LUẬN A TỲ ĐẠT MA TẬP DỊ MÔN TÚC
Tác giả: Tôn giả Xá Lợi Tử.
Hán dịch: Đời Đường, Tam Tạng Pháp sư Huyền Tráng
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

MỤC LỤC

 

* Ghi chú: Bộ Luận A Tỳ Đạt Ma Tập Dị Môn Túc gồm 20 quyển. Ở đây chúng tôi trình bày theo Phẩm, vì theo số Quyển chia Phẩm ra nhiều Phần sẽ bất tiện cho người đọc.

Print Friendly, PDF & Email