Luận A Tỳ Đạt Ma Thức Thân Túc

Luận A Tỳ Đạt Ma Thức Thân Túc
Bộ Tỳ Đàm, Đại Tạng Kinh, Tạng Luận

LUẬN A TỲ ĐẠT MA THỨC THÂN TÚC
Tác giả: A la hán Đề Bà Thiết Ma
Hán dịch: Đời Đường, Tam Tạng Pháp sư Huyền Trang
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

MỤC LỤC

Bài Viết Liên Quan

Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng, Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Phiên Âm (Nguyên Thuận)

Quảng Hoằng Minh Tập - Quyển 0003

廣Quảng 弘Hoằng 明Minh 集Tập Quyển 0003 唐Đường 道Đạo 宣Tuyên 撰Soạn 廣Quảng 弘Hoằng 明Minh 集Tập 卷quyển 第đệ 三tam 大đại 唐đường 西tây 明minh 寺tự 沙Sa 門Môn 釋thích 道đạo 宣tuyên 撰soạn 歸quy 正chánh 篇thiên 第đệ 一nhất 之chi 三tam -# 遂toại 古cổ 篇thiên 。 梁lương 侍thị 中trung 江giang 淹yêm...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Phá Tăng Sự - Quyển 18

根Căn 本Bổn 說Thuyết 一Nhất 切Thiết 有Hữu 部Bộ 毘Tỳ 奈Nại 耶Da 破Phá 僧Tăng 事Sự Quyển 18 唐Đường 義Nghĩa 淨Tịnh 譯Dịch 根Căn 本Bổn 說Thuyết 一Nhất 切Thiết 有Hữu 部Bộ 毘Tỳ 奈Nại 耶Da 破Phá 僧Tăng 事Sự 卷quyển 第đệ 十thập 八bát 大đại 唐đường 三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 義nghĩa 淨tịnh 奉phụng...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

Tị Nại Da - Quyển 9

鼻Tị 奈Nại 耶Da Quyển 9 姚Diêu 秦Tần 竺Trúc 佛Phật 念Niệm 譯Dịch 鼻Tị 奈Nại 耶Da 卷quyển 第đệ 九cửu 姚Diêu 秦Tần 涼lương 州châu 沙Sa 門Môn 竺trúc 佛Phật 念niệm 譯dịch 佛Phật 世Thế 尊Tôn 遊du 舍Xá 衛Vệ 國Quốc 祇Kỳ 樹Thụ 給Cấp 孤Cô 獨Độc 園Viên 。 波Ba 斯Tư 匿Nặc 大đại...
2122

Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 45

PHÁP UYỂN CHÂU LÂM Sa-môn Thích Đạo Thế chùa Tây Minh biên soạn Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Hội Văn Hóa Giáo Dục Linh Sơn Đài Bắc Xuất Bản   QUYỂN 45   Thiên thứ 42: NẠP GIÁN Thiên này có hai...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng, Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Phiên Âm (Nguyên Thuận)

Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập - Quyển 0005

翻Phiên 譯Dịch 名Danh 義Nghĩa 集Tập Quyển 0005 宋Tống 法Pháp 雲Vân 編Biên 翻phiên 譯dịch 名danh 義nghĩa 集tập 五ngũ 姑cô 蘇tô 景cảnh 德đức 寺tự 法pháp 潤nhuận 大đại 師sư 法pháp 雲vân 編biên -# 三tam 德đức 祕bí 藏tạng 篇thiên 第đệ 四tứ 十thập 九cửu 法Pháp 寶bảo 眾chúng 名danh 篇thiên 第đệ...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh - Quyển 228

大Đại 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 經Kinh Quyển 228 唐Đường 玄Huyền 奘Tráng 譯Dịch 大Đại 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 經Kinh 。 卷quyển 第đệ 二nhị 百bách 二nhị 十thập 八bát 三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 玄huyền 奘tráng 奉phụng 。 詔chiếu 譯dịch 初sơ 分phần/phân 難nan 信tín 解giải...