馬加持 ( 馬mã 加gia 持trì )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (修法)加持病馬以祈平癒也。對馬頭觀音誦法華譬喻品。中古修驗者間行之。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 修tu 法pháp ) 加gia 持trì 病bệnh 馬mã 以dĩ 祈kỳ 平bình 癒dũ 也dã 。 對đối 馬mã 頭đầu 觀quán 音âm 誦tụng 法pháp 華hoa 譬thí 喻dụ 品phẩm 。 中trung 古cổ 修tu 驗nghiệm 者giả 間gian 行hành 之chi 。