Lục Bát tình Cha

Thích Nhuận Thạnh

Cánh cò cõng nắng qua sông
Chở luôn nước mắt cay nồng tình cha
Cha là một dải ngân hà
Con là giọt nước nhỏ ra từ nguồn.

Quê nghèo mưa nắng trào tuôn
Câu thơ cha dệt từ muôn thăng trầm
Thương con cha ráng sức ngâm
Khổ đau hạnh phúc nảy mầm thành hoa.

Lúa xanh xanh mướt đồng xa
Dáng quê hòa với dáng cha hao gầy
Cánh diều con lướt trời mây
Chở câu lục bát hao gầy tình cha.