浮phù 呵ha 那na 。

是thị 名danh 別biệt 乞khất 共cộng 行hành 別biệt 住trụ 。 共cộng 行hành 摩ma 那na 埵đóa 。 共cộng 阿a 浮phù 呵ha 那na 。

比Bỉ 丘Khâu 覆phú 藏tàng 罪tội 行hành 別biệt 住trụ 已dĩ 。 行hành 摩ma 那na 埵đóa 。 語ngứ 比Bỉ 丘Khâu 言ngôn 。

長trưởng 老lão 。 我ngã 更cánh 有hữu 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 。

應ưng 問vấn 言ngôn 。

是thị 本bổn 罪tội 。 中trung 間gian 罪tội 。

答đáp 言ngôn 。

中trung 間gian 罪tội 。

問vấn 言ngôn 。

何hà 時thời 犯phạm 。

答đáp 言ngôn 。

摩ma 那na 埵đóa 中trung 。

問vấn 言ngôn 。

覆phú 不bất 覆phú 。

答đáp 言ngôn 。

覆phú 。

應ưng 語ngữ 。

長trưởng 老lão 。 先tiên 別biệt 住trụ 摩ma 那na 埵đóa 已dĩ 如như 法Pháp 行hành 。 但đãn 摩ma 那na 埵đóa 中trung 少thiểu 一nhất 夜dạ 。 今kim 覆phú 者giả 應ưng 更cánh 乞khất 別biệt 住trụ 行hành 已dĩ 。 更cánh 乞khất 摩ma 那na 埵đóa 合hợp 行hành 。 共cộng 阿a 浮phù 呵ha 那na 。

是thị 名danh 別biệt 乞khất 別biệt 行hành 別biệt 住trụ 。 別biệt 乞khất 摩ma 那na 埵đóa 。 共cộng 行hành 摩ma 那na 埵đóa 。 共cộng 阿a 浮phù 呵ha 那na 。

比Bỉ 丘Khâu 覆phú 藏tàng 罪tội 行hành 別biệt 住trụ 。 摩ma 那na 埵đóa 。 阿a 浮phù 呵ha 那na 竟cánh 。 復phục 語ngứ 比Bỉ 丘Khâu 言ngôn 。

長trưởng 老lão 。 我ngã 更cánh 有hữu 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 。

應ưng 問vấn 。

是thị 本bổn 罪tội 。 中trung 間gian 罪tội 。

答đáp 言ngôn 。

中trung 間gian 罪tội 。

問vấn 言ngôn 。

何hà 時thời 犯phạm 。

答đáp 言ngôn 。

別biệt 住trụ 中trung 間gian 犯phạm 。

問vấn 言ngôn 。

覆phú 不bất 覆phú 。

答đáp 言ngôn 。

覆phú 。

應ưng 語ngữ 言ngôn 。

長trưởng 老lão 。 先tiên 別biệt 住trụ 已dĩ 如như 法Pháp 行hành 。 但đãn 少thiểu 一nhất 夜dạ 摩ma 那na 埵đóa 。 阿a 浮phù 呵ha 那na 不bất 成thành 就tựu 。 今kim 覆phú 罪tội 應ưng 更cánh 乞khất 別biệt 住trụ 合hợp 行hành 已dĩ 。 更cánh 合hợp 乞khất 摩ma 那na 埵đóa 。 共cộng 阿a 浮phù 呵ha 那na 。

是thị 名danh 別biệt 乞khất 共cộng 行hành 別biệt 住trụ 。 合hợp 乞khất 摩ma 那na 埵đóa 。 共cộng 阿a 浮phù 呵ha 那na 。

比Bỉ 丘Khâu 覆phú 藏tàng 罪tội 行hành 波ba 利lợi 婆bà 沙sa 。 摩ma 那na 埵đóa 。 阿a 浮phù 呵ha 那na 竟cánh 。 復phục 語ngứ 比Bỉ 丘Khâu 言ngôn 。

長trưởng 老lão 。 我ngã 更cánh 有hữu 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 。

應ưng 問vấn 。

是thị 本bổn 罪tội 。 中trung 間gian 罪tội 。

答đáp 言ngôn 。

中trung 間gian 罪tội 。

問vấn 言ngôn 。

何hà 時thời 犯phạm 。

答đáp 言ngôn 。

摩ma 那na 埵đóa 中trung 。

問vấn 言ngôn 。

覆phú 不bất 覆phú 。

答đáp 言ngôn 。

覆phú 。

應ưng 語ngữ 言ngôn 。

先tiên 別biệt 住trụ 摩ma 那na 埵đóa 者giả 已dĩ 如như 法Pháp 行hành 。 但đãn 摩ma 那na 埵đóa 中trung 少thiểu 一nhất 夜dạ 。 阿a 浮phù 呵ha 那na 不bất 成thành 就tựu 。 今kim 所sở 覆phú 者giả 應ưng 更cánh 乞khất 別biệt 住trụ 。 行hành 已dĩ 更cánh 乞khất 摩ma 那na 埵đóa 。 合hợp 行hành 共cộng 阿a 浮phù 呵ha 那na 。

是thị 名danh 別biệt 乞khất 別biệt 行hành 別biệt 住trụ 。 別biệt 乞khất 合hợp 行hành 摩ma 那na 埵đóa 。 共cộng 阿a 浮phù 呵ha 那na 。

比Bỉ 丘Khâu 覆phú 藏tàng 罪tội 行hành 別biệt 住trụ 中trung 。 語ngứ 比Bỉ 丘Khâu 言ngôn 。

長trưởng 老lão 。 我ngã 更cánh 有hữu 二nhị 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 。

問vấn 言ngôn 。

是thị 本bổn 罪tội 。 中trung 間gian 罪tội 。

答đáp 言ngôn 。

中trung 間gian 罪tội 。

問vấn 。

何hà 時thời 犯phạm 。

答đáp 言ngôn 。

別biệt 住trụ 中trung 。

問vấn 。

覆phú 不bất 覆phú 。

答đáp 言ngôn 。

一nhất 覆phú 。 一nhất 不bất 覆phú 。

應ưng 語ngữ 。

先tiên 別biệt 住trụ 者giả 已dĩ 如như 法Pháp 行hành 。 但đãn 少thiểu 一nhất 夜dạ 。 不bất 覆phú 者giả 停đình 。 覆phú 者giả 更cánh 乞khất 別biệt 住trụ 。 合hợp 行hành 共cộng 行hành 摩ma 那na 埵đóa 。 共cộng 阿a 浮phù 呵ha 那na 。

是thị 名danh 別biệt 乞khất 合hợp 行hành 別biệt 住trụ 。 共cộng 行hành 摩ma 那na 埵đóa 。 共cộng 阿a 浮phù 呵ha 那na 。

比Bỉ 丘Khâu 覆phú 藏tàng 罪tội 行hành 別biệt 住trụ 已dĩ 。 行hành 摩ma 那na 埵đóa 中trung 。 語ngứ 比Bỉ 丘Khâu 言ngôn 。

長trưởng 老lão 。 我ngã 更cánh 有hữu 二nhị 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 。

應ưng 問vấn 言ngôn 。

是thị 本bổn 罪tội 。 中trung 間gian 罪tội 。

答đáp 言ngôn 。

中trung 間gian 。

問vấn 。

何hà 時thời 犯phạm 。

答đáp 言ngôn 。

摩ma 那na 埵đóa 中trung 。

問vấn 。

覆phú 不bất 覆phú 。

答đáp 言ngôn 。

一nhất 覆phú 。 一nhất 不bất 覆phú 。

應ưng 語ngữ 。

先tiên 別biệt 住trụ 摩ma 那na 埵đóa 已dĩ 如như 法Pháp 行hành 。 但đãn 摩ma 那na 埵đóa 中trung 少thiểu 一nhất 夜dạ 。 今kim 不bất 覆phú 者giả 停đình 。 覆phú 者giả 應ưng 更cánh 乞khất 別biệt 住trụ 行hành 已dĩ 。 更cánh 合hợp 乞khất 摩ma 那na 埵đóa 。 共cộng 阿a 浮phù 呵ha 那na 。

是thị 名danh 別biệt 乞khất 別biệt 行hành 別biệt 住trụ 。 合hợp 乞khất 共cộng 行hành 摩ma 那na 埵đóa 。 共cộng 阿a 浮phù 呵ha 那na 。

比Bỉ 丘Khâu 覆phú 藏tàng 罪tội 行hành 別biệt 住trụ 。 摩ma 那na 埵đóa 。 阿a 浮phù 呵ha 那na 竟cánh 。 語ngứ 比Bỉ 丘Khâu 言ngôn 。

長trưởng 老lão 。 我ngã 更cánh 有hữu 二nhị 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 。

應ưng 問vấn 言ngôn 。

是thị 本bổn 罪tội 。 中trung 間gian 罪tội 。

答đáp 言ngôn 。

中trung 間gian 。

問vấn 。

何hà 時thời 犯phạm 。

答đáp 言ngôn 。

別biệt 住trụ 中trung 。

問vấn 言ngôn 。

覆phú 不bất 覆phú 。

答đáp 言ngôn 。

一nhất 覆phú 。 一nhất 不bất 覆phú 。

應ưng 語ngữ 。

先tiên 別biệt 住trụ 已dĩ 如như 法Pháp 行hành 。 但đãn 少thiểu 一nhất 夜dạ 摩ma 那na 埵đóa 。 阿a 浮phù 呵ha 那na 不bất 成thành 就tựu 。 今kim 不bất 覆phú 者giả 停đình 。 覆phú 者giả 應ưng 更cánh 乞khất 別biệt 住trụ 合hợp 行hàng 行hàng 已dĩ 。 合hợp 乞khất 摩ma 那na 埵đóa 。 共cộng 阿a 浮phù 呵ha 那na 。

比Bỉ 丘Khâu 覆phú 藏tàng 罪tội 行hành 別biệt 住trụ 。 摩ma 那na 埵đóa 。 阿a 浮phù 呵ha 那na 竟cánh 。 語ngứ 比Bỉ 丘Khâu 言ngôn 。

長trưởng 老lão 。 我ngã 更cánh 有hữu 二nhị 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 。

應ưng 問vấn 。

是thị 本bổn 罪tội 。 中trung 間gian 罪tội 。

答đáp 言ngôn 。

中trung 間gian 。

問vấn 。

何hà 時thời 犯phạm 。

答đáp 言ngôn 。

摩ma 那na 埵đóa 中trung 。

問vấn 。

覆phú 不bất 覆phú 。

答đáp 言ngôn 。

一nhất 覆phú 。 一nhất 不bất 覆phú 。

應ưng 語ngữ 。

先tiên 別biệt 住trụ 摩ma 那na 埵đóa 已dĩ 如như 法Pháp 行hành 。 但đãn 摩ma 那na 埵đóa 中trung 少thiểu 一nhất 夜dạ 。 阿a 浮phù 呵ha 那na 不bất 成thành 就tựu 。 今kim 不bất 覆phú 者giả 停đình 。 覆phú 者giả 應ưng 更cánh 乞khất 別biệt 住trụ 行hành 已dĩ 。 合hợp 乞khất 摩ma 那na 埵đóa 。 共cộng 阿a 浮phù 呵ha 那na 。

復phục 有hữu 比Bỉ 丘Khâu 。 覆phú 藏tàng 罪tội 行hành 別biệt 住trụ 中trung 。 語ngứ 比Bỉ 丘Khâu 言ngôn 。

長trưởng 老lão 。 我ngã 更cánh 有hữu 三tam 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 。

應ưng 問vấn 言ngôn 。

是thị 本bổn 罪tội 。 中trung 間gian 罪tội 。

答đáp 言ngôn 。

中trung 間gian 。

問vấn 言ngôn 。

何hà 時thời 犯phạm 。

答đáp 。

別biệt 住trụ 中trung 。

問vấn 言ngôn 。

覆phú 不bất 覆phú 。

答đáp 言ngôn 。

一nhất 覆phú 。 一nhất 不bất 覆phú 。 一nhất 疑nghi 。

應ưng 語ngữ 。

先tiên 別biệt 住trụ 者giả 已dĩ 如như 法Pháp 行hành 。 但đãn 少thiểu 一nhất 夜dạ 。 今kim 不bất 覆phú 者giả 停đình 。 疑nghi 者giả 當đương 決quyết 定định 。 覆phú 者giả 應ưng 更cánh 乞khất 別biệt 住trụ 合hợp 行hành 。 共cộng 行hành 摩ma 那na 埵đóa 。 共cộng 阿a 浮phù 呵ha 那na 。

至chí 摩ma 那na 埵đóa 中trung 更cánh 說thuyết 亦diệc 如như 是thị 。

比Bỉ 丘Khâu 覆phú 藏tàng 罪tội 行hành 別biệt 住trụ 摩ma 那na 埵đóa 。 阿a 浮phù 呵ha 那na 竟cánh 。 語ngứ 比Bỉ 丘Khâu 言ngôn 。

長trưởng 老lão 。 我ngã 更cánh 有hữu 三tam 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 。

應ưng 問vấn 言ngôn 。

是thị 本bổn 罪tội 。 中trung 間gian 罪tội 。

答đáp 言ngôn 。

中trung 間gian 。

問vấn 。

何hà 時thời 犯phạm 。

答đáp 言ngôn 。

別biệt 住trụ 中trung 。

問vấn 。

覆phú 不bất 覆phú 。

答đáp 言ngôn 。

一nhất 覆phú 。 一nhất 不bất 覆phú 。 一nhất 疑nghi 。

應ưng 語ngữ 。

先tiên 別biệt 住trụ 者giả 已dĩ 如như 法Pháp 行hành 。 但đãn 少thiểu 一nhất 夜dạ 摩ma 那na 埵đóa 。 阿a 浮phù 呵ha 那na 不bất 成thành 就tựu 。 不bất 覆phú 者giả 停đình 。 疑nghi 者giả 當đương 決quyết 定định 。 覆phú 者giả 應ưng 更cánh 乞khất 別biệt 住trụ 。 合hợp 行hành 共cộng 行hành 摩ma 那na 埵đóa 。 共cộng 阿a 浮phù 呵ha 那na 。

摩ma 那na 埵đóa 中trung 更cánh 犯phạm 三tam 罪tội 。 亦diệc 如như 上thượng 說thuyết 。 是thị 名danh 別biệt 乞khất 別biệt 行hành 別biệt 住trụ 。 別biệt 行hành 摩ma 那na 埵đóa 。 共cộng 阿a 浮phù 呵ha 那na 。 是thị 名danh 中trung 間gian 罪tội 。

比Bỉ 丘Khâu 故cố 出xuất 精tinh 。 犯phạm 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 。 覆phú 藏tàng 罪tội 欲dục 行hành 別biệt 住trụ 。 應ưng 請thỉnh 善thiện 知tri 羯yết 磨ma 比Bỉ 丘Khâu 。 作tác 是thị 言ngôn 。

長trưởng 老lão 。 與dữ 我ngã 作tác 波ba 利lợi 婆bà 沙sa 羯yết 磨ma 。

將tương 得đắc 意ý 比Bỉ 丘Khâu 至chí 戒giới 場tràng 上thượng 。 作tác 求cầu 聽thính 羯yết 磨ma 。 羯yết 磨ma 人nhân 應ưng 作tác 是thị 說thuyết 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu 故cố 出xuất 精tinh 。 犯phạm 一nhất 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 罪tội 。 十thập 夜dạ 覆phú 藏tàng 。 若nhược 僧Tăng 時thời 到đáo 。 僧Tăng 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu 故cố 出xuất 精tinh 。 犯phạm 一nhất 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 罪tội 。 十thập 夜dạ 覆phú 藏tàng 。 欲dục 從tùng 僧Tăng 乞khất 十thập 夜dạ 別biệt 住trụ 法pháp 者giả 。

諸chư 大đại 德đức 聽thính 。 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu 故cố 出xuất 精tinh 。 犯phạm 一nhất 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 罪tội 。 十thập 夜dạ 覆phú 藏tàng 。 欲dục 從tùng 僧Tăng 乞khất 十thập 夜dạ 別biệt 住trụ 。 僧Tăng 忍nhẫn 默mặc 然nhiên 故cố 。 是thị 事sự 如như 是thị 持trì 。

此thử 人nhân 應ưng 偏thiên 袒đản 右hữu 肩kiên 。 胡hồ 跪quỵ 合hợp 掌chưởng 。 作tác 是thị 言ngôn 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 我ngã 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu 故cố 出xuất 精tinh 。 犯phạm 一nhất 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 罪tội 。 十thập 夜dạ 覆phú 藏tàng 。 今kim 從tùng 僧Tăng 乞khất 十thập 夜dạ 別biệt 住trụ 。 哀ai 愍mẫn 故cố 。 唯duy 願nguyện 僧Tăng 與dữ 我ngã 十thập 夜dạ 別biệt 住trụ 法pháp 。

如như 是thị 三tam 乞khất 。 羯yết 磨ma 人nhân 應ưng 作tác 是thị 說thuyết 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu 故cố 出xuất 精tinh 。 犯phạm 一nhất 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 罪tội 。 十thập 夜dạ 覆phú 藏tàng 。 已dĩ 從tùng 僧Tăng 乞khất 十thập 夜dạ 別biệt 住trụ 。 若nhược 僧Tăng 時thời 到đáo 。 僧Tăng 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu 故cố 出xuất 精tinh 。 犯phạm 一nhất 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 罪tội 。 十thập 夜dạ 覆phú 藏tàng 。 與dữ 十thập 夜dạ 別biệt 住trụ 。 白bạch 如như 是thị 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu 故cố 出xuất 精tinh 。 犯phạm 一nhất 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 罪tội 。 十thập 夜dạ 覆phú 藏tàng 。 已dĩ 從tùng 僧Tăng 乞khất 十thập 夜dạ 別biệt 住trụ 法pháp 。 僧Tăng 今kim 與dữ 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu 故cố 出xuất 精tinh 。 犯phạm 一nhất 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 罪tội 。 十thập 夜dạ 覆phú 藏tàng 。 與dữ 十thập 夜dạ 別biệt 住trụ 。 諸chư 大đại 德đức 忍nhẫn 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu 故cố 出xuất 精tinh 。 犯phạm 一nhất 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 。 十thập 夜dạ 覆phú 藏tàng 。 與dữ 十thập 夜dạ 別biệt 住trụ 者giả 默mặc 然nhiên 。 若nhược 不bất 忍nhẫn 者giả 便tiện 說thuyết 。 是thị 第đệ 一nhất 羯yết 磨ma 。

第đệ 二nhị 。 第đệ 三tam 亦diệc 如như 上thượng 說thuyết 。

僧Tăng 已dĩ 與dữ 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu 故cố 出xuất 精tinh 。 犯phạm 一nhất 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 罪tội 。 十thập 夜dạ 覆phú 藏tàng 。 與dữ 十thập 夜dạ 別biệt 住trụ 竟cánh 。 僧Tăng 忍nhẫn 默mặc 然nhiên 故cố 。 是thị 事sự 如như 是thị 持trì 。

羯yết 磨ma 已dĩ 此thử 人nhân 即tức 入nhập 界giới 內nội 。 應ưng 白bạch 僧Tăng 。 偏thiên 袒đản 右hữu 肩kiên 。 胡hồ 跪quỵ 合hợp 掌chưởng 。 作tác 是thị 言ngôn 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 我ngã 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu 故cố 出xuất 精tinh 。 犯phạm 一nhất 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 罪tội 。 十thập 夜dạ 覆phú 藏tàng 。 我ngã 已dĩ 從tùng 僧Tăng 乞khất 十thập 夜dạ 別biệt 住trụ 。 僧Tăng 已dĩ 哀ai 愍mẫn 故cố 。 與dữ 我ngã 十thập 夜dạ 別biệt 住trụ 法pháp 。 大đại 德đức 僧Tăng 。 我ngã 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu 故cố 出xuất 精tinh 。 犯phạm 一nhất 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 罪tội 。 十thập 夜dạ 覆phú 藏tàng 。 我ngã 今kim 行hành 別biệt 住trụ 法pháp 。 僧Tăng 憶ức 念niệm 持trì 。

如như 是thị 三tam 說thuyết 。 白bạch 言ngôn 。

我ngã 隨tùy 順thuận 行hành 七thất 事sự 。

如như 是thị 若nhược 二nhị 。 若nhược 三tam 乃nãi 至chí 犯phạm 十thập 罪tội 者giả 。 應ưng 合hợp 乞khất 別biệt 住trụ 。 羯yết 磨ma 羯yết 磨ma 人nhân 。 應ưng 作tác 是thị 說thuyết 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu 。 犯phạm 十thập 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 罪tội 。 故cố 出xuất 精tinh 乃nãi 至chí 十thập 罪tội 。 一nhất 切thiết 十thập 夜dạ 覆phú 藏tàng 。 若nhược 僧Tăng 時thời 到đáo 。 僧Tăng 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu 。 犯phạm 十thập 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 罪tội 。 故cố 出xuất 精tinh 乃nãi 至chí 十thập 罪tội 。 一nhất 切thiết 十thập 夜dạ 覆phú 藏tàng 。 欲dục 從tùng 僧Tăng 乞khất 一nhất 切thiết 通thông 合hợp 十thập 夜dạ 別biệt 住trụ 。 諸chư 大đại 德đức 聽thính 。 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu 。 犯phạm 十thập 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 罪tội 。 十thập 夜dạ 覆phú 藏tàng 。 欲dục 從tùng 僧Tăng 乞khất 一nhất 切thiết 通thông 合hợp 十thập 夜dạ 別biệt 住trụ 。 僧Tăng 忍nhẫn 默mặc 然nhiên 故cố 。 是thị 事sự 如như 是thị 持trì 。

此thử 人nhân 應ưng 從tùng 僧Tăng 乞khất 。 偏thiên 袒đản 右hữu 肩kiên 。 胡hồ 跪quỵ 合hợp 掌chưởng 作tác 是thị 言ngôn 。

大đại 德đức 僧Tăng 憶ức 念niệm 。 我ngã 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu 。 犯phạm 十thập 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 罪tội 。 故cố 出xuất 精tinh 乃nãi 至chí 十thập 。 一nhất 切thiết 十thập 夜dạ 覆phú 藏tàng 。 今kim 從tùng 僧Tăng 乞khất 一nhất 切thiết 通thông 合hợp 十thập 夜dạ 別biệt 住trụ 。 哀ai 愍mẫn 故cố 。 唯duy 願nguyện 僧Tăng 與dữ 我ngã 一nhất 切thiết 通thông 合hợp 十thập 夜dạ 別biệt 住trụ 法pháp 。

如như 是thị 三tam 乞khất 。 羯yết 磨ma 人nhân 應ưng 作tác 是thị 說thuyết 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu 。 犯phạm 十thập 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 罪tội 。 故cố 出xuất 精tinh 乃nãi 至chí 十thập 。 一nhất 切thiết 十thập 夜dạ 覆phú 藏tàng 。 已dĩ 從tùng 僧Tăng 乞khất 一nhất 切thiết 通thông 合hợp 十thập 夜dạ 別biệt 住trụ 法pháp 。 若nhược 僧Tăng 時thời 到đáo 。 僧Tăng 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu 。 犯phạm 十thập 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 罪tội 。 十thập 夜dạ 覆phú 藏tàng 。 一nhất 切thiết 通thông 合hợp 與dữ 十thập 夜dạ 別biệt 住trụ 法pháp 。 白bạch 如như 是thị 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu 。 犯phạm 十thập 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 罪tội 。 故cố 出xuất 精tinh 乃nãi 至chí 十thập 。 一nhất 切thiết 十thập 夜dạ 覆phú 藏tàng 。 已dĩ 從tùng 僧Tăng 乞khất 一nhất 切thiết 通thông 合hợp 十thập 夜dạ 別biệt 住trụ 法pháp 。 僧Tăng 今kim 與dữ 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu 。 犯phạm 十thập 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 罪tội 。 一nhất 切thiết 通thông 合hợp 十thập 夜dạ 別biệt 住trụ 。 諸chư 大đại 德đức 忍nhẫn 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu 。 犯phạm 十thập 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 罪tội 。 十thập 夜dạ 覆phú 藏tàng 。 一nhất 切thiết 通thông 合hợp 與dữ 十thập 夜dạ 別biệt 住trụ 者giả 默mặc 然nhiên 。 若nhược 不bất 忍nhẫn 者giả 便tiện 說thuyết 。 是thị 第đệ 一nhất 羯yết 磨ma 。

第đệ 二nhị 。 第đệ 三tam 亦diệc 如như 是thị 說thuyết 。

僧Tăng 已dĩ 與dữ 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu 。 犯phạm 十thập 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 罪tội 。 十thập 夜dạ 覆phú 藏tàng 。 一nhất 切thiết 通thông 合hợp 與dữ 十thập 夜dạ 別biệt 住trụ 竟cánh 。 僧Tăng 忍nhẫn 默mặc 然nhiên 故cố 。 是thị 事sự 如như 是thị 持trì 。

若nhược 欲dục 此thử 中trung 行hành 者giả 。 即tức 日nhật 應ưng 白bạch 僧Tăng 。 偏thiên 袒đản 右hữu 肩kiên 。 胡hồ 跪quỵ 合hợp 掌chưởng 。 作tác 是thị 言ngôn 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 我ngã 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu 。 犯phạm 十thập 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 罪tội 。 故cố 出xuất 精tinh 乃nãi 至chí 十thập 。 一nhất 切thiết 十thập 夜dạ 覆phú 藏tàng 。 已dĩ 從tùng 僧Tăng 乞khất 一nhất 切thiết 通thông 合hợp 乞khất 十thập 夜dạ 別biệt 住trụ 法pháp 。 僧Tăng 已dĩ 哀ai 愍mẫn 故cố 。 與dữ 我ngã 一nhất 切thiết 通thông 合hợp 十thập 夜dạ 別biệt 住trụ 法pháp 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 我ngã 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu 。 犯phạm 十thập 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 罪tội 。 故cố 出xuất 精tinh 乃nãi 至chí 十thập 。 一nhất 切thiết 十thập 夜dạ 覆phú 藏tàng 。 我ngã 今kim 合hợp 行hành 別biệt 住trụ 法pháp 。 僧Tăng 憶ức 念niệm 持trì 。

如như 是thị 三tam 說thuyết 。 白bạch 言ngôn 。

我ngã 隨tùy 順thuận 行hành 七thất 事sự 。

此thử 人nhân 當đương 日nhật 日nhật 憶ức 。 數số 滿mãn 應ưng 如như 是thị 白bạch 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 我ngã 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu 。 犯phạm 十thập 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 罪tội 。 故cố 出xuất 精tinh 乃nãi 至chí 十thập 。 一nhất 切thiết 十thập 夜dạ 覆phú 藏tàng 。 我ngã 已dĩ 從tùng 僧Tăng 乞khất 一nhất 切thiết 通thông 合hợp 十thập 夜dạ 別biệt 住trụ 法pháp 。 僧Tăng 已dĩ 與dữ 我ngã 十thập 夜dạ 別biệt 住trụ 法pháp 。 我ngã 已dĩ 行hành 十thập 夜dạ 別biệt 住trụ 法pháp 竟cánh 。 僧Tăng 憶ức 念niệm 持trì 。

如như 是thị 三tam 說thuyết 。 若nhược 此thử 間gian 眾chúng 滿mãn 者giả 。 應ưng 行hành 摩ma 那na 埵đóa 。 若nhược 不bất 滿mãn 者giả 應ưng 求cầu 眾chúng 滿mãn 處xứ 。 應ưng 請thỉnh 善thiện 知tri 羯yết 磨ma 比Bỉ 丘Khâu 得đắc 意ý 人nhân 。 將tương 至chí 戒giới 場tràng 上thượng 。 若nhược 無vô 戒giới 場tràng 者giả 。 不bất 羯yết 磨ma 地địa 。 不bất 得đắc 作tác 僧Tăng 事sự 。 羯yết 磨ma 地địa 如như 上thượng 說thuyết 。 羯yết 磨ma 人nhân 應ưng 問vấn 。

行hành 別biệt 住trụ 滿mãn 不phủ 。 不bất 空không 僧Tăng 伽già 藍lam 行hành 別biệt 住trụ 不phủ 。 無vô 本bổn 罪tội 。 中trung 間gian 罪tội 不phủ 。 不bất 共cộng 比Bỉ 丘Khâu 同đồng 一nhất 房phòng 一nhất 障chướng 住trụ 不phủ 。 客khách 比Bỉ 丘Khâu 來lai 白bạch 不phủ 。

時thời 集tập 非phi 時thời 集tập 白bạch 不phủ 。

如như 是thị 撿kiểm 挍giảo 如như 法Pháp 已dĩ 。 若nhược 犯phạm 一nhất 。 若nhược 二nhị 。 若nhược 三tam 乃nãi 至chí 十thập 罪tội 。 應ưng 合hợp 乞khất 摩ma 那na 埵đóa 。 羯yết 磨ma 人nhân 應ưng 作tác 是thị 說thuyết 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu 。 犯phạm 十thập 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 罪tội 。 故cố 出xuất 精tinh 乃nãi 至chí 十thập 。 一nhất 切thiết 十thập 夜dạ 覆phú 藏tàng 。 已dĩ 從tùng 僧Tăng 乞khất 十thập 夜dạ 別biệt 住trụ 。 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu 。 行hành 十thập 夜dạ 別biệt 住trụ 竟cánh 。 若nhược 僧Tăng 時thời 到đáo 。 僧Tăng 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu 。 犯phạm 十thập 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 罪tội 。 十thập 夜dạ 覆phú 藏tàng 。 行hành 別biệt 住trụ 竟cánh 。 欲dục 從tùng 僧Tăng 乞khất 通thông 合hợp 六lục 夜dạ 摩ma 那na 埵đóa 。 諸chư 大đại 德đức 聽thính 。 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu 。 犯phạm 十thập 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 罪tội 。 十thập 夜dạ 覆phú 藏tàng 。 行hành 別biệt 住trụ 竟cánh 。 欲dục 從tùng 僧Tăng 乞khất 通thông 合hợp 六lục 夜dạ 摩ma 那na 埵đóa 。 僧Tăng 忍nhẫn 默mặc 然nhiên 故cố 。 是thị 事sự 如như 是thị 持trì 。

此thử 人nhân 應ưng 從tùng 僧Tăng 中trung 乞khất 。 偏thiên 袒đản 右hữu 肩kiên 。 胡hồ 跪quỵ 合hợp 掌chưởng 。 作tác 是thị 言ngôn 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 我ngã 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu 。 犯phạm 十thập 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 罪tội 。 故cố 出xuất 精tinh 乃nãi 至chí 十thập 。 一nhất 切thiết 十thập 夜dạ 覆phú 藏tàng 。 我ngã 已dĩ 從tùng 僧Tăng 乞khất 十thập 夜dạ 別biệt 住trụ 。 我ngã 已dĩ 行hành 十thập 夜dạ 別biệt 住trụ 竟cánh 。 今kim 從tùng 僧Tăng 乞khất 通thông 合hợp 六lục 夜dạ 摩ma 那na 埵đóa 。 哀ai 愍mẫn 故cố 。 唯duy 願nguyện 僧Tăng 與dữ 我ngã 通thông 合hợp 六lục 夜dạ 摩ma 那na 埵đóa 。

如như 是thị 三tam 乞khất 。 羯yết 磨ma 人nhân 應ưng 作tác 是thị 說thuyết 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu 。 犯phạm 十thập 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 罪tội 。 故cố 出xuất 精tinh 乃nãi 至chí 十thập 。 一nhất 切thiết 十thập 夜dạ 覆phú 藏tàng 。 已dĩ 從tùng 僧Tăng 乞khất 十thập 夜dạ 別biệt 住trụ 。 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu 。 行hành 十thập 夜dạ 別biệt 住trụ 竟cánh 。 已dĩ 從tùng 僧Tăng 乞khất 通thông 合hợp 六lục 夜dạ 摩ma 那na 埵đóa 。 若nhược 僧Tăng 時thời 到đáo 。 僧Tăng 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu 。 犯phạm 十thập 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 罪tội 。 故cố 出xuất 精tinh 乃nãi 至chí 十thập 。 一nhất 切thiết 十thập 夜dạ 覆phú 藏tàng 。 行hành 別biệt 住trụ 竟cánh 。 一nhất 切thiết 通thông 合hợp 與dữ 六lục 夜dạ 摩ma 那na 埵đóa 。 白bạch 如như 是thị 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu 。 犯phạm 十thập 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 罪tội 。 故cố 出xuất 精tinh 乃nãi 至chí 十thập 。 一nhất 切thiết 十thập 夜dạ 覆phú 藏tàng 。 已dĩ 從tùng 僧Tăng 乞khất 一nhất 切thiết 通thông 合hợp 十thập 夜dạ 別biệt 住trụ 。 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu 。 已dĩ 行hành 十thập 夜dạ 別biệt 住trụ 竟cánh 。 已dĩ 從tùng 僧Tăng 乞khất 一nhất 切thiết 通thông 合hợp 與dữ 六lục 夜dạ 摩ma 那na 埵đóa 。 僧Tăng 今kim 與dữ 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu 。 犯phạm 十thập 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 罪tội 。 十thập 夜dạ 覆phú 藏tàng 。 行hành 別biệt 住trụ 竟cánh 。 通thông 合hợp 與dữ 六lục 夜dạ 摩ma 那na 埵đóa 。 諸chư 大đại 德đức 忍nhẫn 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu 。 犯phạm 十thập 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 罪tội 。 十thập 夜dạ 覆phú 藏tàng 。 行hành 別biệt 住trụ 竟cánh 。 通thông 合hợp 與dữ 六lục 夜dạ 摩ma 那na 埵đóa 者giả 默mặc 然nhiên 。 若nhược 不bất 忍nhẫn 者giả 便tiện 說thuyết 。 是thị 第đệ 一nhất 羯yết 磨ma 。

第đệ 二nhị 第đệ 三tam 。 亦diệc 如như 是thị 說thuyết 。

僧Tăng 與dữ 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu 。 犯phạm 十thập 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 罪tội 。 十thập 夜dạ 覆phú 藏tàng 。 行hành 別biệt 住trụ 竟cánh 。 通thông 合hợp 與dữ 六lục 夜dạ 摩ma 那na 埵đóa 竟cánh 。 僧Tăng 忍nhẫn 默mặc 然nhiên 故cố 。 是thị 事sự 如như 是thị 持trì 。

羯yết 磨ma 已dĩ 。 應ưng 即tức 日nhật 入nhập 僧Tăng 中trung 白bạch 。 作tác 如như 是thị 說thuyết 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 我ngã 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu 。 犯phạm 十thập 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 罪tội 。 故cố 出xuất 精tinh 乃nãi 至chí 十thập 。 一nhất 切thiết 十thập 夜dạ 覆phú 藏tàng 。 已dĩ 從tùng 僧Tăng 乞khất 十thập 夜dạ 別biệt 住trụ 法pháp 。 我ngã 已dĩ 行hành 十thập 夜dạ 別biệt 住trụ 竟cánh 。 已dĩ 從tùng 僧Tăng 乞khất 通thông 合hợp 六lục 夜dạ 摩ma 那na 埵đóa 。 僧Tăng 已dĩ 與dữ 我ngã 六lục 夜dạ 摩ma 那na 埵đóa 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 我ngã 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu 。 犯phạm 十thập 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 罪tội 。 十thập 夜dạ 覆phú 藏tàng 。 行hành 別biệt 住trụ 竟cánh 。 一nhất 切thiết 通thông 合hợp 行hành 六lục 夜dạ 摩ma 那na 埵đóa 。 僧Tăng 憶ức 念niệm 持trì 。

如như 是thị 三tam 說thuyết 。 白bạch 言ngôn 。

我ngã 隨tùy 順thuận 行hành 七thất 事sự 。

如như 是thị 三tam 說thuyết 。 第đệ 二nhị 日nhật 應ưng 白bạch 。 作tác 是thị 說thuyết 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 我ngã 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu 。 犯phạm 十thập 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 罪tội 。 故cố 出xuất 精tinh 乃nãi 至chí 十thập 。 一nhất 切thiết 十thập 夜dạ 覆phú 藏tàng 。 我ngã 已dĩ 從tùng 僧Tăng 乞khất 十thập 夜dạ 別biệt 住trụ 。 僧Tăng 已dĩ 與dữ 我ngã 十thập 夜dạ 別biệt 住trụ 。 我ngã 已dĩ 行hành 十thập 夜dạ 別biệt 住trụ 竟cánh 。 已dĩ 從tùng 僧Tăng 乞khất 通thông 合hợp 六lục 夜dạ 摩ma 那na 埵đóa 。 僧Tăng 已dĩ 與dữ 我ngã 六lục 夜dạ 摩ma 那na 埵đóa 。 我ngã 行hành 摩ma 那na 埵đóa 一nhất 夜dạ 已dĩ 過quá 。 五ngũ 夜dạ 在tại 。 僧Tăng 憶ức 念niệm 持trì 。

如như 是thị 三tam 說thuyết 。 如như 是thị 日nhật 日nhật 應ưng 白bạch 。 乃nãi 至chí 六lục 夜dạ 應ưng 白bạch 。 作tác 是thị 說thuyết 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 我ngã 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu 。 犯phạm 十thập 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 罪tội 。 故cố 出xuất 精tinh 乃nãi 至chí 十thập 。 一nhất 切thiết 十thập 夜dạ 覆phú 藏tàng 。 我ngã 已dĩ 從tùng 僧Tăng 乞khất 十thập 夜dạ 別biệt 住trụ 。 僧Tăng 已dĩ 與dữ 我ngã 十thập 夜dạ 別biệt 住trụ 。 我ngã 已dĩ 行hành 十thập 夜dạ 別biệt 住trụ 竟cánh 。 已dĩ 通thông 合hợp 乞khất 六lục 夜dạ 摩ma 那na 埵đóa 。 僧Tăng 已dĩ 與dữ 我ngã 六lục 夜dạ 摩ma 那na 埵đóa 。 我ngã 已dĩ 行hành 六lục 夜dạ 摩ma 那na 埵đóa 竟cánh 。 至chí 阿a 浮phù 呵ha 那na 。 僧Tăng 憶ức 念niệm 持trì 。

若nhược 此thử 間gian 眾chúng 滿mãn 者giả 。 應ưng 請thỉnh 善thiện 知tri 羯yết 磨ma 人nhân 。 作tác 如như 是thị 言ngôn 。

長trưởng 老lão 。 與dữ 我ngã 作tác 羯yết 磨ma 。

羯yết 磨ma 人nhân 應ưng 問vấn 。

不bất 減giảm 眾chúng 行hành 摩ma 那na 埵đóa 不phủ 。 究cứu 竟cánh 摩ma 那na 埵đóa 不phủ 。 無vô 本bổn 罪tội 。 中trung 間gian 罪tội 不phủ 。 不bất 共cộng 比Bỉ 丘Khâu 一nhất 房phòng 一nhất 障chướng 住trụ 不phủ 。 客khách 比Bỉ 丘Khâu 來lai 白bạch 不phủ 。

時thời 集tập 非phi 時thời 集tập 白bạch 不phủ 。 日nhật 日nhật 白bạch 界giới 內nội 僧Tăng 不phủ 。

若nhược 一nhất 一nhất 如như 法Pháp 者giả 。 羯yết 磨ma 人nhân 應ưng 作tác 是thị 說thuyết 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu 。 犯phạm 十thập 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 罪tội 。 故cố 出xuất 精tinh 乃nãi 至chí 十thập 。 一nhất 切thiết 十thập 夜dạ 覆phú 藏tàng 。 已dĩ 從tùng 僧Tăng 乞khất 十thập 夜dạ 別biệt 住trụ 。 僧Tăng 已dĩ 與dữ 十thập 夜dạ 別biệt 住trụ 。 某mỗ 甲giáp 已dĩ 行hành 十thập 夜dạ 別biệt 住trụ 竟cánh 。 已dĩ 從tùng 僧Tăng 乞khất 通thông 合hợp 六lục 夜dạ 摩ma 那na 埵đóa 。 僧Tăng 已dĩ 與dữ 六lục 夜dạ 摩ma 那na 埵đóa 。 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu 。 已dĩ 六lục 夜dạ 行hành 摩ma 那na 埵đóa 竟cánh 。 若nhược 僧Tăng 時thời 到đáo 。 僧Tăng 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu 。 犯phạm 十thập 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 罪tội 。 十thập 夜dạ 覆phú 藏tàng 。 行hành 十thập 夜dạ 別biệt 住trụ 摩ma 那na 埵đóa 竟cánh 。 欲dục 從tùng 僧Tăng 乞khất 通thông 合hợp 阿a 浮phù 呵ha 那na 。

諸chư 大đại 德đức 聽thính 。 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu 。 犯phạm 十thập 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 罪tội 。 十thập 夜dạ 覆phú 藏tàng 通thông 合hợp 行hành 別biệt 住trụ 摩ma 那na 埵đóa 竟cánh 。 欲dục 從tùng 僧Tăng 乞khất 通thông 合hợp 阿a 浮phù 呵ha 那na 。 僧Tăng 忍nhẫn 默mặc 然nhiên 故cố 。 是thị 事sự 如như 是thị 持trì 。

此thử 人nhân 應ưng 從tùng 僧Tăng 中trung 乞khất 。 偏thiên 袒đản 右hữu 肩kiên 。 胡hồ 跪quỵ 合hợp 掌chưởng 作tác 是thị 言ngôn 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 我ngã 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu 。 犯phạm 十thập 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 罪tội 。 故cố 出xuất 精tinh 乃nãi 至chí 十thập 。 一nhất 切thiết 十thập 夜dạ 覆phú 藏tàng 。 已dĩ 從tùng 僧Tăng 乞khất 通thông 合hợp 十thập 夜dạ 別biệt 住trụ 。 僧Tăng 已dĩ 與dữ 我ngã 十thập 夜dạ 別biệt 住trụ 。 我ngã 已dĩ 行hành 十thập 夜dạ 別biệt 住trụ 竟cánh 。 已dĩ 從tùng 僧Tăng 中trung 乞khất 通thông 合hợp 六lục 夜dạ 摩ma 那na 埵đóa 。 僧Tăng 已dĩ 與dữ 我ngã 六lục 夜dạ 摩ma 那na 埵đóa 。 我ngã 已dĩ 行hành 六lục 夜dạ 摩ma 那na 埵đóa 竟cánh 。 今kim 從tùng 僧Tăng 乞khất 十thập 夜dạ 覆phú 藏tàng 罪tội 。 通thông 合hợp 阿a 浮phù 呵ha 那na 。 哀ai 愍mẫn 故cố 。 唯duy 願nguyện 僧Tăng 與dữ 我ngã 十thập 夜dạ 覆phú 藏tàng 罪tội 。 通thông 合hợp 阿a 浮phù 呵ha 那na 。

如như 是thị 三tam 乞khất 。 羯yết 磨ma 人nhân 應ưng 作tác 是thị 說thuyết 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu 。 犯phạm 十thập 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 罪tội 。 故cố 出xuất 精tinh 乃nãi 至chí 十thập 。 一nhất 切thiết 十thập 夜dạ 覆phú 藏tàng 。 已dĩ 從tùng 僧Tăng 乞khất 通thông 合hợp 十thập 夜dạ 別biệt 住trụ 。 僧Tăng 已dĩ 與dữ 十thập 夜dạ 別biệt 住trụ 法pháp 。 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu 。 已dĩ 行hành 十thập 夜dạ 別biệt 住trụ 法pháp 竟cánh 。 已dĩ 從tùng 僧Tăng 乞khất 通thông 合hợp 六lục 夜dạ 摩ma 那na 埵đóa 。 僧Tăng 已dĩ 與dữ 六lục 夜dạ 摩ma 那na 埵đóa 。 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu 。 已dĩ 行hành 六lục 夜dạ 摩ma 那na 埵đóa 竟cánh 。 已dĩ 從tùng 僧Tăng 乞khất 十thập 夜dạ 覆phú 藏tàng 罪tội 。 通thông 合hợp 阿a 浮phù 呵ha 那na 。 若nhược 僧Tăng 時thời 到đáo 。 僧Tăng 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu 。 犯phạm 十thập 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 罪tội 。 故cố 出xuất 精tinh 乃nãi 至chí 十thập 。 一nhất 切thiết 十thập 夜dạ 覆phú 藏tàng 。 通thông 合hợp 行hành 別biệt 住trụ 摩ma 那na 埵đóa 竟cánh 。 通thông 合hợp 與dữ 阿a 浮phù 呵ha 那na 。 白bạch 如như 是thị 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu 。 犯phạm 十thập 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 罪tội 。 故cố 出xuất 精tinh 乃nãi 至chí 十thập 。 一nhất 切thiết 十thập 夜dạ 覆phú 藏tàng 。 已dĩ 從tùng 僧Tăng 乞khất 通thông 合hợp 十thập 夜dạ 別biệt 住trụ 。 僧Tăng 已dĩ 與dữ 十thập 夜dạ 別biệt 住trụ 。 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu 。 已dĩ 行hành 十thập 夜dạ 別biệt 住trụ 竟cánh 。 已dĩ 從tùng 僧Tăng 乞khất 通thông 合hợp 六lục 夜dạ 摩ma 那na 埵đóa 。 僧Tăng 已dĩ 與dữ 六lục 夜dạ 摩ma 那na 埵đóa 。 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu 。 已dĩ 行hành 六lục 夜dạ 摩ma 那na 埵đóa 竟cánh 。 已dĩ 從tùng 僧Tăng 乞khất 十thập 夜dạ 覆phú 藏tàng 罪tội 。 通thông 合hợp 阿a 浮phù 呵ha 那na 。 僧Tăng 今kim 與dữ 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu 。 犯phạm 十thập 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 罪tội 。 故cố 出xuất 精tinh 乃nãi 至chí 十thập 。 一nhất 切thiết 十thập 夜dạ 覆phú 藏tàng 。 通thông 合hợp 行hành 十thập 夜dạ 別biệt 住trụ 。 六lục 夜dạ 摩ma 那na 埵đóa 竟cánh 。 通thông 合hợp 與dữ 阿a 浮phù 呵ha 那na 。

諸chư 大đại 德đức 忍nhẫn 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu 。 犯phạm 十thập 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 罪tội 。 十thập 夜dạ 覆phú 藏tàng 。 通thông 合hợp 行hành 十thập 夜dạ 別biệt 住trụ 摩ma 那na 埵đóa 竟cánh 。 通thông 合hợp 與dữ 阿a 浮phù 呵ha 那na 者giả 默mặc 然nhiên 。 若nhược 不bất 忍nhẫn 者giả 便tiện 說thuyết 。 是thị 第đệ 一nhất 羯yết 磨ma 。

第đệ 二nhị 。 第đệ 三tam 亦diệc 如như 是thị 說thuyết 。

僧Tăng 已dĩ 與dữ 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu 。 十thập 夜dạ 覆phú 藏tàng 。 一nhất 切thiết 通thông 合hợp 十thập 夜dạ 別biệt 住trụ 摩ma 那na 埵đóa 。 阿a 浮phù 呵ha 那na 竟cánh 。 僧Tăng 忍nhẫn 默mặc 然nhiên 故cố 。 是thị 事sự 如như 是thị 持trì 。

善thiện 男nam 子tử 聽thính 。 汝nhữ 已dĩ 如như 法Pháp 出xuất 罪tội 。 一nhất 白bạch 三tam 羯yết 磨ma 。 眾chúng 僧Tăng 和hòa 合hợp 滿mãn 二nhị 十thập 眾chúng 。 集tập 僧Tăng 作tác 羯yết 磨ma 事sự 難nạn/nan 。 汝nhữ 當đương 謹cẩn 慎thận 。 莫mạc 復phục 更cánh 犯phạm 。

是thị 名danh 別biệt 住trụ 摩ma 那na 埵đóa 。 阿a 浮phù 呵ha 那na 。 比Bỉ 丘Khâu 攝nhiếp 竟cánh 。

應ưng 羯yết 磨ma 不bất 應ưng 羯yết 磨ma 者giả 。 佛Phật 住trú 舍Xá 衛Vệ 城Thành 。 廣quảng 說thuyết 如như 上thượng 。 瞻chiêm 波ba 比Bỉ 丘Khâu 相tương/tướng 言ngôn 諍tranh 訟tụng 。 不bất 和hòa 合hợp 住trụ 。 一nhất 人nhân 舉cử 一nhất 人nhân 。 二nhị 人nhân 舉cử 二nhị 人nhân 。 眾chúng 多đa 人nhân 舉cử 眾chúng 多đa 人nhân 。 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 以dĩ 是thị 。 因nhân 緣duyên 往vãng 白bạch 世Thế 尊Tôn 。

瞻chiêm 波ba 比Bỉ 丘Khâu 非phi 法pháp 生sanh 。 一nhất 比Bỉ 丘Khâu 舉cử 一nhất 比Bỉ 丘Khâu 。 二nhị 比Bỉ 丘Khâu 舉cử 二nhị 比Bỉ 丘Khâu 。 眾chúng 多đa 比Bỉ 丘Khâu 。 舉cử 眾chúng 多đa 比Bỉ 丘Khâu 。

佛Phật 告cáo 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 。

有hữu 四tứ 羯yết 磨ma 。 何hà 等đẳng 四tứ 。 有hữu 非phi 法pháp 不bất 和hòa 合hợp 羯yết 磨ma 。 有hữu 非phi 法pháp 和hòa 合hợp 羯yết 磨ma 。 有hữu 如như 法Pháp 不bất 和hòa 合hợp 羯yết 磨ma 。 有hữu 如như 法Pháp 和hòa 合hợp 羯yết 磨ma 。

非phi 法pháp 不bất 和hòa 合hợp 羯yết 磨ma 者giả 。 比Bỉ 丘Khâu 無vô 事sự 。 僧Tăng 與dữ 作tác 折chiết 伏phục 羯yết 磨ma 。 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 知tri 非phi 法pháp 故cố 遮già 不bất 來lai 。 比Bỉ 丘Khâu 不bất 與dữ 欲dục 。 持trì 欲dục 來lai 不bất 說thuyết 。 比Bỉ 丘Khâu 無vô 事sự 。 僧Tăng 與dữ 作tác 折chiết 伏phục 羯yết 磨ma 。 不bất 行hành 隨tùy 順thuận 與dữ 捨xả 。 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 知tri 非phi 法pháp 故cố 。 遮già 不bất 來lai 。 比Bỉ 丘Khâu 不bất 與dữ 欲dục 。 持trì 欲dục 來lai 者giả 不bất 說thuyết 。 是thị 二nhị 俱câu 名danh 非phi 法pháp 不bất 和hòa 合hợp 羯yết 磨ma 。

非phi 法pháp 和hòa 合hợp 羯yết 磨ma 者giả 。 比Bỉ 丘Khâu 無vô 事sự 。 僧Tăng 與dữ 作tác 折chiết 伏phục 羯yết 磨ma 。 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 不bất 知tri 非phi 法pháp 故cố 不bất 遮già 不bất 來lai 。 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 與dữ 欲dục 。 持trì 欲dục 來lai 者giả 說thuyết 。 比Bỉ 丘Khâu 無vô 事sự 。 僧Tăng 與dữ 作tác 折chiết 伏phục 羯yết 磨ma 。 不bất 行hành 隨tùy 順thuận 與dữ 捨xả 。 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 不bất 知tri 非phi 法pháp 故cố 不bất 遮già 不bất 來lai 。 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 與dữ 欲dục 。 持trì 欲dục 來lai 者giả 說thuyết 。 是thị 二nhị 俱câu 名danh 非phi 法pháp 和hòa 合hợp 羯yết 磨ma 。

如như 法Pháp 不bất 和hòa 合hợp 羯yết 磨ma 者giả 。 比Bỉ 丘Khâu 有hữu 事sự 。 僧Tăng 與dữ 作tác 折chiết 伏phục 羯yết 磨ma 。 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 不bất 知tri 如như 法Pháp 故cố 遮già 不bất 來lai 。 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 不bất 與dữ 欲dục 。 持trì 欲dục 來lai 者giả 不bất 說thuyết 。 比Bỉ 丘Khâu 有hữu 事sự 。 僧Tăng 與dữ 作tác 折chiết 伏phục 羯yết 磨ma 。 行hành 隨tùy 順thuận 與dữ 捨xả 。 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 不bất 知tri 如như 法Pháp 故cố 遮già 不bất 來lai 。 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 不bất 與dữ 欲dục 。 持trì 欲dục 來lai 者giả 不bất 說thuyết 。 是thị 二nhị 俱câu 名danh 如như 法Pháp 不bất 和hòa 合hợp 羯yết 磨ma 。

如như 法Pháp 和hòa 合hợp 羯yết 磨ma 者giả 。 比Bỉ 丘Khâu 有hữu 事sự 。 僧Tăng 與dữ 作tác 折chiết 伏phục 羯yết 磨ma 。 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 知tri 如như 法Pháp 故cố 不bất 遮già 不bất 來lai 。 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 與dữ 欲dục 。 持trì 欲dục 來lai 者giả 說thuyết 。 比Bỉ 丘Khâu 有hữu 事sự 。 僧Tăng 與dữ 作tác 折chiết 伏phục 羯yết 磨ma 。 行hành 隨tùy 順thuận 法pháp 與dữ 捨xả 。 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 知tri 如như 法Pháp 故cố 不bất 遮già 不bất 來lai 。 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 與dữ 欲dục 。 持trì 欲dục 來lai 者giả 說thuyết 。 是thị 二nhị 俱câu 名danh 如như 法Pháp 和hòa 合hợp 羯yết 磨ma 。

是thị 中trung 如như 法Pháp 和hòa 合hợp 羯yết 磨ma 。 是thị 名danh 應ưng 羯yết 磨ma 。 餘dư 者giả 不bất 應ưng 。

復phục 有hữu 不bất 應ưng 羯yết 磨ma 。 比Bỉ 丘Khâu 非phi 折chiết 伏phục 事sự 作tác 折chiết 伏phục 羯yết 磨ma 。 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 知tri 非phi 法pháp 故cố 遮già 。 人nhân 不bất 現hiện 前tiền 。 不bất 問vấn 。 不bất 引dẫn 過quá 。 非phi 法pháp 不bất 和hòa 合hợp 。 眾chúng 不bất 成thành 就tựu 。 白bạch 不bất 成thành 就tựu 。 羯yết 磨ma 不bất 成thành 就tựu 。 若nhược 一nhất 一nhất 不bất 成thành 就tựu 。 是thị 名danh 不bất 應ưng 羯yết 磨ma 。

行hành 隨tùy 順thuận 已dĩ 應ưng 捨xả 。 捨xả 者giả 有hữu 六lục 。

作tác 折chiết 伏phục 羯yết 磨ma 。 作tác 不bất 語ngữ 羯yết 磨ma 。 作tác 擯bấn 出xuất 羯yết 磨ma 。 作tác 發phát 喜hỷ 羯yết 磨ma 。 作tác 舉cử 羯yết 磨ma 。 作tác 別biệt 住trụ 摩ma 那na 埵đóa 羯yết 磨ma 。

作tác 折chiết 伏phục 羯yết 磨ma 者giả 應ưng 隨tùy 順thuận 行hành 五ngũ 事sự 。

比Bỉ 丘Khâu 事sự 。 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 事sự 。 眷quyến 屬thuộc 事sự 。 羯yết 磨ma 事sự 。 王vương 事sự 。 作tác 折chiết 伏phục 羯yết 磨ma 已dĩ 。 應ưng 語ngữ 言ngôn 。

長trưởng 老lão 。 汝nhữ 莫mạc 復phục 更cánh 犯phạm 。 犯phạm 者giả 僧Tăng 更cánh 重trọng/trùng 治trị 汝nhữ 。

是thị 五ngũ 事sự 應ưng 一nhất 一nhất 隨tùy 順thuận 行hành 。 行hành 已dĩ 折chiết 伏phục 下hạ 意ý 。 僧Tăng 應ưng 與dữ 作tác 捨xả 羯yết 磨ma 。 是thị 名danh 捨xả 作tác 。

不bất 語ngữ 羯yết 磨ma 者giả 應ưng 隨tùy 順thuận 行hành 五ngũ 事sự 。

比Bỉ 丘Khâu 事sự 。 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 事sự 。 眷quyến 屬thuộc 事sự 。 羯yết 磨ma 事sự 。 王vương 事sự 。 作tác 羯yết 磨ma 已dĩ 。 應ưng 隨tùy 順thuận 行hành 五ngũ 事sự 。 雖tuy 復phục 百bách 歲tuế 應ưng 驅khu 依y 止chỉ 持trì 戒giới 。 下hạ 至chí 知tri 二nhị 部bộ 律luật 。 十thập 歲tuế 比Bỉ 丘Khâu 。 晨thần 起khởi 應ưng 問vấn 訊tấn 。 與dữ 出xuất 大đại 小tiểu 行hành 器khí 唾thóa 壺hồ 舉cử 置trí 常thường 處xứ 。 與dữ 齒xỉ 木mộc 。 與dữ 掃tảo 地địa 迎nghênh 食thực 。 浣hoán 衣y 熏huân 鉢bát 。 一nhất 切thiết 盡tận 供cung 給cấp 。 唯duy 除trừ 禮lễ 拜bái 按án 摩ma 。 若nhược 病bệnh 時thời 得đắc 令linh 按án 摩ma 。 應ưng 教giáo 二nhị 部bộ 律luật 。 若nhược 不bất 能năng 者giả 。 教giáo 一nhất 部bộ 律luật 。 若nhược 復phục 不bất 能năng 者giả 。 應ưng 廣quảng 教giáo 五ngũ 眾chúng 戒giới 。 應ưng 教giáo 善thiện 知tri 陰ấm 。 界giới 。 入nhập 。 十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 。 應ưng 教giáo 善thiện 知tri 罪tội 相tương/tướng 。 非phi 罪tội 相tương/tướng 。 威uy 儀nghi 應ưng 教giáo 。 非phi 威uy 儀nghi 應ưng 遮già 。 若nhược 學học 已dĩ 。 即tức 名danh 為vi 捨xả 。

作tác 擯bấn 出xuất 羯yết 磨ma 者giả 應ưng 隨tùy 順thuận 行hành 五ngũ 事sự 。

比Bỉ 丘Khâu 事sự 。 乃nãi 至chí 王vương 事sự 。 羯yết 磨ma 已dĩ 。 應ưng 安an 著trước 僧Tăng 伽già 藍lam 邊biên 住trụ 。 隨tùy 順thuận 行hành 五ngũ 事sự 。 一nhất 一nhất 如như 法Pháp 。 已dĩ 應ưng 與dữ 捨xả 。 是thị 名danh 捨xả 。

擯bấn 出xuất 。 作tác 發phát 喜hỷ 羯yết 磨ma 者giả 。 應ưng 隨tùy 順thuận 行hành 五ngũ 事sự 。

比Bỉ 丘Khâu 事sự 。 乃nãi 至chí 王vương 事sự 。 羯yết 磨ma 已dĩ 。 應ưng 遣khiển 到đáo 所sở 犯phạm 俗tục 人nhân 家gia 悔hối 過quá 。 若nhược 俗tục 人nhân 言ngôn 。

尊tôn 者giả 。 故cố 在tại 精tinh 舍xá 中trung 住trụ 耶da 。 若nhược 故cố 在tại 彼bỉ 住trú 者giả 。 我ngã 當đương 斷đoạn 彼bỉ 食thực 及cập 衣y 錢tiền 物vật 。

僧Tăng 應ưng 語ngữ 言ngôn 。

此thử 非phi 僧Tăng 過quá 。 汝nhữ 應ưng 更cánh 往vãng 向hướng 彼bỉ 下hạ 意ý 。 令linh 其kỳ 歡hoan 喜hỷ 。

若nhược 彼bỉ 喜hỷ 者giả 。 即tức 名danh 為vi 捨xả 。

作tác 舉cử 羯yết 磨ma 者giả 應ưng 隨tùy 順thuận 行hành 五ngũ 事sự 。 比Bỉ 丘Khâu 事sự 乃nãi 至chí 王vương 事sự 。 羯yết 磨ma 已dĩ 。 應ưng 安an 著trước 僧Tăng 伽già 藍lam 外ngoại 邊biên 門môn 向hướng 。 阿a 練luyện 若nhã 處xứ 。 若nhược 來lai 入nhập 塔tháp 院viện 僧Tăng 院viện 中trung 掃tảo 地địa 者giả 。 比Bỉ 丘Khâu 應ưng 逆nghịch 掃tảo 其kỳ 跡tích 。 若nhược 來lai 益ích 洗tẩy 脚cước 處xứ 水thủy 。 大đại 小tiểu 行hành 處xứ 水thủy 者giả 。 應ưng 還hoàn 瀉tả 棄khí 。 若nhược 共cộng 行hành 弟đệ 子tử 。 依y 止chỉ 弟đệ 子tử 者giả 。 不bất 得đắc 喚hoán 作tác 和hòa 上thượng 。 阿a 闍xà 梨lê 弟đệ 子tử 。 不bất 應ưng 語ngữ 言ngôn 。

被bị 舉cử 。

餘dư 人nhân 應ưng 語ngữ 。

隨tùy 順thuận 行hành 。 應ưng 捨xả 惡ác 邪tà 。

惡ác 邪tà 比Bỉ 丘Khâu 不bất 應ưng 共cộng 語ngữ 。 不bất 應ưng 共cộng 住trú 。 不bất 應ưng 共cộng 法pháp 食thực 。 不bất 共cộng 佛Phật 。 不bất 共cộng 法pháp 。 不bất 共cộng 僧Tăng 。 不bất 共cộng 布bố 薩tát 。 不bất 共cộng 自tự 恣tứ 。 不bất 共cộng 羯yết 磨ma 。 得đắc 語ngữ 外ngoại 道đạo 。

欲dục 坐tọa 便tiện 坐tọa 。

不bất 得đắc 語ngữ 。

被bị 舉cử 。

令linh 坐tọa 。 若nhược 病bệnh 者giả 不bất 應ưng 看khán 病bệnh 。 得đắc 語ngữ 彼bỉ 檀đàn 越việt 。 若nhược 親thân 里lý 言ngôn 。

被bị 舉cử 人nhân 病bệnh 。 汝nhữ 往vãng 看khán 。

若nhược 無vô 常thường 者giả 。 不bất 應ưng 與dữ 華hoa 香hương 供cúng 養dường 屍thi 。 不bất 應ưng 為vi 作tác 飲ẩm 食thực 非phi 時thời 漿tương 。 供cúng 養dường 僧Tăng 不bất 應ưng 分phần/phân 衣y 鉢bát 。 不bất 應ưng 與dữ 燒thiêu 身thân 。 取thủ 其kỳ 所sở 眠miên 床sàng 以dĩ 屍thi 著trước 上thượng 。 衣y 鉢bát 繫hệ 咽yến/ế/yết 曳duệ 床sàng 而nhi 出xuất 。 作tác 是thị 言ngôn 。

眾chúng 僧Tăng 事sự 淨tịnh 。 眾chúng 僧Tăng 事sự 淨tịnh 。

於ư 惡ác 邪tà 比Bỉ 丘Khâu 不bất 應ưng 起khởi 惡ác 心tâm 。

何hà 以dĩ 故cố 。 乃nãi 至chí 燋tiều 柱trụ 。 不bất 應ưng 起khởi 惡ác 。 應ưng 作tác 是thị 念niệm 。

莫mạc 令linh 後hậu 人nhân 習tập 此thử 邪tà 見kiến 。

若nhược 放phóng 牧mục 人nhân 。 取thủ 薪tân 草thảo 人nhân 持trì 衣y 鉢bát 來lai 施thí 者giả 得đắc 取thủ 。 即tức 彼bỉ 為vi 施thí 主chủ 。 若nhược 被bị 舉cử 人nhân 隨tùy 順thuận 行hành 五ngũ 事sự 。 得đắc 正chánh 見kiến 心tâm 。 意ý 調điều 軟nhuyễn 者giả 。 得đắc 與dữ 捨xả 行hành 。

波ba 利lợi 婆bà 沙sa 摩ma 那na 埵đóa 比Bỉ 丘Khâu 應ưng 隨tùy 順thuận 行hành 七thất 事sự 。 比Bỉ 丘Khâu 事sự 乃nãi 至chí 王vương 事sự 。 廣quảng 解giải 如như 上thượng 說thuyết 。 是thị 名danh 捨xả 作tác 。

他tha 邏la 咃tha 者giả 。 佛Phật 住trú 舍Xá 衛Vệ 城Thành 。 廣quảng 說thuyết 如như 上thượng 。

爾nhĩ 時thời 須Tu 達Đạt 。 居cư 士sĩ 語ngữ 姊tỷ 言ngôn 。

姊tỷ 。 住trụ 是thị 聚tụ 落lạc 中trung 為vi 我ngã 料liệu 理lý 客khách 僧Tăng 。

時thời 瞻chiêm 波ba 比Bỉ 丘Khâu 眾chúng 來lai 。 見kiến 已dĩ 歡hoan 喜hỷ 。 共cộng 相tương 問vấn 訊tấn 。

善thiện 來lai 大đại 德đức 。

與dữ 敷phu 置trí 床sàng 褥nhục 。 請thỉnh 令linh 就tựu 座tòa 。 坐tọa 已dĩ 與dữ 洗tẩy 脚cước 水thủy 。 塗đồ 足túc 油du 。 非phi 時thời 漿tương 。 夜dạ 與dữ 燈đăng 火hỏa 已dĩ 。 頭đầu 面diện 禮lễ 足túc 。 胡hồ 跪quỵ 合hợp 掌chưởng 。 作tác 是thị 言ngôn 。

大đại 德đức 僧Tăng 。 為vi 我ngã 故cố 明minh 日nhật 受thọ 我ngã 食thực 。

即tức 受thọ 請thỉnh 已dĩ 。 須tu 臾du 第đệ 二nhị 眾chúng 來lai 。 復phục 為vi 敷phu 床sàng 褥nhục 。 請thỉnh 令linh 就tựu 坐tọa 。 與dữ 洗tẩy 脚cước 水thủy 。 塗đồ 足túc 油du 。 非phi 時thời 漿tương 已dĩ 。 頭đầu 面diện 禮lễ 足túc 。 胡hồ 跪quỵ 合hợp 掌chưởng 。 作tác 是thị 言ngôn 。

大đại 德đức 僧Tăng 。 明minh 日nhật 為vi 我ngã 故cố 受thọ 我ngã 食thực 。

此thử 眾chúng 言ngôn 。

我ngã 不bất 共cộng 彼bỉ 食thực 。

問vấn 言ngôn 。

何hà 故cố 。

答đáp 言ngôn 。

是thị 被bị 舉cử 人nhân 。

彼bỉ 言ngôn 。

我ngã 非phi 被bị 舉cử 。

復phục 言ngôn 。

汝nhữ 是thị 被bị 舉cử 人nhân 。 何hà 故cố 言ngôn 非phi 。

如như 是thị 被bị 舉cử 。 不bất 被bị 舉cử 竟cánh 夜dạ 共cộng 諍tranh 。 隣lân 比tỉ 俗tục 人nhân 發phát 不bất 喜hỷ 心tâm 。 居cư 士sĩ 姊tỷ 聞văn 已dĩ 嫌hiềm 言ngôn 。

云vân 何hà 沙Sa 門Môn 。 竟cánh 夜dạ 共cộng 諍tranh 被bị 舉cử 。 不bất 被bị 舉cử 。

生sanh 不bất 喜hỷ 心tâm 。 晨thần 起khởi 竟cánh 不bất 與dữ 前tiền 食thực 後hậu 食thực 。 駕giá 草thảo 馬mã 車xa 還hoàn 舍Xá 衛Vệ 城Thành 。 詣nghệ 須tu 達đạt 居cư 士sĩ 所sở 。 具cụ 說thuyết 上thượng 事sự 。 乃nãi 至chí 竟cánh 不bất 料liệu 理lý 。 居cư 士sĩ 聞văn 已dĩ 。 心tâm 懷hoài 不bất 樂lạc 。 語ngữ 姊tỷ 言ngôn 。

此thử 是thị 惡ác 事sự 。 應ưng 與dữ 何hà 故cố 不bất 與dữ 。 是thị 法pháp 非phi 法pháp 。 事sự 在tại 沙Sa 門Môn 。

爾nhĩ 時thời 須Tu 達Đạt 。 往vãng 世Thế 尊Tôn 所sở 。 頭đầu 面diện 禮lễ 足túc 。 卻khước 坐tọa 一nhất 面diện 。 具cụ 以dĩ 上thượng 事sự 。 乃nãi 至chí 被bị 舉cử 不bất 被bị 舉cử 。 具cụ 白bạch 世Thế 尊Tôn 。

被bị 舉cử 人nhân 我ngã 等đẳng 當đương 云vân 何hà 恭cung 敬kính 供cúng 養dường 。 唯duy 願nguyện 世Thế 尊Tôn 。 具cụ 分phân 別biệt 說thuyết 。

佛Phật 告cáo 居cư 士sĩ 。

有hữu 義nghĩa 應ưng 知tri 。 無vô 義nghĩa 亦diệc 應ưng 知tri 。 是thị 法pháp 非phi 法pháp 。 是thị 律luật 非phi 律luật 皆giai 悉tất 應ưng 知tri 。 是thị 中trung 有hữu 義nghĩa 如như 法Pháp 如như 律luật 。 行hành 者giả 應Ứng 供Cúng 給cấp 無vô 有hữu 方phương 便tiện 。 被bị 舉cử 比Bỉ 丘Khâu 。 得đắc 共cộng 從tùng 事sự 。

佛Phật 告cáo 居cư 士sĩ 。

但đãn 當đương 行hành 施thi 作tác 諸chư 功công 德đức 。 是thị 法pháp 。 非phi 法pháp 沙Sa 門Môn 自tự 知tri 。

時thời 大Đại 愛Ái 道Đạo 。 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 往vãng 世Thế 尊Tôn 所sở 。 頭đầu 面diện 禮lễ 足túc 。 卻khước 住trụ 一nhất 面diện 。 白bạch 佛Phật 言ngôn 。

世Thế 尊Tôn 。 我ngã 等đẳng 當đương 云vân 何hà 。

乃nãi 至chí

無vô 有hữu 方phương 便tiện 。 被bị 舉cử 比Bỉ 丘Khâu 。 得đắc 共cộng 從tùng 事sự 。

爾nhĩ 時thời 尊Tôn 者giả 阿A 難Nan 。 優ưu 波ba 離ly 往vãng 世Thế 尊Tôn 所sở 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。

爾nhĩ 時thời 尊Tôn 者giả 舍Xá 利Lợi 弗Phất 白bạch 佛Phật 言ngôn 。

世Thế 尊Tôn 。 被bị 舉cử 比Bỉ 丘Khâu 我ngã 等đẳng 云vân 何hà 得đắc 知tri 。

乃nãi 至chí

無vô 有hữu 方phương 便tiện 。 被bị 舉cử 比Bỉ 丘Khâu 。 得đắc 共cộng 從tùng 事sự 。

爾nhĩ 時thời 舍Xá 利Lợi 弗Phất 白bạch 佛Phật 言ngôn 。

世Thế 尊Tôn 。 云vân 何hà 名danh 他tha 邏la 咃tha 。

佛Phật 語ngứ 舍Xá 利Lợi 弗Phất 。

有hữu 七thất 事sự 非phi 他tha 邏la 咃tha 。 似tự 他tha 邏la 咃tha 。 二nhị 他tha 邏la 咃tha 。 何hà 等đẳng 七thất 。 或hoặc 有hữu 狂cuồng 故cố 不bất 著trước 此thử 眾chúng 。 不bất 著trước 彼bỉ 眾chúng 。 謂vị 是thị 他tha 邏la 咃tha 。 是thị 最tối 初sơ 非phi 他tha 邏la 咃tha 。 似tự 他tha 邏la 咃tha 。 如như 是thị 心tâm 亂loạn 。 鈍độn 。 癡si 。 病bệnh 。 病bệnh 故cố 不bất 著trước 此thử 眾chúng 。 不bất 著trước 彼bỉ 眾chúng 。

復phục 次thứ 舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 或hoặc 有hữu 人nhân 為vi 利lợi 故cố 。 作tác 是thị 念niệm 。

若nhược 我ngã 著trước 此thử 眾chúng 失thất 彼bỉ 利lợi 。 若nhược 著trước 彼bỉ 眾chúng 失thất 此thử 利lợi 。 是thị 二nhị 俱câu 不bất 著trước 。

復phục 次thứ 或hoặc 有hữu 人nhân 得đắc 二nhị 眾chúng 利lợi 故cố 。 作tác 是thị 念niệm 。

我ngã 為vi 得đắc 二nhị 邊biên 利lợi 故cố 。 不bất 著trước 此thử 眾chúng 。 不bất 著trước 彼bỉ 眾chúng 。

舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 是thị 名danh 七thất 事sự 非phi 他tha 邏la 咃tha 。 似tự 他tha 邏la 咃tha 。 二nhị 他tha 邏la 咃tha 者giả 。 自tự 護hộ 心tâm 。 待đãi 時thời 。 自tự 護hộ 心tâm 者giả 。 見kiến 他tha 是thị 非phi 。 作tác 是thị 念niệm 。

業nghiệp 行hành 作tác 者giả 自tự 知tri 。 譬thí 如như 失thất 火hỏa 。 但đãn 自tự 救cứu 身thân 。 焉yên 知tri 他tha 事sự 。

是thị 名danh 自tự 護hộ 心tâm 。 待đãi 時thời 者giả 。 或hoặc 有hữu 人nhân 見kiến 他tha 諍tranh 訟tụng 相tương/tướng 言ngôn 。 作tác 是thị 念niệm 。

此thử 諍tranh 訟tụng 相tương/tướng 言ngôn 。

時thời 到đáo 自tự 當đương 判phán 斷đoạn 。

是thị 名danh 二nhị 他tha 邏la 咃tha 。

爾nhĩ 時thời 舍Xá 利Lợi 弗Phất 白bạch 佛Phật 言ngôn 。

世Thế 尊Tôn 。 云vân 何hà 名danh 中trung 他tha 邏la 咃tha 。

佛Phật 告cáo 舍Xá 利Lợi 弗Phất 。

有hữu 一nhất 人nhân 共cộng 此thử 眾chúng 法pháp 食thực 味vị 食thực 。 亦diệc 共cộng 彼bỉ 眾chúng 法pháp 食thực 味vị 食thực 。 請thỉnh 斷đoạn 當đương 事sự 。

復phục 次thứ 舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 中trung 他tha 邏la 咃tha 亦diệc 共cộng 此thử 眾chúng 法pháp 食thực 味vị 食thực 。 亦diệc 共cộng 彼bỉ 眾chúng 法pháp 食thực 味vị 食thực 。 人nhân 不bất 請thỉnh 而nhi 斷đoạn 當đương 事sự 。

時thời 舍Xá 利Lợi 弗Phất 白bạch 佛Phật 言ngôn 。

世Thế 尊Tôn 。 他tha 邏la 咃tha 比Bỉ 丘Khâu 欲dục 料liệu 理lý 被bị 舉cử 比Bỉ 丘Khâu 。 當đương 云vân 何hà 。

佛Phật 告cáo 舍Xá 利Lợi 弗Phất 。

被bị 舉cử 人nhân 行hành 隨tùy 順thuận 法pháp 。 心tâm 柔nhu 軟nhuyễn 。 欲dục 料liệu 理lý 者giả 不bất 得đắc 時thời 集tập 非phi 時thời 集tập 。 為vi 料liệu 理lý 。 當đương 先tiên 於ư 房phòng 。 若nhược 溫ôn 室thất 。 若nhược 講giảng 堂đường 上thượng 。 若nhược 眾chúng 多đa 人nhân 集tập 處xứ 。 應ưng 往vãng 誘dụ 問vấn 。 年niên 少thiếu 比Bỉ 丘Khâu 。

長trưởng 老lão 。 頗phả 聞văn 汝nhữ 和hòa 上thượng 。 阿a 闍xà 梨lê 語ngữ 。 若nhược 中trung 間gian 有hữu 人nhân 料liệu 理lý 被bị 舉cử 人nhân 。 當đương 聽thính 不phủ 。

若nhược 言ngôn 。

我ngã 聞văn 和hòa 上thượng 。 阿a 闍xà 梨lê 語ngữ 。

若nhược 被bị 舉cử 人nhân 行hành 隨tùy 順thuận 法pháp 。 心tâm 柔nhu 軟nhuyễn 。 設thiết 有hữu 人nhân 為vi 語ngữ 者giả 。 合hợp 此thử 人nhân 治trị 。

若nhược 聞văn 是thị 語ngữ 。 默mặc 然nhiên 而nhi 止chỉ 。 若nhược 言ngôn 。

我ngã 聞văn 和hòa 上thượng 。 阿a 闍xà 梨lê 語ngữ 。

被bị 舉cử 人nhân 行hành 隨tùy 順thuận 法pháp 。 心tâm 柔nhu 軟nhuyễn 。 可khả 憐lân 無vô 人nhân 為vi 其kỳ 料liệu 理lý 。

聞văn 是thị 語ngữ 者giả 。 不bất 得đắc 故cố 集tập 眾chúng 。 當đương 因nhân 時thời 集tập 非phi 時thời 集tập 。 如như 是thị 舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 被bị 舉cử 人nhân 到đáo 布bố 薩tát 自tự 恣tứ 日nhật 。 應ưng 至chí 僧Tăng 中trung 作tác 是thị 言ngôn 。

我ngã 被bị 舉cử 比Bỉ 丘Khâu 行hành 隨tùy 順thuận 法pháp 。 心tâm 柔nhu 軟nhuyễn 。 與dữ 我ngã 捨xả 。

如như 是thị 三tam 說thuyết 已dĩ 。 應ưng 還hoàn 出xuất 。 出xuất 時thời 不bất 得đắc 默mặc 然nhiên 而nhi 去khứ 。 應ưng 偏thiên 袒đản 右hữu 肩kiên 。 合hợp 掌chưởng 卻khước 行hành 。 若nhược 眾chúng 中trung 有hữu 人nhân 語ngữ 者giả 。 他tha 邏la 咃tha 比Bỉ 丘Khâu 應ưng 問vấn 。

長trưởng 老lão 。 此thử 人nhân 本bổn 何hà 事sự 故cố 被bị 舉cử 。

復phục 有hữu 人nhân 嫌hiềm 言ngôn 。

此thử 人nhân 被bị 舉cử 。 何hà 故cố 不bất 知tri 應ưng 當đương 合hợp 治trị 。

若nhược 聞văn 是thị 語ngữ 。 應ưng 默mặc 然nhiên 止chỉ 。 若nhược 言ngôn 。

長trưởng 老lão 。 此thử 人nhân 被bị 舉cử 。 行hành 隨tùy 順thuận 法pháp 。 心tâm 柔nhu 軟nhuyễn 。 無vô 人nhân 料liệu 理lý 。 可khả 與dữ 捨xả 。

他tha 邏la 咃tha 比Bỉ 丘Khâu 應ưng 語ngữ 言ngôn 。

長trưởng 老lão 。 世Thế 尊Tôn 說thuyết 有hữu 二nhị 人nhân 。 剛cang 強cường 未vị 治trị 者giả 應ưng 治trị 。 已dĩ 治trị 柔nhu 軟nhuyễn 者giả 應ưng 捨xả 。

若nhược 如như 是thị 得đắc 眾chúng 人nhân 意ý 者giả 。 應ưng 作tác 求cầu 聽thính 羯yết 磨ma 已dĩ 聽thính 乞khất 。

羯yết 磨ma 人nhân 應ưng 作tác 是thị 說thuyết 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu 有hữu 是thị 事sự 。 僧Tăng 欲dục 饒nhiêu 益ích 故cố 。 作tác 舉cử 羯yết 磨ma 。 彼bỉ 行hành 隨tùy 順thuận 法pháp 。 心tâm 柔nhu 軟nhuyễn 。 若nhược 僧Tăng 時thời 到đáo 。 僧Tăng 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu 。 欲dục 從tùng 僧Tăng 乞khất 捨xả 舉cử 羯yết 磨ma 。 諸chư 大đại 德đức 聽thính 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu 。 欲dục 從tùng 僧Tăng 乞khất 捨xả 舉cử 羯yết 磨ma 。 僧Tăng 忍nhẫn 默mặc 然nhiên 故cố 。 是thị 事sự 如như 是thị 持trì 。

此thử 人nhân 應ưng 乞khất 。 偏thiên 袒đản 右hữu 肩kiên 。 胡hồ 跪quỵ 合hợp 掌chưởng 。 作tác 是thị 言ngôn 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 我ngã 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu 有hữu 是thị 事sự 。 僧Tăng 欲dục 饒nhiêu 益ích 故cố 。 作tác 舉cử 羯yết 磨ma 。 我ngã 已dĩ 行hành 隨tùy 順thuận 法pháp 。 心tâm 柔nhu 軟nhuyễn 。 捨xả 本bổn 惡ác 見kiến 。 今kim 從tùng 僧Tăng 乞khất 捨xả 舉cử 羯yết 磨ma 。 哀ai 慜mẫn 故cố 。 唯duy 願nguyện 僧Tăng 與dữ 我ngã 捨xả 舉cử 羯yết 磨ma 。

如như 是thị 三tam 乞khất 。 羯yết 磨ma 人nhân 應ưng 作tác 是thị 說thuyết 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu 有hữu 是thị 事sự 。 僧Tăng 欲dục 饒nhiêu 益ích 故cố 。 作tác 舉cử 羯yết 磨ma 。 彼bỉ 行hành 隨tùy 順thuận 法pháp 。 心tâm 柔nhu 軟nhuyễn 。 捨xả 本bổn 惡ác 見kiến 。 已dĩ 從tùng 僧Tăng 中trung 乞khất 捨xả 舉cử 羯yết 磨ma 。 若nhược 僧Tăng 時thời 到đáo 。 僧Tăng 與dữ 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu 。 捨xả 舉cử 羯yết 磨ma 。 白bạch 如như 是thị 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu 有hữu 是thị 事sự 。 僧Tăng 欲dục 饒nhiêu 益ích 故cố 。 作tác 舉cử 羯yết 磨ma 。 彼bỉ 行hành 隨tùy 順thuận 法pháp 。 心tâm 柔nhu 軟nhuyễn 。 捨xả 本bổn 惡ác 見kiến 。 已dĩ 從tùng 僧Tăng 中trung 乞khất 捨xả 舉cử 羯yết 磨ma 。 僧Tăng 今kim 與dữ 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu 。 捨xả 舉cử 羯yết 磨ma 。 諸chư 大đại 德đức 忍nhẫn 僧Tăng 與dữ 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu 。 捨xả 舉cử 羯yết 磨ma 者giả 默mặc 然nhiên 。 若nhược 不bất 忍nhẫn 者giả 便tiện 說thuyết 。 是thị 第đệ 一nhất 羯yết 磨ma 。

第đệ 二nhị 。 第đệ 三tam 亦diệc 如như 是thị 說thuyết 。

僧Tăng 已dĩ 與dữ 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu 。 捨xả 舉cử 羯yết 磨ma 竟cánh 。 僧Tăng 忍nhẫn 默mặc 然nhiên 故cố 。 是thị 事sự 如như 是thị 持trì 。

是thị 名danh 他tha 邏la 咃tha 。

異dị 住trụ 者giả 。

佛Phật 住trú 舍Xá 衛Vệ 城Thành 。 廣quảng 說thuyết 如như 上thượng 。

爾nhĩ 時thời 須Tu 達Đạt 。 居cư 士sĩ 語ngữ 姊tỷ 言ngôn 。

住trụ 是thị 聚tụ 落lạc 中trung 。 有hữu 客khách 僧Tăng 來lai 。 為vi 我ngã 供cung 給cấp 。

時thời 瞻chiêm 波ba 比Bỉ 丘Khâu 眾chúng 來lai 。 見kiến 已dĩ 歡hoan 喜hỷ 。 請thỉnh 令linh 就tựu 座tòa 。 隨tùy 宜nghi 供cung 給cấp 已dĩ 。 胡hồ 跪quỵ 合hợp 掌chưởng 作tác 是thị 言ngôn 。

唯duy 願nguyện 大đại 德đức 。 明minh 日nhật 受thọ 我ngã 施thí 食thực 。

須tu 臾du 第đệ 二nhị 眾chúng 來lai 。 即tức 請thỉnh 就tựu 座tòa 。 種chủng 種chủng 供cung 給cấp 已dĩ 。 請thỉnh 明minh 日nhật 食thực 。 此thử 眾chúng 言ngôn 。

我ngã 不bất 共cộng 彼bỉ 眾chúng 食thực 。

問vấn 言ngôn 。

何hà 故cố 。

答đáp 言ngôn 。

彼bỉ 眾chúng 破phá 僧Tăng 。

彼bỉ 言ngôn 。

我ngã 不bất 破phá 僧Tăng 。

復phục 言ngôn 。

汝nhữ 實thật 破phá 僧Tăng 。 何hà 故cố 言ngôn 不bất 如như 是thị 。

竟cánh 夜dạ 共cộng 諍tranh 。 隣lân 比tỉ 俗tục 人nhân 聞văn 已dĩ 發phát 不bất 喜hỷ 心tâm 。 居cư 士sĩ 姊tỷ 不bất 悅duyệt 。 遂toại 不bất 供cung 給cấp 。 早tảo 起khởi 駕giá 草thảo 馬mã 車xa 還hoàn 舍Xá 衛Vệ 城Thành 。 向hướng 須tu 達đạt 具cụ 說thuyết 上thượng 事sự 。 居cư 士sĩ 聞văn 已dĩ 。 往vãng 世Thế 尊Tôn 所sở 。 頭đầu 面diện 禮lễ 足túc 。 卻khước 住trụ 一nhất 面diện 。 即tức 以dĩ 上thượng 事sự 。 具cụ 白bạch 世Thế 尊Tôn 。

世Thế 尊Tôn 。 此thử 破phá 僧Tăng 人nhân 。 我ngã 等đẳng 得đắc 恭cung 敬kính 供cúng 養dường 不phủ 。 唯duy 願nguyện 世Thế 尊Tôn 。 具cụ 分phân 別biệt 說thuyết 。

佛Phật 告cáo 居cư 士sĩ 。

有hữu 義nghĩa 應ưng 知tri 。 無vô 義nghĩa 亦diệc 應ưng 知tri 。 是thị 法pháp 非phi 法pháp 。 是thị 律luật 非phi 律luật 。 皆giai 悉tất 應ưng 知tri 。 此thử 中trung 有hữu 義nghĩa 如như 法Pháp 如như 律luật 。 應Ứng 供Cúng 給cấp 。 無vô 有hữu 方phương 便tiện 破phá 僧Tăng 人nhân 。 應ưng 與dữ 共cộng 住trú 。

佛Phật 語ngữ 居cư 士sĩ 。

但đãn 當đương 行hành 施thí 。 作tác 諸chư 功công 德đức 。 是thị 法pháp 非phi 法pháp 。 事sự 在tại 沙Sa 門Môn 。

爾nhĩ 時thời 大Đại 愛Ái 道Đạo 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 白bạch 佛Phật 言ngôn 。

世Thế 尊Tôn 。 此thử 破phá 僧Tăng 人nhân 。 我ngã 等đẳng 云vân 何hà 得đắc 知tri 。

如như 上thượng 廣quảng 說thuyết 。

爾nhĩ 時thời 尊Tôn 者giả 阿A 難Nan 。 舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 優ưu 波ba 離ly 往vãng 世Thế 尊Tôn 所sở 。 頭đầu 面diện 禮lễ 足túc 。 卻khước 住trụ 一nhất 面diện 。 白bạch 佛Phật 言ngôn 。

世Thế 尊Tôn 。 破phá 僧Tăng 人nhân 我ngã 等đẳng 云vân 何hà 得đắc 知tri 。

佛Phật 語ngữ 優ưu 波ba 離ly 。

有hữu 義nghĩa 應ưng 知tri 。 無vô 義nghĩa 亦diệc 應ưng 知tri 。 是thị 法pháp 非phi 法pháp 。 是thị 律luật 非phi 律luật 。 此thử 中trung 有hữu 義nghĩa 如như 法Pháp 如như 律luật 當đương 行hành 。 無vô 一nhất 方phương 便tiện 破phá 僧Tăng 人nhân 應ưng 共cộng 住trú 。

爾nhĩ 時thời 尊Tôn 者giả 優Ưu 波Ba 離Ly 白bạch 佛Phật 言ngôn 。

世Thế 尊Tôn 。 云vân 何hà 名danh 破phá 僧Tăng 。

佛Phật 告cáo 優Ưu 波Ba 離Ly 。

有hữu 二nhị 事sự 名danh 破phá 僧Tăng 。 何hà 等đẳng 二nhị 。 一nhất 者giả 增tăng 惡ác 法pháp 。 二nhị 者giả 增tăng 惡ác 人nhân 。

復phục 問vấn 。

非phi 法pháp 眾chúng 滿mãn 。 如như 法Pháp 眾chúng 減giảm 。 名danh 破phá 僧Tăng 不phủ 。

不phủ 也dã 。

復phục 問vấn 。

非phi 法pháp 眾chúng 減giảm 。 如như 法Pháp 眾chúng 滿mãn 。 名danh 破phá 僧Tăng 不phủ 。

不phủ 也dã 。

復phục 問vấn 。

非phi 法pháp 眾chúng 滿mãn 。 如như 法Pháp 眾chúng 若nhược 減giảm 十thập 。 若nhược 十thập 五ngũ 。 名danh 破phá 僧Tăng 不phủ 。

不phủ 也dã 。

復phục 問vấn 。

非phi 法pháp 眾chúng 滿mãn 。 如như 法Pháp 眾chúng 滿mãn 。 若nhược 減giảm 十thập 若nhược 十thập 五ngũ 。 是thị 中trung 若nhược 一nhất 一nhất 法pháp 語ngữ 人nhân 坐tọa 。 名danh 破phá 僧Tăng 不phủ 。

不phủ 也dã 。

復phục 問vấn 。

若nhược 非phi 法pháp 眾chúng 滿mãn 。 如như 法Pháp 眾chúng 滿mãn 。 若nhược 減giảm 十thập 。 若nhược 十thập 五ngũ 。 是thị 中trung 若nhược 一nhất 一nhất 法pháp 語ngữ 人nhân 不bất 坐tọa 。 不bất 與dữ 欲dục 。 不bất 與dữ 見kiến 不bất 欲dục 。 名danh 破phá 僧Tăng 不phủ 。

不phủ 也dã 。

復phục 問vấn 。

若nhược 非phi 法pháp 眾chúng 滿mãn 。 如như 法Pháp 眾chúng 滿mãn 。 若nhược 減giảm 十thập 。 若nhược 十thập 五ngũ 。 若nhược 一nhất 一nhất 法pháp 語ngữ 人nhân 。 不bất 坐tọa 。 不bất 與dữ 欲dục 。 不bất 與dữ 見kiến 不bất 欲dục 。 強cường/cưỡng 牽khiên 未vị 受thọ 具cụ 足túc 人nhân 足túc 數số 。 名danh 破phá 僧Tăng 不phủ 。

不phủ 也dã 。

復phục 問vấn 。

若nhược 非phi 法pháp 眾chúng 滿mãn 。 如như 法Pháp 眾chúng 滿mãn 。 若nhược 減giảm 十thập 。 若nhược 十thập 五ngũ 。 若nhược 一nhất 一nhất 法pháp 語ngữ 人nhân 。 不bất 坐tọa 。 不bất 與dữ 欲dục 。 不bất 與dữ 見kiến 不bất 欲dục 。 不bất 強cường/cưỡng 牽khiên 未vị 受thọ 具cụ 足túc 人nhân 足túc 數số 。 一nhất 切thiết 盡tận 欲dục 破phá 僧Tăng 。 名danh 破phá 僧Tăng 不phủ 。

不phủ 也dã 。

佛Phật 告cáo 優Ưu 波Ba 離Ly 。

非phi 法pháp 眾chúng 滿mãn 。 如như 法Pháp 眾chúng 滿mãn 。 若nhược 減giảm 十thập 。 若nhược 十thập 五ngũ 。 若nhược 一nhất 一nhất 法pháp 語ngữ 人nhân 不bất 坐tọa 。 不bất 與dữ 欲dục 。 不bất 與dữ 見kiến 不bất 欲dục 。 不bất 強cường/cưỡng 牽khiên 未vị 受thọ 具cụ 足túc 人nhân 足túc 數số 。 復phục 不bất 一nhất 切thiết 欲dục 破phá 僧Tăng 。 但đãn 一nhất 住trú 處xứ 。 共cộng 一nhất 界giới 。 別biệt 眾chúng 布bố 薩tát 。 別biệt 自tự 恣tứ 。 別biệt 作tác 僧Tăng 事sự 。 是thị 名danh 破phá 僧Tăng 。 若nhược 知tri 是thị 欲dục 破phá 僧Tăng 人nhân 者giả 。 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 應ưng 語ngữ 。

長trưởng 老lão 。 莫mạc 破phá 僧Tăng 。 破phá 僧Tăng 罪tội 重trọng 。 墮đọa 惡ác 道đạo 。 入nhập 泥nê 犁lê 。 我ngã 當đương 與dữ 汝nhữ 衣y 鉢bát 。 授thọ 經kinh 誦tụng 經Kinh 。 問vấn 事sự 教giáo 誡giới 。

若nhược 故cố 不bất 止chỉ 者giả 。 應ưng 語ngữ 有hữu 力lực 勢thế 優Ưu 婆Bà 塞Tắc 言ngôn 。

長trường 壽thọ 。 此thử 人nhân 欲dục 破phá 僧Tăng 。 當đương 往vãng 諫gián 曉hiểu 語ngữ 令linh 止chỉ 。

優Ưu 婆Bà 塞Tắc 應ưng 語ngữ 尊tôn 者giả 。

莫mạc 破phá 僧Tăng 。 破phá 僧Tăng 罪tội 重trọng 。 墮đọa 惡ác 道đạo 。 入nhập 泥nê 犁lê 中trung 。 我ngã 當đương 與dữ 尊tôn 者giả 衣y 鉢bát 。 病bệnh 瘦sấu 湯thang 藥dược 。 若nhược 不bất 樂nhạo 修tu 梵Phạm 行hạnh 者giả 。 可khả 還hoàn 俗tục 。 我ngã 當đương 與dữ 汝nhữ 婦phụ 。 供cung 給cấp 所sở 須tu 。

若nhược 故cố 不bất 止chỉ 者giả 。 應ưng 拔bạt 舍xá 羅la 籌trù 驅khu 出xuất 。 出xuất 已dĩ 。 應ưng 當đương 唱xướng 令linh 作tác 是thị 言ngôn 。

諸chư 大đại 德đức 。 有hữu 破phá 僧Tăng 人nhân 來lai 。 宜nghi 當đương 自tự 知tri 。

若nhược 如như 是thị 備bị 。 猶do 故cố 破phá 僧Tăng 者giả 。 是thị 名danh 破phá 僧Tăng 。 若nhược 於ư 中trung 布bố 施thí 故cố 。 名danh 良lương 福phước 田điền 。 於ư 中trung 受thọ 具cụ 足túc 故cố 。 名danh 善thiện 受thọ 具cụ 足túc 。 若nhược 覺giác 已dĩ 應ưng 去khứ 。 若nhược 不bất 去khứ 者giả 。 是thị 名danh 破phá 僧Tăng 伴bạn 。 是thị 破phá 僧Tăng 伴bạn 黨đảng 。 盡tận 壽thọ 不bất 應ưng 共cộng 語ngữ 。 共cộng 住trú 。 共cộng 食thực 。 不Bất 共Cộng 佛Phật 法Pháp 僧Tăng 。 不bất 共cộng 布bố 薩tát 安an 居cư 自tự 恣tứ 。 不bất 共cộng 羯yết 磨ma 。 得đắc 語ngữ 餘dư 外ngoại 道đạo 出xuất 家gia 人nhân 。

有hữu 床sàng 座tòa 。 欲dục 坐tọa 便tiện 坐tọa 。

不bất 得đắc 語ngữ 彼bỉ 坐tọa 。

是thị 名danh 異dị 住trụ 。

與dữ 波ba 羅la 夷di 學học 悔hối 者giả 。 佛Phật 住trú 舍Xá 衛Vệ 城Thành 。 廣quảng 說thuyết 如như 上thượng 。

爾nhĩ 時thời 舍Xá 衛Vệ 城Thành 中trung 有hữu 難Nan 提Đề 。 不bất 樂nhạo 在tại 家gia 。 捨xả 家gia 出xuất 家gia 。 行hành 亦diệc 禪thiền 。 住trụ 亦diệc 禪thiền 。 坐tọa 亦diệc 禪thiền 。 臥ngọa 亦diệc 禪thiền 。

時thời 亦diệc 有hữu 眾chúng 多đa 難Nan 提Đề 。 即tức 名danh 此thử 禪thiền 難Nan 提Đề 。 如như 波ba 羅la 夷di 中trung 廣quảng 說thuyết 。 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 即tức 驅khu 出xuất 。 出xuất 已dĩ 在tại 祇kỳ 桓hoàn 門môn 間gian 立lập 啼đề 。 作tác 是thị 言ngôn 。

長trưởng 老lão 。 我ngã 犯phạm 波ba 羅la 夷di 。 無vô 一nhất 念niệm 覆phú 藏tàng 心tâm 。 我ngã 樂nhạo/nhạc/lạc 袈ca 裟sa 。 不bất 欲dục 捨xả 離ly 佛Phật 法Pháp 。

時thời 難Nan 提Đề 母mẫu 來lai 復phục 啼đề 。 作tác 是thị 言ngôn 。

我ngã 兒nhi 樂nhạo/nhạc/lạc 出xuất 家gia 而nhi 世Thế 尊Tôn 驅khu 出xuất 。

難Nan 提Đề 姊tỷ 復phục 來lai 亦diệc 啼đề 。 作tác 是thị 言ngôn 。

我ngã 弟đệ 樂nhạo 作tác 沙Sa 門Môn 。 而nhi 世Thế 尊Tôn 驅khu 出xuất 。

諸chư 比Bỉ 丘Khâu 以dĩ 是thị 因nhân 緣duyên 。 往vãng 白bạch 世Thế 尊Tôn 。

佛Phật 告cáo 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 。

是thị 難Nan 提Đề 犯phạm 波ba 羅la 夷di 。 無vô 一nhất 念niệm 覆phú 藏tàng 心tâm 。 僧Tăng 應ưng 與dữ 波ba 羅la 夷di 學học 悔hối 羯yết 磨ma 。

此thử 人nhân 應ưng 從tùng 僧Tăng 乞khất 。 偏thiên 袒đản 右hữu 肩kiên 。 胡hồ 跪quỵ 合hợp 掌chưởng 。 作tác 是thị 言ngôn 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 我ngã 難Nan 提Đề 犯phạm 波ba 羅la 夷di 。 無vô 一nhất 念niệm 覆phú 藏tàng 心tâm 。 今kim 從tùng 僧Tăng 乞khất 波ba 羅la 夷di 學học 悔hối 。 哀ai 愍mẫn 故cố 。 唯duy 願nguyện 僧Tăng 與dữ 我ngã 波ba 羅la 夷di 學học 悔hối 羯yết 磨ma 。

如như 是thị 三tam 乞khất 。 羯yết 磨ma 人nhân 應ưng 作tác 是thị 說thuyết 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 難Nan 提Đề 比Bỉ 丘Khâu 犯phạm 波ba 羅la 夷di 。 無vô 一nhất 念niệm 覆phú 藏tàng 心tâm 。 已dĩ 從tùng 僧Tăng 乞khất 波ba 羅la 夷di 學học 悔hối 羯yết 磨ma 。 若nhược 僧Tăng 時thời 到đáo 。 僧Tăng 與dữ 難Nan 提Đề 波ba 羅la 夷di 學học 悔hối 羯yết 磨ma 。 白bạch 如như 是thị 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 難Nan 提Đề 比Bỉ 丘Khâu 犯phạm 波ba 羅la 夷di 。 無vô 一nhất 念niệm 覆phú 藏tàng 心tâm 。 已dĩ 從tùng 僧Tăng 乞khất 波ba 羅la 夷di 學học 悔hối 羯yết 磨ma 。 僧Tăng 今kim 與dữ 難Nan 提Đề 比Bỉ 丘Khâu 波ba 羅la 夷di 學học 悔hối 羯yết 磨ma 。 諸chư 大đại 德đức 忍nhẫn 。 僧Tăng 與dữ 難Nan 提Đề 比Bỉ 丘Khâu 波ba 羅la 夷di 學học 悔hối 羯yết 磨ma 者giả 默mặc 然nhiên 。 若nhược 不bất 忍nhẫn 者giả 便tiện 說thuyết 。 是thị 第đệ 一nhất 羯yết 磨ma 。

第đệ 二nhị 。 第đệ 三tam 亦diệc 如như 是thị 說thuyết 。

僧Tăng 已dĩ 與dữ 難Nan 提Đề 比Bỉ 丘Khâu 波ba 羅la 夷di 學học 悔hối 羯yết 磨ma 竟cánh 。 僧Tăng 忍nhẫn 默mặc 然nhiên 故cố 。 是thị 事sự 如như 是thị 持trì 。

此thử 人nhân 應ưng 在tại 一nhất 切thiết 比Bỉ 丘Khâu 下hạ 坐tọa 。 一nhất 切thiết 沙Sa 彌Di 上thượng 。 不bất 得đắc 與dữ 比Bỉ 丘Khâu 同đồng 屋ốc 過quá 三tam 宿túc 。 復phục 不bất 得đắc 與dữ 沙Sa 彌Di 過quá 三tam 宿túc 。 比Bỉ 丘Khâu 不bất 淨tịnh 食thực 彼bỉ 亦diệc 不bất 淨tịnh 。 彼bỉ 不bất 淨tịnh 食thực 比Bỉ 丘Khâu 亦diệc 不bất 淨tịnh 。 得đắc 與dữ 比Bỉ 丘Khâu 授thọ 食thực 。 除trừ 火hỏa 淨tịnh 五ngũ 生sanh 種chủng 及cập 金kim 銀ngân 。 彼bỉ 應ưng 從tùng 沙Sa 彌Di 受thọ 食thực 。 比Bỉ 丘Khâu 不bất 得đắc 向hướng 。 說thuyết 波Ba 羅La 提Đề 木Mộc 叉Xoa 。 波ba 羅la 夷di 罪tội 。 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 乃nãi 至chí 越việt 毘tỳ 尼ni 罪tội 。 得đắc 語ngữ 言ngôn 。

不bất 得đắc 作tác 非phi 梵Phạm 行hạnh 。 不bất 得đắc 盜đạo 。 不bất 得đắc 殺sát 。 不bất 得đắc 妄vọng 語ngữ 。 不bất 得đắc 飲ẩm 酒tửu 。

如như 是thị 一nhất 一nhất 得đắc 教giáo 授thọ 。 若nhược 本bổn 誦tụng 波Ba 羅La 提Đề 木Mộc 叉Xoa 者giả 。 不bất 得đắc 高cao 聲thanh 誦tụng 。 若nhược 敬kính 法pháp 者giả 。 得đắc 心tâm 誦tụng 。 不bất 得đắc 聽thính 布bố 薩tát 。 受thọ 自tự 恣tứ 布bố 薩tát 。 受thọ 自tự 恣tứ 日nhật 。 到đáo 僧Tăng 中trung 作tác 如như 是thị 言ngôn 。

我ngã 清thanh 淨tịnh 。 僧Tăng 憶ức 持trì 。

如như 是thị 三tam 說thuyết 已dĩ 。 應ưng 還hoàn 。 四tứ 波ba 羅la 夷di 中trung 若nhược 有hữu 犯phạm 者giả 。 應ưng 驅khu 出xuất 。 十thập 三tam 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 已dĩ 下hạ 。 一nhất 切thiết 作tác 突đột 吉cát 羅la 悔hối 。 是thị 名danh 與dữ 波ba 羅la 夷di 學học 悔hối 羯yết 磨ma 隨tùy 順thuận 行hành 。

覓mịch 罪tội 相tương/tướng 者giả 。 佛Phật 住trú 舍Xá 衛Vệ 城Thành 。 廣quảng 說thuyết 如như 上thượng 。

爾nhĩ 時thời 尸thi 利lợi 耶da 婆bà 比Bỉ 丘Khâu 數sác 數sác 犯phạm 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 罪tội 。 僧Tăng 集tập 欲dục 作tác 羯yết 磨ma 。 尸thi 利lợi 耶da 婆bà 不bất 來lai 。 即tức 遣khiển 使sứ 往vãng 喚hoán 。 作tác 是thị 言ngôn 。

長trưởng 老lão 。 眾chúng 僧Tăng 集tập 欲dục 作tác 羯yết 磨ma 。 何hà 故cố 不bất 來lai 。

尸thi 利lợi 耶da 婆bà 言ngôn 。

僧Tăng 必tất 為vi 我ngã 故cố 作tác 羯yết 磨ma 耳nhĩ 。

即tức 心tâm 生sanh 恐khủng 怖bố 而nhi 來lai 。 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 問vấn 。

長trưởng 老lão 。 犯phạm 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 罪tội 耶da 。

答đáp 言ngôn 。

犯phạm 。

彼bỉ 心tâm 生sanh 歡hoan 喜hỷ 。 作tác 是thị 念niệm 。

諸chư 梵Phạm 行hạnh 人nhân 。 於ư 我ngã 起khởi 慈từ 心tâm 。 舉cử 可khả 悔hối 過quá 罪tội 。 非phi 不bất 可khả 悔hối 。

即tức 白bạch 。

聽thính 我ngã 小tiểu 出xuất 。

出xuất 已dĩ 。 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 於ư 後hậu 作tác 是thị 言ngôn 。

此thử 比Bỉ 丘Khâu 輕khinh 躁táo 不bất 定định 出xuất 去khứ 。 須tu 臾du 當đương 作tác 妄vọng 語ngữ 。 應ưng 當đương 三tam 過quá 定định 實thật 。 然nhiên 後hậu 作tác 羯yết 磨ma 。

是thị 尸thi 利lợi 耶da 婆bà 出xuất 外ngoại 作tác 是thị 念niệm 。

我ngã 何hà 故cố 而nhi 受thọ 是thị 罪tội 。 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 數sác 數sác 治trị 我ngã 罪tội 。 我ngã 不bất 應ưng 受thọ 。

諸chư 比Bỉ 丘Khâu 喚hoán 尸thi 利lợi 耶da 婆bà 入nhập 。 入nhập 已dĩ 問vấn 言ngôn 。

汝nhữ 實thật 犯phạm 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 罪tội 不phủ 。

答đáp 言ngôn 。

不bất 犯phạm 。

復phục 問vấn 。

汝nhữ 何hà 故cố 僧Tăng 中trung 說thuyết 有hữu 是thị 罪tội 。 而nhi 言ngôn 不bất 犯phạm 。

答đáp 言ngôn 。

我ngã 不bất 憶ức 是thị 事sự 。

諸chư 比Bỉ 丘Khâu 以dĩ 是thị 。 因nhân 緣duyên 往vãng 白bạch 世Thế 尊Tôn 。

佛Phật 言ngôn 。

呼hô 尸thi 利lợi 耶da 婆bà 來lai 。

來lai 已dĩ 佛Phật 廣quảng 問vấn 上thượng 事sự 。

汝nhữ 實thật 爾nhĩ 不phủ 。

答đáp 言ngôn 。

實thật 爾nhĩ 。

佛Phật 告cáo 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 。

是thị 尸thi 利lợi 耶da 婆bà 。 於ư 眾chúng 僧Tăng 中trung 。 言ngôn 見kiến 罪tội 復phục 言ngôn 不bất 見kiến 。 不bất 見kiến 復phục 言ngôn 見kiến 。 作tác 是thị 語ngữ 言ngôn 。

不bất 憶ức 。

僧Tăng 應ưng 與dữ 作tác 覓mịch 罪tội 相tương/tướng 羯yết 磨ma 。

羯yết 磨ma 人nhân 應ưng 作tác 是thị 說thuyết 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 尸thi 利lợi 耶da 婆bà 。 比Bỉ 丘Khâu 僧Tăng 中trung 。 見kiến 罪tội 言ngôn 不bất 見kiến 。 不bất 見kiến 復phục 言ngôn 見kiến 。 自tự 言ngôn 。

不bất 憶ức

若nhược 僧Tăng 時thời 到đáo 。 僧Tăng 與dữ 尸thi 利lợi 耶da 婆bà 覓mịch 罪tội 相tương/tướng 羯yết 磨ma 。 白bạch 如như 是thị 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 尸thi 利lợi 耶da 婆bà 。 比Bỉ 丘Khâu 僧Tăng 中trung 。 見kiến 罪tội 言ngôn 不bất 見kiến 。 不bất 見kiến 言ngôn 見kiến 。 自tự 言ngôn 。

不bất 憶ức

僧Tăng 今kim 與dữ 作tác 覓mịch 罪tội 相tương/tướng 羯yết 磨ma 。 諸chư 大đại 德đức 忍nhẫn 僧Tăng 與dữ 尸thi 利lợi 耶da 婆bà 覓mịch 罪tội 相tương/tướng 羯yết 磨ma 者giả 默mặc 然nhiên 。 若nhược 不bất 忍nhẫn 者giả 便tiện 說thuyết 。 是thị 第đệ 一nhất 羯yết 磨ma 。

第đệ 二nhị 。 第đệ 三tam 亦diệc 如như 是thị 說thuyết 。

僧Tăng 已dĩ 與dữ 尸thi 利lợi 耶da 婆bà 覓mịch 罪tội 相tương/tướng 羯yết 磨ma 竟cánh 。 僧Tăng 忍nhẫn 默mặc 然nhiên 故cố 。 是thị 事sự 如như 是thị 持trì 。

此thử 人nhân 盡tận 壽thọ 應ưng 行hành 八bát 事sự 。 何hà 等đẳng 八bát 。 不bất 得đắc 度độ 人nhân 。 不bất 得đắc 與dữ 人nhân 受thọ 具cụ 足túc 。 不bất 得đắc 與dữ 人nhân 依y 止chỉ 。 不bất 得đắc 受thọ 比Bỉ 丘Khâu 按án 摩ma 供cung 給cấp 。 不bất 得đắc 作tác 比Bỉ 丘Khâu 使sử 。 不bất 得đắc 受thọ 次thứ 第đệ 差sai 會hội 。 不bất 得đắc 為vi 僧Tăng 作tác 說thuyết 法Pháp 人nhân 。 盡tận 壽thọ 不bất 與dữ 捨xả 。 僧Tăng 和hòa 合hợp 作tác 覓mịch 罪tội 相tương/tướng 羯yết 磨ma 已dĩ 。 行hành 此thử 八bát 事sự 。 盡tận 壽thọ 不bất 應ưng 與dữ 捨xả 。 是thị 名danh 覓mịch 罪tội 相tương 隨tùy 順thuận 行hành 。

舉cử 羯yết 磨ma 。 別biệt 住trụ 。 摩ma 那na 埵đóa 。 出xuất 罪tội 。

應ưng 不bất 應ưng 隨tùy 順thuận 。 他tha 邏la 咃tha 。 異dị 住trụ 。

學học 悔hối 。 覓mịch 罪tội 相tương/tướng 。 第đệ 二nhị 跋bạt 渠cừ 竟cánh 。

舉cử 事sự 者giả 。 佛Phật 住trú 舍Xá 衛Vệ 城Thành 。 廣quảng 說thuyết 如như 上thượng 。

爾nhĩ 時thời 瞻chiêm 波ba 比Bỉ 丘Khâu 鬪đấu 諍tranh 相tương/tướng 言ngôn 不bất 和hòa 合hợp 住trụ 。 一nhất 比Bỉ 丘Khâu 舉cử 一nhất 比Bỉ 丘Khâu 。 二nhị 比Bỉ 丘Khâu 舉cử 二nhị 比Bỉ 丘Khâu 。 眾chúng 多đa 比Bỉ 丘Khâu 。 舉cử 眾chúng 多đa 比Bỉ 丘Khâu 。 作tác 是thị 言ngôn 。

我ngã 舉cử 長trưởng 老lão 。 我ngã 舉cử 長trưởng 老lão 。

爾nhĩ 時thời 尊Tôn 者giả 優Ưu 波Ba 離Ly 。 以dĩ 是thị 因nhân 緣duyên 。 具cụ 白bạch 世Thế 尊Tôn 。

瞻chiêm 波ba 比Bỉ 丘Khâu 非phi 法pháp 生sanh 。 一nhất 比Bỉ 丘Khâu 舉cử 一nhất 比Bỉ 丘Khâu 。 乃nãi 至chí 眾chúng 多đa 。 比Bỉ 丘Khâu 舉cử 眾chúng 多đa 比Bỉ 丘Khâu 。

世Thế 尊Tôn 。 有hữu 幾kỷ 事sự 比Bỉ 丘Khâu 得đắc 舉cử 他tha 人nhân 。

佛Phật 告cáo 優Ưu 波Ba 離Ly 。

有hữu 三tam 事sự 。 三tam 因nhân 緣duyên 。 比Bỉ 丘Khâu 得đắc 舉cử 他tha 人nhân 。 何hà 等đẳng 三tam 事sự 。 戒giới 不bất 淨tịnh 。 見kiến 不bất 淨tịnh 。 命mạng 不bất 淨tịnh 。 何hà 等đẳng 三tam 因nhân 緣duyên 。 見kiến 。 聞văn 。 疑nghi 是thị 名danh 三tam 。

復phục 次thứ 比Bỉ 丘Khâu 。 自tự 身thân 成thành 就tựu 五ngũ 法Pháp 。 得đắc 舉cử 他tha 人nhân 。 何hà 等đẳng 五ngũ 。 是thị 實thật 非phi 虛hư 。 是thị 時thời 非phi 非phi 時thời 。 是thị 饒nhiêu 益ích 非phi 不bất 饒nhiêu 益ích 。 是thị 軟nhuyễn 語ngữ 非phi 麁thô 獷quánh 。 是thị 慈từ 心tâm 非phi 瞋sân 恚khuể 。 是thị 名danh 五ngũ 法Pháp 。 得đắc 舉cử 他tha 人nhân 。 又hựu 復phục 成thành 就tựu 五ngũ 法Pháp 。 得đắc 舉cử 他tha 人nhân 。 何hà 等đẳng 五ngũ 。 淨tịnh 身thân 業nghiệp 。 淨tịnh 口khẩu 業nghiệp 。 正chánh 命mạng 。 多đa 聞văn 阿a 毘tỳ 曇đàm 。 多đa 聞văn 毘tỳ 尼ni 。 優ưu 波ba 離ly 。 若nhược 身thân 業nghiệp 不bất 淨tịnh 舉cử 他tha 者giả 。 前tiền 人nhân 應ưng 語ngữ 。

長trưởng 老lão 。 自tự 身thân 業nghiệp 不bất 淨tịnh 。 何hà 故cố 舉cử 他tha 。 應ưng 先tiên 自tự 淨tịnh 身thân 業nghiệp 。 然nhiên 後hậu 舉cử 他tha 。

是thị 故cố 優ưu 波ba 離ly 。 欲dục 舉cử 他tha 者giả 先tiên 當đương 淨tịnh 身thân 業nghiệp 。 淨tịnh 口khẩu 業nghiệp 。 正chánh 命mạng 亦diệc 如như 是thị 。 若nhược 少thiểu 聞văn 阿a 毘tỳ 曇đàm 舉cử 他tha 者giả 。 前tiền 人nhân 應ưng 語ngữ 。

長trưởng 老lão 。 何hà 故cố 少thiểu 聞văn 阿a 毘tỳ 曇đàm 而nhi 舉cử 他tha 罪tội 。 善thiện 哉tai 長trưởng 老lão 。 先tiên 當đương 多đa 聞văn 阿a 毘tỳ 曇đàm 。 然nhiên 後hậu 舉cử 他tha 。

是thị 故cố 優ưu 波ba 離ly 。 欲dục 舉cử 他tha 者giả 。 先tiên 當đương 多đa 聞văn 阿a 毘tỳ 曇đàm 。 若nhược 少thiểu 聞văn 毘tỳ 尼ni 欲dục 舉cử 他tha 者giả 。 前tiền 人nhân 應ưng 語ngữ 。

長trưởng 老lão 。 何hà 故cố 少thiểu 聞văn 毘tỳ 尼ni 而nhi 舉cử 他tha 罪tội 。 長trưởng 老lão 亦diệc 不bất 知tri 因nhân 何hà 事sự 制chế 此thử 戒giới 。 在tại 何hà 國quốc 聚tụ 落lạc 城thành 邑ấp 制chế 此thử 戒giới 。 善thiện 哉tai 長trưởng 老lão 。 欲dục 舉cử 他tha 者giả 先tiên 當đương 多đa 聞văn 毘tỳ 尼ni 。 然nhiên 後hậu 舉cử 他tha 。

是thị 故cố 優ưu 波ba 離ly 。 欲dục 舉cử 他tha 者giả 應ưng 先tiên 多đa 聞văn 比tỉ 尼ni 。 是thị 名danh 自tự 身thân 成thành 就tựu 五ngũ 法Pháp 。 得đắc 舉cử 他tha 人nhân 。

復phục 次thứ 優ưu 波ba 離ly 。 有hữu 五ngũ 非phi 法pháp 舉cử 他tha 。 何hà 等đẳng 五ngũ 。 有hữu 罵mạ 而nhi 後hậu 舉cử 。 有hữu 舉cử 而nhi 後hậu 罵mạ 。 有hữu 即tức 舉cử 而nhi 罵mạ 。 有hữu 罵mạ 而nhi 不bất 舉cử 。 有hữu 舉cử 而nhi 不bất 罵mạ 。 罵mạ 而nhi 後hậu 舉cử 者giả 。 先tiên 惡ác 罵mạ 已dĩ 。 後hậu 五ngũ 眾chúng 罪tội 中trung 若nhược 舉cử 一nhất 一nhất 罪tội 。 是thị 名danh 罵mạ 而nhi 後hậu 舉cử 。 舉cử 而nhi 後hậu 罵mạ 者giả 。 先tiên 五ngũ 眾chúng 罪tội 中trung 若nhược 舉cử 一nhất 一nhất 罪tội 已dĩ 。 後hậu 惡ác 罵mạ 。 是thị 名danh 舉cử 而nhi 後hậu 罵mạ 。 即tức 舉cử 而nhi 罵mạ 者giả 。 惡ác 罵mạ 已dĩ 。

汝nhữ 犯phạm 波ba 羅la 夷di

惡ác 罵mạ 已dĩ 。

汝nhữ 犯phạm 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 罪tội 乃nãi 至chí 越việt 毘tỳ 尼ni 罪tội

是thị 名danh 即tức 舉cử 而nhi 罵mạ 。 舉cử 而nhi 不bất 罵mạ 者giả 。 五ngũ 眾chúng 罪tội 中trung 若nhược 一nhất 一nhất 罪tội 舉cử 而nhi 不bất 惡ác 罵mạ 。 是thị 名danh 舉cử 而nhi 不bất 罵mạ 。 罵mạ 而nhi 不bất 舉cử 者giả 。 作tác 種chủng 種chủng 惡ác 罵mạ 而nhi 不bất 舉cử 罪tội 。 是thị 名danh 罵mạ 而nhi 不bất 舉cử 。 是thị 中trung 先tiên 罵mạ 後hậu 舉cử 。 舉cử 已dĩ 後hậu 罵mạ 。 即tức 舉cử 而nhi 罵mạ 者giả 。 僧Tăng 不bất 應ưng 問vấn 。 不bất 應ưng 受thọ 。 是thị 中trung 舉cử 而nhi 不bất 罵mạ 者giả 。 僧Tăng 應ưng 檢kiểm 校giáo 。 若nhược 欲dục 舉cử 他tha 時thời 。 應ưng 先tiên 語ngữ 。

長trưởng 老lão 。 我ngã 欲dục 舉cử 事sự 。 聽thính 舉cử 不phủ 。

前tiền 人nhân 言ngôn 。

欲dục 舉cử 者giả 可khả 爾nhĩ 。

若nhược 不bất 問vấn 聽thính 而nhi 舉cử 者giả 。 越việt 毘tỳ 尼ni 罪tội 。 優ưu 波ba 離ly 。 他tha 戒giới 不bất 淨tịnh 。 不bất 見kiến 。 不bất 實thật 。 非phi 時thời 非phi 饒nhiêu 益ích 。 麁thô 獷quánh 非phi 軟nhuyễn 語ngữ 。 瞋sân 恚khuể 非phi 慈từ 心tâm 舉cử 人nhân 者giả 。 越việt 毘tỳ 尼ni 罪tội 。 聞văn 。 疑nghi 亦diệc 如như 是thị 。 他tha 見kiến 不bất 淨tịnh 。 不bất 見kiến 。 非phi 實thật 。 非phi 時thời 非phi 饒nhiêu 益ích 。 麁thô 獷quánh 非phi 軟nhuyễn 語ngữ 。 瞋sân 恚khuể 非phi 慈từ 心tâm 舉cử 他tha 者giả 。 越việt 毘tỳ 尼ni 罪tội 。 聞văn 。 疑nghi 亦diệc 如như 是thị 。 他tha 命mạng 不bất 淨tịnh 。 不bất 見kiến 。 不bất 實thật 。 非phi 時thời 非phi 饒nhiêu 益ích 。 麁thô 獷quánh 非phi 軟nhuyễn 語ngữ 。 瞋sân 恚khuể 非phi 慈từ 心tâm 舉cử 他tha 者giả 。 越việt 毘tỳ 尼ni 罪tội 。 聞văn 。 疑nghi 亦diệc 如như 是thị 。 優ưu 波ba 離ly 。 他tha 戒giới 不bất 淨tịnh 。 見kiến 。 實thật 。

時thời 是thị 饒nhiêu 益ích 。 是thị 軟nhuyễn 語ngữ 非phi 麁thô 獷quánh 。 是thị 慈từ 心tâm 非phi 瞋sân 恚khuể 。 不bất 語ngữ 前tiền 人nhân 。 前tiền 人nhân 不bất 印ấn 可khả 舉cử 者giả 。 越việt 毘tỳ 尼ni 罪tội 。 聞văn 。 疑nghi 亦diệc 如như 是thị 。 他tha 見kiến 不bất 淨tịnh 。 見kiến 。 實thật 。

時thời 見kiến 饒nhiêu 益ích 。 是thị 軟nhuyễn 語ngữ 非phi 麁thô 獷quánh 。 是thị 慈từ 心tâm 非phi 瞋sân 恚khuể 。 不bất 語ngữ 前tiền 人nhân 。 前tiền 人nhân 不bất 印ấn 可khả 舉cử 者giả 。 越việt 毘tỳ 尼ni 罪tội 。 聞văn 。 疑nghi 亦diệc 如như 是thị 。 他tha 命mạng 不bất 淨tịnh 。 見kiến 。 實thật 。

時thời 是thị 饒nhiêu 益ích 。 是thị 軟nhuyễn 語ngữ 非phi 麁thô 獷quánh 。 是thị 慈từ 心tâm 非phi 瞋sân 恚khuể 。 不bất 語ngữ 前tiền 人nhân 。 前tiền 人nhân 不bất 印ấn 可khả 舉cử 者giả 。 越việt 毘tỳ 尼ni 罪tội 。 聞văn 。 疑nghi 亦diệc 如như 是thị 。

復phục 有hữu 五ngũ 法Pháp 成thành 就tựu 。 眾chúng 僧Tăng 中trung 不bất 應ưng 舉cử 他tha 。 何hà 等đẳng 五ngũ 。 隨tùy 愛ái 。 隨tùy 瞋sân 。 隨tùy 怖bố 。 隨tùy 癡si 。 為vi 利lợi 故cố 。 若nhược 成thành 就tựu 此thử 五ngũ 事sự 舉cử 他tha 者giả 。 身thân 壞hoại 命mạng 終chung 。 墮đọa 惡ác 道đạo 。 入nhập 泥nê 犁lê 。

復phục 有hữu 五ngũ 法Pháp 。 成thành 就tựu 得đắc 舉cử 他tha 。 何hà 等đẳng 五ngũ 。 不bất 隨tùy 愛ái 。 不bất 隨tùy 瞋sân 。 不bất 隨tùy 怖bố 。 不bất 隨tùy 癡si 。 不bất 為vi 利lợi 故cố 。 若nhược 成thành 就tựu 此thử 五ngũ 法pháp 得đắc 舉cử 他tha 。 身thân 壞hoại 命mạng 終chung 。 得đắc 生sanh 善thiện 道đạo 。 梵Phạm 行hạnh 人nhân 所sở 讚tán 歎thán 。

是thị 名danh 舉cử 。

治trị 事sự 者giả 。 云vân 何hà 治trị 犯phạm 波ba 羅la 夷di 罪tội 。 應ưng 還hoàn 俗tục 人nhân 。 作tác 沙Sa 彌Di 。 僧Tăng 應ưng 驅khu 出xuất 。 犯phạm 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 罪tội 。 若nhược 覆phú 者giả 與dữ 波ba 利lợi 婆bà 沙sa 。 摩ma 那na 埵đóa 。 阿a 浮phù 呵ha 那na 。 不bất 覆phú 者giả 行hành 摩ma 那na 埵đóa 。 阿a 浮phù 呵ha 那na 。 犯phạm 尼ni 薩tát 耆kỳ 波ba 夜dạ 提đề 罪tội 者giả 。 此thử 長trường/trưởng 物vật 應ưng 僧Tăng 中trung 捨xả 已dĩ 。 在tại 長trưởng 老lão 比Bỉ 丘Khâu 前tiền 。 偏thiên 袒đản 右hữu 肩kiên 。 胡hồ 跪quỵ 合hợp 掌chưởng 。 作tác 是thị 言ngôn 。

我ngã 長trường/trưởng 衣y 過quá 十thập 日nhật 。 已dĩ 眾chúng 僧Tăng 中trung 捨xả 。 犯phạm 波ba 夜dạ 提đề 罪tội 悔hối 過quá 。

前tiền 人nhân 問vấn 言ngôn 。

汝nhữ 見kiến 此thử 罪tội 不phủ 。

答đáp 言ngôn 。

見kiến 。

語ngữ 言ngôn 。

莫mạc 更cánh 作tác 。

答đáp 言ngôn 。

我ngã 頂đảnh 戴đái 持trì 。

乃nãi 至chí 羯yết 磨ma 衣y 與dữ 一nhất 人nhân 。 後hậu 應ưng 還hoàn 。 犯phạm 波ba 夜dạ 提đề 。 乃nãi 至chí 越việt 毘tỳ 尼ni 罪tội 亦diệc 如như 是thị 悔hối 。

驅khu 出xuất 者giả 。 有hữu 七thất 事sự 。

壞hoại 尼ni 淨tịnh 行hạnh 。 盜đạo 住trụ 。 越việt 濟tế 。 五ngũ 逆nghịch 。 不bất 能năng 男nam 。 犯phạm 四tứ 波ba 羅la 夷di 。 沙Sa 彌Di 惡ác 見kiến 。 是thị 名danh 七thất 事sự 應ưng 驅khu 出xuất 。

異dị 住trụ 者giả 。 佛Phật 住trú 王Vương 舍Xá 城Thành 。 如như 提Đề 婆Bà 達Đạt 多Đa 。 因nhân 緣duyên 中trung 廣quảng 說thuyết 。 乃nãi 至chí 提Đề 婆Bà 達Đạt 多Đa 。 走tẩu 向hướng 伽già 耶da 城thành 。 佛Phật 於ư 後hậu 向hướng 伽già 耶da 城thành 。 其kỳ 日nhật 應ưng 布bố 薩tát 。 佛Phật 語ngứ 阿A 難Nan 。

汝nhữ 去khứ 語ngữ 提Đề 婆Bà 達Đạt 多Đa 來lai 。 今kim 日nhật 僧Tăng 作tác 布bố 薩tát 羯yết 磨ma 事sự 。

阿A 難Nan 即tức 往vãng 。 作tác 是thị 言ngôn 。

長trưởng 老lão 。 今kim 日nhật 僧Tăng 作tác 布bố 薩tát 羯yết 磨ma 。 世Thế 尊Tôn 喚hoán 提Đề 婆Bà 達Đạt 多Đa 。

答đáp 言ngôn 。

我ngã 不bất 去khứ 。 從tùng 今kim 日nhật 後hậu 。 不Bất 共Cộng 佛Phật 法Pháp 僧Tăng 。 不bất 共cộng 布bố 薩tát 自tự 恣tứ 羯yết 磨ma 。 從tùng 今kim 日nhật 後hậu 。 波Ba 羅La 提Đề 木Mộc 叉Xoa 。 欲dục 學học 。 不bất 學học 自tự 從tùng 我ngã 意ý 。

阿A 難Nan 聞văn 是thị 語ngữ 已dĩ 作tác 是thị 念niệm 。

此thử 是thị 奇kỳ 事sự 。 出xuất 是thị 惡ác 聲thanh 。 將tương 無vô 壞hoại 僧Tăng 耶da 。

阿A 難Nan 還hoàn 以dĩ 上thượng 事sự 。 具cụ 白bạch 世Thế 尊Tôn 。 佛Phật 語ngứ 阿A 難Nan 。

汝nhữ 更cánh 往vãng 提Đề 婆Bà 達Đạt 多Đa 所sở 。

乃nãi 至chí 阿A 難Nan 作tác 是thị 念niệm 。

奇kỳ 事sự 。 出xuất 是thị 惡ác 聲thanh 。 將tương 無vô 壞hoại 僧Tăng 。

阿A 難Nan 還hoàn 後hậu 。 六lục 群quần 比Bỉ 丘Khâu 。 自tự 相tương 謂vị 言ngôn 。

沙Sa 門Môn 瞿Cù 曇Đàm 。 必tất 當đương 三tam 遣khiển 使sứ 來lai 。 我ngã 等đẳng 各các 各các 。 正chánh 意ý 先tiên 作tác 布bố 薩tát 事sự 。 我ngã 等đẳng 作tác 後hậu 世thế 名danh 譽dự 。

佛Phật 在tại 世thế 時thời 。 提Đề 婆Bà 達Đạt 多Đa 。 六lục 群quần 比Bỉ 丘Khâu 共cộng 破phá 僧Tăng 。 即tức 布bố 薩tát 竟cánh 。 阿A 難Nan 以dĩ 是thị 因nhân 緣duyên 。 具cụ 白bạch 世Thế 尊Tôn 。

佛Phật 言ngôn 。

汝nhữ 更cánh 第đệ 三tam 往vãng 語ngữ 提Đề 婆Bà 達Đạt 多Đa 來lai 。 今kim 日nhật 僧Tăng 作tác 布bố 薩tát 羯yết 磨ma 。

阿A 難Nan 即tức 往vãng 。 作tác 是thị 言ngôn 。

世Thế 尊Tôn 喚hoán 。 今kim 日nhật 僧Tăng 作tác 布bố 薩tát 羯yết 磨ma 。

答đáp 言ngôn 。

我ngã 不bất 去khứ 。 自tự 今kim 日nhật 後hậu 。 不Bất 共Cộng 佛Phật 法Pháp 僧Tăng 。 不bất 共cộng 布bố 薩tát 自tự 恣tứ 羯yết 磨ma 。 從tùng 今kim 日nhật 後hậu 。 波Ba 羅La 提Đề 木Mộc 叉Xoa 毘tỳ 尼ni 。 欲dục 學học 。 不bất 學học 自tự 從tùng 我ngã 意ý 。 但đãn 我ngã 等đẳng 已dĩ 作tác 布bố 薩tát 竟cánh 。

阿A 難Nan 聞văn 已dĩ 。 作tác 是thị 念niệm 。

奇kỳ 哉tai 。 已dĩ 壞hoại 僧Tăng 竟cánh 。

即tức 還hoàn 以dĩ 上thượng 因nhân 緣duyên 。 具cụ 白bạch 世Thế 尊Tôn 。 世Thế 尊Tôn 聞văn 已dĩ 。 即tức 說thuyết 此thử 偈kệ 。

清thanh 淨tịnh 如như 月nguyệt 滿mãn 。 清thanh 淨tịnh 得đắc 布bố 薩tát 。

身thân 口khẩu 業nghiệp 清thanh 淨tịnh 。 是thị 乃nãi 應ưng 布bố 薩tát 。

佛Phật 告cáo 阿A 難Nan 。

非phi 法pháp 人nhân 已dĩ 作tác 布bố 薩tát 竟cánh 。 如như 法Pháp 人nhân 應ưng 作tác 布bố 薩tát 。

爾nhĩ 時thời 提Đề 婆Bà 達Đạt 多Đa 破phá 僧Tăng 。 六lục 群quần 比Bỉ 丘Khâu 。 破phá 僧Tăng 伴bạn 黨đảng 。 是thị 名danh 異dị 住trụ 。

摩ma 訶ha 僧Tăng 祇kỳ 律luật 卷quyển 。 第đệ 二nhị 十thập 六lục

Print Friendly, PDF & Email