Ma-Ha Chỉ Quán (Audio)

Ma-Ha Chỉ Quán (Audio)
Đọc Luận Tạng, Đọc Sách, Pháp âm

MA-HA CHỈ QUÁN
Đại sư Trí Giả ở núi Thiên Thai đời Tùy giảng
Đệ tử là Quán Đảnh ghi chép
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Thực hiện cúng dường: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm
Sản xuất: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Huệ Tâm

 

Tải MP3

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Ngắn, Pháp âm

Ân Nghĩa Tiền Kiếp, Thành Duyên Mẹ Con Hiện Tại

ÂN NGHĨA TIỀN KIẾP, THÀNH DUYÊN MẸ CON HIỆN TẠI Diệu Âm Lệ Hiếu Thực hiện: Tạng Thư Phật Học Diễn đọc: Huệ Tâm    Tôi có quen một bạn nữ học cùng hiện đang sống ở nước ngoài, cô năm nay khoảng 30...
Những Lá Thư Tịnh Độ

120- Thư Trả Lời Sư Như Sầm Hỏi Thay Cho Bạn

NHỮNG LÁ THƯ TỊNH ĐỘ (Trích đọc những Lá Thư của Đại Sư Ấn Quang) Thư Trả Lời Sư Như Sầm Hỏi Thay Cho Bạn Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học    Thư trả lời sư Như Sầm hỏi thay cho bạn Trả lời đại lược câu...
Pháp âm, Pháp Thoại, Thích Pháp Hòa

Cái Gì Là Trân Quý (PH180)

Cái Gì Là Trân QuýThuyết giảng: Tỳ Kheo Thích Pháp Hòa   https://youtu.be/9ACr8J_AleA  
Pháp âm, Pháp Thoại, Thích Pháp Hòa

Hình Ảnh Con Chó Trong Cuộc Sống (PH100)

Hình Ảnh Con Chó Trong Cuộc SốngThuyết giảng: Tỳ Kheo Thích Pháp Hòa   https://www.youtube.com/watch?v=mVDNgkUmKk8  
Niệm Phật Cảm Ứng-ml, Pháp âm

Trì Chú Ðại Bi Được Như Nguyện (Audio)

Trì Chú Ðại Bi Được Như Nguyện Biên tập & Thực hiện: Tạng Thư Phật Học Diễn đọc: Anh Thơ   Chia sẻ bài viết của bạn vui lòng gởi về địa chỉ email: tangthuphathoc@gmail.com hoặc gởi trực tiếp lên trang nhà, xin cám ơn....
Đọc Sách, Pháp âm, Tịnh Độ Audio

Lời Vàng

Ấn Quang Đại Sư LỜI VÀNG Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm Phiên dịch & Thi Kệ Toát Yếu Diễn đọc: Trường Tân   Thay Lời TựaLời Tựa của Ấn Quang Đại SưChương 01: Tịnh Độ Thù ThắngChương 02: Chỉ Dạy Phương Pháp Tu TrìChương 03:...