麻豆瞿羅 ( 麻ma 豆đậu 瞿cù 羅la )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (飲食)Madhugola,餅名。善見律十曰:「麻豆瞿羅,漢言美餅。」大日經疏七曰:「末涂共囉餅,亦著鑑,兼以糖蜜涂之。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 飲ẩm 食thực ) Madhugola , 餅bính 名danh 。 善thiện 見kiến 律luật 十thập 曰viết : 「 麻ma 豆đậu 瞿cù 羅La 漢Hán 言ngôn 美mỹ 餅bính 。 」 大đại 日nhật 經kinh 疏sớ 七thất 曰viết : 「 末mạt 涂 共cộng 囉ra 餅bính , 亦diệc 著trước 鑑giám , 兼kiêm 以dĩ 糖đường 蜜mật 涂 之chi 。 」 。